Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för lokalredaktörer villaagarna.se"

Transkript

1 Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011

2 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext... 7 Infoga bild... 9 Redigera bildens storlek Infoga dokument Infoga länk till webbsida Länk till extern webbplats Länk till intern webbsida Länk till e-post Punktlistor Text först, punkter sedan Punkter medan du skriver Infoga tabell Skapa ny sida Radera sida Skapa nyhet Toppnyhet Skapa nyheter med annat än dagens datum

3 Redigera befintlig sida Gå till den sida du ska jobba med. Om du inte är inloggad, logga in uppe i högra hörnet. Högerklicka och välj SNABBREDIGERA. 3

4 Du kommer då till redigeraläget, som ser ut så här. 4

5 Skriva text eller klistra in kopierad text Om du ska skriva ny text, placerar du markören i det vita utrymmet och skriver. Text som kopieras behöver tvättas innan den klistras in. Börja med att kopiera text från Word, webbsida eller annat. Klicka på ikonen KLISTRA IN SOM TEXT. 5

6 Klistra in den kopierade texten i rutan som visas. Klicka därefter på INFOGA. Texten har då tvättats från felaktiga formateringar och anpassar sig till det teckensnitt som Villaägarna har på sin webbplats. Klicka på SPARA OCH PUBLICERA. 6

7 Rubriker i brödtext Slösa med rubriker, det gör texten mer lättläst. En bra rubrik beskriver med få ord vad stycket handlar om. Ställ markören där rubriken ska vara. Skriv rubriken. Gör radbrytning. Ställ markören i rubriken (du behöver inte markera hela raden). Klicka på rutan för FORMAT (där finns tre alternativ: Rubrik 2, Rubrik 3, stycke) och välj RUBRIK 2. Om det är en underrubrik, välj RUBRIK 3. För att omvandla en rubrik till vanlig brödtext, välj STYCKE. 7

8 8

9 Infoga bild Bilder är bra som budskapsförstärkare. Tänk på att bilden ska ha samband med texten. Ställ markören där du vill ha bilden. Klicka på ikonen INFOGA/REDIGERA BILD. 9

10 Klicka på ikonen BLÄDDRA. 10

11 Dubbelklicka på LOKALFÖRENINGAR. 11

12 Dubbelklicka på mappen med din regions namn t.ex Väst. 12

13 Dubbelklicka på mappen med din förenings namn. 13

14 Klicka på ikonen LÄGG TILL EN NY FIL. 14

15 Klicka på BLÄDDRA för att hämta bilden på din dator. 15

16 Markera bilden du ska hämta, klicka på ÖPPNA. 16

17 Klicka på SPARA. 17

18 Bilden finns då sparad i EPiServers filhanteringssystem, i din lokalförenings mapp. För att infoga bilden där den ska visas, se till att vald bild är markerad (grått fält över namnet) och klicka på OK. En bild som du precis har hämtat är automatiskt markerad. Om så inte är fallet, klickar du bara en gång på bildens namn. Dubbelklickar du på bildens namn, öppnas bilden i ett nytt fönster för att du ska kunna förhandsgranska den. 18

19 Skriv en kort, beskrivande text om vad bilden föreställer i fältet BILDENS BESKRIVNING. När bilden är publicerad, visas den beskrivande texten när besökaren för markören över bilden. Klicka sedan på INFOGA. 19

20 Klicka på SPARA OCH PUBLICERA. 20

21 Redigera bildens storlek Markera bilden och klicka på ikonen INFOGA/REDIGERA BILD. 21

22 Klicka på fliken UTSEENDE. 22

23 Ange den storlek bilden ska ha (px) i rutan som heter DIMENSIONER MAX 400 (px). Tänk på att du bara behöver ange antingen höjd eller bredd. Så länge rutan BIBEHÅLL PROPORTIONERNA är ikryssad ändras bilden proportionerligt. Tänk på att inte dra i bilden, då förlorar den proportionerna. Klicka sedan på UPPDATERA. 23

24 Infoga dokument Skriv en text som beskriver vad som händer när läsaren klickar på länken, t.ex. Läs styrelseprotokollet här. Undvik länktexter av typen Klicka här. Markera texten som ska vara klickbar. 24

25 Klicka på ikonen INFOGA/REDIGERA LÄNK. 25

26 Välj DOKUMENT bland de tre flikarna överst. 26

27 Skriv en kort, beskrivande text i fältet länktitel. Oftast passar det bra att det är samma ord som i länktexten, d.v.s. exempelvis Läs styrelseprotokollet här. När dokumentet är publicerat, visas den beskrivande texten när besökaren för markören över länktexten. 27

28 Ange MÅLRAM ÖPPNA LÄNKEN I NYTT FÖNSTER. När du infogar dokument ska MÅLRAM alltid vara ÖPPNA LÄNKEN I NYTT FÖNSTER. Detta för att besökaren inte ska stänga ner hela webbläsaren när han/hon har läst klart dokumentet. Kontrollera att DOKUMENT PÅ DENNA WEBBPLATS är markerad under LÄNKMÅL. Klicka sedan på ikonen för att BLÄDDRA (tre punkter) för att leta upp ditt dokument. 28

29 Dubbelklicka på LOKALFÖRENINGAR. 29

30 Dubbelklicka på mappen med din regions namn 30

31 Dubbelklicka på mappen med din förenings namn. 31

32 Klicka på ikonen LÄGG TILL EN NY FIL. 32

33 Klicka på BLÄDDRA för att hämta dokumentet på din dator. 33

34 Markera dokumentet du ska hämta, klicka på ÖPPNA. 34

35 Klicka på SPARA. 35

36 Dokumentet finns då sparat i EPiServers filhanteringssystem, i din lokalförenings mapp. För att infoga dokumentet där det ska visas, se till att valt dokument är markerat (grått fält över namnet) och klicka på OK. Ett dokument som du precis har hämtat är automatiskt markerat. Om så inte är fallet, klickar du bara en gång på dokumentets namn. Dubbelklickar du på dokumentets namn, öppnas det i ett nytt fönster för att du ska kunna förhandsgranska det. 36

37 Klicka på OK. 37

38 Klicka på SPARA OCH PUBLICERA när du är klar med sidan. 38

39 Infoga länk till webbsida Skriv en text som beskriver vad som händer när läsaren klickar på länken, t.ex. Läs om vår styrelse. Undvik länktexter av typen Klicka här. Markera texten som ska vara klickbar. 39

40 Klicka på ikonen INFOGA/REDIGERA LÄNK. 40

41 Välj WEBBSIDA bland de tre flikarna överst. 41

42 Skriv en kort, beskrivande text i fältet länktitel. Oftast passar det bra med samma ord som i länktexten, d.v.s. exempelvis Läs om vår styrelse. När länken är publicerad, visas den beskrivande texten när besökaren för markören över länktexten. 42

43 Länk till extern webbplats Om du ska infoga en länk som leder till en annan, extern webbplats, t.ex. ange MÅLRAM ÖPPNA LÄNKEN I NYTT FÖNSTER. Under LÄNKMÅL klickar du i SIDA PÅ ANNAN WEBBPLATS (d.v.s. länken leder till en annan webbplats än din förenings). 43

44 Skriv in den webbadress som du ska länka till, exempelvis Klicka på OK. 44

45 Länk till intern webbsida Om du ska infoga en länk till en annan av din förenings sidor, låter du fältet för MÅLRAM vara tomt. Kontrollera att SIDA PÅ DENNA WEBBPLATS är markerad under LÄNKMÅL. Klicka sedan på ikonen för att BLÄDDRA (tre punkter) för att leta upp den sida du ska länka till. 45

46 Genom att klicka på + i den struktur som kommer upp, hittar du dina sidor. Börja med att klicka på + bredvid LOKALT. Klicka sedan på + bredvid din REGION, + bredvid LOKALFÖRENINGAR, + bredvid DIN LOKALFÖRENING. Klicka sedan på + bredvid den sida som du vill länka till. 46

47 När du kommit ner till den sida som du ska länka till, markerar du den genom att klicka på den. Klicka sedan på VÄLJ. 47

48 I fältet ADRESS finns nu din sida angiven. Klicka på OK. 48

49 Rutan stängs och du är tillbaka på sidan där länken ska vara. Länktexten har blivit understruken, vilket betyder att länken har blivit skapad. Klicka på SPARA OCH PUBLICERA när du är klar med sidan. 49

50 Länk till e-post När du ska ange en e-postadress, räcker det att du skriver in e-postadressen och slår enter. Då får du automatiskt en länkad text. 50

51 Punktlistor Punklistor ökar läsbarheten i en text. Tumregeln är att om du ska räkna upp tre eller fler saker, är en punktlista att rekommendera. Det finns två sätt att göra punklista. Text först, punkter sedan Antingen skriver du innehållet i listan först, markerar hela texten och klickar sedan på ikonen för PUNKTLISTA. Kom ihåg att göra radbrytning mellan det som ska bli varje punkt i listan. 51

52 När du klickat på PUNKTLISTA, blir de markerade raderna en punktlista. Klicka på SPARA OCH PUBLICERA när du är klar med sidan. 52

53 Punkter medan du skriver Du kan också välja att göra punkter direkt. Ställ markören där du vill att listan ska börja. Klicka sedan på ikonen PUNKTLISTA. 53

54 En punkt dyker upp och du kan skriva första raden. När du slår ENTER kommer nästa punkt automatiskt. Klicka på SPARA OCH PUBLICERA när du är klar med sidan. 54

55 Infoga tabell Placera markören där du vill infoga tabellen. Klicka på ikonen INFOGA/REDIGERA NY TABELL. 55

56 Ange antal rader och kolumner i rutan som kommer upp. Du kan alltid ta bort och infoga rader och kolumner i efterhand. 56

57 CELLPADDING innebär att det blir lite luft mellan tabellens kant och texten. CELLSPACING anger hur mycket utrymme det ska vara mellan cellerna i tabellen. Prova att ange värden för att se vad som händer med tabellen! Skriv t.ex. först 10 i rutan vid CELLPADDING och klicka på spara och publicera för att se hur det ser ut. Skriv sedan 10 i rutan för CELLSPACING och publicera det. Det går också bra att lämna tomt. 57

58 Lämna fältet för BREDD tomt. Då anpassar sig cellerna efter innehållet i tabellen. Klicka på INFOGA. 58

59 Fyll sedan tabellen med text. Exempel på hur det kan se ut: 59

60 För att infoga rad eller kolumn, eller ta bort rad eller kolumn, använd ikonerna som finns efter INFOGA/REDIGERA NY TABELL. Ikonerna heter: INFOGA KOLUMN FÖRE, INFOGA KOLUMN EFTER, TA BORT KOLUMN, INFOGA RAD FÖRE, INFOGA RAD EFTER, RADERA RAD. 60

61 Skapa ny sida Ställ dig på den sida som ska vara överordnad den nya sida du ska skapa. Högerklicka och välj NY. Klicka på SKAPA bredvid LOKAL STANDARDSIDA. Ange SIDANS NAMN (tydligt, kort, informativt). Ange också SIDANS RUBRIK (oftast densamma som sidans namn). Skriv sedan in text och infoga eventuell bild i fältet som heter HUVUDINNEHÅLL. 61

62 Klicka på SPARA OCH PUBLICERA när du är klar med sidans innehåll. Den nya sidan syns då i vänstermenyn. Radera sida Kontakta ditt regionkontor om du vill ta bort en sida. De kan hjälpa dig med det. 62

63 Skapa nyhet Klicka på NYHETER som du ser i vänstermenyn på din förenings startsida. 63

64 Högerklicka och välj NY. 64

65 Ange NAMN och RUBRIK på nyheten. Oftast är sidans namn detsamma som sidans rubrik (se nedan hur det ser ut när nyheten är publicerad). Skriv sedan in text. När du är klar klickar du på SPARA OCH PUBLICERA. 65

66 När du klickar på NYHETER i vänstermenyn ser du den nya textens första rader överst. Den lägger sig också på föreningens startsida. 66

67 När du klickat på LÄS MER, ser du hela nyheten. 67

68 Om nyhetens rubrik och namn är olika, ser det ut så här: 68

69 Toppnyhet Nyheterna sorteras per automatik efter vilket datum de skapats, med den senaste överst. Om du vill flytta en nyhet uppåt i nyhetslistan, även fast den har ett äldre datum än andra nyheter, klickar du i rutan för TOPPNYHET. Gå till den nyhet du vill ändra. Högerklicka och välj SNABBREDIGERA. 69

70 Klicka i rutan TOPPNYHET. Klicka på SPARA OCH PUBLICERA. 70

71 Skapa nyheter med annat än dagens datum I och med att material från den gamla webbplatsen är automatiskt överflyttat, ligger nyheterna ofta i en lång rad på föreningens startsida. Det är egentligen inte en nyhetslistning, utan texter som är placerade efter varandra på samma sida. Det medför att en nyhet som skapas idag, hamnar längst ner på startsidan. Det är därför bra att göra nyheter av den gamla informationen. Det kan också vara praktiskt att förpublicera en nyhet, d.v.s. ange att den ska börja visas vid ett senare tillfälle. Klicka på NYHETER som du ser i vänstermenyn på din förenings startsida. 71

72 Högerklicka och välj NY. 72

73 Ange NAMN och RUBRIK på nyheten. Skriv in ny text direkt i fältet under HUVUDINNEHÅLL. Alternativt kopiera den text som finns i den gamla nyheten. Klicka då på ikonen KLISTRA IN SOM TEXT. Klicka därefter på INFOGA. 73

74 När nyheten är klar, klicka på fliken SCHEMALÄGGNING. Ange datum och tid då nyheten ska börja publiceras. Antingen väljer du ett datum bakåt i tiden, då nyheten först publicerades på den gamla webbplatsen. Eller så väljer du ett datum framåt i tiden, om du vill förpublicera en nyhet som inte ska visas direkt. Byt ut det datum som står direkt i det vita fältet, eller klicka på de tre punkterna för att välja ett datum i kalendern som kommer upp. 74

75 Återvänd till nyhetens huvudinnehåll genom att klicka på fliken INNEHÅLL. 75

76 Klicka på SPARA OCH PUBLICERA när du är klar med nyheten. Frågor Tveka inte att kontakta ditt regionkontor om du har frågor! 76

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer