Introduktion till. CDB Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till. CDB Internet"

Transkript

1 Introduktion till CDB Internet Juni 2012

2 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första gången du ska logga in på e-tjänsten rekommenderas att du läser igenom denna introduktion först. Mer information om själva inloggningsförfarandet kommer längre fram i texten. Alla utskrifter från CDB-Internet görs i Pdf-format och kräver då att programmet Adobe Reader finns installerat på datorn. Detta program finns installerat på de flesta datorer, men kan även hämtas gratis från Webbsidan innehåller ett antal val på vänster sida. Nedan presenteras valen och dess innehåll. VÄLKOMMEN TILL CDB-INTERNET - Klickar du här kommer du tillbaka till CDB-Internets webbsida. KRAV PÅ DIN DATOR - Här kan du se vilka krav som ställs på din dator för att tjänsten ska fungera. ANMÄLAN OCH LÖSENORD - Här går du in om du vill anmäla dig för att använda dig av denna tjänst eller om du vill ha ett nytt lösenord till tjänsten. HUR DU ANVÄNDER CDB-INTERNET Här läser du om villkoren för rapportering genom CDB-Internet. PROBLEM MED CDB-INTERNET Här hittar du information om vilka problem som kan uppstå vid inloggning. FRÅGOR OCH SVAR Här kan du läsa vanliga frågor och svar om rapportering till CDB. På högra sidan visas DRIFTINFORMATION - Här kommer det att visas information om planerade driftstopp. Kontrollera detta så att du kan planera din rapportering. VAD ÄR E-LEGITIMATION - Här finns information om e-legitimation. KONTAKT Här kan du skicka e-post till Jordbruksverkets Kundtjänst. 2

3 INLOGGNING Det finns två inloggningssätt till CDB-Internet Användarnamn & Lösenord eller med E-legitimation. För att logga in till tjänsten CDB-Internet klickar du på Användarnamn & Lösenord eller Välj e-legitimation i rutan Djurägare loggar in här (mitt på sidan.) Användarnamn & Lösenord Användarnamnet är ditt personnummer (ååååmmddxxxx) 12 siffror och inget bindestreck. Lösenordet du fått är ett engångslösenord, vid första inloggning måste du byta till ett lösenord som du väljer själv. E-legitimation För att logga in med e-legitimation väljer du den typ av e-legitimation som du använder. När du loggar in med e-legitimation kommer du direkt in på Mina sidor, där får du sedan välja CDB-Internet. Om du enbart är djurhållare på en produktionsplats då kommer du direkt in på produktionsplatsnumret i CDB-Internet. Om du är djurhållare för flera produktionsplatser kommer du först till sidan för val av produktionsplats, där du får välja produktionsplatsnummer. På alla sidor i CDB-Internet visas Produktionsplatsnumret man för tillfället är inloggad på. Om man vill byta till ett annat Produktionsplatsnummer som man är djurhållare på så klickar man på länken Byt, då öppnas en valbar lista med de Produktionsplatsnummer som man har tillgång till. Välj önskat Produktionsplatsnummer och klicka på knappen OK. Om du har fullmakt till flera personnummer/organisationsnummer, då kommer du först till sidan val av organisationsnummer. Om du Loggar in med e-legitimation då får du istället växla kund i Mina sidor innan du väljer CDB-Internet. Om ditt personnummer/organisationsnummer inte finns som djurhållare på någon produktionsplats eller inte finns registrerat som behörig till CDB-Internettjänsten får du ett felmeddelande. Om du får detta felmeddelande ska du kontakta CDB-enheten i Söderhamn på telefon:

4 FLIKAR PÅ STARTSIDAN Klickar du på en flik kommer du till respektive webbsida. Nedan presenteras flikarna och dess innehåll. HEM - Klickar du här kommer du tillbaka till första sidan. DJURINNEHAV - Här presenteras aktuellt djurinnehav och uppgifter om enskilt djur. Här kan du även enkelt rapportera förflyttningar av djur. REGISTRERA - Klickar du här kommer nedanstående flikar fram. HÄMTA FIL - Här hämtar du fil från elektronisk stalljournal. FÖDELSE - Här registrerar du djurs födsel. INKOMMANDE DJUR - Här registrerar du djur som kommer till produktionsplatsen. UTGÅENDE DJUR - Här registrerar du djur som lämnar produktionsplatsen. SKICKA HÄNDELSE - Här kan du skicka de händelser du har registrerat. SÖK Klickar du här kommer nedanstående flikar fram. ENSKILT DJUR Här söker du på ett speciellt djurs identitet. Även djur som inte längre finns kvar i besättningen är sökbara. Här kan man även söka på bara ett individnummer. Har det framsökta djuret kalvar visas också dessa. Dödfödda/Självdöda kalvar som inte märkts visas med enbart ett födelsedatum. För att söka på djuridentiteter oavsett om de har/hade SE- eller Föreningsbricka så tar man bort bokstäverna SE i första fältet. DJURINNEHAV INKLUSIVE HÄNDELSER Här kan du söka fram djurinnehav under ett datumintervall. Sökresultatet är då djurinnehavet under perioden samt de händelser som rapporterats under datumintervallet. Händelser med anmärkning visas alltid oavsett vilket datumintervall du sökt på. I kolumnen "Rapp i tid" står det Ja på de djur där befintliga rapporteringar är gjorda i tid. OBS! Markeringen visar bara att de händelser som finns rapporterade är i tid, saknas det rapporteringar så kan dessa bli sena rapporteringar. Om djuret har felanmärkningar så finns risken för sen rapportering även här, djur med felanmärkningar bör rättas först. Sökresultatet är i pdf-format och går att skriva ut. HÄNDELSER Här kan du söka fram antingen alla händelser under ett datumintervall eller välja en speciell rapporteringsorsak. T ex söka fram alla slaktrapporteringar under FELANMÄLAN Klickar du här får du upp ett formulär där du kan rätta/korrigera redan rapporterade händelser. 4

5 KUNDSERVICE - Klickar du här kommer nedanstående flikar fram. FRÅGOR & SVAR - Här får du en presentation på de vanligaste frågorna med svar. Sidan öppnas i ett nytt fönster. KONTAKTA OSS - Här finns en e-postfunktion så du kan kontakta Jordbruksverket. HANDBÖCKER - Här finner du introduktion/handbok i Pdf-format. DEMO Här finner du en demo som kort beskriver tjänsten CDB-Internet. STALLJOURNAL - Här kan du importera ingående balans från CDB och sedan föra din stalljournal här. Undermenyn till stalljournal HANDBOK (pdf) - Här finner du handboken för stalljournalen. DEMO (flash) - Här finner du en demo som kort beskriver tjänsten stalljournal. KONTROLLRAPPORT (pdf) - Som användare av stalljournalen kan du här ta ut en utskrift som ska användas om du får en länsstyrelsekontroll på gården. Mer information om stalljournalen finner du i Användarhandbok stalljournal LOGGA UT - Här klickar du när du vill logga ut, för att logga ut så måste alla öppna webbläsare stängas. 5

6 DJURINNEHAV På den här webbsidan får du en översikt över aktuellt djurinnehav. För att söka fram aktuellt djurinnehav klickar du bara på knappen Sök. Sökning på djurinnehav med annat datum än dagens är möjligt. En mer detaljerad sökning kan också göras, t ex kan man välja att bara visa djur yngre än 6 månader eller att bara visa hondjur. Sorteringsordningen kan ändras, klicka på den kolumn du vill sortera efter. Genom att klicka på samma kolumn igen kan du ändra sorteringsordningen stigande eller fallande. Här kan du även markera djur som ska rapporteras ut ur besättningen eller djur som ska rapporteras åter från tillfälligt ute. I kolumnen Markera sätts en bock i rutan på de djur som är aktuella för rapportering, klicka sedan på knappen Utrapportera djur eller Inrapportera djur beroende vilken slags rapportering du ska göra. Du behöver då inte skriva djurens identitet utan bara fylla i händelsedatum, rapporteringsorsak samt Till/Från SE-nummer. Du kan även välja hur många rader per sida du vill visa åt gången i djurinnehavet. Du kan även skriva ut ditt djurinnehav genom att klicka på knappen Skriv ut. Kolumnen Djurets identitet Djurets identitet fungerar också som en länk till en webbsida där alla uppgifter om det enskilda djuret visas. Dessutom visas en lista på vilka händelser som finns rapporterade om det enskilda djuret. Har djuret kalvat visas också kalvarna automatiskt på denna sida. Kolumnen Fel Har djuret några anmärkningar på tidigare rapporterade händelser syns här ett rött kryss. Hela djurraden visas i röd text om någon händelse har anmärkning. För att få mer information om vad felet består av klickar man på djurets identitet. På detaljbilden av djuret kan du då klicka på Visa fel och felmeddelandet för händelser visas. Kolumnen Markera Sätt en bock i rutan för de djur som ska utrapporteras eller inrapporteras. När du markerat djuren klickar du på knappen Utrapportera eller Inrapportera beroende på vilken rapporteringsorsaken är. Rapportera in kan du bara göra vid rapportering Åter från tillfälligt ute. Du får då en lista på markerade djur och får där fylla i händelsedatum, händelseorsak samt Till/Från SE-nummer. Obs Du kan bara rapportera djur via djurinnehavsbilden om du sökt fram djurinnehavet med dagens datum. Kolumnen Felanmälan Klickar du på markeringen under rubriken Felanmälan kommer du direkt till webbsidan Registrera - Felanmälan. Där kan du direkt göra en felanmälan på djuret, dvs. rätta upp redan rapporterade händelser. Djurets unika identitet visas automatiskt. 6

7 REGISTRERA Nedan följer en förteckning över de flikar som finns under Registrera Hämta Fil Födelse Inkommande djur Utgående djur Skicka händelser Hämta fil Här hämtar du en fil med rapporteringar från elektronisk stalljournal. Födelse Här registrerar du födslar. Om du är medlem i en husdjursförening innehåller webbsidan även fälten Kalvens användning och Förlossningskod. Inkommande djur Här registrerar du inkommande djur som köp/import och åter från tillfälligt ute. Det finns två sätt att registrera inkommande djur. Om man klickar på fliken Inkommande djur så öppnas under flikarna: Grupp av djur och Enskilt djur. Grupp av djur: Här registrerar man flera djur som alla har inkommit till produktionsplatsen samma datum och från samma leverantör. Fördelen med denna webbsida är att händelsedatum och Från produktionsplats bara fylls i en gång. Enskilt djur: Här registrerar man ett djur i taget med alla de uppgifter som krävs för rapportering. Utgående djur Här registrerar du utgående djur som försäljning, slakt, hemslakt, avlivning/självdöd och tillfälligt ute. Om du är medlem i en husdjursförening innehåller webbsidan även fälten biorsak 1 och biorsak 2. Det finns två sätt att registrera utgående djur. Om man klickar på fliken Utgående djur så öppnas under flikarna: Grupp av djur och Enskilt djur. Grupp av djur: Här registrerar man flera djur som alla har utgått från produktionsplatsen samma datum och till samma produktionsplats. Fördelen med denna webbsida är att händelsedatum och Till produktionsplats bara fylls i en gång. Enskilt djur: Här registrerar man ett djur i taget med alla de uppgifter som krävs för rapportering. 7

8 Information om registrering Enskilt djur När du har fyllt i alla fält vid en registrering klickar du på knappen Lägg till registrering. Förekommer det felaktigheter i de ifyllda uppgifterna visas ett felmeddelande med information om vad som är fel. Om inga felaktigheter förekommer läggs registreringen upp i en lista som är synlig under rubriken Översikt - Registrerade händelser som ligger i den nedre delen av skärmbilden i väntan på överföring till det centrala nötkreatursregistret. Du kan nu registrera ytterligare händelser genom att upprepa förfarandet ovan tills du registrerat alla aktuella händelser. Grupp av djur På webbsidan för Grupp av djur finns inte knappen Lägg till. När man fyllt i alla registreringar klickar man på knappen Klar med registrering. Förkommer det felaktigheter visas information om vad som är fel. Då klickar man på knappen Tillbaka och rättar det felaktiga. På denna webbsida måste alla registreringar vara korrekta innan de kan skickas. Grupp av djur från djurinnehavet Sök fram ditt aktuella djurinnehav (måste vara dagens datum du sökt på). Markera de djur som är aktuella genom att bocka för rutan i kolumnen Markera. Klicka därefter på knappen Utrapportera eller Inrapportera. Inrapportera kan du bara göra på djur som är rapporterade tillfälligt ute. Du kommer då till sidan Registrera Grupp. Alla djuridentiteterna som du markerat är ifyllda i listan. Om du är medlem i husdjursförening och ska rapportera kor/kvigor till slakt måste du välja en biorsak på dessa. Annars väljs händelseorsak, händelsedatum fylls i och eventuellt Till/Från SE-nummer. Klicka därefter på knappen Klar med registrering. Förekommer det felaktigheter visas information om vad som är fel. Då klickar man på knappen Tillbaka och rättar det felaktiga. På denna webbsida måste alla registreringar vara korrekta innan de kan skickas. OBS! Kom ihåg att registreringarna som är gjorda måste skickas för att bli överförda till CDB. "Se sidan 7 - Skicka händelser" Så länge du inte skickat registreringarna kan du ändra eller ta bort dem. 8

9 Skicka händelser När du lagt upp de registreringar du vill göra klickar du på knappen Klar med registrering. Då kommer du till webbsidan Registrera - Skicka händelser. Här presenteras alla registreringar i en lista. Är du inte nöjd kan du åtgärda det som inte stämmer genom att klicka i kolumnen Ändra eller Ta bort på aktuell djurrad, beroende på vad det är som inte stämmer. Är du däremot nöjd klickar du på knappen Skicka. Du får då en bekräftelse på att dina händelser har skickats iväg. Där står antal händelser som är skickade samt tidpunkten när du skickade händelserna. När denna bekräftelsesida kommit upp är händelserna skickade. Vill du kan du skriva ut en kvittens på de händelser som är skickade. Klicka på knappen Kvittens (du får då välja om du vill öppna kvittensen direkt på skärmen eller spara som en fil), de skickade händelserna visas och kan skrivas ut. Stäng sedan kvittensen. Du är då tillbaka på bekräftelsesidan och kan då välja någon annan flik i menyn. Kvittenser på rapporteringar som är gjorda efter sparas i 1år och går att söka fram på sidan Kvittenser som finns under Sök i huvudmenyn. Kontrollera att händelserna är skickade Gå till ditt djurinnehav och kontrollera att detta har uppdaterats. Har du registrerat inkommande djur ska dessa finnas med i djurinnehavet. Har du registrerat utgångar ska dessa inte finnas med i djurinnehavet. Under fliken Sök - Händelser kan du också kontrollera skickade händelser. För mer information angående alla flikar m.m. kan du läsa den utförligare handboken som finns både på webbsidan innan inloggning och under fliken Kundservice efter inloggning. 9

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer