Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra."

Transkript

1 Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information om parten i ärendet. Uppgifterna hämtas från databasen förutom i de fall parten är en s.k. Annan part, då handläggaren får fylla i information själv. Beroende på parttyp finns olika länkar längst ner i grundbilden. Om det är en medlem finns länkarna Mer partinfo, vilket är en länk till IRMA med medlemmens uppgifter ifylld, samt länken Mer arbetsplatsinfo, vilket är en länk till arbetsplatsregistret med information om medlemmens arbetsplats ifylld. Om parten är en arbetsplats visas endast länken Mer arbetsplatsinfo. För att göra ändringar i huvudbilden (dvs. där status, beskrivning, handläggare m m visas) måste du vara i fliken grundbild, eftersom knappen Spara som sparar dina ändringar i huvudbilden finns där. De knappar som heter Spara som finns under flikarna sparar bara informationen i den flik du befinner dig i.

2 Behörig handläggare Om man behöver vara fler som handlägger samma ärende kan länken Behöriga handläggare användas. Detta är att föredra om alla behöver se dokument som läggs in i ärendet. Klicka på länken Behörig handläggare som visas till vänster i bilden nedan och nedanstående bild kommer upp: För att välja: Klicka ner pilen vid Välj handläggares grupp/enhet och välj enhet I rutan Välj handläggare kan du nu markera aktuell person och klicka på Lägg till - länken till höger

3 Flikarna Här följer beskrivning över de olika flikarna. Om det finns ett innehåll i flikarna är dessa markerade. Underärende Underärende används om det är ett stort ärende som behöver delas in i underärende, liknande delprojekt. T ex ett diskrimineringsärende har lagts som ett huvudärende av ombudsman på centrala kansliet, men sedan behöver t ex ombudsman på regionen ta över då kan man lägga ett underärende till den personen. Ett underärende fungerar på samma sätt som ett huvudärende, d v s registreringsbilden ser likadan ut. Finns underärenden till ärendet listas de under denna flik. Klicka på underärendet för att se det. Tryck på Lägg till för att skapa ett nytt underärende. Du får då frågan om parten ska vara densamma som i huvudärendet. Svara ja eller nej, sedan visas nyregistreringsbilden. Om du nu äger huvudärendet och lagt underärende på annan person och behöver titta i underrärendet eller lägga till mejl, dokument eller dylikt gör du så här: - Klicka på mina ärenden nu ser du bara dina egna ärenden Använd Filtrera för att få fram underärendets ägare. - Du väljer alltså enhet och sedan person och klickar på Filtrera Bevakning Under Bevakning kan du skriva in sådant som du vill bli påmind om vid ett senare tillfälle. Det finns tre olika sätt att bli påmind på; via sms (funktionen är ännu inte driftsatt), via ett e- postmeddelande eller genom en notifikation i Portalen (ges när du loggar in). För att lägga till en ny bevakning, tryck på Lägg till. Ange datum för påminnelse, den texten du vill se i påminnelsen samt hur du vill bli påmind (Typ). Tryck på Spara. Under Bevakning listas alla bevakningar du har på ärendet. För att ändra eller ta bort en bevakning, tryck på den aktuella bevakning och a) ändra det du vill ändra och tryck på Spara, b) tryck på Ta bort. Kontakt Här listas kontaktuppgifter om personer som på ett eller annat sätt är involverade i ärendet.

4 För att lägga till en ny kontakt tryck på Lägg till. Sedan fungerar det på samma sätt som när du registrerar en part i ett ärende; om kontakten är en medlem, en arbetsplats eller en enhet, anger du personnumret, arbetsplatsnumret eller enhetsnumret så fylls uppgifterna i automatiskt. Om kontakten istället är en extern kontakt får du fylla i uppgifterna själv. Inget fält är tvingande, så du anger så mycket information som du själv vill. Du har även möjlighet att välja kontakttypen ST-anställd. Den fungerar på samma sätt som extern kontakt, d v s du får fylla i eventuell information själv. För att ändra eller ta bort en kontakt, tryck på den aktuella kontakten och a) ändra det du vill ändra och tryck på Spara, b) tryck på Ta bort. Dokument Du kan koppla e-postmeddelanden, inskannade dokument samt dokument från din dator till ett ärende. Läs mer om hur du kopplar dokument längre fram i utbildningen. Under Dokument listas alla dokument som finns kopplade till ärendet. Visa dokument För att se ett dokument, klicka på aktuellt dokument. Om det är ett e-postmeddelande, visas det i ett annat fönster. Om det är ett dokument av annan typ än e-postmeddelande visas rutan Dokumentinformation (se bild). 1) Markera den version av dokumentet som du vill se. 2) Välj Skrivskyddad eller Redigerbar. Väljer du skrivskyddat får du dokumentet i PDF-format, och väljer du redigerbar får du dokumentet i orginalformat. Ändra dokumentinformation Redigera den information du vill ändra och tryck på spara

5 Radera dokument Markera den version du vill radera och tryck på Radera. Om dokumentet är ett e- postmeddelande raderar du genom att trycka på Radera i själva e-postmeddelandet Ladda upp ny version av dokument 1. Markera det dokumentet som du vill ladda upp en ny version till, under fliken Dokument i ärendet. 2. Dokumentinformationen visas. Välj Ladda upp ny version. 3. Tryck på Bläddra och leta reda på det dokument du vill koppla. 4. Ändra dokumentinformation om du vill och tryck på Spara. Logg I fliken Logg kan du inte själv göra några ändringar utan där registreras ändringar av systemet. Om du t ex byter handläggare eller status på ärendet loggas det här. Kan närmast jämföras med Historik i IRMA. Anteckning I Anteckning dokumenterar du fortlöpande händelser i ärendet. Du kan välja mellan tre typer av anteckning: Allmän alla kan se anteckningen och den sparas efter att ärendet avslutats. Post-it anteckning raderas när ärendet avslutas. Privat endast handläggaren av ärendet kan se anteckning anteckningen sparas efter att ärendet avslutats. Det finns även ett antal fördefinierade händelser. Det är inte tvingande att välja någon händelse. För att lägga till en ny anteckning, tryck på Lägg till. Välj typ av anteckning (tvingande) samt typ av händelse (frivilligt) och skriv anteckningen. Tryck på Spara. För att ändra eller ta bort en anteckning, tryck på den aktuella anteckningen och a) ändra det du vill ändra och tryck på Spara, b) tryck på Ta bort. Slutrapport Slutrapporten fyller du i när ett ärende är avslutat. Slutrapporten är helt enkelt lösningen på ärendet, d.v.s. hur det slutade.

6 Nyregistrera Börja med att ange vilken slags parttyp som ärendet rör. Du kan välja mellan en medlem, en enhet (avd/sek/klubb), en 1) arbetsplats eller annan part. Annan part är en part som inte finns registrerat i något utav STs register, för vilken vi således inte redan har någon information. Beroende på vilken parttyp du har valt skall du ange antingen personnummer, arbetsplatsnummer, enhetsnummer eller namn på parten. Information om parten fylls i automatiskt när du 2) anger personnummer/arbetsplatsnummer/enhetsnummer. Väljer du Annan part får du dock ange all information själv, eftersom det inte finns någon information om parten i systemet. Om du valt parten medlem och börjar skriva in de 6 första siffrorna i personnumret, listar systemet de medlemmar som 3) har dessa siffror. Klicka på den aktuella personen i listan (eller ta pil ner), så att den markeras, använd sedan tab så fylls uppgifterna i. Välj sedan status. För att få en utförligare förklaring av vad olika status innebär, öppna hjälpen (klicka på rubriken 4) Status ). Datum sätts automatiskt till dagens datum, men du kan ändra det till både ett redan passerat datum eller ett framtida datum. Du kan även ändra det datum som är angivet vid Startdatum. Även det är automatiskt satt till dagens datum. Det enda datum 5) du inte kan ändra är Registreringsdatum, vilket blir det datum då du faktiskt registrerade ärendet. Välj sedan i tur och ordning ärendeklass, sakområde och saktyp. Ärendeklass, sakområde och saktyp följer STs diarieplan. Om du vet saktypen, men kanske inte ärendeklass 6) eller sakområde kan du söka genom att klicka på Sök efter ärendetyp. Där kan du ange ett helt ord eller del av ett ord så listas alla varianter som motsvarar ditt sökkriterium. 7) Ange en beskrivning av ärendet. Handläggare och handläggarens enhet är automatiskt ifyllt som den som registrerar. Om handläggaren skall vara någon annan, välj först dennes enhet och välj sedan handläggaren. OBS! Om 8) du väljer någon annan som handläggare har du, efter att du har tryckt på nyregistrera, inte längre någon rättighet att ändra i ärendet. Då kan du alltså inte fylla i information om ärendet i flikarna. Om ärendet ska vara sekretessbelagt kryssa i rutan för 9) sekretess

7 10) Ange prioritet (inte tvingade). 11) Tryck sedan på knappen nyregistrera. Ärendet är nu registrerat och har tilldelats ett ärendenummer. I och med att ärendet har skapats är även flikarna tillgängliga för redigering (endast handläggaren kan registrera). Gå in på de olika flikarna och fyll i värden. Om du går in i ett befintligt ärende är de flikar som innehåller information markerade. Det finns även kortkommandon för att öppna flikarna. Tryck på Shift + Alt + X, där X är den bokstav som är understruken i fliknamnet (första bokstaven i fliknamnet).

8 Scanna Skanna dokument, alternativ 1 1. Lägg dokumentet i scannern. Om det är fler olika dokument som består av flera sidor, lägg dem buntvis, så som de hör ihop, i scannern. Om du t ex har 20 papper som hör ihop fem och fem, lägg först fem papper i scannern och gå igenom proceduren nedan. Upprepa sedan momenten för de resterande buntarna. 2. Tryck på den scannaknappen (knappen med symbolen längst ner). 3.Om inte mapp-symbolen syns i rutan (som på bilden nedan), tryck på (1) så att mappen visas. OBS! Mappsymbolen måste väljas i detta steg, annars kommer du senare att få ett felmeddelande som frågar efter avsändare. Var därför noga med att kolla så att skannern ser ut exakt som på bilden nedan. 4. Välj mappen med ditt namn. Tryck sedan på gröna knappen och skanningen startar.

9 5. Gå till din dator och öppna Dockascanner. Där kan du välja mellan att titta på lokalt eller centralt inskannade dokument. Välj centralt inskannade dokument om du har skannat på det sätt som beskrivs ovan. För instruktioner hur du går vidare, gå till kapitlet Hantering av inscannade dokument. Dockascannern hittar du på ditt skrivbord och ikonen ser ut så här: Skanna dokument, alternativ 2 1. Lägg dokumentet i skannern. 2. Öppna programmet Dockascanner. 3. Tryck på knappen Scanna. 4. Följ de instruktioner som dyker upp (varierar beroende på skanner). Hantera inskannade dokument 1. Om du markerar ett dokument visas innehållet i dokumentet. Högerklicka på dokumentet och välj Byt namn för att döpa dokumentet. Det inskannade dokumentet ligger kvar i skannerprogrammet tills du högerklickar på dokumentet och väljer Ta bort. Du kan även välja Ta bort samtliga, om du vill att alla dokument ska raderas samtidigt.

10 2. Högerklicka och välj Koppla dokument. I den bild som då dyker upp väljer du var du vill skicka dokumentet. Du kan välja mellan: ST diarieplan (används inte för närvarande) ST Organisation här finns en mapp till varje medarbetare inklusive dig själv. (används inte för närvarande) Mina ärenden här listas alla dina ärenden. När du har markerat den instans, t ex ett ärende, du vill koppla dokumentet till klickar du på OK. OBS! Om dokumentet du ska koppla är en ny version av ett befintligt dokument, markerar du dokumentet som redan finns, d v s den tidigare versionen. Du kan också använda rutan Sök Här har du möjlighet att söka på antingen Mina ärenden eller enbart Öppna ärenden. Skriv in sökordet i rutan och tryck OK eller enter. Du kan söka på beskrivning eller ärendenumret (ej part).

11 3) Fyll i informationen som efterfrågas i den bild som dyker upp och tryck på Verkställ. Ett meddelande fås om att dokumentet är överfört.

12 Koppla dokument Koppla word-dokument till ärende Du kan koppla ett word-dokument som du har på din dator på tre olika sätt. När du har ett word-dokument öppet finns knappen Docka i menyn. 1. Klicka på den så kommer du till samma bild som när du har skannat ett dokument. Välj instans och ange information om dokumentet. 2. Du kan även högerklicka på ett word-dokument, t ex en miniatyr av ett dokument på skrivbordet, och där välja Skicka till STs dokumentarkiv. Samma bild som ovan visas. Detta fungerar även för excel-dokument. 3. När du befinner dig i fliken Dokument i ett ärende kan du välja att trycka på Nytt dokument. Då visas rutan Dokumentinformation. Tryck på Bläddra och leta reda på det dokument du vill koppla. Gör du på detta sätt kan du välja vilket slags dokument som helst som finns i din dator. Koppla e-postmeddelande 1. Öppna det e-postmeddelande du vill koppla till ett ärende. 2. Tryck på Koppla. En lista med dina ärenden visas. 3. Välj vilket ärende e-postmeddelandet ska kopplas till. Det valda ärendet öppnas. 4. Tryck på knappen Arkivera mail som finns i ärendebilden. 5. Fyll i informationen som efterfrågas i den bild som dyker upp och tryck på Verkställ. Koppla skickat e-postmeddelande 1. Gå in i Utkorgen för att koppla ett skickat mejl till ditt ärende.

13 Mina/Enhetens ärenden Mina ärenden Under Mina ärenden finns en samlad lista med alla ärenden där du är handläggare. Tryck på en rad för att se närmare och arbeta med ett ärende. Enhetens ärenden Enhetens ärende fungerar som Mina ärenden, med skillnaden att alla ärenden på hela din enhet visas, inklusive dina egna.

14 Sök Alla fält som är skrivbara går att söka i. Ange den information du vill söka efter och klicka på Sök. Sökresultatet visas i en indexbild. Tryck på ett ärende för att titta närmare på det. Om du tittar på ett ärende och vill tillbaka till ditt sökresultat, tryck på Sökresultat. Filtrering Om du klickar på länken filtrera när du har fått sökresultatet så kan du fylla i ett antal val för att söka specifikt ärende. När du gjort dina val klickar du på knappen Filtrera nere till höger, Söka ärende på handläggare som slutat För att söka ett ärende där handläggare slutat så klickar du på rubriken Handläggare. I fritextrutan skriver du in handläggarens användarnamn. Om du inte vet användarnamnet kan du kontakta IT-enheten för att få reda på detta.

15 Irma IRMA i Portalen fungerar likadant som vanliga IRMA, men viss information som finns i vanliga IRMA finns inte i denna miniversion, t ex anteckningar och reskontran. Istället finns här en annan flik, som heter Ärende. Om en medlem har ett ärende syns det under den fliken och om man klickar på ärendet öppnas det. Under Ärende finns även en länk som heter Lägg till ärende. Klickar du på den öppnas ett fönster för nyregistrering av ärende med medlemmens uppgifter ifyllda. Arbetsplatsregister Arbetsplatsregistret fungera som i vanliga IRMA, med tillägget att det finns en flik som heter Ärende. Om en arbetsplats har ett ärende syns det under den fliken och om man klickar på ärendet öppnas det. Under Ärende finns även en länk som heter Lägg till ärende. Klickar du på den öppnas ett fönster för nyregistrering av ärende med arbetsplatsens uppgifter ifyllda. Enhet Enhet fungera som i vanliga IRMA, med tillägget att det finns en flik som heter Ärende. Om en enhet har ett ärende syns det under den fliken och om man klickar på ärendet öppnas det. Under Ärende finns även en länk som heter Lägg till ärende. Klickar du på den öppnas ett fönster för nyregistrering av ärende med enhetens uppgifter ifyllda.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Handbok Treserva. Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Reviderad 120605

Handbok Treserva. Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Reviderad 120605 1 Handbok Treserva Reviderad 120605 Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Ny aktualisering... 3 Skicka aktualisering till annan handläggare... 4 Aktualisering av el-/hyresskuld... 4 Koppla

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer