1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning Sidhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering"

Transkript

1 Manual Grunderna Av

2 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida Filhantering Skapa katalog 12 Ta bort katalog 13 Ladda upp filer 14 Ta bort filer Texthantering Skapa text 15 Ta bort text 18 Editera text 18 Länka text 18 Ta bort formatering Bildhantering Lägg in bilder 22 Ta bort bilder 25 Länka bilder Formulär Skapa formulär 25 Skapa omdirigeringssida 27 2

3 1. Basics Introduktion TYPO3 är en Internetbaserad programvara, som gör det möjligt för dig att redigera din hemsida oavsett var dig befinner dig. Allt du behöver är en dator med uppkoppling till Internet och en webbläsare. Vanliga uttryck Där finns vissa fackord som används genom denna presentation som du bör kunna. Frontend; detta är hemsidan framsida som besökaren ser. Backend; är själva TYPO3, arbetsutrymmet där själva redigeringen sker. Elements; är byggklossarna som sidan byggs upp av, själva innehållet. Logga in Öppna en webbläsare och skriv in hemsidesadressen, t ex följt av /typo3 för att logga in TYPO3s backend. Tryck enter. (Fig.1) Fig. 1 3

4 Fyll i ditt användarnamn och lösenord, som erhållits av Pixelant AB, och klicka på Login. (Fig.2) Fig.2 Anvädarinställningar Användarinställningarna finner du i vänstermenyn. Klicka på User settings. Här får du möjlighet att ändra ditt lösenord, språk mm. Vi går nu över till det svenska gränssnittet. (Fig.3) Fig.3 4

5 Fältbeskrivning När du loggar in i TYPO3 möts du av två fält. Fältet till vänster är en meny som ger dig tillgång till olika redigeringslägen. Fältet till höger innehåller en beskrivning av de olika posterna i vänstermenyn. (Fig.4) Fig.4 Genom att klicka på en av posterna i vänstermenyn, försvinner beskrivningsfältet och ett mindre fält dyker upp istället, som innehåller en trädstruktur av hemsidan. (Fig.5) Fig.5 5

6 Genom att vänsterklicka på sidtiteln på en av sidorna i sidträdet kommer i sin tur att veckla ut ett tredje fält där redigeringen av sidorna sker. Varje sida i sidträdet representerar en menydel och en sida på hemsidan. (Fig.6) Fig.6 2. Sidhantering Skapa en ny sida Högerklicka på en sidtitel i sidträdet. Kom ihåg att utgå ifrån den sida du vill skapa en undersida till. Välj Ny i menyn. (Fig.7) Fig.7 6

7 I det högra fältet dyker ett antal valmöjligheter upp. Välj Sida (in i) för att skapa sidan, som då kommer att ärva mallutseendet för undersidor. Denna sida lägger sig som en undersida. För att skapa en sida som ligger i linje med den du utgick ifrån väljer du istället Sida (efter) (om du gör något av dessa val kan du fortsätta direkt till sista stycket för denna del av manualen). Om du väljer Page (select position) tas du igenom en guide där du får ett flertal valmöjligheter, som t ex att välja en specifik mall. (Fig.8) Fig.8 Nästa steg efter att ha klickat för guide är att välja position för sidan genom att klicka på en av pilarna. (Fig.9) Fig.9 7

8 Välj vilken typ av mall som ska användas för sidan. Genom att välja Standardmall ärver den undersidesmallen för huvudsidan. (Fig.10) Fig.10 Nästa steg blir att döpa sidan (1), samt välja om sidan skall vara dold (2) till att börja med (detta görs om hemsidan ligger live). Tänk på att sidtiteln kommer representera en del i menyn, så att den inte blir för lång. Fältet "Alias"(3) lämnas tomt. Spara och stäng dokumentet (4). (Fig.11) Fig.11 8

9 Om du valde att skapa sidan utan guiden kommer du direkt till sidans inställningar. Det som behövs göra här är att döpa sidan (1), samt välja om sidan skall vara dold (2) till att börja med (detta görs om hemsidan ligger live). Tänk på att sidtiteln kommer representera en del i menyn, så att den inte blir för lång. Checkboxen Visa inte i menyn (3) gör att man kan skapa en sida som inte syns i någon meny, men kan länkas till från en synlig sida. Fält 4 och 5 lämnas tomma. Spara och stäng dokumentet (6). (Fig.12) Fig.12 Ta bort sida För att ta bort en sida, högerklicka på sidan i fråga i sidträdet för att få upp valmenyn. Välj Ta bort. (Fig.13) Fig.13 9

10 Ett pop-up fönster kommer att fråga dig om du verkligen vill ta bort sidan. Klicka OK. Sidan kommer nu att försvinna från sidträdet. Sidor som ägs av en annan användare kan inte tas bort av dig. (Fig.14) Fig.14 Flytta sida Det finns två sätt att flytta en sida. Antingen använder man drag n' drop-funktionen, genom att vänterklicka på sidan du vill flytta och släppa den på sidan du vill flytta den in i eller efter. En meny dyker upp och du kan välja vad sidan skall göra. (Fig.15) Fig.15 Det är också möjligt att högerklicka på sidan och välja Klipp ut (Fig.16). Högerklicka på sidan du vill klistra den utklippta sidan in i eller efter. Välj Klistra in i eller Klistra in efter (Fig.17). 10

11 Fig.16 Fig.17 11

12 3. Filhantering Om ni använder filhanteringssystemet DAM, fungerar detta annorlunda och manual för denna finns separat. Skapa katalog Välj Visa filer i vänstermenyn. Detta öppnar upp filarkivet där bilder mm förvaras för att vara lättåtkomliga när mna arbetar med TYPO3. (Fig.18) Fig.18 För att skapa en ny katalog används samma princip som när du skapde en ny sida. Högerklicka på en befintlig katalog och välj Ny. (Fig 19) Fig.19 12

13 Genom att använda dropdown-menyn (1) kan du skapa upp till 10 kataloger åt gången. Skriv in titeln för katalogen (2). När du är klar med detta klickar du på Skapa katalog. (Fig.20) Fig.20 Ta bort katalog För att ta bort en katalog, högerklicka på den och välj Ta bort i menyn. Kataloger som innehåller filer går ej att ta bort. Då måste man först gå in och ta bort dem i katalogen. (Fig.21) Fig.21 13

14 Ladda upp filer För att ladda upp filer, välj en katalog i fillistan och högerklicka. Välj därefter Ladda upp filer. (Fig.22) Fig.22 Man kan som mest ladda upp 10 filer per gång (1). Klicka på "Browse" för att komma åt den lokala datorns hårddisk (2). Utforskaren öppnas upp. Välj en fil och klicka öppna. En söksträng lägger sig nu I det vita fältet (3). Fortsätt på samma sätt till du lagt till alla filer och välj därefter Ladda upp filer. (Fig.23) Fig.23 Ta bort filer För att ta bort filer, klicka på ikonen framför filnamnet du vill ta bort och välj Ta bort. (Fig.24) Fig.24 14

15 4. Texthantering Skapa text Allt innehåll på hemsidan byggs upp av såkallade element. Markera sidan du vill jobba med genom att vänsterklicka på sidtiteln i sidträdet. (Fig.25) Fig.25 I det tredje fältet, klickar du på ikonen Skapa nytt element. (Fig.26) Fig.26 15

16 En lista som innehåller alla typer av element, som går att lägga på sidan, visas. Välj Vanligt textelement. (Fig.27) Fig.27 Ett informationsformulär presenteras. Det innehåller tre stycken flikar; Allmänt (1), Text (2), Åtkomst (3. Under allmänt-fliken fyller du i rubrik (4), som kommer att synas högst upp i elementet. Det är möjligt att välja olika storlekar på rubriken, samt även välja dold, om man inte vill att rubriken skall synas i frontend (5). Om du saknar något av fälten, kan det bero på att du inte har checkat i Visa sekundära inställningar (6). (Fig.28) Fig.28 16

17 Välj flik nummer två, Text. Här skriver du in textinnehållet för hemsidan. Det fungerar i likhet med MS Word och det går t ex att göra texten fetstilt, kursiv eller lägga in en punktlista. (Fig.29) Fig.29 Välj flik nummer tre, Åtkomst. Här kan du tidsstyra publiceringen av elementet. Sätt start- och slutdatum vid behov. Det är ett bra sätt att hantera t ex kampanjer. (Fig.30) Fig.30 Efter att du fyllt i infotmationen, GLÖM INTE ATT SPARA! 17

18 Ta bort text För att ta bort ett helt textelement, använd papperskorg- eller bryt länk-ikonen. (Fig.31) Fig.31 Redigera text För att redigera ett textelement, klicka på penn-ikonen. (Fig.32) Fig.32 Länka text För att länka text, markeras texten som skall länkas. Klicka därefter länk-ikonen enligt nedan. I äldre versioner används en jordglob som ikon, och man hoppar även över nästa steg. (Fig.33) Fig.33 18

19 Ett fönster öppnas upp och du klickar här på ikonen enligt nedan. (Fig. 34) Fig.34 Ännu ett fönster öppnas och du får nu fyra länkningsmöjligheter. I första fliken kan du länka till en intern sida (1) och om du klickar på pilen (2) jämte sidan får du även tillgång att länka till ett specifikt element (3). (Fig.35) Fig.35 19

20 Andra fliken ger dig möjlighet att länka till en fil, t ex en pdf. (Fig.36) Fig.36 Tredje fliken hanterar länkning till en extern URL. Fyll i web-adressen (1) opch klicka Sätt länk (2). (Fig. 37) Fig.37 Fjärde fliken använder du för att länka till en e-postadress. Fyll i adressen (1) och klicka sedan på Sätt länk (2). (Fig.38) Fig.38 20

21 Vid något av ovanstående val, stängs fönstret och du hamnar åter vid det första fönstret. Här ser du tydligt valet du gjort. Om du vill att länkadressen ska hamna på en ny sida eller i samma sida, görs detta val i dropdown-menyn för target. Välj Insert för att infoga länken i texteditorn. (Fig. 39) Fig. 39 Ta bort formatering Om du arbetar i ett Word-dokument, för att sedan kopiera in texten i textelementet, krävs det att du rensar texten från eventuella formateringar. Detta gör du genom att kopiera från Worddokumentet och därefter klicka på ikonen med ett klippbord och Word-symbol. (Fig. 40) Fig.40 21

22 Ett popup-fönster öppnas och här använder du Ctrl + V för att klippa in den kopierade texten. Klicka därefter Insert. (Fig.41) Fig Bildhantering Lägg in bilder Bilder kan läggas upp, antingen genom att skapa ett element som innehåller både text och bild, eller genom ett element med endast bilder. (Fig. 42) Fig.42 22

23 Gå in på fliken Media för att hantera bilderna. Klicka på den lilla mapp-ikonen för att komma åt filträdet. Det går även att använda sig av Browse -knappen för att komma åt den lokala hårddisken, men i detta fall kommer bilden bara att spara tillfälligt i just detta element. (Fig.43) Fig. 43 Välj en bild genom att klicka på filnamnet (1), eller flera bilder (använd då pluset till höger om filnamnet). Om bilden inte ännu finns i fillistan, kan du klicka på fliken Ladda upp (2) och där välja Browse -knappen för att ladda upp bilder, från den lokala hårddisken, till vald mapp. Gå sedan tillbaka till fliken Media för att välja filen. (Fig.44) Fig. 44 Nästa steg blir att välja position (1), samt om man har flera bilder och vill att de ska ligga bredvid varandra, ställa in antal kolumner (2 ) att fördela dem över. Det går att ändra bildstorleken, utan att förvränga proportionerna, genom att sätta antingen bredd eller höjd på bilden i pixlar (3). Länka bild/bilder genom att klicka på globen (4). Vid länkning av flera bilder separeras adresserna med kommatecken. För att bilden ska förstoras vid klick, checkas denna ruta i (5). För att använda sig av en enklare bläddrarfunktion för bilder, checkas denna ruta i (6). (Fig.45) 23

24 Fig.45 Bildtext (1) som visas under bilden, lags in I det första fältet. Vid flera bilder separeras texterna med radbrytning. Alternativ texten (2) syns inte på själva sidan, men är fördelaktig att använda vid sökmotorsoptimering då även denna indexeras. Slutligen finns det något som heter titeltext (3), som är den lilla gula informationsrutad som visas då man håller markören över en bild eller länk. (Fig.46) Fig.46 24

25 Ta bort bilder För att ta bort en bild, markera filen och klicka på krysset intill rutan. (Fig.47) Fig.47 Länka bilder För att länka bilder, se punkt 4 i Fig.45 samt tillhörande text. 6. Forms Skapa formulär För att skapa formulär, skapa ett nytt element på vald sida och välj E-postformulär. (Fig.48) Fig.48 Välj fliken Formulär samt klicka på ikonen bredvid konfigureringsfönstret. (Fig.49) Fig.49 25

26 Välj vilka typer av fält du vill ha i formuläret genom dropdown-menyn (1) samt ge de olika fälten en etikett (2). Använd ikonerna till vänster (3) för att skapa nya formulärelement, samt för att radera eller byta plats på dem. Den detaljerade konfigurationen omfattas t ex av Fält (den fältinformation som skickas i mailet), Storlek (förändringar av fältens storlek) samt Värde (en förifylld text i formuläret). (Fig.50) Fig.50 Välj vad det ska stå på Skicka-knappen (1), checka i rutan för om mailet skall mottagas i HTMLformat (2), fyll i ämnet för mailet (3) samt slutligen mottagens e-postadress. (Fig.51) Fig.51 Spara slutligen konfigurationen, sparaikonerna finns överst, och glöm inte att även spara själva elementet! 26

27 Skapa en omdirigeringssida När ett kontaktformulär fylls i och skickas med E-postformuläret, finns det inget som indikerar att besökaren faktiskt skickat det. Därför brukar man skapa en omdirigeringssida, där man tackar för deras meddelande och ber att få återkomma. Denna sida är lämplig att skapa som en undersida till kontaktsidan, och man väljer att dölja den i menyn (Högerklicka på sidan och välj Ändra sidans inställningar, därefter checkas Dölj sidan i menyn i under allmäntfliken). Sidan kopplas sedan enligt nedan på samma sätt som man länkar till en sida. (Fig.52) Fig.52 27

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer