Vanliga frågor och svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor och svar"

Transkript

1 Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande Ethernetkabel, anslut därefter till vägguttag med hjälp av medföljande strömadapter. Så snart TaHoma-boxen har elförsörjning försöker den ansluta till Internet. 2. Vad gör jag om kontrolldioden blinkar? Vänta och koppla framförallt inte ifrån boxen. TaHoma-boxen försöker ansluta till Internet och hämtar de senaste uppdateringarna. 3. Vad gör jag om kontrolldioden lyser rött? Den röda dioden betyder att TaHoma-boxen inte lyckats upprätta en anslutning till Internet. Kontrollera att Internetanslutningen är aktiv. Se till att TaHoma-boxen inte är ansluten bakom en brandvägg utan direkt till modemet. Be en datatekniker kontrollera att följande internetportar är öppna: Nya tekniska specifikationer för TaHoma-nätverk december 2013 IP-intervall: Boxen använder DHCP för att konfigurera sitt Ethernet-gränssnitt (IP, nätmask, standardgateway och DNS-serveradresser). Boxen behöver identifiera våra servernamn via den konfigurerade DNS-servern: hela domänen overkiz.com. Boxen: sänder UDP-paket till port 123 och tar emot relaterade UDP-svar från overkiz-servrar (NTP) sänder regelbundet UDP-paket till port och tar emot relaterade UDP-svar via overkizservrar ansluter regelbundet via HTTPS till Overkiz-servrar (TCP-port 443) ansluter via HTTP till Overkiz-servrar under återställning (TCP-port 80) Protokollspecifikt beteende: Boxen kommer endast att fungera om inkommande UDP-paket (från overkiz-servrars port till enheten) accepteras inom 30 sekunder efter sändning av senast utgående UDP-paket (enhet till overkiz-servers port 18888) Tiden för sändning av paket mellan boxen och våra servrar får inte överskrida 2 sekunder om enheten ska fungera korrekt. Om installationen omfattar kameror måste kameror också posta bilder till overkiz-servrar via http på port 80 1

2 2 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 4. Kan jag installera TaHoma-boxen bredvid ett trådlöst modem? Nej. Trådlösa modem sänder ut kraftiga radiosignaler som kan hindra TaHoma-boxen att ta emot andra radiosignaler. Placera boxen minst 50 cm från modemet. Om enheterna står för nära varandra kan ett felmeddelande genereras eftersom vissa radiosignaler inte går fram. 5. Kan TaHoma-boxen kommunicera trådlöst med ADSL-modemet? Nej. TaHoma-boxen måste vara kopplad till nätet via en Ethernet RJ 45-kabel. Den är inte Wifikompatibel. 6. Om en kund har glömt sitt lösenord, kan Somfy skicka det till kunden då? Nej, lösenorden är krypterade och kan inte läsas av Somfy. Kunden kan däremot beställa ett nytt lösenord under Mina sidor och därefter ändra det. 7. Jag har kopplat in TaHoma-boxen men lyckas inte konfigurera enheterna. Du måste först tilldela TaHoma-boxen och PIN-koden till din kund. För att göra detta går du in på Somfys webbsida för professionella, och loggar in på ditt konto. Skriv in TaHoma-boxens PIN-kod och kundens uppgifter. Därefter kan TaHoma-boxen konfigureras. När konfigurationen är klar skickas ett e-postmeddelande till kunden med användarnamn och tillfälligt lösenord. 8. TaHoma-boxen hittar inte enheterna. Enheterna har en annan säkerhetsnyckel än den programmerade i TaHoma-boxen. Enheterna är inte strömsatta. 9. Alla motoriserade enheter har samma namn. Hur kan man känna igen dem och hur döper man om dem? Efter programmering av alla io-motorer klickar du på hantera. En översikt över alla io-produkter visas där kan du identifiera enheterna och namnge dem. 10. Namnen på de valda platserna stämmer inte med kundens önskemål. Hur kan jag ändra dessa? I fönster nummer 2 under Mitt hus kan du ställa in de olika platserna i huset. Klicka på namnet på en plats. Ett fönster öppnas där du kan ändra namnet. 11. Jag lyckas inte tilldela en funktion (exempelvis en persienn) till en viss plats (t.ex. vinden). Platsen måste ha markerats i föregående fönster. En garageport kan t.ex. inte placeras i källaren. 12. Hur många enheter kan styras med TaHoma-boxen? io-homecontrol -enheter: > 100 io-homecontrol -sensorer: 20 RTS-produkter: 50 RTDS-produkter: Mina RTS-enheter kan bara styras via en ikon samtidigt. Enheterna har programmerats i TaHoma-boxen via en gruppkanal. Du måste programmera varje RTSprodukt för sig.

3 14. Jag vill placera en RTS-enhet i en önskad position, på samma sätt som io-homecontrol - enhet. En RTS-enhet kan inte placeras i en given position. Denna funktion fungerar endast för iohomecontrol -enheter. RTS-produkter kan köras fullt uppe, nere eller i My-position, dvs ett fritt valt läge som programmeras med fjärrkontroll. 15. När jag skapar ett scenario, ska jag ange positionen för varje enhet separat? Om identiska enheter (till exempel rullgardiner) ska vara helt öppna eller helt stängda kan dessa specificeras för en enhet. Klicka på OK alla för att verkställa denna position för alla enheter som ingår i samma grupp. 16. Hur många scenarier kan jag skapa? Du kan skapa upp till 40 scenarier. 17. Kan man ta bort en enhet från ett scenario? Ja. Klicka på enheten och dra den till soptunnans ikon och bekräfta sedan det ändrade scenariot. 18. Kan man radera ett scenario? Du kan radera ett scenario som inte används i en dag. Radera först scenariot under dag. Dra sedan ikonen för scenariot som ska raderas till soptunnan. 19. Hur gör jag för att använda timerfunktionen? Till exempel om jag vill köra upp mina rullgardiner kl. 9:00. Börja med att skapa ett scenario där du ställer rullgardinerna som du vill styra i önskad position. Skapa en dag i Min vecka. Placera det skapade scenariot på önskat klockslag under denna dag. Placera därefter din dag i Min vecka på motsvarande dag. 20. Kan jag styra enheterna efter solens upp- och nedgång? Ja. Välj Mina inställningar och min plats. Det finns tre alternativ för att konfigurera gryning och skymning : Genom att ange tiden för solnedgång den 22 juni och 22 december. Genom att ange geografiska koordinater. Genom att välja en ort. För att programmera ett scenario som följer solens upp- och nedgång måste du dra scenariots ikon över grynings- eller skymningsikonen tills den ändrar färg. 21. Kan jag programmera flera scenarier som aktiveras vid samma tidpunkt? Ja, dra det nya scenariot till samma plats på tidslinjen som det tidigare scenariot är placerat. En liten punkt skapas och aktiverar alla scenarier som börjar vid denna tidpunkt. 22. Hur raderar jag ett scenario på tidslinjen från en dag? Öppna dag. Dra scenariot till soptunnan. Spara dag på nytt. 3

4 23. Hur gör jag för att ställa in markisen så att den reagerar på solsensorn? Börja med att skapa ett scenario fälla ut markis och ett scenario för att fälla in markis. Öppna sedan associerad sensor och dra scenariot fälla ut markis till platsen där scenariot ska aktiveras när det är för soligt. Dra scenariot fälla in markis till platsen där scenariot ska aktiveras när det är för lite sol. Fördröjningstider styrs av solsensorernas inställningar. 24. Är fördröjningstiderna inställda i solsensorerna? Ja. Fördröjningstiden för utförande av det valda scenariot när det uppmätta solljuset är större än det inställda värdet är 5 minuter. Fördröjningstiden för utförandet av det valda scenariot när det uppmätta solljuset är mindre än det inställda värdet är 20 minuter. Tänk på att om en sensor är aktiverad blir det ingen fördröjning utan scenariot utförs direkt. 25. Dioden (på Tahomaboxen) som indikerar boxens funktion lyser orange. Vad betyder det? Om den mittersta dioden (inte den lyser orange betyder det att timern eller sensorerna har avaktiverats. För att återgå till grön diod, aktivera Min vecka och Mina sensorer. Denna åtgärd kan utföras via webben, via app eller genom att trycka på knappen bredvid dioden på Tahoma-boxen. 26. Hur fungerar USB-porten på sidan av boxen? Via denna USB-port kan du ansluta vissa extramoduler från Somfy, till exempel värmeregleringssystemet EvoHome från Honeywell, eller Tahoma sensor modul för tex brandvarnare som kan kombineras med TaHoma. 27. Går det att fritt välja tidpunkt för ett scenario? Ja. Tidpunkten för ett scenario kan regleras ner på minutnivå. 28. Jag kan inte längre se de programmerade scenarierna på tidslinjen, bara en ikon med 3 punkter. Flera scenarier har programmerats samma tid. Klicka på ikonen med de tre punkterna så öppnas ett fönster där de aktuella scenarierna visas. 29. Ett utropstecken visas på ikonen för en av enheterna. Detta utropstecken visar att det förekom ett problem vid den senaste åtgärden. Klicka på tecknet för ytterligare information. 30. Vad ska jag göra om jag inte fått mejlet med uppgifterna för att aktivera boxen på webbplatsen Gör följande: Kontrollera att mejlet inte hamnat i din brevlåda för skräppost. Det är också möjligt att mejlet hamnat i skräpposten och sedan raderats automatiskt. Kontakta din regionala representant som kan skicka en ny kod. Avaktivera också funktionen radera automatiskt för skräppostbrevlådan. 4

5 31. Kan jag återanvända aktiveringskoden för Somfy pro-hemsidan? Ja, om du inte har ändrat ditt användarnamn och lösenord kan du använda den ursprungliga koden från aktiveringsmejlet. 32. Jag har aktiverat mitt Somfy pro-konto genom att använda mitt användarnamn och lösenord, men lösenordet accepteras inte. Du kan alltid beställa ett nytt lösenord via funktionen Glömt lösenordet?. 33. Nya regler för lösenord från och med 14 mars 2014 Mellan 8 och 64 tecken långt Minst en versal (stor bokstav) och en siffra Tecken tillåtna med undantag för & och " Tecken i följd är inte tillåtna (t.ex. 1234, abcd eller qwerty) Får inte innehålla orden Somfy, TaHoma eller användarnamnet Efter fyra försök (via webbplatsen eller appen) spärras inloggningen under tio minuter. 33. Särskilda parametrar för proxy/brandväggar IP-intervall: Boxen använder DHCP för konfiguration av Ethernet-gränssnitt (IP, nätmask, standardgateway och DNS-serveradresser). Boxen måste identifiera våra servernamn via den konfigurerade DNS-servern: hela domänen.overkiz.com Boxen: sänder UDP-paket till port 123 och tar emot relaterade UDP-svar från overkiz-servrar (NTP) sänder regelbundet UDP-paket till port och tar emot relaterade UDP-svar via overkizservrar ansluter regelbundet via HTTPS till Overkiz-servrar (TCP-port 443) ansluter via HTTP till Overkiz-servrar under återställning (TCP-port 80) Protokollspecifikt beteende: Boxen kommer endast att fungera om inkommande UDP-paket (från overkiz-servers port till enheten) accepteras inom 30 sekunder efter sändning av senast utgående UDP-paket (enhet till overkiz-servers port 18888) Tiden för sändning av paket mellan boxen och våra servrar får inte överskrida 2 sekunder om enheten ska fungera korrekt. Om installationen omfattar kameror måste kameror också posta bilder till overkiz-servrar via http på port 80 5