SiteVision - manual för administratörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteVision - manual för administratörer"

Transkript

1 SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version R1A

2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision Om mallar Dynamiska mallar Skapa en mall med ett sidhuvud Inställningar egenskaper för layout Fliken marginaler Fliken Inställningar Utseende, fliken Dekorationsegenskaper Bygga ny mall - enkel Bygga ny mall meny och innehåll Bygga ny mall meny, innehåll och sidfot Utskriftsmall Absoluta mallar Egenskaper för webbplats Allmänt Information Versioner Metadata Lägg till metadatafält Fliken allmänt Fliken Sök Fliken Avancerat Användning av metadata Metadata (Mallar) Prenumeration Anmälan Notifiering Avbeställ prenumeration Statistik Sidlås Webbplatsinställningar Webbplats Avancerade inställningar Alias Snabbkommandon Strukturer Struktursida, strukturmapp och strukturlänk Innehållsytor RSS import Utökad tillgänglighet Redaktörer Utseende Webbsida Formatmallar Egenskaper för formatmall Länkegenskaper Avancerat Moduler Roller Sätta rubriknivåer för innehållsförteckning Webbplatsfärger Röd-Grön-Blå Webbsäkra färger Pipettverktyget Punktlistor Formatmallsmappning Färgmappning... 57

3 Dekorationer Hur man använder en dekoration Säkerhet Behörighet Katalogtjänster Inloggningsmetoder Aktiva användare Användarprofiler Hur man använder profiler: Egenskaper för server Allmänt Serverinformation Information Server E-post Java-plugin Licens Metadata Schemahanteraren Säkerhet Behörigheter Katalogtjänster Aktiva användare Replikering Fliken Replikering Fliken replikeringskällor... 75

4

5 1 Om SiteVision Detta är en manual för administratörer, som främst tar upp inställningar på webbplatsen och servern. Ett viktigt inslag är också hur man bygger mallar. För att läsa mer om modulerna i SiteVision, se manual för användare. 2 Om mallar Uppbyggnaden av en webbsida i SiteVision baseras på sidmallar. Detta för att webbplatsen skall få ett enhetligt utseende och att användare i organisationen lätt skall kunna lägga till en webbsida som har en viss sidmall. Gör man ändringar i mallen slår de igenom på alla webbsidor som baseras på den mallen. Administratören bygger upp ett antal mallar som användarna sedan kan använda när de skapar webbsidor. Det kan vara bra att bygga upp mallarna i flera olika steg med delmallar. Utgå från minsta gemensamma komponent som webbsidorna skall ha, det kan vara tex vara sidhuvud, meny osv. Dock bör man sträva efter att ha så få sidmallar som möjligt, eftersom det gör underhållet av webbplatsen enklare. Sidmallar i SiteVision är egentligen en vanlig webbsida som vid visning slås samman med aktuell sida. Sidmallar kan också bygga på andra sidmallar. Då kommer den sammanlagda mallen att slås samman med aktuell sida vid visning. Man kan byta mall på webbsidor genom att högerklicka på sidan och välja menyalternativet Byt mall. Mallen kommer att bytas direkt men för att det skall synas i visningsläget måste man publicera sidan. Detta gäller även om man byter mall på en sidmall. Varje sidmall som skapas kommer att synas vid skapande av nya webbsidor. Om man tex skapar en mapp i mallstrukturen som heter Delmallar så visas även en flik i fönstret Ny sida som heter Delmallar. Sidmallar visas som en lista under den mapp de ligger i. Sidmallar som inte ligger i en mapp hamnar under fliken Mallar för. Det går att fylla i en beskrivning för varje mall. Där man hjälper användarna att tala om när den mallen skall användas. Detta gör man genom att högerklicka på en mall och väljer Egenskaper. Välj fliken Sidmall och fyll i en beskrivning. Efter att man sparat detta så syns beskrivningen när man skapar en ny sida. 1

6 I SiteVision kan man bygga mallar på två olika sätt: absolut eller dynamiskt. Absoluta mallar innebär att man drar ut en modul och placerar den på en absolut position. Detta innebär att man enkelt kan flytta positionen genom att flytta den i redigeringsytan till den plats man önskar. Genom att dra i kanterna på modulerna kan man också ändra modulens storlek. I exemplet nedan läggs en textmodul ut på en absolut positionerad plats och en bildmodul under den: Fyller man dock på med text eller ändrar storleken på typsnittet så kan det se ut så här om glömmer att även flytta underliggande bild: Dynamiska mallar innebär att modulerna placeras ut i förhållande till varandra. Exempelvis kan man placera ut en modul som alltid ligger 20 pixlar från vänsterkanten och det är alltid 10 pixlar avstånd mellan modulerna. Ökar textmängden eller textstorleken så flyttas modulerna i förhållande till varandra. Dynamiska mallar är lite besvärligare att bygga upp men samtidigt behöver man inte tänka på att en modul kan råka flöda över en annan modul vilket kan hända när man arbetar med absoluta mallar. Om textstorleken ökar eller om man fyller på med mer text så ökar utrymmet för texten och det är fortfarande samma avstånd till bilden. 2

7 2.1 Dynamiska mallar Innan man börjar bygga mallar dynamiskt är det bra att fundera ut vilken den minsta komponenten i mallbyggandet är (det som ser likadant ut på alla sidor) och börja med att bygga den mallen. Alla andra mallar kan sedan baseras på denna mall. Det är dock bra att veta hur övriga mallar skall se ut eftersom man måste planera för nästa mall redan vid skapandet av första mallen genom att skapa mallytor. Mallytor innebär områden som man har rätt att ändra på vid byggandet av nästa mall. När man har funderat ut hur mallarna skall se ut börjar man med att bygga den första mallen. Detta gör man genom att skapa en ny mall när man står i läget Sidmallar1. Markera mallar och välj Ny Sida (första ikonen i verktygsraden) Fyll i namn på mallen och klicka OK. Ett nytt fönster öppnas, Skapa mall. Här kan man välja mellan tre olika alternativ beroende på om man vill bygga mallen från början eller om man vill ha lite hjälp med layouter utdragna för tex sidhuvud, meny, sidfot. Har man kommit fram till att det bara är sidhuvudet som är gemensamt för samtliga webbsidor bygger man en mall baserad på en Blank mall. Om alla webbsidor skall ha ett sidhuvud, en meny och en sidfot kan man man använda sig av en av de förbyggda standardmallarna. Klicka på de olika ikonerna för att få mer information om vad standardmallarna innehåller. 1 För att komma till läget Sidmallar så klickar man på menyn i högra hörnet i Navigatorn och väljer Sidmallar. 3

8 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud I detta fall skall vi enbart skapa ett sidhuvud så vi utgår från en blank mall. I innehållsrutan syns den tomma mallen. I redigeringsytan är det tomt. Nu kan man börja att bygga upp mallen. När man bygger mallen är det bra att tänka i form av rader och kolumner. Rader använder man om man har information staplad på varandra ex en logotyp med en flernivålänk under och kolumner används exempelvis om man vill ha en logotyp och därefter ett namn till höger om logotypen. Oftast använder man både rader och kolumner när man bygger upp sin mall. Vill man bygga ett sidhuvud med en logotyp, ett namn och en sökruta bredvid varandra använder man en layout som är kolumnvis. Därför börjar vi med att lägga till en layout kolumnvis, detta gör man genom att högerklicka på layouten Mall: Vi får en ny layout som heter Layout och är placerad under Mall. För att byta namn på layouten så högerklickar man på layouten och väljer alternativet Byt namn. Fyll i det nya namnet och tryck enter för att det nya namnet skall gälla. I exemplet byter vi namn till Sidhuvud. Nu kan man börja att lägga till de moduler som man vill använda. Först vill vi lägga till en logotyp och markerar Sidhuvud och lägger till bildmodulen. Markera återigen Sidhuvud och lägg till modulerna Text och Sök. Lägger man till en layout eller modul för mycket så högerklickar man på modulen i Innehåll och väljer alternativet Ta bort. OBS! Står man på fel position i Innehåll när man skapar en en modul/layout så får man dra modulen/layouten till rätt plats. Detta gör man genom att hålla nere SHIFT och samtidigt dra med musen. 4

9 Mallen har fått följande utseende: Nu kan vi förbättra utseendet på mallen genom att sätta avstånd och marginaler samt placera ut modulerna bättre. Detta gör man genom att stå på layouten/modulerna, högerklicka och välja alternativet Egenskaper. Det finns olika inställningar under layouter och moduler. Gör vi inställningar på layouten så gäller de alla underliggande moduler. I detta exempel kan det vara lämpligt att ställa in att modulerna skall placeras i mitten (middle) samt ställa in marginaler. Vi ställer in att marginalen till vänsterkant skall vara 10 pixlar samt 5 pixlar upptill och nertill. Vi kan också ställa in en svart ram runt första raden. 2.2 Inställningar egenskaper för layout Fliken marginaler Under fliken Marginaler kan man ställa in avstånd och marginaler för att placera modulen där man vill ha den. Eftersom man inte kan flytta modulen genom att dra i modulen så flyttar man dem genom att ange avstånd och marginaler. Dessa mått anges alltid i pixlar. Avstånd <------> Marginaler < > Avstånd: Avstånd är utrymmet mellan objektets kant och innehållet i ett objekt. Det går att ställa in avstånd i pixlar upptill, nertill, till vänster och höger. Marginaler: Marginaler är utrymmet mellan två objekt dvs utanför objektet. 5

10 2.2.2 Fliken Inställningar Bredd: Här kan man ange en fast bredd för sidan i pixlar. Tex om man vill optimera siten för 800x600 så kan man ställa in en lämplig bredd här (dock tar ju sidokanten upp lite utrymme i webbläsaren så man kan inte fylla i 800 om man vill att hela sidan skall synas utan scroll, välj t.ex. 760px). OBS! Både marginaler och avstånd läggs på den totala bredden. Vill man t.ex. att en sida skall skall vara 760 pixlar bred med 10 px marginal/avstånd till vänster och höger så sätter man bredden till 740 px, marginal/avstånd vänster 10 px och marginal/avstånd höger 10px. Använd allt tillgängligt utrymme: Denna ruta markerar man om man vill att kolumnen skall använda hela bredden på kolumnen. Har man satt bredden på webbsidan till 760 px och exempelvis har tre kolumner varav två kolumner har fast bredd (t.ex. 200 px) så kommer den kolumnen som har Använd allt tillgängligt utrymme att använda allt utrymme som finns kvar dvs 360 px: 200 px Använd allt 200 px Vill man att webbsidan alltid skall använda allt utrymme man har på skärmen så skall alla layouter ha rutan Använd allt tillgängligt utrymme ikryssad. Rendreringsmall: Här kan man ändra layouten från kolumner till rader om man kom på att man valde fel eller om man helt plötsligt vill bygga siten på ett annat sätt. Vertikal justering: Här anger man hur man vill att modulerna skall placeras på raden. Alternativen som man kan välja är top, middle eller bottom. Horisontell justering: Här anger man hur man vill att modulerna skall placeras kolumnvis, Alternativen är left, center och right. Mellanrum: Här kan man ställa in ett mellanrum som man alltid vill att modulerna skall ha mellan varandra. Tex om man har en innehållsyta där man får lägga ut moduler så staplas modulerna normalt på varandra utan mellanrum. Ställer man dock in ett mellanrum på tex 10 pixlar så ser utseendet mycket bättre ut och den som lägger till nya modulen slipper att göra en inställning varje gång. Använd som innehåll på sidor: Denna ruta används automatiskt av systemet. Denna blir automatiskt ikryssad på alla layouter som konverteras till innehållsytor. Om man avmarkerar denna så kommer exempelvis inte sökmotorn att ta med denna layout/modul i sökningen. 6

11 2.2.3 Utseende, fliken Dekorationsegenskaper Kanttjocklek: Denna ställer man in om man vill man ha en ram runt modulen eller layouten. Tjockleken anges i pixlar. Denna inställning blir en hel ram. Vill man bara göra ett streck får man använda alternativet Egen stil och skriva egna stilmallar (CSS). Kantfärg: Här ställer man in vilken färg man vill ha på kantlinjen. Bakgrundsfärg: Här kan man ställa in en bakgrundsfärg. De färger som syns är de som finns uppsatta på webbplatsen. Om man har rättigheten att själv välja en färg får man göra det med alternativet Välj annan färg. Bakgrundsbild: Här kan man välja en bild som man vill ha som bakgrundsbild. Är bilden för liten så upprepar bilden sig så att den täcker hela bakgrunden. Flöde: Här kan man välja att modulen skall flöda höger eller vänster eller inte flöda alls. Modulen flödar i förhållande till den modul som ligger nedanför aktuell modul. Om den aktuella modulen är en bildmodul och man vill att modulen skall flöda höger så väljer man alternativet Flöda höger. Egen stil: Här kan man själv anpassa utseendet på modulen eller layouten med hjälp av silmallar (CSS). Ett exempel om man vill ha en tunn svart linje under modulen så kan man tex skriva: border-bottom:1px # solid Denna talar om att det skall vara en ram(border) som ligger nertill (bottom) som är 1 pixel bred och svart färg (#000000) samt att linjen skall vara heldragen (solid) Ett annat exempel kan vara om man vill centrera en text i en modul: text-align:center Ange ett semikolon (;) om du skriver fler kommandon i Egen stil tex om du vill ha ramar både upptill och nertill: border-top:1px # solid; border-bottom:1px # solid Vill man lägga till ytterligare en kolumn med t.ex. en flernivålänk så markerar man Mall, högerklickar och väljer Ny layout kolumnvis. Vi ställer oss på den nya layouten och lägger till en flernivålänk (finns under Navigation). Strukturen på mallen ser därmed ut så här: 7

12 Därefter går vi in på Egenskaper på den nya layouten och väljer avstånd: 10 px till vänster. Och resultatet ser ut så här: Nu känner vi oss nöjda med sidhuvudet men vi måste nu markera ytan som vi skall kunna fortsätta att bygga mallar på, sk mallyta. I exemplet ovan vill vi bara använda området under sidhuvudet för att kunna skapa en meny, ett innehållsområde och en sidfot. Vi skapar därmed en ny layout radvis. Vi ställer oss på Mall, högerklickar och väljer alternativet Lägg till Layout radvis : Denna layout vill vi konvertera till en mallyta därför att denna del av mallen vill vi bygga vidare på i våra kommande mallar. Om vi vill att denna yta skall vara lika bred som sidhuvudet kan vi ställa in att layouten skall vara 740px bred, med 10 px marginal till höger och vänster. Detta gör vi genom att högerklicka på layouten och välja Egenskaper. Under fliken Inställningar fyller vi i bredd 740px och under fliken marginaler fyller vi i marginal vänster: 10px och marginal höger : 10px. Därmed får vi en yta som är lika bred som sidhuvudet. Vi högerklickar på layouten och väljer Konvertera till mallyta: Ett nytt fönster Mallyta öppnas: I detta exempel kallar vi ytan för mallinnehåll. För att skapa en ny mallyta klicka på knappen Skapa ny och fyll i det nya namnet i dialogrutan som öppnas. När man klickar Ok finns namnet i listan. Klicka OK igen. 8

13 OBS! Det får inte finnas två mallytor med samma namn på en mall. Därför får man skapa nya namn på mallytorna. När man har valt Mallinnehåll och klickat OK så visas en ny ikon i innehållsrutan: Detta innebär att man nu kan bygga en ny mall och skapa nytt innehåll i den yta som är markerad som mallyta dvs hela området under sidhuvudet. Denna mall är nu klar att användas av andra mallar. Dock kan inte en användare skapa webbsidor av denna mall, då får man upp denna varning: Bygga ny mall - enkel Nu kan man fortsätta att bygga nya mallar som är baserad på delmallen sidhuvud: 1. Markera Mallar och skapa ny sida: 2. Ett nytt fönster öppnas, fyll i namn och vilken mall den skall baseras på. I detta fall namnger vi mallen Bred sida och baserar den på mallen Sidhuvud. 3. Nu ser man den nya mallen Bred sida under Sidmallar. Den streckade linjen i redigeringsytan är mallytan som kan ändras i denna mall. Under Innehåll ser man nu mallytan Mallinnehåll: 9

14 4. Vill man ha en mall som innebär att användaren kan nyttja hela denna yta så behöver man bara högerklicka på Mallinnehåll och välja Lägg till layout radvis. Markera den nya layouten och lägg till en textmodul med texten Här kan du skriva innehåll.. eller liknande så att användaren ser vart den kan jobba. Därefter ställer man sig återigen på layouten, högerklickar och väljer Konvertera till innehållsyta. Detta innebär att användaren kan redigera i detta fält (motsvarande absolut innehåll i SiteVision 1.3) När man konverterar till en innehållsyta finns tre fördefinierade standardvärden: mittenspalt, högerspalt och vänsterspalt. Utöver dessa kan man lägga till egna namn på innehållstytor. OBS! En mall får inte innehålla två innehållsytor med samma namn. OBS! För att man skall kunna byta mallar på en webbsida måste innehållsytan ha samma namn. Därför är det bra om tex en innehållsyta på varje sida tex heter Mittenspalt eller Innehåll. Försöker man byta mall på en sida till en mall som inte har en sådan innehållsyta får man en varning: Mallen du försöker byta till stämmer inte överens med sidan, innehåll kan försvinna om du fortsätter. Vill du fortsätta? 5. En ny ikon visas som innebär att området är en innehållsyta där användarna kan arbeta. 10

15 OBS! Om användarna skall kunna få tillgång till ytor att arbeta med så måste man konvertera ytorna till innehållsytor. Annars tolkas allt man gör i mallen som mall dvs innehåll som användaren inte skall kunna ändra. Om man råkar ta fel och konverterar till en mallyta istället för en innehållsyta så kan användaren fortfarande ändra på sidan problemet är bara att alla mallar ändras. Ikonen för mallyta ser ut som följande: (en penna och ett gem) Ikonen för innehållsyta består av enbart ett gem: Bygga ny mall meny och innehåll Om vi nu vill bygga en grundmall som skall användas på de flesta sidorna med en meny, innehåll och sidfot så utgår vi från mallen Sidhuvud: 1. Markera Mallar och skapa ny sida: 2. Ett nytt fönster öppnas, fyll i namn och vilken mall den skall baseras på. 3. Nu ser man den nya mallen Grundmall. Den streckade linjen är mallytan som kan ändras i denna mall. Under innehåll ser man nu mallytan Mallinnehåll : 11

16 4. Vi vill bygga en sida med denna struktur: Sidhuvud redan klart i mallen 1 2 Kolumn 1: Meny Kolumn 2: Innehåll Vi vill alltså ha två kolumner. 5. Markera Mallinnehåll, högerklicka och välj Lägg till layout kolumnvis. Högerklicka och byt namn på layouten till exempelvis Kolumn. 6. Markera layouten Kolumn, välj att lägga till en meny från Navigation i verktygsfältet tex en flernivåmeny. OBS! Så länge inga sidor är skapade syns inget i menyn. Dock kan man ställa in en storlek (bredd) på menyn och marginaler. Detta gör man genom att högerklicka på modulen och välja alternativet Egenskaper. Under inställningar ställer vi in bredd 180px och under fliken marginaler ställer vi in marginal upptill 10px, nertill 10 px, vänster 10px och höger 10px. När inställningarna är sparade kan man i redigeringsytan se en ram runt området som menyn kommer att ta upp. 7. Markera layouten kolumn och välj en textmodul. Fyll i Skriv text här.. eller liknande. Högerklicka på textmodulen och ställ in en bredd på modulen tex 560px (sidhuvudet var 740px-200 px för menyn med marginaler) Vi kan också ställa in avstånd 10 px upptill och nertill. För att användarna skall kunna använda denna yta krävs det att man konverterar denna yta till en innehållsyta. För att kunna skapa en innehållsyta måste modulen som man vill göra tillgänglig för användaren ligga i en layout. Alternativet Konvertera till innehållsyta eller mallyta finns bara på layouter. 8. Vi måste därmed skapa en layout som textmodulen ligger i. Vi markerar textmodulen, högerklickar och väljer alternativet Dela radvis. Alternativet Dela radvis innebär samma sak som Lägg till layout radvis med skillnaden att den automatiskt flyttar in aktuell modul i layouten. I innehåll har vi följande struktur: 9. Markera layouten, högerklicka och välj alternativet Konvertera till innehållsyta. Välj innehållstyp tex innehåll. Nu har området blivit tillgängligt för användaren att ändra i. 10. Klart! Resultatet blir som följande: 12

17 Allt eftersom man skapar webbsidor så kommer de att synas i menyn till vänster Bygga ny mall meny, innehåll och sidfot 1. Skapa ny mall Grundmall - och basera den på mallen sidhuvud. 2. Vi vill bygga en mall med följande struktur: Sidhuvud: finns redan i mallen Kolumn 1: Rad 1: Meny + kontaktuppgifter 1 2 Rad 2: Innehåll för användaren att fylla i Kolumn 2: Sidansvarig, e-post 3. Markera Mallinnehåll, högerklicka och välj alternativet Lägg till layout kolumnvis. Högerklicka och byt namn på layouten till exempelvis Mittenspalt. 4. Markera Mallinnehåll, högerklicka och välj Lägg till layout kolumnvis. Högerklicka och byt namn på layouten till exempelvis Sidfot. 5. Markera Mittenspalt och välj Lägg till layout radvis. Högerklicka på den nya layouten och välj alternativet Byt namn till exempelvis Vänsterkolumn. 6. Markera Mittenspalt och välj Lägg till layout radvis. Högerklicka på den nya layouten och välj alternativet Byt namn till exempelvis Högerkolumn. 7. Nu ser strukturen i innehåll ut så här: 8. Markera Vänsterspalten, välj att lägga till en meny från Navigation i verktygsfältet tex en flernivåmeny. För att ställa in en storlek (bredd) på menyn och marginaler, högerklicka på modulen och välj alternativet Egenskaper. Här kan man göra olika inställningar. I detta exempel ställer vi in bredd 180px under inställningar och under fliken marginaler ställer vi in marginal upptill 10px, nertill 10 px och höger 10px. 13

18 OBS! I malläge syns de andra sidmallarna i menyn, när mallen används på sidor syns bara sidor i menyn. 11. Markera menyn och lägg till en textmodul. Fyll i kontaktuppgifter. Högerklicka på modulen och välj alternativet Byt namn. Byt till Kontaktuppgifter. 12. Markera Högerspalt, välj att lägga till en textmodul. Fyll i Skriv text här.. eller liknande. Högerklicka på Högerspalt och ställ in en bredd på layouten tex 560px (sidhuvudet var 760px-200 px för menyn med marginaler) Vi kan också ställa in avstånd 10 px upptill och nertill. För att användarna skall kunna använda denna yta krävs det att man konverterar denna yta till en innehållsyta. Detta gör man genom att markera Högerspalt och välja alternativet Konvertera till innehållsyta. Ett nytt fönster öppnas där vi får välja innehållsyta. Vi väljer högerspalt. OBS! För att kunna skapa en innehållsyta måste modulen som man vill göra tillgänglig för användaren ligga i en layout. Alternativet Konvertera till innehållsyta eller mallyta finns bara på layouter. OBS! Namnen på innehållsytan måste inte ha samma namn som layouten. 13. Strukturen har nu följande utseende: 14. Markera sidfot och lägg till en textmodul. Fyll i uppgifter om sidansvarig. Högerklicka på Sidfot och ställ in marginaler upptill (10 px) och nertill (10 px). 15. Vi har nu fått följande utseende: 16. Publicera mallen! 14

19 2.2.7 Utskriftsmall För att utskrifterna skall bli bra (inte ta med sidhuvud och menyer) bör man skapa en utskriftsmall. Först skapar man en utskriftsmall som innehåller de innehållsytor som används i de övriga mallarna. Om man tex har följande mallar: Grundmall, innehållsytan heter innehåll Två spalter, innehållsytorna heter innehåll och högerspalt Nyheter, innehållsytan heter innehåll Då kan man skapa en standardutskriftsmall som innehåller en innehållsyta som heter innehåll. 1. Skapa en ny mall som baseras på en blank sida och en blank mall. 2. Lägg till en textmodul med ett sidhuvud med företagsnamnet. Ev lägg till en linje under textmodulen. 3. Lägg till en radvis layout där man kan sätta bredd så att den får plats på ett A4, ca 650 px. Kom ihåg att också sätt mellanrum tex 10px för att modulerna skall få avstånd mellan varandra. 4. Konvertera layouten till en innehållsyta som heter innehåll. Högerklicka på webbplatsen och välj Egenskaper. Välj webbplatsinställningar och fliken Avancerade inställningar. Här ställer man in den utskriftsmallen som standardmall, dvs den kommer att användas på alla mallar som inte specifikt har valt en utskriftsmall. OBS! Om man bara har för avsikt att göra en mall så måste man lägga till ALLA innehållsytor som används i mallarna, dvs då måste man också ta med högerpalt i mallen ovan. Då lägger man bara till en ny layout under den andra layouten. Där ställer man in bredd och mellanrum och konverterar den till en innehållsyta som heter högerspalt. Då kommer informationen i högerspalten att komma under informationen i innehåll om man inte skapar utskriftsmallen som en mall med två kolumner. Detta kommer såfall att innebära att spalten för innehåll kommer att bli smalare, tex 400 px. Utskriften för grundmall och nyheter blir då också bara 400 px bred. I stället kan man skapa ytterligare en utskriftsmall för mallen Två spalter vilket gör att man inte behöver lägga till högerspalt i standardgrundmallen. Då kan man skapa en utskriftsmall med två kolumner och ställa in vilken bredd som helst på kolumnerna. Konvertera sedan kolumn ett till innehåll och kolumn två till högerspalt. När man har gjort det unika utskriftsmallen så högerklickar man på den mall som skall använda denna dvs mallen Två spalter. Välj Egenskaper och under fliken Sidmall kan man ställa in att man skall använda en specifik utskriftsmall. Här pekar man ut att denna specifika utskriftsmall skall användas istället för standardutskriftsmallen. 15

20 16

21 2.3 Absoluta mallar Absoluta mallar innebär att man drar ut en modul och placerar den på en absolut position. Detta fungerar precis som när man skapade mallar i SiteVision 1.3. Absolut mall: Under ikonen Absolut mall lägger man de moduler som man inte vill att användarna skall kunna ändra tex logotyp, menyer, sidfot osv Absolut innehåll: Under ikonen Absolut innehåll lägger man de moduler som man vill att användaren skall kunna ändra på tex textmoduler, ytor för bildmodul osv 17

22 3 Egenskaper för webbplats 3.1 Allmänt Information Under Allmänt visas vem som skapade webbsidan och vem som senast ändrade den (om den är uppdaterad). Det visas också datum när webbsidan skapades/uppdaterades. Antal sidvisningar visar antal besök på den aktuella sidan (ej unika träffar). Under Visa sidor som länkar till denna visas de sidor som länkar till denna sida samt antal sidor på webbplatsen. Under Visa antalet sidor på webbplatsen visas lite statistik över webbplatsen. Här kan man se hur många sidor, artiklar, mappar, länksidor, mallar, filer och bilder som finns på webbplatsen. 18

23 3.1.2 Versioner Under Versioner kan man se vilka versioner som finns av sidor på webbplatsen. Den version man arbetar med heter Nuvarande arbetsversion. Det finns också en version som heter Publicerad version och det är den senaste publicerade versionen. Utöver dessa versioner kan man aktivt spara egna versioner och ge dem ett namn genom att klicka på Spara version. Man kan se gamla versioner genom att klicka på Visa och återta gamla versioner genom att klicka på Återta. Det går att jämföra flera olika versioner genom att hålla nere CTRL när man markerar versioner och därefter klicka på Visa. 19

24 3.1.3 Metadata Traditionellt sett har metadata ofta använts för att skapa META-taggar i HTML-koden som innehåller information om sidan som visas. Det är till exempel vanligt med META-taggen keywords som används för att informera besökande sökmotorer om vad sidan handlar om. Metadatafunktionen i SiteVision innehåller funktionalitet för att möjliggöra den typen av funktioner. SiteVision använder metadata inom andra områden, tex för att hålla reda på vem eller vilka som är redaktörer för en sida, eller bredd och höjd av en bild i bildarkivet. Det är möjligt att lägga metadata på i princip alla typer av sidor och objekt i SiteVision. Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels direkt under fliken Metadata men även direkt i fönstret som visas när en sida skall publiceras. Anledningen till detta är att det är möjligt att göra metadatafält obligatoriska, dvs. att ett värde måste finnas angivet innan sidan får publiceras, och då är det bra att enkelt kunna ändra det i samband med publiceringen. Ett metadatafält består av två delar: en definition och ett tillhörande värde som finns uppsatta för den aktuella sidan. Metadatadefinitionen innehåller namnet och beskrivningen av respektive metadatafält. Definitionen innehåller även inställningar för om fältet skall vara obligatoriskt och om fältet skall indexeras av den inbyggda sökmotorn för att möjliggöra metadatasökningar. Metadatavärde är det värde som är associerat med definitionen. Detta kan tex. vara ett textvärde som användaren själv anger. Värdet kan även hämtas automatiskt av systemet. Ett exempel på det är namnet på användaren som senast ändrade sidan. Under fliken Metadata kan man se vilka metadata som finns uppsatta på webbplatsen: Till höger om namnet på metadatafältet finns två ikoner: Ändra inställningar för metadatafält(knapp ): Via denna knapp kan de befintliga inställningarna för en definition ändras. Det går bara att ändra de definitioner som lagts till på den aktuella sidan, vill man ändra inställningar för en ärvd definition (känns igen på den gråa färgen på beskrivningen) måste man göra detta på den sidan där definitionen lagts till. De flesta metadatadefinitioner läggs till på webbplatsen (startsidan). Ta bort metadatafält (knapp ): Ta bort en definition och alla värden som finns associerade med den. Längst ner i fönstret finns ytterligare två ikoner: Ärv metadata-definitioner: Om rutan är ikryssad kommer eventuella metadatafält som finns konfigurerade på ovanliggande sidor att inkluderas även på den här sidan. Lägg till metadata: Klickar man på denna ikon kan man lägga till ett nytt metadatafält på sidan. OBS! Det är enbart de användare som har behörigheten Ändra metadatadefinitioner som kan lägga till, ta bort och ändra befintliga metadatadefinitioner. 20

25 Lägg till metadatafält Klickar man på alternativet Lägg till metadata, öppnas ett nytt fönster där man kan välja att lägga till ett nytt metadatafält. SiteVision har ett antal olika typer av metadata: Textfält: Användaren får själv skriva in det textvärde som fältet skall vara associerat med. Administratören kan själv ange vilket värde som skall vara angivet som standard om användarna inte fyller i något värde (Förifylld text). Envalsalternativ: Användaren väljer ett värde från en lista av olika alternativ. För att lägga till ett alternativ klickar man på plustecknet. 21

26 Tillåt annat valfritt alternativ: Om så önskas finns möjligheten att låta användaren skriva in ett eget alternativ genom att kryssa i denna inställning. Använd sökning för val av alternativ: Om antalet valbara alternativ är många kan det vara lämpligt att använda sökning vid val av alternativ. Detta innebär att användaren istället för att välja alternativ ur en lista får söka bland alternativen i en speciellt sökfönster. Importera alternativ från fil: Administratören kan även importera alternativ från en textfil. För att denna funktion skall fungera krävs att alternativen finns i en helt vanlig textfil (skapad i tex. Anteckningar i Windows) och att endast ett alternativ finns på varje rad. Förvalt alternativ: Här väljer man det alternativ som man vill skall vara förvalt i listan. Flervalsalternativ: Denna typ av metadatafält fungerar precis på samma sätt som envalsalternativ med den skillnaden att användaren här har möjligheten att välja flera alternativ på en gång. De alternativ som är markerade i listan vid skapandet av fältet kommer att vara förvalda för användarna. Datum: Denna metadatatyp infogar ett datum. Systemvärden: Till skillnad från andra metadatatyper där användaren själv måste skriva in eller välja ett värde hämtar denna typ av fält sitt värde direkt från SiteVision. De värden som kan infogas är följande: Skapad datum: Datumet när sidan skapades Skapad av: Användaren som skapat sidan Senast ändrat datum: Det datum när sidan senast ändrades Senast ändrad av: Användaren som senast ändrade innehållet på sidan Språk: Det språk som används på den aktuella webbplatsen tex. en eller sv ) Detta är uppsatt under webbplats (se avsnitt 3.2.4) Publiceringsdatum: Det datum när sidan publicerades, vars värde inte uppdateras om sidan publiceras flera gånger i rad, tex. vid rättning av stavfel på sidan) Publicerad av: Användaren som har publicerat sidan. Senaste publiceringsdatum: Det datum när sidan senast publicerades Senast publicerad av: Användaren som senast publicerade sidan I de fall där det infogade värdet är en användare (skapad av, senast ändrad av, publicerad av eller senast publicerad av) väljer administratören vilken information från användaren som skall infogas. Alternativen som finns är: användarens hela namn (t.ex. Stefan Jonsson), användarnamnet (tex stejon), E-postadress, Fornamn, Efternamn, Titel, Beskrivning eller Telefon. 22

27 När det infogade värdet är ett datum (skapad datum, senast ändrat datum, publiceringsdatum eller senaste publiceringsdatum) är det möjligt att välja hur datumet skall visas. Om inte de två förkonfigurerade formaten passar är det möjligt att helt och hållet själv styra hur datumet skall formateras med hjälp av bland annat följande bokstavskombinationer: yyyy (året, t.ex. 2003) MM (månad) dd (dag) HH (timmar, 0-23) mm (minut) ww (vecka) SiteVision använder en sk. SimpleDateFormat för att göra formateringen av datumet, mer information om den (och de möjligheter som finns att formatera datumet) kan läsas i Java-dokumentationen på Webbrelaterade systemvärden: Detta metadatafält har slagits ihop med systemvärden. Denna ikon finns enbart kvar för att de som använder detta alternativ idag skall ha chansen att redigera det. OBS! Det går ej att lägga till ett nytt, använd Systemvärde istället. Koppling till textmodul: Denna typ av metadata hämtar sin information från en modul på en sida. Informationen som skrivs in i modulen hamnar alltså automatiskt som värde i detta metadatafält. Denna typ av 23

28 fält används bland annat av nyhetsfunktionen för att läsa ut rubrik, ingress och innehåll från artiklar. På varje arkiv i systemet finns normalt denna typ av metadatafält uppsatt. Koppling till bildmodul: Fungerar på samma sätt som en textmodulkoppling men med skillnaden att här infogas bilder istället för text. Funktionen kan används av bland annat nyhetsfunktionen för att hämta ut bilder från nyhetsarktiklar. Användare: Denna typ av metadata pekar ut en användare som finns i katalogen. På samma sätt som i fallet med systemvärden är det här möjligt att välja vilken information från användaren som skall infogas (namn, användarnamn eller e-postadress). Denna typ av metadatafält används av SiteVisions redaktörsfunktion för att hämta ut vilken person som fungerar som redaktör för en viss sida. Länk: Med denna denna typ av metadata kan man peka ut en länk. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. OBS! Denna metadatadefinition används ihop med expanderande menyn om man vill navigera efter metadata. Relaterad information: Med denna typ av metadata kan man peka ut andra sidor och dokument som är relaterade till den sidan. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. När man har lagt till ett metadata av typen Relaterad information så visas en extra ikon ( namnet på metadatafältet. )till höger om Klickar man på ikonen så öppnas ett nytt fönster Ändra relaterad information. Klicka på plustecknet så öppnas ytterligare ett fönster Skapa ny relaterad länk. Här kan man lägga till en länk, text eller en användare som är relaterad till den aktuella sidan. 24

29 När en metadatadefinition skall läggas till måste man ange ett antal inställningar som finns på alla fält oavsett typ: Fliken allmänt Beskrivning: Den text som visas ovanför fältet när användaren skall fylla i ett värde. Namn: Under namn finns en lista med förslag på metanamn. Om man önskar kan man fylla i ett eget namn. De föreslagna namnen i listan följer Dublin Core standarden (utom Description och Keywords som är en äldre standard) som kan och i vissa fall bör användas. Offfentlig verksamhet kan läsa mer om detta på Exempelvis är Description är en kortare beskrivning av sidan som i används i sökreultatet bland vissa sökmotorer. Keywords är nyckelord som skall vara skrivna separerade med kommatecken (,). OBS! Fyll alltid i ett namn, annars kommer inte webbsidan att valideras! Schema: Beskriver enligt vilket schema som taggen skall skrivas ut med. Normalt lämnas fältet tomt. Kan dock behövas vid kopplingar av externa system. Fliken Sök Gör fältet sökbart i SiteVision: Möjliggör sökning på metadatafältet i den inbyggda sökmotorn. För att sökningar på en sida med ett visst metadatavärde skall visas i träffar så måste sökningen vara gjord på detta specifika metadatafält (jämför med nedanstående inställning). Gör fältet sökbart i fritext fält: Behandlar värdet i fältet på samma sätt som annat innehåll på en sida. 25

30 Fliken Avancerat Här finns ett antal kryssrutor som anger hur fältet skall behandlas av systemet. Dessa kryssrutor kan variera beroende på vilken typ av metadatadefinition som markerats. Behörighet Fältet är obligatoriskt: För att en sida skall kunna publiceras måste ett värde finnas för detta fält. Användaren måste alltså alltid ange ett värde eller ärva ett värde från ovanliggande sidor. Fältet är synligt för vanliga användare: Skall fältet döljas för användare som inte har behörigheten Ändra metadatadefinitioner kryssar man ur denna ruta. Ett användningsområde för denna inställning kan vara när man vill ha ett metadatafält där värdet aldrig skall ändras av vanliga användare. Som standard är detta fält ikryssat. Fältet får infogas i moduler (tex Text): Anger om det skall vara möjligt att infoga värdet i moduler i SiteVision. Arv Ärv värde automatiskt från ovanliggande: Med denna inställning vald kommer värdet för fältet alltid att hämtas från ovanliggande sida om det inte finns något värde lagrat lokalt på en sida. Värde måste anges på alla sidor (arv ej möjligt): Är denna inställning vald kommer inte användarna ges möjlighet att ärva värden från ovanliggande sidor. Denna inställning skall alltså användas om man alltid vill att användarna skall fylla i ett värde för ett fält och där det inte får hämtas från någon annan sida. Övrigt Skriv ut i HTML-koden som <META>taggar: Anger om fältet skall visas i sidans HTML-kod eller inte. Användning av metadata När man har satt upp ett metadatavärde på webbplatsen exempelvis ett systemvärde (Senast Publiceringsdatum) så kan man sedan nyttja detta i en textmodul. 1. Öppna en textmodul där du vill använda metadata 2. Under menyn Metadata kan du se de metadata som finns uppsatta på webbplatsen. 26

31 3. Det finns två metadata: Senast pub datum och Skapad av. Fyll i texten Senast publicerad i textmodulen och välj sedan fältet Senast pub datum under Metadata. Texten blir gråmarkerad och ett datum syns. Metadata kan också användas för avancerad sökning i sökmodul, skriptmodul och fildelningsmodul. 27

32 3.1.4 Metadata (Mallar) Med metadata på mallar kan man sätta upp metadata som används på mallar. Om man vill använda en metadatadefinition som heter Toppnyhet på de fem nyhetsarkiv man har måste man normalt manuellt lägga till metadatat på de fem olika nyhetsarkiven. Om man istället lägger metadatat på nyhetsmallen så skapas metadatadefinition automatiskt så fort man använder mallen. Metadata på mallar läggs till precis som vanligt metadata: Därefter får man växla över till sidmallar, Välj aktuell sidmall, högerklicka och välj Egenskaper. Under fliken Metadatafält, klicka på plustecknet för att lägga till metadefintionen på mallen. Nu har man aktiverat metadata på mallar. Oavsett vilket nyhetsarkiv så kommer metadatat Toppnyhet att finnas. 28

33 3.1.5 Prenumeration Under Prenumeration kan man ställa in prenumerationer av olika slag. Prenumeration måste ställas in i tre olika steg: 1. Katalogtjänsten måste hantera schemautökningar för att kunna spara undan prenumerationer. Katalogens schema ska ha en objektklass vilken som standard heter sitevisionuser och innehåller attributet subscriptions. Detta måste sättas upp av systemansvarig, läs mer om detta under avsnitt Katalogtjänstuppsättningen i SiteVision måste ha en LDAP Proxyanvändare som har rättigheter att skapa och ändra på användare under Bas för publika användare. Om inte Använd uteslutande för prenumeration är markerad måste proxyanvändaren även ha behörigheter att ändra på befintliga användare i katalogen. Läs mer om detta under avsnitt Vad man skall kunna prenumerera på måste väljas. Detta görs under fliken Prenumeration på önskad sida. Här ställer man in följande: Aktiv: Skall vara markerad för att aktuell sidan ska vara möjliga att prenumerera på. Titel: Ett namn för prenumerationen. Omfång: För vad ska prenumerationen gälla för. Endast aktuell sida, Aktuell sida och underliggande sidor eller hela grenen (Aktuell sida och alla dess underliggande sidor) Beskrivning: När användaren anmäler sig som prenumerant kommer denna text att visas för att vägleda användaren. Ändra e-postmeddelande: Klickar man på detta alternativ kan man ställa in avsändare, ämne och utformning av meddelandet. Visa prenumeranter: Denna listar alla som anmält sig som prenumeranter på aktuell prenumeration. Denna operation kan ta en stund att utföra om det är många användare som anmält sig. Importera prenumeranter: Här kan man välja att importera en textfil som ska innehålla en lista av epostadresser till prenumeranter på aktuell prenumeration. Anmälan Modulen Prenumeration används för att användare ska kunna anmäla sig till prenumerationer. I denna skapar man en lista över de prenumerationer som ska vara möjliga att anmäla sig till. De sidor som man pekar ut måste ha en aktiv prenumeration. 29

34 I visningsläge behöver besökaren bara ange sin e-postadress och markera önskade prenumerationer för att lägga till sig som en prenumerant. Notifiering För att användaren sedan skall få en notifiering krävs det att att den som publicerar sidan gör ett aktivt val vid publicering av de aktiva sidorna och under fliken Notifiera kryssar för rutan Notifiera användare intresserade av...prenumeration samt skriver ett meddelande till användarna. Då kommer ett e-post att skickas till alla prenumeranter på aktuell prenumeration. 30

35 Texten som skrivs i textrutan kommer att skickas med som innehåll i meddelandet. Avbeställ prenumeration För att avbeställa en prenumeration så kryssar man i Visa länk för avprenumeration i prenumerationsmodulen. OBS! För att läsa mer om prenumerationer, se Lathund Prenumerationer. 31

36 3.1.6 Statistik Under statistik kan man välja vilka sidor man vill generera statistik över. Man kan ställa in tidsomfång och om man skall presentera statisktiken timvis/dagvis/veckovis/månadsvis eller årsvis. Inkludera underliggande sidor vid generering: Här väljer man vilka sidor som skall ingå i underlaget. Man markerar den sida man vill ha statistik för. Vill man inkludera underliggande sidor i statistiken markerar man denna. Visa enbart unika träffar baserat på IP-nummer: Markerar man denna visas bara en träff per IP-adress oavsett om användaren har återkommit flera gånger. Inkludera sidvisningar i rapporten: Vill man inkludera vilka sidor som har visats i rapporten markerar man denna. Inkludera filnerladdningar i rapporten: Vill man inkludera antal filnerladdningar i rapporten markerar man denna. Inkludera bildvisningar i rapporten: Vill man inkludera antal bildvisningar i rapporten markerar man denna. Presentera statistiken: Här kan man välja om man vill ha statistiken Timvis, Dagvis, Veckovis, Månadsvis eller Årsvis. Tidsomfång: Här fyller man i den tidsperiod man vill ha med i statistiken. Efter att man fyllt i inställningarna klickar man på Visa rapport. Ett nytt fönster öppnas med resultatet. 32

37 OBS! Har man t.ex. servicepack 2 installerat på sina datorer måste man se till att popup-er är tillåtna då statistiken visas i ett popup-fönster! Detta är enkel statistik. Besöksloggarna sparas som loggfiler på servern i formatet Common Log Format vilket innebär att de kan läsas i vilket logganalysprogram som helst. Eftersom loggarna sparas i detta format kan man komplettera med ett mer avancerat logganalysprogram som tex eller Besöksloggarna kommer man åt direkt på servern eller via WebDav ( Vi rekommenderar: WebLog Expert Lite: Gratis program som ger enkla logganalyser utan tidsintervall som tex mest nedladdade filer WebLog Expert: Kostar drygt 600 kr, mer avancerat men kan inte filtrera på vissa månader och vilket land besökaren kommer ifrån. Web Trends: Dyrare men klarar mer. Dock lite svåranvänt. 33

38 3.1.7 Sidlås Under Sidlås ser man vilka personer som håller på att redigera en sida och därmed har låst den sidan från andra användare (förutsatt att man har aktiverat sidlås på webbplatsen). Dessa sidlås visas som en lista här. Härifrån kan man som systemanvändare låsa upp sidlås och som vanlig användare kan man låsa upp sina egna sidlås. Sidlås kan även låsas upp från den specifika sidan som är låst. Reglerna är sådana att man kan låsa upp sina egna sidlås och systemanvändaren kan låsa upp alla sidlås. Det finns också en behörighet Låsa upp sidlås, där man kan få rätt att låsa upp andras sidlås trots att man inte är inloggad som system. I kolumnen Sida ser man vilken sida som är låst. Användarkolumnen visar vem som för tillfället har låst sidan och i den sista kolumnen visas tiden när sidan låstes av användaren För att låsa upp ett sidlås så markerar man en sida i kolumnen för sida och sedan klickar man på knappen Lås upp. Knappen Uppdatera uppdaterar listan över låsta sidor. 34

39 3.2 Webbplatsinställningar Webbplats Här kan man fylla i information om webbplatsen, ställa in felsidor och en inloggningssida som gäller för hela webbplatsen. Namn: Namn på webbplatsen. Adress: DNS-adressen till webbplatsen. Klickar man på knappen Fler.. så öppnas ett nytt fönster där man kan lägga till fler adresser: För att lägga till en ny adress klicka på plustecknet. Texten Ny adress visas. Genom att dubbelklicka på denna text så kan man fylla i en ny adress. Tex om man vill att användarna bara ska kunna skriva southgate.se (och hoppa över www) så anger man det här. Eller om man även har domänerna southgate.nu och southgate.com så anger man att dessa adresser även skall gälla. OBS! Fyll inte i här! För att detta skall fungera måste adresserna även pekas till SiteVision-servern i DNS-servern. Denna adress används för replikeringsunktionen. Om replikering är uppsatt får denna adress inte ändras. Språk: Svenska (sv) är standardvärde men det finns även norska och engelska. För att ändra till norska skriv no och en för engelska. Titelutseende: Bestämmer utseende på sidans titel. Skrivs som velocity script. Inloggningssida: Om man kommer till en sida som kräver inloggning blir man automatiskt skickad till den inloggningssida som man angett här. Tänk på att inloggningssidan skall vara publik så att alla kan se sidan. Felsida: Om en sida inte finns kan man välja att skicka användaren till en sida med ett eget meddelande (Tex 35

40 Sidan du söker finns inte tillgänglig och sedan ange några länkar som användaren kan prova istället) istället för det vanliga 404 Page Not Found -meddelandet. Automatisk länkkontroll: Det går att ställa in att systemet automatiskt kontrollerar så att alla länkar är hela på förutbestämda tidpunkter. Detta gör man genom att kryssa i denna ruta och klicka på knappen Konfigurera. Ett nytt fönster öppnas: Här kan man välja om kontrollen skall ske vid ett visst tillfälle (tidsstyrd) eller om det skall ske kontinuerligt (Repetera var xx timme). Under fliken Notifiering kan man bestämma till vem ett e-postmeddelande skall skickas med en rapport från länkkontrollen. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till angivna adresser innehållande en lista över felaktiga länkar. För att ställa in serveransvarig se avsnitt 4.2 och redaktör se avsnitt Man kan också välja att fylla i sin egen e-postadress. 36

41 3.2.2 Avancerade inställningar Under denna flik kan man göra inställningar som tex om man vill ha sidlås eller länkkontroll påslagen vid publicering. Ärv..: Här kan man ärva mallar, bildarkiv och filarkiv om man har en en överliggande webbplats. Följ riktlinjer för WAI 1: WAI står för Web Accessibility Initiative och är riktlinjer för hur man gör webbplatser mer tillgängliga för personer med olika handikapp. I SiteVision innebär det att systemet aktiverar kontroll av riktlinjer för WAI som ex länkbeskrivningstexter, bildbeskrivningstexter osv. Genom att kryssa i denna ruta påminner man användarna att fylla i dessa texter. Avaktivera IE image toolbar : I Internet Explorer 6 visas en bildmeny på bilden när man för muspekaren över en bild. Detta gäller bara bilder över en viss storlek, den visas inte på små bilder. Här kan man stänga av den bildmeny som visas. Använd formulär för publicering av filer: Kryssar man i denna knapp så använder man HTML-formulär för filuppladdning istället för den vanliga filväljaren. Använd CSS kolumner: Om man inte vill använda layouter som är uppbyggda med tabeller vid mallbyggandet så kan man använda css-kolumner. Dessa beter sig dock lite annorlunda än tabeller, tex radbryter de om de inte får plats med innehållet i en kolumn. Man bör därför vara mer noggrann när man skapar mallarna och lägger till sidor (så att man följer måtten angivna i mallen). Använd sidlås: Här väljer man om man vill slå på funktionen sidlås, för att undvika samtida redigering. En sida låses så fort en modul eller en egenskap på sidan öppnas och släpps när man klickar på spara. Kontrollera interna/externa länkar vid publicering: Här väljer man om man vill slå på länkkontroll vid publicering. Om en länk är sönder så får man ett meddelande om detta redan vid publiceringstillfället. Förhindra HTML i text och tabell: Här kan man välja att förhindra att man kan skriva HTML-taggar i text och tabellmodulen. Utskrift: Här pekar man ut den standardmall som används vid utskriftsversion. Den används på alla mallar som inte har valt en specifik utskriftsmall. För att välja en specifik utskriftsmall, gå till Sidmallar och den mall som skall ha en specifik utskriftsmall. Högerklicka, välj Egenskaper och fliken Sidmall. Peka ut utskriftsmallen. 37

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer 1.1. Manual SiteVision 2.1 - för administratörer Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...4 2 Om mallar... 4 2.1 Dynamiska mallar...6 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 7

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer Manual SiteVision 2.0 för administratörer Senselogic AB Version 1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar... 1 2.1Dynamiska mallar...3 2.1.1Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2Inställningar

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bygga mallar Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Begrepp... 1 1.1 Innehållsyta... 1 1.2 Mallyta... 2 1.3 Layouter... 3 1.3.1 Fliken marginaler... 1.3.2 Fliken Inställningar... 1.3.3

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.1.2. Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.3_03 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information...3 3.1.2

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Bildbanken hanterar högupplösta bilder och skalar automatiskt om dem till ett antal fördefinierade storlekar. Besökarna

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Bra att veta samt tips och trix i SiteVision 3

Bra att veta samt tips och trix i SiteVision 3 Bra att veta samt tips och trix i SiteVision 3 Här hittar du några korta instruktioner för hur du gör vissa moment i SiteVision. Logga in i redigeringsgränssnittet Klicka på logga in i sidfoten, skriv

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

P O R T A L S Y S T E M

P O R T A L S Y S T E M P O R T A L S Y S T E M MODULER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER: Publisher o Administrationsmeny o Ny sida o Ändra sida o Nytt/ändra stycke o Min publisher o Publisherns verktyg Kalender < Språkmodulen Korsholm Mustasaari

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbverktyget

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27 Innehåll Interactive Scene 2.0... 4 Redaktörsmanual... 4 Översikt... 5 Redigeravy... 5 Verktygsfält... 7 Arbetsyta... 8 Egenskaper... 9 Tidslinje... 10 Arbeta med Interactive Scene... 11 Scener... 11 Spellistor...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund Automatisk inloggning

Lathund Automatisk inloggning Lathund Automatisk inloggning Automatisk inloggning möjliggör för användaren själv att bestämma om han vill spara undan sin inloggning. Väljer man att spara undan sin inloggning så slipper man att logga

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Sirius Web Portal Manual Informatörer

Sirius Web Portal Manual Informatörer Manualen skall uppgraderas Sirius Web Portal Manual Informatörer Denna manual beskriver användningen av det förenklade användargränssnittet i Sirius Web Portal, version 4.0. Manualen är uppdelad i tre

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

1 Detta fält hämtar värdet från den primära adressen på webbplatsen. Kontrollera att den primära adressen stämmer under "Webbplatsinställningar".

1 Detta fält hämtar värdet från den primära adressen på webbplatsen. Kontrollera att den primära adressen stämmer under Webbplatsinställningar. Tillgänglighetsanpassning SiteVision För att göra webbplatsen mer tillgänglig i SiteVision har vi samlat några tips. Tipsen gäller hur man kan ställa in centrala inställningar i SiteVision, vilka moduler

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer