Lathund Behörighetshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund Behörighetshantering"

Transkript

1 Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen, enskilda webbsidor eller för en hel gren. Fliken Behörighet finns under Egenskaper för respektive sida. OBS! Tänk på att behörigheter ärvs! Lägger man till en användare på webbplatsen ärver den rättigheter till allt underliggande inklusive mallar och fil/bildarkiv. Man kan dock avbryta ett arv genom att kryssa ur Tillåt arv av behörigheter ovanifrån eller kryssa ur en eller flera roller för berörda grupper/användare. Tips! För att underlätta administration av behörigheter, använda gärna grupper eller mappar så man slipper lägga till enskilda personer! Namn: Här listas de användare/grupper/mappar som är tilldelade en eller flera roller för aktuell sida. Tillhör roller: Här listas tillgängliga roller på webbplatsen. För att tilldela en användare en roll markeras användaren i listan varefter önskad roll markeras till höger. Om användaren inte återfinns i listan kan de läggas till med hjälp av Lägg till användare vilket öppnar ett nytt fönster för att söka eller bläddra fram en användare i uppsatta kataloger. Om inte önskad roll finns så skapas en ny roll med hjälp av Lägg till roll. Läs mer om detta nedan. Behörighetsförändringar behöver inte publiceras utan endast sparas. Användaren får då logga in på nytt för att förändringarna skall verka. Sidan är publik: Sidan kräver ingen inloggning för att läsas. Tillåt arv av behörigheter ovanifrån: Om denna ruta avmarkeras kommer inga behörigheter från ovanliggande webbplatser/sidor att ärvas till aktuell sida. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

2 1. Att skapa roller För att förenkla tilldelning av rättigheter till användare så används roller. En roll är en namngiven godtycklig uppsättning av rättigheter. De rättigheter som en roll kan bestå av är uppdelade i tre kategorier: 1. Rättigheter- rättigheter definierar vilka funktioner och möjligheter man har tillgång till i systemet 2. Modulrättigheter modulrättigheter definierar vilka moduler som man har rätt att lägga till. 3. Inloggningskrav inställningar för om rollen endast är giltig för vissa typer av inloggningar. OBS! Roller är globala per webbplats! Detta innebär att de gäller för hela webbplatsen och det spelar ingen roll om man ändrar dem på en undersida eller på webbplatsen, förändringen slår igenom överallt. Allmänt Namn: Det namn som rollen får i listan. Beskrivning: För att tala om när rollen skall användas. Rättigheter: Markera de rättigheter som rollen skall ha rätt till. Rättigheterna är uppdelade på Generellt Navigator/sidolist Skapa Utseende Webbsideinställningar Administration. Följande rättigheter finns: Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

3 Generellt: Läs: Ger möjlighet att läsa sidor och filer. Innebär att användaren bara får läsa sidor dvs användaren kommer aldrig att komma in i redigeringsläge utan bara se publicerade sidor. Skriv: Ger möjlighet att skriva sidor och filer. Har man denna behörighet har man rätt att ändra på allt på webbplatsen, i fil och bildarkiv. Ta bort: Ger möjlighet att ta bort olika typer av objekt, såsom sidor/länkar/mappar/filer och bilder. Publicera: Ger möjlighet att publicera sidor. Om en användare försöker publicera en sida utan denna rättighet så skickas en notifiering till en redaktör av sidan för granskning (om detta är uppsatt). Publicera med underliggande sidor: Om användaren även skall få publicera underliggande sidor än den som är markerad så får man kryssa för detta alternativ. Kräver att man också har rättigheten Publicera. Publicera med trasiga länkar: Ger möjlighet att publicera en sida trots att systemet säger att en länk är fel. Det kan t.ex. vara så att en en server är tillfälligt nere och man vet att länken fungerar i vanliga fall. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

4 OBS! Detta gäller bara om man i Webbplatsinställningar på webbplatsen (fliken Avancerade inställningar)har slagit på funktionen Kontrollera interna/externa länkar vid publicering. Lägg till absolut innehåll: Ger möjlighet att lägga till absolut positionerat innehåll. Om en användare har denna rättighet kan användaren dra ut moduler och placera dem var som helst. I mallen syns då ett alternativ Absolut innehåll ovanför innehållsytan. Markerar man denna så kan man dra ut innehåll som blir absolut positionerat. Det visas också vissa ikoner som har med absolut innehåll att göra tex Lägg till innehållsyta & flytta layout. Navigator/Sidolist: Aktivera sidolist: Ger användaren möjlighet att aktivera sidolisten, dvs listen till vänster som visar navigatorn och innehåll. Visa sidmallar: Kryssar man i detta alternativ får användaren möjlighet att komma till sidmallarna och ändra dem, inte skapa nya mallar. I menyn vid Navigatorn kan man nu gå till Sidmallar. OBS! Om man inte har denna behörighet så kommer man inte in i sidmallsläge. Visa filarkiv: Kryssar man i detta alternativ ger man användaren tillgång till filarkivet via menyn vid navigatorn. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

5 OBS! Denna rättighet har inget att göra med rättigheten att lägga till filer! Sådana behörigheter sätter man direkt på bildarkivmappen- och filarkivmappen (i Bild resp Filarkivet) på samma sätt som man behörighetsskyddar en sida. Visa bildarkiv: Kryssar man i detta alternativ ger man användaren tillgång till bildarkivet via menyn vid navigatorn. Skapa: OBS! Denna rättighet har inget att göra med rättigheten att lägga till bilder! Sådana behörigheter sätter man direkt på bildarkivmappen- och filarkivmappen (i Bild resp Filarkivet) på samma sätt som man behörighetsskyddar en sida. Skapa webbsida: Ger möjlighet att skapa webbsidor. Visar ikonen Webbsida när man klickar på ikonen Ny sida. Skapa webbplats: Ger möjlighet att skapa webbplatser.visar ikonen Webbplats när man klickar på ikonen Ny sida. Skapa länk: Ger möjlighet att skapa länksidor. Visar ikonen Länk när man klickar på ikonen Ny sida. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

6 Skapa arkiv: Ger möjlighet att skapa nyhetsarkiv. Visar ikonen Arkiv när man klickar på ikonen Ny sida. Skapa mapp: Ger möjlighet att skapa mappar i strukturen. Visar ikonen Mapp när man klickar på ikonen Ny sida. Skapa strukturobjekt: Ger möjlighet att skapa struktursidor, strukturmappar och strukturlänkar dvs kopior på befintliga sidor, mappar och länkar. När man klickar på Ny sida visas dessa alternativ. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

7 Skapa mall: Ger användaren möjlighet att skapa nya mallar. Måste kombineras med rättigheten Visa sidmall så man når sidmallarna. Skapa mallkomponent: Detta är en gammal behörighet som vi har kvar för bakåtkompabiliteten, den behöver alltså inte kryssas i. Det går inte att skapa nya mallkomponenter. Utseende: Hantera webbsidelayout: Denna rättighet krävs för att användaren ska få ändra på layouten på sidan. Detta innebär att man har rätt att högerklicka på en layout/modul och få upp följande Egenskaper: Dvs ställa in marginaler och avstånd, inställningar (bredd, höjd, överflöd), utseende (bakgrundsfärg/bild, kantstreck och flöde). Det går också att högerklicka på en sida, välja Egenskaper och få upp alternativet Utseende där man kan ställa in bla bakgrundsbild/färg, popup-fönster och titel/publiceringsdatum. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

8 Använder man absoluta mallar innebär denna rättighet att användaren har rätt att flytta moduler på sidan. Hantera webbplatsfärger: Kryssar man i detta alternativ får användaren möjlighet att skapa och ändra de färger som är fördefinierade på webbplatsen. Användaren får tillgång till flikarna Webbplatsfärger och Färgmappning när de är inne på Egenskaper för webbplatsen. Hantera formatmallar: Kryssar man i denna får användaren möjlighet att skapa och ändra formatmallar. Om användaren går in på Egenskaper för webbplats ser den flikarna Formatmallar och Formatmallsmappning. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

9 Hantera dekorationer: Ger användaren rätt att spara och ändra dekorationer. En dekoration är en sparad inställning (av utseende och marginaler) på en modul eller layout. Kräver att man har rättigheten Hantera webbsidelayout för att man skall kunna göra en inställning som man vill spara. Om man har denna rättighet kan man högerklicka på en modul/layout och spara dekoration. Ger användaren rätt att gå in på webbplatsen, under Egenskaper, och ändra på befintliga dekorationer. Använda fet och kursiv i text och tabell: Ger möjlighet att själv välja om man vill använda fet eller kursiv stil i text och tabellmodulen. Då visas ikoner i verktygsraden för fet stil (b) och kursiv stil (i). Lägg till egna färger: Om man kryssar för detta alternativ får användaren själv lägga till färger på moduler/sidor. Tex i e-postformuläret kan man välja en egen färg: Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

10 För att man skall kunna välja en egen färg som bakgrund på en sida eller en modul krävs dock också behörigheten Hantera webbsidelayout. Har man denna behörighet och högerklickar på en modul och väljer bakgrundsfärg, så finns alternativet <Välj annan färg...> Väljer man det alternativet så öppnas en färgväljare, där man kan lägga till en egen färg. Webbsideinställningar: Hantera prenumerationer: Ger användaren rätt att nå prenumerationsfliken på webbsidorna. Det går då att aktivera en prenumerationssida, ändra e-postmeddelande vid utskick, importera en textfil med prenumeranter samt se vilka som prenumererar på en sida. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

11 Hantera besöksstatistik: Ger möjlighet att högerklicka på en sida, välja Egenskaper och därefter fliken Statistik. Hantera metadatadefinitioner: Ger användaren möjlighet att skapa och ändra på metadatadefinitioner. Fyller man i denna har användaren rätt att gå in och ändra på metadatadefinitionerna som finns på webbplatsen. Dvs på fliken Metadata ser man både Egenskapsknappen och Ta bort-knappen: De användare som har denna rättighet kan också se de metadata där man bockat ur alternativet Fältet är synligt för vanliga användare : Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

12 Byt mall: Kryssar man i detta alternativ visas alternativet Byt mall när man högerklickar på en webbsida i redigeringsläget. Om innehållsytorna har samma namn kan man då enkelt byta mall på en webbsida. OBS! Är man inloggad som system så kan man också se alternativet Byt mall rekursivt. Administration: Ändra lösenord: Tillåter att en användare dubbelklickar på en användare i listan över användare och byter lösenord på den. Detta kräver att rutan Tillåt förändring av katalogtjänstdata är ikryssad på Egenskaper för katalogtjänsten (under fliken Avancerat) så att man har rätt att skriva i katalogtjänsten. För att nå säkerhetsfliken där man når lösenorden krävs det att man har behörigheten Hantera behörigheter. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

13 OBS! Har man denna rättighet måste man dock veta det gamla lösenordet för att byta lösenord. En systemanvändare kan byta lösenord utan att ange gammalt lösenord. Hantera behörighet: Ger möjlighet att ändra behörigheter för befintliga användare samt ge ut nya rättigheter. Denna rättighet bör endast delas ut till serveradministratörer. OBS! Sorteringen av rollerna är viktig eftersom om man har rätt att ändra behörigheter så har man bara rätt att ändra på behörigheter som motsvarar den egna behörigheten och de roller som ligger under den behörigheten i listan. Därför skall den behörighet som är högst (flest rättigheter) ligga överst i listan. Om man har behörigheten Hantera roller (rolladministratör) (se nedan) har man rätt att sortera roller. Det går att lägga till nya användare och ge dem roller (dock ej högre roll än den som man har). Det går att ta bort användare. Hantera roller (rolladministratör): Ger användaren möjlighet att skapa nya roller och ändra i befintliga roller. Denna rättighet bör endast delas ut till serveradministratörer. Denna behörighet måste kombineras med Ändra behörighet. OBS! Sorteringen av rollerna är viktig eftersom man har rätt att ändra till behörigheter som motsvarar den egna behörigheten och de roller som ligger under. Därför skall den behörighet som är högst (flest rättigheter) ligga överst i listan. Lås upp sidlås: Ger användaren rätt att låsa upp andras sidlås förutsatt att man har slagit på den funktionen i Webbplatsinställningar på webbplatsen (fliken Avancerade inställningar). När man klickar på en modul på en sida med ett sidlås på får man upp följande fråga: Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

14 Det går också att gå in på webbplatsen och se vilka sidor som är låsta, och eventuellt låsa upp dem. Egenskaper för webbplats: Ger möjlighet att ändra på de flikar under Egenskaper för webbplats som inte har en egen behörighet under webbplatsen. Dvs under Allmänt ser man Information, Versioner, Metadata och Metadata (mallar). Man får dock inte ändra defintioner för metadata, det finns det en särskild behörighet för. Under Webbplatsinställningar ser man alla flikar. Under Utseende ser man bara punktlistor. Under Säkerhet ser man flikarna katalogtjänster, inloggningsmetoder, aktiva användare och användarprofiler. Egenskaper för server: Serverobjektet ser man enbart om man är inloggad som systemanvändare, så denna rättighet är onödig att kryssa i för andra roller. Exportera och importera sidor: Ger möjlighet att exportera och importera sidor/webbplatser. Denna rättighet bör endast delas ut till serveradministratörer. Det går då att högerklicka och exportera hela webbplatsen eller delar av webbplatsen som en kopia. Man får också rättigheten att importera webbplatser som tidigare blivit exporterade från webbplatsen (eller om man har lagt till en sva-fil). När man skapar en ny sida finns alternativet Importera sidor. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

15 Markera alla: Det finns möjligheten att markera alla rättigheter genom att klicka på knappen Markera alla. Avmarkerar alla: Det finns möjligheten att avmarkera alla rättigheter genom att klicka på knappen Avmarkera alla. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

16 Modulrättigheter: Under fliken Modulrättigheter kan man kryssa för de moduler som rollen skall ha behörighet till. Här finns alla moduler som man har licens på listade. Modulerna är uppdelade efter de modulväljare som de hör hemma i. OBS! Modulrättigheterna gäller enbart rättigheten att lägga till nya moduler! Om man inte har rättighet till exempelvis bokningsmodulen och det ligger en bokningsmodul på en sida som man har rätt att redigera så kan man göra inställningar på den modulen. OBS! Även egenutvecklade moduler syns i denna lista om man använder sådana. Det finns även valmöjligheten att markera alla moduler genom att klicka på knappen Markera alla. Det motsatta gäller för knappen Avmarkera alla : Inloggningskrav Under fliken Inloggningskrav kan man lägga till ett krav att man måste ha en viss IP-adress för att logga in eller få tillgång till dessa behörigheter eller att man använder sig av PortWise säker inloggning. IP-adressområde: Här kan man peka ut ett IP-adressområde. PortWise säker inloggning: Här kan man välja midstatic, midonline eller LDAP. IChain proxyinloggning: Här kan man välja OTP eller LDAP. För att lägga till ett krav, klicka på Lägg till. Lägger man till flera krav så måste man uppfylla alla krav för att få logga in. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

17 2. Att lägga till användare För att lägga till en användare, klicka på Lägg till användare. Här kan man lägga till användare/grupper på olika sätt: Användare/grupp: Här kan man söka efter vissa användare eller bläddra fram de man vill lägga till. IP adressområde: Ger besökarna som kommer från IP-adresser inom IP-adressområdet läsrättigheter. Används för att göra lösenordsskyddade sidor tillgängliga utan inloggning för att användas på tex ett kontor. Istället för att peka ut en användare i katalogen (som associeras med en roll) så kan man associera en (eller en hel range) ipadress(er) med en roll. Kommer du från en dator med ett speciellt ip-nummer blir du automatiskt associerad med en roll utan att behöva logga in. T.ex. om du fyller i om man vill att alla med ipnummer som slutar på 21 till 100 skall bli inloggade. Inloggade användare: Väljer man detta alternativ skapar man en grupp med samtliga inloggade användare. Sökning Sökningar görs på användarnamn. Man kan söka på olika sätt: Hela användarnamnet: usg En del av användarnamnet: and* Hittar alla användarnamn som börjar på and Sökuttryck tex namn: (givenname=ulrika) Sökuttryck skrivs inom parantes. Hittar alla med förnamnet Ulrika. Bläddra Om användaren bläddras fram och webbplatsen har mer än en katalog uppsatt kommer alla kataloger att finnas tillgängliga. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

18 Både användare, grupper och mappar kan användas för att tilldela behörigheter. Tex, om en mapp används kommer alla användare i mappen att tilldelas behörigheten. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

19 3. Hur man lägger till en grupp med rollen Webbredaktör på hela webbplatsen 1. Markera webbplatsen i navigatorn. 2. Klicka på Lägg till användare och bläddra fram aktuell grupp i katalogen. Klicka OK. 3. Markera gruppen under Namn och markera därefter aktuell roll under Tillhör roller genom att kryssa i rutan framför alternativet. 4. Nu har gruppen tillgång till alla sidor på webbplatsen (som inte är behörighetsskyddade) som rollen webbredaktör. OBS! När man lägger till en grupp/mapp/användare på webbplatsen ärvs automatiskt rättigheter till sidmallar, bild och filarkiv. 4. Hur man behörighetsskyddar en sida eller gren i webbstrukturen: 1. Gå till önskad sida via navigatorn. 2. Högerklicka och välj Egenskaper 3. Välj Säkerhet och fliken Behörighet. 4. Avmarkera rutan Sidan är publik. Sidan kan nu bara läsas av inloggade användare som har läsbehörighet på sidan. 5. Klicka på Lägg till användare. 6. Sök eller bläddra fram gruppen/mappen/användaren, markera den och klicka på OK. 7. Markera gruppen/mappen/användaren i listan till vänster och markera önskad roll, t.ex. Läsare om användaren endast ska kunna läsa sidan. 8. Klicka på OK 9. Klicka på Spara 10. Sidan är nu behörighetsskyddad. Endast inloggade användare kan nu ta del av informationen. OBS! Vill man inte att alla användare som ligger upplagda på webbplatsen skall få tillgång till sidan, så klickar man ur rutan Tillåt arv av behörigheter ovanifrån. Då försvinner alla användare som är svagt utgråade, vilket betyder att de är uppsatta på en högre nivå. Senselogic Lathund Behörigheter, Version (19)

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Bildbanken hanterar högupplösta bilder och skalar automatiskt om dem till ett antal fördefinierade storlekar. Besökarna

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version R1A Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 2.1 Dynamiska mallar... 3 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2 Inställningar

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bygga mallar Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Begrepp... 1 1.1 Innehållsyta... 1 1.2 Mallyta... 2 1.3 Layouter... 3 1.3.1 Fliken marginaler... 1.3.2 Fliken Inställningar... 1.3.3

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Lathund Automatisk inloggning

Lathund Automatisk inloggning Lathund Automatisk inloggning Automatisk inloggning möjliggör för användaren själv att bestämma om han vill spara undan sin inloggning. Väljer man att spara undan sin inloggning så slipper man att logga

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer 1.1. Manual SiteVision 2.1 - för administratörer Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...4 2 Om mallar... 4 2.1 Dynamiska mallar...6 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 7

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.1.2. Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

Handledning för. Webbpublicering

Handledning för. Webbpublicering Handledning för Webbpublicering 2 Innehåll Inloggning... 3 Redigeringsläge... 3 Navigator... 4 Redigeringsyta... 5 Redigera text på en webbsida... 6 Validera text... 6 Skapa klickbar länk... 7 Ladda upp

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 - för användare

Manual SiteVision 2.0 - för användare Manual SiteVision 2.0 - för användare Senselogic AB Innehållsförteckning 1 Om SiteVision... 1 2 Arbeta med SiteVision... 1 2.1 Starta SiteVision...1 2.2 Navigator...2 2.2.1 Menyn i Navigatorn... 3 2.2.2

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer Manual SiteVision 2.0 för administratörer Senselogic AB Version 1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar... 1 2.1Dynamiska mallar...3 2.1.1Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2Inställningar

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Sirius Web Portal Manual Informatörer

Sirius Web Portal Manual Informatörer Manualen skall uppgraderas Sirius Web Portal Manual Informatörer Denna manual beskriver användningen av det förenklade användargränssnittet i Sirius Web Portal, version 4.0. Manualen är uppdelad i tre

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.1.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Navigator... 2 2.2.1 Menyn i Navigatorn... 3 2.2.2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual till din webbplats. Hur du administrerar Umbraco

Manual till din webbplats. Hur du administrerar Umbraco Manual till din webbplats Hur du administrerar Umbraco Logga in För att komma åt att administrera din sida slår du in din adress följt av /login Ex: www.teknikkompaniet.se/login Första gången du kommer

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar Grund När du startar the Grid 2 kommer du till Utforskaren. Här hanterar man Användare och sidor istället för mappar och filer. När du markerar en användare ändras funktionerna i det grå fältet till vänster.

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.3_03 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information...3 3.1.2

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt bloggkonto:

När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt bloggkonto: Blogga från Word Starta Word. Gå in under Arkiv, välj Nytt >>> Blogginlägg: När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt bloggkonto: Börja med att klicka på listpilen och välja

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer