Handbok för administratörer. SITHS Admin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för administratörer. SITHS Admin"

Transkript

1 Handbok för administratörer SITHS Admin

2 SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin ( , Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB

3 SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion, 33 organisation, 27 person, 19 Avregistrera kort, 22 Base64-kodning, 33 begära HCC, 21 behörighet, 14 beställa certifikat, 19 HCC Funktion, 33, 34 HCC Organisation, 28, 29 kort, 25 PKCS#10, 33 PKCS#12, 28, 29, 34 binär kodning, 33 CaptureX, 25 certifikat beställa, 19 detaljerad information, 20 digitalt, 10 DER-kodning, 33 digitalt certifikat, 10 distinguished name, 27 dn, 27 e-legitimation, 7 elektroniskt id-kort, 7 elektroniskt vårdcertifikat, 7 e-postmall, 30 expandera katalogträdet, 14 felmeddelande, 48 flikar, 11 funktion administrera, 33 HCC, 10 begära, 20, 21 utbyte, 27, 28 HCC Funktion beställa, 33, 34 HCC Organisation beställa, 28, 29 HSA, 14 Hälso- och sjukvårdens adressregister, 14 id-kort elektroniskt, 7 inloggad användare, 12 katalogträd, 14 komprimera katalogträdet, 14 korshänvisning, 7 kort lämna ut, 21 återlämna, 22 kortbeställning, 25 ta bort lista, 26 ta bort order, 25 kortläsare, 9 logg, 36 logga ut, 47 objekttyp, 16 organisation administrera, 27 organisationsparametrar, 30 PEM-sträng, 33 person administrera, 19 Personal Unblocking Key, 23 pin-kod, 10 PKCS#10 beställa, 33 PKCS#12 beställa, 28, 29, 34 PUK, 23 roll administrera för organisation, 29 administrera för person, 23 behörighet hos, 44 lägga till för organisation, 29 lägga till för person, 23 ta bort för organisation, 30 ta bort för person, 23 SCS, 25 SIS Capture Station, 25 Sjunet, 9 skrivsätt i handboken, 7 snabblänkar, 12 sortering av sökresultat, 16, 17, 18 spärrning, 20, 27 startposition i sökträdet, 15 statistik, 36 subject dn, 27

4 SITHS Admin Handbok 4 säker it i hälso- och sjukvården, 7 säkerhetskod, 10 sökning av funktion, 17 av objekt i katalogen, 14 av organisation, 17 av person, 16 filtrerad, 15 från vald gren, 16 startposition, 16 via trädstruktur, 14 sökresultat sortera, 16, 17, 18 underlag för certifikatbeställning, 19 Unicode, 33 utbyte av HCC, 27, 28 webbläsare, 9 vårdcertifikat elektroniskt, 7

5 SITHS Admin Handbok 5 Innehåll 1 Välkommen En introduktion till SITHS Adm Om du får problem Skrivsätt i handboken Vad kan jag göra med en e-legitimation? Kryptering Legitimering (autentisering) Elektronisk underskrift/signatur 8 2 Läs det här innan du börjar 9 3 Logga in i SITHS Admin 10 4 Startsidan Allmänt Funktioner och flikar Snabblänkar Inloggad 12 5 HCC Administration en introduktion 13 6 Söka objekt i katalogen Sökning via trädstruktur Filtrerad sökning Öppna sökfunktionen Välja startposition Välja typ av sökt objekt Söka person Söka organisation Söka funktion Söka på personer med skyddade personuppgifter (PMSI) 18 7 Administrera person Översikt Underlag för HCC (Skapat) HCC (giltigt t.o.m, typ) Kort (Giltigt t.o.m, status) Begär HCC till befintligt kort Begär HCC till reservkort Begär HCC till nytt kort Lämna ut kort Ta emot kort Avregistrera kort Begär PUK till befintligt kort Administrera roller Lägg till roll Ta bort roll Kortbeställning via SCS Allmänt om kortbeställning Starta SIS Capture Station Ta bort en order Ta bort hela listan 27 9 Administrera Organisation Översikt 28

6 SITHS Admin Handbok Utbyte av HCC Beställ HCC Organisation (PKCS#12) Beställa reservkort Administrera roller Lägg till roll Ta bort roll Konfigurera organisationsparametrar Konfigurera e-postmallar Konfigurera kvittensmallar Allmänt Administrera Funktion Översikt Beställ HCC Funktion (PKCS#10) Beställ HCC Funktion (PKCS#12) Statistik & Loggar Allmänt Söka kort Söka HCC Söka offline Spara resultatet till fil Roller Lista roller Roller Rättigheter för roller PMSI-sökningar Konfigurering Mina Rapporter Logga ut Felmeddelanden 56 Appendix 1. Konfiguration av E-postmallar & Kvittensmallar 57 Inledning 57 Generellt 57 Konfiguration av e-postmallar 58 Mall för påminnelse av utgående HCC 58 Summering av makron för utgående HCC 58 Mall för e-post till NI vid utbyte av HCC 59 Summering av makron för utbytta HCC 59 Mall för beställning av PKCS#12 60 Summering av makron för beställning av PKCS#12 60 Mall för publikationsmisslyckande 61 Summering av makron för publikationsmisslyckande 61 Mall för beställning av HCC 62 Mall för HCC Person (e-tjänstekort) 63 Mall för HCC Organisation/Funktion 65 Mall för Reservkort 67 Summering av makron för HCC Person och HCC Reserv 69 Summering av makron för HCC Organisation/Funktion 70

7 SITHS Admin Handbok 7 1 Välkommen 1.1 En introduktion till SITHS Adm SITHS är en nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS bygger på att anställda inom vård och omsorg har personliga elektroniska id-kort där elektroniska vårdcertifikat (HCC) finns lagrade. SITHS kräver en del administration, som du sköter med hjälp av systemet SITHS Admin. Den här handboken beskriver den rutinmässiga användningen av systemet. Där ingår bland annat följande funktioner: Beställa och administrera elektroniska certifikat. Beställa kort med e-legitimation och certifikat. Beställa reservkort. Ta fram olika slags rapporter. Administrera nyckelinnehavare i systemet. 1.2 Om du får problem Klicka på fliken HJÄLP så visar systemet en hjälptext som handlar om just den funktion som du använder för ögonblicket. Du kan också söka på nyckelord eller bläddra med hjälp av ett index. Om du får ett felmeddelande går du till avsnittet Felmeddelanden på sidan 56 i den här handboken. Där hittar du förklaringar av olika meddelandena och tips om vad du ska göra. Om du inte lyckas lösa problemet via Hjälpfunktionen eller handboken är du välkommen att kontakta den interna supporten i din organisation. 1.3 Skrivsätt i handboken När vi hänvisar till objekt i användargränssnittet (text som du skriver, knappar och flikar på bildskärmen, tangenter på tangentbordet osv) använder vi fet stil. Exempel: Skriv https://ccat.trust.telia.com/ccat i webbläsarens Adressfält och tryck på Enter. Om du vill avbryta inloggningen klickar du på knappen Avbryt. Fliken Statistik & loggar visas endast om du har rättighet till denna funktion. Om ett objekt på skärmen är märkt med stora bokstäver använder vi samma skrivsätt i handboken. Exempel: Via knappen LOGGA UT avslutar du ditt arbete i systemet. Klicka på knappen SÖK för att effektuera sökningen. Om du inte är nöjd med sökningen kan du klicka på knappen RENSA och skriva in nya söksträngar. Handboken innehåller en del korshänvisningar. Rubriken på det avsnitt som vi hänvisar till skrivs med kursiv text. Exempel: Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan Vad kan jag göra med en e-legitimation? En e-legitimation kan användas till olika ändamål Kryptering Ett sätt att skydda information som överförs från en dator till en annan. TIPS! Lägg till denna sida i listan Favoriter så blir det enklare att starta SITHS Admin. Öppna menyn Favoriter och klicka på Lägg till i Favoriter.

8 SITHS Admin Handbok Legitimering (autentisering) Begrepp som används för att beskriva hur du bekräftar din identitet. Exempelvis för Internetbanker, som behöver säkerställa att du är kund och har rätt till ett visst bankkonto. Webbtjänsten identifierar dig genom att kontrollera din e-legitimation innan den låter dig se skyddad information Elektronisk underskrift/signatur En elektronisk motsvarighet till en namnteckning Visar att en person skapade eller bekräftade dokumentet som innehåller signaturen. En elektronisk signatur ger i själva verket en högre nivå på säkerhet än en handskriven signatur eftersom den både bekräftar att meddelandet kommer från en viss person och att meddelandet inte ändrats, avsiktligt eller oavsiktligt. Om du signerar ett dokument, kan du inte senare avvisa den genom att påstå att signaturen förfalskats.

9 SITHS Admin Handbok 9 2 Läs det här innan du börjar För att använda SITHS Admin behöver du en dator med följande egenskaper: Nätverksanslutning till Sjunet eller nätverksanslutning till Internet. Kortläsare. Operativsystem: Windows 2000 eller XP. Webbläsare: Microsoft Internet Explorer, version 5.5 eller senare. Net id SITHS v3 För att du ska kunna beställa kort krävs dessutom att SIS Capture Station (SCS) är installerat på din dator (se avsnittet Kortbeställning via SCS på sidan 26).

10 SITHS Admin Handbok 10 3 Logga in i SITHS Admin 1. Stoppa in ditt kort i kortläsaren. Avvakta till ikonen har stannat innan du går vidare. 2. Starta webbläsaren. 3. Skriv https://ccat.trust.telia.com/ccat i webbläsarens Adressfält och tryck på Enter. Under förutsättning att kortet i kortläsaren är giltigt kommer systemet att öppna dialogrutan Välj ett digitalt certifikat: TIPS! Lägg till denna sida i listan Favoriter så blir det enklare att starta SITHS Admin. Öppna menyn Favoriter och klicka på Lägg Om du till inte i Favoriter. har tillgång till Sjunet så använder du adressen https://cve.trust.telia.com/ccat 4. Markera det certifikat (HCC) som utfärdats av SITHS CA. Om du har flera certifikat och är osäker på vilket av dem du ska använda kan du klicka på knappen Visa certifikat. Systemet visar då kompletterande information för det markerade certifikatet i ett meddelandefönster. Denna information hjälper dig att hitta det önskade certifikatet. 5. Klicka på knappen OK. Systemet öppnar en dialogruta för legitimering med pin-kod. OBS! Det finns två olika pin-koder (säkerhetskoder) i SITHS Admin. Den ena använder du vid legitimering och den andra vid underskrift. På raden ovanför textrutan hittar du information om vilken av pinkoderna du ska använda. 6. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för legitimering i textrutan Ange säkerhetskod för Telia EID IP2s (legitimering) och klicka på knappen Jag legitimerar mig. Pin-koden hittar du i brevet som du fick tillsammans med id-kortet. Koden är vanligen sexsiffrig. Om du vill avbryta inloggningen klickar du på knappen Avbryt. Om du skriver in felaktig pin-kod får du ett felmeddelande. Om du skrivit in korrekt pinkod kommer du till startsidan för SITHS Admin.

11 SITHS Admin Handbok 11 4 Startsidan 4.1 Allmänt Ovanför den röda bården anges versionsnummer för aktuell version av SITHS Admin. I versionsnumret står den första siffran för större releaser, där man ändrar på fundamentala bitar i systemet. Den andra siffran anger normala releaser, som släpps några gånger om året. Den tredje siffran anger patchar, d.v.s mindre ändringar eller buggrättningar. Den fjärde siffran är ett löpnummer som räknas upp för varje nytt bygge under utvecklingsarbetet. På den röda bården hittar du: ett antal funktionsflikar fliken för Hjälp en knapp för utloggning. I vänstra textspalten finns snabblänkar till handboken för SITHS Admin och ett dokument med beskrivning av nyheterna i aktuell version. I högra textspalten finns snabblänkar till HCC Administration och Statistik & Loggar. 4.2 Funktioner och flikar För att välja en viss programfunktion klickar du på motsvarande flik på den röda bården. I funktionen HCC Administration kan du bl.a: beställa kort beställa certifikat (HCC) för personer, funktioner, organisationer eller organisatoriska enheter. Under fliken Mina rapporter finns funktioner för att hantera de rapporter som skapats med sökningar offline. Där kan du bl. a: hämta rapport, d.v.s. öppna en rapport som en textfil beställa en rapport med samma sökparametrar ytterligare en gång radera en rapport från listan Fliken Statistik & loggar visas endast om du har rättighet till denna funktion. Där kan du bl.a: ställa samman statistik för händelser som genererats vid användning av systemet visa information om vilka certifikat (HCC) som kommer att utgå inom en bestämd tid. Fliken SCS Beställningar visas endast om du har rättighet till denna funktion. Dessutom måste kortbeställningslösningen SIS Capture Station (SCS) vara installerad på datorn. I denna funktion kan du bl.a: visa underlag för kortbeställningar ta bort underlag starta kortbeställning.

12 SITHS Admin Handbok 12 Via fliken Hjälp kan du hämta situationsanpassad hjälp. Via knappen LOGGA UT avslutar du ditt arbete i systemet. 4.3 Snabblänkar I startsidans högerspalt finns snabblänkar till de objekt som du har behörighet att administrera. När du klickar på en HCC Administration-länk öppnas fliken HCC Administration med sökträdet expanderat till den gren som länken refererar till (se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14). När du klickar på S&L-länkarna så kommer man till Statistik & Loggar med organisationen i länken som vald organisation i sökparametrarna. Om du placerar muspekaren över en länk utan att klicka öppnar systemet en popupbeskrivning som visar objektets plats i trädstrukturen. 4.4 Inloggad I fönstrets högra del, direkt ovanför den röda flikbården, visar systemet vilken användare som för ögonblicket är inloggad.

13 SITHS Admin Handbok 13 5 HCC Administration en introduktion Denna huvudfunktion i systemet använder du till att utföra följande uppgifter: Söka specifik person, organisation eller funktion. Administrera personer. Beställa kort. Lämna ut kort. Återlämna kort. Begära ny PUK-kod. Konfigurera organisationsparametrar. Konfigurera e-postmeddelanden. Konfigurera kvittensmallar. Skriva ut kvittenser. Administrera roller. Beställa certifikat (HCC). Spärra certifikat (HCC). Utbyte av HCC. Ta bort specifik begäran. Alla åtgärder förutsätter att du är inloggad i SITHS Admin; se avsnittet Logga in i SITHS Admin på sidan 10. I HCC Administration hanterar du ett antal objekt. Det kan röra sig om personer, funktioner eller organisationer. Objekten är placerade i ett hierarkiskt system. Detta system visas i form av en trädstruktur som speglar HSA-katalogen i programfönstrets vänstra del:

14 SITHS Admin Handbok 14 6 Söka objekt i katalogen 6.1 Sökning via trädstruktur Informationen i katalogträdet kommer från Hälso- och sjukvårdens adressregister, HSA. Om det skulle uppstå problem med förbindelsen mellan systemet och HSA visar systemet felmeddelandet Kan ej kontakta HSA. Stäng alla öppna webbläsarfönster, vänta en stund och försök sedan igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta den interna supporten i din organisation. Direkt efter att du öppnat HCC Administration presenteras trädet i komprimerat läge. Allt du ser är huvudgrenen c=se (c = country; SE = Sverige). Förutom huvudgrenen c=se (Sverige) förekommer följande typer av grenar i trädstrukturen: Län (I). Organisation (o, ou). Funktion (cn). Person (cn). Om du vill expandera en gren, dvs visa dess underordnade grenar eller objekt, klickar du på + (plustecknet) till vänster om grenen. Om du vill komprimera en expanderad gren klickar du på (minustecknet) till vänster om grenen. Den gren som du expanderade eller komprimerade senast visas med grå bakgrund: Det är från denna gren och nedåt i trädet som systemet gör en sökning när du markerar alternativknappen Från vald gren. Om du vill utföra en åtgärd på en viss gren ska du först markera grenen genom att klicka på dess namn. En markerad gren visas med gul bakgrund: Du kan också komma till en viss punkt i trädstrukturen direkt från startsidan, som du når genom att klicka på fliken Hem. I startsidans högerspalt visar systemet länkar till objekt som uppfyller följande krav: Du har behörighet att administrera objektet. Objektet måste ha fått sin roll genom direkt tilldelning (se avsnittet Lägg till roll på sidan 25). När du funnit önskat objekt markerar du det genom att klicka på dess namn. Programfönstret visar detaljerad information om objektet och innehåller dessutom ett antal åtgärdsknappar. Vilka informationskategorier och åtgärdsknappar som visas beror dels på om

15 SITHS Admin Handbok 15 du markerat en person, organisation eller funktion, dels på vilka rättigheter du har. För en person kan fönstret se ut så här: Om objektet eller objektet över det valda saknar information som är obligatorisk i HSA (exempelvis HSA-id) visar systemet ett felmeddelande. Om objektet är en person utan registrerad e-postadress visar systemet ett varningsmeddelande. De e-postmeddelanden (exempelvis registreringsmeddelande) som normalt skickas till användaren går i stället till den administratör som beställt certifikatet. Har objektet mer än en registrerad e-postadress måste du välja någon av dem innan du går vidare. Dc=Services visar var system- och funktionscertifikat lagras. Om du vill veta hur HSA ska uppdateras kan du kontakta den interna supporten i din organisation. 6.2 Filtrerad sökning Öppna sökfunktionen Klicka på fliken HCC Administration för att komma till startläget. Nu kan du styra din sökning via alternativknapparna och textrutorna i programfönstrets högra del. Om du befinner dig någonstans i en söksession och vill återvända till startläget klickar du på fliken HCC Administration.

16 SITHS Admin Handbok Välja startposition Du kan söka i katalogträdet från dess startpunkt (grenen c=se) eller från en vald gren längre ner i strukturen. Under Startposition i sökträdet väljer du önskad startposition genom att markera motsvarande alternativknapp. Observera att du ofta får en snabbare sökning och ett mer hanterligt sökresultat om du går en bit ner i trädstrukturen och markerar Från vald gren. Programmet kommer ihåg senast vald nod i sökträdet du gjort sökning från. Denna nod är förvald nästa gång du väljer sökformuläret Välja typ av sökt objekt Du kan söka person, organisation eller funktion. Under Sök väljer du önskad objekttyp genom att markera motsvarande alternativknapp Söka person Du kan använda följande parametrar när du söker en person: HSA-id Personens unika HSA-nummer (exakt sökning). E-postadress Personens e-postadress (exakt sökning). Förnamn Personens förnamn (exakt sökning eller sökning med jokertecknet asterisk (*)). Exempel: Söksträngen erik ger träff på Erik Olsson, Erik Lind osv. Söksträngen *eri* ger dessutom träff på Lars-Erik Persson, Erika Olsson osv. Efternamn Personens efternamn (exakt sökning eller sökning med jokertecknet asterisk (*)). Exempel: söksträngen erik* ger träff på Eriksson, Eriksdotter osv. söksträngen *eri* ger dessutom träff på Ericsson, Severin, Salieri osv. Personnummer Personens personnummer (exakt sökning, format ÅÅÅÅMMDD-NNNN). Exempel ). Passnummer Personens passnummer (exakt sökning eller sökning med jokertecknet asterisk (*)).För personer med passnummer men utan personnummer visas passnummer i sökresultatet. För personer som även har personnummer visas enbart det i resultatet i personvyn. Yrkestitel Personens yrkestitel, vald genom markering i listrutan. Du får endast svar om personen finns på en gren i HSA som du har behörighet till. Gör så här: 1. Skriv söksträngar i en eller flera av textrutorna. 2. Välj vilka kolumner som ska visas i sökresultatet genom att markera en eller flera av kryssrutorna under Visa. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 3. Klicka på knappen SÖK eller tryck Enter för att effektuera sökningen. Finns endast ett unikt sökresultat visas nu detaljerad information om objektet och vilka åtgärder som du kan utföra i programfönstrets högra del. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14. Om du inte är nöjd med sökningen kan du klicka på knappen RENSA och skriva in nya söksträngar.

17 SITHS Admin Handbok Om du vill sortera sökresultatet efter innehållet i en viss kolumn klickar du på motsvarande kolumnrubrik. Du kan växla från stigande till fallande ordning (eller omvänt) genom att klicka ännu en gång på samma kolumnrubrik. Stigande ordning (a ö) indikeras med symbolen och fallande ordning (ö a) med symbolen. Symbolen indikerar att resultatet inte sorteras på denna kolumn. 5. Klicka på det sökresultat du vill arbeta med. Sökträdet i programfönstrets vänstra del expanderas nu och visar den gren där objektet finns. Vald person markeras i trädet. 6. I programfönstrets högra del visas nu detaljerad information om objektet och vilka åtgärder som du kan utföra. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Obligatoriska uppgifter är namn, personnummer eller passnummer och HSA-id. För administratörer är även e-postadress obligatorisk. Saknas någon obligatorisk uppgift visas ett varningsmeddelande Söka organisation Du kan använda följande parametrar när du söker en organisation eller organisatorisk enhet: HSA-id Organisationens eller den organisatoriska enhetens unika HSA-nummer (exakt sökning). E-postadress Organisationens eller den organisatoriska enhetens e-postadress (exakt sökning). Namn Organisationens eller den organisatoriska enhetens namn (exakt sökning eller sökning med jokertecknet *). Exempel: söksträngen vård* ger träff på Vårdcentralen i osv. söksträngen *vård* ger dessutom träff på Sjukvård osv. Gör så här: 1. Skriv söksträngar i en eller flera av textrutorna. 2. Välj vilka kolumner som ska visas i sökresultatet genom att markera en eller flera av kryssrutorna under Visa. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 3. Klicka på knappen SÖK eller tryck ENTER för att effektuera sökningen. Finns endast ett unikt sökresultat visas nu detaljerad information om objektet och vilka åtgärder som du kan utföra i programfönstrets högra del. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14. Om du inte är nöjd med sökningen kan du klicka på knappen RENSA och skriva in nya söksträngar. 4. Om du vill sortera sökresultatet efter innehållet i en viss kolumn klickar du på motsvarande kolumnrubrik. Du kan växla från stigande till fallande ordning (eller omvänt) genom att klicka ännu en gång på samma kolumnrubrik. Stigande ordning (a ö) indikeras med symbolen och fallande ordning (ö a) med symbolen. Symbolen indikerar att resultatet inte sorteras på denna kolumn. 5. Klicka på det objekt du vill arbeta med. Sökträdet i programfönstrets vänstra del expanderas nu och visar den gren där objektet finns. Det valda objektet markeras i trädet. 6. I programfönstrets högra del visas nu detaljerad information om objektet och vilka åtgärder som du kan utföra. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan Söka funktion Du kan använda följande parametrar när du söker en funktion: HSA-id Funktionens unika HSA-nummer (exakt sökning).

18 SITHS Admin Handbok 18 E-postadress Funktionens e-postadress (exakt sökning). Namn Funktionens namn (exakt sökning eller sökning med jokertecknet *). Exempel: söksträngen vård* ger träff på Vårdchef, Vårdkedjesjuksköterska osv. söksträngen *vård* ger dessutom träff på Öppenvård osv. Gör så här: 1. Skriv söksträngar i en eller flera av textrutorna. 2. Välj vilka kolumner som ska visas i sökresultatet genom att markera en eller flera av kryssrutorna under Visa. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 3. Klicka på knappen SÖK eller tryck ENTER för att effektuera sökningen. Finns endast ett unikt sökresultat visas nu detaljerad information om objektet och vilka åtgärder som du kan utföra i programfönstrets högra del. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14. Om du inte är nöjd med sökningen kan du klicka på knappen RENSA och skriva in nya söksträngar. 4. Om du vill sortera sökresultatet efter innehållet i en viss kolumn klickar du på motsvarande kolumnrubrik. Du kan växla från stigande till fallande ordning (eller omvänt) genom att klicka ännu en gång på samma kolumnrubrik. Stigande ordning (a ö) indikeras med symbolen och fallande ordning (ö a) med symbolen. Symbolen indikerar att resultatet inte sorteras på denna kolumn. 5. Klicka på det objekt du vill arbeta med. Sökträdet i programfönstrets vänstra del expanderas nu och visar den gren där objektet finns. Valda objekt markeras i trädet. 6. I programfönstrets högra del visas nu detaljerad information om objektet och vilka åtgärder som du kan utföra. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan Söka på personer med skyddade personuppgifter (PMSI) Om du har behörigheten RA eller KUR har du möjlighet att söka efter personer som har skyddade personuppgifter. När en administratör har korrekt behörighet presenteras det en checkbox som administratören måste kryssa i för att dessa personer ska komma med i en sökning. Personer med skyddade personuppgifter går bara att söka efter (se Söka person på sidan 16), det går inte att leta efter dem via trädstrukturen. Figuren visar hur det ser ut för RA eller KUR när de söker efter en person med skyddade personuppgifter.

19 SITHS Admin Handbok 19 Om en sökning ger träff på PMSI samt även på personer utan som inte har skyddade personuppgifter så markeras PMSI med. En sökning på PMSI ska alltid signeras. I övrigt fungerar en sökning på PMSI på samma sätt som Söka person på sidan 16

20 SITHS Admin Handbok 20 7 Administrera person 7.1 Översikt När du klickar på ett personnamn i katalogen visar programfönstret kompletterande information om personen i fråga och dessutom ett antal funktionsknappar. Beroende på dina rättigheter kan vissa av knapparna vara inaktiva. Sådana knappar indikeras med ljusgrå kulör Underlag för HCC (Skapat) Underlag för certifikatbeställningar lagras och visas i listrutan Underlag för HCC (Skapat) innan beställningarna effektuerats. Gör så här om du vill ta bort ett visst underlag från databasen: 1. Markera underlaget genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen TA BORT. 3. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då tillbaka till personvyn. Gör så här om du vill se detaljerad information om ett visst underlag: 1. Markera underlaget genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen VISA. 3. Följande information visas:

21 SITHS Admin Handbok 21 Administratör som skapat underlaget Administratörens HSA-id Datum för beställningen Typ av beställning Förfallodatum för certifikatet HCC (giltigt t.o.m, typ) De HCC som finns upplagda för personen visas i listrutan HCC (Giltigt t.o.m., typ). Där presenteras också sista giltighetsdag och typ av certifikat. Aut innebär certifikat för legitimering medan Sign indikerar ett certifikat för underskrift. Certifikat (HCC) utfärdas alltid parvis: ett som gäller för legitimering och ett som gäller för underskrift. Vid spärr måste du åtgärda båda HCC i paret: 1. Markera certifikatet HCC för legitimering genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen SPÄRRA. 3. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. 4. Upprepa proceduren för certifikatet för underskrift. Gör så här om du vill se detaljerad information om ett visst certifikat: 1. Markera certifikatet genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen VISA. Systemet (Windows) öppnar en meddelanderuta där certifikatet presenteras. Här visas bl a vem som givit ut certifikatet och dess giltighetstid Kort (Giltigt t.o.m, status) Kortrutan visar vilka kort som tillhör en användare. I rutan finns information om hur länge kortet är giltigt samt vilket status det har (beställt, skickat, utlämnat, mottaget, avregistrerat eller mottaget). Under kortrutan går det att titta på en kvittens samt att visa mer information om kortet. Gör så här om du vill återskapa kvittensen för ett visst kort. 1. Markera kortet genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen KVITTENS. Ett nytt fönster innehållande kvittensen öppnas. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut kvittensen på papper. 3. Om knappen Signera fortfarande är aktiv så är kvittensen inte elektroniskt signerad (mottagen) och det är då möjligt att göra det härifrån, se kapitel, Ta emot kort på sidan 23. Gör så här om du vill se detaljerad information om ett visst kort: 1. Markera kortet genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen VISA. Systemet öppnar en meddelanderuta där kortet presenteras. 3. Följande information visas: Kortnr

22 SITHS Admin Handbok 22 Om kortet är Utlämnat, visas när och av vem (endast aktuell status visas). Om kortet blivit Avregistrerat, visas när och av vem (endast aktuell status visas). Korttyp Vilka certifikat som finns på kortet I programfönstrets nedre del finns följande funktionsknappar: BEGÄR HCC TILL BEFINTLIGT KORT BEGÄR HCC TILL RESERVKORT BEGÄR HCC TILL NYTT KORT LÄMNA UT KORT AVREGISTRERA KORT BEGÄR PUK TILL BEFINTLIGT KORT ADMINISTRERA ROLLER 7.2 Begär HCC till befintligt kort Systemet visar olika dialogrutor beroende på vilken slags certifikatbegäran du gör. 1. Klicka på knappen BEGÄR HCC TILL BEFINTLIGT KORT. 2. Välj en giltighetstid för det HCC som begäran avser. 3. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer då tillbaka till föregående dialogruta. 4. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då tillbaka till dialogrutan föregående dialog. 7.3 Begär HCC till reservkort 1. Klicka på knappen BEGÄR HCC TILL RESERVKORT. 2. Ange reservkortets kortnummer (19 tecken). 3. Välj en giltighetstid för det HCC som begäran avser. 4. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer då tillbaka till föregående dialogruta. 5. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då tillbaka till dialogrutan föregående dialog. 7.4 Begär HCC till nytt kort Denna funktion förutsätter att programmet SIS Capture Station (SCS) är installerat på den dator där du arbetar samt att du måste ha behörighet till att begära HCC till nytt kort. 1. Sök upp den person som ska ha kortet. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14 respektive Filtrerad sökning på sidan Kontrollera att personens e-postadress finns registrerad. Om e-postadress saknas kommer de e-postmeddelanden (exempelvis registreringsmeddelande) som normalt skickas till användaren i stället att gå till den administratör som registrerat användaren. 3. Klicka på knappen BEGÄR HCC TILL NYTT KORT.

23 SITHS Admin Handbok Markera korttyp. SIS-kort är godkända identitetshandlingar, icke SIS-kort är tjänstekort och liknande. 5. Välj Giltig t.o.m. 6. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 7. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. I avsnittet Kortbeställning via SCS på sidan 26 läser du hur du går tillväga för att beställa kort. 7.5 Lämna ut kort 1. Sök upp den person som ska ha kortet. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14 respektive Filtrerad sökning på sidan Klicka på knappen LÄMNA UT KORT. Funktionen är tillgänglig endast om det finns motsvarande HCC för aktuell nyckelinnehavare. När du lämnar ut ett fysiskt kort till en användare ska du registrera detta via den här funktionen. Ett nytt SIS-/tjänstekort får inte ha varit utlämnat vid ett tidigare tillfälle. Kortet får alltså lämnas ut endast en gång. Ett reservkort kan lämnas ut vid upprepade tillfällen. Varje gång reservkortet har använts klart måste det dock avregistreras innan det kan lämnas ut på nytt. Ett reservkort som finns hos administratören ska alltså vara utlämnat och inlämnat lika många gånger. 3. Markera den legitimering som nyckelinnehavaren använder för att styrka sin identitet. 4. Markera det aktuella kortnumret (om det finns flera). 5. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA för att skicka begäran. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialog. 6. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka föregående dialog. 7. Systemet visar meddelandet Beställningen har skickats i fönstrets nederkant. Klicka på KVITTENS för att se/skriva ut kvittensen. Klicka på knappen STÄNG för att avsluta. För att signera kvittensen elektroniskt se kapitel, Lämna ut kort på sidan Du kan återskapa kvittensen senare genom att välja ett kort i kortrutans lista och klicka på knappen KVITTENS. Ett nytt fönster innehållande kvittensen öppnas. Klicka på knappen SKRIV UT för att skriva ut kvittensen på papper. OBS! Om inte dessa regler uppfylls för ett kort men om detta kort ändå finns med i databasen med tillräcklig information, så kommer kortet att kunna lämnas ut som ett Manuellt kort. Kortet kommer då att visas i systemet precis som vanliga kort men att betecknas som ett manuellt kort i kortrutan och när kortet ska avregistreras. I statistiken kommer kortet att visas som ett vanligt kort Ta emot kort 1. Sök upp den person som har aktuellt kort. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14, respektive Filtrerad sökning på sidan 15.

24 SITHS Admin Handbok Välj kortet i kortrutan och tryck på KVITTENS. Kortet måste befinna sig i tillståndet Utlämnat för att mottagning ska vara möjlig 3. Klicka på knappen SIGNERA för att skicka begäran. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG som stänger kvittensen. 4. Kortet måste signeras av mottagaren av kortet med e-legitimationen som finns på kortet. 5. Systemet visar meddelandet Mottagande signerat i kortrutan. 7.6 Avregistrera kort 1. Sök upp den person som har kortet. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14 respektive Filtrerad sökning på sidan Klicka på knappen AVREGISTRERA KORT. 3. När du tar emot ett avregistrerat SIS-kort, tjänstekort eller reservkort ska du registrera detta via den här funktionen. 4. Markera det aktuella kortnumret (om det finns flera). 5. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA för att skicka begäran. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. 6. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialog. 7. Systemet visar meddelandet Avregistrering initierad. Spärrbegäran av Certifikaten har skickats till utgivaren i fönstrets nederkant. 7.7 Begär PUK till befintligt kort Personal Unblocking Key (PUK) är en kod som man använder för att låsa upp ett elektronisk id-kort som blockerats exempelvis efter flera misslyckade försök att ange pin-kod. 1. Sök upp den person som ska ha kortet. Se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14 respektive Filtrerad sökning på sidan Klicka på knappen BEGÄR PUK TILL BEFINTLIGT KORT. Funktionen är tillgänglig endast om det finns motsvarande kort för aktuell nyckelinnehavare. 3. Markera det aktuella kortnumret (om det finns flera). 4. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. 5. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialog. 6. Systemet visar meddelandet Beställningen har skickats i fönstrets nederkant. 7. PUK-koden skickas som brevförsändelse till kortägarens folkbokföringsadress.

25 SITHS Admin Handbok Administrera roller Lägg till roll 1. Sök fram den person där du vill administrera roller (se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan 14 ). 2. Klicka på knappen ADMINISTRERA ROLLER. 3. Markera i trädstrukturen de organisationer där personen ska få en administrativ roll. Valda organisationer hamnar i en listbox på högra delen av skärmen. För att personen ska kunna använda sin administratörsroll måste denne ha ett giltigt HCC för signering och e-post. 4. Välj i checkboxarna vilka roller personen ska få. 5. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 6. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. 7. Systemet visar meddelandet Roller tillagda i fönstrets nederkant. Resultatet framgår av tabellen. 8. Gör om proceduren om personen ska ha andra roller i samma/andra organisationer eller klicka på knappen STÄNG för att avsluta Ta bort roll 1. Sök fram den person du vill administrera roller för (se avsnittet Sökning via trädstruktur på sidan14). 2. Klicka på knappen ADMINISTRERA ROLLER. 3. Klicka på ikonen Soptunna i den ruta som svarar mot rollen som ska tas bort. 4. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till tabellen. 5. Systemet visar meddelandet Rollen är borttagen. Resultatet framgår av tabellen. 6. Ta bort ännu en roll eller klicka på knappen STÄNG för att avsluta.

26 SITHS Admin Handbok 26 8 Kortbeställning via SCS 8.1 Allmänt om kortbeställning När certifikatbegäran är slutförd kan du gå vidare med kortbeställning i SIS Capture Station (SCS). Du kan även starta SCS utanför SITHS Admin. Information om detta och om SCS i allmänhet hittar du i SCS-dokumentationen. När du väljer fliken SCS Beställningar visas upplagda kortbeställningar för SCS. Systemet presenterar personnummer, namn, e-postadress, korttyp, produktnummer och kundnummer för varje beställning. Du kan ta bort enskilda poster eller alla poster i listan och även starta programmet SCS. Beroende på vilken knapp du klickar på startar SCS antingen endast med SIS-kort eller endast med icke-sis-kort. För att du ska kunna göra en kortbeställning måste den dator där du arbetar vara utrustad med: programvaran SCS ActiveX-komponenten CaptureX. Om datorn saknar CaptureX kommer fliken för att hantera SCS beställningar inte att synas. Under förutsättning att du har behörighet för kortbeställning kommer ActiveXkomponenten CaptureX att installeras automatiskt första gången du loggar in i SITSH Admin. Denna kontroll görs på startsidan för SITHS Admin. Om du får problem med beställningsfunktionen, kontakta din systemadministratör eller den interna supporten i din organisation. För att kunna skicka in kortbeställningen till kortleverantören så måste du vara registrerad som handläggare hos kortleverantören på de produkter som du ska beställa. 8.2 Starta SIS Capture Station 1. Starta SIS Capture Station (SCS) genom att klicka på fliken SCS BESTÄLLNINGAR. 2. Om du vill arbeta med SIS-kort klickar du på knappen STARTA SCS I SIS-LÄGE. Programmet kommer då att visa endast beställningar av SIS-kort. Om du i stället vill arbeta med övriga korttyper klickar du på knappen STARTA SCS I ICKE-SIS-LÄGE. Programmet kommer då att visa endast beställningar av icke SIS-kort. Information om följande steg i bearbetningen hittar du i dokumentation för SCS.

27 SITHS Admin Handbok Ta bort en order Skulle ett HCC-underlag vara borttaget från samma dator där det beställts försvinner det från denna lista. Om knappen TA BORT visas på en beställning har själva HCC-underlaget tagits bort i HCC Administration. 1. Identifiera den order som du vill ta bort. 2. Klicka på knappen TA BORT på den aktuella orderraden. 3. Systemet öppnar en meddelanderuta för bekräftelse av åtgärden. Klicka på knappen Ja. Om du inte vill ta bort ordern klickar du på knappen Avbryt Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 8.4 Ta bort hela listan När underlag är borttagna från HCC Administration har du möjlighet att rensa CaptureX från kortbeställningar som saknar HCC-underlag. Välj Ta bort hela listan för att göra rensningen. Det är viktigt att inte skicka in en kortbeställning som saknar HCC-underlag eftersom något kort inte kommer att kunna produceras. Skulle ett HCC-underlag vara borttaget från samma dator där det beställts försvinner det automatiskt från denna lista. Om knappen TA BORT visas på en beställning har själva HCCunderlaget tagits bort i HCC Administration. 1. Klicka på knappen TA BORT HELA LISTAN. 2. Systemet öppnar en meddelanderuta för bekräftelse av åtgärden. Klicka på knappen Ja. Om du inte vill ta bort hela listan klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. OBS! Tänk efter innan du utför det här eftersom alla underlag försvinner och du måste skapa nya underlag om du gjort fel.

28 SITHS Admin Handbok 28 9 Administrera Organisation 9.1 Översikt När du klickar på en organisation i katalogen visar programfönstret kompletterande information om objektet i fråga och dessutom ett antal funktionsknappar: De HCC som finns upplagda för organisationen visas i listrutan HCC (Giltigt t.o.m., typ). Där presenteras också sista giltighetsdag och typ av certifikat. Aut innebär certifikat för legitimering medan Sign indikerar ett certifikat för underskrift. Gör så här om du vill spärra HCC: 1. Markera certifikatet HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen SPÄRRA. 3. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då tillbaka till föregående dialog. Gör så här om du vill se mer information om HCC: 1. Markera HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen VISA. Systemet (Windows) öppnar en meddelanderuta där certifikatet presenteras. Här visas bl a vem som givit ut certifikatet och dess giltighetstid Gör så här om du vill skriva ut en kvittens för HCC:

29 SITHS Admin Handbok Markera certifikatet HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen KVITTENS. 3. Kvittensen visas, klicka på knappen SKRIV UT för att skriva ut kvittensen eller klicka på knappen STÄNG för att stänga fönstret.

30 SITHS Admin Handbok Utbyte av HCC Om HSA-katalogen har ändrats (t.ex. om avdelning flyttat från ett sjukhus till ett annat) måste de HCC som fanns i den gamla organisationen spärras och nya HCC med rätt information ges ut för att personerna ska kunna behålla sina rättigheter i den nya organisationen. När du beordrar Utbyte av HCC så behandlas alla HCC utom följande: HCC som är spärrade. HCC som inte har publicerats i HSA-katalogen. Om nyckelinnehavaren har fler än en e-postadress i HSA kommer adressen som står i certifikatet att användas. Endast HCC utfärdade från SITHS CA version 3 kontrolleras vid utbyte. Utbytet kommer att ske i de fall där distinguished name (dn) för objektet i HSA inte stämmer överens med motsvarande delar av subject dn i certifikatet (det finns alltså ytterligare delar i subject dn som inte har någon motsvarighet i HSA dn och därför inte triggar utbyte). Det finns dessutom ytterligare två villkor som avgör om HCC ska bytas ut: HCC måste innehålla någon av de e-postadresser som finns i HSA. HCC måste innehålla den yrkestitel som finns i HSA. Observera att för HCC för organisation/funktion skickas endast e-post till ansvarig person oavsett vilka åtgärder som väljs. 1. Sök fram den organisation där de felplacerade certifikaten finns. Observera att utbytet gäller alla (felplacerade) HCC (Person) i vald organisation och samtliga underliggande enheter! 2. Klicka på knappen UTBYTE AV HCC. 3. Välj vilka åtgärder som ska vidtas för de funna certifikaten (information hämtas från HSA): a. Sänd e-post, skapa underlag och spärra HCC. Ett e-postmeddelande skickas i första hand till nyckelinnehavaren, men om denna inte har någon e-postadress kommer meddelandet skickas till den administratör som skapade underlaget. Ett nytt underlag för HCC skapas. Det ogiltiga HCC spärras när det nya hämtas. b. Sänd endast e-post. Ett e-postmeddelande skickas i första hand till nyckelinnehavaren men om denna inte har någon e-postadress kommer meddelandet skickas till den administratör som skapade underlaget. c. Sänd e-post och skapa nya underlag. Ett e-postmeddelande skickas i första hand till nyckelinnehavaren men om denna inte har någon e-postadress kommer meddelandet skickas till den administratör som skapade underlaget. Ett nytt underlag för HCC skapas. d. Sänd e-post och spärra HCC. Ett e-postmeddelande skickas i första hand till nyckelinnehavaren men om denna inte har någon e-postadress kommer meddelandet skickas till den administratör som skapade underlaget. 4. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA för att skicka begäran. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. OBS! 5. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Utbyte av HCC är ett kraftfullt verktyg som påverkar hela organisationen och alla utfärdade HCC. Om du väljer att ersätta utfärdade HCC måste varje Nyckelinnehavare gå in och hämta sina nya HCC. OBS! Ogiltiga HCC spärras. Observera att inga nya underlag skapas och att alla HCC kommer att spärras!

31 SITHS Admin Handbok 31 Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. 6. Systemet visar meddelandet Beställningen är skickad i fönstrets nederkant. Klicka på knappen STÄNG för att avsluta. 9.3 Beställ HCC Organisation (PKCS#12) 1. Sök fram den organisation som ska ha HCC (se avsnittet Söka objekt i katalogen på sidan 14). 2. Klicka på knappen BESTÄLL HCC ORGANISATION (PKCS#12) 3. Markera en ansvarig person i trädstrukturen. Till denna person skickas ett krypterat e- postmeddelande innehållande pin-kod, förutsatt att e-postmallen är korrekt konfigurerad. Obs! Den ansvariga personen måste ha ett giltigt HCC samt kunna ta emot S/MIME (krypterad e-post). 4. Markera det HCC som ska användas för att kryptera e-post med pin-kod. 5. Välj om certifikatet ska användas för legitimering, för underskrift eller för båda. 6. Välj en giltighetstid för det HCC som begäran avser. 7. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 8. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. Vill du inte signera och skicka så klickar du på avbryt. 9. Certifikaten är sparade och visas i ett webbgränssnitt. Klicka på knappen Spara ner PKCS#12-1 för att ladda ner ditt PKCS#12 till en fil på din dator. Observera följande: Detta moment kan ta en stund. Skulle du välja att inte spara filen måste du skapa en ny PKCS#12 vid ett senare tillfälle. Du bör även spärra det HCC du skapade först. 10. Systemet öppnar dialogrutan Filhämtning. Klicka på knappen Spara. 11. Systemet öppnar dialogrutan Spara som. Där kan du välja i vilken mapp du ska spara certifikatet. 12. Vill du skriva ut kvittensen klickar du på knappen KVITTENS. 13. Ett nytt fönster innehållande kvittensen öppnas. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut kvittensen på papper. 9.4 Beställa reservkort 1. Sök fram den organisation som ska ha HCC (se avsnittet Söka objekt i katalogen på sidan 14). 2. Klicka på knappen BESTÄLLA RESERVKORT. 3. Fyll i antal kort. 4. Fyll i typ av kort. 5. Fyll i kontorskod. 6. Klicka på SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. OBS! Du måste ladda ner ditt PKCS#12 till en fil på datorn innan du går vidare.

32 SITHS Admin Handbok Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. Vill du inte signera och skicka så klickar du på avbryt. 9.5 Administrera roller Här hittar du information om hur du ger eller tar bort roller för personer, d v s lägga till en roll för en person med utgångspunkt från en vald organisation eller med utgångspunkt från en vald person. Se även avsnitt, Administrera roller på sidan Lägg till roll 1. Välj en organisation i strukturträdet. 2. Klicka på ADMINISTRERA ROLLER. 3. Välj en person i trädet för att ge denne en administrativ roll. Vald person hamnar i en listbox på högra delen av skärmen. För att personen ska kunna använda sin administratörsroll måste personen ha ett giltigt certifikat för signering och e-postadress. Repetera för eventuella andra personer som ska få administrativa roller. 4. Välj i checkboxarna vilka roller personen/personerna ska få. 5. Klicka på SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 6. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. Vill du inte signera och skicka så klickar du på avbryt. 7. Invänta bekräftelse Roller tillagda. Resultatet framgår av tabellen. 8. Gör om proceduren för fler personer eller klicka på STÄNG för att avsluta Ta bort roll 1. Välj en organisation i strukturträdet. Se avsnitt Sökning via trädstruktur på sidan Klicka på ADMINISTRERA ROLLER. Välj en person i tabellen för att ta bort en administrativ roll för denne. Se även administrera roller i avsnitt, Administrera roller på sidan Klicka på ikonen Soptunna i den ruta som svarar mot rollen som ska tas bort. 4. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till tabellen Signera och skicka. 5. Systemet visar meddelandet Rollen är borttagen. Resultatet framgår av tabellen. 6. Ta bort ännu en roll eller klicka på knappen STÄNG för att avsluta. OBS! De roller/personer som inte visas med namn utan finns angivna med HSA-ID och är gulmarkerade finns inte längre i HSA och dessa roller bör därför tas bort.

33 SITHS Admin Handbok Konfigurera organisationsparametrar En av åtgärderna vid driftsättningen av SITHS Admin är att definiera ett antal organisationsparametrar. Dessa parametrar kan ändras av RA om behovet skulle uppstå. Konfigurationsparametrarna styr vissa funktioner i systemet. Följande parametrar kan sättas via denna funktion: Maximalt antal enheter under organisationen. Här anges hur många organisatoriska enheter (OU) som ska sparas i ett HCC. Största möjliga värde är 10. Om 0 anges kommer inga ou med i HCC. Maximal giltighetstid för reservkort. Anges i antal dagar. Informationen ska stämma överens med RAPS. Standard giltighetstid för reservkort. Anges i antal dagar (visas som standardvärde i applikation). Informationen ska stämma överens med RAPS. Påminnelse om HCC som går ut. Anges i antal dagar när påminnels för HCC som håller på att gå ut skickas. E-postadress till RA-funktion. E-postadressen används till att göra vissa e-postutskick. Exempelvis så skickas e-post om misslyckade publiceringar till denna adress. Ändra till de värden som gäller för din organisation och: Klicka på SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. Vill du inte signera och skicka så klickar du på Avbryt. 9.7 Konfigurera e-postmallar En av åtgärderna vid driftsättningen av SITHS Admin är att definiera ett antal e-postmallar. Dessa mallar kan när som helst ändras av RA om behovet skulle uppstå. E-postmallarna styr utseende och innehåll hos de e-postmeddelanden som systemet skickar automatiskt till användarna. I Appendix 1, Konfiguration av E-postmallar & Kvittensmallar finns förslag på hur de olika mallarna ser ut samt vilka makron som finns att använda för att skapa en mall. Följande mallar måste definieras: Mall för Påminnelse om utgående HCC. - Det här meddelandet skickas till NI då HCC är på väg att gå ut. E-postmeddelandet skickas den tid som är definierad i DEFINIERA ORGANISATIONPARAMETRAR. Mall för E-post till NI vid utbyte av HCC. - Det här meddelandet skickas till den administratör som har begärt utbyte av HCC. Mall för Beställning av PKCS#12. - Det här meddelandet skickas till den person som anges som ansvarig för ett organisations- eller funktionshcc. Mall för Publikationsmisslyckande. - Det här meddelandet skickas till den e-postadress som är definierad som RA-brevlåda i DEFINIERA ORGANISATIONPARAMETRAR. Mall för E-post till NI vid beställning av HCC. - Det här meddelandet skickas till NI då en administratör har beställt ett nytt HCC till NI. Följande parametrar anges för varje e-postmeddelande: Avsändaradress giltig e-postadress.

34 SITHS Admin Handbok 34 Ämne kort beskrivning av meddelandets innebörd. Meddelande meddelandetext och eventuellt makro. Observera att du inte behöver använda alla makron i varje mall. Du kan göra ett urval av makron som du önskar utnyttja. Klicka på SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. Vill du inte signera och skicka så klickar du på Avbryt. 9.8 Konfigurera kvittensmallar Allmänt En av åtgärderna vid driftsättningen av SITHS Admin är att definiera ett antal kvittensmallar. Dessa mallar kan när som helst ändras av RA om behovet skulle uppstå. Kvittensmallarna styr utseende och innehåll hos de kvittenser som systemet skickar automatiskt till användarna. Följande mallarna måste definieras: Mall för HCC Person (e-tjänstekort). Mall för HCC Organisation/Funktion. Mall för Reservkort. Följande parametrar anges för varje e-postmeddelande:

35 SITHS Admin Handbok 35 Logotyp kan laddas upp. Ämne kort beskrivning av meddelandets innebörd. Meddelande meddelandetext och eventuellt makro enligt nedan. Utöver dessa parametrar ska varje mall definieras. De makron som du kan använda finns beskrivna Appendix 1, Konfiguration av E-postmallar & Kvittensmallar. Observera att du inte behöver använda alla makron i varje mall. Du kan göra ett urval av makron som du önskar utnyttja. Klicka på SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. Vill du inte signera och skicka så klickar du på Avbryt.

36 SITHS Admin Handbok Administrera Funktion 10.1 Översikt När du klickar på en funktion i katalogen visar programfönstret kompletterande information om objektet i fråga och dessutom ett antal funktionsknappar: Beroende på dina rättigheter kan vissa av knapparna vara inaktiva. De HCC som finns upplagda för funktionen visas i listrutan HCC (Giltigt t.o.m., typ). Där presenteras också sista giltighetsdag och typ av certifikat. Aut innebär certifikat för legitimering medan Sign indikerar ett certifikat för underskrift. De HCC som finns upplagda för funktionen visas i listrutan HCC (Giltigt t.o.m., typ). Där presenteras också sista giltighetsdag och typ av certifikat. Aut innebär certifikat för legitimering medan Sign indikerar ett certifikat för underskrift. Gör så här om du vill spärra HCC:

37 SITHS Admin Handbok Markera certifikatet HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen SPÄRRA. 3. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer då tillbaka till föregående dialog. Gör så här om du vill se mer information om HCC: 1. Markera HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen VISA. Systemet (Windows) öppnar en meddelanderuta där certifikatet presenteras. Här visas bl a vem som givit ut certifikatet och dess giltighetstid Gör så här om du vill skriva ut en kvittens för HCC: 1. Markera certifikatet HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen KVITTENS. Kvittensen visas, klicka på knappen SKRIV UT för att skriva ut kvittensen eller klicka på knappen STÄNG för att stänga fönstret 10.2 Beställ HCC Funktion (PKCS#10) Ett PKCS#10-objekt måste uppfylla följande krav för att kunna hanteras i SITHS Admin: Objektet ska ligga i en fil vars namn anges som adress i webbläsaren. Filen ska alltså kunna öppnas i webbläsaren. Objektet ska vara kodat i binär form (DER-kodning) eller i textform (binär Base64- kodning). Vid Base64-kodning ska 7-bit ASCII användas för text, inte Unicode. Objektet får inte innehålla något annat än ovanstående. Exempelvis är s.k. PEM-strängar (med begin certificate och end certificate) förbjudna. Om sådant innehåll finns i filen måste det raderas för att objektet ska kunna hanteras i SITHS Admin. Objektet måste vara korrekt självsignerat. Detta kontrolleras av SITHS Admin. Övrigt innehåll i PKCS#10-objektet (Subject DN, extensions osv.) hanteras inte av SITHS Admin. Krav på detta innehåll kan eventuellt ställas av den CA som utfärdat certifikatet. Gör så här: 1. Sök fram den funktion som ska ha HCC (se avsnittet Söka objekt i katalogen på sidan 14). 2. Klicka på knappen BESTÄLL HCC FUNKTION (PKCS#10). 3. Markera en ansvarig person i trädstrukturen. Obs! Den ansvariga personen måste ha ett giltigt HCC. Saknas ett sådant måste det först läggas till (se avsnittet Lämna ut kort på sidan 23). 4. Välj om certifikatet ska användas för legitimering eller för underskrift. 5. Välj Giltig t.o.m. 6. Klicka på knappen BLÄDDRA. Systemet öppnar en dialoguta där du kan hämta det PKCS#10 data (certifikatbegäran nn.p10) som du ska använda. 7. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 8. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA.

38 SITHS Admin Handbok Klicka på knappen Ladda ner certifikatet för att ladda ner ditt PKCS#10. Obs! Skulle du vilja hämta certifikatet senare kan du göra det via HCC Administration. Se avsnittet Översikt på sidan Systemet öppnar dialogrutan Filhämtning. Klicka på knappen Spara. 11. Systemet öppnar dialogrutan Spara som. Där kan du välja i vilken mapp du ska spara certifikatet. Gör så här för att skapa en ny kvittens för ett visst HCC. 1. Markera HCC genom att klicka på det. 2. Klicka på knappen KVITTENS för att skapa en ny kvittens. Ett nytt fönster innehållande kvittensen öppnas. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut kvittensen på papper Beställ HCC Funktion (PKCS#12) 1. Sök fram den organisation som ska ha HCC (se avsnittet Söka objekt i katalogen på sidan 14). 2. Klicka på knappen BESTÄLL HCC FUNKTION (PKCS#12). 3. Markera en ansvarig person i trädstrukturen. Till denna person skickas ett krypterat e- postmeddelande innehållande pin-kod, förutsatt att e-postmallen är korrekt konfigurerad. Obs! Den ansvariga personen måste ha ett giltigt HCC samt kunna ta emot S/MIME (krypterad e-post). 4. Markera det HCC som ska användas för att kryptera e-post med pin-kod. 5. Välj om certifikatet ska användas för legitimering, för underskrift eller för båda. 6. Välj Giltig t.o.m. 7. Klicka på knappen SIGNERA OCH SKICKA. Om du inte vill signera och skicka din begäran klickar du på knappen STÄNG. Du kommer därefter tillbaka till föregående dialogruta. 8. Systemet öppnar en dialogruta för undertecknande med pin-kod. Skriv din pin-kod (säkerhetskod) för underskrift i textrutan Ange säkerhetskod för Underskrift och klicka på knappen Jag skriver under. Om du inte vill underteckna din begäran klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till dialogrutan SIGNERA OCH SKICKA. 9. Certifikaten är sparade och visas i ett webbgränssnitt. Klicka på knappen Ladda ner PKCS#12-1 för att ladda ner ditt PKCS#12 till en fil på din dator. Observera följande: Detta moment kan ta en stund. Skulle du välja att inte spara filen måste du skapa en ny PKCS#12 vid ett senare tillfälle. Du bör även spärra det HCC du skapade först. 10. Systemet öppnar dialogrutan Filhämtning. Klicka på knappen Spara. 11. Systemet öppnar dialogrutan Spara som. Där kan du välja i vilken mapp du ska spara certifikatet. 12. Vill du skriva ut kvittensen klickar du på knappen KVITTENS. 13. Ett nytt fönster innehållande kvittensen öppnas. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut kvittensen på papper. OBS! Du måste ladda ner ditt PKCS#12 till en fil på datorn innan du går vidare.

39 SITHS Admin Handbok Statistik & Loggar 11.1 Allmänt Funktionen Statistik & Loggar erbjuder verktyg med vars hjälp du kan sammanställa olika slags rapporter inom följande fyra huvudområden: Kort HCC Roller Konfigurering Du väljer önskat huvudområde via menyn Statistik & Loggar. Om du exempelvis startar funktionen Beställda nya kort visar systemet följande fönster. Trädstrukturen längst ut till höger presenteras dock först efter att du har klickat på knappen VÄLJ för att avgränsa sökningen.

40 SITHS Admin Handbok 40 Det är viktigt att du avgränsar sökningen där du har behörighet. Sökningar direkt från C=SE kommer inte att kunna genomföras eftersom svarstiden blir för lång. Observera att inga alternativ eller kriterier är förvalda. Du måste alltså aktivt välja vilka händelser du vill se. Vilka data en rapport kommer att innehålla beror på hur du bygger upp sökningen och vilken behörighet du har. Om du innehar RA eller KUR rollen och vill inkludera sökning för personer med skyddad identitet så måste du kryssa i och signera sökningen för att information om dessa personer ska komma med i sökningen. För händelser redovisas alltid tidpunkter, i övrigt kan du välja vilken detaljinformation de olika rapporterna ska visa. TIPS! Om du klickar på ett värde i tabellen med sökresultat så kopieras texten automatiskt till motsvarande textruta för söksträng Söka kort 1. Börja med att välja sökparameter för kort. För att begränsa sökresultatet kan följande sökkriterier anges (varierar beroende på vilken sökparameter du valt): 2. Ange början och slutet på den Tidsperiod för vilken du vill se kort. 3. Välj Kontor om det är känt. 4. Skriv namn på Administratör om detta är känt. (Fritextsökning där även del av namn ger träff. Exempelvis ger sökning på erik träff även på Lars-Erik, Erik och Eriksdotter.) 5. Skriv namn på Kortinnehavare om detta är känt. (Fritextsökning där även del av namn ger träff. Exempelvis ger sökning på erik träff även på Lars-Erik, Erik och Eriksdotter.) 6. Välj Yrkestitel om den är känd. 7. Välj Korttyp om den är känd (endast för Kortstatus). 8. Klicka på knappen Välj och markera önskad Organisation i trädstrukturen. 9. Skriv Kortserienummer eller del av detta om det är känt.

41 SITHS Admin Handbok Skriv HSA-id eller del av denna om den är känd (endast för Korthistorik). 11. Välj Avregistreringsorsak om den är känd (endast för Kortstatus). 12. Välj Kortstatus om den är känd (endast för kortstatus). Här kan du ange hur resultatet ska presenteras 13. Markera alternativknappen för att visa träffar eller att visa antal. 14. Markera kryssrutorna för de extra informationstyper som du vill inkludera i sökresultatet: Administratör, Kortinnehavare, Organisation och Kortserienummer. Väljer du att visa antal träffar kan du ange minsta antal svar som ska visas i rutan Min. antal svar. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 15. Välj om du vill sortera på efternamn eller förnamn genom att markera Presentera efternamn först eller Presentera förnamn först. 16. Klicka på SÖK för att söka fram resultatet. 17. Klicka på RENSA för att ta bort det du har skrivit och ange nya sökkriterier. I sökresultatet för Korthistorik kan du klicka på Kortets serienummer för att få detaljinformation om händelser för aktuellt kort. Följande skärmbild visar exempel på resultat från Skickade nya kort. Klicka Spara till fil för att spara resultatet till fil, se avsnitt Spara resultatet till fil på sidan 47. För att Söka offline se avsnitt Söka offline på sidan 46. Följande händelser kan förekomma i under rubriken Kort i menyvalet Statistik & loggar: Kort skickat Kort utlämnat Kort avregistrerat Kort spärrat Kort mottaget

42 SITHS Admin Handbok 42 Giltighetstid kort slut Beställning inkommit till Setec (innebär att beställning inkommit till kortleverantören GemAlto) Registrering av underlag för HCC Hämtning av HCC Spärr av HCC Utbyte av HCC Giltighetstid HCC slut Inom huvudområdet Kort kan du skapa rapporter för: Beställda nya kort SIS Företagskort Beställda reservkort Aktiva beställningar av nya kort SIS Företagskort Aktiva beställningar av reservkort Skickade nya kort SIS Företagskort Reservkort skickade till administratör Utlämnade kort SIS Företagskort Reservkort Giltiga kort SIS Företagskort Reservkort Avregistrerade kort SIS Företagskort Reservkort Beställning av PUK Kortstatus Korthistorik 11.3 Söka HCC Här följer en lista med exempel på sökkriterier och hur du använder dem. Obs! Sökkriterierna kan variera beroende på vilka händelser du söker på. 1. Välj typ av HCC. 2. Välj tidsperiod genom att markera år, månad och datum i listrutorna vid Fr.o.m. respektive T.o.m. 3. Fyll i textrutorna Tidpunkt med uppgifter i formatet hh:mm (24-timmarssystem).

43 SITHS Admin Handbok Fyll i textrutan Administratör med namn eller del av namn (fritextsökning). (Fritextsökning där även del av namn ger träff. Exempelvis ger sökning på erik träff även på Lars-Erik, Erik och Eriksdotter.) 5. Fyll i textrutan Nyckelinnehavare med namn eller del av namn (fritextsökning). (Fritextsökning där även del av namn ger träff. Exempelvis ger sökning på erik träff även på Lars-Erik, Erik och Eriksdotter.) 6. Ange HSA-id om det är känt. 7. Välj Yrkestitel om den är känd. 8. Klicka på knappen VÄLJ vid Organisation så visas trädstrukturen till höger i fönstret. Markera önskad organisation i trädet, så kopieras motsvarande söksträng till textrutan. 9. Välj Spärrorsak. 10. Fyll i textrutan Kortserienummer med hela, eller en del av, numret. 11. Fyll i textrutan Certifikatets serienummer med hela, eller en del av, numret. 12. Välj lämplig utgivare i listrutan Utfärdande CA. 13. Markera alternativknappen för att visa träffar eller att visa antal. 14. Markera kryssrutorna för de extra informationstyper som du vill inkludera i sökresultatet: Administratör, Kortinnehavare, Organisation, Kortserienummer etc. Väljer du att visa antal träffar kan du ange minsta antal svar som ska visas i rutan Min. antal svar. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 15. Välj om du vill sortera på efternamn eller förnamn genom att markera Presentera efternamn först eller Presentera förnamn först. 16. Klicka på SÖK för att söka fram resultatet. 17. Klicka på RENSA för att ta bort det du har skrivit och ange nya sökkriterier.

44 SITHS Admin Handbok 44 Följande skärmbild visar ett exempel på sökresultat för Utgående giltighetstid för HCC: Klicka på Spara till fil om du vill spara resultatet. Se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan 47. Följande skärmbild visar ett exempel på sökresultat för Giltiga HCC:

45 SITHS Admin Handbok 45 Klicka på Spara till fil om du vill spara resultatet. Se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan 47. För att Söka offline se avsnitt Söka offline på sidan 46. Inom huvudområdet HCC kan du skapa rapporter för: Giltiga HCC Hämtning av HCC HCC Person på nya kort. HCC Person på befintliga kort. HCC Person på reservkort. PKCS#10 för funktion. PKCS#12 för funktion. PKCS#12 för organisation. Spärr av HCC person. organisation och/eller funktion. vid utbyte av HCC. vid avregistrering av kort. vid avregistrering av reservkort. Utbyte av HCC Utgående giltighetstid för HCC

46 SITHS Admin Handbok 46 nya kort för person. befintligt kort för person. reservkort för person. HCC för funktion HCC för organisation Borttagna underlag för HCC Person för nya kort. för befintliga kort. för reservkort. skapade vid utbyte av HCC Ej uthämtade underlag för HCC Person för nya kort. för befintliga kort. för reservkort. skapade vid utbyte av HCC Skapade underlag för HCC Person: för nya kort. för befintliga kort. för reservkort. skapade vid utbyte av HCC 11.4 Söka offline Vissa typer av sökningar under Statistik & Loggar kan läggas upp för att göras vid ett senare tillfälle. Klicka i rutan Sök offline och eventuellt i rutan e-post om du vill ha meddelande när rapporten är genererad samt sedan på Sök. Om man har valt denna typ av sökning så kommer resultatet i form av en rapport under Mina Rapporter. När rutan Sök offline är markerad så kan olika alternativ väljas under denna ruta. Markera Efter sökning skicka e-post till för att e-post ska skickas till den angivna adressen när rapporten är klar. Välj att göra så kallade engångsrapporter eller schemalagda rapporter genom att markera hur ofta rapporten skall genereras med hjälp av radioknapparna under texten Rapporten skall genereras. Välj En gång för en engångsrapport eller något av de övriga alternativen för schemalagda rapporter med givet intervall. Intervall ändrar du under Mina rapporter, se avsnitt Mina Rapporter på sidan 53. Där kan du också sätta ett rapportjobb i läge Paus.

47 SITHS Admin Handbok Spara resultatet till fil Oavsett vilken rapport du skapar har du alltid möjlighet att spara resultatet i form av en fil på din egen dator. 1. Klicka på knappen Spara till fil. Windows öppnar en dialogruta. 2. Klicka på knappen Spara om du vill spara filen på din lokala hårddisk eller på en nätverksserver. Om du hellre vill öppna filen direkt i ditt standardprogram för redigering av textfiler klickar du på knappen Öppna. Om du inte vill spara eller öppna filen klickar du på knappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till resultatfönstret. 3. Väljer du att spara öppnar Windows dialogrutan Spara som. Där kan du välja namn på filen och i vilken mapp den ska sparas. Du kan också acceptera det förvalda namnet som består av bokstäverna stat, omedelbart följt av den aktuella dagens datum i formatet AAAAMMDD. Filnamnstillägget är txt Roller Under huvudområdet Roller kan du skapa följande rapporter: Lista roller. Roller tilldelade återkallade Rättigheter för roller. PMSI sökningar Lista roller 1. Peka på fliken Statistik & Loggar. 2. Välj huvudområdet Roller i menyn. 3. Klicka på Lista roller. 4. Öppna listrutan Administratörstyp och markera lämplig typ eller alla. 5. Skriv namn på Nyckelinnehavare om detta är känt. (Fritextsökning där även del av namn ger träff. Exempelvis ger sökning på erik träff även på Lars-Erik, Erik och Eriksdotter.) 6. Ange HSA-id om det är känt. 7. Klicka på knappen Välj och markera önskad Organisation i trädstrukturen. 8. Välj önskad presentationsmodell genom att markera alternativknappen för Visa träffar eller för Visa antal. 9. Om du valt Visa träffar: välj vilka extra informationstyper som ska visas i sökresultatet genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa träffar. Om du valt Visa antal: välj för vilka extra informationstyper som antal ska anges genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa antal. Du kan också välja minsta antal träffar som ska visas för det valda sökkriteriet i rutan Min antal svar. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. Markera kryssrutorna för de extra informationstyper som du vill inkludera i sökresultatet: Nyckelinnehavare och Organisation. Informationstypen Roll visas alltid. 10. Välj om du vill sortera på efternamn eller förnamn genom att markera Presentera efternamn först eller Presentera förnamn först. OBS: Teknisk begränsning Endast nyckelinnehavare som har HCC listas.

48 SITHS Admin Handbok Roller Här skapar du en rapport för tilldelade och återkallade roller. 1. Peka på fliken Statistik & Loggar. 2. Välj huvudområdet Roller. 3. Klicka på Roller. 4. Bocka i rutan för tilldelade, återkallade eller båda. 5. Välj tidsperiod genom att markera år, månad och datum i listrutorna vid Fr.o.m. respektive T.o.m. 6. Fyll i textrutorna Tidpunkt med uppgifter i formatet hh:mm (24-timmarssystem). 7. Fyll i textrutan Administratör med namn eller del av namn (fritextsökning). 8. Skriv namn på Nyckelinnehavare om detta är känt. (Fritextsökning där även del av namn ger träff. Exempelvis ger sökning på erik träff även på Lars-Erik, Erik och Eriksdotter.) 9. Ange HSA-id om det är känt. 10. Klicka på knappen VÄLJ vid Organisation så visas trädstrukturen till höger i fönstret. Markera önskad organisation i trädet, så kopieras motsvarande söksträng till textrutan. Se avsnitt Välja startposition på sidan Öppna listrutan Yrkestitel och markera lämplig titel. 12. Välj önskad presentationsmodell genom att markera alternativknappen för Visa träffar eller för Visa antal. 13. Om du valt Visa träffar: välj vilka extra informationstyper som ska visas i sökresultatet genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa träffar. Om du valt Visa antal: välj för vilka extra informationstyper som antal ska anges genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa antal. Du kan också välja minsta antal träffar som ska visas för det valda sökkriteriet i rutan Min antal svar. 14. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 15. Välj om du vill sortera på efternamn eller förnamn genom att markera Presentera efternamn först eller Presentera förnamn först. Klicka på Spara till fil om du vill spara resultatet. Se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan 47.

49 SITHS Admin Handbok Rättigheter för roller I denna rapport framgår vilka behörigheter de olika rollerna har. Ett exempel: Klicka på Spara till fil om du vill spara resultatet. Se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan PMSI-sökningar PMSI-sökning är en auditlogg på vilka sökningar som har gjorts av KUR och RA på personer som har skyddade personuppgifter. En PMSI-sökning kan endast utföras av en RA-person. Gör så här för att söka i den här rapporten: 1. Klicka på fliken Statistik & Loggar. 2. Välj huvudområde Roller. 3. Klicka på PMSI sökningar. 4. Välj tidsperiod genom att markera år, månad och datum i listrutorna vid Fr.o.m. respektive T.o.m. 5. Ange HSA-id för den RA eller KUR som sökningen avser.

50 SITHS Admin Handbok Klicka på knappen VÄLJ vid Organisation så visas trädstrukturen till höger i fönstret. Markera önskad organisation i trädet, så kopieras motsvarande söksträng till textrutan. Se avsnitt Välja startposition på sidan Om du vill se utförlig information om en sökning så klicka i checkboxen Skyddade personer. 8. Välj önskad presentationsmodell genom att markera alternativknappen för Visa träffar eller för Visa antal 9. Om du valt Visa träffar: välj vilka extra informationstyper som ska visas i sökresultatet genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa träffar. Om du valt Visa antal: välj för vilka extra informationstyper som antal ska anges genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa antal. Du kan också välja minsta antal träffar som ska visas för det valda sökkriteriet i rutan Min antal svar. 10. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 11. Välj om du vill sortera på efternamn eller förnamn genom att markera Presentera efternamn först eller Presentera förnamn först. 12. Klicka på SÖK för att se resultatet av sökningen. Klicka på Spara till fil om du vill spara resultatet. Se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan 47. Figuren visar ett resultat av en sökning i PMSI sökningar då sökningen inte är signerad. Det svar RA får av en sådan sökning är vid vilka tidpunkter en KUR med ett visst HSA-Id har utfört en sökning efter en person med skyddade personuppgifter i HCC-Administration eller i Statistik & Loggar. Om RA väljer att göra en signerad sökning så ger det följande resultat:

51 SITHS Admin Handbok 51 Sökning betyder här vilken typ av sökning en KUR har gjort. Det är också möjligt att se resultatet av den sökning som gjordes. För att se vilka sökparametrar som användes vid en sökning klickar du på Visa sökparametrar. Ett fönster till höger visar vilka kriterier som använts för att göra den typ av sökning som KUR har gjort. För att se vilket resultat som genererades av en sökning så klickar du på Resultat. Ett Resultat är alltid ett eller flera HSA-Id:n för en person med skyddade personuppgifter. Typen PMSI-sökning ger aldrig något resultat beroende på att den aldrig ger en träff på en PMSI-person utan på en person med RA-rollen (en PMSI kan inte vara Sithsadministratör).

52 SITHS Admin Handbok 52 Följande typer av sökningar kan förekomma: - PMSI-sökning, sökning gjord av en RA som gör revision på vilka sökningar KUR har gjort. - Personsök, sökning gjord från HCC-Administrationsvyn. - Övriga typer av sökningar är sökningar i statistik och loggar, ex. Skickade kort, Utlämnade kort, Giltiga HCC Konfigurering I rapporter om konfigurering kan du se när förändringar har gjorts då någon har konfigurerat en organisation. De händelser som är möjliga att se är Ändring av organisation, Ändring av e-postmall och Ändringar av kvittensmall. Gör så här för att söka i dessa rapporter: 1. Peka på fliken Statistik & Loggar. 2. Välj någon av rapporterna. 3. Välj tidsperiod genom att markera år, månad och datum i listrutorna vid Fr.o.m. respektive T.o.m. 4. Fyll i textrutorna Tidpunkt med uppgifter i formatet hh:mm (24-timmarssystem). 5. Fyll i textrutan Administratör med namn eller del av namn (fritextsökning). 6. Öppna listrutan Yrkestitel och markera lämplig titel. 7. Klicka på knappen VÄLJ vid Organisation så visas trädstrukturen till höger i fönstret. Markera önskad organisation i trädet, så kopieras motsvarande söksträng till textrutan. Se avsnitt Välja startposition på sidan Välj önskad presentationsmodell genom att markera alternativknappen för Visa träffar eller för Visa antal. 9. Om du valt Visa träffar: välj vilka extra informationstyper som ska visas i sökresultatet genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa träffar. Om du valt Visa antal: välj för vilka extra informationstyper som antal ska anges genom att markera motsvarande kryssrutor i kolumnen Visa antal. Du kan också välja minsta antal träffar som ska visas för det valda sökkriteriet i rutan Min antal svar. 10. Markera eller avmarkera alla genom att kryssa i eller ta bort kryss i rutan Markera alla. 11. Välj om du vill sortera på efternamn eller förnamn genom att markera Presentera efternamn först eller Presentera förnamn först. Exempel på sökresultat från rapporten Ändring av kvittensmall.

53 SITHS Admin Handbok 53 Klicka på Spara till fil om du vill spara resultatet. Se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan Mina Rapporter Under "Mina Rapporter" kan man se schemalagda rapporter och engångsrapporter samt deras status. Status kan vara någon av följande: Beställd: En generering av rapporten har ännu inte startats. Körs: Rapporten håller på att genereras. Genererad: Rapporten är klar för att hämtas. Misslyckad: Generering av rapporten misslyckades. Timeout: Rapporten kunde inte skapas under det utsatta tidsintervallet. Borttagen: Körning av rapporten har av någon anledning avbrutits av en administratör.

54 SITHS Admin Handbok 54 Välj någon av Pausad, Varje dag, Varje vecka eller Varje månad för att schemalägga när rapporter ska genereras. Klicka på Uppdatera för att verkställa ändringen. Klicka på Radera jobb för att ta bort hela jobbet inklusive alla genererade rapporter. Genererade rapporter för schemalagda jobb hämtar du eller tar bort genom att klicka på Hämta eller Radera på samma rad som rapporten. Engångsrapporter kan du Hämta och Radera och köra ännu en generering med samma sökparametrar genom att klicka på Beställ igen. Rapporten genereras vid nästa tillfälle enligt gjorda val. Klicka på Hämta. Rapporten öppnas som en textfil. Sökparametrar visas överst i rapporten. Spara textfilen på din dator för att använda informationen vid ett senare tillfälle, se avsnittet Spara resultatet till fil på sidan 47. Tiden för Senast hämtad visas i tabellen nästa gång sidan uppdateras. Klicka på Mina Rapporter i menyraden för att uppdatera sidan.

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13 CESAR Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare Datum: 2014-05-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CESAR ÖVERSIKT... 4 1.1 CESAR... 4 1.2 WEBBLÄSARE

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 7

Innehåll. 1 Inledning 7 Marc Mutz Utvecklare: David Faure Utvecklare: Steffen Hansen Utvecklare: Matthias Kalle Dalheimer Utvecklare: Jesper Pedersen Utvecklare: Daniel Molkentin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer