Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2"

Transkript

1 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2

2 Innehåll 1 Net id Net id PKI Klient Licensavtal Support Net id Tekniska data Klientsupport Servermiljö Standarder Kort och kortläsare Net id PKI klient Installationskrav Installation Net id PKI Klient Avinstallation Net id PKI klient Användarhjälp Net id PKI klient Aktivitetsfältet Startmeny Administration Inställningar Visa Smarta kort Komponenter Programuppdateringar Aktivitet Ändra säkerhetkod Låsa upp säkerhetskod Filbaserade enheter Ny Lägg till Exportera Ta bort Kataloger / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

3 4.6.5 E-Legitimationer Visa Lägg till Exportera Ta bort Offentliga lådan Privata lådan Spårning Net id komponenter Kryptera Dekryptera Underteckna Verifiera / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

4 1 Net id 1.1 Net id PKI Klient Net id används till Internetbaserade tjänster som kräver elektronisk identifiering och signering. Du kan skicka säker e-post med t.ex. Microsoft Outlook, Netscape Messenger eller Lotus Notes. Du kan signera dokument och avtal, skicka betalningar till Bankgirot med BgCom och mycket annat. Patientinformation inom sjukvården och information mellan myndighet och medborgare är andra exempel på växande användningsområden. Både EUdirektiv och en svensk lagstiftning driver på utvecklingen av PKI. Du kan enkelt och säkert logga in med smarta kort i en domän, VPN eller mot en Terminal Server/Citrix. Du kan logga ut genom att ta ut kortet och sedan logga in igen med samma kort från en annan plats och då vara tillbaka i samma session och fortsätta arbetet (WTS/Citrix Server). Optimalt för företag som administrerar egen CA (Certificate Authority) och vill att användare ska använda certifikat lagrat på smarta kort för säker inloggning. 1.2 Licensavtal SecMakers produkter är skyddade av internationell lagstiftning och upphovsmannarätt och får enbart nyttjas på villkor som följer. Du måste acceptera licensvillkoren innan du börjar använda produkten. Om du inte accepterar villkoren måste du inom åtta dagar returnera produkten till leverantören och be att få häva köpet. Licensavtalet innefattar Net id inkluderande programvara, tillhörande media och eventuell elektronisk dokumentation programprodukten. Ni har rätt att installera och använda ett exemplar av programprodukten på en enskild dator. Vid installation på en central server eller likvärdig lagringsenhet får programprodukten köras från en eller flera arbetsstationer under förutsättning att erforderligt antal licenser inhandlas. En licens får ej delas mellan två eller flera datorer och inte heller vara installerad på mer än dator samtidigt. Ni har rätt att använda programprodukten på det sätt ni finner lämpligt, så länge det inte bryter mot gällande lagstiftning. SecMaker garanterar ingen som helst användbarhet eller funktionalitet för programprodukten och kan inte heller ställas till svars för hur programprodukten används. Genom att ni installerar, framställer kopior av, laddar ner, har tillgång till eller på annat sätt använder programprodukten, accepterar ni dessa villkor och binder er därigenom vid ovanstående licensavtal. Om ni har ytterligare frågor om SecMakers licensregler, var god sänd en förfrågan till e- postadress 1.3 Support SecMaker AB erbjuder en rad olika supportprogram. Observera att viss typ av support kan vara avgiftsbelagd eller kräva supportavtal. Supporten är bemannad helgfria vardagar mellan kl. 9:00 och 16:00 Tel: Fax: E-Post: Web: 4 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

5 2 Net id Tekniska data 2.1 Klientsupport Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP, XPe Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Mac OS X 10.3 eller högre Linux* * Kontakta SecMaker för att kontrollera vilka distributioner som stöds. 2.2 Servermiljö Microsoft Windows Novell NetWare Linux 2.3 Standarder MS Cryptographic Service Provider (CSP) för MS CryptoAPI. PKCS #11, PKCS #12, PKCS #15 Standard digitala signaturer PKCS #7 Standard klientidentifiering enligt SSL 3.0/TLS Kort och kortläsare Stödjer kortläsare enligt PC/SC standard PKCS #15 1.1, ISO och Nordea SEIS. 5 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

6 1.1 3 Net id PKI klient 3.1 Installationskrav Klientkrav: Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP, Xpe Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Mac OS X 10.3 eller högre Ubuntu Webbläsare: Internet Explorer 6.0 SP1 eller högre Mozilla eller högre Firefox eller högre Netscape 7.2 eller högre Läs igenom licensavtalet och välj acceptera för att fortsätta installationen. Skriv in licensinformationen. Har du ingen giltig licens kontakta SecMaker för en utvärderingslicens eller för att köpa en licens. 3.2 Installation Net id PKI Klient Starta installationen genom att klicka på Installera Net id. Då startas en guide som kommer att hjälpa dig igenom installationen. Välj språk du vill använda. Det valda språket kommer att användas både under installationen och senare när du använder programvaran. Svenska (SAMSET) är av Stadskontoret framtagen terminologi och syftar till att använda termer som är lätta för användare att förstå. Tryck slutför för att slutföra installationen. 6 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

7 -ikonen är nu tillagd på aktivitetsfältet samt även administrationsverktyg under startmenyn. Administration av programvaran kan göras genom att högerklicka på id ikonen och välja administration eller via start menyn > Net id och administration. 3.3 Avinstallation Net id PKI klient Använd det normala Windowsförfarandet för att avinstallera programvaran. Detta görs med fördel via Windows kontrollpanel. Programvaran är installerad och du kan nu börja använda den, eventuellt krävs omstart av din dator. Från Windows aktivitetsfält, tryck Start > Inställningar > Kontrollpanelen. Kontrollpanelens katalog visas med Windows Utforskaren. Dubbelklicka Lägg till eller ta bort program och dess fönster öppnas. Välj Net id från listan av installerade program. Klicka på Ändra/ta bort och följ instruktionerna för att ta bort programmet. Det går även att använda installationsprogrammet för att avinstallera programvaran. Om installationsprogrammet startas när programvaran redan är installerad kommer du ha möjlighet att avinstallera programvaran. 7 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

8 4 Användarhjälp Net id PKI klient 4.1 Aktivitetsfältet -ikonen på aktivitetsfältet är huvudingången för att administrera programvaran, tillhörande token och objekt. Högerklicka på ikonen så öppnas nedanstående meny. Vissa menyalternativ kan vara bortplockade. Välj Om för att se information om det installerade programmet, t ex version och licens. Välj Support för att komma till webbsida med support Välj Hjälp för att komma till webbsida med hjälp Överst visas alltid en lista av de token som för närvarande är konfigurerade, d.v.s. både kortläsare och filbaserade enheter. Om kortet inte sitter i läsaren kommer dess menyalternativ vara utgråad. Välj ett av alternativen för att visa mer information om token. Under Tokens visas en länklista. Dessa länkar kan specialanpassas för önskat användningsområde. Välj Administration för att administrera inställningar i Net id och eller objekten som finns på ett token. Välj Uppdatera e-legitimationsförflyttning om du vill ladda om alla token. Kan vara nödvändigt om t ex ett smart kort har uppdaterats på en annan dator. Välj Pausa e-legitimationsförflyttning om du temporärt vill stoppa programvaran från att använda delade resurser såsom smartkortläsare. Välj Avsluta för att avsluta Net id 4.2 Startmeny Om man har aktiverat att visa Net id i Start Menyn finns följande val. Administration Hjälp Om Support Starta e-legitimationsförflyttning Menyvalet kan avaktiveras under inställningar och fliken visa. 8 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2009 SecMaker AB

9 4.3 Administration Administration av inställningar och tokens sker från dialogen Administration som man antingen startar genom att högerklicka på Net id-ikonen i aktivitetsfältet och välja administration eller från start menyn och gruppen Net id för att sedan välja Administration. Om man byter kort medan administrationsgränssnittet är öppet går det att uppdatera fönstret genom att trycka F Inställningar En rad inställningar kan göras i klienten. Dessa inställningar är åtkomliga via Arkiv och Inställningar från administrationsgränssnittet Visa Språk. Anger vilket språk Net id Ska visas på. Svenska eller Engelska. Visa programikon i aktivitetsfältet. Stäng av denna om du inte vill att symbolen Ska visas i aktivitetsfältet. Visa menyalternativ i startmenyn. Lägger till/tar bort programgruppen Net id i startmenyn. Visa menyalternativ i utforskaren. Anger om högerklick i utforskaren ska vara aktiverat för signering/kryptering av filer Smarta kort Sök. Anger i hur många sekunder som programvaran kommer att söka efter kortläsare från det att den startas. Om alternativet 0 sekunder anges kommer programvaran inte att söka efter kortläsare och därför finns inte heller något kortstöd tillgängligt. Öppningssätt. Anger på vilket sätt som programvaran öppnar sina anslutningar mot kortläsaren. SHARED tillåter andra att ansluta samtidigt, medan EXCLUSIVE inte tillåter andra att ansluta samtidigt. För denna programvara spelar det ingen roll eftersom vi stänger av anslutningen mot läsaren när vi inte använder kortet. Öppningstid. Anger hur många sekunder programvaran ska försöka ansluta till kortläsaren om det finns en annan applikation som redan använder denna. Om den andra applikationen aldrig släpper läsaren kommer detta ge intrycket att denna applikation hänger, eftersom programvaran väntar. Godkända kortläsarnamn anger vilka kortläsare som Net id får kommunicera med. Som standard är alla kortläsare godkända till man går in och väljer vilka kortläsare som är godkända. Aktiveras Tillåt Windows-inlogging med smarta kort kommer alla kort som stödjer smarta kort att registreras i Microsoft Windows registret. Detta gör att korten kan användas för smart kort inloggning på Microsoft Windows 2000/XP. Detta kräver administratörs behörighet på datorn, så den kommer att vara utgråad om man inte är det. 9 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB Komponenter Kryssa för Aktivera flyttning av e-legitimationer till CryptoAPI om du vill att tillämpningar som stödjer Microsoft CryptoAPI ska kunna använda denna programvara. Markera Ta bort e-legitimationer när kortet dras ur om du vill att e-legitimationer ska tas bort då kortet avlägsnas. Detta gör att CryptoAPI-tillämpningar kan upptäcka att kortet har blivit

10 borttaget. Markeras den inte kommer användaren att bli tillfrågad om att sätta in det rätta kortet när en tillämpning försöker använda en e-legitimation som ej är närvarande. Det kan finnas restriktioner på säkerhetskoden, t.ex. att endast siffror får användas eller att ett specifikt antal siffror måste användas. Om Tillåt tillämpningar att stänga av användargränssnittet ej är satt kommer programvaran ignorera att tillämpningar inte tillåter programvaran att visa några dialoger, utan kommer visa dialoger utifall att den behöver göra detta. Kryssa för Aktivera plugin komponenter för webbläsare om du vill att plugin komponenten ska vara aktiverad i Netscape eller Mozilla läsare. Detta behövs för att kunna utnyttja all funktionalitet programvaran erbjuder i dessa webbläsare. Kryssa för Aktivera automatisk stängning av säkra anslutningar om du vill att de konfigurerade tillämpningarna som har öppnat säkra anslutningar ska stängas ner när du rycker ditt kort. Detta kan även startas från aktivitetsfältet. Kryssa för Fråga varje gång en tillämpning ska stängas om du vill bekräfta innan tillämpningen stängs ner Låsa upp säkerhetskod Välj vilken säkerhetskod som ska låsas upp, i exemplet Instant EID (PIN auth+enc). Säkerhetskoden kan endast låsas på smarta kort, så därför är endast säkerhetskoder som tillhör smarta kort valbara. Skriv in säkerhetskoden som används för upplåsning (PUK) i första rutan och därefter den nya säkerhetskoden i den andra rutan. Bekräfta sedan att du skrev rätt ny säkerhetskod genom att skriva den igen i tredje rutan. Det kan finnas restriktioner på säkerhetskoden, t.ex. endast siffror får användas eller antalet siffror som måste användas. 4.5 Programuppdateringar För att uppdatera klienten till den senaste versionen (beroende på vilken typ av distribution det är av just din klient kan detta förfarande skilja sig åt) hittar du detta alternativ under Arkiv och Programuppdateringar från administrationsgränssnittet. 4.6 Aktivitet Från denna meny administreras aktiviteter kring ditt smarta kort och eller mjuka e-legitimation samt inställningar för kataloger och funktioner såsom spårning i felsökningssyfte Ändra säkerhetkod Välj vilken säkerhetskod som ska ändras. Skriv in den gamla säkerhetskoden i första rutan och därefter den nya säkerhetskoden i den andra rutan. Bekräfta sedan att du skrev rätt säkerhetskod genom att skriva den igen i tredje rutan. 10 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

11 4.6.3 Filbaserade enheter Filbaserade enheter kan antingen läggas till direkt från ett CA (Certificate Authority) eller läggas till i Net id. Förfarandet för att hämta en filbaserad e- legitimation skiljer sig från olika utfärdare och beskrivs därför inte närmare här Ny För att skapa en ny filbaserad enhet går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Ny i administrationsgränssnittet. När du gör det får du välja en beskrivning för din filbaserade enhet som ska innehålla dina filbaserade e-legitimationer. Detta steg kan hoppas över om du istället direkt vill importera din filbaserade e-legitimation, du får då valet att skriva in en beskrivning samtidigt som du startar importen. Välj en beskrivning för din filbaserade e-legitimation och tryck på OK. Ange sedan säkerhetskod för din e-legitimation. När du valt beskrivning trycker du på OK och din filbaserade enhet skapas. När du skapat din filbaserade enhet ska densamma dyka upp till vänster i administrationsgränssnittet. Din filbaserade enhet dyker även upp om du högerklickar på Net id-symbolen i aktivitetsfältet Exportera Om du från Net id vill exportera dina filbaserade e-legitimationer går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Exportera i administrationsgränssnittet. Välj var du vill spara den exporterade och vad filen ska ha för filnamn och tryck sedan spara. Det går även att högerklicka på den filbaserade enheten för att exportera den i sin helhet Lägg till För att lägga till filbaserade e-legitimationer går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Lägg till i administrationsgränssnittet. Bläddra fram till den e-legitimation du vill lägga till och tryck på Öppna. 11 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

12 Din filbaserade e-legitimation är nu exporterad och klar för vidare användning Ta bort Om du av någon anledning vill radera dina filbaserade e-legitimationer från datorn går man in under Aktivitet > Filbaserade enheter och väljer Ta bort i administrationsgränssnittet. Observera att dessa filbaserade enheter inte längre kommer kunna användas för verifiering, underskrifter och dekryptering av information. Det går även att högerklicka på den filbaserade enheten för att ta bort densamma. För att söka efter en användare i Telias S/MIME katalog Aktivitet > Kataloger > Sök och mata sedan i de kriterier du önskar söka på. Din filbaserade enhet är nu borttagen E-Legitimationer Kataloger Möjligheten att söka efter e-legitimationer i en katalog finns även i Net id. Vilka kataloger som ska användas för sökning kan ändras under Aktivitet > Kataloger > Sök och sedan fliken Katalog. Som standard finns sökning i Telias S/MIME katalog med. E-legitimationer kan antingen läggas till direkt från ett CA (Certificate Authority) eller läggas till i Net id. Förfarandet för att hämta e-legitimationer skiljer sig från olika utfärdare och beskrivs därför inte närmare här Visa Om du redan har en e-legitimation på ditt smarta kort kan du genom att gå in under Aktivitet > E-legitimationer och Visa få fram mer information om din e-legitimation. Här får du bl.a. information om innehavare och utfärdare. 12 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

13 Exportera Om du från ditt smarta kort vill exportera din e-legitimation till fil går man in under Aktivitet > E-legitimationer och väljer Exportera i administrationsgränssnittet. Välj var du vill spara den exporterade filen och filnamn och tryck sedan spara Lägg till För att lägga till e-legitimationer från en fil går man in under Aktivitet > E- legitimationer och väljer Lägg till i administrationsgränssnittet. Bläddra fram till den e-legitimation du vill lägga till och tryck på Öppna Ta bort Om du av någon anledning vill radera dina e-legitimationer från ditt smarta kort går man in under Aktivitet > E-legitimationer och väljer Ta bort i administrationsgränssnittet. Observera att dessa e-legitimationer inte längre kommer att kunna användas för verifiering, underskrifter och dekryptering av information. Ange säkerhetskoden för ditt smarta kort. Importen är klar. Ange säkerhetskod för ditt smarta kort. Din e-legitimation är nu borttagen. 13 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

14 4.6.6 Offentliga lådan Om ditt token stödjer det kan du spara ner små dataobjekt som är offentliga, de offentliga är öppna för vem som helst att titta på. T ex kan du lagra länkar till favoritsidor på Internet i den offentliga lådan. Du kan antingen Lägga till, Ändra eller Ta bort objekt från den Offentliga lådan. För att lägga till, ändra eller ta bort ett objekt krävs din säkerhetskod. Ange säkerhetskod Spårning Objektet är nu lagrat Spårning aktiveras framförallt i felsökningssyfte. För att aktivera spårning gå in under Aktivitet > Spårning > Aktivera. Du får då följande meddelande. Denna spårningsfil kan sedan med enkelhet öppnas från Aktivitet > Spårning > Öppna eller skickas via e-post till helpdesk för vidare felsökning från Aktivitet > Spårning > Skicka med e-post Privata lådan Om ditt token stödjer det kan du spara ner små dataobjekt som är privata. De privata dataobjekten kommer inte att kunna ses förrän korrekt säkerhetskod till ditt token har angivits. T ex kan du lagra länkar till favoritsidor på Internet, lösenord eller koder i den privata lådan. Du kan antingen Lägga till, Ändra eller Ta bort objekt från den Privata lådan. För att öppna, lägga till, ändra eller ta bort ett objekt krävs din säkerhetskod. 14 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

15 4.7 Net id komponenter För att få mer information om vilka filversioner och komponenter som används i Net id klicka på Net id Komponenter 4.8 Kryptera Möjlighet att kryptera filer finns genom att högerklicka på ett objekt i utforskaren. Högerklicka på filen du vill kryptera och välj Net id > Kryptera. Välj var du vill spara den krypterade filen (PKCS#7). Tryck slutför för att slutföra krypteringen. 4.9 Dekryptera Högerklicka på din krypterade fil och välj Net id > Dekryptera. Välj vilken fil som ska krypteras. Ange fullständigt filnamn. Välj E-legitimation och krypteringsalgoritm för filen. I listan kan såväl filbaserade som kortbaserade e-legitimationer väljas. 15 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

16 Välj vilken e-legitimation som Ska användas för dekryptering Underteckna Högerklicka på den fil du vill underteckna och välj Net id > Underteckna. Ange säkerhetskod för vald e-legitimation Välj vilken fil du vill underteckna. Välj vilket certifikat du vill underteckna filen med. Dekrypteringen är nu klar. Ange fullständig sökväg till var du vill spara den krypterade filen. Tryck sedan slutför 16 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

17 4.11 Verifiera Denna funktion hjälper dig att verifiera en elektronisk underskrift. Högerklicka på filen du vill verifiera och välj Net id > Verifiera. Ange säkerhetskod för e-legitimationen. Välj vilken fil som ska verifieras. Välj var du vill spara den undertecknade filen. Den elektroniska underskriften är skapad. E-legitimationen som undertecknat filen visas. Tryck Verifiera för att verifiera innehållet. Guiden slutförs. Ange fullständig sökväg till var du vill spara den verifierade filen. 17 / 17 Net id Användarhandbok Windows Copyright 2008 SecMaker AB

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Användarhandbok för Linux

Användarhandbok för Linux Net id OEM Användarhandbok för Linux Net id OEM Användarhandbok för Linux Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Support... 3 Installera Net id OEM...

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Byt säkerhetskod (PIN)... 2 Telia E-legitimation på kort...2 Windows...2 MacOS & Ubuntu...3 Telia E-legitimation på fil i datorn...5 Lås upp säkerhetskod

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Webmail instruktioner

Webmail instruktioner Sida 1 av 7 Webmail instruktioner Med hjälp av webmailtjänsten på ITN, så är det möjligt att läsa och skicka epost över hela världen. Det enda som krävs är en dator med internet anslutning och en webläsare

Läs mer

Handbok för slutanvändare Installations- och användarhandbok - Windows

Handbok för slutanvändare Installations- och användarhandbok - Windows Handbok för slutanvändare Installations- och användarhandbok - Windows Fujitsus mpollux DigiSign Client är en programvara för kortläsare, med hjälp av vilken du på ett tillförlitligt och säkert sätt kan

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Din manual NORDEA AXESS

Din manual NORDEA AXESS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NORDEA AXESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer

SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer 1 1 SLU Säkerhet Christian Nähl SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer Nedanstående instruktioner kan tillämpas vid behov av att kryptera informationstillgångar i samband med exempelvis

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007

Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007 Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007 Innehåll Viktig information... 2 Inställning i e-post klient för Windows... 3 Tekniska krav... 3 Inställningar i Outlook 2010... 3 Inställningar i Outlook

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Kortläsare Smart card Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 1 Anpassning av användarkonto i 3C För att kunna logga in till

Läs mer