Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB"

Transkript

1 Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: A

2 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration Skola Företag... 7 Kapitel 3. Funktioner i MV-Login Administration Funktioner för kommunadministratörer Funktioner för skoladministratörer Funktioner för pedagoger Funktioner för företagsadministratörer Kapitel 4. Import Tabulatorseparerad fil Kommun-/Skoladministratör: Data i tabulatorseparerad fil Företagsadministratör: Data i tabulatorseparerad fil Välj fil Nya användare Ändrade användare Teckenkodning Kolumner Filtrera Starta importen Resultat Efterredigering Kapitel 5. Administrera Skolor Upprätta ny skola Redigera skola Ta bort skola Klasser Upprätta ny klass Redigera klass... 24

3 Ta bort klass Användare Upprätta ny användare Redigera användare Ta bort användare Exportera till fil Kapitel 6. Grupper Upprätta ny grupp Redigera grupp Ta bort grupp Kapitel 7. Hjälp Kapitel 8. Logga ut... 29

4 3 Förord MV-Login Administration är ett webbverktyg, som används för administrering av skolor, företag och användare i Elevdatas inloggningssystem. Förutsättningen för användning av MV-Login Administration är att kommunen, skolan eller företaget via kontakt med Elevdata fått tillgång till detta verktyg. Copyright Copyright 2013 Elevdata AB, Fosievägen 13, Malmö Se även

5 4 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot Du anmäler kommunen, skolan eller företaget till MV-Login Administration, genom att kontakta Elevdata och får kort därefter ett aktiveringsmail. Aktiveringsmailet med rubriken Aktivera ditt MV-Login administratörkonto, innehåller en länk till aktiveringssidan. Du använder länken för att aktivera kommunens, skolans eller företagets administratörkonto. På aktiveringssidan skriver du in valfritt användarnamn och lösenord och klickar på knappen Registrera och Aktivera, varefter administratörkontot kommer att vara aktiverat: Figur 1 - Registrera och aktivera administratör När aktiveringen är genomförd, sänder vi dig ett statusmail med rubriken "Ditt administratörkonto är nu aktiverat".

6 5 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration MV-Login Administration nås via sidan MV-Login, som visas när aktiveringen av administratörkontot genomförts. Länken finns även i det utsända statusmailet. Välj flik i förhållande till kundtyp: Figur 2 MV-Login 2.1. Skola Kommuner, skolor och pedagoger ska välja fliken Skola : Figur 3 - MV-Login Skola

7 6 Sätt en markering i fältet Visa kommuner : Figur 4 - Visa kommuner i MV-Login Skola Som kommunadministratör ska du ange namn för aktuell kommun och som skoladministratör ska du ange namnet för aktuell skola. Därefter kan kommunen eller skolan väljas i listan: Figur 5 - Sök skola eller kommun i MV-Login Skola När skola eller kommun valts, ska du ange användarinformation för administratörkontot (Läs mer om administratörkontot i Kapitel 1). Därefter får du tillgång till MV-Login Administration genom att klicka på knappen Logga in :

8 7 Figur 6 - Logga in på skola eller kommun i MV-Login 2.2. Företag Som företagare ska du välja fliken Företag och ange företagets namn. Notera att företagsnamnet ska skrivas exakt som det angivits i det statusmail du tidigare mottagit med rubriken "Ditt administratörkonto är nu aktiverat (läs mer i Kapitel 1). Klicka därefter på knappen Fortsätt : Figur 7 MV-Login Företag När företaget har valts, ska du skriva in användarinformationen för administratörkontot (Läs mer om administratörkontot i Kapitel 1). Därefter kan du tillgå MV-Login Administration genom att klicka på knappen Logga in :

9 Figur 8 - Logga in på företag i MV-Login 8

10 9 Kapitel 3. Funktioner i MV-Login Administration Funktionerna i MV-Login Administration har anpassats efter de olika användartyper, som finns i MV-Login. Det innebär att MV-Login Administration kommer att se olika ut för de användartyper som har tillgång till verktyget: Kommunadministratör (läs mer i Kapitel 3.1) Skoladministratör (läs mer i Kapitel 3.2) Pedagog (läs mer i Kapitel 3.3) Företagsadministratör (läs mer i Kapitel 3.4)

11 Funktioner för kommunadministratörer Som kommunadministratör har du åtkomst till följande funktioner i MV-Login Administration: Import På sidan Import kan du som kommunadministratör importera användare och klasser. Läs mer i Kapitel 4. Administrera På sidan Administrera kan du som kommunadministratör upprätta, redigera och ta bort skolor och användare. Läs mer i Kapitel 5. Figur 9 Huvudmeny Kommunadministratör

12 Funktioner för skoladministratörer Som skoladministratör har du åtkomst till följande funktioner i MV-Login Administration: Import På sidan Import kan du som skoladministratör importera användare och klasser. Läs mer i Kapitel 4. Administrera På sidan Administrera kan du som skoladministratör upprätta, redigera och ta bort klasser och användare. Läs mer i Kapitel 5. Grupper På sidan Grupper kan du som skoladministratör upprätta, redigera och ta bort grupper, samt ändra användarnas lösenord. Läs mer i Kapitel 6.

13 Figur 10 Huvudmeny Skoladministratör 12

14 Funktioner för pedagoger Som pedagog har du åtkomst till följande funktion i MV-Login Administration: Grupper Pedagoger kan upprätta, redigera och ta bort grupper, samt ändra användarnas lösenord. Läs mer i Kapitel 6. Figur 11 Huvudmeny Pedagog

15 Funktioner för företagsadministratörer Som företagsadministratör har du åtkomst till följande funktioner i MV-Login Administration: Import På sidan Import kan du som företagsadministratör importera användare. Läs mer i Kapitel 4. Administrera På sidan Administrera kan du som företagsadministratör upprätta, redigera och ta bort användare. Läs mer i Kapitel 5. Figur 12 Huvudmeny Företagsadministratör

16 15 Kapitel 4. Importera På sidan Importera är det möjligt att importera data till MV-Login. Företagsadministratörer kan importera användare till MV-Login, och kommun- /skoladministratörer kan importera både användare och klasser till MV-Login. Figur 13 Import 4.1. Tabulatorseparerad fil För att kunna importera data till MV-Login ska du använda en tabulatorseparerad fil. En tabulatorseparerad fil är en textfil med tabulatorseparerat innehåll, vilket betyder, att det finns en tabulator som separatör mellan varje värde i en rad. Notera, att MV-Login Administration inte kan hantera tabulatorseparerade filer med mer än 1000 rader Kommun-/Skoladministratör: Data i tabulatorseparerad fil Följande exempel visar de data, som kommun-/skoladministratörer kan importera i MV-Login Administration via en tabulatorseparerad fil:

17 boj294 Bo Jensen pupil Kd4H6gw male empel.dk Bredgade Malmö Sverige 6.A Skolkod Användar Förnamn Efternamn Roller Lösenord Kön Födelsedat Mobilnummer Hemtelefon Adress Postnum Postadres Land Klass namn um mer s (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) Notera att det endast är den översta raden i exemplet, som kan användas i en tabulatorseparerad fil, eftersom de andra raderna endast tjänar som förklaring för den översta raden. Vi har skapat en schablon för generering av tabulatorseparerade filer och schablonen kan med fördel användas i samband med import av data i MV-Login Administation: Finn filen här. Krav för tabulatorseparerad fil Den tabulatorseparerade filen får inte innehålla följande tecken: ( ) < > + = * \ " $ { } [ ] # Följande lista visar, vilka krav som gäller för kolumnerna i den tabulatorseparerade filen: Användarnamn: engelska bokstäver. Denna kolumn är obligatorisk och får endast innehålla siffror och Roller: Kön: Denna kolumn är obligatorisk och måste innehålla minimum en roll. Rollerna för skolor är orden pupil, teacher och admin, som var och en anger en roll. Du kan tilldela användarna flera roller genom att ange rollerna efter varandra utan mellanrum (t.ex. teacher,admin). Denna kolumn är valfri och kan innehålla orden female eller male. Födelsedatum: DD (t.ex ). Denna kolumn är valfri och kan innehålla datum i formatet YYYY-MM- Klass: Denna kolumn är valfri och kan innehålla en klassbeteckning, som ska bestå av en årskurs (t.ex. 7) och ett spår (t.ex. A) separerad av en prick (.) - Exempel: 7.A Företagsadministratör: Data i tabulatorseparerad fil Följande exempel visar de data, som företagsadministratörer kan importera i MV-Login Administration via en tabulatorseparerad fil: da-1234 boj294 Bo Jensen employee Kd4H6gw male empel.dk Bredgade Odense C Danmark

18 17 kundnr. (obligatorisk) Användar Förnamn Efternamn Roller Lösenord Kön Födelsedat Mobilnummenummer Hemtelefon Adress Post- Postadres Land namn um s (obligatoriskriskrisk) (obligato- (obligato- (obligatorisk) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) (valfri) Notera att det endast är den översta raden i exemplet, som kan användas i en tabulatorseparerad fil, eftersom de andra raderna endast tjänar som förklaring för den översta raden. Vi har skapat en schablon för generering av tabulatorseparerade filer och schablonen kan med fördel användas i samband med import av data i MV-Login Administation: Finn filen här. Krav för tabulatorseparerad fil Den tabulatorseparerade filen får inte innehålla följande tecken: ( ) < > + = * \ " $ { } [ ] # Följande lista visar, vilka krav som gäller för kolumnerna i den tabulatorseparerade filen: Användarnamn: engelska bokstäver. Denna kolumn är obligatorisk och får endast innehålla siffror och Roller: Kön: Denna kolumn ska innehålla minimum en roll. Rollerna för Företag är orden admin, superuser och employee, som var och en anger en roll. Du kan tilldela användarna flera roller genom att ange rollerna efter varandra utan mellanrum (t.ex. admin,employee). Denna kolumn kan innehålla orden female eller male. Födelsedatum: ). Denna kolumn kan innehålla ett datum i formatet YYYY-MM-DD (t.ex Välj fil För att välja den tabulatorseparerade filen, ska du klicka på knappen Välj fil. Sök och markera därefter filen och klicka på knappen Öppna, varmed innehållet i den tabulatorseparerade filen kommer att visas i översikten. Översikten är enbart en förhandsvisning av hur data från den tabulatorseparerade filen kommer att tolkas. Det är möjligt att se om det rör sig om nya eller ändrade användare, genom att observera ikonen intill varje enskilt användarnamn. Nya användare visas med -ikonen intill användarnamnet. Existerande användare, som kommer att ändras med ny information från den tabulatorseparerade filen, visas med -ikonen intill användarnamnet.

19 18 Figur 14 - Nya och ändrade användare Nya användare En användare betraktas som helt ny användare, om användarnamnet inte redan finns i aktuell skola/företag. Användaren kommer därefter automatiskt att bli upprättad i systemet med all den information, som framgår av den tabulatorseparerade filen. Notera att denna process kan ta lite tid, om ett stort antal användare ska upprättas Lösenord för nya användare Om det inte angivits information i kolumnen Lösenord, kommer det automatiskt att genereras ett lösenord för aktuell användare. Om det angivits information i kolumnen Lösenord, kommer den aktuella användaren att få detta Lösenord. Notera att det endast är möjligt att exportera lösenord vid senare tidpunkt, om användarnas lösenord automatiskt genererats av systemet. Detta innebär att lösenord som importerats via en tabulatorseparerad fil, inte kan exporteras vid senare tidpunkt.

20 Ändrade användare En användare betraktas som ändrad användare, om användarnamnet redan finns i aktuell skola/företag och om det finns ny information i en av kolumnerna i den tabulatorseparerade filen. Användarens information i systemet kommer därmed att uppdateras med den nya informationen från den tabulatorseparerade filen Lösenord för ändrade användare Om det inte angivits information i kolumnen Lösenord, kommer den andrade användarprofilen att behålla det existerande lösenordet. Om det angivits information i kolumnen Lösenord, kommer den aktuella användaren att få det nya lösenordet. Du kan också administrera lösenord för existerande användare genom att använda följande parametrar i den tabulatorseparerade filen: [restore] [reset] Denna parameter återställer till det senast använda lösenordet, som automatiskt genererats till användaren. Denna parameter genererar ett helt nytt lösenord till användaren. Följande exempel visar användningen av lösenordsparametrar i en tabulatorseparerad fil: alm823 Allan Meyer pupil [restore] boj294 Bo Jensen pupil [reset] Skolkod/kundnr. Användarnamn Förnamn Efternamn Roller Lösenord (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (valfri) Notera, att det endast är de översta två raderna i exemplet, som kan användas i en tabulatorseparerad fil, eftersom de andra raderna endast tjänar som förklaring för tabellen Teckenkodning Systemet kommer automatiskt att försöka gissa, vilken teckenkodning som används i den tabulatorseparerade filen. Men om systemet inte kan gissa teckenkodningen korrekt, kommer det att visas några felaktiga tecken i översikten. Det kan därmed vara nödvändigt att välja en teckenkodning manuellt, vilket görs genom att man klickar på listan Teckenkodning och därefter väljer den teckenkodning, som används i den tabulatorseparerade filen.

21 Kolumner Som utgångspunkt visas följande kolumner i översikten: Användarnamn Förnamn Efternamn Roller Lösenord Kön Det är möjligt att tillfoga ytterligare kolumner i översikten genom att man markerar dessa i fältet Visa kolumner : Födelsedatum Mobilnummer Hemtelefon Adress Postnummer Postadress Land Klass* *Kolumnen kan endast visas, om du är kommun-/skoladministratör Filtrera För att kontrollera om datan från den tabulatorseparerade filen tolkats korrekt, kan du göra en filtrering i förhandsvisningen. Det gör du genom att skriva in t.ex. ett efternamn eller del av efternamn i fältet Filtrera, varmed det enbart är användare, som motsvarar kriteriet, som kommer att visas i översikten. För att se alla användare igen ska all text i fältet tas bort Starta importen Klicka på knappen Starta import för att påbörja import av data från den tabulatorseparerade filen Resultat När importen genomförts, visas en liten ikon i första kolumnen intill varje användare. Ikonen anger importens förlopp. Man kan se en kort beskrivning av de olika resultaten genom att hålla musen över ikonerna.

22 21 Figur 15 - Resultat 4.8. Efterredigering Det är möjligt att sätta en påminnelse vid en eller flera av de importerade användarna, om de t.ex. saknar information eller innehåller felaktig information. Genom att sätta en påminnelse, säkrar du att du kommer ihåg att uppdatera användarinformationen senare. För att sätta en påminnelse vid en användare ska du sätta en markering i fältet vid den första kolumnen. Därefter kan du gå till sidan Administrera och välja fliken Användare, där det nu tydligt framgår vilka användare som ska uppdateras.

23 22 Kapitel 5. Administrera På sidan Administrera är det möjligt att administrera skolor, klasser och användare manuellt i MV-Login. Flikarna på sidan Administrera är anpassade efter olika användartyper i systemet. Följande gäller på sidan Administrera för de olika användartyperna: Som kommunadministratör kan du administrera skolor (läs mer i Kapitel 5.1) och användare (läs mer i Kapitel 5.3). Som skoladministratör kan du administrera klasser (läs mer i Kapitel 5.2) och användare (läs mer i Kapitel 5.3). Som företagsadministratör kan du administrera användare (läs mer i Kapitel 5.3). Notera att du som pedagog eller skoladministratör också har möjlighet att administrera grupper i systemet (läs mer i Kapitel 6) Skolor Som kommunadministratör kan du administrera kommunens skolor. Figur 16 - Skolor

24 Upprätta ny skola Börja upprättandet av en skola genom att klicka på knappen Upprätta. Ange först ett unikt skolnamn och därefter skolkoden för den aktuella skolan. Var mycket uppmärksam på att du har skolans officiella skolkod, då denna används i Elevdatas system. Ange ev. en beskrivning av skolan och klicka på knappen OK. Nu kommer skolan att upprättas i systemet. Figur 17 Exempel på upprättande av ny skola Redigera skola Det är möjligt att redigera skolupplysningarna för en skola genom att markera denna på listan och därefter klicka på knappen Redigera. Notera att ändring av skolkoden kan medföra att skolan mister åtkomsten till MV-ID program. Om du är osäker, kontakta Elevdata support. Efter genomförd redigering ska du klicka på knappen OK, för att spara de nya upplysningarna i systemet. Elevdatas support Ta bort skola Det är möjligt att ta bort en skola genom att markera denna på listan och klicka på knappen Ta bort. Notera att borttagningen av en skola kommer att medföra, att samtliga användare i skolan också tas bort. Klicka på knappen OK för att genomföra borttagningen av skolan Klasser Som skoladministratör kan du administrera skolans klasser.

25 24 Figur 18 - Klasser Upprätta ny klass Börja upprättandet av en klass, genom att klicka på knappen Upprätta. Kontrollera därefter noga att korrekt skola valts i listan kallad Domän. Välj nu årskurs(obligatoriskt), spår (valfri) och skriv eventuellt en beskrivning av klassen. Klicka på knappen OK för att genomföra upprättandet av klassen. Figur 19 Exempel på upprättande av ny klass Redigera klass Det är möjligt att redigera beskrivningen för en klass genom att markera denna på listan och klicka på knappen Redigera. Notera att upplysningarna gällande domän, årskurs och spår inte kan ändras. Efter genomförd redigering ska du klicka på knappen OK, för att spara de nya upplysningarna i systemet.

26 Ta bort klass Det är möjligt att ta bort en klass genom att markera den på listan och klicka på knappen Ta bort. Notera att borttagningen av en klass inte medför borttagning av de användare som är knutna till klassen. Klicka på knappen OK för att fullfölja borttagningen av klassen Användare Som kommun-, skol- eller företagsadministratör har du möjlighet att administrera användare manuellt i systemet. Figur 19 - Användare Upprätta ny användare Börja upprättandet av ny användare, genom att klicka på knappen Upprätta, varefter du kommer att se fliken Användarinformation. Du ska först kontrollera att korrekt skola/företag valts i listan Domän. Därefter ska du ange ett nytt användarnamn, samt skriva in användarens förnamn och efternamn. Du kan låta fältet Lösenord vara tomt, för att låta systemet generera ett lösenord till användaren. Välj nu användarens primärroll (du kan tillfoga extra relationer på fliken Relationer ). Om du har valt pupil (elev) som primärroll, kan du via klass knyta eleven till en av de klasser, som redan är upprättade i systemet.

27 26 Fältet Sista Inloggningsdatum kan fyllas i, om du vill att det aktuella användarkontot automatiskt ska löpa ut på ett bestämt datum. Figur 20 Fliken Användareinformation På fliken Valfri användarinformation kan du ange diverse valfri information om användaren. Figur 21 Fliken Valfri användarinformation På fliken Relationer har du möjlighet att tilldela användaren extra roller.

28 27 Figur 22 Fliken Relationer Klicka på knappen OK, för att fullfölja upprättandet av användaren Redigera användare Du kan redigera en användare genom att markera denna i listan och klicka på knappen Redigera. Notera, att upplysningarna gällande domän och användarnamn inte kan ändras. Efter genomförd redigering ska du klicka på knappen OK, för att spara de nya upplysningarna i systemet Ta bort användare Det är möjligt att ta bort en användare genom att markera denna i listan och klicka på knappen Ta bort. Klicka på knappen OK för att fullfölja borttagningen av användaren Exportera till fil Du kan göra en export av samtliga användarkonton, genom att klicka på knappen Exportera till fil. Notera, att lösenord, som importerats eller är användargenerat, inte kan exporteras från systemet. Du kan dock sätta en markering i fältet Kopiera med Lösenord, om du vill att de systemgenererade lösenordet ska med i exporten. Klicka på knappen OK för att fullfölja utdraget av alla användarkonton.

29 28 Kapitel 6. Grupper Som pedagog eller skoladministratör har du möjlighet att administrera grupper i systemet. Figur 23 - Grupper Upprätta ny grupp Börja upprättandet av en grupp genom att klicka på knappen Upprätta. Kontrollera därefter att korrekt skola valts i listan Domän. Skriv ett nytt gruppnamn och eventuellt en beskrivning av gruppen. Klicka på knappen OK för att fullfölja upprättandet av gruppen. Figur 24 Exempel på upprättande av ny grupp Redigera grupp Det är möjligt att redigera beskrivningen för en grupp genom att markera denna på listan och klicka på knappen Redigera. Notera att upplysningarna gällande domän och gruppnamn inte

30 29 kan ändras. Efter genomförd redigering ska du klicka på knappen OK, för att spara de nya upplysningarna i systemet Ta bort grupp Du kan ta bort en grupp genom att markera denna på listan och klicka på knappen Ta bort. Klicka på knappen OK för att fullfölja borttagningen av gruppen. Kapitel 7. Hjälp Knappen Hjälp öppnar en supportsida på webben, som bl.a. innehåller denna användarvägledning samt en översikt över ofta ställda frågor och svar. Kapitel 8. Logga ut Knappen Logga ut loggar ut dig från MV-Login Administration, vartefter du ska ange användarinformation på nytt, för att åter få åtkomst till verktyget.

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Anna-Karin Larsson 2013-08-16

Anna-Karin Larsson 2013-08-16 FHS LMS ItsLearning Användarstöd för administratörer Anna-Karin Larsson 2013-08-16 Support: lms@fhs.se eller tfn: 0729-63 63 44 Innehåll Skapa användarkonton och skicka inloggningsuppgifter... 1 Skapa

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

Skolstart 1 2015-05-05

Skolstart 1 2015-05-05 Skolstart 1 2015-05-05 Innehållsförteckning 1. Hantera och inaktivera elever som slutat på skolan... 3 1.1. Inaktivera avslutade klasser med elever... 3 1.2. Inaktivera enstaka elever... 4 1.3. Arkivera/ta

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26 DIO Webb, en kort manual Version 0.0 05-05-6 Innehåll. Skapa nytt meddelande a. Välja mottagare b. Förklaring av de olika fälten c. Kartans funktion. Vidarebefordra inkommit meddelande 3. Uppdatera/avsluta

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

1 INLOGGNING. 1.1 Första gången registrering. 1.2 Efter registrering

1 INLOGGNING. 1.1 Första gången registrering. 1.2 Efter registrering UPPFÖDARREGISTER 1. Inloggning 1.1 Första gången - registrering 1.2 Efter registrering 2. Redigera dina uppgifter 2.1 Redigera fliken Om uppfödningen 2.2 Redigera fliken Kontaktuppgifter 2.3 Redigera flikarna

Läs mer

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1 Skapa tilldelnings fil utifrån analyskarta Förutsättningar Detta ger dig möjlighet att skapa en tilldelningsfil, där värde från en analystyp ligger till grund för beräkningen. Du anger själv vilka givor

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL www.boenderegistret.se

ANVÄNDARMANUAL www.boenderegistret.se ANVÄNDARMANUAL 2 Innehåll Boenderegistret vad är det? 4 Boenderegistrets funktioner 5 Att beställa digitala enheter 6 Kom-igång-guide 7 Introduktionsguider 8 Lägga till boende 8 Ändra uppgifter på en boende

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla.

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla. Användarmanual BYTE MAILSYSTEM NTI kommer nu att integreras i den koncerngemensamma mailmiljön. Du kommer att behålla din epostadress. Dina existerande mail, kalenderinformation, kontakter och aktiviteter

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer