DIO Webb, en kort manual. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26"

Transkript

1 DIO Webb, en kort manual Version

2 Innehåll. Skapa nytt meddelande a. Välja mottagare b. Förklaring av de olika fälten c. Kartans funktion. Vidarebefordra inkommit meddelande 3. Uppdatera/avsluta meddelande 4. Administration a. Användare, e-post och meddelandekategorier b. Startpunkt i kartan och Epostsignatur c. Administrera mottagare 5. Flytta meddelanden mellan olika kategorier, filtrera och radera. 6. a. Administrera Slutanvändarapp b. Skicka meddelande till Slutanvändarapp c. Slutanvändarappens funktion Sida

3 . Skapa nytt meddelande Tryck på Nytt under Meddelanden uppe till vänster, då öppnas formuläret för nytt meddelande. 4 Tryck på Skicka 5 Ej sända meddelanden kan sparas som utkast Tryck på Till för att välja mottagare 3 Fyll i störningsinformation Sida 3

4 .a. Välja mottagare Ett DIO meddelande kan skickas till anslutna organisationer, valfria e-post mottagare, mobilnummer i formen av ett SMS samt kombinationer av dessa. Möjligt också att skapa samt nyttja distributionslistor. Här hamnar de mottagare som väljs nedan. Tryck på pil upp för att lägga till, pil ner för att ta bort mottagare. Välj mottagare" genom att markera checkrutor. Det går att kombinera Organisationer, SMS-mottagare och E-post mottagare valfritt. Respektive kategori (eller folder) expanderas genom att klicka på plustecknet längst till vänster, då visar sig checkrutor som när man väljer dem fylls i med en grön bock. Det går att spara distributionslistor för att snabba upp processen med att välja mottagare. Efter att mottagare är valda, klicka på "spara distributionslista", ange ett namn och klicka på "OK". Distributionslistor kan döpas om, flyttas runt samt tas bort genom att högerklicka på dem när de är markerade. Det är också möjligt att skapa nya foldrar vilka också kan flyttas runt genom "drag and drop". Sida 4 Tryck på + för att expandera trädstrukturen ovan. Tryck på Stäng för att gå vidare med valda mottagare. Samtliga organisationer som är anslutna till DIO syns som möjliga mottagare (lika hos alla). Distributionslistor, SMS mottagare och e-post mottagare är unika per organisation, synliga enkom för användare tillhörande samma organisation.

5 .b. Fältens innebörd Ärendeid. Avsändande organisations eget ärende id. Meddelandeid, en unik identifikation av detta meddelande. Meddelandets versions nr. Räknas automatiskt upp för varje uppdatering och vid klarmarkering. Ärende id beskrivning. En av förbindelsenummer, abonnemangsnummer eller ej definierat. Epost signatur. Väljs här, hakas på för e-post. utskick Störningsid. Rör störningen ett förbindelsenr anges själva nummret här. Störningstyp skiljer på om det är ett akut/oplanerat problem eller ett planerat avbrott. Störningsbeskrivning kan vara ett av Fiberkabel, Kopparkabel eller Site (tidigare anläggning). Fältet status talar om var i processen ärendet befinner sig. Planerat för planerade arbeten ej påbörjade. Felsökning, Felavhjälpning samt Klart när ärende är klarmarkerat. Meddelandekategori. Här anges om meddelandet skall sparas i separat folder Två tider kan adderas till meddelandet. Starttid; ett tvingande fält, när arbetet skall påbörjas. Förväntas vara åtgärdat; prognostiserad färdigtidpunkt. Dessutom sätts Statustid automatiskt till tidpunkten när meddelandet skickas. Område geografiskt som berörs av störningen, kan användas som alternativ eller komplement till kartan. Beskrivning används för att klassificera typen av störning. Sida 5 Man kan använda mer än en flik, tex om man för samma störning vill skilja på informationen för olika förbindelse nummer. Genom att klicka på den gula stjärnan överst kopierar man flik s information över till en ny flik, förutom Förbindelseid. Knappen Ta bort tar bort tillagd flik. Information. Fritext fält att använda för ytterligare information.

6 .c. Kartans funktion I kartan kan man markera störningens utbredning. Man kan ange ett eller flera områden och man också redigera kartbilden när man redigerar eller avslutar ett meddelande. Klicka på någon av figurerna för att kunna markera ett område. Kontroller för att zooma och scrolla. Samma funktion också med musen, drag&drop. Markera ett område genom att klicka i kartan med musen. För att radera ett område: Markera området i kartan samt högerklicka. Sida 6

7 . Vidarebefordra inkommit meddelande Genom att trycka på Nytt från mall så skapas ett nytt DIO meddelande. Förutom ärende- och störnings-id, geografisk information samt fritextfältet kopieras störningsinformationen in i det nya meddelandet. Genom att välja mottagare kan det nya meddelandet skickas vidare, förståss möjligt att ändra eller komplettera störningsinformationen. Detta fungerar för mottagna meddelande såväl som för skickade och avslutade meddelanden. Sida 7

8 3. Uppdatera /avsluta meddelande Skickade meddelanden kan uppdateras genom att trycka på Redigera meddelande. Samtliga fält kan då uppdateras, tidigare valda mottagare behålls samt nya kan adderas. Skickade meddelanden avlutas genom att trycka på knappen Avsluta meddelande. Meddelandet klarmarkeras, möjligt att editera Informations fältet samt fältet Beskrivning. Sida 8

9 4 a. Administration: användare, e-post och meddelandekategorier För rollen Lokal admin visas administrationsfliken med valen nedan. Användarhantering, lägga upp, ändra samt ta bort användare: E-post. E-post adress för notifiering om nyinkomna DIO - meddelanden. Möjligta att ha mer än en adress per användare. Användarnamn. Tvingande fält för inloggning. Mobilnummer. SMS för notifiering om nyinkomna DIO - meddelanden. Lösenord. Tvingande fält för inloggning Checkrutan Får skicka meddelanden klickas i för dem som så får. Svarsadress i epostmeddelande. Här anges aktuell e-post adress för ev. svar på DIO- meddelanden som skickats ut som e-post. Hit kommer också felmeddelanden för e-post som ej gått fram till mottagaren. Namnvisning vid utskick av DIO-meddelanden. Valmöjlighet för presentation av organisationsnamn vid utskick till e- postmottagare. Väljs Nej syns ej avsändande organisation i rubriken på e-post meddelandet. Meddelandekategorier. Här skapas samt underhålls de olika meddelandekategorier för vilka DIO meddelanden kan klassificeras. Dessa visas som foldrar i listan till vänster under foldern Skickade. Det finns ingen gräns för hur många olika kategorier som kan skapas. Sida 9

10 4 b. Administration forts: Startpunkt i kartan och Epostsignaturer Startpunkt i kartan. Genom att zooma, scrolla samt flytta ikonen i kartbilden kan ett område sparas som sedan visas i formuläret för Nytt meddelande. Epostsignatur För de DIO-meddelanden som skickas till en direkt e-post mottagare kan man ange en signatur som följer med meddelandet längst ner. Det går att skapa flera olika samt någon av dem kan väljas som standard om inget annat anges. Sida 0

11 4 c. Administrera mottagare Rollen Lokal admin kan inom sin organisation lägga till/ta bort/uppdatera mottagare för SMS och Epost. Epost - mottagare. Här anges Epost adress för mottagare av DIO- meddelanden via Epost En e-postmottagare måste knytas till en organisation. Nya organisationer läggs till i fältet organisation (samt sparas) innan de kan knytas till en e-postmottagare. SMS - mottagare. Här anges Namn och Mobilnummer för mottagare av DIO- meddelanden via SMS Sida

12 5. Flytta meddelanden mellan olika kategorier, filtrera och radera Klicka på pilen vid Filtrera/flytta En dialog öppnas enligt nedan: Möjlighet att filtrera ärendena i listan på avsändare, mottaget samt till och från datum. Möjlighet att filtrera ärendena i listan på störningstyp (planerat/oplanerat) Möjlighet att radera eller flytta ärendena till andra kataloger. Detta görs genom att först kryssa i checkrutan för respektive ärende i listan. Ärenden kan flyttas/flyttas tillbaka obegränsat antal gånger. Raderas en folder flyttas de ärendena tillbaka till ursprungsfoldern. Sida

13 6 a. Administrera Slutanvändarapp För att kunna erbjuda slutkunder driftsinformation via nedladdning av Slutanvändarappen behöver följande inställningar först utföras: Varje DIO-ansluten organisation som vill köra Slutanvändarappen måste först få detta synliggjort av Saab support. Då visas följande menyval under Mottagar-fliken: Genom att markera checkboxen aktiveras Slutanvändarappen samt organisationens namn blir synlig i listan över valbara operatörer inne i appen. I fältet Text i kundapp anges en text som visas i operatörslistan inne i appen, direkt under organisationsnamnet. 3 I administrationsfliken anges för varje användare inom organisationen om denna skall kunna skicka meddelanden till Slutanvändarappen genom att markera checkboxen Får skicka till slutanvändarapp. Sida 3

14 6 b. Skapa meddelanden till Slutanvändarapp Ett meddelande till Slutanvändarappen kan på samma sätt som vanliga meddelanden skickas till en kombination av mottagare. I mottagardialogen visas nu ett nytt alternativ: Slutanvändarapp. Siffran inom parentes anger hur många kunder som valt aktuell organisation i appen. Välj på vanligt sätt genom att markera checkboxen, tryck pil upp samt Stäng. Ett nytt fält syns i meddelandeformuläret: Rubrik för slutanvändarapp. Fyll i detta, Starttid, samt Information. Dessa 3 fält tillsammans med kartbilden går ut till appen. Siffran inom parantes visar antalet mottagare, dvs de som valt aktuell organisation samt dessutom angett ett postnummer som berörs av figuren ritad i kartan. Ritas ingen bild i kartan når meddelandet samtliga kunder som valt organisationen. Sida 4

15 6 b. Skapa meddelanden till Slutanvändarapp forts. Efter att ha skapat ett meddelande i Slutanvändarappen samt klickat på Skicka visas förljande dialog: Det är en förhandsvisning på hur meddelandet kommer att se ut när det öppnas i appen. Det är här möjligt att editera informationstexten om man vill göra några ändringar. Sida 5

16 6 c. Slutanvändarappens funktion Slutanvändarappen laddas ner på Google play respektive Appstore. Den heter DIO. Vid första öppnandet av appen i en Smartphone möts användaren av en informationssida. Går man vidare kommer man till sidan för inställningar där val skall göras, operatör samt postnummer. Det är möjligt att välja 5 av varje. När inställningarna är sparade visas en lista med aktuella störningar om sådana finns, klickar man på en störning visas denna med kartbild (det går inte att zooma i denna). En användare som ej anger ett postnummer får samtliga meddelande från vald operatör. Sida 6

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer