Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg"

Transkript

1 Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se

2 Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Oktober, 2014 Publikationsnummer: Dnr: ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson: Maria Saario Produktion: Distributör: Omslagsfoto: Konsult: Linda Walden P 0.3

3 3 (37) Sammanfattning Detta dokument är en manual för vårdgivare som tar emot uppdrag från Stockholm stad. Manualen beskriver steg för steg hur man använder sig av ParaDifo för dig med chefsspecifika arbetsuppgifter. Termer Begrepp ParaDifo Förklaring Applikation för vårdgivare/utförare som jobbar med Stockholm stad inom Individ och Familjeomsorg.

4 4 (37) Innehåll Sammanfattning 3 Termer 3 ParaDifo Vuxen - allmänt 5 Hur du kommer in på och kan börja använda ParaDifo 6 Inloggning 7 Utloggning 8 ParaDifo - för dig som är chef 9 Startsidan 9 Mina klienter 11 Uppdrag 19 Behörighetsadministration 26

5 5 (37) ParaDifo Vuxen - allmänt ParaDifo är en så kallad webbaserad applikation. Med webbaserad applikation menas att man kommer åt ett program från din dator via internet. Åtkomsten av programmet sker på din dator med hjälp av ett program som du normalt använder för att surfa på nätet för att nå och läsa hemsidor. När du normalt surfar på nätet öppnar du t ex ett program som heter Internet Explorer och skriver in en adress till en hemsida du vill läsa eller använda och trycker Enter på din dator. Därefter dyker hemsidan upp i fönstret och du kan läsa och klicka dig vidare till de du är intresserad av. ParaDifo fungerar på samma sätt, skillnaden med ParaDifo är dock att det krävs att man identifierar sig på ett säkert sätt så att inte vem som helst kommer åt informationen som finns i ParaDifo. Programmet du använder för surfning på nätet (en så kallad Webbrowser) och som rekommenderas för att komma åt hemsidan för ParaDifo är Internet Explorer eller Chrome. E-legitimation För att identifiera dig säkert måste du ha en e-legitimation. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort. Innehavaren använder e-legitimationen för att legitimera sig och att skriva under. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på papper. Legitimationen kan vara i form av en datafil på en hårddisk eller lagras på ett elektroniskt kort. Den ges ut av en så kallad betrodd tredjepart, en utfärdare. Det kan till exempel vara en bank. Med e-legitimationen legitimerar du dig och du får tillgång till ParaDifo. En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera som använder ParaDifo på er enhet behöver ni ha var sin e-legitimation. Inloggningsalternativen som finns är: Certifikat (på fil eller kort), eller Stockholms stads tjänstekort BankID (på fil eller kort) Mobilt BankID (På smartphone eller läsplatta) Om du behöver läsa mer om e-legitimation finns information på hemsidan:

6 6 (37) Hur du kommer in på och kan börja använda ParaDifo För att du ska kunna använda ParaDifo behöver du gå till en hemsida. Öppna därför ett program som du normalt använder för att surfa på internet för att nå och läsa hemsidor. Vi rekommenderar Internet Explorer eller Chrome (I exemplet nedan används Internet Explorer). Skriv in adressen: överst som pilen visar. Efter att du skrivit in adressen kommer du till en inloggningssida, en så kallad ID-portal. Denna inloggningssida är till för att säkerställa att du får logga in i ParaDifo. Detta är ett delsteg som måste lyckas för att du ska kunna komma vidare och börja jobba med ParaDifo. Klicka nu på det alternativ som du kan identifiera dig på med hjälp av en e-legitimation som nämnts ovan och följ instruktionerna på ID-portalen.

7 7 (37) Inloggning När identifieringen är klar loggas du automatiskt in i ParaDifo. Om du arbetar på olika vårdgivare eller har flera behörigheter på samma vårdgivare (som på bilden nedan) kommer dessa att presenteras i en lista. Välj vilken vårdgivare och/eller behörighet du vill logga in på och klicka på knappen Välj. Om du bara jobbar hos en vårdgivare eller enbart har en behörighet kommer du aldrig till delsteget ovan. Nu kommer du in på ParaDifo:s startsida och kan börja jobba i programmet.

8 8 (37) Utloggning När du ska logga ut från ParaDifo genom att trycka på Logga ut, symbolen för att logga ut syns på samtliga sidor. När du loggat ur visas bilden nedan. För att komma åt ParaDifo igen får du gå in via ID-portalen, se avsnitt Hur du kommer in på och kan börja använda ParaDifo ovan.

9 9 (37) ParaDifo - för dig som är chef I ParaDifo kan man ha två olika behörigheter, Behandlare och/eller Verksamhetsansvarig. Denna behörighet reglerar hur mycket man får se och får göra i ParaDifo. Allt en Behandlare får göra får även en Verksamhetsansvarig göra men inte tvärt om. En Verksamhetsansvarig har några fler funktioner och ansvarsområden i ParaDifo. Det som tillkommer för en Verksamhetsansvarig är att denne är ansvarig för att fördela uppdrag mellan Behandlare och/eller Verksamhetsansvariga på den aktuella vårdgivarenheten där uppdraget hamnat. Denna fördelning av uppdrag beskrivs nedan under rubrik Ansvarig personal. En annan uppgift som en Verksamhetsansvarig ansvarar för är att lägga upp användare på vårdgivarenheten så att de får åtkomst till ParaDifo på den aktuella vårdgivarenheten. Hur man lägger upp nya användare kommer att beskrivas i nedan avsnitt Behörighetsadministration. Startsidan När du loggat in i ParaDifo hamnar du på en startsida. Dessa rubriker syns på startsidan: Meddelanden Här visas eventuella meddelanden som är riktade till den roll du är inloggad med. Nya uppdrag Här visas de nya uppdrag som kommit in till din vårdgivar-/utförarenhet. Klickar du på en rad här kommer du till en sida med information om klienten (se beskrivning nedan).

10 10 (37) Uppdragen under rubrik Nya uppdrag försvinner från den listan när någon tittat på Uppdragets innehåll. Du med rollen Verksamhetsansvarig kommer se alla nya uppdrag för samtliga klienter som kommit in till din vårdgivar-/utförarenhet. För att komma tillbaka till denna sida klickar du på menyval Start.

11 11 (37) Mina klienter Om du klickar på Mina Klienter i översta menyn och det finns fler än en klient på din enhet, ser du nu en lista med klienterna. Listan visar: Namn: Personnummer: Uppdrag: Start uppdrag: Slut uppdrag: Ansvarig personal: Genomförandeplan: Klientens förnamn och efternamn Klientens personnummer Namnet på insatsen för uppdraget Uppdragets startdatum Uppdragets slutdatum Visar tilldelad personal för klienten Visar befintliga genomförandeplaner samt deras status. Finns det ingen symbol har ingen genomförandeplan skapats. Grå symbol ( ) visar att det finns en genomförandeplan som är i status Under bearbetning (det kan bara finnas en genomförandeplan som ligger Under bearbetning för ett uppdrag) Grön symbol ( ) visar att det finns en genomförandeplan som är i status Godkänd (det kan bara finnas en genomförandeplan som är Godkänd för ett uppdrag) Genomförandeplaner med andra status syns inte i denna lista, som mer är en överblick.

12 12 (37) Skriv ut ( ) Skriver ut listan på klienter. Om listan filtrerats så är det den filtrerade listan som skrivs ut. Du med rollen Verksamhetsansvarig kan se samtliga klienter som kommit in till vårdgivar- /utförarenheten. Du kan filtrera listan för att se vilka klienter en specifik person i personalen jobbar med. Det gör du genom att välja ett namn i listan för Ansvarig personal. Om Samtliga väljs kommer alla klienter som finns på din vårdgivar-/utförarenhet att visas i listan. Åtkomst av klientinformation När du klickar på en rad i klientlistan under Mina klienter kommer du till en sida som visar information om klienten och dennes uppdrag.

13 Det går att komma till information om klienten och dennes uppdrag genom att klicka på en rad i listan med Nya uppdrag på Startsidan. Klienter ligger kvar under Nya uppdrag tills någon tittat på Uppdragets innehåll. Därefter går det bara att komma åt klienterna via Mina klienter. 13 (37)

14 14 (37) Översikt klientinformation Sidan visar basinformation om en klient. Informationen som visas är: Personuppgifter: Här visas de personuppgifter som är registrerade hos beställaren. Uppgifterna uppdateras om ett nytt uppdrag skickas för samma klient. Övrig information:

15 15 (37) Ansvarig handläggare: Stadsdelsförvaltning: Telefon handläggare: Externa kontakter: Ansvarig personal: Övrigt: Den person hos beställaren som är ansvarig för utredningen. Den förvaltning inom Stockholm stad som uppdraget kommit ifrån. Den ansvariga handläggarens telefonnummer. Kontakter till klienten som beställaren velat dela med vårdgivar- /utförarenhet. Om det finns många kontakter kan du klicka på knappen Visa fler för att få upp en lista med alla kontakter (se bilder nedan). Här kan du som Verksamhetsansvarig tilldela personal som ska kunna se information om klienten (se bilder nedan). Fritextfält för information som ska delas med annan personal som jobbar med klienten (se bilder nedan). 1 Externa kontakter Visa fler: Om en klient har fler än två externa kontakter blir knappen Visa fler tillgänglig. Klickar du på knappen visas en lista med alla externa kontakter: 2 Ansvarig personal

16 16 (37) Du som har rollen Verksamhetsansvarig kan tilldela personal till en klient. Endast Verksamhetsansvariga och tilldelad Ansvarig personal kan se information om en klient och dennes dokument. Ansvarig personal tilldelas en klient så att alla som är ansvariga för klienten kan se alla klientens uppdrag på din vårdgivar-/utförarenhet. Ändra: Här får du upp en lista med samtlig personal på enheten. Här kan du som är Verksamhetsansvarig markera de personer som ska jobba med klienten. Klickar du i detta läge på Spara så sparas de valda personerna som Ansvarig personal för klienten. Visa fler: Har du valt fler än två personer tänds knappen Visa fler. Klickar du på den visas en lista med Ansvarig personal.

17 17 (37) 3 Övrigt Ändra: Skriv in information som ska visas under rubriken Övrigt. Spara: Avbryt: Sparar informationen du skrivit. Avbryter ändringen, inget sparas. 4 Insats/Uppdragsinformation Här visas länkar till information som finns eller kan skapas för klienten. Mer utförlig information kring dessa delar kommer i kapitlen som följer.

18 18 (37) Sekretess på personuppgifter Om en klient har en sekretessmarkering kommer information om adress inte finnas med. På klientsidan kommer klienten märkas upp som sekretessmarkerad på följande sätt:

19 19 (37) Uppdrag Uppdraget är den beställning som skickats till vårdgivar-/utförarenheten av beställaren med information om vad som ska utföras för en klient. Uppdraget når du via länken Uppdrag från klient-, uppdrags-, genomförandeplans-, uppföljningsoch journalanteckningssidan. Om det bara finns ett uppdrag för klienten kommer du direkt till en sida där uppdraget visas. Finns det fler uppdrag kommer du till en lista där du kan välja det uppdrag som ska visas. Status på uppdraget: Skickad: Mottagen: Ett uppdrag har skickats till din vårdgivar-/utförarenhet men har inte ännu lästs av någon på enheten. Ett uppdrag har skickats till din vårdgivar-/utförarenhet och har lästs av någon på enheten.

20 20 (37) Arkiverad: Uppdrag som inte har status Skickad eller Mottagen får status Arkiverad. Det är gamla uppdrag som kommit till vårdgivar-/utförarenheten för klienten men som av någon anledning makulerats eller bytts ut mot ett nytt uppdrag. Det är uppdraget med status Skickad eller Mottagen som är det aktuella uppdraget! (Status Skickad och Mottagen kan inte finnas samtidigt på olika uppdrag).

21 21 (37) När du har valt uppdrag visas detta som ett PDF-dokument. För att skriva ut uppdraget klickar du på ikonen för skrivaren ( ). Om insatsen förlängs eller ändringar görs så kan beställaren skicka ett nytt uppdrag, det gamla uppdraget kommer då få status Arkiverad. Det nya uppdraget kommer dyka upp på startsidan och i listan för uppdrag. Finns det en genomförandeplan och/eller uppföljning som tillhör det gamla uppdraget och ligger i status Under bearbetning kan du ändå fortsätta jobba med dem, men för att få in den nya informationen från det nya uppdraget måste en ny genomförandeplan skapas (se kapitlet om genomförandeplan för regler kring detta). Avrop och Individuellt avtal Efter att beställaren skickat ett uppdrag ska beställaren skicka ett avrop (om det finns ett tecknat ramavtal mellan vårdgivaren och Stockholm stad) eller ett individuellt avtal mellan vårdgivaren och Stockholm stad. Avrop Om det finns ett avrop för uppdraget hittas detta under länken Avrop för insatsen. För att läsa avropet klickar du på denna länk.

22 22 (37) Det kan finnas flera versioner av avrop för uppdraget. Här får välja vilken version du vill titta på. Status på avropet: Skickad: Mottagen: Arkiverad: Ett avrop har skickats till din vårdgivar-/utförarenhet men har inte ännu lästs av någon på enheten. Ett avrop har skickats till din vårdgivar-/utförarenhet och har lästs av någon på enheten. Ett avrop som inte har status Skickad eller Mottagen får status Arkiverad. Det är gamla avrop som kommit till vårdgivar-/utförarenheten för klienten men som av någon anledning makulerats eller bytts ut mot ett nytt avrop. Det är avrop med status Skickad eller Mottagen som är det aktuella avtalet! (Status Skickad och Mottagen kan inte finnas samtidigt på olika avrop).

23 Avropet visas i sin helhet. Det kan nu skrivas ut för underskrift genom att klicka på. 23 (37)

24 24 (37) Individuellt avtal Om det finns ett individuellt avtal (då ramavtal mellan vårdgivare och Stockholm stad saknas) för uppdraget hittas detta under länken Individuellt avtal för insatsen. För att läsa avtalet klickar du på denna länk Det kan finnas flera versioner av avrop för uppdraget. Här får välja vilken version du vill titta på. Status på individuellt avtal: Skickad: Mottagen: Arkiverad: Ett individuellt avtal har skickats till din vårdgivar-/utförarenhet men har inte ännu lästs av någon på enheten. Ett individuellt avtal har skickats till din vårdgivar-/utförarenhet och har lästs av någon på enheten. Ett individuellt avtal som inte har status Skickad eller Mottagen får status Arkiverad. Det är gamla individuella avtal som kommit till vårdgivar-/utförarenheten för klienten men som av någon anledning makulerats eller bytts ut mot ett nytt individuellt avtal. Det är individuellt avtal med status Skickad eller Mottagen som är det aktuella avtalet! (Status Skickad och Mottagen kan inte finnas samtidigt på olika avrop).

25 Individuellt avtal kan nu skrivas ut för underskrift genom att klicka på. 25 (37)

26 26 (37) Behörighetsadministration Tidigare i detta dokument, avsnitt Hur du kommer in på och kan börja använda ParaDifo, beskrevs hur man loggar in och identifierar sig för att kunna använda ParaDifo. För att inloggning alls ska vara möjlig måste användaren som vill logga in ha behörighet att komma in i ParaDifo. Denna behörighet måste läggas upp i ParaDifo av en Verksamhetsansvarig för varje användare på vårdgivarenheten. Varje vårdgivarenhet måste därför ha minst en Verksamhetsansvarig som kan lägga upp användare. Inloggningen och identifieringen är personlig i ParaDifo, därför måste alla nya användare läggas upp med uppgifter om personnummer och vilken typ av behörighet som denna nya användare ska ha. Som nämnts tidigare kan man ha två typer av behörighet: Behandlare, Verksamhetsansvarig eller båda. Alla användare med behörigheten Verksamhetsansvarig kan lägga till nya användare. Dessa användare får upp ett extra fält i ParaDifo med texten Behörigheter som man kan klicka på.

27 27 (37) Listning av redan upplagda användare När man klickat på Behörigheter hamnar man på en sida som listar alla användare som redan är upplagda på den vårdgivare där man har behörighet Verksamhetsansvarig och som man loggat in på. I exemplet ovan är Harald Utförare inloggad som Verksamhetsansvarig på Vårdgivarenhet Borensgården. Harald Utförare har två roller, både Verksamhetsansvarig och Behandlare. Övriga användare på Borensgården har bara fått en roll. Lägg till ny användare: Ändra: Ta bort: Öppnar ny sida för inmatning av personuppgifter och behörighet för en helt ny användare på vårdgivarenheten. Öppnar en annan sida för inmatning av ändrade personuppgifter och/eller ändrad behörighet för redan upplagd användare. Tar bort användaren och de behörigheter den tilldelats på den vårdgivare där den Verksamhetsansvariga är inloggad. Som Verksamhetsansvarig får man inte ta bort sin egen användare eller ändra sin egen behörighet. Ta bort är därför inaktiv på raden för ens egna användare.

28 28 (37) 1 Lägg till ny användare För att lägga till en helt ny användare klickar man på: Lägg till ny användare För att kunna skapa en ny användare måste man fylla i personens personnummer samt vilken behörighet användaren ska ha. Användaren kan få behörighet Verksamhetsansvarig, Behandlare eller båda.

29 29 (37) Eftersom personnummer och behörighet är obligatoriska fält är dessa markerade med en stjärna. Knappen Nästa kommer inte att vara klickbar förrän minst en ruta för val av behörighet gjorts. I exemplet ovan har Harald Utförare angett den nya användares personnummer och valt att ge användaren behörighet Behandlare. Nästa-knappen är nu klickbar för att kunna gå vidare till nästa steg. Om personnumret är felaktigt ifyllt eller inte ifyllt alls kommer ett felmeddelande att visas.

30 30 (37) För att slutföra skapandet av den nya användaren måste namnuppgifter fyllas i. Förnamn och efternamn är obligatoriska fält och är därför markerade med en stjärna. Telefonnummer och E-post kan också fyllas i och kan senare ändras av en Verksamhetsansvarig. När uppgifterna är ifyllda klickar man på Spara.

31 Användaren Emma Utförerska är nu skapad. När man klickar OK kommer man tillbaka till listningen av upplagda användare. 31 (37)

32 32 (37) Användare redan upplagd Om man råkar klicka på Lägg till ny användare trots att personen redan är upplagd sedan tidigare får man upp samma sida som visas när man klickar på Ändra (se nedan). Sidan har dock ett meddelande överst som talar om att personen redan finns i systemet. Om man är nöjd med det som står där kan man klicka Avbryt. Annars gör man ändringar och klickar på Spara.

33 33 (37) 2 Ändra För att ändra någons personuppgifter och/eller behörighet, klicka på knappen Ändra.

34 34 (37) Ändra de personuppgifter och/eller behörigheter som ska ändras. För- och efternamn samt minst en behörighet måste alltid vara ifylld. Klicka sedan Spara. Om du ångrar en inmatning eller valet att ändra klickar du på Avbryt, då sparas inte de ändringar du gjort.

35 35 (37) Ändra sin egen användare En verksamhetsansvarig kan aldrig ändra behörighet på sig själv, därför är dessa fält inaktiva. Personuppgifter kan man däremot ändra på sin egen användare som Verksamhetsansvarig, klicka Spara när du är klar eller tryck Avbryt om du ångrar inmatningen.

36 36 (37) 3 Ta bort För att ta bort en användare och dennes behörigheter på den vårdgivarenhet som Verksamhetsansvarig är inloggad på, i detta exempel Borensgården, klickar man på knappen Ta bort. När man klickat på Ta bort visas ett meddelande, för att bekräfta borttagandet klicka OK, för att ångra tryck Avbryt.

37 37 (37) Ta bort sin egen användare En verksamhetsansvarig får aldrig ta bort sig själv varför knappen Ta bort är inaktiv.

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Oktober, 2014

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (9) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande Senast uppdaterad: 2018-03-09 2 (9) Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2.

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

2.1 Titta på/ändra elevrapport -> Sök elev eller klass

2.1 Titta på/ändra elevrapport -> Sök elev eller klass 2.1 Titta på/ändra elevrapport -> Sök elev eller klass Här söker du fram de elevrapporter du vill titta på eller ändra. Vill du gå direkt till en specifik elev fyller du i fältet personnummer. Vill du

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL 2016-02- 16 Nu har det äntligen blivit dags att lansera första delen av det uppdaterade gränssnittet i Journal Digital. Fokus i vår utveckling har legat på att skapa

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

Instruktion till Sökande/Ombud

Instruktion till Sökande/Ombud Version 1. 2016-04-20 Instruktion till Sökande/Ombud Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm www.trafikskadenamnden.se Innehåll Beskrivning av ärendets gång... 3 Ansökningsformuläret... 4 Mejl

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Användarmanual för Administratör. Rollbeskrivning och stödjande instruktion.

Användarmanual för Administratör. Rollbeskrivning och stödjande instruktion. 1 (7) Användarmanual för Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. E-tjänst för kommuner Senast uppdaterad: 2017-10-05 Innehåll 1. Inledande information 3 2. Rollen som administratör 3 2.1

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Inloggning till Symfoni

Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare kunna logga in och i Symfoni för vårdgivare: Din vårdenhet måste vara registrerad i SLL:s vårdgivarregister Menuett, med rätt

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR 2014-01-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister 2014-02-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering

Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering LATHUND Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering FINANSINSPEKTIONEN 21 juni 2017 INNEHÅLL Inrapportering 3 Hur du registrerar dig 4 Registrering med BankID eller Mobilt BankID

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård 036-32 42 15 2014-11-25 1.5 1 (8) BEDA Användarmanual Denna manual beskriver hur man använder systemet Beda, en webbaserad applikation där offentliga

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

LATHUND SJÄLVBETJÄNINGSPORTALEN

LATHUND SJÄLVBETJÄNINGSPORTALEN 1 (5) LAHUND SJÄLVBEJÄNINGSPORALEN ROLL:BESÄLLARE Detta dokument vänder sig till dig som har rollen som beställare av behörigheter i Landstinget Dalarnas I-miljö för kommunanvändare. Inloggning till Självbetjäningsportalen

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Manual att registrera i

Manual att registrera i Manual att registrera i 2016-06-22 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

0. Inloggning till Symfoni

0. Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 0. Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare (hantering av förhandsbedömningar samt uppsökande verksamhet) Följande förutsättningar gäller för att Du skall kunna logga

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne 1 Manual WebPriva Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne Systemförvaltningsgrupp Köpt och såld vård Gäller fr.o.m. 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN Omsorgsdagboken är en tjänst för stadens äldre och deras närstående. Via stadens hemsida kan de följa hur omsorgen om den äldre bedrivs. I detta dokument beskrivs

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innan du börjar... 3 Logga in... 3 Registrera... 5 Avbryta en registrering... 9 Pausa en registrering... 10 Patientlista...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03 ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av slaktfil Version 2006-04-03 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Fullmakt... 3 1.4 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer