ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTRÉ DOKUMENTHANTERING..."

Transkript

1 Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING Starta Dokumenthantering Lägga till dokument via frågeguide Frågeguiden Lägga till dokument manuellt Lägg till fil Kopiera och klistra in från lokal dator Kopiera och klistra in i Dokumenthanteringen Drag and Drop Öppna, ändra och spara dokument Byta till annat objekt Välj Skapa Pärm Projekt och tillhörande order (ÄTA-hantering) Övriga funktioner Ta bort filer/mappar Skicka till e-postmottagare Kopiera filer/mappar till lokal dator/server Koppla bokmärken Visa affärsdata Administrera logotyp Dela ut till extern användare Säkerhetshantering Användargrupper Hantera användargrupper Koppla användare till grupper Ange rättigheter Symboler för rättigheter Rättighet för administratör Rättigheter i Entré Filial Loggning av händelser Installationsanvisningar Entré Dokumenthantering

2 Entré Dokumenthantering Entré Dokumenthantering är en modul för att lagra och underhålla dokument och dokumentstrukturer till olika typer av objekt i Entré. Följande typer av objekt i Entré kan använda Entré Dokumenthantering: Kunder Leverantörer Kontakter (Kund- och Leverantör) Order Fakturor Anläggningar Personer Projekt Verifikationer Entré Dokumenthantering innehåller: Möjlighet att utifrån dokumentmallar och frågeguider skapa en färdig dokumentstruktur på det enskilda objektet. Beroende på hur frågeguiden besvaras kan därmed olika dokumentstrukturer och dokument hanteras för olika objekt. Möjlighet att hämta information från Entré som automatiskt skrivs ut i dokument (så kallade bokmärken). Lagring av dokumenten i Windows Azure (molnet) istället för på en lokal server/hårddisk. Möjlighet att skapa en Pärm vilket innebär att dokumentstruktur och dokument kopieras till en lokal dator/server. Med dokument avses förutom Officedokument (Word, Excel etc.) och PDF-dokument även mail, bilder etc. Förutsättningar för att använda Entré Dokumenthantering Särskild licens krävs som erhålls av Hantverksdata. Användare i Entré som ska använda Dokumenthantering skall läggas upp i Hantverksdata Portal. Grundinställning 2498 i Entré skall anges med alternativet Dokumenthantering i molnet. Övergång från Entré Dokumentkatalog till Entré Dokumenthantering Det finns inget sätt att automatiskt flytta över dokument och mappstrukturer från äldre modeller av dokumenthantering i Entré till den nya dokumenthanteringen. Givetvis går det att manuellt flytta över dokument för enskilda objekt

3 Starta Dokumenthantering Dokumenthanteringen startas med knappen Dokument i respektive rutiner där Dokumenthantering kan användas (kunder, order, personer etc.). Vi kommer nedan att visa exempel från Projekt men principen är likadan för alla typer av objekt. Första gången en användare startar Dokumenthanteringen skall denne ange Användarnamn och Lösenord. Detta är det användarnamn och lösenord som användaren är upplagd med i Hantverksdata Portal ( Logga in på Mina sidor). Detta sparas och behöver inte anges igen när Dokumenthanteringen används. Dokumenthanteringen startas och visar objektet, i vårt exempel ett projekt. Första gången Dokumenthanteringen startas för ett objekt är det alltid tomt, det vill säga det innehåller inga dokument

4 Lägga till dokument via frågeguide Klicka på knappen nedan eller välj Dokument Lägg till dokument via frågeguide. Om företaget har flera frågeguider visas rutan Välj Guide där du skall välja den frågeguide som ska användas. Har företaget endast en frågeguide kommer guiden att startas direkt. Endast frågeguider som avser den aktuella objektstypen visas. Det vill säga, för projekt visas endast frågeguider avseende projekt och för kunder visas endast frågeguider avseende kunder osv. En frågeguide kan vara en branschguide eller en egen guide som bara gäller för ditt företag. Nedan frågeguider är således endast exempel. Klicka på den guide som du önskar använda för detta objekt (som i vårt exempel är ett projekt)

5 Frågeguiden En frågeguide innehåller en eller flera frågor som skall besvaras. Beroende på hur de besvaras kommer olika dokument och dokumentstruktur skapas för det aktuella objektet. Det går inte att manuellt lägga till eller ta bort dokument/mappar i denna bild, det är svaren på frågorna som avgör vilka dokument som kommer att skapas på objektet

6 Frågeguiden är dynamisk, med detta menas att beroende på hur en fråga besvaras kan nya frågor visas och andra frågor döljas. När samtliga frågor besvarats, klicka på knappen Slutför. Om knappen Slutför är släckt så är knappen Nästa istället upplyst, detta innebär att någon eller några av frågorna har följdfrågor som skall besvaras

7 På objektet har nu en dokumentstruktur och dokument skapats. Lägga till dokument manuellt Det finns flera sätt att manuellt lägga till mappar och dokument från den lokala datorn/servern till ett objekt i Dokumenthanteringen. Lägg till fil Med denna knapp öppnas Windows utforskare så att man kan markera de filer/mappar man vill lägga till. Går även att nås via att högerklicka och välja Lägg till lokal fil. Kopiera och klistra in från lokal dator Markera och kopiera önskade filer/mappar på den lokala datorn/servern. Högerklicka sedan i Dokumenthanteringen och välj Klistra in. Tänk på att stå i den mapp i Dokumenthanteringen där du vill ha filerna när du klistrar in dessa

8 Kopiera och klistra in i Dokumenthanteringen Markera och kopiera/klistra in önskade filer i Dokumenthanteringen till annan plats i dokumentstrukturen på samma objekt. Högerklicka och välj Kopiera, ställ dig där du vill klistra in filen/filerna, högerklicka och välj Klistra in. Drag and Drop Dra och släpp filer/mappar från den lokala datorn/servern till Dokumenthantering. Tänk på att stå i den mapp i Dokumenthantering där du vill ha filerna när du släpper dem. Öppna, ändra och spara dokument Detta sker precis på samma sätt som om dokumenten fanns på den lokala datorn, det vill säga genom att dubbelklicka på dokumentet. När ett dokument har ändrats sparas en ändringstid och vem som ändrat dokumentet

9 Byta till annat objekt Välj Under Arkiv-menyn finns alternativet Välj där du kan du byta till ett annat objekt. Du kan endast byta till ett objekt av samma typ. Det vill säga, är aktuellt objekt en kund kan du byta till andra kunder, är aktuellt objekt en leverantör kan du byta till andra leverantörer osv. Alternativt går det utmärkt att stänga Dokumenthanteringen, söka upp objektet i Entré och starta Dokumenthanteringen igen. Det går bra att ha flera fönster öppna samtidigt med olika objekt. Alternativet Öppna projekt för kund är endast giltigt för projekt och visar då en lista på kundens alla projekt (kunden för det projekt du just nu arbetar med i Dokumenthanteringen)

10 Skapa Pärm Med pärm menas att en kopia skapas av objektets dokumentstruktur och dokument på den lokala datorn/servern. Pärm nås via knappen nedan alternativt via Arkiv Skapa pärm. Nedan dialog visas. Här går det att markera att endast vissa dokument/mappar skall kopieras till pärmen. Vill man att hela strukturen skall kopieras markeras den översta rutan så markeras automatiskt hela strukturen. Klicka sedan Skapa pärm

11 Därefter skall du ange var pärmen skall skapas på den lokala datorn/servern. Programmet skapar en mapp som heter Objektets nummer Objektets namn som dokumentstrukturen sedan kopieras till. Om inget annat anges sparas pärmen på ditt Skrivbord. Därefter får du frågan om eventuella Word-dokument skall konverteras till PDF-dokument. Svarar du Nej så sker ingen sådan konvertering (Word-dokumenten förblir då Word-dokument). (Konverteringen kräver att Microsoft Word 2007 eller senare används på datorn)

12 Projekt och tillhörande order (ÄTA-hantering) I dokumenthantering finns en funktion för att i ett projekt även kunna se tillhörande order för projektet. För att detta ska fungera måste man använda funktionen i Entré som automatiskt skapar underobjekt till projekt när nya order skapas (grundinställningarna 2357 och 3072 skall vara aktiverade). Vidare gäller att endast order visas på projektet där ordern finns i Dokumenthantering. Med andra ord måste man ha startat Dokumenthantering för ordern minst en gång så att denna skapats i Dokumenthantering. Exempel: Projekt har 3 order. Order och har startats i Dokumenthantering (genom att välja Dokument och sedan Ordernummer för dessa i orderlistan). När projekt startas i Dokumenthantering i projektstyrningen visas projektet och dessa order och givetvis eventuella dokument för projektet och dessa order. Detta kan även uppnås genom att i orderlistan för någon av dessa order välja Dokument och sedan Orderns projekt

13

14 Övriga funktioner Ta bort filer/mappar Görs genom att använda Delete -knappen eller högerklicka på filen/mappen och välja Ta bort. Det går bra att markera flera filer/mappar för att ta bort. Obs! ta bort inte går att ångra. Skicka till e-postmottagare Högerklicka på önskad fil och välj Skicka till Epost-mottagare. Det går bra att markera flera filer som ska bifogas, man kan dock inte markera en mapp och skicka som e-post. Kopiera filer/mappar till lokal dator/server Högerklicka på önskad fil/mapp och välj Skicka till Lokal mapp. Därefter talar man om var filerna/mapparna skall sparas. Det går bra att markera flera filer/mappar som ska kopieras. Koppla bokmärken Denna funktion kan endast användas av en användare som är administratör. Den är till för att i Word- och Exceldokument koppla bokmärken. Med ett bokmärke kan information från objektet, till exempel namn, märke, ordernr, anläggningsnummer etc. automatiskt infogas när dokumentet skrivs ut. Koppla bokmärken nås genom att högerklicka på aktuellt Word- eller Exceldokument. Generellt för bokmärken gäller att Worddokument måste vara i formatet docx och Exceldokument i formatet xlsx (Microsoft Office 2007 och senare) för att de ska fungera med bokmärken i Entré Dokumenthantering. Visa affärsdata Denna funktion visar den information om objektet från Entré som finns tillgänglig att koppla som bokmärken. Funktionen visas endast för en administratör

15 Administrera logotyp Här anges den bildfil som är företagets logotype. Valet är endast tillgängligt för administratör. Logotypen skrivs ut på dokument som har ett kopplat bokmärke med namnet ftglogga Det finns en begränsning på bildens storlek, den får vara maximalt 1 Mb. Dela ut till extern användare Denna funktion gör det möjligt att låta externa parter ta del av dokumenthanteringen på vissa objekt. Menyalternativet visas endast för administratör. För att en extern användare ska skapas ska följande saker göras: 1/ Lägga upp användaren i Entré Portal med unikt användarnamn och lösenord och ange att denna är en extern användare genom att ange 1 i därför avsett fält (se nedan)

16 2/ Logga in som denna användare i Entré och därefter i Entré Dokumenthantering (behöver bara göras en gång). Skillnad mellan extern användare och vanlig användare En extern användare har i utgångsläget inte rättigheter till några objekt i Dokumenthantering under det att en vanlig användare har rättigheter till alla objekt. Se mer om rättigheter i avsnittet Säkerhetshantering. Tilldela rättighet för extern användare För att en extern användare ska få rättigheter måste man tilldela denna rättighet för varje objekt som denna ska kunna se i Dokumenthantering. Detta kan endast göras av administratör. Administratören startar Dokumenthantering för det objekt som ska delas ut och väljer Dela ut till extern användare. Lägg till den externa användaren genom att välja i listan Tillgängliga externa användare. Givetvis kan flera externa användare läggas till om sådana finns och ska kunna se detta objekt. Ta bort användare tar bort en extern användare från möjligheten att se detta objekt (som tidigare har sett detta). Den externa användaren får i utgångsläget endast läsrättigheter till objektet, det vill säga kan ej ändra, lägga till eller ta bort dokument eller mappar. Detta går att ändra/anpassa, se mer om det i den generella beskrivningen för Säkerhetshantering. När en extern användare startar Dokumenthantering får denna se en lista på sådana objekt som har delats ut till denne. Denna lista kan innehålla flera typer av objekt som kunder, projekt, anläggningar etc. Användaren får då välja i listan vilket objekt som denne vill se nu

17

18 Säkerhetshantering Med säkerhetshantering menas att det går att sätta rättigheter i Dokumenthanteringen som bestämmer vad en viss användare får se och ändra på ett objekt. Det går även att sätta rättigheter på mapp och filnivå. Utgångsläget är att alla användare som kan använda Dokumenthantering har alla rättigheter. Det innebär att ett företag som inte har behov att arbeta med rättigheter inte behöver göra någonting i denna del. Rättighetssättningen i Dokumenthantering är helt fristående från rättighetssättningen i Entré. Rättigheter kan sättas för en enskild användare eller för en grupp av användare. Användargrupper I Arkiv-menyn finns alternativen Hantera användargrupper och Koppla användare till grupper. Dessa är endast tillgängliga för administratör. Användargruppen Alla Denna användargrupp är systemfast (går inte att ta bort). När en ny användare i Dokumenthantering tillkommer så blir denne automatiskt medlem i Alla. När ett nytt objekt skapas i Dokumenthantering (kund, order, projekt etc.) så får gruppen Alla automatiskt rättigheter till detta objekt

19 Hantera användargrupper Här skapas nya användargrupper. Det går även att ta bort en grupp eller byta namn på en grupp (med undantag av gruppen Alla ) genom att högerklicka på gruppen

20 Koppla användare till grupper Här kopplas användare till (och bort) från grupper. Observera att om man gjort ändringar på en användare måste man klicka på Spara innan man ställer sig på en annan användare. Ange rättigheter Rättighetssättningen fungerar på följande sätt: Man kan sätta rättigheter på hela objektet och/eller på mappar och dokument på objektet. Rättigheterna som kan sättas är Läs och Skriv, Endast Läs eller Varken Läs eller Skriv. Rättighetssättningen nås genom att högerklicka på objektet eller mappen/dokumentet och välja Säkerhet. Detta val är tillgängligt för alla användare men användaren måste ha Läs och Skriv rättighet på det som väljs för att kunna ändra rättighetssättningen

21 Här kan vi se att gruppen Alla i utgångsläget har Läs och Skriv rättigheter till objektet. (Man kan ta bort gruppen Alla från objektet men då bör man givetvis tilldela andra rättigheter, i annat fall har ingen användare rättighet till objektet)

22 Lägg till För att lägga till användare eller grupp som ska rättighetssättas. Det går bara att lägga till en åt gången, så ska flera läggas till får proceduren upprepas. Ställ markören på den användare eller grupp som ska läggas till och klicka OK. Skall rättigheterna för Läs / Skriv ändras så görs detta genom att flytta bockarna nedan

23 Inställningen Denna fil/mapp och dess underobjekt ska ej ärva kan endast markeras på mappar och dokument. Normalt sett så ärver mappar och dokument rättigheter från tidigare nivåer (till exempel hela objektet) men om denna markering görs så sker ej detta. Därmed måste man tilldela rättigheter för denna mapp/dokument för att en användare/användargrupp skall ha rättighet till denna. Symboler för rättigheter Rättigheter visas i Dokumenthanteringen visas med följande symboler: Varken Läs eller Skriv Mapp 1 Endast Läs Mapp 2 Varken Läs eller Skriv på hela objektet spärrar redan innan Dokumenthanteringen startas. Rättighet för administratör Den person på företaget som är administratör i Dokumenthantering är undantagen från rättighetshanteringen på så vis att denna alltid kan ändra rättigheter. Detta för att undvika att man råkar sätta upp rättigheterna så att ingen har rättighet. Administratören kan således alltid korrigera en felaktig rättighetssättning

24 Rättigheter i Entré Filial Entré Filial kräver särskild licens och innebär att alla företag i installationen har gemensamma register för kunder, projekt, order, fakturor etc. Då finns en extra funktion för att begränsa rättigheter för användare i andra företag (filialer) till vissa dokumentsamlingar. I övrigt fungerar rättighetssättningen på samma sätt som beskrivs i detta dokument. I en filialinstallation har alla användare oavsett filial tillgång till alla dokumentsamlingar. Vill man begränsa detta på en dokumentsamling gör man följande: Ta bort gruppen Alla på dokumentsamlingen. Lägg sedan till användare eller grupper som skall ha tillgång till dokumentsamlingen. För att lägga till användare från annan filial används knappen Lägg till användare från filial. Ange den epostadress som användare är kopplad till i Portalen

25

26 Loggning av händelser För administratör finns möjlighet att se loggar på händelser i Dokumenthanteringen. Det finns 2 olika sätt att granska loggarna: 1/ För det aktuella objektet Högerklicka på objektet och väl Filhändelselogg Urval kan göras på typ av händelse och datum/klockslag. Loggen visar händelser som tillägg/borttag av filer och ändring av rättigheter på det aktuella objektet samt vilken användare och tidpunkt

27 2/ För alla objekt samt generella händelser Välj Systemlogg i Arkiv -menyn. Denna logg visar händelser för alla objekt samt generella händelser till exempel inloggningar. Installationsanvisningar Entré Dokumenthantering På en ny dator där Entré Dokumenthantering skall användas skall man köra installationsprogrammet: Entré Dokumenthantering.exe Detta program återfinns i er Entrémapp i undermappen Apps (\entre\apps\)

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter 1.2 Utgåva 1 (16) för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter Hur du väljer i Lotus Notes vad du vill konvertera... 1 Från arkivfil... 1 Från Inkorgen... 1 Från mapp... 2 Alternativ

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Manual för MellanBasen. Mellan Basen

Manual för MellanBasen. Mellan Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Instruktion till att arbeta med rapportmallen Instruktion till att arbeta med rapportmallen September 2016 Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33 111 51 STOCKHOLM info@smartbuilt.se 070-645 16 40 www.smartbuilt.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Handbok IST Analys Intag

Handbok IST Analys Intag Handbok IST Analys Intag Innehåll Innehåll... 2 IST Analys - generellt... 3 Flikar... 3 Inbyggd hjälp... 3 Exportmöjligheter... 3 Bokmärken... 4 Behörigheter... 5 Flera datakällor... 5 Flikar... 6 Översikt

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer