LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LW310V2 Sweex Wireless 300N Router"

Transkript

1 LW310V2 Sweex Wireless 300N Router OBS! På medföljande CD-ROM hittar du inställningsguiden. Den här enkla installationsproceduren ger dig stegvisa instruktioner för konfigurering av routern. Utsätt inte Sweex Wireless 300N Router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Wireless 300N Router i extremt fuktiga eller dammiga lokaler. Skydda enheten mot kraftiga stötar och fall de kan skada den interna elektroniken. Försök aldrig att öppna enheten själv, det finns inga delar på vilka underhåll kan utföras inuti enheten. Om enheten öppnas ogiltigförklaras garantin. Förpackningens innehåll I förpackningen hittar du: Trådlös 300N router Strömadapter Nätverkskabel CD-ROM med drivrutin, programvara och instruktionshandbok Om du upptäcker att något av innehållet saknas, ska du returnera paketet till det säljställe där det köptes. Ordlista Den här handboken innehåller ett antal tekniska termer. Det är viktigt att du känner till dessas betydelse innan du påbörjar installation och konfigurering av routern. Router: Det här är den produkt du precis köpt. En router fungerar som ett gränssnitt mellan två nätverk, WAN och LAN. Nätverkskabel. En nätverkskabel används för anslutning av nätverksenheter som t.ex. datorer, modem och routers. Du kanske redan har en sådan kabel, kabeln i förpackningen är avsedd för anslutning av routern till ditt modem. ISP: Internet Service Provider, det här är det företag som levererar din Internetanslutning. Bredbandsmodem: Nedan: modem. Ditt modem är den enhet du redan har eller den som levererats till dig av din ISP som för närvarande förser dig med anslutning till Internet. De två vanligaste modemtyperna är kabelmodem och ADSL-modem, men det finns också andra typer av modem. LAN: LAN står för Local Area Network, och när det gäller den här routern består LAN av fyra gula portar och det trådlösa nätverket. Med routern bildar alla dina datorer ett enda LAN. WAN: WAN står för Wide Area Network, vilket i flesta fall betyder Internet. Trådlös säkerhet: Routerns trådlösa nätverk har inte ett automatiskt skydd. Det här betyder att vem som helst i området (inklusive dina grannar) kan ansluta till nätverket och använda din internetanslutning. Trådlös säkerhet skyddar ditt nätverk så att endast auktoriserade enheter kan få åtkomst. Sweex rekommenderar att alla användare skyddar sitt trådlösa nätverk, med någon av metoderna WPA eller WPS förklaras mer i detalj senare i den här manualen. 354

2 Produktbeskrivning Framsida 1. Strömindikator: Den här indikatorn anger att routern får ström. 2. SYS-indikator: En konstant blinkande SYS-indikator betyder att routern fungerar korrekt. 3. WPS-indikator: När den här lampan blinkar kan routern anslutas till en WPS-aktiverad enhet. För mer information, se kapitlet Skydda ditt trådlösa nätverk. 4. WLAN-indikator: Den här lampan signalerar att det trådlösa nätverket är aktivt. En blinkande lampa indikerar trådlös aktivitet. 5. LAN Port 4-1 indikator: Den här lampan indikerar en aktiv anslutning på motsvarande LAN-port. En blinkande lampa indikerar nätverksaktivitet. 6. WAN-portindikator: Den här lampan indikerar en aktiv anslutning på WAN-porten. En blinkande lampa indikerar WAN-aktivitet. Baksida 1. Eluttag: Anslut medföljande strömadapter till det här uttaget. Om du tappar bort adaptern kan den ersättas med en liknande modell med 9 V växelström och 1,2 A strömmärkning 2. WAN-port: Anslut nätverkskabeln från ISP-modemet till den här porten. Vid en framgångsrik WAN-anslutning, tänds WAN-lampan på framsidan av routern. Det här är en förutsättning för internetåtkomst. 3. LAN port 1-4: Du kan ansluta en nätverkskabel från datorn till den här porten. När datorn slås på, tänds motsvarande lampa på routerns framsida. 4. WPS-knapp: Den här knappen aktiverar WPS trådlös säkerhet. För mer information om WPS, se kapitlet Securing your wireless network ( Skydda ditt trådlösa nätverk ). Den här knappen fungerar också som återställningsknapp, för mer information om återställningsproceduren, se avsnittet felsökning i den här handboken. Installation av router Det finns tre sätt att installera routern på: Installationsprogrammet finns på CD-skivan Snabbinstallationen som beskrivs i den här handboken Avancerad installation som också beskrivs i den här handboken Guiden och snabbinstallationen sker med standardinställningar och fungerar för de flesta användare. Om du är en avancerad användare eller om du vet vilken metod som krävs för din ISP, kan du fortsätta direkt till avancerad konfiguration. 355

3 Enkel konfiguration Enkel konfiguration görs i 7 steg: 1. Koppla från strömmen till ditt modem. Om en eller fler datorer är kopplade till modemet med en nätverkskabel, koppla från dem. 2. Använd medföljande nätverkskabel för att ansluta modemet till den blå WAN-porten på routern. Anslut inga datorer än! 3. Anslut strömmen till modemet och vänta till dess att lamporna indikerar normal drift 4. Anslut strömmen till routern och vänta 1 minut för att routern ska starta upp och konfigureras. Det här är viktigt! 5. Om du har datorer eller andra enheter som redan var anslutna till en nätverkskabel, kan du nu ansluta dessa kablar till de gula LAN-portarna på routern. 6. Vänta en minut till Din router har nu installerats! Trådbundna routers har nu internetåkomst, för trådlösa datorer krävs ytterligare ett steg, följ instruktionerna nedan för den Windows-version du har. Ansluta till ett trådlöst nätverk Windows XP: Högerklicka på ikonen för din trådlösa adaptern längst ner till höger på skärmen och klicka på Visa tillgängliga trådlösa nätverk : 356

4 Ett fönster med rubriken Choose a wireless network (välj ett trådlöst nätverk) visas. I det här fönstret väljer du Sweex LW310V2 klicka på knappen Connect (anslut) och följ instruktionerna på skärmen: Windows Vista: Högerklicka på ikonen Nätverk & delningscenter längst ner till höger på skärmen, och klicka på Connect to a network (anslut till ett nätverk): Ett fönster med rubriken Connect to a network (anslut till ett trådlöst nätverk) visas. I det här fönstret väljer du Sweex LW310V2 klicka på knappen Connect (anslut) och följ instruktionerna på skärmen: OBS! Om du ser ett rött kryss i närheten av nätverket och texten: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Inställningarna som sparats på den här datorn för nätverket uppfyller inte kraven för nätverket), se avsnittet felsökning i den här handboken. 357

5 Om du har Windows Vista med Service Pack 2 eller Feature Pack för Wireless installerat och du ansluter en router för första gången, är det enkelt att installera och skydda ditt trådlösa nätverk med WPS-metoden. Efter anslutning visas följande skärm: Ange PIN-koden på etiketten på routerns undersida och klicka på Next ( Nästa ): Följande skärm visas, ange önskat namn för ditt trådlösa nätverk, ange en säkerhetsnyckel och klicka på Next ( Nästa ) för att börja konfigurera routern: OBS! Det är mycket viktigt att du skriver ner säkerhetsnyckeln och förvarar den på en säker plats, du måste lägga till äldre, icke-wps-aktiverade enheter (som t.ex. en Windows XP-dator) till nätverk. Eftersom ditt nätverk redan är konfigurerat och skyddat, kan du hoppa över Wireless network configuration ( Konfigurering av trådlöst nätverk ) och Securing your wireless network ( Skydd av ditt trådlösa nätverk ) i den här handboken. 358

6 Windows 7: Windows 7 indikerar när trådlösa nätverk är tillgängliga. Du känner igen detta genom att följande ikon visas längst ner till höger på skärmen: OBS! Om du ser ett litet rött kryss över ikonen, finns inga nätverk inom räckhåll för din dator. Se felsökningsavsnittet i den här handboken i så fall. Klicka på ikonen för att visa en lista över trådlösa nätverk, välj nätverket Sweex LW310V2 och markera kryssrutan Connect Automatically ( Anslut automatiskt ), klicka på Connect ( Anslut ) och följ instruktionerna på skärmen: När du ansluter för första gången, kan du med Windows 7 enkelt genomföra konfigurering och skydd av ditt trådlösa nätverk med WPS-metoden. Efter anslutning visas följande skärm: När du klickat på OK tillfrågas du om PIN-koden för din router. Du hittar den här koden på etiketten på routerns undersida. Fyll i koden och klicka på Next ( Nästa ): 359

7 Följande skärm visas, ange önskat namn för ditt trådlösa nätverk och klicka på Next ( Nästa ) för att börja konfigurera routern:! Standardmetoden för skydd med den här konfigureringsmetoden är WPA2. Om en enhet i ditt nätverk inte stödjer WPA2, kan du ändra skyddsmetod genom att klicka på knappen Advanced ( Avancerat ). När routern har konfigurerats, visas följande skärm: OBS! Det är mycket viktigt att du skriver ner säkerhetsnyckeln och förvarar den på en säker plats, du måste lägga till äldre, icke-wps-aktiverade enheter (som t.ex. en Windows XP-dator) till nätverk. Eftersom ditt nätverk redan är konfigurerat och skyddat, kan du hoppa över Wireless network configuration ( Konfigurering av trådlöst nätverk ) och Securing your wireless network ( Skydd av ditt trådlösa nätverk ) i den här handboken. 360

8 Avancerade inställningar Avancerade inställningar kan utföras när du vet precis vilka inställningar som krävs för din ISP eller när enkel konfiguration inte kan genomföras. Det finns 5 möjliga konfigurationer. Vi har angivit dessa tillsammans med instruktioner om hur du konfigurerar dem. För att ta reda på vilka inställningar som krävs av din ISP, kan du titta på listan över leverantörer längre fram i den här handboken. Listan består av ISP och motsvarande tjänster. Bakom varje tjänst hittar du den inställning som behövs. OBS! Om någon av inställningarna nedan inte fungerar omedelbart, kan du stänga av modemet, vänta några minuter och därefter ansluta modemet på nytt. Logga in på routern: För avancerade inställningar måste du logga in på routern för att manuellt konfigurera den för din internetanslutning. För att logga in på routern, starta Internet Explorer, töm adressfältet och ange: och tryck på Enter (Bekräfta). Följande fönster visas: Ange sweex som användarnamn och mysweex som lösenord och klicka därefter på OK. Om du inte kan logga in, se avsnittet felsökning i den här handboken. Följande skärm visas: Klicka på nästa för att starta avancerade inställningar. Om du ser en annan skärm klickar du på Internet Configuration (Konfigurering av Internet) i menyn till vänster: Du bör se skärmen Internet Configuration Wizard: 361

9 Du kan nu fortsätta med avancerade inställningar genom att använda någon av de inställningar som beskrivs nedan. Kontrollerar om routern är ansluten till internet För inställningar 1-4, är det möjligt att kontrollera i routern om du har en fungerande internetanslutning. Då du genomfört konfigurationen bearbetar routern ändringarna och tar dig till sidan System Status (systemstatus). Om detta inte händer, kan du klicka på System Status (systemstatus) i menyn till vänster. Statussidan ser ut på följande sätt: När routern har upprättat en anslutning till internet, visar den Internet Connection: Connected (Internetanslutning: Ansluten) Konfiguration 1: DHCP med MAC adressklon Vissa ISP kräver en specifik MAC för anslutning till sitt modem. Om det här är fallet för din ISP, är det möjligt att klona MAC-adressen från din dator till routerns WAN-port, så att din ISP accepterar routern på sitt nätverk. OBS! Kloning av din MAC-adress måste göras från den dator som ursprungligen var ansluten till ditt modem, och den här datorn måste vara ansluten till din router via en nätverkskabel. Kloning av MAC-adress fungerar normalt inte över trådlösa anslutningar. 362

10 Klicka på knappen Dynamic IP / DHCP (dynamisk IP/DHCP) för att visa följande skärm: Klicka på knappen Clone MAC Address (klona MAC-adress). Du bör notera att MAC-adressen ändras. Klicka sedan på knappen Next (nästa) och sedan på Apply (Tillämpa) Konfiguration 2: PPPoE Om din ISP kräver anslutningstypen PPPoE, klickar du på knappen PPPoE. Följande skärm visas: Ange det kontonamn (användarnamn) som du tilldelats av din ISP i fältet Account (Konto) och motsvarande lösenord i fältet Password (lösenord). MAC-adressen ska endast klonas om detta krävs av din ISP. OBS! Kloning av din MAC-adress måste göras från den dator som ursprungligen var ansluten till ditt modem, och den här datorn måste vara ansluten till din router via en nätverkskabel. Kloning av MAC-adress fungerar normalt inte över trådlösa anslutningar. Klicka sedan på knappen Next (nästa) och sedan på Apply (Tillämpa) 363

11 Konfiguration 3: PPTP Om din ISP kräver anslutningstypen PPTP, klickar du på knappen PPTP. Följande skärm visas: Fyll i alla fält som krävs av din ISP, och klicka därefter på knappen Next ( Nästa ) och därefter på Apply ( Tillämpa ). Konfiguration 4: L2TP L2TP liknar PPTP. Om din ISP kräver anslutningstypen L2TP, klickar du på knappen L2TP. Följande skärm visas: Fyll i alla fält som krävs av din ISP, och klicka därefter på knappen Next ( Nästa ) och därefter på Apply ( Tillämpa ). 364

12 Konfiguration 5: Statisk IP För att konfigurera routerns WAN-port för en statisk IP-adress, klickar du på knappen Static IP ( Statisk IP ). Följande skärm visas: Fyll i alla fält som krävs av din ISP, clone your MAC address only if this is required by your ISP. OBS! Kloning av din MAC-adress måste göras från den dator som ursprungligen var ansluten till ditt modem, och den här datorn måste vara ansluten till din router via en nätverkskabel. Kloning av MAC-adress fungerar normalt inte över trådlösa anslutningar. Klicka sedan på knappen Next (nästa) och sedan på Apply (Tillämpa) Konfiguration 6: 802.1x För att konfigurera routerns WAN-port för en 802.1x-baserad autentiserad anslutning, klickar du på knappen 802.1X. Följande skärm visas: Fyll i alla nödvändiga fält. Klicka sedan på knappen Next (Nästa) och sedan på Apply (Tillämpa). 365

13 Konfigurering av trådlöst nätverk Du bör endast justera trådlösa inställningar från en dator som är ansluten till routern via en nätverkskabel, särskilt när du ändrar de trådlösa säkerhetsinställningarna. Det här förhindrar att anslutningen oavsiktligt tappas om du tillämpar fel inställningar av misstag. För att justera den trådlösa nätverkskonfigurationen, loggar du först in på routern enligt beskrivningen i kapitlet Advanced Setup ( Avancerade inställningar = och klickar därefter på Wireless Network (Trådlöst nätverk ) i menyn till vänster. Följande skärm visas: SSID Den viktigaste inställningen på den här skärmen är SSID, det är namnet på ditt trådlösa nätverk som används för identifieringsändamål. När SSIDsändning aktiveras, kan du och alla i ditt nätverksområde se namnet i listan över tillgängliga trådlösa nätverk. Vi rekommenderar att du ändrar SSID, standard-ssid Sweex LW310V2 kan leda till konflikter om flera routers av denna modell finns i samma område. När du ändrar SSID, måste du ansluta ditt trådlösa nätverk igen enligt beskrivningen i kapitlet Connecting to a wireless network (Ansluta till ett trådlöst nätverk). Kanal Kanalinställningen styr den frekvens på vilken routern sänder den trådlösa signalen. Med standardalternativet, AutoSelect, scannar routern alla kanaler när den slås på och väljer automatiskt den kanal med bäst signalvillkor. Ändring av kanal rekommenderas bara när du upplever dålig trådlös prestanda i routern. 366

14 Övriga inställningar Dessa inställningar är endast för experter och behöver inte ändras. Standardinställningarna tillhandahåller en optimal mix mellan prestanda och kompatibilitet. Det här gäller även sidan med avancerade inställningar i menyn till vänster. Då du ändrat inställningarna klickar du på Apply (Tillämpa) för att tillämpa ändringarna. Skydda ditt trådlösa nätverk Trådlös säkerhet skyddar ditt trådlösa nätverk så att endast auktoriserade enheter kan få åtkomst. Sweex rekommenderar alla användare att skydda sitt trådlösa nätverk. Skydd av ditt trådlösa nätverk ska endast göras då internetåtkomst upprättats via routern. Det finns tre metoder för att skydda ditt trådlösa nätverk: WPA/WPA2 är en manuell metod för att skydda ditt nätverk. Du konfigurerar din säkerhetsnyckel och endast enheter med den här nyckeln har åtkomst till nätverket. Du måste ange nyckeln manuellt i varje enhet du vill ha åtkomst till. WPA is stöds av Windows XP Service Pack 2 och senare, samt av de flesta övriga enheter. Det är för närvarande den rekommenderade metoden för att skydda ditt trådlösa nätverk. WPA2 är en uppgradering av WPA och kräver minst Windows XP Service Pack 3. WPS är byggt ovanpå WPA och möjliggör automatiskt konfigurering och utbyte av WPA-nycklar via en PIN-kod eller ett enkelt knapptryck. WPS stöds av Windows Vista Service Pack 2 och Windows 7. Under Windows XP, beror WPS-stödet på de programvaror eller tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren av din trådlösa nätverksadapter. Vissa enheter, från 2005 eller tidigare och i vissa fall Windows 98, ME, 2000 äldre Windows XP-versioner (innan Service Pack 2) kanske inte stödjer WPA, och i det här fallet måste du gå tillbaka till den äldre WEP-metoder för trådlös säkerhet. WEP rekommenderas inte för normal drift eftersom det inte längre betraktas som helt säkert enligt dagens standarder. Sidan Säkerhetsinställningar kan öppnas genom att klicka på Wireless Network Security Setings (Trådlöst nätverk Säkerhetsinställningar) i menyn till vänster. 367

15 Metod 1: WPA Skydd av ditt nätverk med WPA görs i två steg: 1. Välj följande inställningar: Säkerhetsläge: Mixed WPA/WPA2 Personal WPA algoritmer: TKIP & AES Lösenordsmening: Här måste du ange en säkerhetsnyckel (lösenord) för ditt trådlösa nätverk. Det måste vara svårt att gissa ordet eller meningen. Lösenordsmeningen måste vara minst 8 tecken långt. Vi rekommenderar också att du skriver upp lösenordsmeningen och förvarar den i närheten av routern. Om du tappar bort din lösenordsmening, se avsnittet felsökning i den här handboken. 2. När du är klar klickar du på knappen Apply (Tillämpa). Om du var ansluten trådlöst, kommer du att upptäcka att anslutningen tappats. Följ de steg som beskrivs i avsnittet Connecting to a wireless network (Ansluta till ett trådlöst nätverk) i handboken för att ansluta till (den nu säkra) anslutningen på nytt. Metod 2: WPS För den här metoden krävs inga ytterligare inställningar, tryck bara på WPS-knappen på routerns baksida. Efter några sekunder tänds WPS-lampan på framsidan av routern. Så länge lampan blinkar kan du ansluta din WPS-aktiverade enhet till routern. Då anslutningen upprättats slutar WPSlampan att blinka. För att ansluta en annan WPS-aktiverad enhet trycker du bara på knappen igen innan du ansluter. Då en WPS-skyddad anslutning har konfigurerats för första gången, tappar alla tidigare anslutna enheter sin anslutning. Du måste ansluta dem med samma WPS-metod eller genom att manuellt ange WPA-nyckeln som anges nedan. För att ansluta en icke-wps-enhet till en WPS-skyddad router, klicka på Wireless Network - WPS Settings (Trådlöst nätverk WPS-inställningar) i menyn till vänster, WPS-nyckeln (ASCII) är den WPA-nyckel du kan använda för anslutning av icke-wps-aktiverade enheter. 368

16 Metod 3: WEP Skydd av ditt nätverk med WEP görs i två steg: 1. Välj följande inställningar: Säkerhetsläge: Blandad WEP Standardnyckel: Nyckel 1 WEP-nyckel 1: Här måste du ange en säkerhetsnyckel (lösenord) för ditt trådlösa nätverk. Det ska vara en svårgissad kombination med 5 bokstäver, eller om du ändrar nyckelläget från ASCII till HEX, en 10-siffrig kod. Vi rekommenderar också att du skriver upp WEP-nyckeln och förvarar den i närheten av routern. Om du tappar bort din nyckel, se avsnittet felsökning i den här handboken. 2. När du är klar klickar du på knappen Apply (Tillämpa). Om du var ansluten trådlöst, kommer du att upptäcka att anslutningen tappats. Följ de steg som beskrivs i avsnittet Connecting to a wireless network (Ansluta till ett trådlöst nätverk) i handboken för att ansluta till (den nu säkra) anslutningen på nytt. Avancerade inställningar I det här kapitlet beskriver vi några av de avancerade funktionerna i routern. Följande avsnitt kräver grundläggande kunskap om datanätverksteknologi och terminologi. Statisk DHCP Normalt tilldelar routen dynamiskt IP-adresser till alla anslutna enheter i DHCP-protokollet. Det här är den mest användarvänliga metoden för nätverkskonfigurering, men kan också leda till IP-adresser som ändras över tiden eller då enheten ansluts på nytt. I vissa fall är detta ett oönskat beteende, t.ex. när du använder vidarebefordran av port, är det viktigt att din IP-adress förblir konstant. En möjlig lösning är att konfigurera en statisk IP-adress i själva enheten, men detta kan leda till problem när du använder enheten på andra nätverk. En annan lösning är att instruera routern att alltid tilldela samma IP-adress till enheten. Denna kallas statisk DHCP eller reservation av DHCP-adress. För att konfigurera en statisk DHCP för en enhet enligt beskrivningen i kapitlet Advanced setup (Avancerade inställningar) och klicka på DHCP Server DHCP List & Binding (DHCP-server DHCP-lista & bindning) i menyn till vänster. Följande skärm visas: 369

17 För att konfigurera en enhet för en statisk DHCP-adress, fyll i önskad adress och enhetens motsvarande MAC-adress i avsnittet statisk IP, och klicka sedan på knappen Add (Lägg till) och Apply (Tillämpa). Titta på listan för att se IP och MAC-adresser för alla automatiskt konfigurerade enheter som är aktiva på ditt nätverk. OBS! Tilldela inte statiska DHCP-adresser i området till ! Det här området används redan för dynamiskt tilldelade adresser. Adresserna (själva routern) och (sändningsadress) kan heller inte användas. Vidarebefordran av port (virtuell server) och konfigurering av DMZ För vissa program, enheter och servrar, kan det vara nödvändigt att konfigurerar vidarebefordran av port för att de ska fungera korrekt bakom routerns brandvägg. Det här beror på att brandväggen som standard blockerar alla inkommande anslutningar och tillåter endast utgående anslutningar. Av tekniska skäl är den inbyggda brandväggen integrerad i routingfunktionen och kan inte inaktiveras helt. Vidarebefordran av port instruerar routern att acceptera en inkommande anslutning på en viss port och vidarebefordrar den till en IP-adress i en enhet i ditt lokala nätverk. Observera att användning av termporten i det här kapitlet innebär TCP eller UDP portar och är inte kopplat till fysiska WAN- och LAN-portar på routerns baksida. DMZ är ett särskilt fall av vidarebefordran av port där routern instrueras att vidarebefordra alla inkommande anslutningar till en viss adress. För att konfigurera vidarebefordran av port, logga in på routern enligt anvisningarna i kapitlet Avancerade inställningar och klicka på Virtuell server Vidarebefordran av portområde i menyn till vänster Följande skärm visas: För att vidarebefordra en enskild port, ange önskat portnummer två gånger i den första tomma rutan, ange den IP-adress dit porten ska vidarebefordras och välj önskat protokoll, markera rutan Enable (Aktivera) och klicka på knappen Apply (Tillämpa). För att vidarebefordra intilliggande portar på en gång, anger du den första porten i fältet Start Port (startport) och den sista porten i fältet End Port (slutport). Det går inte att vidarebefordra mer än 10 portområden. För en DMZ, klicka på DMZ i menyn till vänster, ange enhetens IP-adress och markera kryssrutan Enable (Aktivera) och klicka på knappen Apply (Tillämpa). 370

18 Trafikkontroll Trafikkontroll är också känt som bandbreddshantering. Den gör det möjligt för dig att artificiellt begränsa bandbredd för en eller fler enheter i ditt nätverk. Detta kan vara användbart när du t.ex. behöver reservera bandbredd för en VOIP-telefon eller när du vill begränsa tillgänglig bandbredd för peer-to-peer-program. För att konfigurera trafikkontroll, loggar du in på routern enligt beskrivningen i kapitlet Advanced setup ( Avancerad installation ), klicka på Traffic Control ( Trafikkontroll ) i menyn till vänster och markerar kryssrutan Enable ( Aktivera ). Följande skärm visas: Förs anger du uppladdningsbandbredd för WAN och nerladdningsbandbredd i kbps. Som regel, ta de hastigheter som rekommenderas av din ISP och sänk dem med 10 % eller använd en hastighetstestande webbplats för att mäta din bandbredd och sänk resultatet med 5 %. Därefter kan du börja skapa regler. Ange önskade port(ar) och protokoll som regeln ska tillämpas för eller välj en fördefinierad tjänst, och ange IP-adress för din enhet eller ett IP-område för flera enheter och ange önskad garanterade och maximala bandbredd. Markera därefter kryssrutan Apply ( Tillämpa ) och klicka på knappen Add ( Lägg till ) för att lägga till regeln. När du är klar klickar du på knappen Apply ( Tillämpa ). OBS! När du tillämpar trafikkontrollregler för en viss enhet, rekommenderar vi att du först ger den en statisk DHCP IP-adress. I annat fal kan enheten ändra IP-adress och regeln tillämpas inte längre, eller tillämpas istället för en annan dator. Klientfiltrering Med klientfiltrering kan du selektivt inaktivera internetåtkomst för enheter, baserat på ett tidsschema. 371

19 För att konfigurera Klientfilter, loggar du in på routern enligt beskrivningen i kapitlet Advanced setup ( Avancerad installation ) och, Security Settings ( Säkerhetsinställningar ) i menyn till vänster och markerar kryssrutan Enable ( Aktivera ). Följande skärm visas: I ovanstående exempel, blockeras all åtkomst från 22:00 och fram till klockan 07:00 på morgonen. Det finns totalt 10 åtkomstpolicies. OBS! När du tillämpar policyn Klientfiltrering för en viss enhet, rekommenderar vi att du först ger den en statisk DHCP IP-adress. I annat fal kan enheten ändra IP-adress och policyn tillämpas inte längre, eller tillämpas istället för en annan dator. Felsökning Det här kapitlet i handboken förklarar ett antal vanliga problem du kan stöta på och möjliga lösningar. CD-guiden kan inte ansluta till routern och jag får inte åtkomst till routern på Windows indikerar att jag inte har en fungerande nätverksanslutning. Det här problemet kan bero på felaktiga IP-inställningar på din dator. Du kan kontrollera och justera dina inställningar på följande sätt: Windows XP 1. Klicka på startknappen längst ner på skärmen och klicka på Control Panel (Kontrollpanel) 372

20 2. I kontrollpanelen klickar du på Network and Internet Connections (Nätverks- och internetanslutningar) och öppnar ikonen Network Connections (Nätverksanslutningar). Om din kontrollpanel är i klassisk vy, kan du öppna ikonen Network Connections (nätverksanslutningar) omedelbart. 3. Högerklicka på den första anslutna LAN eller Internetanslutning, i det här exemplet Local Area Connection (Lokalt nätverk) och klicka på Properties (Egenskaper) från innehållsmenyn. Om du har flera anslutna anslutningar, upprepar du steg 3 till 6 för varje anslutning: 4. Anslutningens fönster egenskaper öppnas. I det här fönstret väljer du Internet Protocol från listan över objekt och klicka på knappen Properties (egenskaper): 373

21 5. Fönstret Egenskaper för internetprotokoll visas. I det här fönstret ska du se till att båda inställningarna anges som Obtain automatically (Erhåll automatiskt): 6. Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för XP har nu konfigurerats för din router. Windows Vista 1. Klicka på startknappen längst ner på skärmen och klicka på Control Panel (Kontrollpanel) 2. I kontrollpanelen klickar du på View network status and tasks (Visa nätverksstatus och uppgifter). Om din kontrollpanel är i klassisk vy, öppna ikonen Network and Sharing Center (Nätverks- och delningscenter): 3. Fönstret Nätverks- och delningscenter öppnas nu. 374

22 I Nätverks och delningscenter, klicka på Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar) i fältet till vänster: Svensk version 4. Högerklicka på den första anslutna LAN eller Internetanslutning, i det här exemplet Local Area Connection (Lokalt nätverk) och klicka på Properties (Egenskaper) från innehållsmenyn. Om du har flera anslutna anslutningar, upprepar du steg 4 till 7 för varje anslutning: 5. Anslutningens fönster egenskaper öppnas. I det här fönstret väljer du Internet Protocol Version 4 från listan över objekt och klicka på knappen Properties (egenskaper): 375

23 6. Egenskapsfönstret Internetprotokoll Version 4 visas. I det här fönstret ska du se till att båda inställningarna anges som Obtain automatically (Erhåll automatiskt): 7. Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för Vista har nu konfigurerats för din router. Windows 7 1. Klicka på startknappen längst ner på skärmen och klicka på Control Panel (Kontrollpanel) 2. I kontrollpanelen klickar du på View network status and tasks (Visa nätverksstatus och uppgifter). Om din kontrollpanel är i ikon-vy, öppna ikonen Network and Sharing Center (Nätverks- och delningscenter): 3. Fönstret Nätverks- och delningscenter öppnas nu. 376

24 I Nätverks och delningscenter, klicka på Change adapter settings ( Ändra adapterinställningar ) i fältet till vänster: 4. Högerklicka på den första anslutna anslutningen, i det här exemplet Local Area Connection (Lokalt nätverk) och klicka på Properties (Egenskaper) från innehållsmenyn. Om du har flera anslutna anslutningar, upprepar du steg 4 till 7 för varje anslutning: 5. Anslutningens fönster egenskaper öppnas. I det här fönstret väljer du Internet Protocol Version 4 från listan över objekt och klicka på knappen Properties (egenskaper): 377

25 6. Egenskapsfönstret Internetprotokoll Version 4 visas. I det här fönstret ska du se till att båda inställningarna anges som Obtain automatically (Erhåll automatiskt): 7. Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för Windows 7 har nu konfigurerats för din router. Det ser ut som om jag är ansluten men Internet Explorer visar ett felmeddelande Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer kan inte visa webbsidan) eller liknande. Det här problemet kan beror på felaktiga proxyserverinställningar. Du kan justera inställningarna på följande sätt: 1. Internet Explorer, klickar du på menyn eller ikonen Tools (Verktyg) och väljer Internet Options (Internetalternativ). 3. Fönstret Internet Options (Internetalternativ) öppnas nu. 4. I det här fönstret klickar du på fliken Connections (Anslutningar) och i den här fliken på knappen LAN Settings (LAN-inställningar). 378

26 4. Fönstret LAN Settings (LAN-inställningarna) öppnas nu. Kontrollera att alla kryssrutor är avmarkerade och bekräfta inställningarna genom att klicka på OK Min dator indikerar att den inte är ansluten till ett nätverk. Det här problem kan normalt lösas genom att noga kontrollera alla inställingar och indikatorlampor. För en trådbunden dator följer du nätverkskabeln till routerns baksida. Den måste vara ansluten till någon av de gula LAN-portarna. De gula portarna är också numrerade och framför varje LAN-port finns en indikatorlampa på routerns framsida. Den här lampan måste vara tänd för att anslutningen ska fungera. Om lampan släcks, sätt i kabeln eller försök med en annan kabel. För en trådlös dator kontrollerar du statusikonen för trådlös anslutning längst ner till höger på skärmen, där det inte får visas ett rött kors. Om du ser ett rött kors följer du de steg som beskrivs i avsnittet Connecting to a wireless network (Anslutning till ett trådlöst nätverk) i den här manualen. Jag har Windows Vista och får felmeddelandet the settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (inställningarna som sparats på den här datorn för det här nätverket överensstämmer inte med vad som krävs för nätverket) när jag försöker ansluta trådlöst. Det här problemet kan lösas på följande sätt: 1. I kontrollpanelen klickar du på View network status and tasks (Visa nätverksstatus och uppgifter). Om din kontrollpanel är i klassisk vy, öppna ikonen Network and Sharing Center (Nätverks- och delningscenter): 2. Fönstret Nätverks- och delningscenter öppnas nu. 379

27 I Nätverks och delningscenter, klicka på Manage wireless networks (Hantera trådlösa nätverk) i fältet till vänster: 3. Fönstret The Manage Wireless Networks (Hantera trådlösa nätverk) öppnas nu. I det här fönstret väljer du det konflikterande nätverket och klickar på Delete (Ta bort). Då nätverket raderats kan du stänga fönstret och följa de steg som beskrivs i avsnittet Connecting to a wireless network (Ansluta till ett trådlöst nätverk) i den här handboken. Jag har Windows 7 och kan inte ansluta till mitt trådlösa nätverk. Ett rött kryss visas intill nätverket Det här problemet kan lösas på följande sätt: 1. Klicka på ikonen Nätverks- och delningscenter längst ner till höger på skärmen: 2. Klicka därefter på Open Network and Sharing Center ( Öppna nätverks- och delningscenter ): 380

28 3. I Nätverks- och delningscenter, klicka på Manage wireless networks ( Hantera trådlösa nätverk ): 4. Följande fönster visas, högerklicka på det nätverks om markerats med ett rött kryss i steg 2 och klicka på Remove network ( Ta bort nätverk ): 5. Då nätverket tagits bort kan du stänga fönstret och följa de steg som beskrivs i avsnittet Connecting to a wireless network (Ansluta till ett trådlöst nätverk) i den här handboken. Jag har förlorat den WPA- eller WEP-nyckel som krävs för åtkomst till mitt trådlösa nätverk. Det finns två möjliga lösningar på det här problemet: 1. Öppna routern fårn en dator som är ansluten med en nätverkskabeln, vilket beskrivs i avsnittet Advanced setup (Avancerade inställningar) i den här handboken. Klicka på Wireless Network Security Settings (Trådlöst nätverk Säkerhetsinställningar) för att visa nyckeln. 2. Återställ routern till dess fabriksinställningar som är ett oskyddat nätverk. Återställningsproceduren beskrivs nedan. Jag hittar inga trådlösa nätverk Det här problemet uppstår vanligtvis på bärbara datorer, de flesta bärbara datorer har en brytare eller tangentkombination för at aktivera/ inaktivera dess trådlösa nätverksmodul. Se manualen för din bärbara dator för aktivering av den trådlösa modulen. 381

29 Jag kan hitta andra nätverk, men jag ser inte nätverket Sweex LW310V2 Det finns två möjliga lösningar på det här problemet: 1. Routern är utom räckvidd. Försök at ansluta i samma rum som routern är i. 2. Routern sänder på en kanal du inte kan ta emot. Det här uppstår ibland när routern sänder på kanalerna 12 eller 13, som inte alla enheter kan ta emot. För att byta kanal, se kapitel xx Wireless Network Configuration ( Konfigurering av trådlöst nätverk ). Min router svarar inte längre, eller jag vill starta om på nytt (återställning). Det här kan lösas genom att återställa routern till dess fabriksinställningar. Efter återställningen kommer routern att vara som när du packade upp den och du måste installera den på nytt genom att följa instruktionerna i den här handboken. För at återställa routern, tryck på knappen WPS i 15 sekunder. Efter en framgångsrik återställning ser du att lamporna SYS och WLAN slocknar. Jag vill ansluta mer än 4 trådbundna enheter till routern. Hur kan jag utöka antalet portar? Detta kan göras genom att ansluta en Ethernet nätverksknapp till en av LAN-portarna. Specifikationer Router specifikationer LEDS Power, System, WPS (Security), WLAN (Wireless), LAN 1 to 4, WAN (internet) STANDARDS SUPPORTED IEEE BASE-T and 802.3u 100BASE-TX DHCP (dynamic IP), PPTP, Static IP, PPPoE, L2TP, 802.1x WAN connections VPN pass through, DDNS WIRELESS STANDARDS AND FEATURES IEEE b / g, IEEE n draft 4.0 (draft 2.0 compatible) WEP / WPA / WPA2 wireless security with TKIP / AES encryption Wi-Fi Multimedia (WMM), Wireless Distribution System (WDS) PORTS / CONNECTIONS 1 x WAN, 4 x LAN RJ / 100 Mbps ADVANCED FEATURES Built-in Firewall, NAT, UPnP, Port Forwarding, Security Filters and Traffic Control Supports wireless WAN connections MIMO Technology Wizard & Web-based configuration EASY SECURITY SETUP One touch WPS button for easy wireless security (PBC & PIN) 382

30 DATA TRANSFER RATE Wireless up to 300 Mbps Wired 10 / 100 Mbps FREQUENCY RANGE 2.4 GHz ANTENNA TYPE 2 x 3 dbi external ADDITIONAL SPECIFICATIONS Chipset: Ralink RT3052 BUNDLED SOFTWARE AVG 8.5 internet security 3 month trial software Installation wizard SYSTEM REQUIREMENTS Windows XP, Vista or 7 CABLING Network cable length: 90 cm Power adapter cable length: 180 cm POWER REQUIREMENTS Power adapter: 230 V AC, 50 Hz Router: 9 V AC, 1.2 A Typical power consumption: < 2.5 W WARRANTY 2 years + 10 years extended warranty after registration Visit: sweex.com/12yearswarranty for more information, terms and the registration form Routerinställningar IP Address: Username: sweex Password: mysweex SSID: Sweex LW310V2 Connection type: DHCP 383

31 384

32 385

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Introduction. Ordlista. LW150 Sweex Trådlös 150N router

Introduction. Ordlista. LW150 Sweex Trådlös 150N router LW150 Sweex Trådlös 150N router Introduction OBS! På medföljande CD-ROM hittar du inställningsguiden. Den här enkla installationsproceduren ger dig stegvisa instruktioner för konfigurering av routern.

Läs mer

Din manual SWEEX LW150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351745

Din manual SWEEX LW150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SWEEX LW150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Tack för att du köpt den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn till alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Din manual SWEEX LW050V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351685

Din manual SWEEX LW050V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351685 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SWEEX LW050V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

RO003/RO003UK Sweex bredbandsrouter

RO003/RO003UK Sweex bredbandsrouter RO003/RO003UK Sweex bredbandsrouter Viktigt! Setup Wizard (setup-guiden) finns på Sweex CD-ROM-skiva. Detta installationsförfarande visar dig steg för steg hur man ställer iordning routern. Om din operatör

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver Fördelar Internet-delning - En bredbandsanslutning låter åtskilliga PC använda Internet samtidigt. Trådlös - Fungerar med Internet utan att

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM. Med

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet.

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Introduktion Utsätt inte Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Svensk version. LW310 Sweex Trådlös bredbandsrouter 300 Mbps

Svensk version. LW310 Sweex Trådlös bredbandsrouter 300 Mbps Svensk version LW310 Sweex Trådlös bredbandsrouter 300 Mbps Viktigt! Setup Wizard (setup-guiden) finns på Sweex CD-ROM-skiva. Denna installations procedur kommer att visa dig hur du steg för steg kan sätta

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

2 Testa Internet utan routern först!

2 Testa Internet utan routern först! Produktinformation I H G F J A: Strömlampa B: Statuslampa C: Internetanslutning & Internetaktivitet Installation A B C D E D: Trådlös aktivitet E: Datoranslutning/ Datoraktivitet F: Återställningsknapp

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Övervakning. Hantering

Övervakning. Hantering Specifikationer Inledning CC400020 Sweex trådlös ADSL modem+router Tack för att du har valt en Sweex trådlös ADSL modem+router. För att säkerställa att din Sweex trådlösa ADSL modem+router fungerar korrekt

Läs mer

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet.

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Introduktion Utsätt inte Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLWK400. Utökningspaket Powerline AV för trådlösa nätverk

Användarhandbok. Linksys PLWK400. Utökningspaket Powerline AV för trådlösa nätverk Användarhandbok Linksys PLWK400 Utökningspaket Powerline AV för trådlösa nätverk Innehåll Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Så här fungerar Powerline-nätverk...........

Läs mer

Utseende Dovado Tiny:

Utseende Dovado Tiny: Manual Dovado Tiny Välkommen! Med några enkla steg gör du ditt mobila bredband till hela hemmets bredband. Sedan är det bara koppla upp sig mot Internet: skicka e-post, chatta, surfa, spela online, ladda

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer