Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget"

Transkript

1 Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta frågor. Enkät Skapa en enkät med frågor. Inlämning sker anonymt. Icke-anonym enkät Skapa en enkät med frågor. Inlämning sker INTE anonymt. Inlämningsuppgift Skapa en inlämningsuppgift för individuell- eller gruppinlämning. Länk Skapa en länk till ett externt objekt. Importera Skapa innehåll baserat på material du laddar upp. Kopiera Kopiera objekt från denna eller annan aktivitet 1

2 Inledning Det du skapar under produktionsverktyget hamnar under Innehåll i din aktivitet (kurs) i Hjärntorget. Här kan du: Skapa Sida En faktasida med text, bild, ljud eller film. Skapa Mapp Gruppera och nivåindela sidorna. Skapa Test Stora möjligheter finns att skapa olika typer av tester innehållande poängsatta frågor. Testerna kan vara allt ifrån självstudier där deltagarna kan göra om testet om och om igen till varianter som endast kan göras och lämnas in en gång. Skapa Enkät - Anonym inlämning för undersökningar och utvärderingar. Skapa Icke-anonym enkät Icke-anonym inlämning för undersökningar och utvärderingar. Skapa Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift för individuell- eller gruppinlämning. Skapa Länk En länk till ett externt objekt, ex en webbsida. Importera Här skapar du innehåll till en sida baserat på material som du laddar upp. Kopiera Kopiera en sida eller mapp från aktiviteten eller från en annan aktivitet där du har lärarrättigheter. Den här snabbguiden för Produktionsverktyget är framtagen för att hjälpa dig att snabbt komma igång med att skapa innehåll för din kurs. Guiden visar på ett övergripande sätt hur du gör steg för steg. Vill du ha mer information och få djupare insikt/kunskap om Produktionsverktyget hänvisas du till Hjälpen i Hjärntorget Support/Hjälp/Produktionsverktyget alternativt Support/Hjälp/Manualer/Lärare/Produktionsverktyget. 2

3 Innehållsförtecknig Hitta till Produktionsverktyget 4 Inställningar Test 26 Flikar Förhandsgranska Redigera Egenskaper Tillgänglighet Versioner Sida Mapp Test/Enkät och Icke-anonym enkät Skapa ny fråga Exempel på frågeställningar Fler- eller envals Luckfråga Placera i rätt ordning Matris Fritext Para ihop Markera i bild Skapa ny text Skapa nytt block Skapa nytt kategoriblock Hämta fråga Inställningar Enkät Inlämningsuppgift Inlämnat material från deltagare Länk Importera Kopiera Textredigeraren Verktyg i Produktionsverktyget Hjälp

4 Hitta till produktionsverktyget Välj den aktivitet som du skall jobba i. Klicka på Produktionsverktyget under Lärarverktyg. Klicka på 4

5 Flikar Under varje typ av Skapa ny finns ett antal flikar som du skall gå igenom för att göra olika val över vad som gäller för det du som du skapar. Eftersom många av flikarna är gemensamma förklaras de här. När du arbetat under en flik behöver du alltid Spara sida innan du går vidare. Förhandsgranska Här ser du hur sidan kommer att se ut för deltagarna. Om du just laddat upp en video under Redigera så kan det dröja flera minuter innan videon syns i Förhandsgranska. Detta för att en nyuppladdad video måste konverteras till ett kompakt format. Frågor uppdelade på flera sidor eller block visas på en och samma sida. För Test finns även funktionen Till deltagarens vy, längst upp på flikens högra hörn. Redigera Det är under Redigera som du skapar allt innehåll. Denna flik förklaras mer ingående under respektive typ av Skapa ny. Se Textredigeraren om du behöver hjälp med förklaring av ikonerna. 5

6 Flikar Egenskaper Namn Här kan du ändra namn på sidan. Metadata Under Metadata kan du skiva in en beskrivning av det du skapat och ett nyckelord. Beskrivningen och nyckelordet blir möjligt att söka på för att hitta dokumentet. Rättigheter Här väljer du vilka som ska ha rättigheter att redigera dokumentet. Visning av mapp (Gäller endast mapp) Här väljer du vad som ska visas när deltagare klickar på mappen. Publicering Bocka ur rutan om du inte vill ha med dokumentet vid publicering. 6

7 Flikar Tillgänglighet Synlighet Bocka ur rutan om du inte vill att sidan skall vara synlig i sidostrukturen för deltagarna. Tillgänglighet Bocka för rutan om sidan skall vara tidsbegränsad. Skriv in under vilken tidsperiod du vill att sidan skall vara synlig för studenterna. Om du har definierat Mål och Framsteg kan du här välja om något delmål måste vara uppfyllt av studenten innan sidan blir tillgänglig för henne/honom. Välj om bara vissa grupper ska kunna se sidan. 7

8 Flikar Versioner Här kan du titta på och välja att arbeta vidare med tidigare versioner av inlämningsuppgiften. Du ser tidpunkt och vem som har sparat versionen. Gäller mapp Lägg tillbaka sidan visas för sidor som har tagits bort och du kan med knappen återställa en sida i taget utan att återta hela mappen i en tidigare version. Ny fil, (Gäller endast inlämningsuppgift) Kommentar, (Gäller endast inlämningsuppgift) Skicka, (Gäller endast inlämningsuppgift) 8

9 Sida Skapa en faktasida med text, bild, ljud eller film för dina deltagare. Följande flikar finns för sida: Förhandsgranska, Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner och Kopplade filer. Skapa ny Sida Klicka på Sida. Namnge sidan Ge sidan ett namn. (Detta blir sedan rubriken i dokumentet). Klicka på Spara. Redigera Här fyller du sidan med innehåll. Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner, Förhandsgranska Kopplade filer Här hamnar dina filer som du laddat upp i Redigera. Det kan vara ljudfiler, video, flashar och HTML-filer. I vissa fall visas även bilder här. Spara och publicera När du är nöjd med sidan så klickar du på Spara och publicera under flik Redigera, Egenskaper eller Tillgänglighet. Då publiceras sidan för deltagarna du angivit. 9

10 Mapp Skapa mappar för att gruppera och nivåindela sidorna. Mapparna kommer att synas som rubriker i sidostrukturen till vänster. Skapa en Mapp Klicka på Mapp. Namnge mappen Ge mappen ett namn. Klicka på Spara. Översikt Här visas alla sidor och mappar som är placerade direkt i mappen. Du kan gå direkt till en mapp/sida genom att klicka på namnet. Du kan även lägga till innehåll i mappen genom att klicka på Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner, Kopplade filer, Förhandsgranska Se Sidan 5-8, flikar Spara och publicera När du är nöjd med mappen så klickar du på Spara och publicera under flik Egenskaper. Då publiceras den för deltagarna du angivit. 10

11 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Tillvägagångssättet hur du skapar en test, en enkät eller en icke-anonym enkät är i stort sätt samma så de beskrivs här tillsammans. Punkterna som tar upp poängsättning gäller inte enkät. Följande flikar finns för test/enkät och Icke-anonym enkät: Förhandsgranska, Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet och Inställningar. Skapa ny Test/Enkät/Icke-anonym Enkät Klicka på Test, Enkät eller Icke-anonym enkät. Namnge testet eller enkäten Ge testet/enkäten ett namn. (Detta blir sedan rubriken i dokumentet). Klicka på Spara. Redigera Här skapar du alla frågor som testet/enkäten ska innehålla samt texter som ska ligga på sidan. Du kan även hämta tidigare sparade frågor från frågebanken istället för att skapa nya frågor. 11

12 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Skapa ny fråga Klicka på Fråga Välj vilken frågetyp du vill använda. Gemensamt för alla typer av frågor är: Metadata Här kan du ge frågan ett namn, skriva in en sökbar beskrivning samt välja om du vill lägga frågan under en viss kategori. JavaScript Välj om du vill använda JavaScript. Övriga inställningar Här kan du välja hur frågan skall visas i testet samt om du vill dela ut frågan till andra som har lärarrättigheter. 12

13 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Exempel på frågeställningar En-valsfråga Fler-valsfråga Fyll i lucka Placera i rätt ordning Matris Fritext Markera i bild Para ihop 13

14 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Fler- eller enval Här skapas en fråga med ett eller flera svarsalternativ. Frågeställning Skriv in frågan. Alternativ Skapa så många svarsalternativ som frågan ska ha, genom att trycka på Alternativtext Skriv i alla svarsalternativ. Kommentar efter inlämning Här kan du skriva in en kommentar om svarsalternativet. Kommentaren blir synlig för deltagaren efter inlämning. 14

15 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Poängsättning (Gäller endast test) Välj hur du vill poängsätta rätt svar. Bestäm hur många alternativ som skall fyllas i. Välj om svarsalternativen ska visas i slumpad ordning samt om endast ett korrekt svarsalternativ ska visas. Välj om svarsalternativen skall presenteras horisontellt eller vertikal. Spara frågan. Luckfråga Här skapas en fråga där deltagarna ska skriva svaret i en lucka i en text. Frågeställning Skriv frågan i övre textfältet. Text Skriv in hela texten och sätt hakparanteser runt de ord/meningar som skall bli luckor. Rättning (Gäller endast test) Ange antal möjliga poäng Spara frågan. 15

16 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Placera i rätt ordning Här ska deltagarna placera ord/bild i en viss ordning. Frågeställning Skriv in frågan. Alternativ Skapa så många svarsalternativ som frågan ska ha, genom att trycka på Alternativtext Skriv in text eller ladda upp bild i alla alternativ. Ange överst det alternativ som deltagarna skall placera överst för att få rätt på frågan, för att sedan fortsätta i fallande ordning. Kommentar efter inlämning Här kan du skriva in en kommentar om svarsalternativet. Kommentaren blir synlig för deltagaren efter inlämning. Fixerad placering Fixerad ordning innebär att det alternativet visas på sin plats från början, även om de andra alternativen är slumpade. 16

17 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Poängsättning (Gäller endast test) Välj hur du vill poängsätta rätt svar. Bestäm hur många svarsalternativ som skall fyllas i. Välj om svarsalternativen skall presenteras horisontellt eller vertikal. Spara frågan. Matris Här kan du skapa många frågor som alla har samma svarsalternativ. 17

18 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Frågeställning Skriv frågan. Poängsättning: (Gäller endast test) Här väljer du hur du vill poängsätta rätt svar. Bestäm hur många alternativ som skall fyllas i. Bocka för rutan om du vill visa raderna i slumpad ordning. Kolumner Skapa så många kolumner som det ska finnas svarsalternativ genom att klicka på Skriv i svarsalternativen i kolumnerna. Rader Skapa så många rader som det ska finnas frågor genom att klicka på Alternativ text Skriv in frågan för vilka man skall välja svarsalternativ. Korrekta svar Bocka för det kolumnnummer som är det rätta svaret. Kommentar efter inlämning Här kan du skriva in en kommentar om svarsalternativet. Kommentaren blir synlig för deltagaren efter inlämning. Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Spara frågan. 18

19 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Fritext Här kan du skapa en fråga där deltagarna skall skriva svaret fritt. Frågeställning Skriv frågan. Inmatningsfält Ange antal kolumner och rader för att bestämma hur stort textfält som deltagarna skall kunna skriva i. Typ av text Välj om deltagarna skall skriva vanlig text, formaterbar text, där de kan ha lite mer kontroll över textens utseende, eller programkod som är den renaste, minst formaterade varianten. Begynnelsetext Med begynnelsetext kan du hjälpa deltagarna på traven med en början på svaret. Rättning (Gäller endast test) Maximal poäng Ange antal möjliga poäng. Textmatchning Här kan du skriva in ord som måste vara med för att kunna lämna in svaret. Rättningsmall Här kan du skriva in vilka svar som måste vara med för att få poäng. Spara Frågan. 19

20 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Para ihop Här skapar du frågor där deltagarna skall para ihop olika ord och/eller bilder i rätta par. Frågeställning Skriv frågan. Poängsättning (Gäller endast test) Här väljer du hur du vill poängsätta rätt svar. Alternativ Skapa så många alternativ som det skall finnas ord-/bildpar genom att klicka på Alternativtext Ange det ena ordet/bilden i vänster fält för varje alternativ, och det andra ordet/bilden i höger fält. Poäng (Gäller endast test) Ange poäng för varje svarsalternativ och bocka för det rätta svaret. ( Använd poäng per rätt alternativ måste vara valt under poängsättning) Spara frågan. 20

21 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Markera i bild Här skapar du en fråga där deltagarna skall klicka på en plats i en bild för att kunna svara på frågan. Frågeställning Skriv frågan. Bildfil Ladda upp den bild som skall användas. Alternativ Ange koordinaterna för det bildområde som är korrekt svar. Du kan skapa fler korrekta bildområden för att göra fler svarsalternativ genom att klicka på Poäng (Gäller endast test) Ange antal poäng för frågan. Spara frågan. 21

22 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Skapa ny text Här kan du skapa rubriker, texter och media som hamnar på sidan utöver frågorna. Det kan t.ex. vara instruktioner om hur testet/enkäten skall gå till. Klicka på Text Fyll sidan med innehåll. Spara sidan. 22

23 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Skapa nytt block Block används när du vill gruppera frågor inom ett test eller när du vill använda slumpade frågor i enkäten. Klicka på Namn Ge blocket ett namn. Inställningar Här kan du slumpa innehållets ordning och ändra antal av blockets frågor som skall visas. Avancerande inställningar Under Avancerade inställningar kan du göra många val för att få ditt test precis som du vill ha det. Utgå från er pedagogiska idé kring testet och gör inställningarna därefter. Spara sidan. 23

24 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Kategoriblock Genom kategoriblock så kan du använda frågor från kategorier. Kategorier är ett sätt att gruppera frågor och inställningen görs under varje fråga. Klicka på Namn Ge kategoriblocket ett namn. Referens Välj i vilken aktivitet som kategorin du söker finns i. Välj kategori genom att skriva kategorins namn. Inställningar Välj om frågorna i blocket skall slumpas samt hur många frågor från blocket skall visas. Avancerade inställningar Under Avancerade inställningar kan du göra många val för att få ditt test precis som du vill ha det. Utgå från er pedagogiska idé kring testet och gör inställningarna därefter. Spara sidan. 24

25 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Hämta fråga Här kan du återanvända tidigare skapade frågor från denna aktivitet, frågor från andra aktiviteter där du har lärarrättigheter samt utdelade frågor. Klicka på Frågor i aktiviteten Välj aktivitet. Klicka på den frågan du vill ha med. Klicka på infoga. Egenskaper, Tillgänglighet, Förhandsgranska Se Sidan 5-8, flikar 25

26 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Inställningar Fliken inställningar har olika innehåll för test, enkät och Icke-anonym enkät. De presenteras här var för sig. Inställningar Test Här kan du ändra grundinställningarna för ditt test. Sidbrytningar Här kan du välja antal frågor som skall visas på varje sida och även bestämma om ett Block alltid skall börja på ny sida. Begränsningar Här ställer du in hur lång tid deltagarna har på sig för att göra testet Du kan även låsa alla andra sidor i PING PONG under tiden som testet pågår. Efter Inlämning Bocka för hur du vill visa inlämnat svar för deltagarna. Använd poäng Deltagarens resultat visas inte om du bockar ur den här rutan. 26

27 Test / Enkät / Icke-anonym enkät Flera försök Här kan du bestämma om deltagarna skall kunna lämna in testet flera gånger, om de skall få ett nytt frågeformulär eller om de kan få redigera de svar som lämnats. Du kan ställa in om en viss tid skall förflyta mellan försöken samt om deltagarna skall få möjlighet att få göra om testet fram tills det att ett godkänt resultat har uppnåtts. Bedömningar Här kan du ange vilka resultat som skall generera vilka bedömningskriterier. Spara och publicera. Inställningar Enkät och Icke-anonym enkät Här väljer du grundinställningar till din enkät. Sidbrytningar Välj antal frågor som ska visas på varje sida eller bestäm om Block alltid ska börja på ny sida. Block beskrivs mer nedan. Efter inlämning Vad ska visas för deltagaren när den har lämnat in enkäten? Visa frågor betyder att deltagarna ska kunna se frågorna efter att enkäten har lämnats in. Visa endast deltagarens svar betyder att alla andra svarsalternativ döljs. Visa kommentarer betyder att kommentarer visas och kommentarer skapas när man skapar/redigerar frågorna. Spara och publicera. 27

28 Inlämningsuppgift Här skapar du en inlämningsuppgift för individuell- eller gruppinlämning. Följande flikar finns för inlämningsuppgift: Förhandsgranska, Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner och Gruppinlämning. Skapa ny Inlämningsuppgift Klicka på Inlämningsuppgift. Namnge inlämningsuppgiften Skriv in namnet på inlämningsuppgiften och klicka på Spara. Redigera Inledande text Beskriv uppgiften och bifoga nödvändiga dokument i textrutan. Deadline Ange sista dag för inlämning. Om du inte har något bestämt slutdatum så lämnar du ruta tom. Maxpoäng Ange maxpoäng för uppgiften. Rättningsmall Skriv in vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att deltagaren skall få inlämningsuppgiften godkänd. Tillåtna filtyper Ange hur du vill att uppgiften skall lämnas in. 28 Spara sidan.

29 Inlämningsuppgift Egenskaper, Tillgänglighet, Versioner, Förhandsgranska Se Sidan 5-8, flikar Gruppinlämning Bocka för rutan om uppgiften lämnas in av en grupp. Vem som helst i gruppen kan lämna in uppgiften. Spara och publicera När du är nöjd med inlämningsuppgiften klickar du på Spara och publicera under flik Redigera, Egenskaper, Tillgänglighet eller Gruppinlämning. Då publiceras sidan för deltagarna du angivit. Inlämnat material från deltagare Hur du gör för att ta del av deltagarnas inlämnade material hänvisas till PING PONG manual Statistik 29

30 Länk Här skapar du en länk till ett externt objekt. Följande flikar finns för länk: Egenskaper, Tillgänglighet och Versioner. Skapa ny Länk Klicka på Länk. Namn Skriv in namnet på länken. URL (Webbadress) Skriv in adressen till den externa länken. Tryck på Spara. Egenskaper Namn Här kan du byta namn på länken. URL Här kan du ändra adressen till den externa länken. Beskrivning Här kan skriva en kortfattad beskrivning om länken. Beskrivningen blir sökbar. Publicering Bocka ur rutan om du inte vill visa länken för deltagarna. Spara sidan Tillgänglighet, Versioner Se Sidan 7-8, flikar 30 Spara och publicera När du är nöjd med inlämningsuppgiften klickar du på Spara och publicera under flik Egenskaper eller Tillgänglighet. Då publiceras länken för deltagarna du angivit.

31 Importera Här skapar du innehåll till en sida baserat på material som du laddar upp. Klicka på Importera Leta upp den fil du vill lägga upp genom att välja Bläddra Leta upp den plats där filen ligger, markera den och välj Öppna. Skapa en sida med den importerade filen. 31

32 Kopiera Här kan man kopiera en sida eller mapp från aktiviteten eller från en annan aktivitet där du har lärarrättigheter. Kopiering kan även utföras genom att högerklicka på ett objekt i sidostrukturen till vänster. Klicka på Kopiera. Kopiera sida Välj vilken aktivitet som du vill kopiera från. Klicka på de filerna du vill ha med. Klicka på infoga. Lägg till Här kan du ändra namn på din kopierade fil. Klicka på Spara. 32

33 Textredigeraren Spara ändringar. Skriva ut sidan. Titta på HTML-koden för sidan. Här kan du, som kan HTML, göra mer ändringar i utseendet än vad som går med standardfunktionerna. Klistra in som text. Använd denna knapp för att klistra in text utan medföljande formatering. Formatering från andra program kan visas felaktigt på webben. Klistra in text med format från Word, omskrivet på bästa sätt för visning på webben. Markera allt på sidan. Till exempel för att därefter kopiera eller klippa ut. Sök på sidan Sök och ersätt. Kan användas för att genom hela dokumentet byta ut ett ord eller stavning mot en annan. Ångra senaste inmatningen. Fungerar bara om ändring har gjorts efter att du sist sparade. Ta tillbaka ångrad inmatning. Markera en text eller bild som ska vara en länk och klicka på knappen. Gör olika val för länken. Här stöds det mesta som man i HTML 4.01 kan göra med länkar. Länk som görs härigenom kommer alltid öppnas i ett nytt fönster. Markera en text eller bild och klicka på knappen för att göra en internlänk till en annan plats på PING PONG. Du kan göra en länk till: Aktivitetens förstasida Innehåll. Välj en sidan att länka till eller välj föregående eller nästkommande sida. Eller välj förstasidan av Innehåll Dokument. Välj ett specifikt dokument eller länka till hela verktyget Kommunikation. Välj vilket verktyg du vill länka till Ta bort länken från länkad text. Infoga en bild. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en bild från din dator/nätverk eller använda en bild som redan finns uppladdad till PING PONG. Infoga en video. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en video från din dator/nätverk eller använda en video som redan finns uppladdad till PING PONG. Infoga en ljudfil. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en ljudfil från din dator/nätverk eller använda en ljudfil som redan finns uppladdad till PING PONG. Infoga en flash. Du kommer till Resursdialogen där du kan ladda upp en flash från din dator/nätverk eller använda en flash som redan finns uppladdad till PING PONG. Skapa en ny tabell med en rad olika val. I tabellen kan du sedan mata in text eller media. Fullskärm. Klicka på samma knapp för att komma tillbaka till mindre redigeringsfönster. Stavningskontroll, klicka på knappen för att få alla felstavade ord markerade. Klicka på pilen för att välja språk/ordlista. Skriv nedsänkt text Skriv upphöjd text Markera text och klicka på knappen för att ta bort formatering. Välj färg på text Välj överstykningsfärg. Indraget stycke/ej indraget. 33

34 Verktyg i Produktionsverktyget Mappen Innehåll I sidostrukturen finns den övergripande mappen Innehåll där allt hamnar som du skapar. Olika symboler framför namnet på de sidor/mappar som du skapar visar vilken status de befinner sig i: Stjärna betyder att sidan har ändrats men inte publicerats. Plus betyder att sidan är ny och ännu inte publicerad. Utropstecken betyder att sidan inte kommer att tas med vid en allmän publicering. Verktyg Publicering För att göra producerat material tillgängligt för deltagare måste materialet publiceras. Här kan du publicera allt material på en gång. Papperskorg Här sparas de filer du valt att slänga. Du kan återställa filer härifrån också. Resursbank Här listas de kopplade filer som används i innehållet. Frågebank Här listas frågor som skapats i aktiviteter. Man kan återanvända redan färdiga frågor här. Utseende Här kan du välja hur layouten på dina aktiviteter ska se ut. 34 Du kan högerklicka på ett objekt i sidostrukturen för att: Lägga till Nytt innehåll kommer att placeras på den plats där du klickar. Publicera Objektet kommer att publiceras och bli synligt för deltagarna. Exportera Exporterar objektet som SCROMobjekt i zipfil. Ta bort Objektet tas bort och placeras i papperskorgen. Klipp ut Klipp ut objektet och klistra in på annan plats. Kopiera Kopiera objektet och klistra in på annan plats. Klistra in Klistra in utklippt/kopierat objekt på den plats du befinner dig. Flytta upp/ner Flytta objekt i sidostrukturen. Du kan också flytta ett objekt genom att markera, dra objektet dit du vill placera det och släpp.

35 Hjälp Här är vägen in till de manualer som finns i Hjärntorget om du behöver hjälp eller vill ha mer information och få djupare insikt/kunskap om Produktionsverktyget. 35

36

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer