Lathund för BankID säkerhetsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för BankID säkerhetsprogram"

Transkript

1 Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat säkerhetsprogram, BankID säkerhetsprogram, i din dator. Version 4.10 av säkerhetsprogrammet är en förutsättning för att det ska fungera att använda ditt BankID på de webbplatser som har gått över till BankID säkerhetsprogram. Ditt BankID kopplas till ditt användarnamn och dessutom till den dator du använder. Om du ska ändra maskinvaran i datorn (t.ex. byta hårddisk) rekommenderar vi att du först gör en kopia av ditt BankID. Se under avsnittet Kopiera ditt BankID till en annan dator här nere. När säkerhetsprogrammet för BankID är installerat kan du göra flera saker i programmet. Hämta ut ett nytt BankID Logga in med ditt BankID Skriva under med ditt BankID Använda BankID på kort Använda BankID på kort i en kortläsare med knappsats Se ditt BankID i programmets huvudfönster Byta lösenord för BankID på fil Byta PIN-kod för BankID på kort Låsa upp ett låst BankID på kort Kopiera ditt BankID till en annan dator Ta bort ett BankID på fil Spärra ditt BankID (inte i säkerhetsprogrammet) Hämta ut ett nytt BankID Du hämtar ut ett nytt BankID på fil när du är inloggad i din Internetbank. I bankens menysystem väljer du att beställa ett BankID. Du godkänner först ett avtal i Internetbanken och sedan börjar beställningen med det här fönstret:

2 Ditt BankID har redan ett namn som banken ger det. Du hittar nu på ett bra lösenord, som du skriver i de två skrivfälten och sedan väljer du knappen Hämta BankID. Vänta en kort stund så kommer ditt BankID ner från banken och sparas i BankID säkerhetsprogram och sedan kan du använda ditt BankID. Lösenordet för BankID på fil ska vara: minst 12 tecken (högst 30 tecken) innehålla minst en siffra innehålla minst fyra bokstäver Det är viktigt att du väljer ett bra lösenord, det ska vara lätt för dig att komma ihåg, men svårt för andra att gissa sig till. Använd gärna åäö, det gör lösenordet säkrare ur ett internationellt perspektiv. Logga in med ditt BankID På alla webbplatser visas dialogen för inloggning i ett eget fönster. I dialogen ser du tydligt vilken webbplats du loggar in på (adress-till-en-webbplats.com i exemplet). I fältet BankID: ser du de BankID du kan använda, du kan ha flera BankID i samma dator. Så här ser inloggningsdialogen ut:

3 När du ska logga in så väljer du ditt BankID, skriver lösenordet och klickar sedan på knappen Jag legitimerar mig. Skriva under med ditt BankID På alla webbplatser visas dialogen för underskrift i ett eget fönster. I dialogen ser du tydligt vilken webbplats du loggar in på (adress-till-en-webbplats.com i exemplet) och den text du skriver under. Kontrollera att dessa uppgifter är rätt innan du klickar på knappen Jag skriver under. I fältet Certifikat: ser du de BankID du kan använda, du kan ha flera BankID i samma dator. Så här ser underskriftsdialogen ut: Använda BankID på kort Inloggningsdialogen i BankID säkerhetsprogram ser ut så här när du använder ett BankID på kort:

4 Den lilla kort-ikonen till vänster om namnet visar att det är ett BankID på kort. Och så här ser underskriftsdialogen ut: Använda BankID på kort i en kortläsare med knappsats Om du har ett BankID på kort och vill använda det i en kortläsare med knappsats (PIN-padläsare) så ser dialogen lite annorlunda ut, det finns inget fält där du kan skriva PIN-koden. Du klickar i stället på knappen Jag legitimerar mig och då visas meddelandet:

5 och i kortläsarens teckenfönster står det då KortPIN? eller bara PIN? Då skriver du PIN-koden med knapparna på kortläsaren och blir inloggad. Om du skriver fel PIN-kod visas i stället meddelandet Du klickar då på OK och sedan kan du försöka igen. Om du skriver fel PIN-kod tre gånger i rad så blir legitimationen på kortet låst och du ser meddelandet Då måste du låsa upp legitimera-delen på kortet (se längre ner i dokumentet hur du låser upp den). Så här ser underskriftsdialogen ut när du använder en kortläsare med knappsats:

6 Se ditt BankID i säkerhetsprogrammets huvudfönster När du vill se ditt BankID öppnar du huvudfönstret i säkerhetsprogrammet så här: Dubbelklicka på BankID-ikonen bredvid klockan i aktivitetsfältet Då öppnas huvudfönstret i BankID säkerhetsprogram: Bilden visar ett BankID på fil och ett BankID på kort.

7 Om du på menyraden väljer Visa Detaljerad lista så ändras utseendet och då ser du också hur länge ditt BankID är giltigt. I exempelbilden ser du att BankID på kort har en längre giltighetstid än BankID på fil. Med de tre stora knapparna ovanför dina BankID kan du starta vanliga aktiviteter. Byta lösenord för BankID på fil När du vill byta lösenord för ditt BankID på fil klickar du på den stora knappen Lösenord i BankID säkerhetsprogram. Då öppnas ett nytt fönster som beskriver vad du kan göra.

8 Om du bara har ett BankID kommer du direkt till sidan där du byter lösenordet när du klickar på Nästa. Om du har flera BankID visas först en sida där du väljer vilket BankID du vill arbeta med. Nu skriver du först det befintliga lösenordet och sedan det du vill byta till två gånger. När du klickar på Nästa så visas ett kvitto på att du har bytt lösenordet.

9 Tänk på att om du har samma BankID i flera datorer så behöver du byta lösenordet i varje dator. Byta PIN-kod för BankID på kort Observera att det BankID du har på ett smart kort innehåller två delar, en del för legitimera och en del för underteckna. Det gör att när du byter PIN-kod på ditt BankID på kort, så måste du göra det två gånger, en gång för varje del. När du vill byta PIN-kod för ditt BankID på kort klickar du på den stora knappen Lösenord i BankID säkerhetsprogram. Då öppnas ett nytt fönster, som beskriver vad du kan göra. Om du bara har ett BankID kommer du direkt till sidan där du väljer vilken del du ska byta PIN-kod för när du klickar på Nästa. Om du har flera BankID visas först en sida där du väljer vilket BankID du vill arbeta med. Här ser du de två delarna på kortet: legitimera och underteckna.

10 Nu väljer du vilken del du vill byta PIN-kod på och klickar på Nästa. Då visas ett fönster där du ska göra ett val till, om du ska byta PIN-koden eller om du ska låsa upp den låsta delen på kortet. Eftersom du ska byta PIN-kod nu behöver du bara gå vidare med Nästa. Nu äntligen kommer du till sidan där du byter lösenordet.

11 I exemplet valde vi att byta PIN-koden för delen underteckna och det visas tydligt på sidan. Nu skriver du PIN-koden du använder och sedan den nya PIN-koden två gånger. När du klickar på Nästa så visas en sida med ett kvitto på att du har bytt PIN-koden.

12 Tänk på! Nu har du bytt PIN-kod på delen underteckna och måste sedan göra om samma sak för legitimera om du vill ha samma PIN-kod för båda delarna (när du använder kortet är det enklast att ha samma PIN-kod för båda delarna). När du har gjort det är kortet klart att använda med den nya PIN-koden. Låsa upp ett låst BankID på kort Tänk på att det BankID du har på ett smart kort innehåller två delar, en del för legitimera och en del för underteckna. Det gör att när du låser upp en PIN-kod på ditt BankID på kort, så måste du välja den del som du tidigare låste. Om du skriver fel PIN-kod tre gånger i rad för ditt BankID på kort så blir den delen av kortet låst. Om du gör det när du försöker logga in är det delen legitimera som blir låst. Du låser upp PIN-koden så här: Ta fram brevet med PIN-koder som du fick när du fick ditt BankID på kort. I brevet finns en upplåsningskod (PUK-kod) som du behöver för att låsa upp kortet. Med kortet i kortläsaren klickar du på den stora knappen Lösenord så öppnas ett inledande fönster med information.

13 Om du bara har ett BankID på kort så visas den här sidan när du klickar på Nästa: Det är här du väljer vilken del som ska låsas upp. Om du skrev fel för många gånger vid inloggning, väljer du legitimera och om det var när du skrev under en transaktion så väljer du i stället underteckna. Sedan klickar du på knappen Nästa, så visas nästa sida, där du nu ska välja att du vill Låsa upp lösenord. När du går vidare med Nästa så kommer du till sidan där du använder upplåsningskoden och skriver den PINkod du vill använda som lösenord.

14 Upplåsningskoden (PUK-kod) är 8 siffror. PIN-koden för ditt BankID på kort ska vara 6-8 siffror, du kan bara använda siffror. När du har skrivit koderna och klickar på Nästa så visas ett kvitto på att du har låst upp den låsta delen av kortet.

15 Om du har valt fel del av kortet så ser du i stället felmeddelandet I så fall behöver du göra om upplåsningen, men väljer då den andra delen. Om du använder en kortläsare med knappsats så skriver du både upplåsningskoden (PUK-koden) och den nya PIN-koden med kortläsarens knappar.

16 Kopiera ditt BankID till en annan dator Om du vill använda ditt BankID på fil i flera datorer kan du kopiera det mellan datorerna med Export och Import. Du måste då installera BankID säkerhetsprogram i varje dator där du ska ha ditt BankID. Installationen gör du enklast på webbplatsen https://install.bankid.com. När du ska exportera/importera ditt BankID behöver du ett USB-minne, som ska vara av typen Flyttbar disk. En USB-ansluten hårddisk fungerar inte, men du kan använda en USB-sticka eller t.o.m. en USB-ansluten mobiltelefon. Du startar i den dator där du har hämtat ut ditt BankID från banken. I huvudfönstret i säkerhetsprogrammet för BankID klickar du på den stora knappen Exportera. Då visas en sida med information om hur du gör exporten: Om du väljer Nästa utan att ha ett USB-minne anslutet så visas

17 När du då ansluter ditt USB-minne till datorn så ändras sidan automatiskt till att visa mapparna på USBminnet. Om du redan har USB-minnet anslutet så visas den här bilden direkt. Du klickar på mappen där du vill spara ditt exporterade BankID och går sedan vidare med Nästa.

18 När du exporterar och importerar ditt BankID måste du skriva lösenordet för det innan du klickar på Nästa. När du har klickat på Slutför har du en exporterad kopia av ditt BankID på USB-minnet och kan flytta det till en annan dator där du har BankID säkerhetsprogram installerat. Även om det heter Export så är det en kopia som skapas på USB-minnet, ditt BankID ligger kvar i datorn också.

19 Nu flyttar du USB-minnet till den andra datorn, öppnar huvudfönstret i BankID säkerhetsprogram och klickar på den stora knappen Importera. Här visas också en första sida med information och när du går vidare visas sidan där du väljer var ditt BankID ligger. Klicka på knappen Bläddra, välj USB-minnet och markera ditt BankID i mappen du exporterade till.

20 När du klickar på Öppna kommer du tillbaka till den förra sidan med en ifylld sökväg. Nu går du vidare med Nästa och då visas

21 Du skriver lösenordet för ditt BankID och om du vill låta en kopia ligga kvar på USB-minnet kan du klicka på Behåll en kopia av mitt BankID så att en bock visas i rutan innan du går vidare. När du klickar på Nästa får du ett kvitto på att importen är klar och när du valt Slutför kan du använda ditt BankID i båda dina datorer. Du använder samma lösenord i båda datorerna.

22 Ta bort ett BankID på fil När du vill ta bort ett BankID från din dator, till exempel för att det inte längre är giltigt, så klickar du på det i huvudfönstret. Sedan trycker du på Delete-tangenten och då visas meddelandet När du klickar på så tas ditt BankID bort. Det raderas då helt och hållet och kan inte återskapas. Det finns flera sätt att ta bort ditt BankID på fil. Du kan också välja Ta bort på menyn BankID. Spärra ditt BankID Om du tror att någon obehörig har kommit över ditt BankID ska du spärra det på banken. Bankerna har olika rutiner för att spärra BankID, men du kan alltid ringa till bankens supportavdelning och be dem hjälpa dig. När du har spärrat ett BankID är det bästa om du själv tar bort det från din dator, det görs inte automatiskt. Se i avsnittet ovanför hur du tar bort ett BankID.

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.0 Mac och Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Om någon av inställningsdialogerna

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 8

Steg 3 Internet Windows 8 Steg 3 Internet Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 W 8 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer