Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg"

Transkript

1 Procapita Vård och Omsorg

2 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare Övergång till Lifecare Utförare Inloggning Systemadministration Systemadministration Procapita Procapitas handläggarregister Procapitas TSS Roller Dataurval för användaren ECWeb CDS-administration Läs och skrivrättigheter på anteckningar Märkord till genomförandeplanen Systemadministration i molntjänsten Utförare Ny Utförare Ändra Utförare Inaktivera Enhetschef Utförarpersonal Ny utförarpersonal Ändra Utförarpersonal Ta bort Utförarpersonal Insatsrubriker Ny insatsrubrik Ändra ordning på insatsrubriker Ta bort insatsrubrik Loggning Användaranvisning Administration enhetschef Profilering Utförarpersonal Ny utförarpersonal Ändra Utförarpersonal Ta bort Utförarpersonal Lifecare Utförare- startsida Beställningar Sök kund Kundöversikt Uppgifter Personlig information Avsluta kund Närstående och Professionella kontakter Beställningar Insatser Beskriva insatser... 30

3 Sida 3/ Pausa insatser Planera insatser- ändra insatsens detaljer Meddelande Genomförandeplan Ny genomförandeplan Anteckningar Ny anteckning Felmarkera anteckning Ändra anteckning Filtrera anteckningar Tillval HSL-uppdrag... 45

4 Sida 4/48 Lifecare Utförare 1 Om Lifecare Utförare Lifecare Utförare är en molntjänst som utföraren når enkelt genom en webbläsare. Syftet med Lifecare Utförare är att utförare inom privat och kommunal regi på ett enkelt sätt ska kunna ta emot sina uppdrag genom och hantera de beställningar som skickas från kommunens handläggare. När beställningarna är accepterade kan utföraren sedan jobba vidare med kundens insatser, upprätta genomförandeplaner och dokumentera. Utföraren har också möjlighet att skicka meddelande till användare i Procapita. Utföraren kan administrera de anställda som ska kunna logga in och jobba med kunden i Lifecare Utförare. I Lifecare Utförare finns också möjligheten att lägga upp en företagsprofil, denna profil visas för medborgaren i de fall kommunen använder Tietos tjänst Ansökan om med kundval. 1.1 Övergång till Lifecare Utförare När man bestämmer att en verksamhet ska gå över till att arbeta i Lifecare Utförare så ska man samtidigt se till att användarna inte längre har behörighet att arbeta och göra förändringar i Procapitas verkställighet. Anledningen till detta är att i Lifecare Utförare utvecklas nya funktioner som inte hanteras i Procapita verkställighet och därför ska parallellt arbete undvikas. 1.2 Inloggning Lifecare Utförare är en tjänst och nås via en webbläsare. För att säkra identiteten på användaren så behövs någon form av autentisering och detta sker vanligtvis med någon form av integration till kundens säkerhetsplattform med autentiseringstöd för elegitimation (BankID m fl), katalogtjänst (Microsoft Active Directory m fl), engångslösenord (SMS, dosa el dyl.) m m. För de kunder som ska använda börja Lifecare så utreds kundens autentiseringsmetod i samband med införandet.

5 Sida 5/48 2 Systemadministration Systemadministratörens arbete innebär att vissa uppgifter administreras i Procapita och vissa i molntjänsten. 2.1 Systemadministration Procapita Procapitas handläggarregister De utförare som ska ta emot beställningar i Lifecare Utförare måste finnas upplagda i Procapitas Handläggarregister. I handläggarregistret ska utföraren på Typ av handläggare vara markerad som Utförare och även ha en koppling till organisationsträdet.

6 Sida 6/ Procapitas TSS Roller De roller som ingår i Lifecare Utförare är: EC.SystemResponsible- systemansvarigroll som kan certifiera utförare, administrera användare, lägga upp insatsrubriker mm. EC.ProviderAdministrator- enhetschefsroll som kan administrera sina egna användare, lägga upp företagsprofil, acceptera beställningar, dokumentera, upprätta genomförandeplaner mm EC.Provider- en roll för baspersonal som kan dokumentera, upprätta genomförandeplaner mm Dataurval för användaren ECWeb För att kunna acceptera beställningar behöver användaren ECWeb dataurval på de utredningar där beställningar ska accepteras. Användaren ECWeb behöver också dataurval på verkställigheter som ska hanteras i Lifecare Utförare.

7 Sida 7/ CDS-administration Läs och skrivrättigheter på anteckningar De roller som ska kunna läsa cds-texter från Procapitas verkställighet eller skriva nya texter behöver få läs och skriv rättigheter till de rubriker som berörs. Om rollen enbart ska ha läsbehörighet så markeras checkboxen vid rollnamnet. Om rollen ska kunna skriva på rubriken så sätt ytterligare rättigheter, ex Skapa nya texter Märkord till genomförandeplanen De rubriker i handläggarens utredning som skall visas i Genomförandeplanen i Lifecare Utförare markeras i cds- administrationen med märkordet P-Plan. Rollen ECWeb skall ha läsrättigheter till de rubriker som skall visas i Lifecare Utförare.

8 Sida 8/48

9 Sida 9/ Systemadministration i molntjänsten Utförare Utförare presenterar en lista med certifierade utförare. Här kan nya utförare läggas till, ändras eller inaktiveras. En utförare är ett privat företag eller den kommunala utförarorganisationen. Utföraren kan ha en eller flera enheter, på varje enhet kopplas enhetschefen och organisationsenheten från Procapita Ny Utförare För att lägga till nu utförare tryck på knappen Företagsnamn- ange namn på utförarorganisationen

10 Sida 10/48 Enhetsnamn- ange namn på enheten, ex Hemtjänstområde1 Enhetschefer- välj handläggare, listan visar namn som har markering utförare i Procapitas handläggarregister. Det är bara faktiska enhetschefer som ska väljas och inte eventuella samordnare/gruppledare. Organisation- markera den/ de organisationer som ska tillhöra Enheten. De organisationer som visas och är valbara, är de som finns kopplade för enhetschefen i Procapitas handläggarregister. Välj insatskategori- markera insatskategori, denna uppgift är bara aktuell om man använder Tietos molntjänst Ansökan om med kundval. Genom att klicka på enhetschefer till en Enhet., så kan man lägga till flera enheter till Företaget eller flera Spara genom att trycka på Om du vill avsluta utan att spara tryck på Ändra Utförare Om du vill ändra uppgifter på en befintlig utförare, ex lägga till ny enhetschef eller enhet. Markera Utförare i listan och tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

11 Sida 11/ Inaktivera Enhetschef Om en enhetschef slutar på enhet så ska enhetschefen inaktiveras från enheten. Inaktivera enhetschefen från enheten genom att klicka på knappen Inaktivera. Fyll i det datum då enhetschefen inte längre ska vara aktiv på denna enhet. På enheten så syns det nu att enhetschefen är inaktiverad samt med vilket datum. Enhetschefen kan aktiveras på enheten igen genom att klicka på knappen

12 Sida 12/ Utförarpersonal Utförarpersonal presenterar en lista med de användare som finns administrerade. Här kan nya användare läggas till, tas bort och ändra uppgifter befintlig användare. Systemansvarig administrerar de användare som är enhetschefer men kan även administrera övriga användare. Enhetschefen har också åtkomst till funktionen Utförarpersonal vilket medför att enhetschefen kan administrera sin personal Ny utförarpersonal Tryck på knappen

13 Sida 13/48 Fyll i de obligatoriska uppgifterna: -Personnummer -Enhet, välj den Enhet där användaren ska arbeta (fältet endast synligt för systemansvarig) -Signatur (3-9 tecken) -Titel, fyll i användarens titel ex enhetschef, undersköterska -Förnamn -Efternamn -Roll, markera den roll som ska tilldelas användaren När uppgifterna är ifyllda, spara Om du inte vill spara uppgifterna, ångra Om användaren arbetar på flera enheter, tryck på knappen

14 Sida 14/ Ändra Utförarpersonal Om du vill ändra uppgifter på en befintlig användare, Markera användaren i listan och tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort Utförarpersonal Om användaren läggs upp av misstag så kan den tas bort. Däremot ska användare som redan arbetet i Lifecare Utförare inte tas bort. Markera användaren i listan och klicka på knappen

15 Sida 15/ Insatsrubriker Insatsrubriker presenterar en lista med rubriker som används för att beskriva insatserna. Insatsrubrikerna hur, vem, vad, när och mål ingår men här kan också nya insatsrubriker skapas och tas bort. Det går också att ändra insatsrubrikernas ordningsföljd Ny insatsrubrik För att lägga till ny insatsrubrik tryck på knappen Skriv in den nya insatsrubriken, spara den nya insatsrubriken, tryck på Om du vill avsluta utan att spara tryck på

16 Sida 16/ Ändra ordning på insatsrubriker Det går att bestämma i vilken ordning insatsrubrikerna ska presenteras. Tryck på Markera rubriken och använd knapparna eller När uppgifterna är ifyllda, spara Om du inte vill spara uppgifterna, ångra Ta bort insatsrubrik Markera insatsrubriken i listan och tryck på knappen

17 Sida 17/ Loggning Systemansvarig kan i loggen se vem som har haft åtkomst till en viss person och när. I loggen kan systemansvarig sätta parametrar för vad som ska sökas fram och presenteras i loggrapporten. Från- välj datum Till välj datum Person- skriv in namn eller personnummer Användare- namn eller användarid Typ av aktivitet- välj aktivitet Sök fram loggrapporten, tryck på knappen Om du ångrar din senaste parametersättning, tryck på knappen

18 Sida 18/48 3 Användaranvisning 3.1 Administration enhetschef I Lifecare Utförare kan enhetschefen administrera Profil och Utförarpersonal Profilering Denna profil läggs in av de som är enhetschefer hos den certifierade utföraren. Profilen visas hos de kommuner som använder Tietos medborgartjänst Ansökan om med kundval. För att fylla i Profilen, tryck på När profilen är ifylld, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

19 Sida 19/ Utförarpersonal Utförarpersonal presenterar en lista med de användare som finns administrerade. Här kan nya användare läggas till, tas bort och ändra uppgifter befintlig användare. Systemansvarig administrerar de användare som är enhetschefer men kan även administrera övriga användare Ny utförarpersonal Tryck på knappen Fyll i de obligatoriska uppgifterna.

20 Sida 20/48 -Personnummer -Titel, fyll i användarens titel ex enhetschef, undersköterska -Signatur (3-9 tecken) -Förnamn -Efternamn -Roll, markera den roll som ska tilldelas användaren När uppgifterna är ifyllda, spara Om du inte vill spara uppgifterna, ångra Om användaren arbetar på flera enheter, tryck på knappen Ändra Utförarpersonal Om du vill ändra uppgifter på en befintlig användare, Markera användaren i listan och tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort Utförarpersonal Om användaren läggs upp av misstag så kan den tas bort. Däremot ska användare som redan arbetet i Lifecare Utförare inte tas bort. Markera användaren i listan och klicka på knappen

21 Sida 21/ Lifecare Utförare- startsida När man loggar in i Lifecare Utförare så hamnar man på startsidan. Startsidan kan se olika ut för olika användare. I vänsterkanten finns en menyrad med ikoner, dessa ikoner kan användas för att navigera mellan olika vyer och är alltid synliga. Menyraden kan se olika ut för olika användare. Om användaren arbetar på flera enheter så kan användaren byta enhet genom att klicka på expanderknappen så att listan med enheter visas.

22 Sida 22/48 Klicka på aktuell enhet så visas startsidan för den valda enheten. Nästa gång användaren loggas in så visas automatiskt startsidan på den senast valda enheten Beställningar Listan beställningar visar automatiskt upp nya beställningar. Man kan också filtrera och visa accepterade beställningar. De beställningar som visas är de som skickats till de enhetschefer som finns kopplade mot enheten. För att komma till beställningar, tryck på ikonen eller på beställningar i rutan Att göra på startsidan. Markera den beställning som du vill läsa. En beställning innehåller information om hur länge beställningen gäller, kundens insatser, insatsens omfattning och eventuell beställningstext som handläggaren har skrivit.

23 Sida 23/48 Beställningen kan skrivas ut genom att trycka på knappen Acceptera beställningen genom att trycka på knappen Verkställ from- välj datum då beställningen verkställs Organisation- välj den organisation från Procapita, där kundens verkställighet ska skapas. Tryck på knappen Om du ångrar dig, tryck på knappen När beställningen är bearbetad visas denna dialog. Tryck på OK.

24 Sida 24/ Sök kund Utförarens alla kunder visas i en lista men det går också att söka en specifik kund För att komma till en kund, tryck på ikonen. Markera kunden direkt i listan eller skriv in hel/del av namn eller personnummer i sökfältet och klicka på

25 Sida 25/ Kundöversikt När du sökt fram kunden i listan så kommer du till kundöversikten. Kundöversikten visar boxar som innehåller information om kundens insatser, beställningar mm. Det går att maximera och minimera en box, genom att klicka på eller. Det går också att navigera mellan de olika boxarna genom att klicka rubrikerna som visas i nederkant på skärmen. Dessa rubriker är alltid synliga när man är i kundöversikten Uppgifter Uppgifter visar kundens personliga information, viktig information, anhöriga och kontakter. Det går att lägga till, ändra och ta bort dessa uppgifter. Det som skrivs under viktig information kommer med på genomförandeplanen. Personlig information, anhöriga och kontakter är uppgifter som uppdateras i Procapita och Lifecare Utförare.

26 Sida 26/ Personlig information För att ändra på kundens personliga information, tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra För att lägga till eller ändra viktig information, tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

27 Sida 27/ Avsluta kund När kunden inte längre ska ha några pågående insatser hos utföraren, ska kunden avslutas. Avslut görs i vyn Uppgifter under Personlig information. Tryck på knappen Välj avslutsdatum Spara, tryck på knappen Om du inte vill spara, tryck på knappen

28 Sida 28/ Närstående och Professionella kontakter Lägg till ny uppgift, tryck på Fyll i uppgifterna Spara, tryck på Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort Anhörig eller professionell kontakt, tryck på vid den uppgift som ska bort. Tryck på knappen som visas i rutan med uppgifterna på den anhörige eller kontakten.

29 Sida 29/ Beställningar I kundöversikten så kan man se kundens alla beställningar, både nya beställningar och accepterade beställningar Om man vill titta på en specifik beställning så kan man maximera boxen och sedan markera den beställning som man vill se Insatser I vyn insatser visas kundens insatser med information om kvantitet, period, status och eventuell beskrivning hur insatserna ska utföras. Det går att ändra insatsernas datum, pausa insatser, planera insatserna och dokumentera hur insatserna ska utföras. Det går också att skicka ett meddelande.

30 Sida 30/ Beskriva insatser Varje insats kan få en detaljerad beskrivning. Denna beskrivning kommer med på kundens genomförandeplan i Lifecare Utförare. Markera insatsen och klicka på Skriv text på insatsrubrikerna. När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

31 Sida 31/ Pausa insatser Om kunden exempelvis åker in på sjukhus eller reser bort så kan en eller samtliga insatser pausas under den aktuella perioden. Perioden som insatsen varit i paus syns på insatsens tidslinje. Starta paus Markera aktuell insats och klicka på knappen Välj pausdatum och skriv ev in orsak Gör markering om pausen ska gälla för samtliga insatser. Spara pausen, tryck

32 Sida 32/48 Om du inte vill spara pausen, tryck Justera pausens startdatum Pausens startdatum kan justeras med ett tidigare datum. Markera aktuell insats och tryck på knappen samtliga insatser, tryck sedan OK., välj nytt datum, skriv in orsak, välj om det gäller Om pausens start ska justeras med ett senare startdatum så visas följande dialogruta. Välj istället att ta bort pausen och lägg in pausens uppgifter på nytt. Återuppta insatsen Pausen avslutas genom att återuppta insatsen med ett datum. Markera aktuell insats och tryck på knappen Välj datum då insatsen återupptas igen Gör markering om samtliga insatser ska återupptas Spara, tryck Om du inte vill spara, tryck

33 Sida 33/48 Justera pausens avslut Det går bara att justera pausens avslut genom att återuppta insatsen med ett tidigare datum. Markera aktuell insats och tryck på knappen insatser, tryck sedan OK., välj nytt datum, välj om det gäller samtliga Om pausens avslut ska justeras med ett senare datum så visas följande dialogruta: Välj istället att ta bort pausen och lägg in pausens uppgifter på nytt. Ta bort paus Om en paus läggs in av misstag eller behöver justeras så kan den tas bort. Ta bort pausen genom att återuppta insatsen med samma datum som pausens startdatum.

34 Sida 34/ Planera insatser- ändra insatsens detaljer Det finns möjlighet att göra en grovplanering av insatserna genom att ändra insatsens detaljer, ex välja veckodag och när på dygnet insatsen ska utföras Ändra befintlig detalj Markera insatsen i listan och klicka på Gör ändringarna Tips! Timmar skrivs in med timmar och minuter (2 tim 30 min=2,30, 45 min= 0,45 min, 5 min= 0,05) och för att kunna markera en viss veckodag, så måste enheten ändras till Dag

35 Sida 35/48 När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Lägga till ny detalj Markera insatsen och klicka på Fyll i de obligatoriska fälten

36 Sida 36/48 När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort detalj Om en ny detalj har sparats av misstag, så kan den tas bort. Var uppmärksam på om insatsen har flera detaljer. Ta bort den felaktiga detaljen genom att klicka på Meddelande Från Lifecare Utförare kan man skicka ett meddelande till en användare i Procapita, ex biståndshandläggen, avgiftshandläggare. OBS! I dagsläget är meddelandet bara envägskommunikation. Du kan inte ta emot något meddelande, bara skicka. Meddelandfunktionen nås från insatsvyn, när du har markerat en insats. Tryck på

37 Sida 37/48 Ämne- skriv vad det gäller Meddelande- skriv ditt meddelande Handläggare- markera den som ska ta emot meddelandet Spara, tryck på Om du inte vill spara uppgifterna, tryck på

38 Sida 38/ Genomförandeplan I genomförandeplanen presenteras informationen om kundens insatser, uppgifter, anhöriga och eventuellt text från kundens utredning. Om det finns sparade genomförandeplaner så visas dessa i en lista. Sök fram kund och klicka på rubriken för att komma till Genomförandeplan Ny genomförandeplan Tryck på knappen

39 Sida 39/48 Skapad datum- välj datum Uppföljningsdatum- välj datum Deltagare- skriv in deltagare Insatser- markera insatser som ska ingå i genomförandeplanen Professionella kontakter- markera de kontakter som ska ingå i genomförandeplanen Anhöriga- markera de anhöriga som ska ingå i genomförandeplanen För att granska genomförandeplanen, tryck på knappen

40 Sida 40/48 Skriv ut genomförandeplanen, tryck på ikonen Spara genomförandeplanen, tryck på knappen OBS! En sparad genomförandeplan går inte att ändra. För att ta bort uppgifter som inte ska ingå i genomförandeplanen, tryck på knappen och gör dina ändringar. Om du inte vill spara genomförandeplanen, tryck på knappen

41 Sida 41/ Anteckningar Här dokumenteras journalanteckningar. Journalanteckningar kan sparas och felmarkeras. Det finns också en filterfunktion för att söka fram vissa anteckningar. Sök fram kund och klicka på rubriken Anteckning Ny anteckning Tryck på

42 Sida 42/48 Välj Lagrum (endast valbart om person har insatser som tillhör olika lagrum), Insatskategori, Rubrik och Händelsedatum, ställ sedan markören i fältet Anteckning och skriv din anteckning. Anteckningen signeras genom att göra markering i checkboxen Signera. När anteckningen är klar, spara Om du inte vill spara din anteckning, ångra Felmarkera anteckning Klicka på vid den anteckning som ska felmarkeras. Gör en markering i checkboxen för Felmarkera När anteckningen är felmarkerad, spara Om du inte vill spara din anteckning, ångra

43 Sida 43/ Ändra anteckning Om anteckningen har symbolen, så innebär det att information på anteckningen kan uppdateras, ex fortsätta dokumentera på anteckningen, felmarkera, signera, ta bort osv. Klicka på vid anteckningen När ändringen är genomförd, spara Om du inte vill spara din ändring, ångra Filtrera anteckningar Genom att använda filterfunktionen så går det att välja vilka anteckningar som ska presenteras. För att öppna filterfunktionen, klicka på Filtret innehåller lagrum, insatskategori, rubrik och händelsedatum. De val du kan göra i filtret är beroende av vad som är dokumenterat på respektive kund.

44 Sida 44/48 När du gjort ditt urval, så presenteras bara de anteckningar som passar enligt ditt urval Stäng filterurvalet, klicka på I vyn kan du se om du har valt något filter, filtret kan tas bort genom att klicka på.

45 Sida 45/ Tillval HSL-uppdrag Om ni använder tillvalet HSL-uppdrag i Procapita, så kan HSL-uppdragen skickas till Lifecare Utförare. Utföraren tar emot och accepterar HSL-uppdraget. HSL-uppdraget visas i listan med beställningar Markera HSL-uppdraget.

46 Sida 46/48 HSL-uppdraget kan skrivas ut, tryck på knappen Acceptera HSL-uppdraget, tryck på knappen Organisation- välj organisation från Procapita Insatskategori- välj den insatskategori som HSL-uppdraget ska kopplas till Tryck på knappen Om du ångrar dig, tryck på knappen Om ett accepterat HSL-uppdrag uppdateras med nya åtgärder, så kommer det att visas som ett nytt HSL-uppdrag i listan med nya beställningar. När det nya HSL-uppdraget accepteras så kommer det gamla HSL-uppdraget automatiskt få ett avslutsdatum.

47 Sida 47/48 De accepterade HSL-åtgärderna visas i insatsvyn tillsammans med övriga insatser. Om ett HSL-uppdrag uppdateras med nya åtgärder så kommer de gamla åtgärderna vara synliga i insatsvyn tills det nya HSL-uppdraget är accepterat. Om HSL-uppdraget ändras exempelvis får ett annat slutdatum, så skickas en notifiering till meddelandefunktionen i Lifecare Utförare. I notifieringen kan man se namnet på den kund där HSL-uppdraget ändrats.

48 Sida 48/48 Markera notifieringen och då visas kundens HSL-uppdrag som har ändrats. h

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN Omsorgsdagboken är en tjänst för stadens äldre och deras närstående. Via stadens hemsida kan de följa hur omsorgen om den äldre bedrivs. I detta dokument beskrivs

Läs mer

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita.

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. Sida: 1 (6) Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. När en ny användare skall läggas upp i Procapita måste följande delar läggas upp. Använd rollen Systemadministratör VoF 1. Lägga upp Användare

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA.

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1 (16) MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1. Leta upp fönstret Aktuellt. Det kan du göra antingen via navigeringslistan Aktuellt eller via A-knappen ovanför personnummerfältet.

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Procapita VoO Handbok för utförare.

Procapita VoO Handbok för utförare. Procapita VoO Handbok för utförare. Uppdaterad 2015-04-20 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 VÄLJ ROLL... 1 MINA SIDOR... 2 AKTUELLT... 2 MINA MEDDELANDEN... 3 FLIKEN

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Rutin dokumentation MiniMia öppenvårdsmottagning

Rutin dokumentation MiniMia öppenvårdsmottagning Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare WEBaccess Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare FÖRORD Välkommen att ta del av vår utbildning i CareTech WEBaccess. Med hjälp av den här manualen får du kunskap i hur weblösningen

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Handbok Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1 Om gallring...3 1.1 Klartext...5 1.2 Styruppgifter...6 2 Hantering...7 2.1 Gallringsurval...8

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Dokumentation i samband med genomförandet av insatser

Dokumentation i samband med genomförandet av insatser Dokumentation i samband med genomförandet av insatser En arbetsmanual för personal som arbetar inom Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Emma Forsberg 2010-11-04 Innehållsföreteckning

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Introduktion till frånvaro

Introduktion till frånvaro Introduktion till frånvaro För att nå Skola24 kan du antingen använda en länk på skolans hemsida, skriva www.skola24.se direkt i webbläsaren och välja domän ur en lista eller skriva [domännamn].skola24.se

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer

Time Care Pool. Beställare - Webbklient. Uppdaterat: 2014-11-26 Version: 14.2

Time Care Pool. Beställare - Webbklient. Uppdaterat: 2014-11-26 Version: 14.2 Time Care Pool Beställare - Webbklient Uppdaterat: 2014-11-26 Version: 14.2 Sammafattning Beställare är den som i en organisation har befogenhet att beställa vikarier till verksamheten. Vem denne person

Läs mer

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA VERSION 1.1 LÄRARE / PEDAGOG (ADMINISTRATÖR) 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av funktioner i schema och kalender på webben... 4 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer