Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011"

Transkript

1 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni 2011 att införa en ny generell kursvärderingsenkät att användas vid varje kurstillfälle enligt de principer och anvisningar som har fastställts av US. Den generella enkäten möjliggör jämförelser mellan olika kurstillfällen inom ett program samt mellan olika terminer och program. Det insamlade materialet kommer att utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet vid KIs program och kurser. Den nya generella kursvärderingsenkäten är målrelaterad och syftar till att spegla studenternas lärande utifrån fastställda kursmål och innefattar 33 frågor (med givna svarsalternativ) som svarar mot sex olika faktorer: God undervisning, Tydliga mål, Förståelseinriktad examination, Lämplig arbetsbelastning, Allmänna färdigheter och Självbedömning. Därutöver finns fyra öppna frågor där studenterna kan ge fria svar. Vad var det viktigaste du lärde dig under kursen?, Vad var kursens styrkor, Vad kan förbättras? och Beskriv vilken betydelse du tror att kursen har för ditt framtida yrkesutövande. För att studenten lättare ska kunna relatera till den aktuella kursens lärandemål kommer dessa att finnas med i enkäten. Vid införandet av den nya generella kursvärderingsenkäten höstterminen 2011 gäller att enkäten används vid varje kurstillfälle men att den kan kompletteras/utvidgas/fördjupas av annan uppföljning. en sammanställning och analys av studenternas svar med reflektion om eventuella åtgärder skall ges till respektive programnämnd (PN) För att en kursvärdering skall räknas som genomförd måste dess resultat återkopplas till studenterna (HF Kap. 1 14). US beslutade också att en sammanställning av resultat och eventuella åtgärder skall återföras till studenterna senast 1 månad efter genomförd kurs samt återrapporteras till studenter i inledningen av nästkommande kurs. Respektive PN har enligt arbets- och delegationsordning ansvar att följa upp genomförda kursutvärderingar. Så här gör du för att kopiera den nya kursenkäten till en aktivitet 1

2 1. Klicka på Mina aktiviteter under Aktiviteter 2. Titta om du har tillgång till en aktivitet som heter Kursenkät att användas from HT2011: 3. Gå till aktiviteten där du vill infoga kursenkäten och välj Produktionsverktyget under Verktygslådan. OBS! En enkät kan inte publiceras som en öppen sida. Den som ska besvara enkäten måste logga in i Ping Pong. Som lärare finns det två alternativ för publicering av en kursenkät: Antingen publicerar du enkäten under mappen MER MATERIAL i din kurswebbplats eller så publicerar du enkäten i en låst aktivitet. Oavsett vilken lösning du väljer måste studenten vara inlagd som Aktiverade deltagare i aktiviteten. När det gäller öppna aktiviteter med studenter från olika terminer bör du se till att de är grupperade med hjälp av studentgrupper som finns i Ping Pong enligt principen: Ladokkod, programtermin, aktuell termin, se lathund Hitta studentgrupper i Ping Pongs Administrationsverktyg. Indelningen underlättar visningen av enkätresultat per termin. 2

3 4. Här har vi Produktionsverktyget. Klicka på mappen MER MATERIAL. Under fliken Översikt väljer du Lägg till 5. Nu väljer du vilken typ av objekt du vill lägga till. Du ska kopiera enkäten från en annan aktivitet, så välj Kopiera. 6. Nu öppnas ett fönster där du väljer vilken resurs du vill kopiera. Först väljer du att du ska kopiera ett objekt som finns under Mina aktiviteter. Nu ser du aktiviteten Kursenkät att användas from HT2011. Om du har många aktiviteter i denna lista kan du söka på Kursenkät i sökrutan längst up till höger. Markera aktiviteten Kursenkät att användas from HT2011 3

4 7. Nu ser du innehållet i aktiviteten som du markerade. Välj enkäten Generell kursenkät för grundutbildningen och klicka därefter på Infoga OBS! Denna enkät är anonym. Enda sättet att i efterhand veta om en enkät är anonym eller icke-anonym är att titta på ikonen framför enkätnamnet. En icke-anonym enkät visas med denna ikon och en anonym enkät med denna ikon 8. I nästa fönster väljer du mappen där enkäten ska infogas. Välj MER MATERIAL. Du infogar de ingående frågorna som kopior och anger namnet på enkäten. Spara enkäten. 9. Nu infogas enkäten och i nästa vy ser du fliken Redigera där du kan redigera och publicera enkäten. Klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska enkäten. Enkäten är sparad men inte publicerad. För att publicera enkäten klicka på Publicera. För att återgå till studentvyn klicka på Till publicerad sida. 4

5 10. Om du vill kan du lägga till egna frågor. Klicka på Fråga i det gröna fältet Skapa längst under alla frågor i enkäten och välj sedan vilken typ av fråga du vill ha. Vill du veta mer, kan du läsa lathunden Skapa tester i Ping Pong. Principen för att skapa frågor i tester och enkäter är densamma. Observera att du inte får ändra de befintliga frågorna i den generella kursenkäten! Du får bara lägga till frågor. 11. Kursens lärandemål lägger du in genom att klicka på Text i det gröna fältet Skapa och välj sedan vilken typ av fråga du vill ha. Vill du veta mer, kan du läsa lathunden Skapa tester i Ping Pong. Principen för att skapa 5

6 textblock i tester och enkäter är densamma. För att få textblocket i början av enkäten, kan du flytta upp den. Se lathunden Skapa tester i Ping Pong för mer information. 12. Här ser du den publicerade enkäten publicerad i mappen MER MATERIAL på en öppen kurswebb. 13. Om du vill kopiera enkäten till en låst (sluten) aktivitet följer du instruktioner 1-10 men det är fritt för dig att välja vilken mapp du vill publicera enkäten i. Bra att veta om kategorier Kategorier är ett sätt att gruppera frågor. Frågorna i den generella kursenkäten är grupperade enligt följande kategorier: God undervisning, Tydliga mål, Förståelseinriktad examination, Lämplig arbetsbelastning, Allmänna färdigheter och självbedömning. Dessa kategorier möjliggör en filtrering av sammanställningen av enkätresultaten. I Produktionsverktyget ser du inställningen för varje fråga under Metadata. 6

7 Enkätresultat 1. För att få fram enkätresultat väljer du Statistikverktyget under Verktygslådan. OBS! I kurswebbsmallen är Statistikverktyget avslagen som standard. Om du vill följa enkätresultat i din kurswebb och inte ser Statistikverktyget som menyval under Verktygslådan går du först till Inställningar för att slå på den. Nu öppnas ett fönster där du redigerar inställningarna för aktiviteten. Under rubriken Funktioner för användare med ökad behörighet ser du ett flertal val. Bocka i rutan framför Statistikverktyget och klicka på Spara längst ned till höger. 7

8 2. Statistikverktyget öppnas i ett nytt fönster. Klicka på Enkätresultat. 3. I nästa vy ser du fönstret för enkätresultat. Om du har flera enkäter så listas enkäterna och du ser de ingående frågorna och dess resultat genom att klicka på plustecknet. Minst 3 deltagare måste lämna in den anonyma enkäten för att statistik ska visas. Du kan se vem som har svarat men inte vad de har svarat. Anonyma enkäter kan bara lämnas in en gång För att filtrera enkätresultat i Statistikverktyget klickar du först på enkätnamnet. 6. Du hittar det som en check-box i Statistik/Enkät - Gruppera frågorna efter kategori (visas när man har klickat på enkätens namn) 7. När du markerar en enkät kan du välja att se sammanställningen av alla svar. Eftersom kursenkäten är anonym kan du inte välja att se deltagarnas individuella svar. För att se enkätresultatens sammanställning grupperade per kategori ska du se till att bocka av i rutan framför Gruppera frågorna efter kategori som visas när du har klickat på enkätens namn. Detta visas när du har klickat på enkätens namn. 8

9 8. Nu öppnas ett nytt fönster med sammanställningen. Du kan skriva ut den genom att klicka på Skriv ut. Vill du skicka den vidare är det lättast att genom CTRL + A markera innehållet i sammanställningen för att sedan klistra in det i ett Word-dokument som du sparar lokalt på hårdisken för att sedan skicka vidare. (se bild nästa sida) 9

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-10-02 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer