Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista"

Transkript

1 LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N router i mycket fuktiga eller dammiga omgivningar. Skydda enheten mot kraftiga stötar och fall, de kan skada den inre elektroniken. Försök aldrig öppna enheten själv, det finns inga användbara delar inuti. Om du öppnar enheten kommer inte garantin att gälla. Förpackningens innehåll I det här paketet finner du: Trådlös 300N router Nätadapter Nätverkskabel CD-ROM med den här handboken Återlämna du förpackningen till försäljaren om du upptäcker att något av innehållet saknas. Ordlista Den här handboken innehåller ett antal tekniska termer. Det är viktigt att veta vad som menas innan du installerar och konfigurerar routern. Router: Det här är produkten som du precis har köpt. En router fungerar som en gräns mellan två nätverk, WAN och LAN. Nätverkskabel. En nätverkskabel används för att ansluta nätverksenheter såsom datorer, modem och routrar. Du kanske redan har en sådan kabel, kabeln i paketet är avsedd för att ansluta routern till ditt modem. ISP: Internet Service Provider (Internetleverantör) det är det företag som förser dig med Internetanslutning. Bredbandsmodem: Hädanefter: modem. Ditt modem är den enhet du redan har eller som du fått levererad till dig via din ISP som för närvarande förser dig med Internetanslutning. De två vanligaste modemtyperna är kabelmodem och ADSL-modem, men det finns även andra typer av modem. LAN: LAN står för Lokalt nätverk ( Local Area Network ), i fallet för den här routern består LAN av fyra gula portar och det trådlösa nätverket. Med routern kommer alla dina datorer att utgöra ett enda LAN. WAN: WAN står för Wide Area Network, i de flesta fall betyder detta Internet. Trådlös säkerhet: Som standard är routerns trådlösa nätverk inte säkrat. Detta betyder att vem som helst inom räckhåll (inklusive dina grannar) kan ansluta till nätverket och använda din Internetanslutning. Trådlös säkerhet skyddar ditt nätverk så att endast auktoriserade enheter har tillträde. Sweex rekommenderar alla användare att säkra sina trådlösa nätverk efter installation med hjälp av antingen WPA eller WPS. Dessa metoder förklaras vidare i avsnittet Säkra ditt trådlösa nätverk i den här handboken. 4

2 Produktbeskrivning Framsida Power-LED: Det här ljudet anger att routern är strömförsedd. 2. READY-LED: Ett konstant blinkande SYS-ljus anger att routern fungerar korrekt. 3. WPS-LED: När det här ljuset blinkar är det möjligt att ansluta routern med en WPS-aktiverad enhet. Du hittar mer information i kapitel: Säkra ditt trådlösa nätverk. 4. WIRELESS LED: Det här ljuset anger att det trådlösa nätverket är aktivt. En blinkande lampa anger trådlös aktivitet. 5. LAN-port 1-4 LED: Den här lampan anger en aktiv anslutning på motsvarande LAN-port. En blinkande lampa indikerar nätverksaktivitet. 6. WAN-port LED: Den här lampan anger en aktiv anslutning på WAN-porten. En blinkande lampa anger WAN-aktivitet. 7. WPS-knapp: Den här knappen aktiverar WPS trådlös säkerhet. Du hittar mer information om WPS i kapitlet Säkra ditt trådlösa nätverk. Den här knappen fungerar också som en återställningsknapp. Du hittar mer information om att återställa i felsökningsavsittet i den här handboken. 5

3 Tillbaka 1. Nätströmsingång: Anslut medföljande strömadapter i denna ingång. Om adaptern kommer bort kan den bytas ut mot en motsvarande modell med 9 V AC-utgång och 1,2 A nominell spänning. 2. Knapp för ström AV/PÅ: Tryck in knappen för att sätta på routern och tryck igen för att stänga av routern. 3. WAN-port: Anslut nätverkskabeln som kommer från ditt ISP-modem till den här porten. Då WANanslutningen är upprättad kommer WAN-lampan på routerns framsida att lysa. Detta är en förutsättning för Internetåtkomst. 4. LAN-port 1-4: Du kan ansluta en nätverkskabel från en dator till den här porten. När datorn sätts på kommer motsvarande lampa på routerns framsida att lysa. Installera routern Det finns två sätt att installera routern på: Den enkla installationen förklaras i den här handboken. Den avancerade installationen förklaras också i den här handboken. Guiden och enkel installation antar standardinställningar och kommer att fungera för de flesta användare. Om du är en avancerad användare eller om du inte vet vilken inställningsmetod din ISP kräver, kan du fortsätta till avancerad installation direkt. 6

4 Enkel installation Enkel installation görs med 7 steg: 1. Koppla ifrån strömmen till ditt modem. Om en eller flera datorer anslutits till ditt modem via en nätverkskabel, ska du koppla ifrån dessa. 2. Använd medföljande nätverkskabel för att ansluta ditt modem till routerns blå WAN-port. Anslut inga datorer ännu! 3. Anslut strömmen till ditt modem och vänta tills lampan anger normal drift 4. Anslut strömmen till routern och tryck på knapp för ström AV/PÅ. Vänta i 1 minut för att ge routern tid att starta upp och konfigurera sig själv. Det här är viktigt! 5. Om du har några datorer eller andra enheter som redan anslutits via en nätverkskabel kan du nu ansluta dessa kablar till routerns gula LAN-portar. 6. Vänta någon minut till. Din router har nu installerats! Datorer som inte är trådlösa har nu Internetåtkomst, för trådlösa datorer krävs ytterligare ett steg, enligt instruktionerna nedan för den version av Windows som du har. 7

5 Ansluta till ett trådlöst nätverk WindowsXP:Högerklicka på den trådlösa adapterns ikon längst ner till höger på skärmen och klicka på Visa tillgängliga trådlösa nätverk ( View Available Wireless Networks ): Fönstret Välj ett trådlöst nätverk ( Choose a wireless network ) kommer att visas. I det här fönstret väljer du Sweex LW320/321 och klickar på knappen Anslut ( Connect ) och följer instruktionerna på skärmen: WindowsVista: Högerklicka på ikonen Nätverks- och delningscenter (Network & Sharing Center) längst ner till höger på skärmen och klicka på Anslut till ett nätverk ( Connect to a network ): Ett fönster Anslut till ett nätverk ( Connect to a network ) kommer att visas. I det här fönstret väljer du Sweex LW320/321 och klickar på knappen Anslut ( Connect ) och följer instruktionerna på skärmen: 8

6 OBS! Om du ser ett rött kors nära nätverket och texten: De inställningar som har sparats på den här datorn för nätverket matchar inte nätverkets krav ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ) se avsnittet för felsökning i den här handboken. Om du har Windows Vista med servicepaket 2 eller funktionspaket för trådlös installerat och du ansluter routern för första gången, kommer Vista att möjliggöra enkel installation och säkring av ditt trådlösa nätverk. Då du anslutit kommer du att se följande skärm. Ange PIN-koden på etiketten på din routers undersida och klicka sedan på Nästa ( Next ): Följande skärm visas, ange önskat namn på ditt trådlösa nätverk, ange säkerhetsnyckeln och klicka på Nästa ( Next ) för att börja konfigurera routern: OBS! Det är mycket viktigt att du skriver ner säkerhetsnyckel och förvarar den på en säker plats. Den krävs för att lägga till äldre, icke-wpsaktiverade enheter (såsom en Windows XP-dator) till ditt nätverk. Eftersom ditt nätverk nu redan är installerat och säkrat, kan du hoppa över kapitlen Konfigurering av trådlöst nätverk och Säkra ditt trådlösa nätverk. 9

7 Windows 7: Windows 7 kommer att ange när de trådlösa nätverken är tillgängliga. Du känner igen detta genom följande ikon längst ner till höger på skärmen: OBS! Om du ser ett litet rött kors över ikonen finns inga nätverk inom räckhåll för din dator. Se avsnittet för felsökning i den här handboken om så är fallet. Klicka på ikonen så kommer en lista över nätverk att visas, välj Sweex LW320/321-nätverk ( Sweex LW320/321 network ), markera rutan Anslut automatiskt ( Connect Automatically ), klicka på Anslut ( Connect ) och följ instruktionerna på skärmen : När du ansluter för första gången kommer Windows 7 att möjliggöra enkel installation och säkring av ditt trådlösa nätverk via WPS-metoden. Då du anslutit kommer följande skärm att visas: Då du klickat på OK kommer du att ombes att ange PIN-koden på din router. Du hittar denna kod tryckt på etiketten på din routers undersida. Fyll i koden och klicka på Nästa ( Next ): 10

8 Följande skärm visas, ange önskat namn på ditt trådlösa nätverk och klicka på Nästa ( Next ) för att börja konfigurera routern: OBS! Standardmetod för säkerhet med den här installationsproceduren är WPA2. Om en enhet i ditt nätverk inte stödjer WPA2, kan du ändra säkerhetsmetoden genom att klicka på knappen Avancerat ( Advanced ). När routern är konfigurerar kommer du att se följande skärm: OBS! Det är mycket viktigt att du skriver ner säkerhetsnyckel och förvarar den på en säker plats. Den krävs för att lägga till äldre, icke-wpsaktiverade enheter (såsom en Windows XP-dator) till ditt nätverk. Eftersom ditt nätverk nu redan är installerat och säkrat, kan du hoppa över kapitlen Konfigurering av trådlöst nätverk och Säkra ditt trådlösa nätverk. 11

9 Avancerad inställning Avancerad installation kan göras när du vet exakt vilka inställningar din ISP kräver eller när den enkla installationen misslyckas. Det finns 4 möjliga konfigurationer. Vi har radat upp dem med instruktioner angående hur du konfigurerar dem. Du hittar vilka inställningar som matchar de inställningar som krävs av din ISP i listan över leverantörer längre fram i den här handboken. Listan utgörs av ISP:er och deras motsvarande tjänster. Bakom varje tjänst finns krävd inställning noterad. OBS! Om någon av inställningarna nedan inte fungerar omedelbart rekommenderar vi att du stänger av strömmen till modemet, väntar några minuter och sedan ansluter modemet igen. Loggainpåroutern: För avancerad inställning krävs det att du loggar in på routern för att manuellt konfiguera den korrekt för din Internetanslutning. För att logga in på routern startar du Internet Explorer, raderar adressfältet och anger: tryck sedan Enter. Följande fönster kommer att visas: Ange sweex som användarnamn och mysweex som lösenord och klicka sedan på OK. Om du inte kan logga in, se felsökningsavsnittet i den här handboken. Följande skärm kommer att visas. Klicka på Next för att börja den avancerade inställningen. Om du ser en annan skärm, klicka på Quick Setup i menyn till vänster: 12

10 Du bör nu se guideskärmen för Internetkonfiguration: Nu kan du fortsätta med den avancerade inställningen med hjälp av de konfigurationer som beskrivs i det kommande. Kontrollera om routern är korrekt ansluten till Internet Det är för alla konfigurationer möjligt att kontrollera i routern om du har en fungerande Internetanslutning. Efter att konfigurationen applicerats kommer routern att utföra ändringarna och ta dig till sidan System Status. Om detta inte sker kan du klicka på Status i menyn till vänster. Statussidan ser ut enligt följande: Konfiguration1:Auto-spåra Det här alternativet kommer att försöka spåra typ av Internetanslutning för din ISP automatiskt. Om konfigurationen inte kan spåras automatiskt måste typ av Internetanslutning konfigureras automatiskt. 13

11 Konfiguration2:PPPoE Om din ISP kräver anslutning av typen PPPoE, klickar du på knappen PPPoE. Du kommer att se följande skärm: Ange ditt kontonamn (user name) som du fått av din ISP i fältet User Name och motsvarande lösenord i fältet Password. När du är klar klickar du på knappen Next och sedan Finish. Konfiguration3:DynamiskIP Klicka på knappen Dynamic IP, detta används normalt för kabelmodem och routern kommer att skaffa en IP-adress från ISP:s DHCP-server. Klicka på knappen Clone MAC Address. Du bör nu se att MAC-adressen ändras. Klicka sedan på knappen Next och sedan Finish. Konfiguration4:StatiskIP För att konfigurera routerns WAN-port för en statisk IP-adress klickar du på knappen Static IP. Du kommer att se följande skärm: 14

12 Fyll i alla fälten som krävs av din ISP och välj sedan Finish. Under alla val kommer du att ha möjligheten att konfigurera Basic trådlösa inställningar för routern. Följande skärm visas under varje val: Fyll i alla fält som önskas. Se avsnittet Konfiguration av trådlöst nätverk för mer information om presenterade alternativ. En del ISP:er begär att MAC-adressen ska klonas, detta kan göras i Network -inställningarna, välj alternativet MAC clone När du väljer alternativet MAC clone kommer följande skärm att visas: Välj alternativet Clone MAC Address för att klona din MAC-adress. OBS!Kloningen av din MAC-adress måste göras från den dator som ursprungligen anslöts till ditt modem och den här datorn måste vara ansluten till din router via en nätverkskabel. Kloning av MAC-adress fungerar normalt inte över trådlösa anslutningar. 15

13 Konfiguration av trådlöst nätverk Det rekommenderas att du endast justerar de trådlösa inställningarna från en dator som är ansluten till routern via en nätverkskabel, speciellt när du ändrar trådlösa säkerhetsinställningar. Detta kommer att förhindra att anslutningen bryts om du av misstag anger fel inställningar. För att justera konfigurationen för det trådlösa nätverket loggar du först in på routern såsom beskrivs i kapitlet Avancerad inställning, klicka sedan på Wireless i menyn till vänster. Du kommer att se följande skärm: SSID Den viktigaste inställningen på den här skärmen är SSID, namnet på ditt trådlösa nätverk som används för identifieringssyfte. När SSID-sändning är aktiverad kan du och alla andra inom räckhåll för ditt nätverk se namnet i listan för tillgängliga trådlösa nätverk. Det rekommenderas att du ändrar SSID, standard-ssid Sweex LW320/321 kan orsaka konflikter om flera routrar av samma modell finns inom räckhåll för varandra. När du ändrar SSID måste du ansluta till ditt trådlösa nätverk igen såsom beskrivs i kapitlet Ansluta till ett trådlöst nätverk. Region Lagar för trådlösa konfigurationer kan skilja sig åt enligt region, välj den region som du befinner dig i från rullgardinslistan. Channel Kanalinställningen kontrollerar med vilken frekvens din router sänder ut sin trådlösa signal Med standardalternativet AutoSelect kommer routern att skanna alla kanaler när den sätts igång och automatiskt välja kanal med bästa signalvillkor. Det rekommenderas endast att ändra kanal när du upplever dålig trådlös prestanda från routern. Mode Typ av trådlös standard kan väljas här, det rekommenderas att använda standardinställningen. 16

14 Channel Width I det här avsnittet är det möjligt att manuellt välja kanal med bredd (20/40MHz), det rekommenderas att du behåller standardinställningen. Max Tx Rate Tx-hastigheten kan väljas i det här avsnittet, det rekommenderas att du använder standardinställningen. Efter att du ändrat några inställningar klickar du på knappen Save för att aktivera ändringarna. Säkra ditt trådlösa nätverk Trådlös säkerhet skyddar ditt trådlösa nätverk så att endast auktoriserade enheter kan få tillträde. Sweex rekommenderar alla användare att säkra sitt trådlösa nätverk Säkring av ditt trådlösa nätverk kan endast göras efter Internetåtkomst via routern har installerats korrekt. Det finns fyra metoder för att säkra ditt trådlösa nätverk: WPA/WPA2 (Enterprise/Personal) är en manuell metod för att säkra ditt nätverk. Du konfigurerar en säkerhetsnyckel och endast enheter med den här nyckeln kan komma åt nätverket. Du måste ange nyckeln manuellt för varje enhet som du vill ha åtkomst med. WPA stöds av Windows XP servicepaket 2 och nyare versioner och av de flesta andra enheter. Det är den metod som rekommenderas för närvarande för säkring av ditt trådlösa nätverk. WPA2 är en uppgradering till WPA och kräver minst Windows XP servicepaket 3. För att ansluta till en WPA/ WPA2 Enterprise-anslutning krävs en RADIUS server-ip och lösenord. WPS är byggt ovanpå WPA och möjliggör automatisk konfigurering och utbyte av WPA-nycklar via en PIN-kod eller ett enkelt knapptryck. WPS stöds av Windows Vista servicepaket 2 och Windows 7. Under Windows XP, finns WPS-stöd beroende på programvara eller funktioner som levererats av tillverkaren för din trådlösa nätverksadapter. En del äldre enheter, från 2005 eller innan och i vissa fall Windows 98, ME, 2000 och äldre Windows XP-versioner (innan servicepaket 2) kanske inte stödjer WEP-metoden för trådlös säkerhet. WEP rekommenderas inte för normal drift eftersom det inte längre avses som helt säkert enligt dagens normer. Du kommer till sidan för Säkerhetsinställningar genom att klicka på Wireless - Wireless Security i menyn till vänster. 17

15 Metod 1: WEP Du säkrar ditt nätverk med WEP i tre steg: 1. Välj följande inställningar: Type: Automatic (det rekommenderas att använda standardinställningen) WEPKeyFormat: Hexadecimal eller ASCII KeySelected: Ange vald WEP key och ange Key type 2. När du är färdig klickar du på knappen Save. Om du var ansluten trådlöst kommer du nu att se att din anslutning gått förlorad. Följ stegen som beskrivs i Ansluta till ett trådlöst nätverk i handboken för att återfå anslutningen (nu säkrad). Metod 2: WPA Du säkrar ditt nätverk med WPA i 2 steg: 1. Välj följande inställningar: SecurityMode: Mixed WPA/WPA2 WPAAlgorithms: TKIP (endast för Enterprise) & AES PassPhrase: Här ställer du in säkerhetsnyckeln (lösenord) för ditt trådlösa nätverk. Detta bör vara ett ord eller en mening som är svår att gissa. Minsta längd för passmeningen är 8 tecken. Vi rekommenderar också att du skriver ner passmeningen och förvarar den nära routern. Om passmeningen kommer bort, se felsökningsavsnittet i den här handboken. 2. När du är färdig klickar du på knappen Save. Om du var ansluten trådlöst kommer du nu att se att din anslutning gått förlorad. Följ stegen som beskrivs i Ansluta till ett trådlöst nätverk i handboken för att återfå anslutningen (nu säkrad). Metod 3: WPS För den här metoden krävs inga ytterligare inställningar, tryck helt enkelt på WPS-knappen längst fram på routern. Efter några sekunder kommer WPS-ljuset längst fram på routern att börja blinka. Så länge ljuset blinkar kan du ansluta din WPS-aktiverade enhet till routern. Efter korrekt anslutning kommer WPS-ljuset att sluta att blinka. För att ansluta en annan WPS-aktiverad enhet trycker du helt enkelt på knappen igen innan du ansluter. 18

16 Efter att en WPS-säkrad anslutning har ställts in för första gången, kommer alla tidigare anslutna enheter att förlora sin anslutning. Du måste ansluta dem med samma WPS-metod eller manuellt genom att ange WPA-nyckeln såsom beskrivs nedan. För att ansluta en icke-wps-enhet till en WPS-säkrad router, klicka på WPS i menyn till vänster, WPS Key (ASCII) är den WPA-nyckel som du kan använda för anslutning av icke-wps-aktiverade enheter. Avancerade funktioner I det här kapitlet kommer vi att beskriva några av routerns avancerade funktioner. Följande avsnitt förutsätter grundläggande kunskap om datornätverksteknologi och -terminologi. Statisk DHCP Som standard tilldelar routern dynamisk IP-adresser till alla anslutna enheter via DHCP-protokoll. Detta är den mest användarvänliga metoden av nätverkskonfiguration men den kan också leda till att IP-adresser som ändras med tiden eller när en enhet återansluts. I vissa fall är detta oönskat, t.ex. när du använder portvidarebefordring är det nödvändigt att enhetens IP-adresser förblir konstanta. En möjlig lösning på det här är att konfigurerar en statisk IP-adress i enheten själv, men detta kan leda till problem när du också använder enheten på andra nätverk. En annan lösning är att instruera routern att alltid tilldela samma IP-adress till enheten. Det här kallas DHCP eller DHCP adressreservation. För att ställa in statisk DHCP för en enhet loggar du in på routern såsom beskrivs i kapitlet Avancerad inställning och klickar på DHCP - Address Reservation i menyn till vänster. Du kommer att se följande skärm: 19

17 För att konfigurera för en statisk DHCP-adress, fyll i enhetens motsvarande MAC-adress i avsnittet MAC Address och fyll i desired IP i Reserved IP Address och klicka sedan på knappen Save. Titta på DHCP Clients List för att se IP- och MAC-adresser för alla automatiskt konfigurerade enheter som för närvarande är aktiva på ditt nätverk. OBS! Tilldela inte statiska DHCP-adresser i området till ! Detta område används redan för dynamiskt tilldelade adresser. Adresserna (routern själv) och (sändningsadress) kanske inte heller kan användas. Portvidarebefordring (virtuell server) och DMZ-inställning För vissa applikationer, enheter och servrar, kan det vara nödvändigt att ställa in portvidarebefordring för att de ska fungera korrekt bakom routerns brandvägg. Detta är för att som standard blockerar brandväggen alla inkommande anslutningar och tillåter endast utgående anslutningar. På grund av tekniska orsaker är den inbyggda brandväggen konstitutiv för routingfunktionen och kan inte helt inaktiveras. Portvidarebefordring instruerar routern att acceptera en inkommande anslutning till en viss port och vidarebefordra den till IP-adressen för en enhet i ditt lokala nätverk. Observera att användning av termen port i det här kapitlet avser TCP- eller UDP-portar och är inte relaterat till de fysiska WANoch LAN-portarna på baksidan av routern. DMZ är ett specialfall av portvidarebefordring där routern instrueras att sända vidare alla inkommande anslutningar till angiven adress. För att ställa in portvidarebefordring, logga in på routern såsom beskrivs i kapitlet Avancerad inställning och klicka på Forwarding - Virtual Servers i menyn till vänster. Du kommer att se följande skärm: 20

18 För en DMZ, klicka på DMZ i menyn till vänster, ange IP-adress för enheten, markera rutan Enable och klicka på knappen Save. Kontroll av bandbredd Kontroll av bandbredd kallas även hantering av bandbredd ( bandwidth management ). Det gör det möjligt för dig att artificiellt begränsa bandbredden för en eller flera enheter i ditt nätverk. Det här kan vara användbart när du t.ex. behöver reservera bandbredd för en VoIP-telefon eller du vill begränsa tillgänglighet av bandbredd för P2P-applikationer. För att ställa in Kontroll av bandbredd loggar du in på routern såsom beskrivs i kapitlet Avancerad inställning, klickar på Bandwidth Control - Rules list i menyn till vänster och markerar rutan Enable. Du kommer att se följande skärm: Ange först bandbredd för WAN-uppladdning och -nerladdning i kbps. Som en regel, ta den hastighet som tillkännages av din ISP och sänk den med 10 % elelr använd en webbsida för hastighetstestning för att mäta din bandbredd och sänkt sedan resultatet med 5 %. Sedan kan du börja att skapa regler. Ange önskad(e) port(ar) och protokoll som regeln ska gälla för eller välj en fördefinierad tjänst och ställ in din enhets IP-adress eller ett IP-område för flera enheter och ställ in önskad garanterad och högsta bandbredd. Klicka sedan i rutan Save. OBS! När du applicerar regler för trafikkontroll till en viss enhet, är det tillrådligt att ge den en statisk DHCP IP-adress först. Annars kan enheten ändra IP-adress och regeln kommer inte längre att gälla, eller gälla för en annan dator istället. 21

19 Felsökning Det här kapitlet i handboken förklarar ett antal vanliga problem du kan stöta på och möjliga lösningar. Jag kan inte logga in på min router på Windows anger att jag har en fungerande nätverksanslutning. Det här problemet kan uppkomma från felaktiga IP-inställningar på din dator. Du kan kontrollera och justera dina inställningar på följande sätt: WindowsXP 1. Klicka på startknappen längst ner till vänster på skärmen och klicka på Kontrollpanelen ( Control Panel ). 2. På kontrollpanelen klickar du på Nätverks- och Internetinställningar ( Network and Internet Connections ) och öppnar ikonen Nätverksanslutningar ( Network Connections ). Om din kontrollpanel är i Klassisk vy (Classic View), kan du öppna ikonen Nätverksanslutningar ( Network Connections ) direkt. 22

20 3. Högerklicka på den först anslutna LAN- eller höghastiga Internetanslutningen, i det här exemplet Anslutning till lokalt nätverk ( Local Area Connection ) och klicka på Egenskaper ( Properties ) från kontextmenyn. Om du har flera anslutna anslutningar, upprepa steg 3 till 6 för varje anslutning. 4. Anslutningens egenskapsfönster visas. I det här fönstret väljer du Internet Protocol från listan av föremål och klickar på knappen Egenskaper ( Properties ): 23

21 5. Internetprotokollets egenskapsfönster visas. I det här fönstret ska du se till att båda inställningarna är inställda på Erhåll automatiskt ( Obtain automatically ): 6. Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för XP har nu konfigurerats för din router. Windows Vista 1. Klicka på startknappen längst ner till vänster på skärmen och klicka på Kontrollpanelen ( Control Panel ). 24

22 2. Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder ( View network status and tasks ) i kontrollpanelen. Om din kontrollpanel är i klassiskt läge, öppna ikonen Nätverks- och delningscenter ( Network and Sharing Center ): 3. Fönstret Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) bör nu öppnas. I Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) klickar du på Hantera nätverksanslutningar ( Manage network connections ) på ribban till vänster: 25

23 4. Högerklicka på den först anslutna LAN- eller höghastiga Internetanslutningen, i det här exemplet Anslutning till lokalt nätverk ( Local Area Connection ) och klicka på Egenskaper ( Properties ) från kontextmenyn. Om du har flera anslutna anslutningar, upprepa steg 4 till 7 för varje anslutning 5. Anslutningens egenskapsfönster visas. I det här fönstret väljer du Internet Protocol Version 4 från listan med föremål och klickar på knappen Egenskaper ( Properties ): 26

24 6. Internetprotokoll version 4:s egenskapsfönster visas. I det här fönstret ska du se till att båda inställningarna är inställda på Erhåll automatiskt ( Obtain automatically ): 7. Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för Vista har nu konfigurerats för din router. Windows 7 1. Klicka på startknappen längst ner till vänster på skärmen och klicka på Kontrollpanelen ( Control Panel ). 27

25 2. Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder ( View network status and tasks ) i kontrollpanelen. Om din kontrollpanel är i ikonvy, öppna ikonen Nätverks- och delningscenter ( Network and Sharing Center ): 3. Fönstret Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) bör nu öppnas. I fönstret Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) klickar du på Ändra inställningar för nätverkskort ( Change adapter settings ) i ribban på vänster sida: 28

26 4. Högerklicka på den först anslutna anslutningen, i det här exemplet Anslutning till lokalt nätverk ( Local Area Connection ), och klicka på Egenskaper ( Properties ) från kontextmenyn. Om du har flera anslutna anslutningar, upprepa steg 4 till 7 för varje anslutning: 5. Anslutningens egenskapsfönster visas. I det här fönstret väljer du Internet Protocol Version 4 från listan med föremål och klickar på knappen Egenskaper ( Properties ): 29

27 6. Internetprotokoll version 4:s egenskapsfönster visas. I det här fönstret ska du se till att båda inställningarna är inställda på Erhåll automatiskt ( Obtain automatically ): 7. Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för Windows 7 har nu konfigurerats för din router. JagverkarvaraanslutenmenInternetExplorervisarfortfarandeettfelmeddelande WebbsidankanintevisasiInternetExplorer ( InternetExplorercannotdisplaythewebpage )ellerliknande. Det här problemet kan uppkomma vid felaktiga inställningar för proxy-server. Du kan justera inställningarna på följande sätt: 1. I Internet Explorer, klickar du på menyn Verktyg ( Tools ) eller ikonen och väljer Internetalternativ ( Internet Options ). 2. Fönstret Internetalternativ ( Internet Options ) kommer nu att öppnas. 30

28 3. Klicka i det här fönstret på fliken Anslutningar ( Connections ) och i fliken på knappen LAN-inställningar ( LAN Settings ). 4. Fönstret LAN-inställningar ( LAN Settings ) kommer nu att öppnas. Se till att alla kryssrutor är avmarkerade och bekräfta inställningarna genom att klicka på OK 31

29 Mindatorangerattdeninteäranslutentillettnätverk. Det här problemet löses normalt genom att noggrant kontrollera alla anslutningar och indikatorljus. För en dator som är stationär, följ nätverkskabeln till routerns baksida. Den måste vara isatt i en av de gula LAN-portarna. De gula portarna är också numrerade och motsvarande till varje LAN-port finns ett indikatorljus längst fram på routern. Det här ljuset måste vara tänt för att ange en fungerande anslutning. Om ljuset är av, justera kabeln eller försök med en annan kabel. För en trådlös dator, kontrollera statusikonen för trådlös anslutning längst ner till höger på skärmen, det ska inte finnas ett rött kors. Om du ser ett rött kors, följ stegen som beskrivs i Ansluta till ett trådlöst nätverk i handboken. JagharWindowsVistaochjagfårfelmeddelandet Deinställningarsomharsparatspådenhärdatornförnätverketmatcharinte nätverketskrav ( Thesettingssavedonthiscomputerforthenetworkdonotmatchtherequirementsofthenetwork )närjag försökeranslutatrådlöst. Det här problemet kan lösas enligt följande: 1. Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder ( View network status and tasks ) i kontrollpanelen. Om din kontrollpanel är i klassiskt läge, öppna ikonen Nätverks- och delningscenter ( Network and Sharing Center ): 2. Fönstret Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) bör nu öppnas. I Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) klickar du på Hantera trådlösa nätverk ( Manage wireless networks ) på ribban till vänster: 32

30 3. Fönstret för Hantera trådlösa nätverk (Manage Wireless Networks) öppnas. Välj i detta fönster det nätverk som är i konflikt och klicka på Ta bort ( Remove ). Då nätverket har raderats kan du stänga fönstret och följa stegen som beskrivs i avsnittet Ansluta till ett trådlöst nätverk i den här handboken. Jag har Windows 7 och jag kan inte ansluta till mitt trådlösa nätverk. Ett rött kors visas bredvid nätverket. Det här problemet kan lösas enligt följande: 1. Klicka på ikonen för Nätverks- och delningscenter (Network and Sharing Center) längst ner till höger på skärmen: 2. Klicka sedan på Öppna Nätverks- och delningscenter ( Open Network and Sharing Center ): 33

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok My Net N900 Central-routern Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Accesspunkt till trådlöst nätverk

Accesspunkt till trådlöst nätverk Accesspunkt till trådlöst nätverk Användarhandbok F5D6130 Innehållsförteckning Introduktion.................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Bredbandshandboken. version 2005C

Bredbandshandboken. version 2005C Bredbandshandboken version 2005C Informationen gäller från 2005-06-18 med reservation för vissa ändringar. 1998-2005 Databokförlaget Grade i Sverige AB Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer