EVALD manual. Evald version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02"

Transkript

1 EVALD manual Evald version

2

3 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5 Lägga till/byta studentrepresentant...6 SKAPA EGNA FRÅGOR... 7 Skapa kategori...7 Byt namn på kategori...7 Radera kategori...8 Flytta kategori drag-och-släpp...8 Skapa fråga...9 Ändra fråga...13 Radera fråga...13 Flytta fråga drag-och-släpp...13 Förhandsgranska...14 PUBLICERA EGNA FRÅGOR KURSANSVARIGES KOMMENTAR Ange antal studenter som följt kursen...15 Färdig med kommentarerna...16 STUDENTREPRESENTANTS KOMMENTAR SAMMANSTÄLLNING Vem har svarat?...18 Påminnelse för studenten i Studentwebben...19 Svaret på en individuell kursvärdering...19 SKRIVA UT KURSVÄRDERINGEN STUDENTEN SVARAR PÅ KURSVÄRDERINGEN EJ ÖPPEN KURSVÄRDERING LOGGA IN SVARA PÅ KURSVÄRDERINGEN SVARA PÅ KURSVÄRDERINGEN - ENGELSKA RESULTATET PÅ KURSVÄRDERINGEN RESULTATET PÅ KURSVÄRDERINGEN - ENGELSKA STUDENTREPRESENTANT SAMMANSTÄLLNING AV KURSVÄRDERINGEN KURSANSVARIG KOMMENTARER STUDENTREPRESENTANT KOMMENTARER Evald version

4

5 EVALD Kursvärdering på engelska Kursvärderingen innehåller 9 obligatoriska frågor med möjlighet att lägga till egna frågor. De obligatoriska frågorna kan visas både på svenska och på engelska. Det är studenten själv som väljer att visa kurshemsidan på engelska och där igenom få de obligatoriska frågorna på engelska. Egna frågor på engelska Har du egna frågor du vill ställa i kursvärderingen måste du välja om de ska visas på svenska eller engelska. De egna frågorna kommer inte att byta språk när studenten väljer nytt språk på kurshemsidan! Den frågetyp du väljer till din egen fråga kan däremot visas på engelska. Det här är en fråga i kursvärderingen, när studenten visar kurshemsidan på engelska. Frågetypen visas på engelska för studenten. Sammanställning på engelska När kursvärderingen har stängts kommer studenterna att se den publicerade sammanställningen på det språk som kurshemsidan visas på. 1 (25)

6 Kursvärdering generellt Du kan skapa kursvärderingen, lägga till egna frågor, spara och fortsätta skriva frågor en annan dag. Studentvy Vem får svara på frågorna??? Slunik tittar i Ladok på vilken student som är REGISTRERAD på kurstillfället. Om en student har registrerat avbrott i Ladok, kommer studenten inte att kunna svara på värderingen. Öppningsdatum: Kursvärderingen är öppen för redigering fram till och med dagen före öppningsdatumet. Studenterna kan fylla i kursvärderingen från och med öppningsdatumet. Stängningsdatum: Studenterna kan fylla i kursvärderingen till och med stängningsdatumet. Dagen efter stängningsdatumet så kommer de obligatoriska frågorna, och de egna frågorna som du själv har valt, att publiceras på kurshemsidan. Kommentarer publiceras aldrig! Skapa kursvärdering Klicka på knappen skapa kursvärdering Ange öppningsdatum och stängningsdatum 2 (25)

7 Kopiera en kursvärdering från ett tidigare kurstillfälle Har du skapat kursvärderingen vid ett tidigare kurstillfälle kan du välja att kopiera det. Om du inte väljer att göra det vid det här tillfället så kan du välja att lägga till frågor från en tidigare kursvärdering, en i taget, när du ska skapar egna frågor (se sid 7). Klicka på knappen kopiera tidigare kursvärdering Skriv in kurskoden på den kurs du vill kopiera kursvärderingen ifrån. Klicka på Sök 3 (25)

8 Markera det kurstillfälle där kursvärderingen finns och klicka på OK. Tips! Du kan klicka på en kolumnrubrik och sortera listan efter den kolumnen, stigande eller fallande! Kursens namn och anmälningskod visar vilken kursvärdering du valt att kopiera. 4 (25)

9 Studentrepresentant En student från kursen ska utses som studentrepresentant, att delta i kommenteringen av kursvärderingen. Vet du inte studentnamnet nu när du skapar kursvärderingen kan du ange det senare, även efter att kursvärderingen har öppnats. Klicka på Skapa kursvärdering Ändra öppnings/stängningsdatum Har du skapat en kursvärdering och där angett öppnings- och stängningsdatum, kan du ändra datumet fram till och med dagen före öppningsdatumet. Efter att kursvärderingen är öppen kan du inte ändra datumen själv, kontakta då Slunik supporten. Klicka på knappen Ändra Ändra datum och klicka på Ändra datum 5 (25)

10 Lägga till/byta studentrepresentant Namnet på studentrepresentanten kan du lägga till/byta även efter att kursvärderingen har öppnats. Klicka på knappen ändra En lista över de studenter som är registrerade på kursen visas. Markera namnet i listan så infogas studentens AD-inloggningsnamn automatiskt. Klicka på knappen Spara. 6 (25)

11 Skapa egna frågor 9 obligatoriska frågor finns från början av kursvärderingen. Dessa kan du inte ta bort eller flytta på. Eventuella frågor som du lägger till själv får nummer 10 och uppåt. Skapa kategori En kategori illustreras av en mapp när du administrerar och visas som en rubrik i kursvärderingen. Klicka på knappen Skapa kategori Skriv in namnet på kategorin och klicka på Spara Byt namn på kategori Markera den kategori du vill byta namn på Klicka på knappen Editera kategori Skriv in det nya namnet och klicka på Spara 7 (25)

12 Radera kategori Du kan inte radera en kategori som innehåller frågor. Radera/flytta alla frågor först. Markera den kategori som du vill ta bort Klicka på knappen Radera kategori Bekräfta med Ja Flytta kategori drag-och-släpp Du kan enkelt flytta på din kategori genom att dra och släppa den. Släpp när du ser ett streck, då är flytten OK. Peka med musen på kategorin du vill flytta på, håll ned vänster musknapp Dra och släpp kategorin dit du vill flytta den Obs! Om du ser en röd ring med vitt kryss i så blir inte flytten godkänd! Om du släpper musen nu så händer ingenting. Dra tills krysset försvinner och du ser ett streck som visar var kategorin kommer att placeras. 8 (25)

13 Skapa fråga Skapa egna frågor och sortera upp dom under kategorier. En fråga illustreras av en punkt. Markera den kategori du vill att frågan ska ligga under Klicka på knappen Skapa fråga Du kan skapa en fråga på tre sätt: 1. Skriv frågan själv och välj frågetyp 2. Importera fråga från en frågebank 3. Importera egen fråga från en annan kursvärdering Obs! Idag finns inte frågebanken på engelska. Du kan välja en fråga på svenska från frågebanken, och sedan översätta den själv. En engelsk frågebank kommer att finnas framöver. Skapa fråga Skriv din fråga 9 (25)

14 Välj frågetyp från listan. Klicka på Spara. Importera fråga från Frågebank Klicka på knappen Importera fråga Markera frågan och klicka på OK Välj frågetyp och klicka på Spara 10 (25)

15 Importera fråga från tidigare kursvärdering Klicka på knappen Importera fråga Skriv in kurskoden från den kurs du vill kopiera frågan ifrån, klicka på Sök 11 (25)

16 Skriv in kurskoden igen, och klicka på Sök (bugg som gör att du behöver skriva kurskoden två gånger, ska åtgärdas!) Markera kurstillfället och klicka på OK Markera frågan och klicka på OK. Du har nu möjlighet att uppdatera frågan eller frågetypen om du vill. Klick på Spara 12 (25)

17 Ändra fråga Markera frågan du vill ändra på. Klicka på knappen Ändra fråga Gör dina ändringar och klicka på Spara Radera fråga Markera frågan du vill ta bort Klicka på knappen Radera fråga Bekräfta med Ja Flytta fråga drag-och-släpp Vill du flytta på en fråga från en kategori till en annan kan du bara dra och släppa. Se under Skapa egna frågor flytta kategori, sid 8, för mera information. 13 (25)

18 Förhandsgranska Förhandsgranska då och då när du skapar kursvärderingen och se hur det kommer att se ut. Klicka på knappen Förhandsgranska Förhandsgranska värderingen på svenska eller engelska. Det är de obligatoriska frågorna som växlar språk, de egna frågorna visas som de skapades. Klicka på Stäng fönstret 14 (25)

19 Publicera egna frågor När kursvärderingen är stängd kommer sammanställningen av alla de 9 obligatoriska frågorna att publiceras på kurshemsidan automatiskt. Du kan här välja vilka av de egna frågorna som du också vill ska publiceras. Har du inte valt innan kursvärderingen är stäng kan du göra det efteråt. Obs! Kommentarer kommer INTE att publiceras. Bocka för de frågor du vill att sammanställningen ska publicera på kurshemsidan Kursansvariges kommentar Du som kursansvarig eller administratör i Slunik kan skriva kommentarer till en kursvärdering. Obs! Fältet för kommentarer är öppet en månad efter att värderingen har stängts. Därefter kommer kommentarerna att automatiskt publiceras på kurshemsidan! Skriv in dina kommentarer och gör dina eventuella formateringar Obs! Du måste klicka på knappen Spara kommentarer innan du klicka någon annanstans, annars sparas inte din text! Ange antal studenter som följt kursen För att kunna se statistik över svarsfrekvensen behöver du ange hur många studenter som har gått kursen. 15 (25)

20 OM kursvärderingen skapas efter att studenterna registrerats och visas i listan Studenter, kommer studentantalet automatiskt att hämtas. När kommentarerna är låsta, dvs. en månad efter kursvärderingen stängts eller när du manuellt bockat för att du är klar med kommentarerna, kommer även denna funktion låsas. KOM IHÅG att studenter som registreras avbrott i Ladok, kommer inte ha möjlighet att logga in och svara på värderingen. Skriv in antalet studenter och klick på Spara Färdig med kommentarerna När du har skrivit dina kommentarer färdigt, och klickat på Spara kommentarer, måste du ange att du är färdig för att kommentarerna ska publiceras på kurshemsidan. Bocka för Jag är klar med mina kommentarer Obs! Efter att du har bekräftat med Ja är kommentarerna låsta och du kan inte editera texten mera. Om du inte bockar för att du är klar kommer kommentarerna automatiskt att publiceras på kurshemsidan, en månad efter kursvärderingens stängningsdatum. Studentrepresentants kommentar Studenterna utser en student i klassen som ska ansvara för att kommentera kursvärderingen. 16 (25)

21 Studentrepresentanten har en egen inloggning där hela sammanställningen visas, med kommentarer. När den kursansvarige är färdig med sina kommentarer visas även dom. Studentrepresentanten har en månad på sig, efter att kursvärderingen är stängd, att skriva kommentarerna. När studentrepresentanten har skrivit färdigt sina kommentarer visas de i Slunik administrationen. Kommentarerna publiceras automatiskt på kurshemsidan. För att logga in går studenten till och klickar på länken Studentrepresentant. 17 (25)

22 Sammanställning När kursvärderingen stängs visas sammanställningen, med kommentarer, i Slunik administrationen. Du kan alltså INTE se sammanställningen förrän dagen efter det stängningsdatum som angetts på värderingen. På kurshemsidan publiceras sammanställningen alltid utan kommentarer, dagen efter stängningsdatumet. Vem har svarat? Du kan inte se namnet på den student som har svarat på kursvärderingen. Medans kursvärderingen är öppen för studenterna att fylla i, så kommer du under länken Sammanställning kunna se hur många som hittills har svarat. När kursvärderingen är stängd kan du se antal svar i sammanställningen. 18 (25)

23 Påminnelse för studenten i Studentwebben Studenter som har en öppen kursvärdering kommer att få en påminnelse i studentwebben, med en länk till kurshemsidan. Påminnelsen visas så fort kursvärderingen öppnas, till och med att den stängs. Endast studenter som är registrerade på kursen i Ladok får denna påminnelse. Studentwebben Svaret på en individuell kursvärdering Kom ihåg, du kan aldrig koppla ihop en kursvärdering med en students namn! I sammanställningen kan du - klicka på en kommentar för att visa hela kursvärderingen som den personen har skickat in. - klicka på en stapel, och välja en persons kursvärdering. Namnen visas som Student 1, Student 2 osv. 19 (25)

24 Skriva ut kursvärderingen Från utskriftsfunktionen kan du välja att skriva ut kursvärderingen i olika varianter. Resultatet blir en.pdf-fil. Klicka på ikonen Print i högra hörnet. Välj skriv ut på svenska eller engelska. Välj mellan: - Frågeformulär Endast frågorna i kursvärderingen kommer med. - Standardfrågor Sammanställningen av de 9 obligatoriska frågorna. - Standardfrågor + kommentarer Sammanställningen av de 9 obligatoriska frågorna med eventuella kommentarer. - Standardfrågor & Egna-frågor Sammanställning av de 9 obligatoriska frågor och egna frågor - Standardfrågor & Egna-frågor + kommentarer Sammanställning av de 9 obligatoriska frågor och egna frågor med kommentarer. 20 (25)

25 Studenten svarar på kursvärderingen Ej öppen kursvärdering Om kursvärderingen inte är öppen för studenten visas texten Kursvärderingen är inte öppen! på kurshemsidan. Läraren anger datum när kursvärderingen ska öppnas och när den ska stängas. Logga in Är kursvärderingen öppen så kommer en inloggningsruta fram och studenten kan logga in. Endast studenter som är registrerade på kursen har behörighet att logga in. Samma användarnamn och lösenord som studenten har till bla. Studentwebben. 21 (25)

26 Svara på kursvärderingen De första 9 obligatoriska frågorna måste besvaras innan det går att spara värderingen. Under tiden som värderingen är öppen kan studenten alltid logga in igen och fortsätta svara/ändra svaren. Svara på kursvärderingen - engelska Om studenten väljer att visa kurshemsidan på engelska visas de 9 obligatoriska frågorna på engelska. De frågor som läraren skriver själv kan bara vara på ett språk, det språk läraren väljer. 22 (25)

27 Resultatet på kursvärderingen Resultatet på kursvärderingen visas på kurshemsidan direkt när kursvärderingen är stängd. Det vill säga alla 9 obligatoriska frågor utan kommentarer (visas aldrig). Även de frågor som läraren har skrivit själv och valt att visa. Senast en månad efter att kursvärderingen är stängd publiceras även lärarens och studentrepresentantens kommentarer. Resultatet på kursvärderingen - engelska Om studenten har valt att visa kurshemsidan på engelska visas sammanställningen på engelska. De frågor som läraren skriver själv kan bara vara på ett språk, det språk läraren väljer. 23 (25)

28 Studentrepresentant Studentrepresentanten loggar in från Sammanställning av kursvärderingen Studentrepresentanten kan se sammanställningen av kursvärderingen, och kommentarerna! 24 (25)

29 Kursansvarig kommentarer Här visas kursansvariges kommentarer när det är klart. Studentrepresentant kommentarer Studentrepresentanten skriver sina kommentarer, klicka på Spara och kan fortsätta skriva en annan dag. När det är klart väljer man Jag är klar med mina kommentarer. Kursansvarige kan då se studentrepresentantens kommentarer. Efter en månad så kommer de automatiskt att publiceras - även om man inte är klar! 25 (25)

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas.

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Assistent Modulen Möten Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Stäng/logga ut Flikarna till vänster visar de olika modulerna (Meddelande, Ledamot, Prenumerera,

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer