Version ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare"

Transkript

1 Version ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

2 Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig Dokumentet skapades Andreas Ahlgren Lagt till att det finns en begränsning på max 15 tecken i fältet Extern beteckning. Susanne Adolfsson Manualen uppdaterad Sibel Ademi, Camilla Eriksson, Petri Hiljanen Uppdaterat avsnittet om personnummer Petri Hiljanen Innehållsförteckning 1 Inledning Manualer Vilka manualer finns? Hur hittar jag manualerna? Allmänt om KOMPIS Att komma åt E-tjänsten KOMPIS Via E-tjänst Informationssida KOMPIS Registrera och förvalta information om en aktivitet Logga in Beskrivning av listan med aktiviteter Söka bland aktiviteter Klarmarkera aktivitet Lägg till aktivitet Beskrivning av aktivitet Målområde(n) för aktivitet Aktivitetsledare för aktivitet Deltagare på aktivitet Registrering av deltagare för aktiviteter som inte kräver personnummer Registrering av deltagare för aktiviteter som kräver personnummer OBSERVERA!...Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.6 Redigera aktivitet Ta bort aktivitet Kopiera aktivitet Ny funktion Logga ut Sidan 2 av 23

3 1 Inledning Denna manual innehåller en beskrivning av IT-stödet för insamling av indikatorer för kompetensutveckling när det gäller den del som görs av aktivitetsledare på myndigheter och externa organisationer. 1.1 Manualer Vilka manualer finns? Detta är en av flera manualer som är tänkta att vara hjälpmedel för dig som använder IT-stödet KOMPIS. De fokuserar på handhavandet av själva IT-stödet. KOMPIS Internt -Skapa aktivitetsledare -Skicka in filer från externa system E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare -Registrera och uppdatera aktivitet via Webb LB Systemövergripande Att komma åt LB-stöden Allmänt om ärendehantering Behörighet Allmänt om formulär Allmänt om rapporter Hur hittar jag manualerna? Du som jobbar på en myndighet som har åtkomst till SJV:s interna system via kan komma åt manualerna på flera olika sätt: Via menyalternativ Hjälp Manualer i LB. Sidan 3 av 23

4 via Startsidan för KOMPIS på Via Handläggarstödet SEQND, som du antingen kan nå direkt via adressen eller via inloggning på och sedan länken Handläggarstödet JBR (a). a Väl inne i Handläggarstödet så väljer du fliken IT-manualer (b). När du sedan klickar på LB som finns i menyn i vänsterkanten (c), så visas en lista med manualer. Klickar du på någon av dessa (d) öppnas dokumentet med Microsoft Word. Sidan 4 av 23

5 c b d Du som jobbar på en extern organisation kommer åt manualerna via Startsidan för KOMPIS på Sidan 5 av 23

6 2 Allmänt om KOMPIS Det finns ett krav från EU att snarast samla in uppgifter för indikatorer inom området för kompetensutveckling. Jordbruksverket har utvecklat en tjänst som samlar in den information om kompetensutveckling som fordras. Tjänsten består av tre delar: En intern del som kan hanteras av berörda myndigheter (Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Sametinget och Skogsstyrelsen) och som ligger i ordinarie Ararat-miljö med åtkomst via användarnamn och lösenord. En extern del som övriga aktörer använder vilken kräver en inloggning, är att registrera och förvalta information om en aktivitet, såsom exempelvis beskrivning av aktiviteten och vad den handlar om, och vilka som deltog. Slutligen finns det funktionalitet för att skicka filer uttagna från andra externa system som t.ex. Lrf:s Kompass och Greppa Näringen. Denna funktionalitet ligger också i ordinarie Ararat-miljö med åtkomst via användarnamn och lösenord. I denna manual får du information om hur du som aktivitetsledare jobbar med punkt 2. Sidan 6 av 23

7 3 Att komma åt E-tjänsten KOMPIS 3.1 Via E-tjänst 1. Skriv in i Microsoft Explorers adressfält. 2. Välj KOMPIS bland E-tjänster i listan. 3.2 Informationssida KOMPIS På denna kan du läsa vad KOMPIS är, Frågor och svar, Planerade driftstopp, systemkrav och annan matnyttig information. Det är också härifrån du startar tjänsten. Klicka på länken till tjänsten. Du kan också gå direkt till tjänsten via adressen men då missar du informationen på informationssidan. Sidan 7 av 23

8 4 Registrera och förvalta information om en aktivitet För att registrera och förvalta information om en aktivitet krävs en inloggning till tjänsten. Följande användargrupper behöver ha inloggning: Aktivitetsledare på myndighet En aktivitetsledare på myndighet är en person som jobbar på en myndighet och som leder en eller flera aktiviteter. Till hennes uppgifter hör exempelvis att registrera de aktiviteter hon leder och att senare fylla i andelen deltagare som deltog på aktiviteten. Extern aktivitetsledare En extern aktivitetsledare är en person som leder en eller flera aktiviteter, men som inte tillhör en myndighet. Hon kan vara ledare på en eller flera myndigheter samtidigt. Hennes uppgifter ser till stor del likadana ut som för en aktivitetsledare på en myndighet. Aktivitetsledare som adminstratör för en myndighet Handläggarens uppgift är att i förhand eller efterhand komplettera eller rent av att registrera all information kring aktiviteter som hon inte genomfört själv. Det finns i dagsläget inget systemstöd för externa företag att ha en administratör. 4.1 Logga in Sidan 8 av 23

9 För att logga in i systemet matar du in ditt personnummer och trycker Logga in. För att kunna logga in krävs att du finns upplagd som aktivitetsledare i Intressent. För aktivitetsledare på myndigheter gäller att ni själva eller någon annan på myndigheten gör detta upplägg i LB. För detta krävs profilen ARARAT_KOMPIS_REG. Mer om detta finns i manualen MAN001 KOMPIS Internt. För aktivitetsledare på externa organisationer gäller att ni måste be den myndighet där ni ansökt om stöd för kompetensutveckling att lägga upp er som aktivitetsledare. 4.2 Beskrivning av listan med aktiviteter Ovanstående bild visar bland annat hur aktivitetslistan ser ut. En rad är en aktivitet. För varje aktivitet presenteras ett antal delar i aktivitetslistan, detta för att beskriva aktiviteten samt hur väl den är dokumenterad. Följande delar finns: Löpnr Löpnr på aktiviteterna med samma journalnr. Varje journalnr har egen löpnr-serie. Varje gång en ny aktivitet registreras räknas löpnumret upp. Journalnr För samtliga aktiviteter måste det finnas ett giltigt journalnr från LB. Kontroll görs mot LB att angivet journalnr är korrekt. Sidan 9 av 23

10 Aktivitet Typ av aktivitet visas, exempelvis om det är en kurs eller rådgivning. Startdatum Startdatum för när aktiviteten börjar. Slutdatum Slutdatum för när aktiviteten slutar. Titel/Extern beteckning Aktivitetens titel och den externa beteckningen presenteras. Målområde Valt målområde för aktiviteten Aktivitetsledare Aktivitetsledarens namn presenteras. Deltagare Information om status för deltagare på aktiviteten. Följande står i fältet: o Fullständig om aktiviteten är genomförd och då deltagarlistan är uppdaterad med vilka som närvarande (eller antal närvarande för de aktiviteter som endast kräver det) o Uppgift saknas om aktiviteten inte är genomförd (när slutdatum inte är passerad) eller om den är genomförd men där deltagarlistan inte är ifylld med vilka som närvarande (eller antal närvarande för de aktiviteter som endast kräver det) Klarregistrerad Information om huruvida aktiviteten är klarmarkerad eller inte: o J om aktiviteten är klarmarkerad o N om aktiviteten inte är klarmarkerad Sidan 10 av 23

11 4.3 Söka bland aktiviteter Användarmanual för KOMPIS Det går att söka i listan bland aktiviteter genom att filtrera mina aktiviteter/aktivitet på myndighet, genomförda/icke genomförda samt klarregistrerade/icke klarregistrerade aktiviteter. När det gäller mina aktiviteter/aktivitet på myndighet så beror det på om man är Aktivitetsledare på myndighet/extern aktivitetsledare eller om man är Aktivitetshandläggare. Är du Aktivitetsledare på myndighet/extern aktivitetsledare kan du bara se dina egna aktiviteter och kan inte kryssa i valet Aktiviteter på min myndighet. Är du Aktivitetshandläggare så kan du välja att se antingen dina egna aktiviteter eller alla som är kopplade till den myndighet som du som Aktivitetshandläggare är kopplad till. Du kan även klicka på någon av rubrikerna och sortera listan utifrån dem. Om du exempelvis klickar på Startdatum kommer aktiviteterna sorteras utifrån vilken aktivitet vars datum för genomförande är närmast i tiden. 4.4 Klarmarkera aktivitet För att en aktivitet ska betecknas som klar måste den klarmarkeras. Detta görs i Aktivitetslistan genom att du trycker på knappen <Markera akt. klar>. Denna knapp visas enbart om en aktivitet är Fullständig både när det gäller Målområde och Deltagare: Sidan 11 av 23

12 Man kan också välja att ta bort en klarmarkering. Ställer man sig på en aktivitet som är klarmarkerad visas en annan knapp med texten <Markera akt. ej klar>. 4.5 Lägg till aktivitet För att registrera en ny aktivitet klickar du på <Lägg till aktivitet>. Då öppnas ett formulär som tar dig igenom de steg som krävs för att en ny aktivitet skall skapas. Stegen består av separata formulär. Formulären består av att beskriva aktiviteten, vilket målområde det är, vem som är aktivitetsledare, samt att slutligen registrera deltagare. När aktiviteten är registrerad, kan du när som helst öppna enskilda formulär. Nedan följer beskrivningar av de olika formulären: Sidan 12 av 23

13 4.5.1 Beskrivning av aktivitet Användarmanual för KOMPIS I ovanstående bild presenteras formuläret för att beskriva en aktivitet. Formuläret är obligatorisk att fylla i för att en aktivitet skall kunna skapas. De fält som är tvingande att fylla i är markerade med en röd stjärna. När samtliga tvingande fält är ifyllda trycker du på knappen <Gå vidare till målområde>. Om du vill avbryta klickar du på Avbryt, ingen ny aktivitet kommer då att skapas. Nedan följer en kort beskrivning av de olika fält som du har möjlighet att fylla i (varav vissa fält är tvingade att fylla i): Aktivitetsnamn Namnet på det projekt som du fått stöd för kompetensutveckling för. Detta kommer inte visas för personer som söker på aktiviteten. Extern beteckning Fyll i denna om aktiviteten har en extern beteckning. Fältet har en begränsning på max 15 tecken, skriver du in fler tecken kan du sedan inte spara utan får då ett felmeddelande. Certifikat Om aktiviteten kan leda till att aktivitetsdeltagarna kan få ett certifikat efter genomförd aktivitet väljer du Ja. Sidan 13 av 23

14 Startdatum Fyll i klockslag och datum för då aktiviteten börjar. Slutdatum Fyll i klockslag och datum för då aktiviteten slutar. Omfattning Fyll i hur många nettotimmar aktiviteten pågår (utan raster och pauser). Exempel: En kurs pågår i 8 timmar och har 20 deltagare OBS! Nettotimmar i det här fallet blir 8 timmar. Journalnummer Journalnummer på projektet (dvs det projekt som du fått stöd för kompetensutveckling för) som aktiviteten har i Jordbruksverkets handläggningssystem (LB). Typ Välj typ av aktivitet. Det är viktigt att denna fylls i korrekt eftersom beroende på vilken typ av aktivitet som väljs kommer de uppgifter kring deltagare som krävs se olika ut. En del aktiviteter kräver att man redovisar personnummer. De aktiviteter som kräver personnummer är: - Kurs - Rådgivning - Studiecirkel - Studieresa - Studiebesök De aktiviteter som inte kräver personnummer är: - Informationsmöte - Fält/Gårdsvandring - Mässa/Utställning - Medverkan vid kurs arrangerad av annan Beskrivning av aktivitet Beskrivning av aktiviteten. (Fritextfält) Handläggande myndighet Den myndighet som handläggningen av projektet sker på. Handläggande län/distrikt Det län/distrikt/myndighet som handläggningen av projektet sker på. Företag som håller i aktivitet Det företag som håller i aktiviteten (behöver inte anges när myndighet håller i aktiviteten). Geografiskt län Plats i Sverige där aktiviteten kommer att äga rum (kan vara skilt från var handläggningen sker). Sidan 14 av 23

15 4.5.2 Målområde(n) för aktivitet Användarmanual för KOMPIS I ovanstående bild presenteras formuläret för att definiera målområde. Formuläret är obligatoriskt att fylla i för att en aktivitet skall kunna skapas. När du klickat i de val som matchar din aktivitet kan du klicka på <Gå vidare till aktivitetsledare>, som tar dig vidare för att skapa en aktivitet. Om du vill avbryta klickar du på Avbryt, ingen ny aktivitet kommer då skapas. Du kan även gå tillbaka till föregående steg. Nedan följer en kort beskrivning av de olika fälten som du har möjlighet att fylla i (varav vissa fält är tvingande att fylla i): Målområde Välj det huvudsakliga målområde som passar in på aktiviteten det målområde som finns i beslutet. Är det flera målområden i beslutet och det är oklart vilket man ska välja, kontakta beslutande myndighet. Om aktiviteten har deltagare från två eller flera målområden ska målområdet som anges i Kompis vara det som har flest deltagare, dvs huvudmålområdet. Inriktning Välj den huvudsakliga inriktningen som passar in på aktiviteten. Om aktiviteten har deltagare från två eller flera inriktningar ska inrikningen som anges i Kompis vara den som har flest deltagare, dvs huvuduppföljningen. Målgrupp Välj den huvudsakliga målgruppen som passar in på aktiviteten. Om aktiviteten har Sidan 15 av 23

16 deltagare från två eller flera målgrupper ska målgruppen som anges i Kompis vara den som har flest deltagare, dvs huvudmålgruppen. Är det svårt att definiera målområde, EU-uppföljning eller målgrupp på grund av att aktiviteten vänder sig till flera grupper eller områden så ska aktiviteten delas och registreras som två eller flera aktiviteter Aktivitetsledare för aktivitet I ovanstående bild presenteras formulär för att välja aktivitetsledare. Formuläret är obligatoriskt att fylla i för att en aktivitet skall kunna skapas. Om du själv är registrerad som aktivitetsledare kommer ditt namn att vara förvalt och då ser det ut som i bilden ovan. Om du skall söka på en aktivitetsledare fyller du i en eller flera av nedanstående sökkriterier och klickar sedan på Sök. Därefter kommer en lista med registrerade aktivitetsledare presenteras som matchar dina sökkriterier: Sidan 16 av 23

17 Du kan sedan välja en aktivitetsledare genom att markera personens namn. När du valt en aktivitetsledare genom att klicka på namnet blir raden grönmarkerad. Klicka på knappen <Gå vidare till registrering av deltagare>. Att välja aktivitetsledare är den sista tvingande uppgiften för att lägga till en aktivitet. Om du inte vill fortsätta med kommande steg, registrering av deltagare, klickar du på Spara och stäng. Aktiviteten kommer då sparas och finnas med i aktivitetslistan. Om du vill avbryta klickar du på Avbryt, ingen ny aktivitet kommer då att ha skapats. Du kan även gå tillbaka till föregående steg Deltagare på aktivitet Det finns två olika typer av formulär för registrering av deltagare, ett för de aktiviteter som kräver personnummer och namn för deltagarna och ett för de aktiviteter som endast kräver antal män och antal kvinnor. Sidan 17 av 23

18 Registrering av deltagare för aktiviteter som inte kräver personnummer I ovanstående formulär ska antal män och antal kvinnor som deltagit på aktiviteten presenteras. Har aktiviteten inte ägt rum än, kommer du inte att kunna fylla i antal män och antal kvinnor. Dessa fält kommer att vara inaktiva tills det startdatum du angivit för aktiviteten har passerats. När aktiviteten har ägt rum måste antal män och antal kvinnor anges. Klicka därefter på knappen <Spara och stäng>. När samtliga uppgifter är registrerade är det viktigt att du klarmarkerar aktiviteten i aktivitetslistan. Sidan 18 av 23

19 Registrering av deltagare för aktiviteter som kräver personnummer När aktiviteten ägt rum ska du fylla i samtliga närvarande och markera deras närvaro med Ja under Närvaro. Om det är så att aktiviteten kan leda till ett certifikat ska du fylla i om respektive person fått certifikat. Om en deltagare inte lämnar sitt 12-siffriga personnr utan bara lämnar en 8-siffrig uppgift går det bra att registrera den. Du kommer då att få en varningstext som säger: Notera att personnummer finns som innehåller endast 8 siffror OBSERVERA! Möjligheten att registrera åttasiffriga personnummer ska endast användas som ett sista alternativ då man saknar kompletta uppgifter. Vi kommer att göra stickprov på personuppgifterna och märker vi att kvalitén på uppgifterna blir sämre kommer vi att låsa möjligheten att registrera 8-siffriga personnr. Deltagaren kommer att registreras som deltagare i aktiviteten så att vi får rätt antal deltagare på aktiviteten, men vi kommer inte att kunna redovisa kompletta uppgifter i uppföljningsarbetet till EU-Kommissionen och Jordbruksdepartementet. Sidan 19 av 23

20 4.6 Redigera aktivitet Användarmanual för KOMPIS För att redigera en aktivitet behöver du först klicka någonstans på raden för den aktuella aktiviteten. Då kommer raden för aktiviteten markeras (blir grön) och knapparna under aktivitetslistan aktiveras. Knapparna är bara aktiva om en aktivitet inte är klarmarkerad. Är den klarmarkerad måste man först ändra aktiviteten till Ej klarmarkerad innan den kan redigeras. Vill du redigera beskrivningen klickar du på knappen Beskrivning eller om du vill redigera/lägga till deltagare klickar du på Deltagare. Sidan 20 av 23

21 4.7 Ta bort aktivitet Användarmanual för KOMPIS För att ta bort en aktivitet markerar du specifik aktivitet och klickar sedan på knappen Ta bort. Du kommer då få en fråga om du är säker på att ta bort aktiviteten eller inte. Klickar du på Ok kommer aktiviteten tas bort från listan. Knappen är bara aktiv om en aktivitet inte är klarmarkerad. Sidan 21 av 23

22 4.8 Kopiera aktivitet Ny funktion Om du har flera aktiviteter som är likadana, exempelvis enskilda rådgivningar, kan du kopiera en aktivitet. Kopieringsfunktionen kopierar hela aktiviteten. Om uppgifter inte är det samma som i aktiviteten som du kopierat kan du ändra i de ifyllda formulären. Det kan vara uppgifter som namn, personummer, datum, omfattning mm. Sidan 22 av 23

23 4.9 Logga ut Användarmanual för KOMPIS Du kan när som helst logga ut. Du gör detta genom att klicka på länken Logga ut. Sidan 23 av 23

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Version 2010-10-14 MANUAL Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Installera Java...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innan du börjar... 3 Logga in... 3 Registrera... 5 Avbryta en registrering... 9 Pausa en registrering... 10 Patientlista...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer genom excel Skapa lag (grupper) Redigera

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR FÖRTROENDEVALD INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:... 2 HSB MINA SIDOR... 3 INLOGGNING... 3 INLOGGNINGSPROBLEM... 4 STARTSIDAN - ATT GÖRA... 5 STARTSIDAN - NYTT ÄRENDE...

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15)

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15) Lathund för användare av BeSched Version 10.1 1 (15) INLOGGNING WEBB http://beschedlyck/beschedweb Inloggningsbild Inloggningsbilden i BeSchedWebb. Användarid är Ditt personnummers 9 första siffror, initialt

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Se även videomanualen för licenshantering.

MANUAL LAGLICENSER. Se även videomanualen för licenshantering. Manual för registrering av laglicenser. Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar. Se även videomanualen för licenshantering. Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Vallokalssystemet Period 2

Vallokalssystemet Period 2 Vallokalssystemet Period 2 Instruktion till valnämnd Registrering av vallokaler och särskilda röstmottagningsställen på valdagen KYRKOKANSLIET POSTADRESS: 751 70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Oktober, 2014

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR 2014-01-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer