Grundutbildning EPiServer CMS6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning EPiServer CMS6"

Transkript

1 Grundutbildning EPiServer CMS6

2 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och dokument Bilder

3 Vad krävs för att köra EPiServer? PC eller Mac Körs via en webbläsare Id för inloggning Behörighet att redigera sidor Behörighetsansökan EPiServer/

4 Logga in Jobba med externa sidor Jobba med interna sidor intra.vgregion.se/sec/ui/cms/edit För utbildning epiutb.vgregion.se/sec/ui/cms/edit Namn: test Lösen: test123+ Hemifrån: https://intra.vgregion.se/sec/ui/cms/edit Intranätet https://www.vgregion.se/sec/ui/cms/edit Internet

5 Inloggad i EpiServer - Flikar Struktur Favoriter ImageVault Övriga flikar ej för redaktörer

6 Fliken Struktur Under fliken Struktur ser man alla webbplatser som finns i den EpiSeverinstallation man loggat in i. Någonstans i denna struktur finns sidan man skall jobba med.

7 Fliken Favoriter - Lägg till favorit För att snabbt komma åt sidor man ofta arbetar med kan man lägga de sidorna bland sina favoriter. Högerklicka på sidan i trädstrukturen och välj Lägg till favorit Sidorna visas nu under fliken Favoriter

8 Fliken Favoriter - Ta bort favorit Ta bort favorit genom att högerklicka på sidans namn då man står på fliken Favoriter Välj Ta bort favorit OBS! Klicka inte på alternativet Ta bort. Ta bort innebär att hela sidan tas bort, och inte enbart favoriten

9 Sidans id-nummer Varje sida i strukturen har ett unikt id-nummer Sidans id-nummer ser man genom att ställa muspekaren på sidans namn i strukturen. I den gula ruta som då öppnas ser man på rad 4 vilket id-nummer sidan har. Supporten på VGR IT brukar, vid felanmälan, vilja veta vilket idnummer en sida har. Detta för att, med hjälp av sökfunktionen, lättare hitta sidan.

10 Symboler i trädstrukten Ny sida. Visar sidor som är skapade inom 48h. Sidan ej publicerad. Sidan är tidsinställd och har inte publicerats ännu. Sidan har tidsinställd publicering och tiden har passerat. Sidan är låst för redigering. Sidan visas inte i menyer. Sidan är en genväg till en annan sida.

11 Verktygspaletten till vänster Skapa sida Ta bort sida Klipp ut, kopiera och klistra in sida Övriga ikoner d v s Rättigheter, Dynamiska egenskaper och de tre språkknapparna används av de som administrerar en webbplats.

12 Verktygspaletten till höger Filhantering 2 - Till visaläget 3 - Sök sida med id-nummer eller namn

13 Logga ut Logga ut genom att klicka på pilen vid inloggningsnamnet och där välja Logga ut.

14 Skapa ny sida exempel utifrån mallen Informationssida 1. Markera var i strukturen den nya sidan ska placeras 2 2. Högerklicka och välj Skapa ny eller klicka på skapa ny sida -symbolen Välj typ av sida (mall) Mallen Informationssida används mest, både på intra och www.

15 Skapa ny sida exempel utifrån mallen Informationssida 4. Skriv in text på den nya sidan 5. Välj Spara och visa sidan eller Spara och publicera sidan 5 4 5

16 Skapa ny sida exempel utifrån mallen Informationssida Kursen berör flikarna Innehåll och Schemaläggning. Fliken Högerkolumn styr vad som visas på sidans högra del. Mer info om fliken Högerkolumn och övriga flikar finns på sidan

17 Skapa ny sida fält exempel utifrån mallen Informationssida och fliken Innehåll Namn Det enda fält som är tvingande att fylla i. Detta blir sidans rubrik och de namn som sidan har i EpiServerstrukturen. Alternativt namn Om inte sidans namn skall blir rubrik på sidan kan man i detta fält skriva i det som skall vara sidans rubrik. Puff-text Kort beskrivning av sidans innehåll. Används då man gör nyhetslistor. Brukar oftast lämnas tomt.

18 Skapa ny sida fält exempel utifrån mallen Informationssida och fliken Innehåll Editor I rutan under Editor skriver man in sidans text/innehåll, lägger in länkar och bilder. För att bygga sidans innehåll finns ett antal ikoner, ovanför editor-rutan, som används.

19 Skapa ny sida fält exempel utifrån mallen Informationssida och fliken Innehåll Beskrivning av sida Kort löpande beskrivning av sidans innehåll. För sökoptimering. Standardsökord för sida För sökoptimering. Ord som beskriver sidans innehåll. Skribent och E-postadress Uppgifterna hämtas från användarkontot för den som är inloggad då sidan skapas. Skall annan person stå som skribent, skrivs detta manuellt in i fälten.

20 Skapa ny sida - fält exempel utifrån mallen Informationssida och fliken Schemaläggning Börja publicera Sätts av EpiServer. Kan ändras om sidan skall publiceras senare. Sluta publicera Sätts av redaktören då sidan inte skall visas längre. Skapad Sätts av EPiServer. Arkivera till sida Om sidan, efter att den slutat att publiceras, skall arkiveras anger man här till vilken sida arkivering skall ske.

21 Skrivtips Endast Vänsterställd text Aldrig Kursiv och Understruken Använd endast H1 H2 H3 som rubrik (fetstilt text får ej användas som rubrik) Använd gärna Punktlista och Nummerlista Använd Shift + Enter vid ny rad Använd Shift för nytt stycke Klistra in kopierad text som Oformaterad Använd Tabell endast för att presentera data

22 Spara och visa eller Spara och publicera Om man vill förhandsgranska sin sida innan den publiceras väljer man Spara och visa Om man vill publicera sidan utan att förhandsgranska sidan väljer man Spara och publicera Väljer man enbart Spara, sparas ändringar och man står kvar i redigera-läget för sidan

23 Redigera sida Markera, i strukturen till vänster, den sida som skall redigeras 2 Välj fliken Redigera 3 Gör ändringar 4 Spara och visa eller Spara och publicera

24 Klistra in text oformaterat Man kan kopiera text från dokument skrivna i andra program. Markera och kopiera texten i källdokumentet. I EPiServer klickar man på symbolen Växla mellan klistra in som formaterad/oformaterad text. Högerklicka därefter i Editorn och välj Klistra in för att få webbplatsens design (för att slippa skräptecken) Gör sedan egen formatering

25 Versionslista Versioner används för att backa till tidigare versioner, för att arbeta med en ny version av en sida samtidigt som en tidigare version redan är publicerad och för att tidsstyra nya versioner av en sida.

26 Övning 1 Logga in på epiutb.vgregion.se/sec/ui/cms/edit Namn: Lösen: test test123+ Skapa en sida, under sidan med dagens datum. Som Namn ger du sidan ditt namn. Lägg in text i editorn. Välj Spara och publicera sidan. Välj Redigera sidan och ändra i texten. Välj Spara och visa för att förhandsgranska ändringar och välj sedan Publicera sidan. Skapa därefter 3 undersidor till sidan du nyss skapat. (dessa sidor skall användas i övning senare under dagen).

27 Flytta, Kopiera eller Ta bort sida Markera sidan i strukturen Högerklicka (eller använd ikonerna ovanför strukturen) Flytta Klipp ut Klistra in Det går också bra att göra drag och släpp då man skall flytta sidor. Kopiera Kopiera Klistra in Ta bort Ta bort

28 Länkar Det finns två olika verktyg /ikoner för att göra länkar: Meridium link tool eller Infoga/redigera länk. I VGR används oftast Meridium link tool. Länk till sida på annan webbplats (extern länk) Länk till sida på denna webbplats (intern länk) Länk till e-postadress Det är viktigt att tänka på att göra en länktext så beskrivande som möjligt. Text som Läs mer och Klicka här är inga bra länktexter. Istället kan det stå Läs mer i handboken för eller Klicka här för att komma vidare till information om.

29 Länkar Infoga/redigera länk Meridium link tool

30 Länk till sida på annan webbplats länka till sida på internet Markera i editorn texten som skall vara klickbar dvs. länktext. Klicka på symbolen för Meridium link tool Skriv en länktitel Välj målram Välj Länk med pil i listan vid Stilmall Välj fliken Webbsida Välj Sida på annan webbplats Skriv in adress Klicka på Ok Alla länkar visas med gul bakgrund i Editorn och fungerar först efter att du sparat och publicerat.

31 Länk till sida på denna webbplats länka till sida i EpiServerstrukturen Markera i editorn texten som skall vara klickbar dvs. länktext. Klicka på symbolen för Meridium link tool Skriv en länktitel Välj målram Välj Länk med pil i listan vid Stilmall Välj fliken Webbsida Välj Sida på denna webbplats Klicka på rutan med tre prickar i Leta upp sida att länka till Klicka på Välj och Ok Alla länkar visas med gul bakgrund i Editorn och fungerar först efter att du sparat och publicerat.

32 Länk till e-postadress Skriv ut hela e-postadressen i editorn, vilket gör att det blir en klickbar länk av adressen.

33 Övning 2 Utgå från någon av de sidor du tidigare skapat. Skapa länk till sida på annan webbplats. Exempelvis till Skapa länk till sida på denna webbplats (välj sida i strukturen, exempelvis en av de sidor du skapat idag) Gör en e-postlänk

34 Fil-/dokumenthantering EPiServer har en filhanterare (dokumentarkiv) som kallas Upload För att kunna göra en länk till ett dokument måste dokumentet finnas i filarkivet Filhanteraren består, precis som utforskaren, av mappar Finns dokumentet i filarkivet sedan tidigare eller skall det kopieras in till filarkivet?

35 Fil-/dokumenthantering Gör länk till dokument som finns i arkivet - alternativ 1- (bild 1) Öppna, för redigering, den sida där länken skall göras Klicka på symbolen för Filhantering Klicka på Upload Leta upp den mapp där dokumentet är lagrat Ställ muspekaren på dokumentets namn och Dra och släpp till editorn Klicka på Dölj i filhanteraren

36 Fil-/dokumenthantering Gör länk till dokument som finns i arkivet - alternativ 1- (bild 2) Markera länktexten i editorn Klicka på ikon för Meridiums link tool Ändra namnet på länken i fältet Klickbar text Ändra eventuellt målram för länken. I fältet Stilmall väljer man ikon för den typ av dokument man länkar till. Klicka på OK

37 Fil-/dokumenthantering Gör länk till dokument som finns i arkivet - alternativ 2 - (bild 1) Öppna, för redigering, den sida där länken skall göras Skriv in i editorn det som besökaren skall klicka på och markera texten. Klicka på symbolen för Meridium link tool Ändra eventuellt målram för länken. I fältet Stilmall väljer man ikon för den typ av dokument man länkar till. Klicka på fliken Fil

38 Fil-/dokumenthantering Gör länk till dokument som finns i arkivet - alternativ 2 - (bild 2) Välj alternativ Dokument på denna webbplats Klicka på ikonen efter fältet för att öppna filhanteraren Leta fram dokumentet som skall länkas till. Markera det och klicka på OK Klicka på OK i rutan för länkegenskaper

39 Lägg till dokument i fil-/dokumenthanterare (bild 1) Klicka på ikonen för filhantering (som finns i övre högra hörnet) Leta upp den mapp där det nya dokument skall lagras och klicka in i den mappen. Välj Lägg till fil

40 Lägg till dokument i fil-/dokumenthanterare (bild 2) Klicka på Bläddra och leta, på PCn, upp det dokument som skall läggas till. När man valt dokument på sin PC, klickar man på Öppna och därefter på Spara Nu kan man göra en länk till dokumentet Alternativ: Man kan även dra och släppa filerna från annat fönster till filarkivet och önskad mapp där.

41 Fil-/dokumenthanterare flytta fil Markera fil som skall flyttas Högerklicka på filnamnet och välj och Klipp ut Gå till önskad mapp dit dokumentet skall flyttas Högerklicka och välj Klistra in Välj Spara

42 Övning 3 Utgå från någon av de sidor du tidigare skapat Klicka på fliken Redigera Öppna Filhantering Bläddra fram till din dokumentmapp Lägg in ett nytt dokument i din dokumentmapp Gör en länk till ett dokument genom att dra och släppa från filhanteraren till editeringsrutan på sidan. Gör en länk till ett dokument genom att använda symbolen Meridium link tool Spara och publicera. (Mappen 00 - EpiServer grundkurs 2015, i filarkivet, används under övningen)

43 Bildhantering med ImageVault Lägg till bild i fotoalbum: Öppna sidan för redigering 1 Välj symbolen ImageVault 1

44 Bildhantering med ImageVault Lägg till bild i fotoalbum (forts.): 2 Klicka på Ladda upp fil 3 Bläddra fram bilden i PCn och markera filen som utgör bilden 2 4 Ange Spara i ImageVault 3 5 Klicka på Nästa 4 5

45 Bildhantering med ImageVault Lägg till bild i fotoalbum (forts.): 6 Välj önskat album där bilden skall lagras. Klicka på Nästa 7 Fyll i Metadata och klicka på Nästa 6 Ange minst en kategori Klicka på Spara 7

46 Bildhantering med ImageVault Infoga bild, som finns i fotoalbum, till sida: 1 Placera markören på den rad, i editorn, där bilden skall placeras. 2 Välj symbolen ImageVault 2 1

47 Bildhantering med ImageVault Infoga bild, som finns i fotoalbum, till sida forts.: 3 Leta upp det album där bilden finns 4 När man hittat bilden man vill ha, klickar man på Infoga 3 5 Välj format och klicka på Nästa 4 5

48 Bildhantering med ImageVault Infoga bild, som finns i fotoalbum, till sida forts.: 6 Klicka på Infoga 7 Ange eventuellt en alternativtext till bilden. Klicka på Slutför 6 7

49 Bildhantering med ImageVault Infoga bild som INTE finns i fotoalbum och som INTE skall sparas i ImageVault 1 Öppna sida för redigering och klicka på symbolen för ImageVault 2 1 Klicka på Ladda upp fil 2 Bläddra fram bilden i PCn och markera filen som utgör bilden 3 3 Markera Öppna bildverktyg för att infoga på sida 4 4 Klicka på Nästa Ändra storlek, ange en Alt-text och klicka på Slutför

50 Positionering av bild Klicka på bilden för att markera den Öppna rullisten ovanför Editorn Välj justering (vänster eller höger) för bilden

51 Övning 4 Välj en av de sidor du tidigare skapat Infoga en bild, som redan finns i ImageVault, till din sida. Lägg till en ny bild i ett fotoalbum Välj Kategori Lägg in den nya bilden på din sida Justera bilden så du kan ha text vid sidan av bild (Albumet 00 - EpiServer grundkurs 2015, i Image Vault, används under övningen)

52 Sidornas ordning i menyn Sidornas ordning i menyn kan ändras på två sätt. Det enklaste sättet är att dra och släppa en sida, i strukturen, där man vill att den skall placeras i menyn. Ett annat sätt är att placera sidor med hjälp av sorteringsordning och index.

53 Sidornas ordning i menyn alternativ 2 Markera huvudsidan (föräldern) för den struktur där undersidorna ska sorteras Välj Redigera och klicka på fliken Inställningar I fältet Sorteringsordning väljer man alternativ Enligt sorteringsindex. På så vis kan man själv styra över ordningen på sina sidor i menyn. Spara och publicera sidan

54 Sidornas ordning i menyn - alternativ 2 forts. Markera därefter varje undersida (barn) där sidorna ska sorteras efter önskemål Välj Redigera och klicka på fliken Inställningar I fältet Sorteringsindex skriver man in den indexsiffra för sortering som sidan skall ha. Ju lägre siffra man sätter desto högre upp i menyn hamnar sidan Använd 10-tal eller 100-tal Spara och publicera sidan

55 Övning 5 Använd de tre undersidor du skapade i övning 1. Sortera sidorna så att du själv väljer ordning Prova också alternativet att dra och släppa en sida i strukturen.

56 Support och manualer/lathundar För support kontaktas i första hand förvaltningens webbmaster I andra hand kontaktas VGR IT support, telefon: Manualer och lathundar

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6

Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6 Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6 Välkommen! Tobias Bergman tobias.bergman@knowit.se Konsult (Projektledare, utvecklare) Tider 13.00 Start 14.30? Kaffe 16.00 Slut för idag Grundläggande redaktörsutbildning

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Innehållsförteckning INLEDNING...3 LOGGA IN I EPISERVER...3 BYTA LOGINUPPGIFTER...4 STRUKTUREN PÅ MIN LAGSIDA I EPISERVER...4 STRUKTUR...4 BESKRIVNING AV FLIKARNA...5

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2011-12-06 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Webbverktyg - Webtool

Webbverktyg - Webtool Webbverktyg - Webtool Webtool har fått en ny editor för infogande av text och bild. Utseendet är lite annorlunda, men funktionerna är i stort sett de samma. På de här sidorna hittar du grundläggande information

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Manual

Studieförbundet Vuxenskolan Manual Studieförbundet Vuxenskolan Manual EPiServer 7.5 2014-12-08 Maria Björk Cloud Nine AB Linnégatan 89 E, Box 10304, 100 55 Stockholm, Sweden T +46 8 120 330 24 M +46 735 93 90 24 maria.bjork@cloudnine.se

Läs mer

Redigera text och länka på www.sunne.se

Redigera text och länka på www.sunne.se Redigera text och länka i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 18 Redigera text och länka på www.sunne.se Häftet innehåller anvisningar för hur du redigerar text och länkar internt (till andra sidor på sunne.se)

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer