1 Översikt Vad är kontokoder? Konto/Mapp uppbyggnad Tillgång till Kontokoder Område Kontokoder...5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5"

Transkript

1 Manual för Kontokod 1 Översikt Vad är kontokoder? Konto/Mapp uppbyggnad Tillgång till Kontokoder Område Kontokoder Mapputforskare Verktygsfält Hitta användare Ny mapp Mapp detaljer Att hantera mappar/konton Introduktion Flytta Ta bort Återskapa Mappegenskaper Mappinfo Mappen Admin Redigera mapp Instruktioner till testanvändare Profilutrymme Mappmedlemmar Användardetaljer Användardetaljer Produkttabell Kreditflyttningslogg Användarsökväg Användarmappar Användarprofiler Hitta användare Sök användare Sökresultat...18 Creative Learning Company Page 1

2 1 Översikt 1.1 Vad är kontokoder? Kontokoder är ett metod att distribuera Stil Analys Profiler med hjälp av att använda Mappkonton och Användarkonton tillsammans med kopior av profilen som finns på Adminkontot Du kan se och skapa Mappar för ditt Konto eller för Underkonton Ett underkonto är ett konto som är länkat till en av dina Foldrar Du kan skapa och distribuera ett instruktionsformulär med kontokoden för testanvändaren, så att de registreras i en av dina mappar Du kan också flytta krediter till (eller från) dina underkonton 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad Trädet nedan visar Konto- och Mappuppbyggnad - Konto - Mapp - Adminkonto - Mapp länkad till ett annat Adminkonto Exempel Mapp ex 1 (2) Undermapp ex 1 (1) Mapp 2. Återvinningshink (0 1) Som visat ovan kan ett konto ha en eller flera mappar och varje konto kan bara vara del av en mappar En siffra i parentesen 0 visar hur många konton som finns i en mappar. 1.3 Tillgång till Kontokoder För att ha tillgång till Kontokoder måste du vara inloggad Gå till Skriv in dina logg in detaljer I formuläret (I over vänstra hornet) och tryck på enter. Creative Learning Company Page 2

3 Figure 1 Login form När du är inloggad, tryck på Avancerade valmöjligheter från menyn: Figure 2 Välkomstsida Or click Advanced Options on the left-side navigation menu I Avancerade valmöjligheterna klickar du på Kontokoder Creative Learning Company Page 3

4 Figure 3 Meny för Avancerade valmöjligheter. Creative Learning Company Page 4

5 2 Område Kontokoder 2.1 Mapputforskare Mappen utforskare är en Mapp/kontohanterare som liknar standard I Windows Explorer och är till för att hantera Mappar och filer. Figure 4 Mapputforskare Trädet (vänstra fönstret) innehåller mappar som är direct länkade till ditt konto och till alla underkonton. Siffran i parentesen 0 visar hur många konton som finns i mappen Tryck på mappens namn I det högra fönstret för att öppna dess innehåll Klicka på mappsymbolen för att gå till Mappinställningar om du vill hitta mer information om mappen (som tex. Profilplats, mappinstruktioner och mappmedlemmar). För mer information de sektion Tabellen (högra fönstret) visar en lista av undermappar och konton av den valda mappen. Observera kryssrutorna intill varje mapp i tabellen, använd dem för att kunna välja mapp/konto när du vill ta bort/flytta på dem. Klicka på den översta för att invertera valet, dubbelklicka för att välja/avmarkera Tryck på kolumnhuvudet för att sortera. Creative Learning Company Page 5

6 2.1.6 Verktygsfältet överst erbjuder verktyg och genvägar för att du ska kunna behandla dina mappar/konton. För mer information se sektion Verktygsfält Figure 5 Toolbar Verktygsfältet har följande knappar: Skapa ny mapp klicka för att skapa ny mapp. Se section (3) för mer information Redigera mappar - redigera nu öppnad mapp. Om knappen inte är aktiverad är inte mappen redigerbar. Se sektion (5.3) för mer information. Ta bort vald ta bort nu vald (med kryssmarkeringar) mapp/konto till Återvinningshink(kan senare återställas). Se sektion 5.3 för mer information. Flytta vald flytta nu vald (med kryssmarkeringar)mapp/konto. Den nya platsen måste vara specificerad i valboxen destination. Se sektion (4.2) för mer information. Uppdatera laddar om den nuvarande sidan på nytt. Testanvändarens instruktioner om den valda mappen har medlemsinstruktioner (för att automatiskt länka nya användare) kommer denna knapp att vara aktiverad. Klicka för att visa instruktionerna. Se sektion (5.4) för mer information 2.3 Hitta användare Tryck på Hitta användare för att söka efter dina underkonton. För mer information se sektion 7. Creative Learning Company Page 6

7 3 Ny mapp 3.1 Mapp detaljer När du trycker på Skapa ny mapp länken på sidan Kontokoder kommer du till Ny mapp formuläret Skriv in mappens namn och tryck Skapa Figure 6 New Folder Mappar som är skapade på detta sätt har inte instruktioner till testanvändare. De är till för att organisera dina konton. Du kan redigera dessa detaljer senare för att göra det mer avancerat Om du vill ändra användningen av din mapp (till att göra den tillgänglig för nya användare med en kod, så att nya användare automatiskt placeras i denna mapp, som valt även att erhålla en av dig vald produkt) tryck på Fler val Figure 7 New Folder More Options Admin användarnamn vilket konto ska administrera den nya mappen. Denna är en valbox-meny med en lista av tillgängliga användarnamn (från början tom) Om det inte visas betyder det att förutom dig finns inga andra tillgängliga administratörer. Den listar de kontonamn från mappen där du skapar denna mapp. I detta fall skapar vi en undermapp i Mappexempel 1 som har 2 konton exempel 1 och exempel 2. De visas i valboxen. själv betyder att mappen kommer att administreras av dig eller din högre administratörer (mappen där du skapar den nya mappen ) Obs att Adminkontot kommer att kunna se denna mapp under hans eller hennes konto i kontokodsområdet. Mapp Name är namnet på din mapp. Kontokod - en kod för din mapp. Det är vad dina testanvändare kommer att använda för att få tillgång till din kredit. Medlemsbegränsning maximalt antal konto, som använder kontokoden som är tillåten I mappen. Profilanvändning- antal krediter på varje product, för varje användare, kommer automatiskt när de registrerar sig med kontokoden i denna mapp. Creative Learning Company Page 7

8 Obs att antal krediter kommer att tas från Adminkontot (Admin användarnamn). Så se till att du har tillräckligt med krediter innan du ger ut kontokoden.. Creative Learning Company Page 8

9 4 Att hantera mappar/konton 4.1 Introduktion Mappen utforskare ger dig möjlighet att skapa, redigera, flytta och ta bort mappar/konton Flytta/ta bort/återställa momenten kräver et teller fler moment I den valda tabellen, Observera kryssrutorna intill varje mapp i tabellen använd dem för att kunna välja mapp/konto. Klicka på den övre kryssrutan för att kunna invertera ett val, dubbelklicka på den för att välja/välja bort allt. 4.2 Flytta Du kan flytta valda mappar/konton till annat ställe Välj de objekt du vill flytta Specificera mappen. Observera att mappen du befinner dig I är markerad med [ ] Du kan flytta mappen till roten av trädet exempel (ditt användarnamn) Om du även valt konton kommer de inte att bli flyttade til roten de förblir orörda Klicka Flytta valda till 4.3 Ta bort Välj object som ska tas bort Klicka på Ta bort valda Valda object flyttas till Återvinningshinken där de är möjligt att återskapa dem om du vill, Creative Learning Company Page 9

10 4.4 Återskapa Tryck på Återvinningshink Återvinningshink Observera siffrorna I hinken. De första numret visar hur många mappar som finns I hinken, andra numret hur många konton som finns I hinken Välj de object du vill återskapa Specificera mappen Tryck på Återskapa valda ( när I återvinningshinken valda ändras till Återskapa valda) Creative Learning Company Page 10

11 5 Mappegenskaper Figure 8 Folder Properties 5.1 Mappinfo För att kunna se Mappegenskaper gå till området Kontokoder och klicka på mappsymbolen i trädet Den översta tabellen visar Mappinfo som tex. Kontokod och medlemsbegränsning. 5.2 Mappen Admin Nästa tabell heter Adminkonto och den visar detaljer för mappen Admin. 5.3 Redigera mapp Tryck på redigera mapp länken för att redigera denna mapp. Creative Learning Company Page 11

12 Figure 9 "Edit Folder" form Här kan du redigera Admin användarnamn ( om den inte visas betyder det att Admin inte är redigerbar) Mappnamn Kontokod Medlemsbegränsning Profilanslag Tryck Uppdatera för att använda ändringarna. Creative Learning Company Page 12

13 5.4 Instruktioner till testanvändare Tryck Instruktioner för testanvändare för att öppna en instruktionssida, som du kan maila eller skriva ut för distribution. Figure 10 Information till testanavändare Instruktionsbladet används för att hjälpa testanvändare så att de kan registrera sig I en av dina mappar och fylla I sin Analys on-line. Bladet kan distribueras antingen elektroniskt eller på papper. 5.5 Profilutrymme Tabellen Profilutrymme visar hur många krediter som automatiskt blir tilldelade till varje testdeltagare som hör till denna mapp vid registrering. Tex. Om det finns en LSA-Vuxen tilldelad, då får varje användare som registrerar sig under en sådan mapp en LSA automatiskt tilldelat från Adminkontot. OBS att krediter flyttas från Adminkonto, så tillse att du har tillräckligt många krediter Det är specificerat vid skapandet av mappar. Creative Learning Company Page 13

14 5.5.3 Det kan ändras I Redigera Mapp (se section 5.3) 5.6 Mappmedlemmar Figure 11 Folder Members Tabellen Mappmedlemmar visar konton som är länkade till mappen. Detta är ytterligare ett verktyg för att kunna se mappen medlemmar. Om du vill flytta ett kont till ett annat, använd Mapputforskaren.(2.1) Sista inloggning visar sista gången användare använde sitt konto. Krediter hur många oanvända profilkrediter en användare har Tryck på Användarnamn för att kunna se Användarinfo, så som Användarlösenord, tillgängliga krediter och för att flytta krediter till/från kontot. För mer information se sektion Om en användare har en knapp framför användarnamnet betyder det att denna användare har undermappar. Tryck på det för att kunna se underkonton Tryck på Mappsymbolen för att kunna se undermapparnas egenskaper Tryck på kolumntiteln för att sorter kolumner. Creative Learning Company Page 14

15 6 Användardetaljer Figure 12 användardetaljer 6.1 Användardetaljer Den översta tabellen visar användare Användarnamn Hela namnet Sista användning datum/tid 6.2 Produkttabell Denna tabell visar hur många profilkrediter en användare har för varje product Den tillåter dig också att flytta krediterna från ditt konto till användarkontot (eller tvärtom) Skriv ett positivt nummer för att flytta krediter till Användarkontot (lägga till), skriv ett negativt nummer (tez -3) för att flytta krediter från användarkonto (ta bort) Tryck uppdatera 6.3 Kreditflyttningslogg Tryck för att se alla kreditförflyttningar till/från kontot. Creative Learning Company Page 15

16 Figure 13 Credits Transfer Log Tryck på Användarnamn för att öppna Användardetaljer Tryck på kolumnen för att sortera kolumnen. 6.4 Användarsökväg Användarsökväg visar var användaren finns I mapparna. För mer information se section Användarmappar Tryck på Användarmapp för att se ett trad som innehåller användarens undermappar. Om detta inte är möjligt har användaren inge undermappar. Figure 14 User Folders 6.6 Användarprofiler Tryck på Profiler för att se en lista av profiler. Om detta inte är möjligt har användaren inga profiler. Figure 15 User Profiles Creative Learning Company Page 16

17 6.6.2 Tryck på kolumnhuvudet för att sortera kolumnen. Creative Learning Company Page 17

18 7 Hitta användare 7.1 Sök användare. Figure 16 User Search form Du kan söka användarnamn, första namn, andra namn, eller valfri kombination Aktivera text kryssrutan specificerar hur sökningen sker. Om den är ikryssad får man tillbaka alla svar som innehåller sökordet (tez. Om sökordet var sample får man tillbaka sample sample1 osv.) Om den inte är ikryssad får man tillbaka svar som exakt innehåller sökordet sample Type the criteria in the boxes and click Search button 7.2 Sökresultat. Figure 17 Search results Sökresultaten visas I en tabell. Användarnamn är klickbart och leder till Användardetaljer. Det visar också Användarsökväg Användarsökväg var Användaren befinner sig I mapparna. Strukturen av Användarsökväg är: [Adminkonto]:/[Mappnamn]/[Undermappsnamn]/ Tex. Användarsökvägen för sample (se sökresultat ovan) är Sample:/Sample mapp1/sample undermapp 1/ Vilket betyder att sample3 är medlem i mappen Sample undermapp 1 som är placerad i mappen Sample mapp 1 ägd av Sample Creative Learning Company Page 18

I båda fallen är din färdiga profil (eller delar av den) sparad så att du kan se den i Tidigare profiler

I båda fallen är din färdiga profil (eller delar av den) sparad så att du kan se den i Tidigare profiler Instruktioner Creative Learning Company s värderingsprogram är enkelt att använda och är tillgänglig både för enstaka personer och för grupper online eller offline. Båda metoderna skapar funktionella personliga

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Joomla! 1.0 Snabbstartsguide

Joomla! 1.0 Snabbstartsguide Joomla! 1.0 Snabbstartsguide Författare: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senast uppdaterat: 17/09/2005 Swedish Translation Version 1.0 Översättning: Lorenzo Garcia 29/11/05 Kontroll:

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer