LUVIT Utbildningsplanering Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual"

Transkript

1 LUVIT Utbildningsplanering Manual

2 Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER CHEF MEDARBETARE ADMINISTRATÖR KURSLEDARE UTBILDARE 5 3. BEGREPP ENHET EXTERN UTBILDNING ARKIV 5 4. UTBILDNINGSPLANERINGENS ARBETSPROCESS 6 5. FÖRUTSÄTTNINGAR (SYSTEMADMINISTRATÖR) VISA CHEFS- OCH MEDARBETARVYN I PORTALEN KOPPLA EN ANVÄNDARE TILL EN ENHET KOPPLA EN CHEF TILL EN ENHETS MEDARBETARE SKAPA EN NY PLANERINGSPERIOD LÄGG IN VÄRDEN FÖR UTBILDNINGSPERIODER REDIGERA E-POSTMALL FÖR PÅMINNELSE TILL CHEFER LÄGG IN OCH REDIGERA INFORMATIONSTEXT LÄGG TILL GEMENSAMMA DOKUMENT I CHEFSVYN OCH MIN SIDA Lägg till ett gemensamt dokument Ändra eller ta bort ett gemensamt dokument PLANERA OCH PRIORITERA UTBILDNING (CHEF OCH MEDARBETARE) ENHETENS PLANERINGSSTATUS (CHEF) Se en annan enhet UTBILDNINGSPLAN (CHEF OCH MEDARBETARE) Lägg till en utbildning från kurskatalogen Lägg till en extern utbildning Lägg till övrig kompetensutveckling Markera en extern utbildning/övrig kompetensutveckling som slutförd Flytta en utbildning till arkiv Uppföljning av utbildningsplanen- ny planering Markera utbildningsplanen som slutförd (medarbetare) KURSANMÄLNINGAR UTBILDNINGSHISTORIK 20 LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

3 Lägg till en avslutad extern utbildning eller övrig kompetensutveckling KOMMENTARER DOKUMENT MARKERA UTBILDNINGSPLANEN SOM SLUTFÖRD (CHEF) RANGORDNA ENHETENS BEHOV (CHEF) ANMÄL EN MEDARBETARE TILL UTBILDNING ANTA EN MEDARBETARE TILL UTBILDNING (ADMINISTRATÖR) SE PLANERAT UTBILDNINGSBEHOV (ADMINISTRATÖR) 25 LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

4 1. Inledning Denna manual beskriver arbetsprocessen och funktionaliteten i LUVIT LMS stöd för Utbildningsplanering. Funktionerna är en fristående del av tilläggsmodulen LUVIT Kursadministration. Utbildningsplaneringen ger stöd för chefer, medarbetare och administratörer när organisationens kommande utbildningar ska planeras och följas upp. 2. Roller Nedanstående roller är definierade av systemet Chef En chef har behörighet att se sina medarbetares utbildningsplaner. En chef i LUVIT LMS har kopplats till en organisatorisk enhet och har därmed tillgång till de medarbetares utbildningsplaner som tillhör denna enhet. Chefen får då tillgång till menyn Chefsvy /Mina medarbetare i LUVITs portalöversikt. Chefen ansvarar för att utbildningsplaneringarna genomförs med medarbetarna och markerar de som klara i systemet Medarbetare En medarbetare har tillgång till sin egen personliga utbildningsplan. Den finns tillgänglig i menyn Personligt/Min Sida i LUVITs portalöversikt. Medarbetaren kan redigera sin egen plan Administratör En administratör hanterar kurser och kursanmälningar i LUVIT LMS. Administratören har tillgång till menyn Hantera kurser/för administratörer i LUVITs portalöversikt. Administratören kan ta ut rapporter över planerade kurser. Administratören ser och hur chefen har rangordnat kurser som flera medarbetare har anmält sig till och eventuella kommentarer på dessa. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

5 2.4. Kursledare En kursledare är övergripande ansvarig för en kurs och kan ta ut deltagarlistor och konferensrapporter för en kurs. Kursledaren har även tillgång till kursens online-yta. Kursledaren har tillgång till menyn Hantera kurser/för kursledare. Kursledaren har ingen aktiv roll i utbildningsplaneringen Utbildare Utbildaren är den som undervisar på kursen på plats. Utbildaren har tillgång till deltagarlista och konferensrapport samt kursens online-yta. Utbildaren har ingen aktiv roll i utbildningsplaneringen. 3. Begrepp 3.1. Enhet En enhet i LUVIT LMS är en del av en struktur i LUVITs administration. Enhetsstrukturen byggs upp i samband med att systemet installeras hos en kund och kan ha en flexibel uppbyggnad. För att kunna hantera kopplingen mellan chefer och medarbetare måste enhetsstrukturen överensstämma med den organisationsstruktur som man vill återspegla. Användarna i systemet läggs sedan till i valda enheter. En eller flera chefer kopplas till respektive enhet Extern utbildning I utbildningsplanerna och i avslutade kurser finns möjlighet att lägga in aktiviteter som inte finns med i LUVITs kurskatalog. Dessa aktiviteter hanteras inte i LUVITs kursadministration men kan vara av intresse att få med i medarbetarnas planering. Det är även möjligt att lägga in redan avslutad utbildning som inte hanterats av LUVIT LMS Arkiv I utbildningsplanen finns möjighet att flytta kurser från planeringen till Arkiv. Arkivet innehåller kurser som har tagits bort från utbildningsplanen av olika anledningar. T ex kan det vara aktuellt att rensa bort icke aktuella utbildningar när man gör det nya årets planering. Det är endast chefer som har behörighet att flytta kurser till arkivet. Innehållet är synligt för både chef och medarbetare. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

6 4. Utbildningsplaneringens arbetsprocess Utbildningsplaneringen är tänkt som ett stöd för både chef, medarbetare och administratörer för att kunna planera och följa upp utbildningsinsatser. Utbildningsplaneringen kan t ex genomföras under ett medarbetarsamtal 1 2 ggr per år. Övergripande stödjer utbildningsplaneringen följande steg: Planera och prioritera kommande utbildningar (chef och medarbetare) Rangordna enhetens behov (chef) Anmälan till kurs (chef, medarbetare eller administratör) Planera organisationens behov (administratör) Anta en medarbetare till utbildning (administratör) Följ upp genomförd utbildning (medarbetare, chef och administratör) 5. Förutsättningar (systemadministratör) För att kunna börja använda funktionerna för utbildningsplanering måste följande förutsättningar vara på plats Visa chefs- och medarbetarvyn i portalen För att chef och medarbetare ska kunna se de menyer som används i utbildningsplaneringen måste dessa vara aktiverade i portalöversikten. Det görs med en inställning från LUVIT Administration. Gör så här: 1. Öppna LUVIT Administration. 2. Välj menyn Serveradministration/LUVIT Portal/Portalmenyer i den vänstra panelen. OBS! Du måste ha behörighet som systemadministratör för att ha tillgång till menyn. 3. I listan för Huvudmenyn måste följande alternativ vara ibockade: Personligt / Min sida Chefsvy / Mina medarbetare 4. Klicka på Spara längst ned i listan för att spara inställningarna. 5. Välj sedan menyn LUVIT Portal / Portalsajter. 6. Klicka på namnet på den portalsajt som du vill aktivera menyerna på. 7. Gå till fliken Menyer. 8. I listan för Huvudmenyn måste även här följande alternativ vara ibockade: Personligt / Min sida Chefsvy / Mina medarbetare LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

7 9. Klicka på Spara längst ned i listan Koppla en användare till en enhet För att medarbetaren ska synas i chefens planering måste användaren vara kopplad till enheten som chefen ansvarar för. Om användarna läses in via en integration mot ett personalsystem kan denna koppling ske automatiskt. Det är även möjligt att koppla en medarbetare manuellt till en enhet. Gör så här: 1. Öppna LUVIT Administration. 2. Välj menyn Användare/Hantera användare i den vänstra panelen. 3. Klicka på en användares efternamn för att visa information om användaren. 4. Klicka på alternativet Välj enhet och kryssa för medarbetarens enhet i enhetstrukturen. 5. Klicka sedan på Välj enhet i verktygsfältet längts ned på sidan som öppnats. 6. Klicka på Spara Koppla en chef till en enhets medarbetare För att en chef ska få behörighet till sina medarbetares utbildningsplanering krävs att det finns en koppling till den enhet som medarbetarna tillhör i LUVITs enhetstruktur. Om användarna läses in via en integration mot ett personalsystem kan denna koppling ske automatiskt. Gör så här: 7. Öppna LUVIT Administration. 8. Välj menyn Användare/Hantera användare i den vänstra panelen. 9. Markera den/de användare som ska ha chefsbehörighet för en enhet. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

8 10. Klicka på Koppla chefer till enheter i verktygsfältet längst ned på sidan. Enhetstrukturen visas. 11. Välj vilken enhet chefen ska kopplas till och klicka på Nästa. 12. Klicka på Slutför Skapa en ny planeringsperiod En planeringsperiod anger till vilket datum det är tänkt att utbildningsplanerna ska vara slutförda. Namnet på perioden visas i översikten över enhetens planering när du öppnat vyn över Mina medarbetare i Chefsvyn i portalöversikten. Datumet visas i anslutning till där en medarbetares utbildningsplan sätts som slutförd. Om inte medarbetarnas utbildningsplaner är markerade som slutförda till det angivna datumet kommer en påminnelse att skickas till chefen. För att lägga upp en ny period gör så här: 1. Öppna LUVIT Administration. 2. Välj menyn Chefsvy/Lägg till utbildningsplan i den vänstra panelen. 3. Välj vilken enhet perioden ska gälla för. Klicka på Välj enhet och markera en eller flera enheter i listan. Underliggande enheter visas om man klickar på plustecknet framför enhetens namn. Underliggande enheter som inte har en egen utbildningsplan får närmst överliggande plan automatiskt. 4. Klicka på Välj enhet i verktygsfältet längst ned på sidan. Fönstret stängs. 5. Klicka på Spara. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

9 2. Lägg in valfri beskrivning (synlig på chefens sida för planeringsstatus) 3. Lägg in start- och slutdatum. Slutdatum kommer att ge deadline för när planeringarna ska vara avslutade. Den är synlig i chefens vy över medarbetarens planering. 4. Lägg in datum då påminnelsen ska skickas ut till de chefer som inte slutfört planeringen för alla medarbetare Lägg in värden för utbildningsperioder När medarbetaren eller chefen lägger till en aktivitet i utbildningsplanerna ska en period för genomförandet anges. I rutan som kommer upp när man väljer att lägga till en kurs till utbildningsplanen finns fördefinierade värden för perioder. Värdena som visas i rullgardinsmenyn läggs in och redigeras från LUVIT Administration/ Chefsvy/Hantera utbildningsperioder. Gör så här: 1. Öppna LUVIT Administration. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

10 2. Välj menyn Chefsvy/Hantera Utbildningsperioder. 3. Kontrollera att du har valt den enhet som värdena ska visas för. De enheter som har några värden inlagda visas i panelen till vänster. Om inga värden finns inlagda för en enhet visas ovanstående enhets värden istället. Det innebär att om du vill att alla enheter ska använda samma alternativ läggs värdena in på enheten Root. 4. Klicka på Lägg till i den högra panelen för att lägga till värden. 5. En ruta öppnas där du fyller i önskat alternativ. 6. Klicka på Spara. 7. Klicka på Lägg till igen för att lägga till fler värden Redigera e-postmall för påminnelse till chefer E-postmallen för hur påminnelsen till chefer ser ut finns bland övriga e-postmallar för utbildningsadministrationen. För att se och redigera mallen gör så här: 8. Öppna LUVIT Administration. 9. Välj menyn Utbildningsadministration/Hantera e-postmallar. 10. Om inte mallen redan finns i listan så välj Lägg till e-postmall från verktygsfältet längst ned på sidan. Välj sedan malltypen Påminnelse om ej slutförd planering i listan. 5. Klicka på Ladda standardmall. Mallens innehåll visas i fönstret nedanför. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

11 6. När du har laddat ned standardmallen eller om den redan visas kan du ändra i mallen utifrån era behov och klicka på Spara. 7. Mallen finns nu tillgänglig under menyn Hantera e-postmallar och kan redigeras därifrån om så önskas Lägg in och redigera informationstext På sidorna för Utbildningplanering finns möjlighet att lägga in valfri informationstext under ikonen. Samma text visas på alla sidor och för alla roller. Gör så här: 1. Öppna LUVIT Administration. 2. Välj menyn Chefsvy/ Informationsfält i den vänstra panelen. 3. Klicka på Ny för att lägga in en text. Ett redigeringsverktyg för html öppnas och du kan skriva in valfri text. Det är även möjligt att ladda upp en fil. 4. Längst upp i panelen som visas ser du vilken enhet informationen kommer att visas för. Om det inte är någon information inlagd för en enhet visas den information som lagts in för ovanstånde enhet. Det innebär att om ni vill att samma informationstext visas för alla enheter i strukturen väljer man enheten Root. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

12 5. Texten visas när man klickar på ikonen på sidorna Mina medarbetare (chef) och Min sida (medarbetare) Lägg till gemensamma dokument i Chefsvyn och Min Sida Om du önskar att alla medarbetare och chefer ska ha tillgång till gemensamma dokument i fliken Dokument på en medarbetares Min sida kan dessa läggas till från LUVIT Administration. Du kan välja att lägga till olika dokument för olika enheter i enhetsstrukturen. Alla användare som är kopplade till den valda enheten kommer att se dokumentet. Så här ser det ut för användarna på Min Sida när ett dokument har lagts till: Lägg till ett gemensamt dokument 1. Placera dig i den enhet i enhetsstrukturen som dokumentet ska bli synligt för. Om du har behörighet till flera enheter kan du byta enhet längst upp till höger i LUVIT Administration. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

13 2. Öppna sedan menyn Lägg till gemensamt dokument under Chefsvyn i LUVIT Administration 3. Ge dokumentet en titel och en beskrivning och välj sedan ett dokument från din hårddisk genom att klicka på Bläddra. 4. Klicka på Spara för att lägga till dokumentet. Dokumentet kommer nu att vara synligt för alla användare på den enhet som du är placerad i då du lagt upp dokumentet. 5. I nästa steg kan du nu koppla dokumentet till fler enheter som du vill att det ska vara synligt för. Alla användare kopplat till den angivna enheten kommer att se dokumentet i fliken Dokument på Min sida. 6. Välj Koppla till enheter i verktygsfältet längst ned på sidan. En ny sida med enhetsstrukturen visas. Kryssa för de enheter som ska se dokumentet och klicka på Nästa och sedan Slutför Ändra eller ta bort ett gemensamt dokument Om du vill ta bort eller byta ut ett gemensamt dokument eller koppla det till fler enheter gör du det i menyn Hantera gemensamma dokument. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

14 När du öppnar menyvalet ser du en lista på de dokument som finns kopplade till den enhet som du befinner dig i (visas längst upp till höger i LUVIT Administration). För att byta ut dokumentet klickar du på titeln och får då möjlighet att ladda upp ett nytt dokument. För att ta bort dokumentet kryssar du för det i listan och väljer Ta bort gemensamma dokument i verktygsfältet längst ned på sidan. För att göra dokumentet synligt på fler enheter klickar du på Koppla till enheter i verktygsfältet. Du får då ange vilka enheter det ska kopplas till i enhetsstrukturen och sedan klicka på Nästa och Slutför för att kopplingen ska sparas. 6. Planera och prioritera utbildning (chef och medarbetare) I utbildningsplanen lägger medarbetare och/eller chef till de utbildningar som det är tänkt att medarbetaren ska gå under den kommande perioden. I samma vy finns flikar med uppgifter om vilka kurser medarbetaren är anmäld till, alla avslutade kurser samt flikar för att lägga till dokument och kommentarer till planen. Chefen har en startsida med en översikt på vilka medarbetare som planeringen är slutförd för Enhetens planeringsstatus (chef) En chef når respektive medarbetares planering från menyn Chefsvy /Mina medarbetare. På sidan listas alla medarbetare på den valda enheten med aktuell status för om planeringen är markerad som slutförd eller ej. För att nå en medarbetares utbildningsplan klickar man på namnet i listan. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

15 Se en annan enhet Om man som chef har kopplats till flera enheter i systemet kan man byta mellan enheterna genom att klicka på Byt enhet bredvid enhetsnamnet överst på sidan Utbildningsplan (chef och medarbetare) Utbildningsplanen visar vilka utbildningar det är tänkt att en medarbetare ska gå. Medarbetaren och chefen har tillgång till samma vy. I medarbetarens vy finns inte möjlighet att ta bort kurser från arkivet eller att markera planen som slutförd Lägg till en utbildning från kurskatalogen Utbildningsplanen kan innehålla både kurser från LUVITs kurskatalog och externa kurser som man själv lägger upp. Det finns även möjlighet att lägga till Övrig kompetensutveckling. Det gäller aktiviteter som är av annan karaktär än kurser/utbildningar som ska planeras in under perioden. För att lägga in en utbildning från kurskatalogen gör så här: 6. Klicka på Lägg till från kurskatalogen (intern).ett nytt fönster med kurskatalogen öppnas. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

16 8. Sök efter en utbildning eller välj direkt i listan. Klicka på Lägg till för att lägga in den i utbildningsplanen. Ett nytt fönster öppnas. 9. Välj i listan under vilken period det är tänkt att utbildningen ska genomföras. 10. Välj vilken prioritet utbildningen har för medarbetaren. 11. Fyll eventuellt i en kommentar och välj om den ska vara synlig för chef/medarbetare. 12. Klicka på Spara för att lägga till utbildningen i planen Lägg till en extern utbildning För att lägga till en utbildning som inte finns i kurskatalogen gör så här: 1. Klicka på Lägg till extern kurs. Ett nytt fönster öppnas. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

17 2. Ange titel och beskrivning av kursen. 3. Välj i listan under vilken period det är tänkt att utbildningen ska genomföras t ex Välj vilken prioritet utbildningen har för medarbetaren. 5. Fyll eventuellt i en kommentar och välj om den ska vara synlig för chef/medarbetare. 6. Klicka på Spara för att lägga till utbildningen i planen. Kursen får status Planerad Lägg till övrig kompetensutveckling För att lägga till en aktivitet som ska kategoriseras som Övrig kompetensutveckling och som inte finns i kurskatalogen gör så här: LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

18 2. Klicka på Lägg till övrig kompetensutveckling. Ett nytt fönster öppnas. 7. Ange titel och beskrivning av kursen. 8. Välj i listan under vilken period det är tänkt att aktiviteten ska genomföras. 9. Välj vilken prioritet aktiviteteten har för medarbetaren. 10. Fyll eventuellt i en kommentar och välj om den ska vara synlig för chef/medarbetare. 11. Klicka på Spara för att lägga till utbildningen i planen. Aktiviteten får status Planerad Markera en extern utbildning/övrig kompetensutveckling som slutförd En extern utbildning eller övrig kompetensutveckling måste markeras som slutförd för att få status Avslutad. Gör så här: 1. Klicka på titeln på en extern utbildning eller övrig kompetensutveckling i listan. Formuläret för att Redigera extern kurs öppnas. 2. Kryssa i rutan Avslutad och ange datum då kursen/aktiviteten avslutades. 3. Klicka på Spara. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

19 4. Utbildningens status ändras till Avslutad i planeringen och en ny post skapas i fliken Utbildningshistorik Flytta en utbildning till arkiv Om en utbildning inte längre är aktuell att ha kvar i utbildningsplanen kan man som chef välja att flytta den till arkivet. Inga utbildningar tas bort automatiskt från planen. Om en utbildning är genomförd och har avslutats ligger den kvar med status Avslutad. OBS! I samband med att en ny planering genomförs bör utbildningar med status Avslutad flyttas till arkivet. Gör så här: 1. Markera den utbildning som ska tas bort från planen i den övre listan och klicka på Flytta till arkiv. 2. Bekräfta genom att klicka OK i dialogrutan som visas. 3. Utbildningen har nu flyttats till arkivet i den nedre listan. 4. Om du ångrar en arkivering markerar du utbildningen i arkivet och klickar på Ångra arkivering Uppföljning av utbildningsplanen- ny planering De utbildningar som har lagts till utbildningsplanen kommer att ligga kvar i planen inför nästa planering. Utbildningarna kan ha följande status: Planerad- utbildningen är tillagd till planen Anmäld- medarbetaren är anmäld till ett kurstillfälle (gäller ej extern utbildning) Attesterad- chefen har attesterat anmälan (gäller ej extern utbildning) Avslutad- utbildningen är slutförd Medarbetare och chef går igenom de utbildningar som genomförts och väljer att flytta det som inte är aktuellt att ha kvar i planen till Arkiv (se kap Flytta en utbildning till arkiv) LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

20 Alla utbildningar med status Anmäld, Attesterad och Reserverad visas även i fliken Kursanmälningar. Alla utbildningar med status Avslutad visas även i fliken Utbildningshistorik Markera utbildningsplanen som slutförd (medarbetare) När medarbetaren är klar med sin planering kan planen markeras som slutförd. Chefen ser detta i sin översikt över medarbetarna. Chefen kan också markera planen som slutförd på medarbetarnas sidor. Status för detta visas i kolumnen Planering slutförd Kursanmälningar I fliken Kursanmälningar visas de kurstillfällen som en medarbetare är anmäld eller antagen till. Kurstillfällena visas med status för anmälan och eventuell attest. Om man klickar på kurstillfällets titel visas anmälningsformuläret. Man kan också välja att klicka på Kursinformation för att visa kurskatalogens beskrivning av kursen. OBS! I fliken visas alla kurstillfällen som det finns en anmälan till oavsett om dessa är med i medarbetarens utbildningsplan eller ej Utbildningshistorik I fliken Utbildningshistorik visas alla utbildningar som medarbetaren har avslutat. Om utbildningen finns inlagd i LUVIT kommer den att visas här när den har markerats som slutförd i systemet. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

21 För externa utbildningar (som inte finns i LUVIT) måste dessa markeras som slutförda i utbildningsplanen (se Markera en extern utbildning som slutförd) alternativt läggas in direkt från utbildningshistoriken (se nedan) Lägg till en avslutad extern utbildning eller övrig kompetensutveckling Avslutade externa utbildningar eller övrig kompetensutveckling som inte finns i LUVIT läggs kan läggas in direkt i vyn Utbildningshistorik. Gör så här: 1. Välj Lägg till avslutad kurs alternativt Lägg till avslutad övrig kompetensutveckling längst upp på sidan. 2. Fyll i Titel, Beskrivning, Start- och slutdatum samt eventuellt en kommentar. 3. Klicka på Spara. Utbildningen eller aktiviteten läggs in i Utbildningshistoriken Kommentarer I fliken Kommentarer kan man välja att lägga in kommentarer som är synliga för dig själv eller som du kan välja att dela med din chef/medarbetare. Kommentarerna syns endast här och är inte tillgängliga för administratörer. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

22 6.6. Dokument I fliken dokument finns möjlighet för chefer och medarbetare att ladda upp dokument som man vill ha tillgängliga i samband med planeringen. Klicka på Ny för att lägga till ett dokument. Dokumenten är tillgängliga för både dig och din chef/medarbetare. I sidan kan även finnas gemensamma dokument som en administratör valt att lägga upp Markera utbildningsplanen som slutförd (chef) När planeringen för en medarbetare är slutförd ska den markeras som slutförd av chefen. Klicka i rutan längst upp till höger i en medarbetares utbildningplan: LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

23 I översikten över dina medarbetare (klicka på enhetens namn för att visa sidan)i fliken Planeringsstatus anges datum och vem som markerat planen som slutförd. Du ser även om medarbetaren själv har markerat sin plan som slutförd. OBS! Om inte alla medarbetares planeringar är markerade som slutförda av chefen innan angiven deadline kommer en påminnelse att skickas till chef och administratör. 7. Rangordna enhetens behov (chef) När planeringen för alla medarbetare är slutförd ska chefen rangordna behovet för sin enhet. Detta ger stöd till administratörerna när de gör ett urval till utbildningsplatserna. I fliken Planerade kurser i vyn Mina medarbetare visas en sammanställning av de kurser som finns med i medarbetarnas planering. För varje kurs listas de medarbetare som har den tillagd i sin utbildningsplan. OBS! Detta gäller endast kurser som finns i LUVIT och som lagts till från kurskatalogen. Inte externa kurser. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

24 Klicka på pilen framför titeln för att se namnen på de som har kursen tillagd. Den röda markeringen visar att det finns personer som inte har rangordnats. Rangordna personerna genom att dra och släppa med muspekaren. Den medarbetare som i första hand ska gå utbildningen läggs överst i listan och får därmed en etta i rangordning. När du är klar med rangordningen klickar du på Spara för att spara den gjorda rangordningen Anmäl en medarbetare till utbildning Från vyn Planerade kurser är det också möjligt för en chef att direkt anmäla en medarbetare till ett kurstillfälle. Gör så här: 1. Klicka på Anmäl längst ut till höger på en rad i den rangordnade listan. 2. Ett nytt fönster öppnas där du ser en lista över de kurstillfällen som finns inplanerade för utbildningen. 3. Välj ett tillfälle i listan genom att klicka på det. 4. Klicka på knappen Anmäl längst ned på sidan. 5. I medarbetarens utbildningsplanering får kursen status Anmäld. Kursen blir även synlig i fliken Kursanmälningar. Eftersom det är du som chef som anmäler medarbetaren behöver anmälan inte attesteras. Medarbetaren kan även anmäla sig själv till ett kurstillfälle från kurskatalogen enligt ordinarie tillvägagångssätt. 8. Anta en medarbetare till utbildning (administratör) Medarbetare som är anmälda till ett kurstillfälle hanteras på samma sätt som tidigare i LUVITs kursadministration. (Se manualen för LUVIT Utbildningsadministration) I anmälan från en medarbetare som har kursen tillagd i sin utbildningsplan kommer rangordningen som chefen har gjort samt eventuella kommentarer att synas för administratören. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

25 Håll muspekaren över pratbubblan för att se kommentaren. 9. Se planerat utbildningsbehov (administratör) Det finns möjlighet för administratörer att ta ut rapporter över alla utbildningar som finns tillagda i någon medarbetares utbildningsplanering. Externa utbildningar finns i en egen rapport. Rapporterna är tänkta som ett stöd för att kunna förutsäga hur många kurstillfällen som behövs under den kommande perioden. Gör så här: 1. Gå till menyn Hantera kurser / För administratörer och klicka på fliken Rapporter. 2. Välj vilken av rapporterna du vill skapa och klicka på Exportera. 3. Klicka på länken för att ladda ned filen. 4. Välj att öppna filen i Excel eller spara den till din dator. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

26 5. Skapa själv en tabell i Excel av filen för att kunna sortera och filtrera i de olika kolumnerna. Markera cell A1 och klicka på Tabell i fliken Infoga i verktygsfältet. Ange att din rapport har rubriker. LUVIT Utbildningsplanering, 13 maj (26)

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING TILL MANUALEN... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 INLOGGNINGSFÄLT... 5 2.2 LOGGA IN... 5 2.3 GLÖMT LÖSENORD... 5 2.4 ÖPPNA KURSER...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual www.grade.com LUVIT Kompetens Manual Innehållsförteckning 1. KOMPETENS 3 1.1. MEDARBETARENS KOMPETENSVY 3 1.1.1. Personlig utveckling 3 1.1.1.1. Profil 3 1.1.1.2. Kompetensanalys 4 1.1.1.3. Mål- och utvecklingssamtal

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

2006-02-24 Datautbildning

2006-02-24 Datautbildning Logga in Klicka på icon på skrivbordet. Ange därefter ditt lösenord. För att komma åt mailsystemet hemifrån skriv skola.haparanda.se på adressfältet klicka sedan på insidan. Insidan är öppen för alla i

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer