Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1"

Transkript

1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1

2 Innehållsförteckning 1 Användningsområde Inställningar för enkät Fliken Allmänt Fliken frågor Gemensamma inställningar: Textfråga Envalsfråga Flervalsfråga Graderingsfråga Datum Kommentar Sidbrytning Fliken E-post Fliken Utseende Fliken meddelanden Fliken inbjudan Enkäten i on-lineläge Svara Deltagare Ny deltagare Importera Utskrift Exportera till Excel Utskick Inbjudan Påminnelse Meddelande Lämnade svar Exportera som XML Exportera till Excel Statistik Visa urval Korstabuleringar Utskrift Exportera till Excel Enkät Exportera enkät till PDF... 18

3 1 Användningsområde Enkäten används för att göra olika typer av undersökningar bland besökarna på webbplatsen. Undersökningen kan vara sluten, det vill säga enbart vissa utpekade personer har rätt att svara på undersökningen, eller öppen där vem som helst som besöker webbplatsen kan svara på frågorna. Om en undersökning är sluten krävs det att deltagarna först loggar in för att svar skall kunna lämnas. I enkäten kan man ställa öppna frågor (textfrågor), envalsfrågor, flervalsfrågor, datumfrågor och graderingsfrågor. Man kan ställa in meddelanden och inbjudningar samt notifieringar. Det finns ett statistikverktyg som visar inkomna svar i både antal och procent. Det går att gå in och undersöka en grupp närmare genom att visa urval. Konstruktionen av enkäten görs helt och hållet i SiteVisions redigeringsläge medan administration av deltagare och analys av lämnade svar görs i on-lineläge. När en administratör som har rätt att ändra på sidan där enkäten ligger, kommer en verktygsmeny att visas till höger om enkäten. Verktygsmenyn används för att växla mellan de olika funktionerna som finns tillgängliga i on-lineläge. OBS! Alla som har tillgång till att redigera webbsidan där en enkät ligger kommer även att ha tillgång till enkätsvaren. Se därför till att ställa in rätt behörigheter på webbsidan. 2 Inställningar för enkät 2.1 Fliken Allmänt Undersökningens namn: Namnet på undersökningen Ansvarig person: Namnet på den person som är ansvarig för undersökningen. Ansvarigs e-postadress: E-postadressen till den person som är ansvarig för undersökningen. I de fall där undersökningen är sluten kommer denna adress användas för att deltagarna skall ha möjlighet att ta kontakt med undersökningsledningen för att få svar på eventuella frågor. Adressen kommer även att stå som avsändare till de inbjudningar och påminnelser som skickas till deltagarna. För att denna funktionalitet skall fungera är det alltså av yttersta vikt att adressen som anges är giltig. Begränsa vilken tidsperiod...: Inställning för att göra undersökningen tidstyrd så att svar enbart kan lämnas i ett visst tidsintervall. I exemplet ovan är undersökningen öppen hela augusti. Öppen undersökning...: Gör undersökningen öppen för alla besökare på webbplatsen vilket innebär att ingen inloggning krävs för att delta i undersökningen. Sluten undersökning...: Undersökningen är sluten, enbart inbjudna deltagare kommer att kunna svara på undersökningen. I On-line läge administrerar man vilka deltagare som skall få vara med i enkäten, under fliken Deltagare. Ansvarig person kan se vilket svar som tillhör vilken deltagare: Administratören av undersökningen kommer om denna inställning är aktiverad att kunna se vilken deltagare som lämnat vilket svar. Det innebär 1 (21)

4 alltså att undersökningen inte är anonym. Om denna ruta är inaktiverad kommer undersökningen att vara helt anonym vilket innebär att undersökningsledningen inte kan se vilken deltagare som svarat, inte ens om de svarat eller inte. 2.2 Fliken frågor Under fliken frågor läggs de frågor till som undersökningen skall bestå av. När man skall bygga upp ett helt ny enkät är det vita fältet till vänster helt tomt. För att lägga till en fråga klickar man på plustecknet och då öppnas ett nytt fönster Lägg till fråga där man kan välja bland olika frågor. Till vänster väljer man frågetyp. När man har valt en frågetyp så visas flikar till höger som hör till just den frågan. ALLA frågor har tre likadana flikar Fråga, Bild och Attribut. Först beskrivs de tre likadana flikarna. Fliken Fråga: Fråga: Frågan som skall ställas till deltagare. Gör frågan obligatorisk: Är kryssrutan markerad måste deltagaren lämna ett svar på den här frågan. Frågan kommer att markeras med en röd asterisk. Automatisk (Fråga 1, Fråga 2,...): Ovanför frågan kommer detta namn att visas. Annat: Avmarkerar man rutan Automatiskt kan man fylla i ett eget namn på frågan. 2 (21)

5 Fliken Bild: Välj bild: Om så önskas är det möjligt att visa en bild tillsammans med frågan (t.ex. om deltagaren skall bedöma utseendet på något). Här bläddrar man fram den bild man vill visa. Placering: Välj var, i förhållande till frågan, som bilder skall placeras. Valbara alternativ är nedanför eller ovanför. OBS! Frågan måste vara skapad INNAN bilden läggs till. Dvs skapa först en fråga, klicka Ok. Återgå sedan till frågan för att lägga till bilden. Fliken Attribut Denna flik är enbart till för workflow och beskrivs inte i denna manual. Förutom dessa gemensamma inställningar som går att göra på alla typer av frågor finns det även specifika inställningar för respektive frågetyp. Det finns fem olika frågetyper (textfråga, envalsfråga, flervalsfråga, graderingsfråga och datumfråga) samt kommentar och sidbrytning som är hjälpmedel i enkäten men inga frågetyper. Nu kommer varje frågetyps specifika flik att beskrivas Textfråga En textfråga är en fråga där deltagaren får skriva in ett svar själv. Inställningsmöjligheterna som finns är vilken bredd och höjd inmatningsfältet skall ha samt om det skall vara förifyllt med ett standardsvar. Det går också att göra en validering av vad som skrivs i inmatningsfältet. Förifyllt: Förifyllt kan man exempelvis använda om det är en textfråga där man vet att många kommer att fylla i samma svar. T.ex. I vilket land bor du? kan man förifylla Sverige så slipper deltagaren att fylla i det. Vill användaren svara något annat skriver de bara över standardsvaret. Höjd och Bredd: Här anger man i antal tecken hur bred och hög inmatningsrutan skall vara. Validering: Här kan man välja att validera fältet dvs se till att rätt sak är ifyllt i fälten med hjälp av reguljära uttryck. T.ex. se till att E-postadress 3 (21)

6 2.2.2 Envalsfråga En envalsfråga är en fråga där deltagaren väljer ett alternativ som svar från en lista med flera alternativ. För att lägga till alternativ klickar man på plustecknet. Alternativen kan presenteras i en lista eller som kryssrutor. Välj bland alternativen i en lista: Om man vill att svaren skall presenteras i en lista. Välj alternativ genom kryssrutor:om man vill att svaren skall presenteras igenom kryssrutor. Om kryssrutor används är det även möjligt att låta användaren välja hur många kolumner som alternativen skall presenteras i Tillåt annat valfritt alternativ: Deltagaren själv får ange ett valfritt alternativ som svar. Dvs ett textfält visas där deltagaren kan fylla i sitt svar. Importera alternativ från fil: Här kan man importera alternativ från en textfil. Det som krävs för att det skall fungera är att det står ett alternativ per rad. OBS! Det är viktigt att det är en textfil (Anteckningar, Textpad eller liknande) som inte tar med någon formatering Flervalsfråga Flervalsfrågan fungerar precis som en envalsfråga med skillnaden att flera alternativ kan väljas som svar samtidigt. Alternativen presenteras antingen i lista eller som kryssrutor (där det även är möjligt att ange ett valfritt alternativ om så önskas). 4 (21)

7 2.2.4 Graderingsfråga En graderingsfråga är en fråga där deltagaren får gradera en eller flera delfrågor utifrån en förutbestämd skala. Skalan som används bestäms av administratören och kan vara av olika typ, ett exempel på gradering skulle kunna vara Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls och Ingen åsikt. Ett annat exempel på gradering är en skala från 1 till 5. För varje gradering som finns måste en vikt anges. Denna vikt används av systemet för att beräkna ett medelvärden vid generering av statistik. Om t.ex. graderingarna Utmärkt, Mycket bra, Bra, Dåligt och Mycket dåligt används är det lämpligt att välja vikter med följande värden: 5, 4, 3, 2 och 1. Under fliken Delfrågor anger man vad som skall stå till vänster (i detta exempel Bemötande, Kvalitet på arbete & Tid för arbete ). Vill man ha omdömen om flera olika saker kan man lägga till fler delfrågor med hjälp av plustecknet. Om en gradering ges vikten 0 (som i fallet med Vet ej ) kommer denna gradering inte att tas med vid beräkningen av medelvärdet. 5 (21)

8 2.2.5 Datum Datumfrågan används om man vill hjälpa användaren med att fylla i ett datum så att det blir rätt. Man kan se till att det inte är ett datum som redan varit, inte en helgdag samt inte för tätt inpå den aktuella händelsen. Tillåt endast datum i framtiden: Krysaa i denna om man inte skall få välja datum som redan har varit. Försöker man välja ett passerat datum får man följande felmeddelande: Begränsa hur nära dagens datum val går att göra: Om man vill ha några dagars förberedelser för att boka in kunden, beställa fika eller liknande kan man välja hur nära inpå dagens datum man får välja ett datum. Det går att ställa in antal veckor, dagar och timmar här. Ställer man t.ex. in 5 dagar så kan man inte boka en aktivitet om det bara är 4 dagar kvar tills den aktiviten. Då får man följande felmeddelande: Begränsa vilka dagar som är valbara: Här kan man markera de dagar som är ok att boka. T.ex.vill man se till att man bara kan boka en aktivitet på en vardag. Försöker man välja ett datum som infaller på en helg så får man följande felmeddelande: 6 (21)

9 2.2.6 Kommentar En kommentar används för att infoga information i undersökningen för att beskriva något eller ge extra information till någon fråga i enkäten. Det går t.ex. att använda kommentarer för att skapa underrubriker i enkäten. Detta är alltså ingen riktig fråga Sidbrytning Genom att infoga en sidbrytning kan man dela upp undersökningar i flera sidor som sedan deltagarna får sedan bläddra emellan. Sidbrytningar är lämpliga att infoga då antalet frågor är många då annars formuläret med frågorna som visas kommer att bli mycket lång. OBS! När man infogar en sidbrytning visas bara första sidan i redigeringsläget. För att kunna se övriga sidor måste man publicera sidan och sedan gå till visningsläge. Under fliken Enkät kan man se hela enkäten. För att underlätta (att man ser allt i redigeringsläget) så rekommenderar vi därför att lägga till sidbrytningarna sist när man är klar med hela enkäten. 2.3 Fliken E-post Här lägger man till mottagare som skall få notifieringar när enkäten är ifylld. Skicka notifieringar till följande adresser: Här lägger man till de e-postadresser som skall få svaren av enkäten. För att lägga till en e-postadress, klicka på plustecknet. För att ta bort en e-postadress, markera adressen och klicka på minustecknet. För att ändra en e-postmottagare kan man klicka på egenskapsknappen. Vill man skicka en kopia till användaren så kryssar man för Skicka kopia till användaren, detta gäller dock bara för inloggade användare. Ärende: Här kan man fylla i en beskrivning som syns i e-postmeddelandets ämne (subject). Som standard visas Svar på formulär. Om man vill använda en rubrik på en fråga kan man hämta den under Hämta från. Skicka med lämnade svar som en bifogad pdf: Kryssar man för denna ruta så får man en PDF-fil med lämnade svar. 7 (21)

10 2.4 Fliken Utseende Här kan man ändra utseendet på enkäten genom att ställa in formatmallar och färger: Följande formatmallar kan ändras: Formatmallar: Här kan man ändra formamallar för etiketter (frågans namn, rubrik i kommentarer), texter (vanlig text och frågor) samt för inmatningsfältet. Färger: Här kan man välja att presentera frågorna på plattor och vilka färginställningar man då vill ha på bakgrunderna. Man kan också bestämma färg på kantlinjerna. Övrigt: Här kan man ställa in om man vill ha större eller mindre mellanrum mellan fälten. Det går också att ändra texten på knappen Skicka in svar. 2.5 Fliken meddelanden Här kan man skriva meddelanden som deltagarna får innan och efter enkäten. 8 (21)

11 Visa meddelande efter att svar har lämnats: När en deltagare svarat på alla frågor kan man välja att visa ett meddelande. Tillsammans med meddelandet visas även en knapp som leder tillbaka till inloggningssidan. Skicka användaren till en annan sida efter att svar lämnats: När alla frågor besvarats i undersökningen kan man dirigera deltagaren till den sida som pekas ut här. Det kan exempelvis vara en sida med mer information om enkätens ämne. Visa ett meddelande innan användaren börja svara på frågorna: Fyller man i detta alternativ visas ett välkomstmeddelande till deltagarna innan enkäten börjar, under fliken Svara. 9 (21)

12 2.6 Fliken inbjudan Här kan man avgöra vad som skall stå i e-postmeddelandet vid inbjudan till enkät. Detta gäller bara om man använder en sluten undersökning. Man kan också bestämma vad som skall stå i påminnelsen. E-postmeddelande vid inbjudan: Under Rubrik fyller man i det som syns i e-postmeddelandets ämne (subject). Som standard visas Inbjudan till enkät. Under Text fyller man i ett meddelande som man vill skicka vid inbjudan till enkäten med t.ex. information om enkätens syfte och vem som står bakom enkäten. Som standard står ett exempelmeddelande som det bara är att skriva över. E-postmeddelande vid påminnelser: Samma som ovan fast rubriken och texten gäller för påminnelser av enkäten. 10 (21)

13 3 Enkäten i on-lineläge Så här ser enkäten ut i on-lineläge om man har en sluten enkät. Då måste man logga in för att nå enkäten. De mörka flikarna ser bara de som har rättigheter att se dem (tex administratören). Så här ser enkäten ut om man har en öppen enkät med ett välkomstmeddelande.flikarna Deltagare och Utskick finns inte i den öppna enkäten. 3.1 Svara När deltagaren har blivit tillagd och fått en inbjudan med användarnamn och lösenord kan deltagaren börja besvara enkäten. För att nå enkäten måste deltagaren fylla i sitt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Det går att logga in med e-postadressen eller användarnamnet. Glömt lösenord: Om deltagaren har glömt sitt lösenord kan man klicka på länken Glömt lösenord, då öppnas ett fönster där man fyller i sin e-postadress så mailas lösenordet till deltagaren: Kontakta ansvarig: Har deltagaren frågor om enkäten så kan man enkelt konstakta den som står som ansvarig för enkäten genom att klicka på länken Kontakta ansvarig. Deltagarens e-postprogram öppnas och adressen till den ansvarige fylls i automatiskt. 11 (21)

14 3.2 Deltagare Under deltagare kan man se de deltagare som är med i enkäten och vilken status de har. Urval: Här kan man avgöra om man vill visa alla deltagare, de som ej svarat, de som har svarat, påminda som ej har svarat och de där problem har uppstått (ex fel e-postadress). Antal: Här bestämmer man hur många deltagare man vill visa per sida. Status: Här visas olika symboler beroende på om man har besvarat enkäten eller ej, om man blivit inbjuden/påmind eller om problem har uppstått: Ikon saknas, ny deltagare som ännu inte fått inbjudan Inbjuden, men ej besvarat enkät Påmind, men ej besvarat enkät Besvarad enkät Problem registrerat t.ex. fel e-post Klickar man på gubben till höger får man upp följande fönster: Här kan man se användarnamn och lösenord samt när inbjudan är skickad. Man kan också ändra och ta bort deltagare. Figurerna till höger går att klicka på och innebär följande: Ändra deltagaren - Här kan man ändra deltagrens namn, e-post och lösenord. Ta bort deltagaren - Här tar man bort den aktuella deltagaren Visa svar - Här visas svar från deltagaren om inställningarna är inställda så att administratören får se svar för varje enskild person. 12 (21)

15 3.2.1 Ny deltagare Om enkäten är sluten måste man ha skickat ut inloggningsuppgifter till de som skall få delta i enkäten. Detta gör man genom att ange deltagare under fliken Deltagare och där väljer man Ny deltagare och sedan genom fliken Utskick där man skickar en inbjudan till de uppsatta deltagarna. Här får man fylla i Namn och E-post. Lösenordet är förvalt och står ifyllt när man öppnar fliken. Klicka på Lägg till Importera Om man har många att skicka enkäten till kan det vara smidigare att importera namn & e-post från en textfil. Det är viktigt att filen är en textfil (t.ex. Anteckningar, Wordpad) och att det bara är en deltagare per rad Utskrift Klickar man på utskrift öppnas en sida med en tabell med information om deltagarna. Fönstret för skrivaren öppnas också. Vad som visas är beroende på hur man har ställt in enkäten, denna enkät är inte anonym. OBS! Utskriften tar bara med det som syns. Vill man visa 500 deltagare får man välja det under Antal (se 3.2) OBS! Vill man skriva ut svaren från deltagarna, går man in på fliken Deltagare och ikonen Visa svar, där finns en utskriftslänk Exportera till Excel De svar man har fått in kan man exportera till Excel. 13 (21)

16 3.3 Utskick Här kan man skicka inbjudan, påminnelser och övriga meddelanden till deltagarna. Meddelanden kan man inte skicka till en specifik deltagare utan till grupper av deltagare som exempelvis alla deltagare, alla som svarat, alla som inte svarat osv Inbjudan Under denna flik skickar man iväg en inbjudan med e-post till de deltagare man bjudit in till enkäten under fliken Deltagare. Om nya deltagare läggs till efter det att inbjudningar skickats iväg så måste administratören gå in under denna funktion igen och skicka iväg nya inbjudningar. Den nya inbjudan kommer dock endast att skickas till de nya deltagarna (varje deltagare kommer alltså aldrig att få mer än en inbjudan hur många gånger än administratören skickar iväg inbjudningar) Påminnelse Ser ut som Inbjudan med skillnaden att det står Påminnelse om enkät i ärendet. Påminnelsen skickas till de deltagare som fått in inbjudan tidigare men som ännu inte besvarat enkäten samt till de deltagare som redan fått en påminnelse. 14 (21)

17 3.3.3 Meddelande Här kan man skicka ett e-postmeddelande till någon grupp av deltagare. 3.4 Lämnade svar Här kan den som administrerar enkäten se vilka deltagare som har besvarat enkäten och hur många svar som har kommit in. Beroende på vilken sekretessnivå som valts så är det möjligt att se vilken deltagare som lämnat vilka svar. Genom att klicka på ikonen till höger kan man läsa hur deltagaren har svarat på alla frågor. Har man en konfidentiell enkät (ej kryssat i att administratören skall få se vem som svarat vad i redigeringsläget) så ser man fortfarande en sammanställning av svaret men raden deltagare är tom Exportera som XML Denna länk skapar ett XML-dokument av lämnade svar Exportera till Excel Denna länk skapar ett Excel-dokument av lämnade svar. OBS! Exporten tar bara med det som visas under deltagare. Vill man exportera 200 får man välja det antalet under Antal (se 3.2) 15 (21)

18 3.5 Statistik Här visas statistik på lämnade svar. Svaren visas både med procent och antal. Beroende på vilken typ av fråga som avses ser statistiken olika ut. Textfrågor: Statistik kan inte, av naturliga skäl, lämnas för textfrågor. Det är dock möjligt att visa alla lämnade svar för en textfråga i en tabell. Detta tabell visas om man klickar på Visa lagrade svar (x st). Ett nytt fönster öppnas med alla svar för textfrågan: En-/flervalsfrågor: För varje alternativ visas en stapel som visas hur många personer i undersökningen som valt respektive alternativ som svar. Om en deltagare valt att inte svara på en fråga kommer dessa att redovisas i en separat stapel (Annat). Graderingsfråga: Statistiken över en graderingsfråga visar hur många deltagare som valt respektive gradering för varje delfråga. Under respektive delfråga visas även ett medelvärde som beräknats med hjälp av vikterna på graderingarna. 16 (21)

19 3.5.1 Visa urval Visa urval väljer man om man vill se vad en viss grupp svarat i resten av enkäten. Exempelvis om vi bara är intresserade av de som utförde garantiarbete på bilen så klickar vi i den rutan och klickar på knappen Visa urval. Då visas bara svaren för de fyra personer som valt detta alternativ. Totalt har 11 personer svarat på enkäten men nu visas bara hur de fyra som valt alternativet garantiarbete : När man vill tillbaks till alla svar klickar man på Ta bort urval. Här kan man också göra ytterligare urval. Är man intresserad av vad de deltagare som tycker att helhetsomdömet är bra tycker om andra frågor klickar man i rutan till höger om Bra och klickar återigen på Visa urval. Då syns det bara vad de två deltagare (som tycker att helhetsomdömet är bra) har svarat på övriga frågor: 17 (21)

20 3.5.2 Korstabuleringar Man kan välja att kryssa för fler alternativ och göra ett urval, det kallas korstabulering. Om alternativen som markerats tillhör en envalsfråga eller graderingsfråga kommer dessa att kombineras med operationen eller (bilden nedan är en korsvalsfråga med fem alternativ varav två är markerade. Resultatet blir en korstabulering där enbart svar där deltagarna svarat Mycket bra och Bra kommer att tas med. Om alternativen tillhör en flervalsfråga kommer istället alternativen att kombineras ihop med operationen och. Görs korstabulering på flera frågor måste alla villkor som finns uppsatta på de olika frågorna vara uppfyllda för att deltagarens svar skall tas med vid beräkning av statistiken. Gör man ett urval med de som valt Regelbunden service och Garantiarbete så blir inte urvalet 12 svar ( Regelbunden service 8 st + Garantiarbete 4 st ) Av denna kombination blir det bara 3 svar då det bara var 3 deltagare som hade svarat både regelbunden service och garantiarbete. 18 (21)

21 3.5.3 Utskrift Utskriften öppnar ett nytt fönster där bara svaren syns med svartvita staplar. Dialogrutan för skrivaren öppnar sig också Exportera till Excel Denna länk skapar ett Excel-dokument av lämnade svar. 3.6 Enkät Exportera enkät till PDF Klickar man på denna länk exporteras enkätfrågorna till en PDF-utskrift. Detta kan vara bra om man någongång vill genomföra enkäten på papper istället för på webben. 19 (21)

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Enkät. 1. Enkät. SiteVision 2.6 Moduler, sid 1

Enkät. 1. Enkät. SiteVision 2.6 Moduler, sid 1 1. Enkät Enkät Enkät används för att göra olika typer av undersökningar bland besökarna på webbplatsen. Enkäten kan vara sluten, det vill säga enbart vissa utpekade personer har rätt att svara på undersökningen,

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school 2016-12-18 Krister Holm Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 2 Det äldre formulärfunktionen 2 2.1 Redigera ditt nya formulär 4 2.2 Tabelllayout och Formulärfält 4 2.2.1 Flervalslista, alternativknapp,

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, april 2014 1 Innehållsförteckning Nya användarrättigheter... 3 Gör respondentenkät anonym som standard... 4 Kopiera en enkät från en enkäts statussida... 4 Skapa

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer