Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support"

Transkript

1 KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information... 3 Logga in... 4 Välja studie... 4 Byta lösenord... 5 Registrera prover... 6 Registrera ett prov per provgivare... 6 Registrera flera prover per provgivare Validera prover som ej godkänts vid registreringen Söka efter data Söka efter prover för en viss provgivare Se all data för studien Lathund för att importera CSV i MS Excel Ändringsmeddelande Allmänt Vad är ELSA? ELSA (External Logging of Samples Application) är en webbaserad applikation som KI Biobank tillhandahåller för att intressenter som befinner sig utanför Biobankens interna nätverk ska kunna registrera prover. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18) Utfärdad av: Staffan Bergh

2 Vad behövs för att använda ELSA? För att använda ELSA behövs ett användarkonto. Alla användare skall ha ett personligt konto som kan användas efter inloggning i applikationen med användarnamn och lösenord. Ingen användare skall ha mer än ett konto, även om användaren i fråga använder ELSA för registrering av prover i fler än en studie. Till varje konto finns rättigheter kopplade och dessa rättigheter avgör vilka studier användaren kan komma åt att registrera prover i. För att få ett användarkonto till ELSA kontaktar du KI Biobank via adressen För att använda ELSA behövs en webbläsare. Webbläsare som stöds är: Internet Explorer 6 och senare versioner (tillgänglig på de flesta PC) Mozilla Firefox 3 och senare versioner (vanlig på Macintosh) Skulle det uppträda problem vid användningen av någon av ovanstående programvaror, var vänlig rapportera detta till KI Biobank enligt instruktioner i avsnittet Felrapportering och support. Felrapportering och support Om ett problem eller fel uppstår vid användning av ELSA kontaktas supporten på KI Biobank via adressen För att underlätta hanteringen av ärendet är det viktigt att du beskriver problemet så tydligt som möjligt. Viktig information är till exempel vad du gjorde när problemet uppstod och tidpunkten då problemet uppstod. Om möjligt, bifoga eventuella felmeddelanden som visas av systemet. Innan du kontaktar supporten, var vänlig och kontrollera att ELSA stödjer den webbläsare du använder. Information om vilka webbläsare som ELSA stödjer finns i avsnittet Vad behövs för att använda ELSA?. Om du har frågor eller behöver hjälp med användandet av ELSA kan du få hjälp genom att kontakta KI Biobank via Att använda ELSA ELSA används för registrering av prover. För att kunna använda ELSA måste man logga in med användarnamn och lösenord, se avsnittet Logga in. Efter inloggning får användare som har tillgång till fler än en studie välja en studie att arbeta med. Detta beskrivs under avsnittet Välja studie. Efter lyckad inloggning visas sedan ELSAs startsida, se Bild 1. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

3 Bild 1 ELSAs startsida På startsidan visas information om antal provgivare och antal prover som finns registrerade i aktuell studie. På startsidan finns även en meny där man kan välja vad man vill göra. För att registrera prover väljer man Registrera prov, vilket beskrivs i avsnittet Registrera prover. För att se redan registrerat data väljer man Sök, se mer information under avsnittet Söka efter data. Byt studie används för att välja en annan studie att arbeta med och Byt lösenord används för att välja ett nytt lösenord. Instruktioner för dessa alternativ finns i avsnitten Välja studie och Byta lösenord. För att logga ut från ELSA klickar man på länken Logga ut som finns i den högra delen av fönstret. Viktig information Viktigt att tänka på vid användande av ELSA är att vara försiktig med användande av webbläsarens bakåt-knapp. Det går inte att använda denna knapp för att till exempel ångra registrering eller ändring av ett prov. För att ändra redan sparad information kontakta istället supporten på KI Biobank, se avsnittet Felrapportering och support för mer information om detta. Registrerade prover måste valideras. Syftet med detta är att förhindra att felaktiga data registreras. Provinformationen sparas i ELSA så fort provet registrerats men provet markeras inte som validerat förrän användaren godkänt inmatad data. Detta gör det möjligt att upptäcka och rätta fel som uppstått vid registreringen. Mer om validering Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

4 av registrerade prover beskrivs i avsnittet Registrera prover samt i avsnittet Validera prover som ej godkänts vid registreringen. Logga in När man navigerar till sidan visas ELSAs inloggningssida, se Bild 2. Bild 2 ELSAs inloggningssida. För att logga in i ELSA, ange användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Svenska är standardspråket i ELSA, men det går att byta språk till engelska om så önskas. Detta görs innan inloggning genom att klicka på länken English i fönstrets övre del. På inloggningssidan finns även en länk till KI Biobanks hemsida samt information om var frågor och felrapporter skall skickas. Denna adress kan till exempel användas om du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord, eller om ditt konto har låsts. För att höja säkerheten i ELSA låses ett användarkonto när ett felaktigt lösenord angivits tre gånger. Välja studie Användare som har tillgång till mer än en studie får direkt efter inloggning välja en studie att arbeta med, se Bild 3. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

5 Bild 3 Användare som har tillgång till fler än en studie får välja en studie att arbeta med direkt efter inloggning. Välj en studie och klicka på OK. Efter val av studie visas ELSAs startsida, se Bild 1. Användare som enbart har tillgång till en studie kommer direkt till ELSAs startsida efter inloggning. Användare som har tillgång till flera studier kan komma åt sidan där man byter studie genom att välja Byt studie i menyn. Genom att byta studie kan man registrera prover i flera olika studier utan att behöva logga ut från ELSA. Byta lösenord För att byta lösenord, välj Byt lösenord i menyn. Ange sedan ditt gamla lösenord och ett nytt lösenord, se Bild 4. Det nya lösenordet, som måste innehålla minst 8 tecken, måste upprepas för att minimera risken för felskrivningar. Klicka på Spara för att byta lösenordet. Bild 4 Sida för byte av lösenord Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

6 Registrera prover För att registrera prover, välj Registrera prov i menyn. Om du har tillgång till flera studier, var noga med att kontrollera att rätt studie är vald innan du börjar. Namnet för den valda studien står angivet till vänster i fönstrets över del, se Bild 1. Den första sidan som visas vid registrering av prover frågar efter typ av registrering och provtyp, se Bild 5. Bild 5 Denna sida är den första sidan som visas när man ska registrera prover. Registrering av prover där ett prov per provgivare registreras beskrivs i avsnittet Registrera ett prov per provgivare. Registrering av prover där fler än ett prov registreras för varje provgivare beskrivs i avsnittet Registrera flera prover per provgivare. Registrera ett prov per provgivare Om ett prov per provgivare skall registreras, välj detta alternativ på den första sidan som visas efter att alternativet Registrera prov i menyn valts, se Bild 5. Välj sedan provtyp och klicka på OK. En sida där prover kan registreras visas nu, se Bild 6. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

7 Bild 6 Sida för registrering av prover då ett prov per provgivare ska registreras. Ange provgivaridentitet samt providentitet och klicka på OK för att registrera provet. Registrerade prover visas under Inmatad data, se Bild 7. Detta gör det möjligt att kontrollera registrerat data och rätta till eventuella felaktigheter. Om provet inte kan registreras, till exempel om det finns registrerat sedan tidigare, kommer ett felmeddelande visas. Notera att alla tecken i provgivaridentitet och providentitet är signifikanta, alltså även ledande nollor, bindestreck och liknande. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

8 Bild 7 Registrerade prover visas under Inmatad data. För att göra ändringar, klicka på länken Ändra till höger om det prov vars information skall ändras. En sida där provgivaridentitet, streckkod och/eller provtyp kan ändras visas då, se Bild 8. Ändra den felaktiga informationen och klicka på OK för att spara ändringarna. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

9 Bild 8 Sida där provinformation kan redigeras. För att godkänna inmatad data, klicka på Godkänn. Inmatad data behöver inte godkännas efter varje prov utan upp till 15 prover i taget kan registreras. När 15 prover registrerats visas ett meddelande som anger att inmatad data måste godkännas innan fler prover kan registreras, se Bild 9. Kontrollera att inmatad data är korrekt, utför eventuella ändringar och godkänn sedan för att fortsätta registreringen. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

10 Bild 9 Maximalt 15 prover kan registreras innan inmatad data måste godkännas. Det går bra att registrera prover av olika typ. Klicka på knappen Byt till höger om den valda provtypen för att välja en annan provtyp. En sida där det går att välja mellan aktuella provtyper för studien visas då, se Bild 10. Välj en provtyp och klicka på OK. Bild 10 Sida där en ny provtyp kan väljas. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

11 Instruktioner för validering av prover som av någon anledning inte godkänts i samband med registreringen finns under sektionen Validera prover som ej godkänts vid registreringen. Registrera flera prover per provgivare Registrering av flera prover per provgivare skiljer sig endast åt från registrering av ett prov per provgivare genom att man inte behöver ange provgivaridentiteten för varje prov. Detta görs istället innan proverna registreras. Läs igenom avsnitt Registrera ett prov per provgivare innan du fortsätter om du inte redan gjort det. För att registrera flera prover per provgivare, välj detta alternativ på den första sidan som visas efter att alternativet Registrera prov i menyn valts, se Bild 5. Välj sedan provtyp och klicka på OK. En sida där provgivaridentitet för den första provgivaren anges visas, se Bild 11. Bild 11 Sida där provgivaridentitet anges vid registrering av prover där flera prover per provgivare ska registreras. Ange provgivaridentiteten och klicka på OK. En sida där prover registreras visas, se Bild 12. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

12 Bild 12 Sida där prover registreras då fler än ett prov per provgivare ska registreras. Registrera prover genom att ange providentitet och klicka på OK. Precis som för registrering av ett prov per provgivare visas registrerade prover som ännu inte godkänts under Inmatad data. För att byta provtyp klicka på knappen Byt bredvid aktuell provtyp. När alla prover för provgivaren är registrerade, klicka på knappen Byt bredvid provgivaridentiteten och ange provgivaridentiteten för nästa provgivare. När alla prover har registrerats, klicka på knappen Till startsidan för att komma till ELSAs startsida. Ändring och godkännande av inmatad data fungerar på samma sätt som när ett prov per provgivare registreras. Instruktioner för validering av prover som av någon anledning inte godkänts i samband med registreringen finns under avsnittet Validera prover som ej godkänts vid registreringen. Validera prover som ej godkänts vid registreringen I normalfallet godkänns inmatad data direkt vid registrering av prover. Om prover av någon anledning inte godkänts vid registreringen, till exempel på grund av ett strömavbrott, finns det möjlighet att göra detta vid ett senare tillfälle. Notera att även ovaliderade prover kan importeras till KI Biobanks interna system, så det är olämpligt att lämna data ovaliderade länge. När man väljer att registrera prover visas eventuella ej validerade prover som man själv registrerat under Inmatad data på sidan där prover registreras. Detta gör att man kan återuppta registreringen om den av någon anledning avbröts innan man var klar. Om det finns ej validerade prover i den aktuella studien ser man detta på startsidan, där det finns ett meddelande om att det finns prover att validera och en länk till en sida där detta kan göras, se Bild 13. Om det inte finns några prover att validera ser startsidan ut som på Bild 1. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

13 Bild 13 Om det finns prover i studien som inte har validerats visas ett meddelande om detta på ELSAs startsida. Information om ej validerade prover visas så snart det finns ej validerade prover i studien, oberoende av vilken användare som är inloggad. För att komma till en sida där proverna kan valideras, klicka på länken Validera prover. Den sida som visas listar samtliga ej validerade prover i studien, se Bild 14. Bild 14 Sida där ej validerade prover kan godkännas. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

14 För varje prov visas all information om provet samt vem som registrerat provet. Det går bra att validera data som en annan användare i studien har registrerat, men man bör i sådant fall försäkra sig om att man vet att de data man validerar är korrekta. Markera proverna som du vill validera, kontrollera att informationen är korrekt och godkänn sedan genom att klicka på OK. Om det fortfarande finns prover kvar att validera visas valideringssidan igen. I annat fall informeras användaren om att det inte finns ytterligare prover att validera. För att avsluta valideringen, klicka på Avbryt. Om du upptäcker fel när du kontrollerar registrerat data går det bra att göra ändringar. För att ändra ett prov, klicka på länken Ändra till höger om provet. En sida där provgivaridentitet, providentitet och provtyp kan ändras visas, se Bild 8. Ändra det som är felaktigt, och klicka på OK för att spara. Notera att de ändringar som sparas kommer att sparas även om du väljer att inte validera provet. Om du önskar ta bort provet, klicka länken Ta bort. En sida visas där du får bekräfta ditt val. Detta steg är det enda där det är möjligt för en användare att ta bort prover från ELSA. Övriga raderingar kan endast utföras av en administratör. Om du vill ta bort ett prov eller ändra ett prov som redan godkänts, kontakta supporten på KI Biobank enligt beskrivning i avsnitt Felrapportering och support. All information för prover som ännu inte validerats kan dock ändras och detta bör om möjligt användas för att rätta till felaktigheter. Söka efter data I ELSA finns en söksida där man kan se data som är registrerat för den aktuella studien. Hur man byter studie finns beskrivet i avsnittet Välja studie. För att komma till söksidan, välj Sök i menyn. Söksidan gör det möjligt att söka efter alla prover för en viss provgivare, se avsnitt Söka efter provgivare för en viss provgivare, samt att se allt data som finns registrerat för studien, se avsnitt Se all data för studien. Bild 15 visar ELSAs söksida. Bild 15 ELSAs söksida. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

15 Söka efter prover för en viss provgivare För att söka efter alla prover för en viss provgivare anger man provgivaridentiteten och klickar på Sök. Resultatet visar samtliga prover för provgivaren, se Bild 16. Om inga prover hittas för provgivaren visas ett meddelande om detta. Bild 16 Resultat från sökning efter alla prover för en provgivare. Se all data för studien För att se all data som finns registrerat för studien, klicka på Sök all data för aktuell studie på söksidan. En sida med information om antal prover i studien, samt en lista med registrerade prover visas, se Bild 17. Tabellrubrikerna kan användas för att sortera visat data. Klicka en gång på rubriken för stigande sortering och ytterligare en gång för fallande. De prover som inte laddats upp till KI Biobank visas med en gul varningstriangel i kolumnen längst till höger. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

16 Bild 17 Resultat av sökning efter allt data för en studie. Allt data för studien går att exportera till en CSV-fil. Denna kan sedan importeras i Excel för lättare hantering, se avsnittet Lathund för att importera CSV i MS Excel Lathund för att importera CSV i MS Excel 2003 Följande avsnitt är en kort lathund för hur man importerar den ELSA-genererade CSV-filen i MS Excel 2003 i engelsk version. Samtliga Excel-fält kommer att vara i textformat. Observera att KI Biobank i normalfallet inte kan ge någon support för användningen av MS Excel och att import i andra versioner av MS Excel kan avvika från nedanstående instruktioner. 1. Starta MS Excel. Om inget tomt Excelblad visas, skapa ett nytt genom att välja menyn File New 2. Öppna den ELSA-genererade filen elsa-data.csv genom att välja meny Data Import External Data Import Data 3. En dialog visas (se Bild 18) där radioknappen Delimited skall vara vald. Fältet File origin skall lämnas i sitt förvalda läge. Klicka Next> Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

17 Bild I nästa dialog (se Bild 19Bild 19) skall Comma väljas som avgränsare (Delimiter). Klicka Next Bild I den tredje dialogrutan (Bild 20) väljer man importformat genom att klicka i den vänstra kolumnen i ruta Data preview, hålla ner Shift-tangenten och klicka i kolumnen allra längst till höger. Därefter skall radioknappen Text väljas i rutan Column data format. Klicka Finish. Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

18 Bild I den sista dialogen (Bild 21) skall Existing worksheet vara vald. Klicka OK och spar filen under önskat namn. Bild 21 Ändringsmeddelande Version Punkt Beskrivning av ändring Sign 01 NA Nytt dokument IP 02 NA Uppdatering för release AB NA Infört i Centuri CR NA Uppdatering för version BEF Tillagd lathund för Excelimport NA Tagit bort referenser till 2.1. SB Formatering NA Formatering. Lagt till en kommentar om signifikanta siffror i streckkoder och CDK SB Dok.namn: Användarmanual för ELSA Gäller fr.o.m: Dok.nr.-utgåva: (18)

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Sida 2 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Förutsättningar... 4 Plug-in... 4 Web-läsare... 4 Inloggning... 5 Användaruppgifter... 5 Inloggning... 5

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat Användarhandledning Inloggning sker så här. En webbläsare startas, för Windows-användare Internet Explorer och för Mac-användare Safari (OBS! Ej Firefox. Firefox kan inte hantera den javafil som skickas

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources. Användarmanual Risk. Reinsurance. Human Resources. Innehåll Inloggning 3 Glömt lösenord 3 Bli kund 4 Registrering företag 6 Registrering anställda 6 Manualer 7 Allmän information om tjänsten 7 Rapport

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

idrive Användarmanual för kilometerrapportering

idrive Användarmanual för kilometerrapportering idrive Användarmanual för kilometerrapportering Innehåll 1. Registrera ny användare till idrive 2. Introduktion till idrive 3. Information om Ditt fordon 4. Rapportera privata- och tjänstekilometer 5.

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Lathund Skolverkets bedömningsportal

Lathund Skolverkets bedömningsportal Lathund Skolverkets bedömningsportal 1 (10) Innehåll 1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal... 2 2. Så här öppnar du enskilda uppgifter eller prov & material med flera uppgifter... 6 3.Logga ut...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR Dexter Grundfunktioner Handledning för lärare 2006-10-05/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Inloggning i Dexter Vi skall nu följa Karin Kronkvist,

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS Version 3. 2011-04-29 Sida 1 av 5 INTRODUKTION... 3 REGISTRERA DIN KOMPETENS/UTBILDNING... 3 Sida 2 av 5 Introduktion Denna del av PA-webben använder du dig

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer