SiteVision - manual för administratörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteVision - manual för administratörer"

Transkript

1 SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version

2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision Om mallar Egenskaper för webbplats Allmänt Information Versioner Metadata... 5 Lägg till metadatafält... 6 Fliken allmänt Fliken Sök Fliken Avancerat Användning av metadata Metadata (Mallar) Prenumeration Anmälan Notifiering Avbeställ prenumeration Statistik Sidlås Webbplatsinställningar Webbplats Avancerade inställningar Alias Snabbkommandon Strukturer Struktursida, strukturmapp och strukturlänk Innehållsytor RSS import Utökad tillgänglighet Redaktörer Utseende Webbsida Formatmallar Egenskaper för formatmall Länkegenskaper Avancerat Moduler Roller Sätta rubriknivåer för innehållsförteckning Webbplatsfärger Röd-Grön-Blå Webbsäkra färger Pipettverktyget Punktlistor Formatmallsmappning Färgmappning Dekorationer Hur man använder en dekoration Säkerhet Behörighet Katalogtjänster Fliken katalogtjänst Fliken Avancerat Fliken Bläddra katalog Fliken prenumerationsinställningar Inloggningsmetoder Aktiva användare Användarprofiler... 55

3 Hur man använder profiler: Egenskaper för server Allmänt Serverinformation... Information... Server... E-post... Java-plugin... Licens... Metadata... Schemahanteraren Säkerhet Behörigheter Katalogtjänster Aktiva användare Replikering Fliken Replikering Fliken replikeringskällor... 63

4

5 1 Om SiteVision Detta är en manual för administratörer, som främst tar upp inställningar på webbplatsen och servern. Manualen börjar med en kort berskrivning av mallar, för att läsa mer om mallar se Manual mallbygge. För att läsa mer om modulerna i SiteVision, se Manual för användare. 2 Om mallar Uppbyggnaden av en webbsida i SiteVision baseras på sidmallar. Detta för att webbplatsen skall få ett enhetligt utseende och att användare i organisationen lätt skall kunna lägga till en webbsida som har en viss sidmall. Gör man ändringar i mallen slår de igenom på alla webbsidor som baseras på den mallen. Administratören bygger upp ett antal mallar som användarna sedan kan använda när de skapar webbsidor. Det kan vara bra att bygga upp mallarna i flera olika steg med delmallar. Utgå från minsta gemensamma komponent som webbsidorna skall ha, det kan vara tex vara sidhuvud, meny osv. Dock bör man sträva efter att ha så få sidmallar som möjligt, eftersom det gör underhållet av webbplatsen enklare. Sidmallar i SiteVision är egentligen en vanlig webbsida som vid visning slås samman med aktuell sida. Sidmallar kan också bygga på andra sidmallar. Då kommer den sammanlagda mallen att slås samman med aktuell sida vid visning. Man kan byta mall på webbsidor genom att högerklicka på sidan och välja menyalternativet Byt mall. Mallen kommer att bytas direkt men för att det skall synas i visningsläget måste man publicera sidan. Detta gäller även om man byter mall på en sidmall. Varje sidmall som skapas kommer att synas vid skapande av nya webbsidor. Om man tex skapar en mapp i mallstrukturen som heter Delmallar så visas även en flik i fönstret Ny sida som heter Delmallar. Sidmallar visas som en lista under den mapp de ligger i. Sidmallar som inte ligger i en mapp hamnar under fliken Mallar för. Det går att fylla i en beskrivning för varje mall. Där man hjälper användarna att tala om när den mallen skall användas. Detta gör man genom att högerklicka på en mall och väljer Egenskaper. Välj fliken Sidmall och fyll i en beskrivning. Efter att man sparat detta så syns beskrivningen när man skapar en ny sida. 1

6 I SiteVision kan man bygga mallar på två olika sätt: absolut eller dynamiskt. Absoluta mallar innebär att man drar ut en modul och placerar den på en absolut position. Detta innebär att man enkelt kan flytta positionen genom att flytta den i redigeringsytan till den plats man önskar. Genom att dra i kanterna på modulerna kan man också ändra modulens storlek. I exemplet nedan läggs en textmodul ut på en absolut positionerad plats och en bildmodul under den: Fyller man dock på med text eller ändrar storleken på typsnittet så kan det se ut så här om glömmer att även flytta underliggande bild: Dynamiska mallar innebär att modulerna placeras ut i förhållande till varandra. Exempelvis kan man placera ut en modul som alltid ligger 20 pixlar från vänsterkanten och det är alltid 10 pixlar avstånd mellan modulerna. Ökar textmängden eller textstorleken så flyttas modulerna i förhållande till varandra. Det vill säga om textstorleken ökar eller om man fyller på med mer text så ökar utrymmet för texten och det är fortfarande samma avstånd till bilden. Dynamiska mallar är lite besvärligare att bygga upp men samtidigt behöver man inte tänka på att en modul kan råka flöda över en annan modul vilket kan hända när man arbetar med absoluta mallar. OBS! För att läsa mer om hur man bygger mallar, se Lathund för mallar. 2

7 3 Egenskaper för webbplats 3.1 Allmänt Information Under Allmänt visas vem som skapade webbsidan och vem som senast ändrade den (om den är uppdaterad). Det visas också datum när webbsidan skapades/uppdaterades. Antal sidvisningar visar antal besök på den aktuella sidan (ej unika träffar). Under Visa sidor som länkar till denna visas de sidor som länkar till denna sida samt antal sidor på webbplatsen. Under Visa antalet sidor på webbplatsen visas lite statistik över webbplatsen. Här kan man se hur många sidor, artiklar, mappar, länksidor, mallar, filer och bilder som finns på webbplatsen. 3

8 3.1.2 Versioner Under Versioner kan man se vilka versioner som finns av sidor på webbplatsen. Den version man arbetar med heter Nuvarande arbetsversion. Det finns också en version som heter Publicerad version och det är den senaste publicerade versionen. Utöver dessa versioner kan man aktivt spara egna versioner och ge dem ett namn genom att klicka på Spara version. Man kan se gamla versioner genom att klicka på Visa och återta gamla versioner genom att klicka på Återta. Det går att jämföra flera olika versioner genom att hålla nere CTRL när man markerar versioner och därefter klicka på Visa. OBS! Versioner spar bara en version av innehållet på sidan, inte strukturen. Versioner gäller bara en sida, inte hela webbplatsen. 4

9 3.1.3 Metadata Traditionellt sett har metadata ofta använts för att skapa META-taggar i HTML-koden som innehåller information om sidan som visas. Det är till exempel vanligt med META-taggen keywords som används för att informera besökande sökmotorer om vad sidan handlar om. Metadatafunktionen i SiteVision innehåller funktionalitet för att möjliggöra den typen av funktioner. SiteVision använder metadata inom andra områden, tex för att hålla reda på vem eller vilka som är redaktörer för en sida, eller bredd och höjd av en bild i bildarkivet. Det är möjligt att lägga metadata på i princip alla typer av sidor och objekt i SiteVision. Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels direkt under fliken Metadata på respektive sida/objekt men även direkt i fönstret som visas när sidan skall publiceras. Anledningen till detta är att det är möjligt att göra metadatafält obligatoriska, dvs. att ett värde måste finnas angivet innan sidan får publiceras, och då är det bra att enkelt kunna ändra det i samband med publiceringen. Ett metadatafält består av två delar: en definition och ett tillhörande värde som finns uppsatta för den aktuella sidan. Metadatadefinitionen innehåller namnet och beskrivningen av respektive metadatafält. Definitionen innehåller även inställningar för om fältet skall vara obligatoriskt och om fältet skall indexeras av den inbyggda sökmotorn för att möjliggöra metadatasökningar. Metadatavärde är det värde som är associerat med definitionen. Detta kan tex. vara ett textvärde som användaren själv anger. Värdet kan även hämtas automatiskt av systemet. Ett exempel på det är namnet på användaren som senast ändrade sidan. Under fliken Metadata kan man se vilka metadata som finns uppsatta på webbplatsen: Till höger om namnet på metadatafältet finns två ikoner: Ändra inställningar för metadatafält(knapp ): Via denna knapp kan de befintliga inställningarna för en definition ändras. Det går bara att ändra de definitioner som lagts till på den aktuella sidan, vill man ändra inställningar för en ärvd definition (känns igen på den gråa färgen på beskrivningen) måste man göra detta på den sidan där definitionen lagts till. De flesta metadatadefinitioner läggs till på webbplatsen (startsidan). Ta bort metadatafält (knapp ): Ta bort en definition och alla värden som finns associerade med den. Längst ner i fönstret finns ytterligare två ikoner: Ärv metadata-definitioner: Om rutan är ikryssad kommer eventuella metadatafält som finns konfigurerade på ovanliggande sidor att inkluderas även på den här sidan. Lägg till metadata: Klickar man på denna ikon kan man lägga till ett nytt metadatafält på sidan. OBS! Det är enbart de användare som har behörigheten Ändra metadatadefinitioner som kan lägga till, ta bort och ändra befintliga metadatadefinitioner. 5

10 Lägg till metadatafält Klickar man på alternativet Lägg till metadata, öppnas ett nytt fönster där man kan välja att lägga till ett nytt metadatafält. SiteVision har ett antal olika typer av metadata: Textfält: Användaren får själv skriva in det textvärde som fältet skall vara associerat med. Administratören kan själv ange vilket värde som skall vara angivet som standard om användarna inte fyller i något värde (Förifylld text). Envalsalternativ: Användaren väljer ett värde från en lista av olika alternativ. För att lägga till ett alternativ klickar man på plustecknet. 6

11 Tillåt annat valfritt alternativ: Om så önskas finns möjligheten att låta användaren skriva in ett eget alternativ genom att kryssa i denna inställning. Använd sökning för val av alternativ: Om antalet valbara alternativ är många kan det vara lämpligt att använda sökning vid val av alternativ. Detta innebär att användaren istället för att välja alternativ ur en lista får söka bland alternativen i en speciellt sökfönster. Importera alternativ från fil: Administratören kan även importera alternativ från en textfil. För att denna funktion skall fungera krävs att alternativen finns i en helt vanlig textfil (skapad i tex. Anteckningar i Windows) och att endast ett alternativ finns på varje rad. Förvalt alternativ: Här väljer man det alternativ som man vill skall vara förvalt i listan. Flervalsalternativ: Denna typ av metadatafält fungerar precis på samma sätt som envalsalternativ med den skillnaden att användaren här har möjligheten att välja flera alternativ på en gång. Det alternativ som är markerat i listan vid skapandet av fältet kommer att vara förvalt för användarna. Datum: Denna metadatatyp infogar ett datum. Systemvärden: Till skillnad från andra metadatatyper där användaren själv måste skriva in eller välja ett värde hämtar denna typ av fält sitt värde direkt från SiteVision. De värden som kan infogas är följande: Skapad datum: Datumet när sidan skapades Skapad av: Användaren som skapat sidan 7

12 Senast ändrat datum: Det datum när sidan senast ändrades Senast ändrad av: Användaren som senast ändrade innehållet på sidan Språk: Det språk som används på den aktuella webbplatsen tex. en eller sv ) Detta är uppsatt under webbplats (se avsnitt 3.2.4) Publiceringsdatum: Det datum när sidan publicerades, vars värde inte uppdateras om sidan publiceras flera gånger i rad, tex. vid rättning av stavfel på sidan) Publicerad av: Användaren som har publicerat sidan. Senaste publiceringsdatum: Det datum när sidan senast publicerades Senast publicerad av: Användaren som senast publicerade sidan I de fall där det infogade värdet är en användare (skapad av, senast ändrad av, publicerad av eller senast publicerad av) väljer administratören vilken information från användaren som skall infogas. Alternativen som finns är: användarens hela namn (t.ex. Stefan Jonsson), användarnamnet (tex stejon), E-postadress, Fornamn, Efternamn, Titel, Beskrivning eller Telefon. När det infogade värdet är ett datum (skapad datum, senast ändrat datum, publiceringsdatum eller senaste publiceringsdatum) är det möjligt att välja hur datumet skall visas. 8

13 Om inte de två förkonfigurerade formaten passar är det möjligt att helt och hållet själv styra hur datumet skall formateras med hjälp av bland annat följande bokstavskombinationer: yyyy (året, t.ex. 2003) MM (månad) dd (dag) HH (timmar, 0-23) mm (minut) ww (vecka) SiteVision använder en sk. SimpleDateFormat för att göra formateringen av datumet, mer information om den (och de möjligheter som finns att formatera datumet) kan läsas i Java-dokumentationen på Webbrelaterade systemvärden: Detta metadatafält har slagits ihop med systemvärden. Denna ikon finns enbart kvar för att de som använder detta alternativ idag skall ha chansen att redigera det. OBS! Det går ej att lägga till ett nytt, använd Systemvärde istället. Koppling till textmodul: Denna typ av metadata hämtar sin information från en modul på en sida. Informationen som skrivs in i modulen hamnar alltså automatiskt som värde i detta metadatafält. Denna typ av fält används bland annat av nyhetsfunktionen för att läsa ut rubrik, ingress och innehåll från artiklar. På varje arkiv i systemet finns normalt denna typ av metadatafält uppsatt. Koppling till bildmodul: Fungerar på samma sätt som en textmodulkoppling men med skillnaden att här infogas bilder istället för text. Funktionen kan används av bland annat nyhetsfunktionen för att hämta ut bilder från nyhetsarktiklar. Användare: Denna typ av metadata pekar ut en användare som finns i katalogen. På samma sätt som i fallet med systemvärden är det här möjligt att välja vilken information från användaren som skall infogas (namn, användarnamn eller e-postadress). Denna typ av metadatafält används av SiteVisions redaktörsfunktion för att hämta ut vilken person som fungerar som redaktör för en viss sida. 9

14 Länk: Med denna denna typ av metadata kan man peka ut en länk. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. OBS! Denna metadatadefinition används ihop med expanderande menyn om man vill navigera efter metadata. Relaterad information: Med denna typ av metadata kan man peka ut andra sidor och dokument som är relaterade till den sidan. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. När man har lagt till ett metadata av typen Relaterad information så visas en extra ikon ( namnet på metadatafältet. )till höger om Klickar man på ikonen så öppnas ett nytt fönster Ändra relaterad information. Klicka på plustecknet så öppnas ytterligare ett fönster Skapa ny relaterad länk. Här kan man lägga till en länk, text eller en användare som är relaterad till den aktuella sidan. När en metadatadefinition skall läggas till måste man ange ett antal inställningar som finns på alla fält oavsett typ: Fliken allmänt Beskrivning: Den text som visas ovanför fältet när användaren skall fylla i ett värde. Namn: Under namn finns en lista med förslag på metanamn. Om man önskar kan man fylla i ett eget namn. De föreslagna namnen i listan följer Dublin Core standarden (utom Description och Keywords som är en äldre standard) som kan och i vissa fall bör användas. Offfentlig verksamhet kan läsa mer om detta på Exempelvis är Description är en kortare beskrivning av sidan som i används i sökresultatet bland vissa sökmotorer. Keywords är nyckelord som skall vara skrivna separerade med kommatecken (,). OBS! Fyll alltid i ett namn, annars kommer inte webbsidan att valideras! Schema: Beskriver enligt vilket schema som taggen skall skrivas ut. Normalt lämnas fältet tomt. Kan dock behövas vid kopplingar av externa system. 10

15 Fliken Sök Gör fältet sökbart i SiteVision: Möjliggör sökning på metadatafältet i den inbyggda sökmotorn. För att sökningar på en sida med ett visst metadatavärde skall visas i träffar så måste sökningen vara gjord på detta specifika metadatafält (jämför med nedanstående inställning). Gör fältet sökbart i fritext fält: Behandlar värdet i fältet på samma sätt som annat innehåll på en sida. Fliken Avancerat Här finns ett antal kryssrutor som anger hur fältet skall behandlas av systemet. Dessa kryssrutor kan variera beroende på vilken typ av metadatadefinition som markerats. Behörighet Fältet är obligatoriskt: För att en sida skall kunna publiceras måste ett värde finnas för detta fält. Användaren måste alltså alltid ange ett värde eller ärva ett värde från ovanliggande sidor. Fältet är synligt för vanliga användare: Skall fältet döljas för användare som inte har behörigheten Ändra metadatadefinitioner kryssar man ur denna ruta. Ett användningsområde för denna inställning kan vara när man vill ha ett metadatafält där värdet aldrig skall ändras av vanliga användare. Som standard är detta fält ikryssat. 11

16 Fältet får infogas i moduler (tex Text): Anger om det skall vara möjligt att infoga värdet i moduler i SiteVision. Arv Ärv värde automatiskt från ovanliggande: Med denna inställning vald kommer värdet för fältet alltid att hämtas från ovanliggande sida om det inte finns något värde lagrat lokalt på en sida. Värde måste anges på alla sidor (arv ej möjligt): Är denna inställning vald kommer inte användarna ges möjlighet att ärva värden från ovanliggande sidor. Denna inställning skall alltså användas om man alltid vill att användarna skall fylla i ett värde för ett fält och där det inte får hämtas från någon annan sida. Övrigt Skriv ut i HTML-koden som <META>taggar: Anger om fältet skall visas i sidans HTML-kod eller inte. Användning av metadata När man har satt upp ett metadatavärde på webbplatsen exempelvis ett systemvärde (Senast Publiceringsdatum) så kan man sedan nyttja detta i en textmodul. 1. Öppna en textmodul där du vill använda metadata 2. Under menyn Metadata kan du se de metadata som finns uppsatta på webbplatsen. 3. Det finns två metadata: Senast pub datum och Skapad av. Fyll i texten Senast publicerad i textmodulen och välj sedan fältet Senast pub datum under Metadata. Texten blir gråmarkerad och ett datum syns. Metadata kan också användas för avancerad sökning i sökmodul, skriptmodul och fildelningsmodul. 12

17 3.1.4 Metadata (Mallar) Med metadata på mallar kan man sätta upp metadata som används på mallar. Om man vill använda en metadatadefinition som heter Toppnyhet på de fem nyhetsarkiv man har måste man normalt manuellt lägga till metadatat på de fem olika nyhetsarkiven. Om man istället lägger metadatat på nyhetsmallen så skapas metadatadefinition automatiskt så fort man använder mallen. Metadata på mallar läggs till precis som vanligt metadata: Därefter får man växla över till sidmallar, Välj aktuell sidmall, högerklicka och välj Egenskaper. Under fliken Metadatafält, klicka på plustecknet för att lägga till metadefintionen på mallen. Nu har man aktiverat metadata på mallar. Oavsett vilket nyhetsarkiv så kommer metadatat Toppnyhet att finnas. 13

18 3.1.5 Prenumeration Under Prenumeration kan man ställa in prenumerationer av olika slag. Prenumeration måste ställas in i tre olika steg: 1. Katalogtjänsten måste hantera schemautökningar för att kunna spara undan prenumerationer. Katalogens schema ska ha en objektklass vilken som standard heter sitevisionuser och innehåller attributet subscriptions. Detta måste sättas upp av systemansvarig, läs mer om detta under avsnitt Katalogtjänstuppsättningen i SiteVision måste ha en LDAP Proxyanvändare som har rättigheter att skapa och ändra på användare under Bas för publika användare. Om inte Använd uteslutande för prenumeration är markerad måste proxyanvändaren även ha behörigheter att ändra på befintliga användare i katalogen. Läs mer om detta under avsnitt Vad man skall kunna prenumerera på måste väljas. Detta görs under fliken Prenumeration på önskad sida. Här ställer man in följande: Aktiv: Skall vara markerad för att den aktuella sidan skall vara möjlig att prenumerera på. Titel: Ett namn för prenumerationen. Omfång: För vad ska prenumerationen gälla för. Endast aktuell sida, Aktuell sida och underliggande sidor eller hela grenen (Aktuell sida och alla dess underliggande sidor) Beskrivning: När användaren anmäler sig som prenumerant kommer denna text att visas för att vägleda användaren. Ändra e-postmeddelande: Klickar man på detta alternativ kan man ställa in avsändare, ämne och utformning av meddelandet. Visa prenumeranter: Denna listar alla som anmält sig som prenumeranter på aktuell prenumeration. Denna operation kan ta en stund att utföra om det är många användare som anmält sig. Importera prenumeranter: Här kan man välja att importera en textfil som ska innehålla en lista av epostadresser till prenumeranter på aktuell prenumeration. Anmälan Modulen Prenumeration används för att användare ska kunna anmäla sig till prenumerationer. I denna skapar man en lista över de prenumerationer som ska vara möjliga att anmäla sig till. De sidor som man pekar ut måste ha en aktiv prenumeration. 14

19 I visningsläge behöver besökaren bara ange sin e-postadress och markera önskade prenumerationer för att lägga till sig som en prenumerant. Notifiering För att användaren sedan skall få en notifiering krävs det att att den som publicerar sidan gör ett aktivt val vid publicering av de aktiva sidorna och under fliken Notifiera kryssar för rutan Notifiera användare intresserade av...prenumeration samt skriver ett meddelande till användarna. Då kommer ett e-post att skickas till alla prenumeranter på aktuell prenumeration. 15

20 Texten som skrivs i textrutan kommer att skickas med som innehåll i meddelandet. Avbeställ prenumeration För att avbeställa en prenumeration så kryssar man i Visa länk för avprenumeration i prenumerationsmodulen. OBS! För att läsa mer om prenumerationer, se Lathund Prenumerationer. 16

21 3.1.6 Statistik Under fliken Statistik kan man välja vilka sidor man vill generera statistik över. Markera den webbsida som man vill ha statistik för, högerklicka och välj Egenskaper och fliken Statistik. Denna flik finns alltså att nå på alla sidor. Man kan ställa in tidsomfång och om man skall presentera statistiken timvis/dagvis/veckovis/månadsvis eller årsvis. Inkludera underliggande sidor vid generering: Den sida som är markerad i navigatorn är den sida man får statistik för. Vill man inkludera underliggande sidor (under den sida som är markerad i navigatorn)i statistiken markerar man detta alternativ. Visa enbart unika träffar baserat på IP-nummer: Markerar man denna visas bara en träff per IP-adress oavsett om användaren har återkommit flera gånger. Inkludera sidvisningar i rapporten: Vill man inkludera vilka sidor som har visats i rapporten markerar man denna. Inkludera filnerladdningar i rapporten: Vill man inkludera antal filnerladdningar i rapporten markerar man denna. Inkludera bildvisningar i rapporten: Vill man inkludera antal bildvisningar i rapporten markerar man denna. Presentera statistiken: Här kan man välja om man vill ha statistiken Timvis, Dagvis, Veckovis, Månadsvis eller Årsvis. Tidsomfång: Här fyller man i den tidsperiod man vill ha med i statistiken. Efter att man fyllt i inställningarna klickar man på Visa rapport. Ett nytt fönster öppnas med resultatet. 17

22 OBS! Har man t.ex. servicepack 2 installerat på sina datorer måste man se till att popup-er är tillåtna då statistiken visas i ett popup-fönster! Detta är enkel statistik. Besöksloggarna sparas som loggfiler på servern i formatet Common Log Format vilket innebär att de kan läsas i vilket logganalysprogram som helst. Eftersom loggarna sparas i detta format kan man komplettera med ett mer avancerat logganalysprogram som tex eller Besöksloggarna kommer man åt direkt på servern eller via WebDav ( Vi rekommenderar: WebLog Expert Lite: Gratis program som ger enkla logganalyser utan tidsintervall som tex mest nedladdade filer WebLog Expert: Kostar drygt 600 kr, mer avancerat men kan inte filtrera på vissa månader och vilket land besökaren kommer ifrån. Web Trends: Dyrare men klarar mer. Dock lite svåranvänt. 18

23 3.1.7 Sidlås Under Sidlås ser man vilka personer som håller på att redigera en sida och därmed har låst den sidan från andra användare (förutsatt att man har aktiverat sidlås på webbplatsen). Dessa sidlås visas som en lista här. Härifrån kan man som systemanvändare låsa upp sidlås och som vanlig användare kan man låsa upp sina egna sidlås. Sidlås kan även låsas upp från den specifika sidan som är låst. Reglerna är sådana att man kan låsa upp sina egna sidlås och systemanvändaren kan låsa upp alla sidlås. Det finns också en behörighet Låsa upp sidlås, där man kan få rätt att låsa upp andras sidlås trots att man inte är inloggad som system. I kolumnen Sida ser man vilken sida som är låst. Användarkolumnen visar vem som för tillfället har låst sidan och i den sista kolumnen visas tiden när sidan låstes av användaren För att låsa upp ett sidlås så markerar man en sida i kolumnen för sida och sedan klickar man på knappen Lås upp. Knappen Uppdatera uppdaterar listan över låsta sidor. 19

24 3.2 Webbplatsinställningar Webbplats Här kan man fylla i information om webbplatsen, ställa in felsidor och en inloggningssida som gäller för hela webbplatsen. Namn: Namn på webbplatsen. Adress: DNS-adressen till webbplatsen. Klickar man på knappen Fler.. så öppnas ett nytt fönster där man kan lägga till fler adresser: För att lägga till en ny adress klicka på plustecknet. Texten Ny adress visas. Genom att dubbelklicka på denna text så kan man fylla i en ny adress. Tex om man vill att användarna bara ska kunna skriva southgate.se (och hoppa över www) så anger man det här. Eller om man även har domänerna southgate.nu och southgate.com så anger man att dessa adresser även skall gälla. OBS! Fyll inte i här! För att detta skall fungera måste adresserna även pekas till SiteVision-servern i DNS-servern. Denna adress används för replikeringsunktionen. Om replikering är uppsatt får denna adress inte ändras. Språk: Svenska (sv) är standardvärde men det finns även norska och engelska. För att ändra till norska skriv no och en för engelska. Titelutseende: Bestämmer utseende på sidans titel. Skrivs som velocity script. Inloggningssida: Om man kommer till en sida som kräver inloggning blir man automatiskt skickad till den inloggningssida som man angett här. Tänk på att inloggningssidan skall vara publik så att alla kan se sidan. Felsida: Om en sida inte finns kan man välja att skicka användaren till en sida med ett eget meddelande (Tex 20

25 Sidan du söker finns inte tillgänglig och sedan ange några länkar som användaren kan prova istället) istället för det vanliga 404 Page Not Found -meddelandet. Automatisk länkkontroll: Det går att ställa in att systemet automatiskt kontrollerar så att alla länkar är hela på förutbestämda tidpunkter. Detta gör man genom att kryssa i denna ruta och klicka på knappen Konfigurera. Ett nytt fönster öppnas: Här kan man välja om kontrollen skall ske vid ett visst tillfälle (tidsstyrd) eller om det skall ske kontinuerligt (Repetera var xx timme). Under fliken Notifiering kan man bestämma till vem ett e-postmeddelande skall skickas med en rapport från länkkontrollen. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till angivna adresser innehållande en lista över felaktiga länkar. För att ställa in serveransvarig se avsnitt 4.2 och redaktör se avsnitt Man kan också välja att fylla i sin egen e-postadress. 21

26 3.2.2 Avancerade inställningar Under denna flik kan man göra inställningar som tex om man vill ha sidlås eller länkkontroll påslagen vid publicering. Ärv..: Här kan man ärva mallar, bildarkiv och filarkiv om man har en en överliggande webbplats. Följ riktlinjer för WAI 1: WAI står för Web Accessibility Initiative och är riktlinjer för hur man gör webbplatser mer tillgängliga för personer med olika handikapp. I SiteVision innebär det att systemet aktiverar kontroll av riktlinjer för WAI som ex länkbeskrivningstexter, bildbeskrivningstexter osv. Genom att kryssa i denna ruta påminner man användarna att fylla i dessa texter. Aktivera IE image toolbar : I Internet Explorer 6 visas en bildmeny på bilden när man för muspekaren över en bild. Detta gäller bara bilder över en viss storlek, den visas inte på små bilder. I SiteVision har vi valt att stänga av denna bildmeny. Vill man aktivera den kryssar man i detta alternativ. Använd CSS kolumner: Om man inte vill använda layouter som är uppbyggda med tabeller vid mallbyggandet så kan man använda css-kolumner. Dessa beter sig dock lite annorlunda än tabeller, tex radbryter de om de inte får plats med innehållet i en kolumn. Man bör därför vara mer noggrann när man skapar mallarna och lägger till sidor (så att man följer måtten angivna i mallen). Använd sidlås: Här väljer man om man vill slå på funktionen sidlås, för att undvika samtida redigering. En sida låses så fort en modul eller en egenskap på sidan öppnas och släpps när man klickar på spara. Kontrollera interna/externa länkar vid publicering: Här väljer man om man vill slå på länkkontroll vid publicering. Om en länk är sönder så får man ett meddelande om detta redan vid publiceringstillfället. Förhindra HTML i text och tabell: Här kan man välja att förhindra att man kan skriva HTML-taggar i text och tabellmodulen. Utskrift: Här pekar man ut den standardmall som används vid utskriftsversion. Den används på alla mallar som inte har valt en specifik utskriftsmall. För att välja en specifik utskriftsmall, gå till Sidmallar och den mall som skall ha en specifik utskriftsmall. Högerklicka, välj Egenskaper och fliken Sidmall. Peka ut utskriftsmallen. 22

27 3.2.3 Alias Här kan man skapa kortadresser till olika ställen på sidan eller till hela webbplatsen. Adresserna i SiteVision är uppbyggda med hjälp av det id som webbsidan använder i systemet. Detta är ganska långt och därför blir adresserna relativt svårlästa som exempelvis SiteVision har därför en inbyggd aliasfunktion som man kan använda för att korta av adresser till ett läsbart format enligt följande: där alias kan vara tex. login. Denna adress kopplas sedan till önskvärd sida i SiteVision. Detta gör man genom att klicka på plusknappen. Ett nytt fönster öppnas: Här fyller man i det nya namnet och bläddrar fram adressen till sidan som man vill ha en snabbadress till. Istället för att skriva hela sökvägen eller leta i menyer kan man nu skriva demowebb/login (i detta exempel är adressen till webbplatsen demowebb) så når man inloggningssidan enkelt. 23

28 3.2.4 Snabbkommandon Med snabbkommandon kan man navigera på webbplatsen med hjälp av förinställda snabbkommandon. Här kan man ställa in dessa kommandon. För att lägga till ett snabbkommando, klicka på plustecknet. Ett nytt fönster öppnas och man får fylla i Namn (snabbkommando) och Adress (vart kommandot skall gå). 24-timmarsmyndigheten ger en vägledning om vilka tangenter som skall användas till vad: S Hoppa direkt till textinnehållet på sidan 0 Om webbplatsen, tillgängligghetsinformation 1 Startsida 2 Nyheter 3 Webbkarta 4 Sökfunktion 5 FAQ 6 Hjälp 7 Kontakt Hur man aktiverar dessa snabbkommandon beror på vilken webbläsare och/eller vilket operativsystem som används. I Internet Explorer på Windows aktiverar man snabbkomandot Startsida med ALT+1 efterföljt av Enter. OBS! För att man skall få snabbkommandot S att fungera får man skapa en extern länk till namnet på innehållsytan. T.ex. om innehållsytan på sidorna heter Mittenspalt skapar man en extern länk till #Mittenspalt. 24

29 3.2.5 Strukturer Med strukturer kan man plocka ihop en alternativ navigering genom att peka ut befintliga sidor med strukturrot och på så sätt skapa en navigering av sidor som egentligen ligger på andra ställen på webbplatsen. Under fliken Strukturer kan man alltså ställa in en sådan vy. Vill man till exempel att nyhetsredaktörerna som bara lägger till nyheter och pressklipp skall kunna få upp ett menyalternativ där de bara ser de sidor som de får redigera så klickar man på plustecknet. Ett nytt fönster öppnas: Namn: Ett namn på den alternativa strukturnavigering som skapas. Strukturrot: Här pekar man ut den mapp/sida som man vill skall synas i menyn vid navigatorn. Här fyller man i det namn som man vill visa i menyn vid navigatorn samt pekar ut den mapp eller sida som ingår i den alternativa strukturnavigeringen. Spara och uppdatera sidan. I menyn vid navigatorn finns nu ett extra alternativ: Väljer man Strukturer -> Nyhetsredaktörer visas de sidor som ligger under Nyheter i en navigering istället för att visa hela Navigatorn. 25

30 Struktursida, strukturmapp och strukturlänk Med struktursida, strukturmapp och strukturlänk kan man visa en eller flera sidor på flera ställen på webbplatsen på ett enkelt sätt. Ungefär som länkad modul fast det gäller sidor. Dessa strukturnavigeringar kan man lägga till var som helst på webbplatsen, de skapas med ikonen Ny sida. Det finns tre sorter: Struktursida: En sida som man ger ett eget namn och pekar ut. Strukturmapp: En mapp som man ger ett namn och pekar ut. Strukturlänk: En länk som man ger ett namn och pekar ut. OBS! Under en strukturmapp, sida kan man bara lägga andra strukturmappar/länkar/sidor. Detta eftersom man när som helst kan ta bort en struktur. Med dessa strukturer kan man alltså plocka ihop en alternativ navigering genom att peka ut befintliga sidor med struktursidor och på så sätt bygga upp en hel delgren för utvalda sidor som exempelvis bara gäller studenter. Samma publiceringregler gäller för dessa sidor som för vanliga, dvs att namnet man ger sidorna speglas ut i menyer osv. Det går inte att redigera sidorna eftersom de bara speglar en annan sida som ligger någon annanstans på webbplatsen. 26

31 3.2.6 Innehållsytor Under denna flik kan man lägga till innehållsytor och mallytor som man använder när man skapar mallar. De är till för att definiera namn på ytor. En innehållsyta är en yta som är markerad för användaren. Här får användaren lägga till eget innehåll på webbsidan. Innehållsytor används även för att skapa namn i HTML-koden (bokmärken) för att exempelvis synskadade ska kunna hoppa direkt till innehåll. En mallyta används för att markera att en yta går att förändra i nästa mall som bygger på den aktuella mallen. Man bör namnge innehållsytorna/mallytorna med olika namn för att undvika ihopblandning. För att skapa en ny innehållsyta/mallyta klickar man på plustecknet. Ett nytt fönster öppnas där man kan fylla i namnet. Klickar man på ikonen Egenskaper kan man byta namn på innehållsytan vid exempelvis stavfel. OBS! Två innehållsytor eller mallytor får inte ha samma namn på en sida! OBS! Däremot är det bra om man använder samma namn på en innehållsyta på alla mallar.tex att alla mallar har en innehållsyta som heter Mittenspalt. Om man byter mall på en sida följer normalt inte innehållet med till den nya mallen. Men om man byter mall på en sida till en mall med en innehållsyta med samma namn som den gamla mallen så följer innehållet med. 27

32 3.2.7 RSS import Under RSS import kan man ställa in de externa RSS källor som man vill använda på sin webbplats. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data från en extern RSS-källa som uppdateras automatiskt när en ny nyhet inkommit. Därmed uppdateras din webbplats med de senaste nyheterna på ett enkelt sätt. När man öppnar fliken ser man redan uppsatta RSS-källor: För att lägga till en ny RSS källa klickar man på plustecknet. Ett nytt fönster öppnas: Här fyller man i adressen till en RSS källa, ger den ett namn (beskrivning) och ställler in hur ofta källan skall uppdateras. Töm cache om förbindelsen med källan förloras: Denna kan man fylla i om man inte får kontakt med källan så tömmer den sig själv och sidan visar ingenting. Fyller man inte i denna och förbindelsen med källan förloras visas gamla nyheter. OBS! För att hitta adresser till externa RSS källor kan man exempelvis söka på RSS på Google Vill man exportera sina egna nyheter som RSS gör man dessa inställningar i nyhetsmodulen. 28

33 3.2.8 Utökad tillgänglighet Utökad tillgänglighet visar en absolut positionerad webbplats på ett grafiskt enklare sätt. Det är bra för att öka tillgängligheten för de besökare som behöver öka teckenstorlek. Denna funktion används i kombination med modulen Anpassat läge. OBS! Används inte när man arbetar med dynamiska mallar. Ändra mall: Kan användas för att ändra utseendet på inställningar. Används bara om man är väl insatt i skriptspråk. Formatmall: Formatmall som används för malldelen tex menyer och flernivålänkar. Formatmallsstorleksändring: Procentuell storleksförändring av alla formatmallar. Bakgrundsfärg: Bakgrundsfärg på sidan. Förgrundsfärg: Färg på alla formatmallar. Åtsidosätter formatmallarnas egna inställningar. Alla länkar blir understrukna och blåa för att sidan skall bli lättare att tyda. 29

34 3.2.9 Redaktörer Under fliken Redaktörer kan man sätta upp att en bestämd person får en notifiering med e-post när en person som ej har rätt att publicera en sida vill få en sida publicerad. Redaktören får då godkänna och publicera sidan. För att denna funktion skall fungera måste man sätta upp ett metadatavärde av typen Användare. 1. Högerklicka på webbplatsen och välj fliken Metadata under fliken Allmänt. 2. Lägg till metadata av typen Användare. 3. Under beskrivning kan man fylla i Redaktör och välja Metanamn DC.Publisher. 4. Under fliken Användare väljer man att visa den användarinformation som man vill. T.ex. Användarens helan namn, Användarnamn eller E-postadress. Klicka OK. 5. Nu är man åter på fliken Metadata. Här syns den nya metadatadefinitionen Redaktör. Klicka på den röda gubben och bläddra fram den person som skall vara redaktör i katalogen. Klicka OK. Nu visas denna persons e-postadress i fältet. 30

35 6. Klicka OK för att stänga fönstret Egenskaper. Spara sidan. 7. Högerklicka på webbplatsen och välj Webbplatsinställningar och fliken Redaktörer. Kryssa i rutan Aktivera redaktörsnotifiering och leta därefter upp det metadata som heter Redaktör i listan under Definition. När man har gjort detta syns redaktör under denna flik: För att redigera hur e-postmeddelandet skall se ut kan man klicka på knappen Konfigurera.. Avsändare: Om man lämnar denna tom så ser man den e-postadress som den användaren som vill publicera någonting har har inlagd i katalogen. Ämne: Här kan man fylla i ett ämne tex Sida för publicering som kommer att stå som ämne (subject) på alla e-post man får för publicering. Mall: Under mall kan man se hur e-postmeddelandet kommer att se ut. Det går även att göra förändringar i mallen. 31

36 3.3 Utseende Webbsida Här kan man ändra inställningar för enskilda webbsidor med inställningar för bland annat bakgrundsfärg. Bakgrund: Om man vill ändra bakgrunden på webbsidan klickar man i denna kryssruta. Under Bakgrundsfärg kan man välja bland fördefinierade färger eller välja färg själv genom att klicka på <Välj annan färg>. En färgväljare kommer att visas där man kan välja färg på flera olika sätt (Se avsnitt 3.7). Vill man ha en Bakgrundsbild bläddrar man fram till aktuell bild genom att klicka på Bläddra. Om inte bakgrunden är aktiverad så hämtas bakgrundsinställningar från sidans mall. Popup-fönster: Om man vill att ett popup-fönster skall öppnas när sidan laddas kryssar man för denna ruta. Det kan vara ett viktigt meddelande eller liknande som man vill visa i ett popup-fönster när startsidan öppnas. OBS! Kom ihåg att många stänger av pop-up fönster i sina webbläsare. OBS! Sidan måste publiceras för att man ska kunna se att popup fungerar. Titel: Här fyller man i den titel som webbläsaren visar uppe i vänstra fönstret. Fyller man inte i någon titel använder den startsidans namn på alla sidor. Publiceringsdatum: Här kan man ändra publiceringsdatum på en sida i efterhand. Exempelvis kan man använda det för att återpublicera en nyhet för att nyheten skall komma överst i nyhetsmodulen igen. Sidan synlig i sökmotorer: Detta alternativ kryssar man i om man vill att sidan skall vara synlig i sökmotorer. Detta gäller både inbyggda sökmotorn och externa sökmotorer- Den inbyggda sökmotorn tar inställningarna direkt till skillnad från externa som exempelvis Google. 32

37 3.3.2 Formatmallar Centralt på webbplatsen lagras formatmallar som används för all textformatering på hela webbplatsen, t.ex. för texter, tabeller och menyer. Dess funktion är att styra så att webbplatsen alltid ser enhetlig ut. Detta medför i sin tur att den enkelt går att bygga om. Under Formatmallar finns de formatmallar som är tillgängliga på webbplatsen. Här kan man också lägga till fler formatmallar. Det finns ingen begränsning i antal formatmallar eller namngivning på dessa. I vänsterdelen visas de olika formatmallarna. Namnen och ordningen som visas här är densamma som visas i de olika modulerna som använder formatmallar. Längst ner finns knappar för att skapa nya och ändra ordning på formatmallarna. När en ny webbplats skapas finns det normalt en formatmall som heter Brödtext. Både namn och inställningar på denna är ändringsbara. För att lägga till en formatmall klickar man på plustecknet. En text Ny formatmall visas i rutan till vänster. För att ändra namnet på den klickar du i namnfältet och skriver in ett nytt namn. I beskrivningsfältet går det att lägga en extra beskrivning till formatmallen, tex "Första rubriken på sidor". Denna text kommer att synas som alternativtext när du för musen över alternativet. Klicka på knappen Egenskaper för att ställa in egenskaper för just den här formatmallen. Här kan man ställa in bland annat typsnitt och färger. Det går också att ställa in om formatmallen skall ha någon rubriknivå (H1-H6), om formatmallen bara skall få användas i vissa moduler eller av vissa användare. Egenskaper för formatmall Här bestämmer man exakt hur formatmallen skall se ut. Det som går att ställa in är: 33

38 Typsnitt: Här kan man välja mellan typsnitten Arial, Georgia, Courier, Helvetica, Times New Roman och Verdana. Dessa är så kallade webbsäkra typsnitt dvs de flesta användare har dessa typsnitt på sina datorer. Storlek: De vanliga storlekarna finns att välja i listan. Det går även att skriva in önskad storlek. Alla storlekarna anges i pixlar. Radavstånd: Formatmallens radavstånd. Normal är standard.här kan man tex fylla i procent. Fet: Om man vill att formatmall skall vara av fet stil så kryssar man för detta alternativ. Kursiv: Om man vill att formatmall skall vara av kursiv stil så kryssar man för detta alternativ. Understrukna länkar: Om formatmallen skall vara understruken vid länkar fyller man i detta alternativ. Oftast aktiverad i textmassor och avaktiverad i menyer och liknande. Omskalbar: Formatmallen skalas om vid nyttjandet av modulen Teckenstorlek. Detta bör man fylla i om man anger formatmallarna i pixlar och om man baserar webbplatsen på dynamiska mallar. Färg: Formatmallens färg. Här visas de färger som är uppsatta under webbplatsfärger. Förhandsgranskning: I denna ruta visas de inställningar man gör. Till höger finns tre rutor (grå vit -svart) som bestämmer bakgrundsfärgen i förhandgranskningen. Detta kan vara bra om man tex använder vit text eftersom texten då inte syns om man har vit bakgrund I exemplet ovan har vi skapat en formatmall som är av typsnittet Verdana, storlek 16 med normalt radavstånd. Texten skall vara fet och omskalbar. Eftersom textfärgen är grön så behöver vi inte ställa om den vita förhandsgranskningen. OBS! Vill man använda relativa mått, em, är det bara att skriva in det i storleksrutan för en formatmall. Denna formatmall skall vara märkt BODY och skall inte används till något annat än att vara en grund för de andra formatmallarna att utgå från. Alla länkegenskaper skall sättas till 100% på denna formatmall. Resterande mått får man fylla i med procent utifrån den formatmall där man satt em-måttet. Tex brödtext 100%, underrubrik 130%. Glöm inte att ändra länkegenskaper om de används. Ingen formatmall får ha CSS klassnamn BODY. Inga klassnamn bör heller börja på bokstaven H eller T då Netscape 4 tolkar detta som rubriker. Tips! 11px motsvarar ungefär 0.85 em Länkegenskaper Under fliken Länkegenskaper kan man välja att ändra utseendet på länkar. Normalt visas länkar med samma inställningar som brödtext, med undantaget för om "Understrukna länkar" är aktiverat eller inte. 34

39 För att ändra utseendet på länkar kryssar man i rutan och klickar sedan på knappen vid respektive rad. Fönstret Egenskaper för formatmall öppnar sig och man kan ställa in hur länken skall se ut. Det finns fyra olika "typer" av länkar som går att särskilja. Dessa är: Länkar: Det är alla länkar som inte omfattas av någon av de nedre. Normalt alla på en webbsida. Markerade: Den länk som är under musmarkören. Denna används för att få sk. hovereffekt Aktiva: Länkar som är "nedtryckta". Besökta: Länkar som besökaren redan varit på. Under fliken Länkar finns även en inställning för vilket CSS klassnamn som formatmallen ska ha. Namnet är normalt automatiskt genererat från formatmallsnamnet men det går att skriva in ett eget. Detta namn kan refereras från egenutvecklade moduler eller HTML-kod i HTML-modulen Avancerat Under fliken Avancerat kan man göra ytterligare inställningar för formatmallen: Formatmall vid radbrytning/stycke: Denna inställning gäller enbart för textmodulen. Gör man t.ex. en radbrytning kanske man vill behålla sammaa formatmall medan gör man en styckebrytning kanske man vill ha en ny rubrik automatiskt, t.ex. normal. Formatmallsgrupp: Här anger man om formatmallen gäller för text, meny eller övriga moduler. Egna style parametrar: Här kan man lägga till egna dekorationer på formatmallen med hjälp av stilmallar (CSS) Används för rubriknivå: På rubriker sätter man vilken rubriknivå som skall gälla för den aktuella formatmallen, det går att sätta H1 H6. Det skall bara finnas en formatmall som har en viss rubriknivå dvs två formatmallar skall inte båda ha rubriknivån H2. 35

40 Används för BODY: Om detta är formatmallen som används för BODY (brödtext på hela siten) så väljer man Ja. Det får bara finnas en BODY på webbplatsen Moduler Under moduler kan man bestämma i vilka moduler den här formatmallen skall kunna användas. Gör man vissa formatmallar som gäller enbart för menyerna kan man kryssa i dessa här. Här finns alla moduler i SiteVision listade och det är bara att markera de som skall gälla för den här formatmallen Roller Här kan man avgöra om man har skapat en formatmall som bör användas med försiktighet (ex en röd text för att dra åt sig uppmärksamhet) vilka som har rätt att använda den. Rollerna som finns uppsatta på denna webbplats är Webmaster, Redaktlr, Informatör och Läsare. I exemplet nedan har alla roller rätt till den formatmall som vi skapade tidigare Sätta rubriknivåer för innehållsförteckning För att skapa en innehållsförteckning så måste man använda rubriker som är uppsatta som H2-H6. För att vara säker på att tex underrubrik är av typen H2-H6 kan man kontrollera det under webbplatsen. Högerklicka och välj Egenskaper -> Utseende -> Formatmallar. Markera tex. underrubrik och välj Egenskaper. Välj fliken Avancerat: 36

41 Under alternativet Används för rubriknivå skall det stå H2, H3, H4, H5 eller H6. 37

42 3.3.8 Webbplatsfärger Här kan man lägga till webbplatsfärger. Det är dessa färger som finns fördefinierade i de dialogrutor där man får välja färg. Här är det bra att lägga till företagets färger så att de blir lättillgängliga att använda för de som skall använda verktyget. Detta hjälper till att skapa ett enhetligt utseende på webbplatsen. Färginställning: För att lägga till en färg klickar man på plustecknet. En vit ruta läggs till längst ner i fönstret med färgerna. Markera den vita rutan och fyll sedan i Namn, Beskrivning (valfritt) och välj en Färg genom att klicka på Färg. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja färg genom en färgskala, RGB, webbsäkra färger eller genom att ta en färg med hjälp av pipettverktyget. Här kan man klicka med musen över den stora rutan till vänster tills man hittar en färg man vill ha. Den aktuella färgen visas under Granska. Du ser RGB-värdet (Röd-Grön-Blå)för den aktuella färgen. När du har hittat rätt färg klickar du OK. Ett annat sätt är att fylla i HSB-värdet. HSB är en förkortning för Hue (färgton)-saturation (färgmättnad)brightness (ljusstyrka). Det är en färgmodell för att ange färger. Värdet för färgtonen anger nyansen, färgmättnad är kulörens styrka medan ljusstyrkan är färgens klarhet. 38

43 Röd-Grön-Blå Här kan man ange RGB-värdet för att hitta rätt färg. (Då anger man värdet för rött, grönt och blått. Ex är 255 Röd, 0 Grön 0 Blå en rent röd färg, 255 Röd, 255 Grön, 255 Blå en helt vit färg. Ett annat sätt är att fylla i HTML hexsträng. I HTML använder man hexadecimala nummer (som baseras på 16) för att ange färger(från tal 0-9, bokstav A-F). Färgkoder i HTML anges med sex siffror. De två första talen är mängden rött, tal tre till fyra är mängden grönt och tal fem till sex är mängden blått. Webbsäkra färger Använd någon av följande Webbsäkra färger om du vill vara säker på att färgen inte blir kornig vid visning på bildskärmar med 256 färgers visning. Klicka på en färgruta och tryck OK. Pipettverktyget Med pipettverktyget kan man ta färgprov från en bild och spara den färg man vill använda. För att ta ett färgprov klicka på pipettverktyget (ikonen ). Ett fönster öppnas som visar en förstoring över allt vad du för musen över. Tex om man för muspekaren över ikonen Dölj sidolist så kan man välja den gråaktiga färgen genom att klicka en gång med vänster musknapp på den (färgen låser sig då) och sedan välja OK. Om man har klickat en gång och låst förstorningsglaset och ångrat sig så får man trycka ner musknappen och dra den ut från förstorningsglaset för att den skall komma igång igen. 39

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version R1A Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 2.1 Dynamiska mallar... 3 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2 Inställningar

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer 1.1. Manual SiteVision 2.1 - för administratörer Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...4 2 Om mallar... 4 2.1 Dynamiska mallar...6 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 7

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer Manual SiteVision 2.0 för administratörer Senselogic AB Version 1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar... 1 2.1Dynamiska mallar...3 2.1.1Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2Inställningar

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.3_03 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information...3 3.1.2

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bygga mallar Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Begrepp... 1 1.1 Innehållsyta... 1 1.2 Mallyta... 2 1.3 Layouter... 3 1.3.1 Fliken marginaler... 1.3.2 Fliken Inställningar... 1.3.3

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

1 Detta fält hämtar värdet från den primära adressen på webbplatsen. Kontrollera att den primära adressen stämmer under "Webbplatsinställningar".

1 Detta fält hämtar värdet från den primära adressen på webbplatsen. Kontrollera att den primära adressen stämmer under Webbplatsinställningar. Tillgänglighetsanpassning SiteVision För att göra webbplatsen mer tillgänglig i SiteVision har vi samlat några tips. Tipsen gäller hur man kan ställa in centrala inställningar i SiteVision, vilka moduler

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Bildbanken hanterar högupplösta bilder och skalar automatiskt om dem till ett antal fördefinierade storlekar. Besökarna

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Sida 1 av 13. Standardwebben. Användarguide för standardwebben. Limepark AB Telefon (växel)

Sida 1 av 13. Standardwebben. Användarguide för standardwebben. Limepark AB Telefon (växel) Sida 1 av 13 Standardwebben Användarguide för standardwebben Sida 2 av 13 Grundläggande uppsättning av en ny webbplats utifrån standardwebben Export/import Logotyp i sidhuvudet Färgschema Adresser Adressompekningar

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sida 1 av 16 Sveriges Kommuner och Landsting Användarguide för skl.se Sida 2 av 16 Sidhuvud och sidfot Verktygsmenyn Menyer i sidfot Undermeny Startsidan Temarutans bakgrundsbild Temarutans text Temarutans

Läs mer

Handledning för. Webbpublicering

Handledning för. Webbpublicering Handledning för Webbpublicering 2 Innehåll Inloggning... 3 Redigeringsläge... 3 Navigator... 4 Redigeringsyta... 5 Redigera text på en webbsida... 6 Validera text... 6 Skapa klickbar länk... 7 Ladda upp

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager Manual för 2.5 KALAS Sitemanager 1. INTRODUKTION...1 1.1 SYSTEMKRAV...1 1.1.1 Visning av sidor...1 1.1.2 Produktion av sidor...1 1.1.3 Inloggning...1 2. KALAS SITEMANAGER...3 2.1 LÄGGA TILL EN WEBBSIDA...4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Användarhandledning för redaktörer www.fi.se Dokumenthistorik Version: Skapat datum: Ändrat datum: Kommentar: Utarbetad av 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Innehållsförteckning 1 Inledning... 4

Läs mer

Sirius Web Portal Manual Informatörer

Sirius Web Portal Manual Informatörer Manualen skall uppgraderas Sirius Web Portal Manual Informatörer Denna manual beskriver användningen av det förenklade användargränssnittet i Sirius Web Portal, version 4.0. Manualen är uppdelad i tre

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 - för användare

Manual SiteVision 2.0 - för användare Manual SiteVision 2.0 - för användare Senselogic AB Innehållsförteckning 1 Om SiteVision... 1 2 Arbeta med SiteVision... 1 2.1 Starta SiteVision...1 2.2 Navigator...2 2.2.1 Menyn i Navigatorn... 3 2.2.2

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer