WebViewer Manual för administratör Nova Software AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB"

Transkript

1 WebViewer Manual för administratör

2 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion Inställningar Uppdatera licensinformation Inmatning av användaruppgifter Åtkomst och synlighet Åtkomst Synlig i lista Valbara perioder/veckor Visa period/vecka Ruta för lektionsinformation Publicera schemat till Internet Undantag för enskilda scheman Inställningar för schemavisning Publicera schemafil Utför publicering Ta bort publicerad schemafil Starta WebViewer Vanliga fel Index... 14

3 Manual WebViewer 3 1 Introduktion Novaschem WebViewer ger dig möjlighet att via Internet komma åt scheman skapade i schemaläggningsprogrammet Novaschem. Vad behöver du? Kunduppgifter för WebViewer Ett dokument med kunduppgifter skickas vanligen via e-post. Kunduppgifterna skall innehålla: Namn (Användarnamn) Lösenord ID för server Adress till server Länk till WebViewer Webbläsare Novaschem WebViewer är plattformsoberoende och fungerar med de vanligaste webbläsarna.

4 4 Manual WebViewer 2 Inställningar Det går att ställa in vilka schematyper som skall visas eller kunna väljas i WebViewer, t.ex. klasscheman, lärarscheman och individuella elevscheman. Därefter går det att göra undantag för t.ex. enstaka lärare eller elever. Det går även att lösenordsskydda enstaka scheman. OBS! Inställningarna nedan lagras i schemafilen. Om du byter till en annan schemafil vid t.ex. nytt läsår måste inställningarna göras om. 2.1 Uppdatera licensinformation Du måste köra Novaschem med fullständiga rättigheter, och datorn måste vara uppkopplad till Internet. Starta Novaschem. Välj Hjälp - Om. Klicka därefter på Uppdatera licensuppgifter. Kontrollera att WebViewer dynamisk visas under Aktiverade funktioner enligt licens. Om den inte dyker upp, kontakta Nova Software. Tryck OK. 2.2 Inmatning av användaruppgifter För att kunna publicera schemafilen behöver namn, lösenord och skol-id anges. Dessa uppgifter finns i kunduppgifterna. Välj Arkiv Novaschem Online och WebViewer Inställningar. Välj Ange användaruppgifter.

5 Manual WebViewer 5 Mata in Användarnamn, Lösenord och Skol-ID enligt uppgifterna som du har fått. Observera att dessa inställningar måste göras varje gång du börjar med en ny schemafil, t.ex. inför ett nytt läsår. Tryck Slutför. 2.3 Åtkomst och synlighet Välj Arkiv Novaschem Online och WebViewer Inställningar Åtkomst och synlighet. I formuläret som visas kan du ställa in vilka schematyper och perioder/veckor som skall vara åtkomliga respektive synliga i en urvalslista. Se bild på nästa sida.

6 6 Manual WebViewer Åtkomst Innanför ramen Åtkomst markeras de schematyper (t.ex. schema för lärare) som överhuvudtaget skall kunna visas i WebViewer. Beroende på hur många schematyper som väljs visas dessa antingen i varsin lista i WebViewer, eller också visas en lista med schematyper och en lista med ID för vald schematyp Synlig i lista Markera motsvarande schematyp under Synlig i lista om en lista med t.ex. alla lärarsignaturer skall visas. För elevscheman finns möjligheten att välja om elevens ID (personnummer) skall visas i listan i stället för Klass, efternamn, förnamn.

7 Manual WebViewer 7 Scheman som inte skall vara synliga i listor (men åtkomliga) visas om deras ID skrivs in för hand i WebViewer Valbara perioder/veckor Du kan välja om schemat skall kunna visas för hela läsåret och för olika perioder eller veckor. Du kan också ange exakt vilka perioder och veckor som skall vara åtkomliga. Tillåt visning för helt läsår Markera detta fält om det skall vara möjligt att se schemat för ett helt läsår. De skolor vars schema varierar kraftigt mellan olika perioder eller veckor bör avmarkera detta fält för att förbättra läsbarheten. Perioder/Veckor Ange de perioder (t.ex. P1,P2) och/eller veckor (t.ex ) som skall kunna väljas Visa period/vecka När WebViewer startas kan en period eller vecka väljas automatiskt. 1. Välj innevarande vecka som aktuell Markera rutan Innevarande vecka om den automatiskt skall väljas vid schemavisningen. Användaren av WebViewer kan enkelt välja att titta på en annan vecka. OBS! Innevarande vecka måste finnas med bland valbara veckor. eller 2. Välj en period eller vecka som aktuell Ange en period eller vecka som automatiskt skall väljas vid schemavisningen. OBS! Perioden eller veckan som väljs måste finnas med bland valbara perioder respektive veckor. Om flera perioder anges, t.ex. Ht,Vt, kommer schemat att visas uppdelat med två kolumner för varje veckodag. Det går däremot inte att visa schemat uppdelat på flera veckor Ruta för lektionsinformation Om man klickar på en lektion i ett schema i WebViewer visas en ruta med utförligare lektionsinformation. Om rutan Visa kommentar för lektion är markerad visas även kommentarer, annars inte. Om kommentarfältet innehåller information som inte bör visas, ska rutan vara avmarkerad. OBS! Inställningen finns bara i Novaschem Om en schemafil från Novaschem 2005 publiceras går det alltid att se kommentarer på detta sätt Publicera schemat till Internet Markera rutan om schemat ska publiceras till WebViewer när du trycker Nästa. Avmarkera rutan om du inte vill publicera utan bara spara de inställningar som du har gjort när du går vidare.

8 8 Manual WebViewer 2.4 Undantag för enskilda scheman Undantag i åtkomst och synlighet i listor kan göras för enskilda scheman. OBS! Inställningar för enstaka ID, t.ex. en lärare, har ingen effekt på samlingsscheman. Därför måste även inblandade samlingsscheman behandlas på samma sätt. Välj önskad tabell i Novaschem, t.ex. Tabell - Lärare. Klicka på Egenskaper Klicka på fliken Övrigt. Markera fälten Åtkomst i WebViewer, Synlig i WebViewer och Lösenord i WebViewer. Tryck OK. Åtkomst i WebViewer Om värdet är 0 går det inte att ta fram aktuellt schema. Ett streck betyder att den generella inställningen (se avsnitt Åtkomst) för schematypen skall användas och detta är också grundinställningen. Värdet 1 betyder att schemat skall visas även om inte schematypen skall visas generellt. (I Novaschem 2010 används värdet 2 i stället för streck). Synlig i WebViewer Om värdet är 0 syns inte aktuellt schema i listan. Det går dock fortfarande att komma åt schemat genom att mata in dess ID för hand, förutsatt att inte fältet Åtkomst i WebViewer har värdet 0. Ett streck betyder att den generella inställningen (se avsnitt Synlig i lista) för schematypen skall användas och detta är också grundinställningen. Värdet 1 betyder att schemat skall visas i lista även om inte schematypen generellt skall visas i lista. (I Novaschem 2010 används värdet 2 i stället för streck). Lösenord i WebViewer I fältet Lösenord i WebViewer kan ett lösenord anges. Schemat visas bara om det korrekta lösenordet anges. Lösenordet kan enbart ändras av administratören Inställningar för schemavisning Det går att på olika sätt ställa in och anpassa WebViewers utseende. Välj Arkiv Novaschem Online och WebViewer Inställningar Egenskaper för schemavisning. Formuläret som kommer upp visar de olika inställningsmöjligheterna.

9 Manual WebViewer 9 Titel Titeln visas i webbläsarens namnlist när WebViewer visas i ett separat fönster, t.ex. Novaskolans schema. Adress till skolans logotyp URL-adress till bilden som visas då inget schema är valt, t.ex. Observera att bilden måste vara åtkomlig via Internet. Adress till skolans hemsida Adress dit besökaren flyttas vid klickning på logotypen, t.ex. adressen till skolans hemsida. Visning Välj Normal, Uppdelat eller Datum. Alternativen fungerar på samma sätt som knapparna N, V och D i det grafiska schemat i Novaschem. Om Uppdelat är valt visas varje veckodag med en kolumn per vecka. Om Datum är valt visas en kolumn för varje datum. Utskriftskvalitet Ange den utskriftskvalitet som skall väljas som standard: Låg, Medium eller Hög. Besökaren av WebViewer kan ändra denna under Inställningar utskrift på sidan. Utskriftsformat Det går att välja PDF och HTML, PDF eller HTML Alternativet PDF gör det möjligt att skapa en PDF-fil av schemat som visas och skriva ut det genom att klicka på länken Skriv ut schemat. Alternativet HTML gör det möjligt att genom att klicka på länken Skriv ut schemat som PNG visa en HTML-sida med en bild i PNG-format, som kan skrivas ut.

10 10 Manual WebViewer Förgrunds- och bakgrundsfärg Inställningen anger färgerna på WebViewers startsida, dvs. innan något schema är valt. Färgen anges som RGB-kod i tre grupper om två tecken där varje grupp är ett hexadecimalt tal 00 FF (motsvarande decimalt) och där grupperna står för den röda, gröna resp. blå komponenten. I exemplet ovan är den röda komponenten 1E (= 30), den gröna 90 (=144) och den blå FF (=255) vilket ger en grönaktigt blå färg med något inslag av den röda komponenten. Koden FFFFFF ger svart och ger vitt. Visa ruta för fri inmatning av ID Ger besökaren möjlighet att mata in ID manuellt. Det går att mata in flera ID separerade med kommatecken. Endast åtkomliga scheman kommer att visas. Rutan visas automatiskt, oavsett inställning här, om det finns någon schematyp eller något enskilt schema som är åtkomlig men inte synlig i lista. Kom ihåg lösenord till scheman Om denna ruta markeras, behöver besökaren bara ange lösenordet en gång för att titta på flera scheman som är skyddade med samma lösenord, eller för att återvända till ett lösenordsskyddat schema efter att ha tittat på ett annat schema.

11 Manual WebViewer 11 3 Publicera schemafil När din schemafil publiceras blir den kopierad till WebViewer-servern och görs därigenom tillgänglig för alla användare av WebViewer. 3.1 Utför publicering För att kunna publicera schemafil direkt från Novaschem krävs att Internet Explorer 6 eller senare är installerat på datorn. Om användaruppgifterna är korrekt inmatade (se avsnitt 2.2 Inmatning av användaruppgifter), blir publicering till Novaschem mycket enkel. Gör följande varje gång du vill publicera. Välj Arkiv Novaschem Online. Välj WebViewer Publicera schemat på Internet och följ anvisningarna. Schemafilen kan också publiceras samtidigt som inställningar för åtkomst och synlighet görs, se avsnitt 2.3. Se avsnitt 6 Vanliga fel, om det inte fungerar. När publiceringen är utförd fungerar den länk som du fått i mailet med kunduppgifter, och som också visas i Novaschem Online på den bild som du får som bekräftelse på att publiceringen är utförd Ta bort publicerad schemafil Om en schemafil har publicerats felaktigt, t.ex. av misstag, kan den tas bort. Välj Arkiv Novaschem Online. Välj WebViewer Inställningar. Välj Filhantering Ta bort publicerad schemafil och tryck Nästa. Den korrekta schemafilen måste därefter publiceras för att några scheman ska kunna visas.

12 12 Manual WebViewer 4 Starta WebViewer WebViewer startas genom länken Länk till WebViewer som finns i kunduppgifterna. Denna länk kan placeras på din egen hemsida, i eget fönster, i frames eller i samma fönster.

13 Manual WebViewer 13 5 Vanliga fel WebViewerlänken fungerar inte Om WebViewer-länken plötsligt slutar att fungera kan det bero på följande: 1. Testa om du överhuvudtaget kommer åt externa sidor på Internet. 2. WebViewer fungerar med de vanligaste webbläsarna. Det finns emellertid webbläsare det inte fungerar med. Uppdatera till den senaste version om du har en gammal webbläsare. 3. Om du kommer åt externa sidor men inte så kan det vara driftstörning på Nova Software's webbservrar. Vänta i 30 min och, om länken fortfarande inte fungerar, skicka ett mail till 4. Om du precis har försökt publicera och WebViewer slutade att fungera efter det så blev det sannolikt fel vid publiceringen. Se nedan. Fel vid publicering Kontrollera att fälten Användarnamn, Lösenord och Skol-ID är inmatade på ett korrekt sätt under Arkiv Novaschem Online och WebViewer Inställningar Ange användaruppgifter. Se avsnitt 2.2 Inmatning av användaruppgifter. Observera att om du skapar schemat för ett nytt läsår från en ny schemafil måste uppgifterna matas in på nytt. Fel vid schemavisning 1. Om texten Ogiltigt ID, period eller vecka visas, är ett vanligt fel att Innevarande vecka är markerat under Inställningar Åtkomst och synlighet samtidigt som inga veckor finns angivna under Valbara perioder/veckor. Innevarande vecka måste finnas med bland valbara veckor. 2. Om inga scheman går att ta fram, kontrollera att Åtkomst är markerad för den aktuella schematypen.

14 14 Manual WebViewer Index A Adress till server... 3 Användarnamn... 3, 5 Användaruppgifter... 4, 13 E Elevscheman... 4, 6 F Färg på startsida H Helt läsår... 7 I ID för server... 3 Inmatning av ID K Kommentar... 7 Kunduppgifter... 3, 11 L Logotyp... 9 Länk till WebViewer... 3, 11, 12, 13 Lösenord... 3, 5, 8, 13 P Publicera... 7, 11 S Schematyper... 4, 5, 6 Skol-ID... 5, 13 Synlig i lista... 6, 8 Synlig i WebViewer... 8 T Titel... 9 U Undantag för enskilda scheman... 8 Uppdatera licensuppgifter... 4 Utskriftskvalitet... 9 V,W Valbara perioder/veckor... 7, 13 Vanliga fel Webbläsare Visa period/vecka... 7 Å Åtkomst... 6, 8, 13

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer