WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12"

Transkript

1 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version

2 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper 13 Extern enkät 17 Dela ut enkäter 17 Skapa rapporter 18 Lägg ut rapporten på en hemsida 18 Så kan du öka svarsfrekvensen 19 Kontakt 20 2

3 Med hjälp av Websurvey kan du enkelt skapa webbaserade enkäter och skicka ut dem via e-post eller lägga ut på en hemsida. Resultatet sammanställs i en webbaserad rapport som du vidarebefordrar på samma sätt. Programmet erbjuder stora möjligheter att konstruera olika frågetyper och anpassa enkätens utseende. Du får använda Websurvey för att skapa enkäter inom utbildning på KI. Logga in 1. Gå in på länken och välj språk. 2. Logga in med användarid: din e-postadress och lösenord. 3. Om du har glömt ditt lösenord kan du få systemet att skicka ut det igen till din e-postadress genom att klicka på Glömt lösen?, skriva in din e-postadress och klicka på Skicka. I denna manual kommer tre delar av Websurvey att tas upp: Enkäter, Deltagarlistor och Rapporter. Enkätmallar och Deltagarlistmallar och används endast av systemadministratörer. När du har loggat in i Websurvey hamnar du (som standard) under Enkäter. Navigering För att underlätta navigeringen i systemet har en struktur skapats. När du får användarkonto i systemet läggs du samtidigt in den del av strukturen som du behöver ha tillgång till. Om du t.ex. är lärare på läkarutbildningen ser du endast denna del av strukturen. Strukturen är uppdelad i din egen katalog (som ingen annan än du har tillgång till) och de gemensamma katalogerna (Alla) där endast huvudadministratörer kan se alla enkäter i systemet. Du flyttar dig mellan de olika utrymmena genom att klicka på rubrikerna Egna, Alla och Utdelade. Om du vill skapa en egen enkät måste du stå i din Egen katalog när du börjar skapa den. För att skapa något i de gemensamma utrymmena måste du först klicka på den rubrik där du vill lägga det och sedan skapa det. Vi rekommenderar oftast inte att man gör detta. För att se vad andra har lagt i de gemensamma utrymmena klicka du först i rutan Alla och sedan på den rubrik du vill titta på. Det är bättre att använda sig av möjligheten att Dela ut enkäten till en eller flera lärare (se detta kapitel). 3

4 Använd den generella kursenkäten - en steg för steg guide Den webbaserade generella utvärderingsenkäten har tagits fram av KI som ett steg i vårt kvalitetsarbete av flera anledningar; att få svar på ett antal frågor vad gäller samtliga kurser vid KI, att veta att alla kurser utvärderas, och inte minst för att underlätta för lärare och kursansvariga att utvärdera kurser. Följande avsnitt visar hur man enkelt arbetar med att skicka ut den generella kursenkäten via e-post samt hur man skickar ut resultatet Du står i Enkäter i huvudmenyn. Klicka på Skapa ny enkät I rutan för Titel skriver du in kursens kod och kursens namn. I rutan för Inledningstext skriver du in kursens mål Ändra enkätens start-och slutdatum (dvs. tidsperiod då man kan besvara enkäten). Observera att Enkäten avslutas kl det slutdatum du skriver. (ex: aktiv t o m den 16.e skriv den 17:e) Välj Utbildningstyp i rullgardinmenyn. I rutan för Baserad på mall väljer du generell kursenkät. 4

5 Rutan för Intern enkät skall vara förbockad om du skall skicka ut enkäten via e-post. (Om du vill lägga ut enkäten på annat sätt se Publika enkäter). Klicka på Vidare. Du får nu upp den generella kursenkätens frågor. Dessa kan du inte ändra. 11. Du kan förhandsgranska din enkät genom att klicka på fliken Testa enkät. 5

6 Därefter skall du skapa en deltagarlista. 1. Klicka på Deltagarlistor i huvudmenyn och därefter på Skapa ny deltagarlista. Skriv kursens namn och kod och välj rätt kurslista i fönstret Baserat på mall. Klicka på Vidare. 2. Nu hamnar du under Deltagarlistor/Deltagare/Översikt 6

7 3. Kontrollera att alla namnen finns med på listan. Om någon saknas kan du lägga till denna genom att klicka på Ny deltagare, skriva in namn och e-postadress och sedan klicka på Lägg till. För att hämta Nya deltagare från fil måste du först skapa en semikolonavgränsad fil som du kan importera. Detta gör du i Excel. 1. Öppna Excel. 2. Skriv in e-postadresserna i första kolumnen och namnen i den andra. 7

8 3. 4. Välj Spara som i Arkiv-menyn Skriv in ett filnamn och välj filformat. Har du engelsk variant av Excel väljer du csv (comma delimited), har du svensk variant väljer du skv (semikolonavgränsad) Klicka på Spara. Nu får du upp varningsruta som du klickar OK på. 7. Klicka OK/Yes på nästa dialogruta 8

9 8. Stäng sedan Excel och klicka Nej på den sista varningsrutan Återgå till Websurvey. Klicka på Nya deltagare från fil. Klicka på knappen Bläddra/Browse efter rubriken Filnamn Leta upp den fil du just skapat och klicka på Öppna. Klicka därefter på knappen Importera. Websurvey meddelar nu med ett popup fönster att importen av deltagare är slutförd. Klicka på OK. 9

10 15. Nu ska du koppla din deltagarlista till din enkät. Återgå till din enkät genom att välja Enkäter i huvudmenyn och klicka på den aktuella enkäten Välj fliken Inställningar, scrolla ned till Deltagarlista och välj den deltagarlistan du just skapat. Här kan du även göra övriga ändringar i enkätens allmänna inställningar, såsom start och slutdatum. Klicka på Uppdatera Nu dyker fliken Intern enkät upp till höger om Inställningar Klicka på fliken Intern enkät 10

11 21. Nu hamnar du i menyn Deltagare Klicka sedan på fliken Info via e-post. Ändra det som önskas i det förinställda meddelandet (t.ex. i rutan för ämnet kan du ändra WebSurvey information till Kursutvärdering och kursens namn). Klicka på Spara Klicka sedan i rutan för Skicka till alla som inte blivit informerade. Tryck på Gör utskick nu eller Gör utskick senare. Du kan redan nu eller senare lägga in de påminnelser som skall gå ut. Välj då fliken Påminn via e-post och gör på samma sätt som vid Info via e-post. När enkäten är avslutad skapar du en rapport utifrån resultatet och skickar ut denna. Se kapitel om hur man skapar rapporter. 11

12 Skapa egen enkät Klicka på Enkäter i huvudmenyn. Klicka på Skapa ny enkät I rutan för Titel skriver du in kursens kod och kursens namn och under Inledningstext kan du skriva in kursens mål. Ändra enkätens start- och slutdatum (dvs. den tidsperiod då man kan besvara enkäten). Välj Språk, Utbildningstyp. Efter rubriken Baserad på mall väljer du Ingen. Klicka på Vidare. Klicka på Skapa ny fråga. 9. För instruktioner om de olika frågetyperna (se Frågetyper). Tips! Om du vill ändra enkätens inställningar i efterhand, t ex till Intern eller Extern, klicka på den aktuella enkäten och därefter fliken Inställningar. Efter att du har gjort ändringarna klickar du på Uppdatera. 12

13 Frågetyper Enkla frågetyper 1. Med hjälp av Envalsfrågor och Flerobjektsfrågor skapar du frågor med fasta svarsalternativ. Skillnaden mellan de båda är att envalsfrågor inkluderar ett objekt i frågan medan flerobjektsfrågor kan inkludera fler. En rad fritext och Flera rader fritext är öppna frågor där respondenten själv skriver svaret. Genom Poäng kan du fastställa en skala för hur ett frågeobjekt skall graderas. Kommentar gör det möjligt att inflika text i enkäten som inte är i frågeform. Envalsfråga Skriv in din fråga och eventuell kommentar. Efter Svarstyp väljer du om det skall vara möjligt att ge ett eller flera svar. Om du inte vill ha några svarsalternativ, utan endast att respondenten skall kryssa i en ruta väljer du Kryssruta (ett svar). Detta kan exempelvis användas vid ett ett påstående av typen Om du uppfyller dessa kriterier kryssa här. Välj om frågan skall vara valfri, obligatorisk eller rekommenderad (respondenten uppmanas att svara men tvingas inte). Välj presentationsmetod. Skriv in svarsalternativen. För att få fler svarsrutor, tryck Enter. Du kan också redigera svarsalternativen i en textruta Om respondenten skall ges möjlighet att skriva in ett annat svar än de som angivits, kryssa i rutan för Svarstillägg. Bestäm därefter rubrik och hur många tecken svaret kan ha. Klicka på Lägg till. Ändrar du vissa inställningar i frågan kan denna knapp ha bytt namn till Uppdatera. Flerobjektsfråga 1. Med hjälp av flerobjektsfrågor kan inkludera flera objekt i frågan. 2. Skriv in din fråga (t ex Vilket betyg vill du ge följande kursmoment?). 3. I rutan för objekt skriver du in dessa (t.ex. teori, praktik och examination), en rad för varje objekt. 4. Välj om frågan skall vara obligatorisk samt presentationsmetod. 5. I rutorna för svarsalternativ skriver du in dessa (t ex 1, 2, 3, 4 5). 6. Klicka på Lägg till. En rad fritext / Flera rader fritext 1. Med hjälp av en rad fritext/flera rader fritext skapar du öppna frågor, dvs frågor där respondenten själv får ge svar. 2. Skriv in din fråga och eventuell kommentar. 3. Välj om frågan skall vara obligatorisk och hur den skall presenteras. 4. I rutan för textrutans bredd (och antal rader) kan du ställa in hur många tecken svaret kan innehålla. Poäng Med hjälp av poäng kan du skapa frågetyper där respondenten kan sätta poäng eller betyg på ett objekt. Respondenten kan endast ange de svarsalternativ du valt. 13

14 Skriv in din fråga/rubrik och eventuellt kommentar/förklaring. Välj om frågan skall vara obligatorisk. Välj presentationsmetod. Om du väljer textruta är det viktigt att du i kommentarrutan anger vilka svarsalternativ respondenten kan välja bland. Om du väljer meny kan respondenten se vilka svarsalternativen är. Skriv in svarsalternativen (t.ex. 1, 2, 3, 4, 5). Klicka på Lägg till. Kommentar 1. Med hjälp av Kommentar kan du skriva in text mellan frågorna. 2. Skriv in Titel/rubrik. 3. Skriv in Text. 4. Klicka på Lägg till. Avancerade frågetyper 1. Poäng flerobjekt ger möjlighet att inkludera flera frågeobjekt som skall graderas. Genom att skapa en Matrisfråga kan du inkludera en mängd frågeobjekt och svarsalternativ med hjälp av rader, kolumner och enskilda celler. Poäng flerobjekt 1. Skriv in din fråga/rubrik och eventuell kommentar/förklaring. 2. Skriv in dina frågeobjekt. 3. Ange om frågan skall vara obligatorisk 4. Välj presentationsmetod. Om du väljer textruta är det viktigt att du i kommentarrutan anger vilka svarsalternativ respondenten kan välja bland. Om du väljer meny kan respondenten se vilka svarsalternativen är. 5. Skriv in svarsalternativen. 6. Klicka på Lägg till. Matrisfråga Med hjälp av matrisfråga kan du skapa en struktur med hjälp av rader, kolumner och celler som gör det möjligt att inlemma en mängd frågeobjekt och svarsalternativ.en matris består av ett antal rader och kolumner som definierar matrisens alla celler. I varje cell ges svar på en fråga som beskrivs av raden och kolumnen cellen hör till. För varje cell kan man välja mellan tre typer av svar: kryssruta, en rad fritext och meny (som i en envalsfråga). Vid redigeringen kan en viss svarstyp ges till alla celler, till en viss rad eller kolumn eller till en enskild cell. 14

15 Nedan kommer att förklaras hur denna matrisfråga skapats. 1. Under rubriken Fråga skriver du in din fråga eller rubrik (Bidrog läraren till att du nådde kursens mål?). 2. Under rubriken Rader skriver du in de objekt eller svarsalternativ du vill ha horisontellt (dvs lärarnas namn). 3. Under rubriken Kolumner skriver du in de objekt du vill ha vertikalt (dvs Deltog på kursen, Sätt betyg, Kunskap osv.) 4. Klicka på Lägg till. 5. Klicka på fliken Svar. 6. Klicka på rubriken i kolumn 1 (Deltog på kursen). 7. Välj svarstyp Kryssruta. 8. Klicka på Sätt hela kolumnen. 9. Klicka på rubriken i kolumn 2 (Sätt betyg). 10. Välj svarstyp Meny. 11. Välj om frågan skall vara obligatorisk och hur många svar man kan ange. 12. Skriv in svaren i svarsrutorna (1, 2, 3, 4, 5). 13. Klicka på Sätt hela kolumnen. 14. Klicka på rubriken i kolumn 3 (Kunskap). 15. Välj svarstyp Meny 16. Välj om frågan skall vara obligatorisk och hur många svar man kan ange. 17. Skriv in svaren i svarsrutorna (Mycket bra, Bra, Inte bra). 18. Klicka på Sätt hela kolumnen. 19. Gör likadant med kolumn 4 och Klicka på rubriken i kolumn 6 (Annat). 21. Välj Svarstyp Fritext. 22. Välj om frågan skall vara obligatorisk och hur många tecken som kan anges i svaret. 23. Klicka på Sätt hela kolumnen. Skapa Quiz Quiz är en form av självtest. Man skapar frågor med ett antal svarsalternativ. Respondenten väljer svarsalternativ och får sedan reda på om svaret var rätt eller fel. Följ steg 1-8 i instruktionerna för Skapa egen enkät. Klicka på fliken Inställningar. Efter rubriken Quiz klickar du i alternativ Ja och därefter på Uppdatera. Om du skapar en Publik enkät (se nedan) är det bra att ändra så att det blir möjligt att svara flera gånger från samma dator. Efter Fler svar på varje enkät per respondent ändrar du till Ja. Klicka på Uppdatera. Klicka på fliken Enkätfrågor och därefter på Skapa ny fråga. Välj frågetypen Envalsfråga. (Detta är den enda frågetyp man kan använda.) Skriv in din fråga. Svarstypen skall vara ett svar. Du kan välja om den skall vara obligatorisk, valfri eller rekommenderad och vilken Presentationsmetod den skall ha. Klicka i rutan för Quiz-fråga Skriv in svarsalternativen och markera vilket svar som är det rätta. Klicka på Uppdatera. Kopiera länkadressen och lägg ut den där du vill ha den om du skapar en Publik enkät. Om du skapar en Intern enkät följer du instruktionerna för Skicka enkät. 15

16 Bifogad info 1. Du kan infoga ett pop-upfönster till en enskild fråga. 2. Klicka på den aktuella frågan 3. Klicka på fliken Bifogad info. 4. Skriv in texten och klicka på Uppdatera. Enkätens layout och stavningskontroll 1. Du kan ändra enkätens utseende genom att lägga in bilder, ändra typsnitt och färger. 2. Klicka på fliken Inställningar. 3. Klicka på fliken Utseende. 4. Du kan nu lägga in en bild överst i enkäten genom att klicka på knappen Bläddra efter rubriken Logo (bild). Leta upp bilden på din dator och klicka på Öppna. Om du inte vill infoga själva bilden kan du lägga en länk till den i rutan för Logo (länk). 5. Gör likadant för att infoga en banner. 6. Genom att klicka på knappen Redigera kan du ändra typsnittet för enkätens titel, inledande text, frågor, frågekommentarer och svar. 7. Välj typsnitt, storlek etc. och klicka på Spara. 8. Enkätens bakgrundsfärg byter du genom att klicka på knappen Välj efter rubriken Bakgrundsfärg, klicka på en färg och därefter på Använd färg 9. Du kan också ställa in enkätens pixelbredd och välja ram och ramfärg. 10. När du gjort dina inställningar klickar du på Uppdatera. Websurvey kan genomföra en stavningskontroll av enkäten. 1. Klicka på fliken Stavning. 2. Du får nu upp en lista med eventuella stavfel och en rad förslag på alternativa stavningar. 3. Välj ur listan eller skriv in ett eget förslag och klicka på Ersätt. Testa fråga 1. Du kan förhandsgranska varje enskild fråga. 2. Klicka på den aktuella frågan och därefter på fliken Testa fråga. Resultat Du kan se hur många som besvarat din enkät genom fliken Resultat. Här kan du dessutom se enkätens eventuella rapporter samt spara ned resultatet till en fil. Klicka på den aktuella enkäten Klicka på fliken Resultat. Genom att klicka på fliken Enkätens rapporter ser du eventuella rapporter. Genom att klicka på fliken Spara svar till fil kan du spara svaren i en fil (antingen som en textfil, komma- eller semikolonseparerad fil.) 16

17 Extern enkät 1. Om du vill lägga ut enkäten på en hemsida istället för att skicka ut den gör du på följande sätt. 2. Följ instruktionerna för Skapa egen enkät punkt Bocka ur rutan för Intern enkät och klicka på Vidare. 4. Skapa sedan enkätens frågor. 5. Kopiera enkätens URL (finns ovanför huvudmenyn, se bild nedan) och lägg ut den där du vill ha den. Om du vill att enkäten skall kunna besvaras flera gånger från samma dator gör du på följande sätt: 1. Klicka på fliken Inställningar 2. Efter rubriken Flera svar på varje enkät per respondent ändrar du till Ja 3. Om du väljer Ja, väj Nej på följande: Vid flera svar: Meddela respondent att svar redan avgivits. 4. Klicka på Uppdatera Om du vill ändra en Intern enkät till Extern gör du på följande sätt: 1. Klicka på fliken Inställningar 2. Efter rubriken Intern enkät ändrar du till Nej. 3. Klicka på Uppdatera. 4. Därefter ändrar du efter rubriken Fler svar på varje enkät per respondent till Ja. 5. Klicka på Uppdatera. Dela ut enkäter Om du vill dela ut enkäten (dvs. arbeta med den tillsammans och kunna skapa rapport utifrån den) med andra lärare gör du på följande sätt: Skapa enkäten enligt ovanstående instruktioner. Klicka sedan på fliken Inställningar och därefter fliken Enkätdelning. Klicka i alternativet Enkäten är delvis delad (utvalda administratörer kan komma åt den) och därefter Uppdatera. Klicka på Lägg till Administratör och skriv in namn eller e-post på den person du vill ska få tillgång. Välj ut personen ur rullgardinslistan du får upp och klicka på Lägg till. För att få tillgång till enkäter som är utdelade gör man på följande sätt: 1. Klicka på Enkäter i huvudmenyn 2. Klicka i alternativet Utdelade i Navigeringsmenyn. De undervisare som blivit tilldelade en enkät kommer nu att se att de har fått den utdelad av en viss person. Genom att klicka på namnet blir enkäten synlig och tillgänglig. 17

18 Skapa rapporter Du kan på ett enkelt sätt skapa och skicka ut resultatet av enkäten Klicka på Rapporter i huvudmenyn. Klicka på Skapa ny rapport. Välj aktuell enkät och tryck på Skapa rapport. Om du vill kunna skicka ut rapporten till någon som inte har besvarat enkäten eller lägga ut rapporten på en hemsida skall du klicka i rutan Publik och sedan på Uppdatera. För att förhandsgranska rapporten klickar du på rapportens namn och sedan på fliken Visa rapporten.. För att skicka ut rapporten klickar du på fliken Skicka. Ändra det som önskas i det förinställda meddelandet (lägg t.ex. till kursens namn efter Enkätrapport i rutan för ämnet). Klicka på Spara Välj vilka som skall få rapporten genom att klicka i rutan för Alla, De som svarat eller Valfri Deltagarlista. Klicka på Skicka. Tips! Skapa Rapporter För att få med bakgrundsfärger, ramar och bilder när du skriver ut måste du ändra i webb-läsarens inställningar. Välj Verktyg i din webbläsares huvudmeny. Välj därefter Internet-alternativ och fliken Avancerat. Leta upp Utskrift och bocka i rutan för Skriv ut bakgrundsfärger och bilder. Om du vill skicka ut rapporten till en speciell grupp (t. ex. dina lärarkollegor) kan du skapa en deltagarlista med deras e- postadresser och sedan välja denna lista under Valfri deltagarlista. Gå till Arkiv-menyn och välj Öppna, välj dokumentet du just sparat och klicka på Öppna. 1. Du får nu upp rapporten och kan redigera alla objekt i den. 2. Om du vill skicka ut denna rapport får du göra det via ditt vanliga e-postprogram och lägga rapporten som en bifogad fil. Lägg ut rapporten på en hemsida 1. Följ instruktionerna i Skapa rapport punkt 1-5. Det är viktigt att du klickar i rutan Publik. 2. Kopiera rapportens URL (ligger ovanför huvudmenyn). 3. Lägg ut länken där du vill ha den! 18

19 Så kan du öka svarsfrekvensen Det är obligatoriskt för kursledare att anordna kursutvärdering sedan juni-02 (Högskoleförordningen 1993:100). Studenterna har rätt att delge sina erfarenheter och uttrycka sina åsikter men ingen kan tvinga dem! Dessutom: att öka svarsfrekvensen ligger i studenternas och vårt intresse. studenterna uttrycker ofta att de kommer att bli mer aktiva om de vet att deras synpunkter beaktas. Tips! Boka datorsal! Lägg utvärderingen i anslutning till undervisning helst obligatorisk sådan Lägg inte utvärdering i samband med tentamen studenterna vänder sig ofta mot det Tala om utvärderingen redan vid kursstart. Berätta om förra kursens synpunkter och hur dessa beaktades. Tala om vad som har ändrats. Tala om vad som inte har ändrats och varför man inte följde studenternas rekommendationer (Det är viktigt att studenterna vet att vi har lyssnat). Berätta vad man vill ha för information ur enkäten och hur informationen ska användas. Ge snabba svar! Tala om när studenterna kan vänta sig svar och hur. Statistiken kan skickas tillbaka direkt genom en knapptryckning Rapporten ska inkludera kursledarens reflexioner om resultatet och vilka åtgärder som kan vidtas Åtgärderna är både kortsiktiga (åtgärdas direkt) och långsiktiga (tas upp till diskussioner i programkommittéer och liknande) Ge www-adressen där man kan läsa rapporten från förra utvärderingen Variera metod för utvärdering. Minst var tredje tillfälle ska den generella enkäten användas. Däremellan finns det andra möjligheter, t ex Stormöte, SWOT, gruppvisa diskussioner med mötesanteckningar, kursråd, osv. Variera vad som utvärderas. Vid mellanliggande kursutvärderingar kan kursledaren fokusera på en specifik fråga eller något som kursen har haft särskilt problem med eller någon förändring som ska utvärderas särskilt LYCKA TILL! 19

20 20

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

www.textalk.se Krokslätts fabriker 12, 431 37 Mölndal, Sweden Tel: +46 (0)31 8729 20, Fax: +46 (0)31 674894 e-mail: info@textalk.

www.textalk.se Krokslätts fabriker 12, 431 37 Mölndal, Sweden Tel: +46 (0)31 8729 20, Fax: +46 (0)31 674894 e-mail: info@textalk. www.textalk.se Krokslätts fabriker 12, 431 37 Mölndal, Sweden Tel: +46 (0)31 8729 20, Fax: +46 (0)31 674894 e-mail: info@textalk.se WebSurvey enkätprogram för Internet med datainsamling som huvudmål Allmänt...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Datum Sida 28 juli 2011 1 / 19 Skapa test i Ping Pong OBS! Denna lathund utgår till stor del från Ping Pongs egna hjälptexter som finns att tillgå under knappen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Administration av porttelefon... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Navigering i cloud.tidomat.com... 3 Navigera till olika vyer... 4 Lägga till ny lägenhet...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, april 2014 1 Innehållsförteckning Nya användarrättigheter... 3 Gör respondentenkät anonym som standard... 4 Kopiera en enkät från en enkäts statussida... 4 Skapa

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Snabbguide för lärare

Snabbguide för lärare Snabbguide för lärare Logga in i UTV5 Som lärare loggar du in med den lärarsignatur du har i schemat och ett lösenord. OBS! Instruktionen intill inloggningfälten gäller endast elever. Första gången du

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Online- tester i Blackboard

Online- tester i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se Online- tester i Blackboard Allmänt om test... 1 Arbetsgång vid arbete med test... 1 Skapa ett test... 1 Redigera

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer