Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2"

Transkript

1 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2

2 Innehåll 1 Net id Net id PKI Klient Licensavtal Support Net id Tekniska data Klientsupport Servermiljö Standarder Kort och kortläsare Net id PKI klient Installationskrav Installation Net id PKI Klient Avinstallation Net id PKI klient Användarhjälp Net id PKI klient Aktivitetsfältet Startmeny Administration Inställningar Visa Smarta kort Komponenter Programuppdateringar Aktivitet Ändra säkerhetkod Låsa upp säkerhetskod Filbaserade enheter Ny Lägg till Exportera Ta bort Kataloger / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

3 4.6.5 E-Legitimationer Visa Lägg till Exportera Ta bort Offentliga lådan Privata lådan Spårning Net id komponenter Kryptera Dekryptera Underteckna Verifiera / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

4 1 Net id 1.1 Net id PKI Klient Net id används till Internetbaserade tjänster som kräver elektronisk identifiering och signering. Du kan skicka säker e-post med t.ex. Microsoft Outlook, Netscape Messenger eller Lotus Notes. Du kan signera dokument och avtal, skicka betalningar till Bankgirot med BgCom och mycket annat. Patientinformation inom sjukvården och information mellan myndighet och medborgare är andra exempel på växande användningsområden. Både EUdirektiv och en svensk lagstiftning driver på utvecklingen av PKI. Du kan enkelt och säkert logga in med smarta kort i en domän, VPN eller mot en Terminal Server/Citrix. Du kan logga ut genom att ta ut kortet och sedan logga in igen med samma kort från en annan plats och då vara tillbaka i samma session och fortsätta arbetet (WTS/Citrix Server). Optimalt för företag som administrerar egen CA (Certificate Authority) och vill att användare ska använda certifikat lagrat på smarta kort för säker inloggning. 1.2 Licensavtal SecMakers produkter är skyddade av internationell lagstiftning och upphovsmannarätt och får enbart nyttjas på villkor som följer. Du måste acceptera licensvillkoren innan du börjar använda produkten. Om du inte accepterar villkoren måste du inom åtta dagar returnera produkten till leverantören och be att få häva köpet. Licensavtalet innefattar Net id inkluderande programvara, tillhörande media och eventuell elektronisk dokumentation programprodukten. Ni har rätt att installera och använda ett exemplar av programprodukten på en enskild dator. Vid installation på en central server eller likvärdig lagringsenhet får programprodukten köras från en eller flera arbetsstationer under förutsättning att erforderligt antal licenser inhandlas. En licens får ej delas mellan två eller flera datorer och inte heller vara installerad på mer än dator samtidigt. Ni har rätt att använda programprodukten på det sätt ni finner lämpligt, så länge det inte bryter mot gällande lagstiftning. SecMaker garanterar ingen som helst användbarhet eller funktionalitet för programprodukten och kan inte heller ställas till svars för hur programprodukten används. Genom att ni installerar, framställer kopior av, laddar ner, har tillgång till eller på annat sätt använder programprodukten, accepterar ni dessa villkor och binder er därigenom vid ovanstående licensavtal. Om ni har ytterligare frågor om SecMakers licensregler, var god sänd en förfrågan till e- postadress 1.3 Support SecMaker AB erbjuder en rad olika supportprogram. Observera att viss typ av support kan vara avgiftsbelagd eller kräva supportavtal. Supporten är bemannad helgfria vardagar mellan kl. 9:00 och 16:00 Tel: Fax: E-Post: Web: 4 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

5 2 Net id Tekniska data 2.1 Klientsupport Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP, XPe Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Mac OS X 10.3 eller högre Linux* * Kontakta SecMaker för att kontrollera vilka distributioner som stöds. 2.2 Servermiljö Microsoft Windows Novell NetWare Linux 2.3 Standarder MS Cryptographic Service Provider (CSP) för MS CryptoAPI. PKCS #11, PKCS #12, PKCS #15 Standard digitala signaturer PKCS #7 Standard klientidentifiering enligt SSL 3.0/TLS Kort och kortläsare Stödjer kortläsare enligt PC/SC standard PKCS #15 1.1, ISO och Nordea SEIS. 5 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

6 1.1 3 Net id PKI klient 3.1 Installationskrav Klientkrav: Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP, Xpe Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Mac OS X 10.3 eller högre Ubuntu Webbläsare: Internet Explorer 6.0 SP1 eller högre Mozilla eller högre Firefox eller högre Netscape 7.2 eller högre Läs igenom licensavtalet och välj acceptera för att fortsätta installationen. Skriv in licensinformationen. Har du ingen giltig licens kontakta SecMaker för en utvärderingslicens eller för att köpa en licens. 3.2 Installation Net id PKI Klient Starta installationen genom att klicka på Installera Net id. Då startas en guide som kommer att hjälpa dig igenom installationen. Välj språk du vill använda. Det valda språket kommer att användas både under installationen och senare när du använder programvaran. Svenska (SAMSET) är av Stadskontoret framtagen terminologi och syftar till att använda termer som är lätta för användare att förstå. Tryck slutför för att slutföra installationen. 6 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

7 -ikonen är nu tillagd på aktivitetsfältet samt även administrationsverktyg under startmenyn. Administration av programvaran kan göras genom att högerklicka på id ikonen och välja administration eller via start menyn > Net id och administration. 3.3 Avinstallation Net id PKI klient Använd det normala Windowsförfarandet för att avinstallera programvaran. Detta görs med fördel via Windows kontrollpanel. Programvaran är installerad och du kan nu börja använda den, eventuellt krävs omstart av din dator. Från Windows aktivitetsfält, tryck Start > Inställningar > Kontrollpanelen. Kontrollpanelens katalog visas med Windows Utforskaren. Dubbelklicka Lägg till eller ta bort program och dess fönster öppnas. Välj Net id från listan av installerade program. Klicka på Ändra/ta bort och följ instruktionerna för att ta bort programmet. Det går även att använda installationsprogrammet för att avinstallera programvaran. Om installationsprogrammet startas när programvaran redan är installerad kommer du ha möjlighet att avinstallera programvaran. 7 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

8 4 Användarhjälp Net id PKI klient 4.1 Aktivitetsfältet -ikonen på aktivitetsfältet är huvudingången för att administrera programvaran, tillhörande token och objekt. Högerklicka på ikonen så öppnas nedanstående meny. Vissa menyalternativ kan vara bortplockade. Välj Om för att se information om det installerade programmet, t ex version och licens. Välj Support för att komma till webbsida med support Välj Hjälp för att komma till webbsida med hjälp Överst visas alltid en lista av de token som för närvarande är konfigurerade, d.v.s. både kortläsare och filbaserade enheter. Om kortet inte sitter i läsaren kommer dess menyalternativ vara utgråad. Välj ett av alternativen för att visa mer information om token. Under Tokens visas en länklista. Dessa länkar kan specialanpassas för önskat användningsområde. Välj Administration för att administrera inställningar i Net id och eller objekten som finns på ett token. Välj Uppdatera e-legitimationsförflyttning om du vill ladda om alla token. Kan vara nödvändigt om t ex ett smart kort har uppdaterats på en annan dator. Välj Pausa e-legitimationsförflyttning om du temporärt vill stoppa programvaran från att använda delade resurser såsom smartkortläsare. Välj Avsluta för att avsluta Net id 4.2 Startmeny Om man har aktiverat att visa Net id i Start Menyn finns följande val. Administration Hjälp Om Support Starta e-legitimationsförflyttning Menyvalet kan avaktiveras under inställningar och fliken visa. 8 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

9 4.3 Administration Administration av inställningar och tokens sker från dialogen Administration som man antingen startar genom att högerklicka på Net id-ikonen i aktivitetsfältet och välja administration eller från start menyn och gruppen Net id för att sedan välja Administration. Om man byter kort medan administrationsgränssnittet är öppet går det att uppdatera fönstret genom att trycka F Inställningar En rad inställningar kan göras i klienten. Dessa inställningar är åtkomliga via Arkiv och Inställningar från administrationsgränssnittet Visa Språk. Anger vilket språk Net id Ska visas på. Svenska eller Engelska. Visa programikon i aktivitetsfältet. Stäng av denna om du inte vill att symbolen Ska visas i aktivitetsfältet. Visa menyalternativ i startmenyn. Lägger till/tar bort programgruppen Net id i startmenyn. Visa menyalternativ i utforskaren. Anger om högerklick i utforskaren ska vara aktiverat för signering/kryptering av filer Smarta kort Sök. Anger i hur många sekunder som programvaran kommer att söka efter kortläsare från det att den startas. Om alternativet 0 sekunder anges kommer programvaran inte att söka efter kortläsare och därför finns inte heller något kortstöd tillgängligt. Öppningssätt. Anger på vilket sätt som programvaran öppnar sina anslutningar mot kortläsaren. SHARED tillåter andra att ansluta samtidigt, medan EXCLUSIVE inte tillåter andra att ansluta samtidigt. För denna programvara spelar det ingen roll eftersom vi stänger av anslutningen mot läsaren när vi inte använder kortet. Öppningstid. Anger hur många sekunder programvaran ska försöka ansluta till kortläsaren om det finns en annan applikation som redan använder denna. Om den andra applikationen aldrig släpper läsaren kommer detta ge intrycket att denna applikation hänger, eftersom programvaran väntar. Godkända kortläsarnamn anger vilka kortläsare som Net id får kommunicera med. Som standard är alla kortläsare godkända till man går in och väljer vilka kortläsare som är godkända. Aktiveras Tillåt Windows-inlogging med smarta kort kommer alla kort som stödjer smarta kort att registreras i Microsoft Windows registret. Detta gör att korten kan användas för smart kort inloggning på Microsoft Windows 2000/XP. Detta kräver administratörs behörighet på datorn, så den kommer att vara utgråad om man inte är det. 9 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB Komponenter Kryssa för Aktivera flyttning av e-legitimationer till CryptoAPI om du vill att tillämpningar som stödjer Microsoft CryptoAPI ska kunna använda denna programvara. Markera Ta bort e-legitimationer när kortet dras ur om du vill att e-legitimationer ska tas bort då kortet avlägsnas. Detta gör att CryptoAPI-tillämpningar kan upptäcka att kortet har blivit

10 borttaget. Markeras den inte kommer användaren att bli tillfrågad om att sätta in det rätta kortet när en tillämpning försöker använda en e-legitimation som ej är närvarande. Det kan finnas restriktioner på säkerhetskoden, t.ex. att endast siffror får användas eller att ett specifikt antal siffror måste användas. Om Tillåt tillämpningar att stänga av användargränssnittet ej är satt kommer programvaran ignorera att tillämpningar inte tillåter programvaran att visa några dialoger, utan kommer visa dialoger utifall att den behöver göra detta. Kryssa för Aktivera plugin komponenter för webbläsare om du vill att plugin komponenten ska vara aktiverad i Netscape eller Mozilla läsare. Detta behövs för att kunna utnyttja all funktionalitet programvaran erbjuder i dessa webbläsare. Kryssa för Aktivera automatisk stängning av säkra anslutningar om du vill att de konfigurerade tillämpningarna som har öppnat säkra anslutningar ska stängas ner när du rycker ditt kort. Detta kan även startas från aktivitetsfältet. Kryssa för Fråga varje gång en tillämpning ska stängas om du vill bekräfta innan tillämpningen stängs ner Låsa upp säkerhetskod Välj vilken säkerhetskod som ska låsas upp, i exemplet Instant EID (PIN auth+enc). Säkerhetskoden kan endast låsas på smarta kort, så därför är endast säkerhetskoder som tillhör smarta kort valbara. Skriv in säkerhetskoden som används för upplåsning (PUK) i första rutan och därefter den nya säkerhetskoden i den andra rutan. Bekräfta sedan att du skrev rätt ny säkerhetskod genom att skriva den igen i tredje rutan. Det kan finnas restriktioner på säkerhetskoden, t.ex. endast siffror får användas eller antalet siffror som måste användas. 4.5 Programuppdateringar För att uppdatera klienten till den senaste versionen (beroende på vilken typ av distribution det är av just din klient kan detta förfarande skilja sig åt) hittar du detta alternativ under Arkiv och Programuppdateringar från administrationsgränssnittet. 4.6 Aktivitet Från denna meny administreras aktiviteter kring ditt smarta kort och eller mjuka e-legitimation samt inställningar för kataloger och funktioner såsom spårning i felsökningssyfte Ändra säkerhetkod Välj vilken säkerhetskod som ska ändras. Skriv in den gamla säkerhetskoden i första rutan och därefter den nya säkerhetskoden i den andra rutan. Bekräfta sedan att du skrev rätt säkerhetskod genom att skriva den igen i tredje rutan. 10 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

11 4.6.3 Filbaserade enheter Filbaserade enheter kan antingen läggas till direkt från ett CA (Certificate Authority) eller läggas till i Net id. Förfarandet för att hämta en filbaserad e- legitimation skiljer sig från olika utfärdare och beskrivs därför inte närmare här Ny För att skapa en ny filbaserad enhet går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Ny i administrationsgränssnittet. När du gör det får du välja en beskrivning för din filbaserade enhet som ska innehålla dina filbaserade e-legitimationer. Detta steg kan hoppas över om du istället direkt vill importera din filbaserade e-legitimation, du får då valet att skriva in en beskrivning samtidigt som du startar importen. Välj en beskrivning för din filbaserade e-legitimation och tryck på OK. Ange sedan säkerhetskod för din e-legitimation. När du valt beskrivning trycker du på OK och din filbaserade enhet skapas. När du skapat din filbaserade enhet ska densamma dyka upp till vänster i administrationsgränssnittet. Din filbaserade enhet dyker även upp om du högerklickar på Net id-symbolen i aktivitetsfältet Exportera Om du från Net id vill exportera dina filbaserade e-legitimationer går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Exportera i administrationsgränssnittet. Välj var du vill spara den exporterade och vad filen ska ha för filnamn och tryck sedan spara. Det går även att högerklicka på den filbaserade enheten för att exportera den i sin helhet Lägg till För att lägga till filbaserade e-legitimationer går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Lägg till i administrationsgränssnittet. Bläddra fram till den e-legitimation du vill lägga till och tryck på Öppna. 11 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

12 Din filbaserade e-legitimation är nu exporterad och klar för vidare användning Ta bort Om du av någon anledning vill radera dina filbaserade e-legitimationer från datorn går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Ta bort i administrationsgränssnittet. Observera att dessa filbaserade enheter inte längre kommer kunna användas för verifiering, underskrifter och dekryptering av information. Det går även att högerklicka på den filbaserade enheten för att ta bort densamma. För att söka efter en användare i Telias S/MIME katalog Aktivitet > Kataloger > Sök och mata sedan i de kriterier du önskar söka på. Din filbaserade enhet är nu borttagen E-Legitimationer Kataloger Möjligheten att söka efter e-legitimationer i en katalog finns även i Net id. Vilka kataloger som ska användas för sökning kan ändras under Aktivitet > Kataloger > Sök och sedan fliken Katalog. Som standard finns sökning i Telias S/MIME katalog med. E-legitimationer kan antingen läggas till direkt från ett CA (Certificate Authority) eller läggas till i Net id. Förfarandet för att hämta e-legitimationer skiljer sig från olika utfärdare och beskrivs därför inte närmare här Visa Om du redan har en e-legitimation på ditt smarta kort kan du genom att gå in under Aktivitet > E-legitimationer och Visa få fram mer information om din e-legitimation. Här får du bl.a. information om innehavare och utfärdare. 12 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

13 Exportera Om du från ditt smarta kort vill exportera din e-legitimation till fil går man in under Aktivitet > E-legitimationer och väljer Exportera i administrationsgränssnittet. Välj var du vill spara den exporterade filen och filnamn och tryck sedan spara Lägg till För att lägga till e-legitimationer från en fil går man in under Aktivitet > E- legitimationer och väljer Lägg till i administrationsgränssnittet. Bläddra fram till den e-legitimation du vill lägga till och tryck på Öppna Ta bort Om du av någon anledning vill radera dina e-legitimationer från ditt smarta kort går man in under Aktivitet > E-legitimationer och väljer Ta bort i administrationsgränssnittet. Observera att dessa e-legitimationer inte längre kommer att kunna användas för verifiering, underskrifter och dekryptering av information. Ange säkerhetskoden för ditt smarta kort. Importen är klar. Ange säkerhetskod för ditt smarta kort. Din e-legitimation är nu borttagen. 13 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

14 4.6.6 Offentliga lådan Om ditt token stödjer det kan du spara ner små dataobjekt som är offentliga, de offentliga är öppna för vem som helst att titta på. T ex kan du lagra länkar till favoritsidor på Internet i den offentliga lådan. Du kan antingen Lägga till, Ändra eller Ta bort objekt från den Offentliga lådan. För att lägga till, ändra eller ta bort ett objekt krävs din säkerhetskod. Ange säkerhetskod Spårning Objektet är nu lagrat Spårning aktiveras framförallt i felsökningssyfte. För att aktivera spårning gå in under Aktivitet > Spårning > Aktivera. Du får då följande meddelande. Denna spårningsfil kan sedan med enkelhet öppnas från Aktivitet > Spårning > Öppna eller skickas via e-post till helpdesk för vidare felsökning från Aktivitet > Spårning > Skicka med e-post Privata lådan Om ditt token stödjer det kan du spara ner små dataobjekt som är privata. De privata dataobjekten kommer inte att kunna ses förrän korrekt säkerhetskod till ditt token har angivits. T ex kan du lagra länkar till favoritsidor på Internet, lösenord eller koder i den privata lådan. Du kan antingen Lägga till, Ändra eller Ta bort objekt från den Privata lådan. För att öppna, lägga till, ändra eller ta bort ett objekt krävs din säkerhetskod. 14 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

15 4.7 Net id komponenter För att få mer information om vilka filversioner och komponenter som används i Net id klicka på Net id Komponenter 4.8 Kryptera Möjlighet att kryptera filer finns genom att högerklicka på ett objekt i utforskaren. Högerklicka på filen du vill kryptera och välj Net id > Kryptera. Välj var du vill spara den krypterade filen (PKCS#7). Tryck slutför för att slutföra krypteringen. 4.9 Dekryptera Högerklicka på din krypterade fil och välj Net id > Dekryptera. Välj vilken fil som ska krypteras. Ange fullständigt filnamn. Välj E-legitimation och krypteringsalgoritm för filen. I listan kan såväl filbaserade som kortbaserade e-legitimationer väljas. 15 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

16 Välj vilken e-legitimation som Ska användas för dekryptering Underteckna Högerklicka på den fil du vill underteckna och välj Net id > Underteckna. Ange säkerhetskod för vald e-legitimation Välj vilken fil du vill underteckna. Välj vilket certifikat du vill underteckna filen med. Dekrypteringen är nu klar. Ange fullständig sökväg till var du vill spara den krypterade filen. Tryck sedan slutför 16 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

17 4.11 Verifiera Denna funktion hjälper dig att verifiera en elektronisk underskrift. Högerklicka på filen du vill verifiera och välj Net id > Verifiera. Ange säkerhetskod för e-legitimationen. Välj vilken fil som ska verifieras. Välj var du vill spara den undertecknade filen. Den elektroniska underskriften är skapad. E-legitimationen som undertecknat filen visas. Tryck Verifiera för att verifiera innehållet. Guiden slutförs. Ange fullständig sökväg till var du vill spara den verifierade filen. 17 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Norton Ghost Användarhandbok

Norton Ghost Användarhandbok Norton Ghost Användarhandbok PN: 12098885 Norton Ghost Användarhandbok Den programvara som beskrivs i denna bok tillhandahålls enligt ett licensavtal och kan endast användas i enlighet med villkoren i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0 CLIQ Web Manager Användarmanual V 3.0 The global leader in door opening solutions Program version: 3.0 Document number: ST-002136 Date: 2013-11-29 Language: sv-se Innehållsförteckning 1 Översikt...8 1.1

Läs mer