Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget"

Transkript

1 Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta frågor. Enkät Skapa en enkät med frågor. Inlämning sker anonymt. Icke-anonym enkät Skapa en enkät med frågor. Inlämning sker INTE anonymt. Inlämningsuppgift Skapa en inlämningsuppgift för individuell- eller gruppinlämning. Länk Skapa en länk till ett externt objekt. Importera Skapa innehåll baserat på material du laddar upp. Kopiera Kopiera objekt från denna eller annan aktivitet 1

2 Inledning Det du skapar under produktionsverktyget hamnar under Innehåll i din aktivitet (kurs) i Hjärntorget. Här kan du: Skapa Sida En faktasida med text, bild, ljud eller film. Skapa Mapp Gruppera och nivåindela sidorna. Skapa Test Stora möjligheter finns att skapa olika typer av tester innehållande poängsatta frågor. Testerna kan vara allt ifrån självstudier där deltagarna kan göra om testet om och om igen till varianter som endast kan göras och lämnas in en gång. Skapa Enkät - Anonym inlämning för undersökningar och utvärderingar. Skapa Icke-anonym enkät Icke-anonym inlämning för undersökningar och utvärderingar. Skapa Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift för individuell- eller gruppinlämning. Skapa Länk En länk till ett externt objekt, ex en webbsida. Importera Här skapar du innehåll till en sida baserat på material som du laddar upp. Kopiera Kopiera en sida eller mapp från aktiviteten eller från en annan aktivitet där du har lärarrättigheter. Den här snabbguiden för Produktionsverktyget är framtagen för att hjälpa dig att snabbt komma igång med att skapa innehåll för din kurs. Guiden visar på ett övergripande sätt hur du gör steg för steg. Vill du ha mer information och få djupare insikt/kunskap om Produktionsverktyget hänvisas du till Hjälpen i Hjärntorget Support/Hjälp/Produktionsverktyget alternativt Support/Hjälp/Manualer/Lärare/Produktionsverktyget. 2

3 Innehållsförtecknig Hitta till Produktionsverktyget 4 Inställningar Test 26 Flikar Förhandsgranska Redigera Egenskaper Tillgänglighet Versioner Sida Mapp Test/Enkät och Icke-anonym enkät Skapa ny fråga Exempel på frågeställningar Fler- eller envals Luckfråga Placera i rätt ordning Matris Fritext Para ihop Markera i bild Skapa ny text Skapa nytt block Skapa nytt kategoriblock Hämta fråga Inställningar Enkät Inlämningsuppgift Inlämnat material från deltagare Länk Importera Kopiera Textredigeraren Verktyg i Produktionsverktyget Hjälp

4 Hitta till produktionsverktyget Välj den aktivitet som du skall jobba i. Klicka på Produktionsverktyget under Lärarverktyg. Klicka på 4

5 Flikar Under varje typ av Skapa ny finns ett antal flikar som du skall gå igenom för att göra olika val över vad som gäller för det du som du skapar. Eftersom många av flikarna är gemensamma förklaras de här. När du arbetat under en flik behöver du alltid Spara sida innan du går vidare. Förhandsgranska Här ser du hur sidan kommer att se ut för deltagarna. Om du just laddat upp en video under Redigera så kan det dröja flera minuter innan videon syns i Förhandsgranska. Detta för att en nyuppladdad video måste konverteras till ett kompakt format. Frågor uppdelade på flera sidor eller block visas på en och samma sida. För Test finns även funktionen Till deltagarens vy, längst upp på flikens högra hörn. Redigera Det är under Redigera som du skapar allt innehåll. Denna flik förklaras mer ingående under respektive typ av Skapa ny. Se Textredigeraren om du behöver hjälp med förklaring av ikonerna. 5

6 Flikar Egenskaper Namn Här kan du ändra namn på sidan. Metadata Under Metadata kan du skiva in en beskrivning av det du skapat och ett nyckelord. Beskrivningen och nyckelordet blir möjligt att söka på för att hitta dokumentet. Rättigheter Här väljer du vilka som ska ha rättigheter att redigera dokumentet. Visning av mapp (Gäller endast mapp) Här väljer du vad som ska visas när deltagare klickar på mappen. Publicering Bocka ur rutan om du inte vill ha med dokumentet vid publicering. 6

7 Flikar Tillgänglighet Synlighet Bocka ur rutan om du inte vill att sidan skall vara synlig i sidostrukturen för deltagarna. Tillgänglighet Bocka för rutan om sidan skall vara tidsbegränsad. Skriv in under vilken tidsperiod du vill att sidan skall vara synlig för studenterna. Om du har definierat Mål och Framsteg kan du här välja om något delmål måste vara uppfyllt av studenten innan sidan blir tillgänglig för henne/honom. Välj om bara vissa grupper ska kunna se sidan. 7

8 Flikar Versioner Här kan du titta på och välja att arbeta vidare med tidigare versioner av inlämningsuppgiften. Du ser tidpunkt och vem som har sparat versionen. Gäller mapp Lägg tillbaka sidan visas för sidor som har tagits bort och du kan med knappen återställa en sida i taget utan att återta hela mappen i en tidigare version. Ny fil, (Gäller endast inlämningsuppgift) Kommentar, (Gäller endast inlämningsuppgift) Skicka, (Gäller endast inlämningsuppgift) 8

9 Sida Skapa en faktasida med text, bild, ljud eller film för dina deltagare. Följande flikar finns för sida: Förhandsgranska, Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner och Kopplade filer. Skapa ny Sida Klicka på Sida. Namnge sidan Ge sidan ett namn. (Detta blir sedan rubriken i dokumentet). Klicka på Spara. Redigera Här fyller du sidan med innehåll. Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner, Förhandsgranska Kopplade filer Här hamnar dina filer som du laddat upp i Redigera. Det kan vara ljudfiler, video, flashar och HTML-filer. I vissa fall visas även bilder här. Spara och publicera När du är nöjd med sidan så klickar du på Spara och publicera under flik Redigera, Egenskaper eller Tillgänglighet. Då publiceras sidan för deltagarna du angivit. 9

10 Mapp Skapa mappar för att gruppera och nivåindela sidorna. Mapparna kommer att synas som rubriker i sidostrukturen till vänster. Skapa en Mapp Klicka på Mapp. Namnge mappen Ge mappen ett namn. Klicka på Spara. Översikt Här visas alla sidor och mappar som är placerade direkt i mappen. Du kan gå direkt till en mapp/sida genom att klicka på namnet. Du kan även lägga till innehåll i mappen genom att klicka på Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner, Kopplade filer, Förhandsgranska Se Sidan 5-8, flikar Spara och publicera När du är nöjd med mappen så klickar du på Spara och publicera under flik Egenskaper. Då publiceras den för deltagarna du angivit. 10

11 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Tillvägagångssättet hur du skapar en test, en enkät eller en icke-anonym enkät är i stort sätt samma så de beskrivs här tillsammans. Punkterna som tar upp poängsättning gäller inte enkät. Följande flikar finns för test/enkät och Icke-anonym enkät: Förhandsgranska, Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet och Inställningar. Skapa ny Test/Enkät/Icke-anonym Enkät Klicka på Test, Enkät eller Icke-anonym enkät. Namnge testet eller enkäten Ge testet/enkäten ett namn. (Detta blir sedan rubriken i dokumentet). Klicka på Spara. Redigera Här skapar du alla frågor som testet/enkäten ska innehålla samt texter som ska ligga på sidan. Du kan även hämta tidigare sparade frågor från frågebanken istället för att skapa nya frågor. 11

12 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Skapa ny fråga Klicka på Fråga Välj vilken frågetyp du vill använda. Gemensamt för alla typer av frågor är: Metadata Här kan du ge frågan ett namn, skriva in en sökbar beskrivning samt välja om du vill lägga frågan under en viss kategori. JavaScript Välj om du vill använda JavaScript. Övriga inställningar Här kan du välja hur frågan skall visas i testet samt om du vill dela ut frågan till andra som har lärarrättigheter. 12

13 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Exempel på frågeställningar En-valsfråga Fler-valsfråga Fyll i lucka Placera i rätt ordning Matris Fritext Markera i bild Para ihop 13

14 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Fler- eller enval Här skapas en fråga med ett eller flera svarsalternativ. Frågeställning Skriv in frågan. Alternativ Skapa så många svarsalternativ som frågan ska ha, genom att trycka på Alternativtext Skriv i alla svarsalternativ. Kommentar efter inlämning Här kan du skriva in en kommentar om svarsalternativet. Kommentaren blir synlig för deltagaren efter inlämning. 14

15 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Poängsättning (Gäller endast test) Välj hur du vill poängsätta rätt svar. Bestäm hur många alternativ som skall fyllas i. Välj om svarsalternativen ska visas i slumpad ordning samt om endast ett korrekt svarsalternativ ska visas. Välj om svarsalternativen skall presenteras horisontellt eller vertikal. Spara frågan. Luckfråga Här skapas en fråga där deltagarna ska skriva svaret i en lucka i en text. Frågeställning Skriv frågan i övre textfältet. Text Skriv in hela texten och sätt hakparanteser runt de ord/meningar som skall bli luckor. Rättning (Gäller endast test) Ange antal möjliga poäng Spara frågan. 15

16 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Placera i rätt ordning Här ska deltagarna placera ord/bild i en viss ordning. Frågeställning Skriv in frågan. Alternativ Skapa så många svarsalternativ som frågan ska ha, genom att trycka på Alternativtext Skriv in text eller ladda upp bild i alla alternativ. Ange överst det alternativ som deltagarna skall placera överst för att få rätt på frågan, för att sedan fortsätta i fallande ordning. Kommentar efter inlämning Här kan du skriva in en kommentar om svarsalternativet. Kommentaren blir synlig för deltagaren efter inlämning. Fixerad placering Fixerad ordning innebär att det alternativet visas på sin plats från början, även om de andra alternativen är slumpade. 16

17 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Poängsättning (Gäller endast test) Välj hur du vill poängsätta rätt svar. Bestäm hur många svarsalternativ som skall fyllas i. Välj om svarsalternativen skall presenteras horisontellt eller vertikal. Spara frågan. Matris Här kan du skapa många frågor som alla har samma svarsalternativ. 17

18 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Frågeställning Skriv frågan. Poängsättning: (Gäller endast test) Här väljer du hur du vill poängsätta rätt svar. Bestäm hur många alternativ som skall fyllas i. Bocka för rutan om du vill visa raderna i slumpad ordning. Kolumner Skapa så många kolumner som det ska finnas svarsalternativ genom att klicka på Skriv i svarsalternativen i kolumnerna. Rader Skapa så många rader som det ska finnas frågor genom att klicka på Alternativ text Skriv in frågan för vilka man skall välja svarsalternativ. Korrekta svar Bocka för det kolumnnummer som är det rätta svaret. Kommentar efter inlämning Här kan du skriva in en kommentar om svarsalternativet. Kommentaren blir synlig för deltagaren efter inlämning. Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Spara frågan. 18

19 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Fritext Här kan du skapa en fråga där deltagarna skall skriva svaret fritt. Frågeställning Skriv frågan. Inmatningsfält Ange antal kolumner och rader för att bestämma hur stort textfält som deltagarna skall kunna skriva i. Typ av text Välj om deltagarna skall skriva vanlig text, formaterbar text, där de kan ha lite mer kontroll över textens utseende, eller programkod som är den renaste, minst formaterade varianten. Begynnelsetext Med begynnelsetext kan du hjälpa deltagarna på traven med en början på svaret. Rättning (Gäller endast test) Maximal poäng Ange antal möjliga poäng. Textmatchning Här kan du skriva in ord som måste vara med för att kunna lämna in svaret. Rättningsmall Här kan du skriva in vilka svar som måste vara med för att få poäng. Spara Frågan. 19

20 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Para ihop Här skapar du frågor där deltagarna skall para ihop olika ord och/eller bilder i rätta par. Frågeställning Skriv frågan. Poängsättning (Gäller endast test) Här väljer du hur du vill poängsätta rätt svar. Alternativ Skapa så många alternativ som det skall finnas ord-/bildpar genom att klicka på Alternativtext Ange det ena ordet/bilden i vänster fält för varje alternativ, och det andra ordet/bilden i höger fält. Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Spara frågan. 20

21 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Markera i bild Här skapar du en fråga där deltagarna skall klicka på en plats i en bild för att kunna svara på frågan. Frågeställning Skriv frågan. Bildfil Ladda upp den bild som skall användas. Alternativ Ange koordinaterna för det bildområde som är korrekt svar. Du kan skapa fler korrekta bildområden för att göra fler svarsalternativ genom att klicka på Poäng (Gäller endast test) Ange antal poäng för frågan. Spara frågan. 21

22 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Skapa ny text Här kan du skapa rubriker, texter och media som hamnar på sidan utöver frågorna. Det kan t.ex. vara instruktioner om hur testet/enkäten skall gå till. Klicka på Text Fyll sidan med innehåll. Spara sidan. 22

23 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Skapa nytt block Block används när du vill gruppera frågor inom ett test eller när du vill använda slumpade frågor i enkäten. Klicka på Namn Ge blocket ett namn. Inställningar Här kan du slumpa innehållets ordning och ändra antal av blockets frågor som skall visas. Avancerande inställningar Under Avancerade inställningar kan du göra många val för att få ditt test precis som du vill ha det. Utgå från er pedagogiska idé kring testet och gör inställningarna därefter. Spara sidan. 23

24 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Kategoriblock Genom kategoriblock så kan du använda frågor från kategorier. Kategorier är ett sätt att gruppera frågor och inställningen görs under varje fråga. Klicka på Namn Ge kategoriblocket ett namn. Referens Välj i vilken aktivitet som kategorin du söker finns i. Välj kategori genom att skriva kategorins namn. Inställningar Välj om frågorna i blocket skall slumpas samt hur många frågor från blocket skall visas. Avancerade inställningar Under Avancerade inställningar kan du göra många val för att få ditt test precis som du vill ha det. Utgå från er pedagogiska idé kring testet och gör inställningarna därefter. Spara sidan. 24

25 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Hämta fråga Här kan du återanvända tidigare skapade frågor från denna aktivitet, frågor från andra aktiviteter där du har lärarrättigheter samt utdelade frågor. Klicka på Frågor i aktiviteten Välj aktivitet. Klicka på den frågan du vill ha med. Klicka på infoga. Egenskaper, Tillgänglighet, Förhandsgranska Se Sidan 5-8, flikar 25

26 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Inställningar Fliken inställningar har olika innehåll för test, enkät och Icke-anonym enkät. De presenteras här var för sig. Inställningar Test Här kan du ändra grundinställningarna för ditt test. Sidbrytningar Här kan du välja antal frågor som skall visas på varje sida och även bestämma om ett Block alltid skall börja på ny sida. Begränsningar Här ställer du in hur lång tid deltagarna har på sig för att göra testet Du kan även låsa alla andra sidor i PING PONG under tiden som testet pågår. Efter Inlämning Bocka för hur du vill visa inlämnat svar för deltagarna. Använd poäng Deltagarens resultat visas inte om du bockar ur den här rutan. 26

27 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Flera försök Här kan du bestämma om deltagarna skall kunna lämna in testet flera gånger, om de skall få ett nytt frågeformulär eller om de kan få redigera de svar som lämnats. Du kan ställa in om en viss tid skall förflyta mellan försöken samt om deltagarna skall få möjlighet att få göra om testet fram tills det att ett godkänt resultat har uppnåtts. Bedömningar Här kan du ange vilka resultat som skall generera vilka bedömningskriterier. Spara och publicera. Inställningar Enkät och Icke-anonym enkät Här väljer du grundinställningar till din enkät. Sidbrytningar Välj antal frågor som ska visas på varje sida eller bestäm om Block alltid ska börja på ny sida. Block beskrivs mer nedan. Efter inlämning Vad ska visas för deltagaren när den har lämnat in enkäten? Visa frågor betyder att deltagarna ska kunna se frågorna efter att enkäten har lämnats in. Visa endast deltagarens svar betyder att alla andra svarsalternativ döljs. Visa kommentarer betyder att kommentarer visas och kommentarer skapas när man skapar/redigerar frågorna. Spara och publicera. 27

28 Inlämningsuppgift Här skapar du en inlämningsuppgift för individuell- eller gruppinlämning. Följande flikar finns för inlämningsuppgift: Förhandsgranska, Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner och Gruppinlämning. Skapa ny Inlämningsuppgift Klicka på Inlämningsuppgift. Namnge inlämningsuppgiften Skriv in namnet på inlämningsuppgiften och klicka på Spara. Redigera Inledande text Beskriv uppgiften och bifoga nödvändiga dokument i textrutan. Deadline Ange sista dag för inlämning. Om du inte har något bestämt slutdatum så lämnar du ruta tom. Maxpoäng Ange maxpoäng för uppgiften. Rättningsmall Skriv in vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att deltagaren skall få inlämningsuppgiften godkänd. Tillåtna filtyper Ange hur du vill att uppgiften skall lämnas in. 28 Spara sidan.

29 Inlämningsuppgift Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner, Förhandsgranska Se Sidan 5-8, flikar Gruppinlämning Bocka för rutan om uppgiften lämnas in av en grupp. Vem som helst i gruppen kan lämna in uppgiften. Spara och publicera När du är nöjd med inlämningsuppgiften klickar du på Spara och publicera under flik Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet eller Gruppinlämning. Då publiceras sidan för deltagarna du angivit. Inlämnat material från deltagare Hur du gör för att ta del av deltagarnas inlämnade material hänvisas till PING PONG manual Statistik 29

30 Länk Här skapar du en länk till ett externt objekt. Följande flikar finns för länk: Egenskaper, Tillgänglighet och Versioner. Skapa ny Länk Klicka på Länk. Namn Skriv in namnet på länken. URL (Webbadress) Skriv in adressen till den externa länken. Tryck på Spara. Egenskaper Namn Här kan du byta namn på länken. URL Här kan du ändra adressen till den externa länken. Beskrivning Här kan skriva en kortfattad beskrivning om länken. Beskrivningen blir sökbar. Publicering Bocka ur rutan om du inte vill visa länken för deltagarna. Spara sidan Tillgänglighet, Versioner Se Sidan 7-8, flikar 30 Spara och publicera När du är nöjd med inlämningsuppgiften klickar du på Spara och publicera under flik Egenskaper eller Tillgänglighet. Då publiceras länken för deltagarna du angivit.

31 Importera Här skapar du innehåll till en sida baserat på material som du laddar upp. Klicka på Importera Leta upp den fil du vill lägga upp genom att välja Bläddra Leta upp den plats där filen ligger, markera den och välj Öppna. Skapa en sida med den importerade filen. 31

32 Kopiera Här kan man kopiera en sida eller mapp från aktiviteten eller från en annan aktivitet där du har lärarrättigheter. Kopiering kan även utföras genom att högerklicka på ett objekt i sidostrukturen till vänster. Klicka på Kopiera. Kopiera sida Välj vilken aktivitet som du vill kopiera från. Klicka på de filerna du vill ha med. Klicka på infoga. Lägg till Här kan du ändra namn på din kopierade fil. Klicka på Spara. 32

33 Textredigeraren Spara ändringar. Skriva ut sidan. Titta på HTML-koden för sidan. Här kan du, som kan HTML, göra mer ändringar i utseendet än vad som går med standardfunktionerna. Klistra in som text. Använd denna knapp för att klistra in text utan medföljande formatering. Formatering från andra program kan visas felaktigt på webben. Klistra in text med format från Word, omskrivet på bästa sätt för visning på webben. Markera allt på sidan. Till exempel för att därefter kopiera eller klippa ut. Sök på sidan Sök och ersätt. Kan användas för att genom hela dokumentet byta ut ett ord eller stavning mot en annan. Ångra senaste inmatningen. Fungerar bara om ändring har gjorts efter att du sist sparade. Ta tillbaka ångrad inmatning. Markera en text eller bild som ska vara en länk och klicka på knappen. Gör olika val för länken. Här stöds det mesta som man i HTML 4.01 kan göra med länkar. Länk som görs härigenom kommer alltid öppnas i ett nytt fönster. Markera en text eller bild och klicka på knappen för att göra en internlänk till en annan plats på PING PONG. Du kan göra en länk till: Aktivitetens förstasida Innehåll. Välj en sidan att länka till eller välj föregående eller nästkommande sida. Eller välj förstasidan av Innehåll Dokument. Välj ett specifikt dokument eller länka till hela verktyget Kommunikation. Välj vilket verktyg du vill länka till Ta bort länken från länkad text. Infoga en bild. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en bild från din dator/nätverk eller använda en bild som redan finns uppladdad till PING PONG. Infoga en video. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en video från din dator/nätverk eller använda en video som redan finns uppladdad till PING PONG. Infoga en ljudfil. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en ljudfil från din dator/nätverk eller använda en ljudfil som redan finns uppladdad till PING PONG. Infoga en flash. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en flash från din dator/nätverk eller använda en flash som redan finns uppladdad till PING PONG. Skapa en ny tabell med en rad olika val. I tabellen kan du sedan mata in text eller media. Fullskärm. Klicka på samma knapp för att komma tillbaka till mindre redigeringsfönster. Stavningskontroll, klicka på knappen för att få alla felstavade ord markerade. Klicka på pilen för att välja språk/ordlista. Skriv nedsänkt text Skriv upphöjd text Markera text och klicka på knappen för att ta bort formatering. Välj färg på text Välj överstykningsfärg. Indraget stycke/ej indraget. 33

34 Verktyg i Produktionsverktyget Mappen Innehåll I sidostrukturen finns den övergripande mappen Innehåll där allt hamnar som du skapar. Olika symboler framför namnet på de sidor/mappar som du skapar visar vilken status de befinner sig i: Stjärna betyder att sidan har ändrats men inte publicerats. Plus betyder att sidan är ny och ännu inte publicerad. Utropstecken betyder att sidan inte kommer att tas med vid en allmän publicering. Verktyg Publicering För att göra producerat material tillgängligt för deltagare måste materialet publiceras. Här kan du publicera allt material på en gång. Papperskorg Här sparas de filer du valt att slänga. Du kan återställa filer härifrån också. Resursbank Här listas de kopplade filer som används i innehållet. Frågebank Här listas frågor som skapats i aktiviteter. Man kan återanvända redan färdiga frågor här. Utseende Här kan du välja hur layouten på dina aktiviteter ska se ut. 34 Du kan högerklicka på ett objekt i sidostrukturen för att: Lägga till Nytt innehåll kommer att placeras på den plats där du klickar. Publicera Objektet kommer att publiceras och bli synligt för deltagarna. Exportera Exporterar objektet som SCROMobjekt i zipfil. Ta bort Objektet tas bort och placeras i papperskorgen. Klipp ut Klipp ut objektet och klistra in på annan plats. Kopiera Kopiera objektet och klistra in på annan plats. Klistra in Klistra in utklippt/kopierat objekt på den plats du befinner dig. Flytta upp/ner Flytta objekt i sidostrukturen. Du kan också flytta ett objekt genom att markera, dra objektet dit du vill placera det och släpp.

35 Hjälp Här är vägen in till de manualer som finns i Hjärntorget om du behöver hjälp eller vill ha mer information och få djupare insikt/kunskap om Produktionsverktyget. 35

36

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Datum Sida 28 juli 2011 1 / 19 Skapa test i Ping Pong OBS! Denna lathund utgår till stor del från Ping Pongs egna hjälptexter som finns att tillgå under knappen

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG - Manual för lärare Version 9 Kom igång med PING PONG Manual för lärare. Version 9 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-11 Kom igång med PING

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG - Manual för lärare Version 8 Kom igång med PING PONG Manual för lärare. Version 8 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & läranderesurser,

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Infoga mediaobjekt (film/ljudklipp) i din Pingpong-sida

Infoga mediaobjekt (film/ljudklipp) i din Pingpong-sida Dokumentnamn lathund_infoga_media_uppladdad_pingpong_14 nov_2012 Datum Sida 14 nov 2012 1 / 6 Infoga mediaobjekt (film/ljudklipp) i din Pingpong-sida Innehåll Mediaobjekt i Pingpong... 1 Ladda upp film

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober 2011 1 / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Webbsidor, enkäter, tester och inlämningsuppgifter i Ping Pong, version 7.1

Webbsidor, enkäter, tester och inlämningsuppgifter i Ping Pong, version 7.1 Uppsala Universitet Uppsala Learning Lab Webbsidor, enkäter, tester och inlämningsuppgifter i Ping Pong, version 7.1 Vt 2009 Mats Cullhed 2009-04-29 Innehåll Webbsidor, enkäter, tester och inlämningsuppgifter

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG - Manual för lärare Version 10 Kom igång med PING PONG Manual för lärare. Version 10 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-09-12

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

Online- tester i Blackboard

Online- tester i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se Online- tester i Blackboard Allmänt om test... 1 Arbetsgång vid arbete med test... 1 Skapa ett test... 1 Redigera

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-12 (Bb Learn 9.1.8) Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Kategorisera frågor...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Innehåll Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv... 1 Introduktion: startsida... 1 Vad är ett filarkiv... 2 Öppna Produktionsverktyg... 2 Lägg till

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida

Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida Har du en PowerPoint fil som du vill publicera i Ping Pong? Du kanske har en PowerPoint med inspelad berättaröst som du vill göra

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

version 3.2 Användarmanual Kursnavet

version 3.2 Användarmanual Kursnavet version 3.2 Användarmanual Kursnavet Användarmanual - Kursnavet Nationellt centrum för flexibelt lärande www.cfl.se Innehållsförteckning Vad är Kursnavet? 3 Villkor 3 Med Kursnavet kan du 3 Hur blir du

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Dokumentnamn lathund_skapa_projektgrupp. 1. Skapa projektgrupp utifrån hur många projekt grupper du vill ha i aktiviteten

Dokumentnamn lathund_skapa_projektgrupp. 1. Skapa projektgrupp utifrån hur många projekt grupper du vill ha i aktiviteten Dokumentnamn lathund_skapa_projektgrupp Datum Sida 19 september 2011 1 / 10 Projektgrupper i Ping Pong I PING PONGs projektgruppsfunktion kan medlemmarna i projektgruppen arbeta i gemensamma funktioner

Läs mer

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Du har spelat in en kort film om Flipping the classroom i dina projektgrupper. Dessa filmklipp finns nu kopierade till mappen filmövning_20mars

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter Inlämningsverktyget i Fronter för studenter I inlämningsverktyget kan du enkelt lämna in en uppgift som du fått av din lärare. Läraren kan se vem som lämnat in uppgiften, vilken tid det är inlämnat och

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Skapa test med fritextfrågor

Skapa test med fritextfrågor Dokumentnamn lathund_skapa_test_fritext_fråga_pingpong_12april Datum Sida 12 april 2012 1 / 6 Skapa test med fritextfrågor Ett test kan innehålla testfrågor med fritext-fält. Dessa rättas inte automatiskt.

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-11 Innehåll Vilka verktyg finns det i

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Inlämning i Studentportalen för studenter

Inlämning i Studentportalen för studenter Guide Inlämning i Studentportalen för studenter Via en inlämning kan du som student ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan du även

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Moodle STUDENTMANUAL

Moodle STUDENTMANUAL Moodle STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För de

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Kom igång med GUL lärarverktyg

Kom igång med GUL lärarverktyg Kom igång med GUL lärarverktyg Version 1.6 GUL är en webbaserad plattform med aktiviteter och virtuella rum, för information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student. Lärplattformen lämpar

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-11 (Bb Learn 9.1.8) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna individuellt eller gruppvis. Studenterna

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer