SLU anpassad lathund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLU anpassad lathund"

Transkript

1 SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta för att CV mallen hämtar information från personaldatabasen (Ansti personsök). 2. Att man har skribent eller redaktörsbehörighet i SLU webben, så att man kan skapa och redigera sidor i webben. Behörigheter kan beställas hos IT stöd av dem som redan är redaktörer på respektive institution/enhet. Kontakt IT stöd: , it Om behörigheter: https://internt.slu.se/sv/stod och service/kommunikation ochmedia/webbpublicering1/behorigheter/ Om hur man skapar information på webben, lathundar etc: https://internt.slu.se/sv/stod ochservice/kommunikation och media/webbpublicering1/

2 2 KNAPPFUNKTIONER I REDIGERA LÄGE Fet stil Ångra Infoga dokument, s 42 Kursiv stil Gör om Infoga hyperlänk, s 46 Understrykning Infoga tabell, s 52 Visa/Dölj HTML kod Sök Punktlista Numrerad lista Infoga bild från fil, s 36 Maximera/Återställ editorn Infoga dynamiskt innehåll, s 45 Infoga citat, s 44 Stavningskontroll Infoga bokmärke, s 49 Utförligare beskrivning av knappfunktionerna finner ni i Redaktörshandboken från EPiServer på sidorna Vissa av sidnumren är angivna i bilden ovan.

3 3 Hur du skapar en personpresentation för webben i EPiServer Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer som webbläsare, när du skapar din webbsida. Inloggning 1. När du har fått skribent eller redaktörsbehörighet så loggar du in på https://www.slu.se/admin/edit med ditt vanliga användarnamn och lösenord, din AD inloggning. På raden för användarnamnet skriver du: ad\användarnamn. Tryck sedan på OK. Nu är du inne i EPiServer. Hitta platsen där din sida ska ligga 2. Till vänster på sidan ser du nu ett sidträd över sidor publicerade på webben. Leta rätt på den plats där din presentation ska ligga på externwebben under Start. När du klickar på fyrkanten framför sidorna i sidträdet öppnas ett underträd och man ser vilka sidor som finns under en viss webbsida (om det är ett plustecken i fyrkanten) eller så stängs underträdet (om det är ett minustecken i fyrkanten). Markera i trädstrukturen den webbsida som din presentationssida ska ligga under, genom att klicka på sidans namn. Hur du skapar din webbsida 3. För att skapa din webbsida, gör något av följande: a: Klicka på ikonen Skapa ny sida. b: Högerklicka på den markerade sidan och välj Skapa ny i menyn som visas.

4 4 4. Nu kommer en lista upp över olika mallsidor. Välj mallen med namnet [SLU] Personpresentation CV. Klicka på skapa framför mallsidans namn. 5. Börja sedan med att klicka på Högerkolumn i menyraden.

5 5 Nu får du upp en sida där du ska ange adressen till dina personuppgifter i personaldatabasen Ansti. För att hämta adressen till dina personuppgifter måste du lämna EPiServers editor. Du kan t ex öppna Internet Explorer på nytt, så att du får upp ett nytt webbfönster. På SLUs hemsida, leta rätt på sidan med dina personuppgifter med hjälp av sökfunktionen Sök SLU anställd i övre listen. Klicka därefter på ditt namn så kommer sidan med dina personuppgifter upp. Markera och kopiera sidans adress som står längst upp i webbläsarens fönster (http://www adressen). Återvänd till EPiServers editor och klistra in adressen i fönstret på sidan. Om personuppgifterna som visas i personaldatabasen behöver uppdateras måste du ändra dessa. I Sök SLU anställd kan du söka efter dig själv och via personpresentationen där klicka på Till personaldatabasen. Där kan du ändra profilord, foto samt lägga in länk till din cv ( Ändra länk till hemsida ). Tänk på att du kan lägga in en enkeladress till din cv. Detta gör du i Redigerläge under Avancerad information, Enkel adress till sida. Du kan till exempel skapa en enkeladress av ditt namn. Du får då en direktadress till din sida i formen OBS: använd inte å, ä, ö eller specialtecken. Använd inte heller mellanslag. Om du använder ditt namn kan du antingen skriva det som ett ord, utan mellanslag fornamnefternamn, eller med bindestreck fornamn efternamn. 6. Klicka därefter på Information i menyraden ovanför. Du kommer nu tillbaka till den sida där du lägger in huvudtexten om dig själv och din verksamhet. Börja med att ge webbsidan ett namn, på raden efter namn under menyraden. Kalla den förslagsvis Personpresentation (samt ditt namn). På raden framför Rubrik på sidan skriver du in sidans

6 6 rubrik, förslagsvis ditt namn. Om du inte fyller i Rubrik på sidan, får webbsidan automatiskt samma rubrik som dess namn. 7. Om du vill se vad du har gjort hittills, klicka på Spara och visa i menyraden. Nu visas sidan så som den kommer att se ut på webben. Personuppgifterna från Ansti ska synas till höger i en kolumn, samt sidans rubrik. 8. Klicka på Redigera i menyraden för att komma tillbaka till editorns redigeringsläge. Lägg till textinnehåll 9. Skriv in/kopiera in textinnehållet på sidan i textrutan under Primärt innehåll. OBS: Om du har kopierat text från t ex annan webbplats eller ett Word dokument ska du klistra in texten här som oformaterad text. Det gör du genom att högerklicka i textrutan och välja Klistra in oformaterat :

7 7 OBS: Bilder ska aldrig kopieras och klistras in se punkt 11 för hur bild läggs till. 10. Gör önskad formatering av texten med hjälp av verktygen och de förinställda rubrik och textstilarna som finns att välja ovanför textrutan. Håll shift tangenten på tangentbordet nere samtidigt som du trycker enter om du vill att texten ska hamna på nästa rad vid radbyte, t ex efter en rubrik. Lägg till bildinnehåll 11. För att lägga in en bild i din text, gör som följer. Placera textmarkören i din text, under Primärt innehåll, där du vill lägga in en bild: VARNING: Du ska aldrig kopiera en bild från en annan webbplats eller från ett dokument och klistra in direkt i editorn. Då ligger bilden i ett utsatt läge lokalt på sidan samtidigt som den kan få med sig länkning och formatering från ursprungsstället. Resultatet kan bli att bilden påverkas av händelser utanför din kontroll och att den plötsligt inte syns på sidan. 12. Lägg in en bild genom att klicka på ikonen Infoga bild från fil :

8 8 13. Två fönster öppnas: Bildredigerare och ovanpå det Välj bild. Vi börjar med att välja bild genom att klicka på Bilder : 14. Öppna sedan önskad undermapp till Bilder, där du vill hämta din bild, genom att dubbelklicka dig fram på mapparna. Skapa förslagsvis en gemensam bildmapp för alla på institutionen, avdelningen eller forskargruppen att använda till bilder för personpresentationerna, om ingen undermapp redan finns, genom att klicka på ikonen Skapa en ny katalog. Ligger din bild på din privata dator måste du först lägga den i er undermapp i EPiServers bildbibliotek. För att hämta en ny bild från din dator att lägga i bildbiblioteket, klickar du på ikonen Lägg till en ny fil och sedan på Browse :

9 9 Ett nytt fönster öppnas där du letar fram den bild du vill använda från din personliga dator. Markera bilden och klicka på Öppna. Fyll i namnet på ägaren av bilden i fältet Ägare. Fyll i eventuellt lämpliga sökord i fältet Metadata. Klicka sedan på Spara. Nu visas innehållet i den tidigare valda mappen, där även den nyss sparade bilden nu ligger. Nu kan bilden användas för din webbsida. 15. Se till att den bild du vill använda är markerad genom att klicka på den så att fältet bakom bildnamnet färgas grå:

10 Klicka sedan på knappen OK. Välj bild fönstret stängs och den valda bilden visas i fönstret Bildredigerare : Gör önskade inställningar under Layout och ramar i Bildredigeraren: *Alternativ text: skriv en kort beskrivning av vad bilden visar. Den visas sedan när musen förs över bilden i den färdiga sidan. *Kryssa i Fler inställningar så visas fler valmöjligheter: välj det som passar dig bäst. *Kryssa i Lås höjd/bredd förhållande så bibehålls proportionerna när visningsstorleken på bilden ändras. Bildbredden 415 pixlar passar för din personpresentation. Bildens höjd justeras automatiskt. *I normalfallet ska förinställningarna under Spara vara som de är: Kvalitet Hög och Spara bilden som en kopia. Om en bild är stor är det viktigt att minska filstorleken för att annars kan webbplatsen kännas långsam och besökaren lämnar sidan. För att ändra storleken på en bild, välj Ändra storlek i Bildredigeraren, kryssa i Behåll proportioner och sedan Ersätt originalbilden under Spara innan du klickar på Utför. Om du inte kryssar för Ersätt originalbilden skapas enbart en kopia och den stora ursprungsbilden ligger kvar i Filhanteraren och tar plats. OBS: I Bildredigeraren finns några möjligheter att redigera bilden: Beskär, Ändra storlek och Omforma. Vi rekommenderar att man inte förändrar bilden med dessa verktyg i Bildredigeraren om det inte är din egen bild, undantaget en storleksanpassning. Anledningen till detta har bland annat att göra med bildrättigheter: inga förändringar får göras i bilder utan upphovsrättsmakarens tillstånd. För att undvika brott mot detta ska man endast använda bilder som man har tillstånd till.

11 11 Om man behöver göra ändringar i bilden (beskära, rotera, göra svart vit etc), så ska man ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att göra det. 17. När du är klar klickar du på OK. Fönstret för Bildredigerare stängs och bilden har placerats i editorn under Primärt innehåll. 18. Om du inte är nöjd med inställningarna för bilden, kan du öppna den i Bildredigeraren igen genom att klicka på bilden så att den är markerad (små fyrkanter syns runt bilden) och sedan klicka på ikonen för Infoga bild från fil : När du är nöjd med bildens inställningar och placering i editorn vill du kanske se hur sidan ser ut nu. Klicka på knappen Spara och visa (sidan sparas och resultatet av det hittills gjorda öppnas och visas i editorn). Jmf punkt 7. Återgå till redigeringsläget genom att klicka på knappen Redigera. Jmf punkt 8. Använd textverktygen under Primärt innehåll i editorn för att skriva in bildtext och namn på fotograf/illustratör vid behov. Skapa textlänkar 19. Skapa en länk av text till mer information på webbsida, i dokument eller till e postadress kan göras på två sätt: a) genom att markera den text under Primärt innehåll som ska leda vidare och sedan klicka på ikonen för Infoga hyperlänk : b) genom att ställa markören i texten under Primärt innehåll där du vill ha din länk och klicka på ikonen för Infoga hyperlänk.

12 12 Not: För länkning till dokument finns ett tredje sätt att börja genom att istället för att klicka på ikonen för Infoga hyperlänk klickar du på ikonen för Infoga dokument : 20. Fönstret Länkegenskaper öppnas. Klicka på den flik som är relevant för din länkning (Webbsida, Dokument eller E post): 21. I fönstret Länkegenskaper : fyll i de val du behöver för din länkning. Not 1: Om du börjat länkningen enligt 19 a) ovan, så ser du din markerade text vid Klickbar text. Om du börjat länkningen enligt 19 b) ovan, så skriver du nu in den text som du vill skapa en länk av vid Klickbar text. Den texten läggs in i editorn där du ställde markören. Not 2: Länktitel ska innehålla en kort beskrivning av innehållet bakom länken. Den visas sedan i den färdiga webbsidan när musen förs över länken. Not 3: Vid valen Sida på denna webbplats / Dokument på denna webbplats hämtas adress/sökväg till webbsidan/dokumentet genom att man klickar på rutan med tre punkter [ ]. Då öppnas ett nytt fönster där du kan leta upp den önskade webbsidan/dokumentet. Not 4: Vill du länka till en webbsida utanför SLUs webbplats, välj Sida på annan webbplats och skriv in webbsidans adress. Hämta adressen på samma sätt som när du skriv in adressen till dina personuppgifter under punkt 5, d v s leta upp webbsidan du vill länka till, markera och kopiera sidans adress som står längst upp i webbläsarens fönster och klistra in den på markerad plats i EpiServers editor. Lägg märke till att redan står i editorns fönster. 22. Klicka på OK när du är klar. Fönstret Länkegenskaper stängs och din textlänk är nu understruken och gulmarkerad i redigeraren:

13 Nu vill du kanske testa att länkningen fungerar som du vill. Klicka på knappen Spara och visa. Testa din länk. Klicka på knappen Redigera för att återgå till redigeringsläget. Om du vill ändra några länkegenskaper gör du om samma procedur som nyss: markera länken och klicka på ikonen för Infoga hyperlänk. Gör de ändringar du önskar och klicka sedan OK, så sparas länken med de nyvalda egenskaperna. Skapa bildlänkar 24. Skapa en länk av bild görs på samma sätt som när man skapar en länk av text: a) Klicka på en bild som redan är inlagd i editorn så att den är markerad eller b) ställ markören i texten under Primärt innehåll där du vill infoga en länkad bild och klicka sedan på ikonen för Infoga hyperlänk. Då hämtar du sedan bilden via fönstret Länkegenskaper genom att klicka i Klickbar bild och sedan klicka på bildikonen Ändra bildegenskaper : Fönstren Bildredigerare och Välj bild öppnas och du hämtar och anpassar den önskade bilden på samma sätt som i punkt ovan. 25. Följ instruktionerna ovan. Not 1: för en bild syns den tidigare ifyllda texten Alternativ text när musen förs över bilden i den färdiga sidan (se punkt 17), så Länktitel har ingen funktion för bilder och behöver inte fyllas i. Not 2: En länkad bild markeras med blå ram i redigeraren. Färdigställ sidan 26. Tryck på Spara och visa. Om du är nöjd med sidans utseende trycker du därefter på Klar för publicering. Den som har redaktörsbehörighet kan även publicera den färdiga sidan.

14 14

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Manual

Studieförbundet Vuxenskolan Manual Studieförbundet Vuxenskolan Manual EPiServer 7.5 2014-12-08 Maria Björk Cloud Nine AB Linnégatan 89 E, Box 10304, 100 55 Stockholm, Sweden T +46 8 120 330 24 M +46 735 93 90 24 maria.bjork@cloudnine.se

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Umbraco v4 Handbok för redaktörer

Umbraco v4 Handbok för redaktörer Umbraco v4 Handbok för redaktörer Produced by the Umbraco Community Umbraco // The Friendly CMS Contents 1 Inledning... 3 2 Första stegen med Umbraco... 4 2.1 Logga in... 4 2.2 Gränssnittet för redigering...

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer 1 av 25 2011-01-18 19:37 Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer SeaMonkey Composer låter dig skapa dina egna webbsidor och publicera dem på webben. Du behöver inte känna till HTML för att använda Composer;

Läs mer