FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll"

Transkript

1 FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna hemsidor. Vi ska i detta häfte titta lite på hur FrontPage Express fungerar. Vi kommer också att visa hur du kan publicera sidor du har skapat till Internet. OBS! I dagens versioner av Internet Explorer har FrontPage Express tyvärr utgått och man är istället hänvisad till att köpa den stora versionen av Microsoft FrontPage. Man kan dock kringgå detta problem genom att kopiera filen fpesetup.cab från programpaketet Internet Explorer 5.0. Introduktion till HTML och märken Innehållet i alla hemsidor på webben byggs upp av något som heter HTML. Det står för HyperText Markup Language och är ett kodningsspråk. Oavsett vilken hemsida du befinner dig på kan du titta på HTML-koden som bygger upp sidan. Välj Visa, Källa i Internet Explorer så öppnar du Anteckningar med HTML-koden för sidan. All HTML-kod skapas av s k märken vilka står inom mindre än (<) och större än tecken (>). De koder som finns innanför < och > syns inte på skärmen eftersom webbläsaren vet att detta ska tolkas som HTML-märken. Vissa märken står ensamma men de flesta märken står parvis, dvs de har ett startmärke och en slutmärke. Ett startmärke och ett slutmärke ser likadant ut, så när som på en liten detalj. Ett startmärke kan t ex se ut så här: <HEAD>. Slutmärket för detta startmärke ser ut så här: </HEAD>. Skillnaden är alltså att slutmärket har ett snedstreck (/) i början, vilket gör det enkelt att känna igen. När du arbetar med FrontPage Express slipper du i de flesta fall krångla med HTML. En grundläggande kännedom om HTML har man dock alltid hjälp av. Vissa saker går heller inte att göra i FrontPage Express. Exempel på detta är ramar. Vill du använda dig av sådana finesser på dina sidor får du koda dessa manuellt eller använda dig av ett annat verktyg. Men nöjer du dig med lite enklare sidor fungerar FrontPage Express alldeles utmärkt.

2 Enkel formatering FrontPage Express är enkelt att arbeta med. Det fungerar ungefär som ett ordbehandlingsprogram. Du skriver in den text du vill ha och formaterar den sedan så att den ser ut som du vill. Vi tittar nedan på några enkla formateringar. Teckenformatering För att formatera tecken är det enklaste sättet att använda sig av verktygs- fältet för formatering. Har du erfarenhet av t ex Word så är detta säkert bekant. Knapparna ger från vänster till höger fet, kursiv och understruken text. För att formatera texten kan du antingen markera den först och sedan välja format, eller också välja format först och sedan skriva. Väljer du ett format innan du börjar skriva kommer det sedan att gälla för all text du skriver in. Ändra färg och storlek För att ändra färg på texten är det enklast att använda sig av en knapp som finns lite till höger om de vanliga formateringsknapparna i verk- tygsfältet. När du klickar på den öppnar du en dialogruta där du väljer vilken färg du vill använda på texten. Vill du ändra sidans bakgrundsfärg högerklickar du och väljer Sidegenskaper i objektmenyn. Då öppnar du dialogrutan Sidegenskaper.

3 För att välja bakgrund klickar du på fliken Bakgrund. Väj sedan vilken färg du vill använda som bakgrundsfärg. Här kan du bl a också välja vilken färg som texten för hela sidan ska ha genom att klicka i nedrullningslistan Text. Vill du ändra storlek på texten åstadkoms detta enklast genom att använda de knappar som finns i verktygsfältet ytterligare en bit åt vänster. Du förstorar texten med knappen till vänster och förminskar texten med knappen till höger. Flytta och kopiera text Att flytta och kopiera text fungerar som i vilket annat program som helst. Det enklaste är att använda sig av knapparna i verktygsfältet. Några bra kortkommandon är CTRL+X för att klippa ut, CTRL+C för att kopiera och CTRL+V för att klistra in.

4 Justera text För att justera text används knapparna i verktygsfältet. Från vänster till höger: vänsterjusterad text, centrerad samt högerjusterad text.

5 Vanliga formateringar för en hemsida Nedan visar vi några vanliga formateringar som man använder sig av när man skapar hemsidor. Linjer Linjer är ofta användbart som avskiljare på en sida. Ett tänkbart exempel är att använda en linje för att avskilja huvuddelen av innehållet från sidfoten, som många anser ska finnas på en hemsida. För att infoga en linje väljer du Infoga, Vågrät Linje. När man infogar en linje görs det först en radbrytning så att linjen inte hamnar på samma rad som någonting annat. Det går att påverka olika egenskaper för linjen, som t ex bredd, färg och tjocklek. Det gör du genom att högerklicka på linjen och välja Egenskaper för vågrät linje. Dialogrutan Egenskaper för vågrät linje kommer då att öppnas. Välj hur du vill att linjen ska se ut och klicka på OK. Nedan är några olika varianter.

6 Speciella tecken Vissa tecken går inte att skriva in med hjälp av tangentbordet utan dessa får man istället infoga. Det gör man genom att välja Infoga, Symbol och sedan välja det tecken man vill använda sig av. Titel till sidan När man öppnar FrontPage Express skapas också en ny sida automatiskt som man kan arbeta med. Första gången man ska spara en ny sida öppnas dialogrutan Spara som. Här ska man skriva in två saker, dels en titel, dels ett filnamn för sidan. Alla sidor på webben har en titel som visas i just titelraden för sidan. Den visas alltid överst i webbläsarens fönster. Den här titeln är viktig eftersom det bl a ofta är den som de olika sökverktygen går efter när de samlar information till sina databaser. Titeln skriver du in i fältet Sidrubrik. Sedan måste du ha ett filnamn på din sida också. Skriv det i fältet Sökväg till sida och klicka på knappen Som fil. I dialogrutan som öppnas letar du reda på en lämplig mapp och klickar sedan på Spara för att spara sidan. Vill du senare ändra titeln klickar du någonstans på den tomma sidan med höger musknapp och väljer Sidegenskaper i snabbmenyn. I dialogrutan Sidegenskaper ser du till att fliken Allmänt är vald. Ändra sedan titeln i fältet Rubrik. Klicka på OK när du är klar.

7 Kommentarer Ju större och krångligare de sidor man skapar blir, desto större blir behovet av att lägga in kommentarer här och var. Kommentarer kan användas för att förklara varför man har gjort som man har gjort på vissa ställen, eller för att skriva in vem som har gjort sidan och när den senast redigerades. Om man är flera stycken som arbetar med en sida kan man också kommentera för att tala om vem som har gjort vad och när och varför. Kommentaren visas naturligtvis inte på själva hemsidan utan syns bara för de som tittar speciellt efter den. Att infoga kommentarer i FrontPage Express går till som följer: 1. Välj Infoga, Kommentar. Dialogrutan Kommentar öppnas. 2. Skriv in kommentaren och klicka på OK. I FrontPage Express visas kommentaren med purpurfärg. Men om man tittar på sidan i t ex Internet Explorer kommer den inte att synas.

8 Rubriker Rubriker använder man för att betona vissa avsnitt i texten så att läsaren ska förstå vad dessa handlar om. I HTML finns det 6 olika rubrikstorlekar att välja mellan. Dessa har vissa inbyggda egenskaper. En rubrik hamnar alltid på en ny rad med ett visst avstånd innan och efter. Den brukar också skrivas med fet text så den syns bra. Att skapa rubriker i FrontPage Express fungerar som andra formateringar. Antingen skriver man in texten först och använder avsedd rubrik på texten eller också börjar man med att välja rubrik och skriver in texten efteråt. För att välja rubrik använder man formatmallslistan. Nedan har du ett exempel på hur de olika rubrikerna ser ut.

9 Listor Att skapa listor är enkelt. Använd dig av knapparna i verktygsfältet. Skriv in texten och klicka på den knapp vars numrering du vill använda. För att avsluta en numrering klickar du igen på samma knapp eller låter en rad vara tom och trycker på RETUR.

10 Länkar Länkar är ju ett av fundamenten för World Wide Web. De används för att det ska vara enkelt att klicka sig mellan olika sidor. Men det finns olika typer av länkar. Vissa används för att starta e-postprogram. Sedan kan man också länka till delar av sidor, sk fragment. Men de vanligaste länkarna är de som länkar till andra sidor på webben. Skapa länkar Att skapa en länk i FrontPage Express går till på följande sätt: 1. Se till att du har sparat den sida du ska länka från. Markera sedan det eller de ord du ska länka. 2. Klicka på knappen för att skapa en länk. Nu öppnas dialogrutan Skapa en hyperlänk som innehåller tre olika flikar. Beroende på hur du vill länka använder du dig av olika flikar. 1. Fliken Öppna sidor använder du för att länka till en annan sida du har öppnat i FrontPage Express. 2. Fliken World Wide Web använder du för att länka till en sida ute på webben. 3. Ny sida använder du för att länka till en ny sida du tänker skapa i FrontPage Express.

11 För att länka till en sida på World Wide Web ser du till att den fliken är vald och skriver eller kopierar in den adress du vill länka till. Klicka sedan på OK. När du kommer tillbaka till FrontPage Express ser du att det du länkade nu är understruket och har en blå färg. För att länka till en öppen sida måste den sidan vara öppen. Välj sedan fliken Öppna sidor och markera sidan du vill länka till. För att länka till en ny sida klickar du på fliken Ny sida. Sedan skriver du in en titel och ett namn på sidan och klickar på OK. En ny dialogruta öppnas där du ska välja vilket typ av sida du vill ha. Välj alternativ och klicka sedan på OK.

12 Bilder Det går också att lägga in bilder på sina hemsidor. Dessa måste antingen har formatet GIF eller JPG (JPEG). När man lägger in en bild på en hemsida bäddas den inte in i själva HTMLfilen, utan bildfilen ligger istället separat. Det finns sedan en länk i HTML-koden som talar om var bildfilen finns och hur den ska visas. I FrontPage Express infogar du bilder genom att välja Infoga, bild eller klicka på motsvarande knapp. När du gör det öppnas dialogrutan Bild där du letar reda på bildfilen och sedan klickar på OK för att infoga den. Detta var en kort introduktion till hur FrontPage Express fungerar. Nu ska vi se hur det går till att publicera en sida på Internet.

13 Lägga ut en sida på webben När man skapar egna sidor vill man också lägga ut dessa på Internet. Då kan man använda Webbpubliceringsguiden som man får med om man gör en full installation av Internet Explorer. Nedan visar vi hur den fungerar. Webbpubliceringsguiden hittar du från start-menyn under alternativet Program, Internet Explorer. 1. Börja med att starta programmet. Nu kommer en guide att starta som hjälper dig med de olika inställningarna. 2. Klicka på Nästa. Nu ska du välja vilka filer eller mappar du vill publicera.

14 3. Klicka på knappen Sök mappar eller Sök Filer och välj ut de filer eller mappar du vill ha med. Klicka sedan på Nästa. I dialogrutan som följer ska du skriva in ett namn på webbservern. 4. Skriv in ett lämpligt namn och klicka på Nästa för att gå vidare. Nu ska du ange den adress där du ska publicera dina hemsidor. Dessa uppgifter får du från Tele2.

15 5. Fyll i rätt adress och klicka på Nästa för att gå vidare. Nu ska du fylla i ditt användarnamn och ditt lösenord. 6. Fyll i användarnamnet och lösenordet och klicka på OK. Det kan nu hända att guiden inte känner av vilken tjänst Tele2 erbjuder. Om så är fallet visas ett meddelande och du klickar på Nästa för att komma till dialogrutan där du väljer vilken tjänst du vill använda.

16 7. Välj FTP och klicka på Nästa. Nu ska du fylla i namnet på FTP- servern och på den mapp där webbsidorna ska publiceras. 8. Fyll i namnet alternativt kontrollera så att namnet stämmer och skriv html som undermapp. Klicka sedan på Nästa för att gå vidare. Den sista dialogrutan i guiden visas.

17 9. Klicka på knappen Slutför. Filerna börjar överföras. När det är klart visas den sista dialogrutan som talar om att allt har gått bra. Klicka på OK för att stänga den. Det är bara första gången man måste ange alla uppgifter. Dessa lagras sedan, vilket gör guiden mycket enkel och smidig att använda när man väl har gjort alla inställningar. Mer information om FrontPage Express hittar du i hjälpen som du kommer åt genom att välja Hjälp, Innehåll och index.

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer 1 av 25 2011-01-18 19:37 Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer SeaMonkey Composer låter dig skapa dina egna webbsidor och publicera dem på webben. Du behöver inte känna till HTML för att använda Composer;

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Umbraco v4 Handbok för redaktörer

Umbraco v4 Handbok för redaktörer Umbraco v4 Handbok för redaktörer Produced by the Umbraco Community Umbraco // The Friendly CMS Contents 1 Inledning... 3 2 Första stegen med Umbraco... 4 2.1 Logga in... 4 2.2 Gränssnittet för redigering...

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Välkommen till Trinity

Välkommen till Trinity användarmanual Välkommen till Trinity Idag har i stort sett alla företag en webbplats på Internet, företagets ansikte ut mot kunden. Webbplatsen möjliggör för kunder och framtida kunder att lätt skapa

Läs mer

Dreamweaver CS5 Grundkurs

Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Mahmud Al Hakim Copyright 2011 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se The Swedish Web Development Academy www.webdevacademy.eu DynamicOS Open Source Web

Läs mer

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Manual För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Innehåll 1. Webplatsens innehåll 2. Skapa, redigera eller ta bort innehåll 2.1 Redigera inehåll 2.2 Ta bort innehåll

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats.

iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats. iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats. 1 Innehåll Kapitel 1 3 Välkommen till iweb 3 Om iweb 3 Det här lär du dig 4 Innan du börjar 4 Det här behöver du 4 Termer

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer