Handbok för användare. HCC Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för användare. HCC Administration"

Transkript

1 Handbok för användare HCC Administration

2 HCC Administration Handbok 2 Version Informationen gäller från , med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med den senaste versionen av denna handbok TeliaSonera Sverige AB

3 HCC Administration Handbok 3 Index administration av certifikat, 25 automatisk utloggning, 27 avbruten hämtning, 13, 22 certifikat, 5 administration, 25 ta bort, 25 visa, 26 CSP, 28 e-legitimation, 5 elektroniskt id-kort, 5 fullt kort, 13, 22 förlorat kort, 20 hantera utfärdade HCC, 15 HCC, 5, 28 ersatt, 20 hantera utfärdade, 15 hämta, 17 hämta nytt, 9 lägga tillbaka, 16 spärra, 16, 19 ta bort, 25 ur bruk, 20 hjälpfunktion, 5 hämta HCC, 17 hämta nytt HCC, 9 hämtning acceptera, 9 av nytt HCC, 9 avbruten, 13, 22 id-kort, 5 fullt, 13, 22 förlorat, 20 skadat, 13, 22 inloggning, 7 kortläsare, 6, 7 logga in, 7 logga ut, 27 lägga tillbaka HCC, 16 meddelandefält, 25 nyckel röjd, 20 operativsystem, 6 organisationstillhörighet ändrad, 20 orsak till spärr, 19 pin-kod, 5, 7, 28 för legitimering, 7 för underskrift, 10 röjd nyckel, 20 SITHS, 5, 28 Sjunet, 6, 28 skadat kort, 13, 22 spärr, 28 misslyckad, 24 orsak till, 19 spärra HCC, 16, 19 startsidan, 8 support, 5 säkerhetskod. Se pinkod ta bort HCC, 25 Telia e-legitimation, 5, 28 utloggning, 27 utloggning, automatisk, 27 webbläsare, 6 visa certifikat, 26 vårdcertifikat, 5 ändrad organisationstillhörighet, 20

4 HCC Administration Handbok 4 Innehåll 1 Välkommen En introduktion till HCC Administration Telia e-legitimation Om du får problem 5 2 Läs det här innan du börjar 6 3 Logga in i HCC Administration 7 4 Startsidan 8 5 Hämta nytt HCC Steg 1: Godkännande av HCC-innehåll Steg 2: Hämtning av HCC Steg 4: Guiden avslutas Om hämtningen inte fullföljs 13 6 Kvittera reservkort med tjänstelegitimation 15 7 Hantera utfärdade HCC Steg 1: Val av HCC som ska hanteras Steg 2: Spärra eller hämta HCC Hämta HCC Spärra HCC Om hämtningen eller spärren inte fullföljs 23 8 Ta bort utgångna/spärrade HCC 25 9 Ta bort HCC med hjälp av Net id Logga ut Ordlista 30

5 HCC Administration Handbok 5 1 Välkommen 1.1 En introduktion till HCC Administration HCC Administration är en del av SITHS, den nationella lösningen för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS bygger på att anställda inom vård och omsorg har personliga elektroniska id-kort där elektroniska vårdcertifikat (HCC) finns lagrade. Ibland är det nödvändigt för dig att hämta ett nytt certifikat eller hantera ett befintligt. Dessa åtgärder utför du med hjälp av guiden HCC Administration. Hämta ett nytt HCC och installera det på kortet kan bli aktuellt vid olika tillfällen, exempelvis om du är nyanställd eller just har bytt befattning. Din administratör kommer att meddela dig att du ska hämta ett nytt certifikat. Hantera befintliga HCC innefattar bland annat att spärra certifikat så att de blir ogiltiga. Orsaken kan vara att du förlorat ditt elektroniska id-kort eller att någon obehörig person råkat få kännedom om pin-koden (säkerhetskoden) till ditt kort. Du kan också hämta ett befintligt HCC som du tidigare valt att ta bort från kortet. Ta bort utgångna/spärrade HCC använder du för att ta bort HCC från ditt kort som inte längre är giltigt. Om HCC är spärrat eller om giltighetstiden har gått ut kommer det att uppträda under det här valet och du kan välja att ta bort dem från kortet. Att ta bort ett befintligt HCC (som fortfarande är giltigt) krävs endast när du måste hämta och installera ett visst certifikat, men ditt kort saknar utrymme. Du tar bort något annat HCC som du inte behöver för stunden och hämtar därefter det nya. Åtgärden utförs inte i HCC Administration; se kapitlet Ta bort HCC med hjälp av Net id 1.2 Telia e-legitimation När du får ditt elektroniska id-kort innehåller det redan Telia e-legitimation, som består av två certifikat. Telia e-legitimation gör att du kan identifiera dig elektroniskt vid olika åtgärder i HCC Administration. När du hämtat ett eller flera HCC kommer även dessa att sparas på ditt kort. Därmed finns alltså certifikat både för Telia e-legitimation och för SITHS på ditt kort. 1.3 Om du får problem HCC Administration är ett guidebaserat program som stegvis lotsar dig igenom processen att hämta eller hantera HCC. Klicka på knappen Hjälp så visar guiden en hjälptext som handlar om just den funktion som du använder för ögonblicket. Du kan också när som helst lämna den process du är inne i genom att klicka på knappen Avbryt. Börja om från början och följ handbokens anvisningar noggrant. Om du inte lyckas lösa problemet via Hjälpfunktionen eller handboken är du välkommen att kontakta den interna supporten i din organisation.

6 HCC Administration Handbok 6 2 Läs det här innan du börjar För att använda HCC Administration behöver du en dator med följande egenskaper: Nätverksanslutning till Sjunet eller till Internet Kortläsare Operativsystem: Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 Webbläsare: Microsoft Internet Explorer, version 7 eller senare Dessutom krävs att du har Net id version 5.2.x eller senare installerad.

7 HCC Administration Handbok 7 3 Logga in i HCC Administration 1. Stoppa in ditt kort i kortläsaren och låt kortet sitta kvar under hela sessionen. 2. Starta webbläsaren eller öppna ett nytt webbfönster om läsaren redan är igång. 3. Skriv i webbläsarens Adressfält och tryck på ENTER. Under förutsättning att kortet i kortläsaren är giltigt kommer guiden att öppna dialogrutan Välj ett digitalt certifikat: OBS! Har du inte tillgång till Sjunet så använder du adressen: 4. Markera din e-legitimation och klicka på knappen OK. Guiden öppnar en dialogruta för legitimering med pin-kod. OBS! Det finns två olika pin-koder (säkerhetskoder) i HCC Administration. Den ena använder du vid legitimering och den andra vid underskrift. På raden ovanför textrutan hittar du information om vilken av pin-koderna du ska använda. 5. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för legitimering i textrutan Ange säkerhetskod för Telia EID IP2s (legitimering) och klicka på knappen Jag legitimerar mig. Pin-koden hittar du i brevet som du fick tillsammans med id-kortet. Koden är vanligen sexsiffrig. Om du vill avbryta inloggningen klickar du på knappen Avbryt. Om du skriver in felaktig pin-kod får du ett felmeddelande. 6. Om du skrivit in korrekt pin-kod kommer du till startsidan för HCC Administration.

8 HCC Administration Handbok 8 4 Startsidan Startsidan innehåller tre alternativknappar som du använder för att ange vilken åtgärd du vill utföra: Hämta nytt HCC Hantera befintliga HCC Ta bort utgångna/spärrade HCC Alternativknappen Hämta nytt HCC är aktiv endast om det finns ett nytt HCC att hämta. Alternativknappen Hantera befintliga HCC är aktiv endast om det redan finns minst ett HCC. Alternativknappen Ta bort utgångna/spärrade HCC alltid aktiv. Du kan läsa mer om att hämta och hantera HCC under rubriken En introduktion till HCC Administration på sidan 5. På den röda bården i överkant finns knappen LOGGA UT. Den använder du när du vill avsluta HCC Administration. Knappen är åtkomlig hela tiden, oavsett i vilket av guidens steg du befinner dig.

9 HCC Administration Handbok 9 5 Hämta nytt HCC 5.1 Steg 1: Godkännande av HCC-innehåll Markera alternativknappen Hämta nytt HCC på startsidan och klicka på knappen Nästa. Du kommer till steg 1, där guiden visar en sida med information om ditt valda HCC: 1. Kontrollera uppgifterna. Om du upptäcker någon felaktighet ska du avbryta och kontakta din administratör. 2. Om uppgifterna är korrekta går du vidare till steg 2 genom att klicka på knappen Nästa.

10 HCC Administration Handbok Steg 2: Hämtning av HCC 1. Du kommer nu till steg 2. Guiden öppnar en dialogruta för underskrift med pinkod: 2. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Telia EID IP2s (underskrift) och klicka på OK knappen. Pin-koden hittar du i brevet som du fick tillsammans med id-kortet. Koden är vanligen sexsiffrig. Om du skriver in felaktig pin-kod får du ett felmeddelande. Hur detta ser ut kan variera mellan olika landsting, beroende på vilken CSP (Cryptographic Service Provider) man valt. Du kan avbryta det aktuella steget genom att klicka på någon av knapparna Nej, Avbryt eller motsvarande. Se avsnittet Om hämtningen inte fullföljs på sidan Nu hämtar guiden det HCC som visades tidigare och sparar det på ditt kort. Processens förlopp illustreras av den vågräta termometerskalan. Dessutom visar guiden följande sekvens av informationstexter under termometerskalan: Hämtar och installerar HCC för underskrift Hämtar och installerar HCC för legitimering Signering av förfrågan för legitimerings HCC har skapats (visas under mycket kort tid) Förfrågan har hanterats av servern HCC för underskrift installeras på kortet HCC för legitimering installeras på kortet

11 HCC Administration Handbok 11 När processen är slutförd visar guiden följande sida: 4. Net id (programmet som hanterar dina HCC) kommer nu att uppdatera alla certifikatberoende program med uppgifter om det HCC du nyss hämtat och installerat. Processen indikeras genom att programmets ikon ändrar utseende och börjar rotera men). (ikonen finns i Meddelandefältet längst ned till höger på bildskär- När uppdateringen är klar återtar ikonen sitt normala utseende: Det kan inträffa att ett program inte hittar ett HCC som du vet finns på ditt kort. I så fall gör du på följande sätt:

12 HCC Administration Handbok 12 Placera muspekaren över ikonen för Net id i Meddelandefältet och högerklicka. Windows öppnar en meny. Klicka på Uppdatera e-legitimationsförflyttning. Net id uppdaterar nu programmen med uppgifter om de HCC som finns tillgängliga på kortet. Du kan avbryta det aktuella steget genom att klicka på någon av knapparna Nej, Avbryt eller motsvarande. Se avsnittet Om hämtningen inte fullföljs på sidan Klicka på knappen Slutför för att gå vidare till nästa steg. Om ditt kort innehåller HCC som har gått ut eller är spärrade så kommer du nu att bli tillfrågad att ta bort dessa från kortet. 6. Kryssa för de HCC som du vill ta bort från kortet och välj Nästa. De HCC som du markerat kommer att tas bort från kortet och Net id ikonen kommer att börja snurra igen vilket betyder att informationen om vilka HCC som finns på kortet uppdateras. 7. Klicka på Slutför för att återkomma till startläge i HCC Administrationen.

13 HCC Administration Handbok Steg 4: Guiden avslutas Du kommer nu tillbaka till startsidan. Ditt HCC ligger sparat på ditt kort, redo att användas. Om du vill avsluta HCC Administration helt och hållet: klicka på knappen LOGGA UT eller stäng webbläsaren. 5.4 Om hämtningen inte fullföljs Ibland inträffar det att hämtningen inte fullföljs, exempelvis om kortet saknar plats för ytterligare HCC eller om det är skadat. I dessa fall visar guiden följande sida:

14 HCC Administration Handbok 14 Klicka på knappen Avbryt och börja sedan om från startsidan genom att markera alternativknappen Hämta nytt HCC. Om problemet kvarstår ska du kontakta den interna supporten i din organisation. Om du själv avbryter hämtningen genom att klicka på knappen Nej, Avbryt eller motsvarande i någon av dialogrutorna kommer guiden att visa följande sida: Klicka på knappen Avbryt och börja sedan om från startsidan genom att markera alternativknappen Hämta nytt HCC.

15 HCC Administration Handbok 15 6 Kvittera reservkort med tjänstelegitimation Har du hämtat HCC för ett reservkort kan du kvittera kortet här. När nedladdningen är klar öppnas följande sida: 1. Klicka på Kvittera kort. Följande sida visas: 2. Skrolla ner för att läsa hela texten. Klicka därefter på Signera för att gå vidare och underteckna mottagandet av reservkortet.

16 HCC Administration Handbok Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Telia EID IP2s (underskrift) och klicka på knappen Jag skriver under. Följande sida visar att kvitteringen har lyckats: 4. Klicka på Slutför (eller Avbryt) för att återvända till startsidan för guiden.

17 HCC Administration Handbok 17 7 Hantera utfärdade HCC 7.1 Steg 1: Val av HCC som ska hanteras 1. Markera alternativknappen Hantera befintliga HCC på startsidan och klicka på knappen Nästa. Du kommer till steg 1, där guiden visar en lista med de HCC du har rätt att hantera. 2. Markera alternativknappen för det HCC du vill hantera och klicka på knappen Nästa. Om du inte vill fortsätta klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då till startsidan för guiden.

18 HCC Administration Handbok Steg 2: Spärra eller hämta HCC Du kommer nu till steg 2, där guiden visar följande sida: Med funktionen Hämta kan du lägga tillbaka ett HCC som du av någon anledning tagit bort från ditt kort. (Läs mer om att ta bort HCC på sidan 25.) Med funktionen Spärra kan du göra ett HCC oanvändbart.

19 HCC Administration Handbok Hämta HCC 1. Markera alternativknappen Hämta i Steg 2 (se föregående sida) och klicka sedan på knappen Nästa. HCC ligger sparat på ditt kort, redo att användas Om du vill avsluta processen Hantera HCC och återgå till startsidan för HCC Administration: klicka på knappen Slutför. avsluta HCC Administration helt och hållet: klicka på knappen LOGGA UT eller stäng webbläsaren. 2. Om det HCC som du valde redan finns på ditt kort kommer guiden att avslutas på följande sätt: Om du vill gå tillbaka till steg 1 och välja ett nytt HCC: klicka på knappen Välj HCC.

20 HCC Administration Handbok 20 avsluta HCC Administration helt och hållet: klicka på knappen LOGGA UT eller stäng webbläsaren. Du kan avbryta det aktuella steget genom att klicka på någon av knapparna Nej, Avbryt eller motsvarande. Se avsnittet Om hämtningen eller spärren inte fullföljs på sidan Spärra HCC 1. Markera alternativknappen Spärra i Steg 2 (se sidan 17) och klicka sedan på knappen Nästa. Guiden visar följande sida: 2. Öppna listrutan Välj orsak för spärr av ditt HCC genom att klicka på listpilen.

21 HCC Administration Handbok Markera orsaken för spärren: Ospecificerad När inget av de övriga alternativen passar. Nyckel röjd / kort förlorat När du misstänker att någon annan person kan ha tillgång till din pin-kod eller när du förlorat ditt kort. Om du förlorat ditt ordinarie kort använder du ett reservkort för att logga in i HCC Administration och göra spärren. Ändrad organisationstillhörighet När du bytt arbetsplats eller när andra organisatoriska förändringar gör att du behöver ett annat HCC. Certifikatet ersatt När ditt HCC innehåller felaktig information, exempelvis om du bytt efternamn. Certifikatet taget ur bruk När exempelvis din anställning upphör. OBS! Om du har spärrat ett HCC därför att du misstänker att någon annan person kan ha tillgång till din pin-kod eller därför att du förlorat ditt kort ska du även spärra din Telia e-legitimation. Ring Telias kundtjänst på tel !

22 HCC Administration Handbok Acceptera begäran genom att klicka på knappen Ja. Guiden öppnar en dialogruta för underskrift med pin-kod. OBS! Det finns två olika pin-koder (säkerhetskoder) i HCC Administration. Den ena använder du vid legitimering och den andra vid underskrift. På raden ovanför textrutan hittar du information om vilken av pin-koderna du ska använda. 5. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Telia EID IP2s (underskrift) och klicka på knappen Jag skriver under. Pinkoden hittar du i brevet som brevet som du fick tillsammans med id-kortet. Koden är vanligen sexsiffrig. Om du vill avbryta inloggningen klickar du på knappen Avbryt. Om du skriver in felaktig pin-kod får du ett felmeddelande. Hur detta ser ut kan variera mellan olika landsting, beroende på vilken CSP (Cryptographic Service Provider) man valt. 6. Du kommer till steg 3, där guiden visar följande sida: 7. Om du vill: Avsluta processen Spärra HCC och återgå till startsidan för HCC Administration: klicka på knappen Slutför. Avsluta HCC Administration helt och hållet: klicka på knappen LOGGA UT eller stäng webbläsaren.

23 HCC Administration Handbok Om hämtningen eller spärren inte fullföljs Ibland inträffar det att en hämtning inte fullföljs. Några tänkbara orsaker: Kortet saknar plats för ytterligare HCC. Kortet är skadat. Du har avbrutit hämtningen genom att klicka på knappen Nej, Avbryt eller motsvarande i någon av dialogrutorna. I dessa fall visar guiden följande sida: Om du vill försöka en gång till: klicka på knappen Välj HCC och börja sedan om från första steget i Hantera utfärdade HCC; se sidan 15. Om problemet kvarstår ska du kontakta den interna supporten i din organisation. Det kan också hända att det certifikat du försöker hämta redan finns på ditt kort. I detta fall visar guiden följande sida:

24 HCC Administration Handbok 24 Om du vill försöka med ett annat certifikat: klicka på knappen Välj HCC och börja sedan om från första steget i Hantera utfärdade HCC; se sidan 15. Om problemet kvarstår ska du kontakta den interna supporten i din organisation. Ett tredje fall är att spärren misslyckas, exempelvis när du klickat på knappen Nej, Avbryt eller motsvarande i någon av dialogrutorna. Guiden visar i så fall följande sida: Om du vill försöka en gång till: klicka på knappen Välj HCC och börja sedan om från första steget i Hantera utfärdade HCC; se sidan 15. Om problemet kvarstår ska du kontakta den interna supporten i din organisation.

25 HCC Administration Handbok 25 8 Ta bort utgångna/spärrade HCC Om du vill ta bort HCC som är spärrade av någon anledning eller om HCC inte längre är giltigt så väljer du Ta bort utgångna/spärrade HCC i menyn på startsidan. Guiden kommer att visa de HCC som är spärrade eller inte längre är giltiga. Kryssa i de HCC som du inte vill ska vara kvar på kortet och klicka på nästa. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för legitimering i textrutan Ange säkerhetskod för Telia EID IP2s (legitimering) och klicka på knappen Jag legitimerar mig.

26 HCC Administration Handbok 26 9 Ta bort HCC med hjälp av Net id Om du behöver hämta och installera ett visst certifikat men ditt kort saknar utrymme är lösningen att ta bort ett annat HCC som du inte behöver för stunden. Därefter hämtar du det önskade certifikatet. 1. Placera muspekaren över ikonen för Net id, som finns i Meddelandefältet längst ned till höger på bildskärmen. 2. Högerklicka på ikonen. Windows visar följande meny: 3. Klicka på Administration. Programmet öppnar följande fönster:

27 HCC Administration Handbok Under fliken E-legitimationer listas alla HCC som finns sparade på ditt kort. Högerklicka på det HCC som du vill ta bort, så visar programmet följande meny: OBS! Du måste alltid ta bort dina HCC parvis, dvs både ett certifikat som gäller för legitimering och ett som gäller för underskrift 5. Programmet visar följande varning. Klicka på Ja för att fortsätta, Nej för att avsluta utan att ta bort HCC. 6. För det första certifikatet du tar bort i sessionen krävs att du öppnar din e- legitimation.

28 HCC Administration Handbok Skriv din pin-kod (säkerhetskod) i textrutan Ange säkerhetskod för SITHS-kort (beroende på utfärdare) och klicka på knappen Öppna. Om du vill avbryta borttagningen klickar du på knappen Avbryt. 8. Programmet tar nu bort det markerade certifikatet och visar följande bekräftelse: 9. Om du vill hämta och installera ett annat certifikat måste du först dra ut kortet ur kortläsaren och sedan stoppa in det på nytt.

29 HCC Administration Handbok Logga ut Du kan logga ut från HCC Administration på två olika sätt: Klicka på knappen LOGGA UT Stäng det webbläsarfönster där guiden körs. Du kan också bli utloggad automatiskt om du inte utför någon aktivitet i det aktuella webbläsarfönstret under en viss tidsperiod. Om du vill logga in på nytt ska du först öppna ett nytt webbläsarfönster.

30 HCC Administration Handbok Ordlista CSP Förkortning av Cryptographic Service Provider; programvara för identifiering av användare i it-lösningar. HCC Förkortning av Health Care Certificate; ett elektroniskt vårdcertifikat som ingår i SITHS. Pin-kod Personlig säkerhetskod. Användaren skriver in sin pin-kod för att kunna legitimera sig med sitt elektroniska id-kort i en it-lösning. SITHS Nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården, förvaltad av organisationen SVR. SITHS lägger en infastrukturell grund för säker elektronisk kommunikation inom och mellan verksamheter. Den bygger på att anställda inom vård och omsorg har ett personligt elektroniskt id-kort med elektroniska vårdcertifikat, så kallade HCC. Sjunet Sjukvårdens datakommunikationsnät, avsett att främja samverkan och möjliggöra förenklade rutiner för kommunikation mellan vård- och omsorgsgivare. Sjunet är ett vlan (virtuellt lan) som förvaltas av SVR. Samtliga landsting och regioner, ett antal kommuner, ett antal privata vårdgivare (däribland Praktikertjänst), Capio, Skatteverket samt ett tjugotal leverantörer (däribland Apoteket) är anslutna till Sjunet. Spärr, av certifikat Åtgärd som gör certifikatet oanvändbart för identifiering eller underskrift. Spärra är aktuellt exempelvis om en obehörig person kommit över en pin-kod eller om en användare förlorat sitt id-kort. Även organisationsförändringar, namnbyten och liknande administrativa faktorer kan motivera spärr. Telia e-legitimation Säkerhetsfunktion med vars hjälp en användare kan identifiera sig i en it-lösning och skriva under elektroniska dokument och transaktioner.

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Byt säkerhetskod (PIN)... 2 Telia E-legitimation på kort...2 Windows...2 MacOS & Ubuntu...3 Telia E-legitimation på fil i datorn...5 Lås upp säkerhetskod

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Ditt nya smarta etjänstekort!

Ditt nya smarta etjänstekort! Ditt nya smarta etjänstekort! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett smart kort?... 1 SITHS-kortet - ett begrepp, flera funktioner... 2 Tjänstelegitimation... 2 Personlig e-legitimation... 2 Vad behövs för kortet?...

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Kortläsare Smart card Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 1 Anpassning av användarkonto i 3C För att kunna logga in till

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20 TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA ETT RESERVKORT FÖR TILLFÄLLIG ÅTKOMST TILL PATIENTINFORMATION I LANDSTINGET VÄSTMANLAND OBS! Viktig information! Ditt reservkort + kodkuvertet är dina personliga värdehandlingar

Läs mer

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual 1 (13) och Lösenordsbyte manual 2 (13) Innehåll 1 Versioner...3 2 Bilagor...3 3 Syfte...4 4 Förutsättningar...4 5 Installation SITHS HCC...5 5.1 Installation SITHS HCC på kort...5 5.1.1 NetID självadministration...5

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Anpassning av användarkonto i 3C för inloggning med Smart card Kortläsare Smart card Autentiseringskod till Smart card 1 Anpassning

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Utfärdande av HCC Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda nytt HCC till befintligt SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar...

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in till Skandias internettjänst behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.4 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Felmeddelande - inloggning till Pascal

Felmeddelande - inloggning till Pascal Vid inloggning till Pascal via http-sidan, http://www.eordinationpascal.sjunet.org resp http://www.eordinationpascal.se. Det beror på att man går mellan två zoner http https och Windows gör användaren

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (9) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande Senast uppdaterad: 2018-03-09 2 (9) Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2.

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

0. Inloggning till Symfoni

0. Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 0. Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare (hantering av förhandsbedömningar samt uppsökande verksamhet) Följande förutsättningar gäller för att Du skall kunna logga

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster 1 (13) Lathund Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster Sida 1/13 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Inloggning till Symfoni

Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare kunna logga in och i Symfoni för vårdgivare: Din vårdenhet måste vara registrerad i SLL:s vårdgivarregister Menuett, med rätt

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Frågor och svar I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Får följande felmeddelande vid inloggning Http 403 Åtkomst nekas SVAR: Detta beror

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Användarmanual. Webcert frågor och svar

Användarmanual. Webcert frågor och svar Användarmanual Webcert frågor och svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter

Läs mer

Ladda på nya certifikat på reservkort så medarbetaren kan ha kvar kortet längre tid Författare: smartkort@karlstad.se

Ladda på nya certifikat på reservkort så medarbetaren kan ha kvar kortet längre tid Författare: smartkort@karlstad.se Ladda på nya certifikat på reservkort så medarbetaren kan ha kvar kortet längre tid Författare: smartkort@karlstad.se "Förlängning" av reservkort innebär att man laddar på nya certifikat. 1. Information

Läs mer

Användarmanual PortWise

Användarmanual PortWise Användarmanual PortWise PortWise är en produkt med vars hjälp man kan koppla upp sig från Internet till Landstingsnätet via en krypterad förbindelse. Denna krypterade förbindelse krävs för att du ska kunna

Läs mer

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2 Innehåll 1 Net id... 4 1.1 Net id PKI Klient... 4 1.2 Licensavtal... 4 1.3 Support... 4 2 Net id Tekniska data... 5 2.1 Klientsupport... 5 2.2 Servermiljö...

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03 ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av slaktfil Version 2006-04-03 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Fullmakt... 3 1.4 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.8 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Ägarrapportering via Internet HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING. Inledning 2. Förutsättningar 2. Logga in 3

Ägarrapportering via Internet HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING. Inledning 2. Förutsättningar 2. Logga in 3 HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING Inledning 2 Förutsättningar 2 Logga in 3 Välkomstsida och val av rapporterande institut 9 Huvudmeny 10 Allmän registerinformation 10 Ägare 13 Dotterbolag 19 Bekräftelse av

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in?

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in? Frågor & svar Innehåll Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas" när jag ska logga in Kan logga in i SVPL men ser inga ärenden Är inloggad och befinner mig på rätt enhet, d.v.s. där patienten/erna

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer