Användarmanual för Content tool version 7.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual för Content tool version 7.5"

Transkript

1 Användarmanual för Content tool version 7.5

2 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET ALLMÄNT ÖVERSIKT ALLMÄNT OM WEBBSIDAN OCH VERKTYGET INNEHÅLL REDIGERA HEM SKAPA SIDA REDIGERA BEFINTLIGA SIDOR REDIGERA BEFINTLIGA SIDOR Funktioner för att redigera sida Infoga extern länk Infoga intern länk Infoga enstaka bilder Arbetsgång för att ladda upp en bild/fil/flash Infoga fil Infoga flashfil Spara, Publicera och Spara ny instans Radera sidan SORTERA INNEHÅLL LÖSA SIDOR NYHETER SKAPA NYHET SÖK NYHET REDIGERA NYHET BANNERS ADMINISTRATIONSLÄGE

3 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 3 1 Om publiceringsverktyget 1.1 Allmänt Till er nya hemsida finns det ett webbaserat publiceringsverktyg, tack vare detta kan ni närsomhelst administrera er hemsida. Det enda som krävs är en Internetuppkoppling, en PC med webbläsaren Microsoft Internet Explorer 6.0 eller en MAC med Firefox 1.5 eller senare. 2 Översikt Första steget är att välja vilket språk ni vill arbeta med. Här finns även valen svenska eller engelska. Contentmodulen består av ett antal huvudfunktioner. Innehåll Nyheter Banners Dessa huvudfunktioner kommer att beskrivas i var sitt kapitel. 3

4 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 4 3 Allmänt om webbsidan och verktyget Tanken med verktyget är att ni i så stor utsträckning som möjligt ska kunna uppdatera er webbsida själva. Det är enkelt att ändra texter och bilder på samtliga sidors innehåll. 4 Innehåll Här skapar ni webbsidor med publiceringsverktyget. På dessa sidor publicerar ni texter, bilder, länkar mm. Här finns fyra funktioner: Redigera sida Skapa sida Sortera innehåll Lösa sidor 4

5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Redigera Hem För att redigera startsidan, klicka på knappen Innehåll och sedan på Hem i toppmenyn. Klicka på aktuell länk för att redigera sidans innehåll. Har du flera instanser av sidan presenteras en lista där du kan välja vilken instans av sidan du ska redigera. Nu kan du lägga in innehåll på sidan. 6.2 Skapa sida 1. För att skapa en ny undersida så klickar du på Innehåll, aktuell flik och därefter Skapa sida. Observera att detta ej bör göras på Startsidan. 2. Klicka i vänstermenyn på den sida under vilken du vill att din sida ska placeras. Exempel: Nivå 1: Startsida Nivå 2: Startsida/Undersida 1/ 3. Välj sidtyp 1-2 och fyll i önskat namn på den nya sidan. Du kan infoga fyra bilder/flash objekt/bakgrundsfärger till höger på sidan genom att klicka på respektive ruta som i detta fall är markerad med en tunn svart linje. 4. Fyll i publiceringsintervall för sidan. 5. Klicka på knappen [Spara] för att spara din sida, eller knappen [Publicera] för att både spara din sida och även publicera den på webbsidan att visas. 5

6 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Redigera befintliga sidor 1. När du skapat en ny sida så kan du redigera den genom att klicka på länken Innehåll och därefter Redigera sida. Klicka därefter på aktuell sida i sidstrukturen. Sidan öppnas nu i editeringsfönstret. 2. Om du har skapat flera instanser av sidan kommer dessa att visas som en lista. Från denna lista kan du se vilken instans som visas på webben samt se vilka instanser som är publicerade. Om du ej skapat fler instanser av denna sida kommer listan ej att visas. 3. Du har möjlighet att döpa om sidan genom att fylla i nytt önskat namn, du har även möjlighet att flytta hela sidan genom att i rullgardinsmenyn välja aktuell ny kategori. Du kan också lägga in nya kampanjbilder till höger. Detta gör du genom att klicka på Välj ny. 4. Du har även möjlighet att skriva in titel, metataggar samt beskrivning av varje sida. Detta gör du genom att klicka på Sökord i toppen av sidan. 5. I editeringsfönstret skriver du in aktuell information. Se nedan för en beskrivning av de olika funktionerna. 6

7 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Funktioner för att redigera sida Rensa HTML Rensar HTML koden från onödig Word-formatering. Används när man klistrar in från Word, dock rekommenderar vi att inte klistra in från Word direkt. Kopiera istället från Word in i programmet anteckningar (hittas under knappen start, alla program och tillbehör i PC) och slutligen till e-post verktyget, tack vare detta blir ni garanterat av med all onödig kod. Knapp Funktion Knapp Funktion Visa/Dölj tabeller Lägg till kolumn till höger om markerad cell Förhandsgranska Tag bort markerad rad Klipp ut Kopiera Klistra in Infoga extern länk (Se nedan för mer information) Infoga intern länk (Se nedan för mer information Infoga enstaka bilder (Se nedan för mer information) Infoga bild från bilddatabasen Infoga fil (Se nedan för mer information) Infoga flashfil Infoga tabell Redigera tabell Redigera cell Tag bort markerad kolumn Vänsterställd text Centrerad text Högerställd text Snabblista Definition lista Fet stil Kursiv stil Understruken Typsnitt Textstorlek Teckenfärg Dela markerad cell Sammanfoga cell med den till höger Lägg till rad under markerad cell 7

8 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Infoga extern länk Denna funktion använder ni när ni vill infoga länkar till andra hemsidor. Klicka på knappen och fyll i önskad adress. OBS! adressen måste innehålla prefixet annars fungerar inte länken Infoga intern länk Klicka på knappen och välj därefter aktuell sida i Sidväljaren som du vill länka till. Du kan själv välja länktext genom att skriva in vad du vill att det skall stå, exempelvis klicka här för mer information. Du kan även välja om länkade sidan skall öppnas i ett nytt webbläsarfönster (ny sida) eller i samma webbläsarfönster (samma sida). 8

9 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Infoga enstaka bilder Denna funktion använder du om du skall infoga enstaka bilder. Två bildformat fungerar, JPEG och GIF. Via verktyget kan du justera storleken men vi rekommenderar starkt att inte göra det då bilder blir onödigt tunga och tappar kvalitet. Du bör också tänka på att aldrig använda å, ä och ö i filnamn eftersom de då inte kommer att visas korrekt, utan kommer istället att visas som ett rött kryss. Om du klickar på knappen så öppnas Filhanteraren Bilder upp. Att infoga en bild på hemsidan kräver två moment: 1. Ladda upp bilden till webbservern 2. Infoga bilden på aktuell sida Arbetsgång för att ladda upp en bild/fil/flash 1. I Filhanteraren väljer du vilken mapp dit du vill ladda upp bilden. Det spelar ingen roll vilken mapp du väljer; mapparna hjälper dig bara att sortera dina bilder. Du kan skapa en ny mapp genom att klicka på Ny mapp och namnge den. 2. När du valt aktuell mapp så klickar du på Ladda upp ny fil 3. Klicka på [Bläddra ] knappen och leta upp aktuell bild på din hårddisk/nätverk 4. Klicka på [Ladda upp] när du valt din bild. Bilden laddas nu upp till webbservern. Detta kan ta olika lång tid beroende på bildstorlek och din uppkopplingshastighet. 5. Om du vill skriva över en befintlig bild som redan är uppladdad på webbservern så kryssar du för Tillåt att skriva över fil med samma namn 6. Den nya uppladdade filen kommer nu att finnas tillgänglig i filhanteraren, klicka på aktuell bild så får du upp information om bilden samt en förhandsgranskningsbild (beroende på bildens storlek så kan förhandsgranskningsbilden bli förvanskad, klicka på förhandsgranskningsbilden så får du se bilden i dess rätta storlek och utseende) 7. Om du vill lägga in bilden som infälld så väljer du placering i rullgardinsmenyn (ingen vald, höger, vänster eller centrerad) 8. Klicka slutligen på [Infoga] knappen för att infoga bilden på hemsidan. 9

10 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Infoga fil Denna funktion fungerar i stort sett på samma sätt som Infoga bild. Du bör även här tänka på att aldrig använda å, ä och ö i filnamn eftersom detta gör att länkningen inte kommer att fungera Infoga flashfil Denna funktion fungerar i stort sett på samma sätt som Infoga bild. Du bör även här tänka på att aldrig använda å, ä och ö i filnamn eftersom detta gör att länkningen inte kommer att fungera Spara, Publicera och Spara ny instans När du sparar din sida har du tre val. Spara Sparar sidan men visar ej ändringarna för användarna. Publicera Sparar sidan och publicerar ändringarna för användarna. Spara ny instans Du kan ha flera instanser av en sida. Endast en av dessa instanser kan emellertid vara synlig på webbsidan. Om du väljer [Spara ny instans] så sparas dina ändringar som en ny instans av sidan. Ändringarna slår inte igenom på webbsidan. Detta val används när du vill skapa en instans som överlappar en annan instans med publiceringsdatum. Detta val kan även med fördel användas som en säkerhetskopiering Radera sidan När du ska radera en sida har du två val. Observera att när du tar bort en sida så raderas även alla undersidor. Raderingen går ej att ångra. Radera instans Raderar den valda instansen. Om sidan bara har en instans kommer hela sidan att raderas. Radera sida Raderar den aktuella sidan inklusive alla instanser och undersidor. 10

11 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Sortera innehåll Här kan du sortera dina skapade sidor genom att ange ordningsnummer för varje sida. 6.5 Lösa sidor Dessa sidor visas inte publikt. Däremot kan du använda länken längst ner på sidan för att hänvisa till sidan i ett mail. Dom fungerar precis likadant som vanliga Innehåll sidor. Man kan lägga till texter, bilder, flashfiler etc. 7 Nyheter Här kan du skapa och lägga till nyheter. Du kan själv välja när dessa ska publiceras och således visas på första sidan. 7.1 Skapa nyhet För att skapa en nyhet, börja med att fylla i det publiceringsdatum du vill ge din nyhet. Därefter lägger du in önskad rubrik och ingress på din nyhet och sist själva texten. Du kan även välja att visa en bild. 11

12 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Sök nyhet Här kan du söka efter redan inlagda, ej publicerade och publicerade nyheter. Du gör detta genom att söka på till exempel ord i rubrik eller ord i brödtext eller helt enkelt bara klicka på [Sök] knappen. 7.3 Redigera nyhet För att redigera din nyhet gör du först en sökning. I sökresultatslistan finns det två val att göra, antingen kan du redigera eller radera. 8 Banners Applikationen har möjlighet att hantera banners, dessa kan ligga på två ställen. Dels till höger om webbsidan, samt till vänster under själva menyn. Här nedan kan du se vad som är viktigt för att banners hanteringen ska vara enkel. Höger banners Vänster banners 12

13 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid Administrationsläge Via adminläget kommer ni enkelt kunna lägga in nya banners. Det finns 2 saker som är avgörande 1. Storleken på den banner som ni vill lägga in ska ej vara bredare än 250 pixlar, höjden på den är inte låst. Tänk dock på att hela sidans höjd är 1024 pixlar, vår rekommendation är att hålla er inom 140, 280 eller 420 pixlars höjd. 2. Placering, generellt så är det tänkt att kommersiella banners ska ligga till höger och redaktionella ska ligga till vänster. Men detta kan ni bestämma själva. 3. Verktyget klarar av att hantera både GIF och Flash banners, tänk på att inte ha filnamn med Å, Ä eller Ö. Samt inga mellanslag eller kommatecken i filnamnet. Välj banner i menyn för att kunna hantera dessa Via verktyget kan ni enkelt ställa publiceringsintervall Tänk även på att länka bannern innan ni lägger upp denna 13

14 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 14 9 Riktlinjer för textformatering Riktlinjer för text på lokala hemsidor. Notera att text alltid ska skrivas in i publiceringsverktyget OFORMATERAD, helst via en textredigerare (WordPad). Formatering av text görs sedan i verktyget. Rubrik: Georgia 14 punkter, fet stil Eventuell ingress i Arial 10 punkter, fet stil Eventuell ingress i Arial 10 punkter, fet stil Eventuell ingress i Arial 10 punkter, fet stil Eventuell ingress i Arial 10 punkter, fet stil Brödtext i Arial 1o punkter, ofetad stil Mellanrubrik: Georgia 10 punkter i fet stil Brödtext i Arial 1o punkter, ofetad stil Bildtexter skrivs i Arial 8 punkter, kursiverad stil Ett par exempel på det ovanstående finns på: CategoryID=

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Manual

Studieförbundet Vuxenskolan Manual Studieförbundet Vuxenskolan Manual EPiServer 7.5 2014-12-08 Maria Björk Cloud Nine AB Linnégatan 89 E, Box 10304, 100 55 Stockholm, Sweden T +46 8 120 330 24 M +46 735 93 90 24 maria.bjork@cloudnine.se

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Välkommen till Trinity

Välkommen till Trinity användarmanual Välkommen till Trinity Idag har i stort sett alla företag en webbplats på Internet, företagets ansikte ut mot kunden. Webbplatsen möjliggör för kunder och framtida kunder att lätt skapa

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer