Pagineringsgadget Ordlista Scen Spellista Slide Mall Innehållselement Gadget... 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27"

Transkript

1

2 Innehåll Interactive Scene Redaktörsmanual... 4 Översikt... 5 Redigeravy... 5 Verktygsfält... 7 Arbetsyta... 8 Egenskaper... 9 Tidslinje Arbeta med Interactive Scene Scener Spellistor Åtgärder för en spellista Skapa ny spellista Redigera spellista Byt namn på spellista Duplicera spellista Ta bort spellista Slides Verktygsfältet för sliden Lägg till ny slide Duplicera slide Ta bort slide Ändra ordning på slide Innehållselement Textelement Bildelement Flashelement Knappelement Videoelement Gadgets Verktygsfältet för gadgets Lägg till ny gadget Grafikgadget

3 Pagineringsgadget Ordlista Scen Spellista Slide Mall Innehållselement Gadget

4 Interactive Scene 2.0 Redaktörsmanual Interactive Scene är en modul till EPiServer som låter dig ta fram och redigera Flashpresentationer direkt i EPiServer. Verktyget gör det lätt att skapa och uppdatera professionella filmer och interaktiva bildspel i Flashformat, utan förkunskaper i Flash. Som redaktör lägger du själv in texter och bilder, väljer hur du vill att övergångar ska se ut och hur länge varje bild ska visas. Sen är det bara att publicera. Kan du uppdatera en vanlig sida i EPiServer kan du göra en flashpresentation med den här modulen. Du behöver inga programmeringskunskaper. 4

5 Översikt När modulen Interactive Scene är installerad visas ett nytt menyalternativ i den övre navigationsmenyn i EPiServer som heter Interactive Scene. Klickar du på den kommer du till startsidan för Interactice Scene. Det är utgångsläget för att göra en ny presentation och där visas alla presentationer du gjort. En presentation av rörligt innehåll, det som av besökaren av webbplatsen upplevs som en film eller rörligt bildspel, kallas i verktyget för en spellista. En spellista är en sammansättning av en eller flera slides som visas i en bestämd ordning med olika effekter till övergångarna mellan bilderna. Varje spellista måste också ha ett utpekat ställe där det kan presenteras. Denna yta kallas i verktyget för en scen. En scen är en definierad yta som begränsar spellistans bredd och höjd och styr vilket innehåll du kan använda när du skapar nytt innehåll. Om du har flera olika ställen på din webbplats där filmer ska visas, är det inte säkert att de har samma format. En del presentationer kan vara större än andra, din webbplats kanske ska innehålla regler för vilka färger som ska användas det kan finnas många anledningar till till att man vill styra vilket innehåll som ska användas i varje presentation. Varje scen har därför ett antal fördefinierade mallar som styr vilket innehåll som kan användas. Nya mallar, eller ändringar i mallar, kan vanligtvis bara göras av webbplatsens huvudadministratör. Startläget för Interactive Scene. Redigeravy När du vill redigera en spellista arbetar du i Redigeravyn. Den dyker upp när du klickar på knappen Ändra. 5

6 Verktygsfältet Lägg till en ny spellista eller ta fram en befintlig för att redigera den. Arbetsytan Egenskapsfältet Redigeringsvyn. Tidslinjen I redigeringsvyn lägger du till och tar bort slides, ändrar inställningar och arbetar med olika typer av effekter. Vyn innehåller fyra övergripande ytor, verktygsfältet, arbetsytan, egenskapsfältet och tidslinjen. 6

7 Verktygsfält Längst uppe finns verktygsfältet, med knappar för att hantera spellistan, slides och olika typer av tillägg (tillägg eller gadgets som det kallas i verktyget kan exempelvis vara en symbol som snurrar, en klocka eller annan detalj allt beroende på vad som tagits fram för webbplatsen). 7

8 Arbetsyta Arbetsytan är ytan där man ser och arbetar med innehåll i en slide. Beroende på vilken typ av mall som valdes när sliden skapades visas olika innehållselement. För att redigera ett innehållselement klickar man på elementet och ändrar värdena i inmatningsfälten i egenskapsytan. Längst uppe i arbetsytan finns två rullistor, en för att se eller markera ett innehållselement samt en för att anpassa storleken på arbetsytan. Att markera ett innehållselement via rullistan kan vara till hjälp då elementen ligger ovanpå varandra. 8

9 Egenskaper Ytan för egenskaper visar inmatningsfält som redaktören kan ändra för spellistan, slides eller gadgets. Beroende på vad som är valt visas olika inmatningsfält. 9

10 Tidslinje Längst ner finns tidslinjen som visar slides i den ordning som de kommer spelas upp i spellistan. Du kan ändra ordningen genom att dra och släppa sliden på en ny position. 10

11 Arbeta med Interactive Scene Scener För att skapa en ny spellista eller för att visa befintliga spellistor för en scen väljer man scenen ur rullistan uppe till höger. Där listas alla spellistor för scenen. För att skapa nya scener måste du kontakta huvudadministratören för webbplatsen. 11

12 Spellistor Startsidan listar alla befintliga spellistor för en vald scen och presenterar information om spellistan; vem som skapat den, antal slides och tiden den ska visas. Åtgärder för en spellista Olika åtgärder kan utföras på en spellista genom valen i de olika knapparna till höger om spellistan. Ändra Knappen öppnar vyn där du redigerar spellistans innehåll för att lägga till eller ta bort slides. Byt namn Knappen Byt namn gör det möjligt att byta namn på spellistan. Duplicera Knappen Duplicera skapar en kopia av spellistan och dess innehåll. Ta bort Knappen Ta bort tar bort spellistan. 12

13 Skapa ny spellista För att skapa en ny spellista klickar man på knappen Ny spellista på startsidan. Dialogen Ny spellista visas. Ange ett namn på spellistan och klicka på OK. Den nyskapade spellistan visas i listan. Du kan nu börja redigera spellistans innehåll. Klicka på knappen Ändra för att redigera spellistan. Redigera spellista För att lägga till, ändra slides eller ändra inställningar för spellistan klickar man på knappen Ändra vid den aktuella spellistan för att visa redigeravyn. 13

14 Egenskaper för en spellista För att ändra inställningar för spellistan, ställ muspekaren någonstans i den grå ramen runt spellistans arbetsyta och klicka. Nu visas spellistans inställningar till höger i ytan för egenskaper. Förklaring av valen för egenskaper Namn Beskrivning Inställning Namn Namnet på spellistan Preloader En preloader är något som som visas innan hela spellistan är laddad när besökaren senare ska titta på innehållet. Preloadern kan vara en bild eller en flashfilm. Klicka på knappen för att välja en fil ifrån EPiServers dokumentbibliotek. Saknas den fil du vill använda laddar du upp den till filbiblioteket. Bakgrund Namn Beskrivning Inställning Bild Bakgrundsbild för spellistan som visas bakom alla slides. Klicka på knappen för att välja en fil ifrån EPiServers dokumentbibliotek. Saknas den fil du vill använda laddar du upp den till filbiblioteket. Färg Bakgrundsfärg för spellistan som visas bakom alla slides. Välj en färg i rullistan. 14

15 Verktygsfältet för spellistan Dessa knappar hanterar spellistan. Förhandsgranska Knappen Förhandsgranska visar spellistan som den kommer se ut för besökaren. Klicka utanför spellistans yta eller tryck Esc på tangentbordet för att stänga ner förhandsgranskningen. Spara Klicka på knappen Spara för att spara spellistan. När spellistan sparas slår ändringarna igenom direkt ut på webbplatsen där spellistan visas. Stäng Klicka på knappen Stäng för att stänga redigera vyn och komma tillbaka till startsidan där spellistorna visas. Har ändringar gjorts som inte är sparade kommer ett varningsmeddelande upp som frågar om du vill spara ändringarna. Byt namn på spellista Klicka på knappen Byt namn för att ändra namnet på spellistan. Dialogen Byt namn visas, där du anger det nya namnet. Klicka på knappen OK för att spara. Duplicera spellista Klicka på knappen Duplicera för att göra en kopia på spellistan. Dialogen Duplicera spellista visas, där du anger det nya namnet för spellistan Klicka på knappen OK för att spara. Ta bort spellista Klicka på knappen Ta bort för att ta bort spellistan Dialogen Ta bort spellista visas, där du får bekräfta att du verkligen vill ta bort spellistan. 15

16 Slides För att lägga till, ta bort eller ändra slides för en spellista öppnar du först redigeravyn för spellistan genom att klicka på knappen Ändra för spellistan (se också avsnittet Spellistor för mer information om hur du hanterar spellistor). Verktygsfältet för sliden Dessa knappar hanterar sliden. Ny slide Knappen Ny slide lägger till en ny slide till spellistan. Duplicera slide Knappen Duplicera slide skapar en kopia av den markerade sliden och dess innehåll. Ta bort slide Knappen Ta bort slide tar bort den markerade sliden från spellistan. Lägg till ny slide För att lägga till en ny slide till spellistan klickar man på knappen Ny slide i verktygsfältet eller i tidslinjen. Dialogen Ny slide visas, där du anger ett namn på sliden och bestämmer vilken mall som ska användas. Vilka mallar som visas i rullistan beror på vilka inställningar som är gjorda för scenen som spellistan skapats under. Klicka på knappen OK för att lägga till sliden till spellistan. 16

17 Egenskaper för en slide Markera en slide i tidslinjen för att ändra inställningarna för sliden. Slidens inställningar visas till höger i ytan för egenskaper (läs mer om slidens innehållselement under rubriken Innehållselement). 17

18 Allmänt Namn Beskrivning Inställning Namn Namnet på sliden. Varaktighet Hur lång tid sliden ska visas i spellistan. Ange värdet i sekunder. Frammatning När sliden ska laddas in. Välj ett värde i rullistan. På tid Sliden laddas in automatiskt efter att föregående slide har visats. På händelse Användaren måste aktivt klicka på ett innehållselement som instruerar sliden att laddas in. Flöde Hur sliden ska laddas in. Välj ett värde i rullistan. Laddning Animeras ut mot spellistans bakgrund för att sedan animera in nästa slide, inladdningen av nästa slide sker mellan in- och ut-animation. Samtidigt In- och ut-animation sker samtidigt, inladdning av nästa slide sker i bakgrunden. Sekventiellt Animeras ut mot spellistans bakgrund för att sedan animera in nästa slide, inladdningen av nästa slide sker i bakgrunden. Övergångar Namn Beskrivning Hjälp Övergång in Inåkningen för sliden. Välj ett värde i rullistan. Toning Sliden tonas in Svep vänster Sliden åker in från vänster Svep höger Sliden åker in från höger Svep upp Sliden åker in uppifrån Svep ner Sliden åker in nedifrån Varaktigheten Hur lång tid inåkningen ska ta för sliden. Ange värdet i sekunder. Övergång ut Utåkningen för sliden. Välj ett värde i rullistan. Toning Sliden tonas in Svep vänster Sliden åker in från vänster Svep höger Sliden åker in från höger Svep upp Sliden åker in uppifrån Svep ner Sliden åker in nedifrån Varaktigheten Hur lång tid utåkningen ska ta för sliden. Ange värdet i sekunder. 18

19 Länk Anger Namn Beskrivning Inställning Händelsetyp Anger vad knapphändelsen ska hantera. Välj ett värde i rullistan. Interactive Scene Knappen hanterar navigering i spellistan. Nästa slide Spellistan förflyttar sig till nästkommande slide i spellistan. Föreg. slide Spellistan förflyttar sig till föregående slide i spellistan. Start Spellistan startar. Pause Spellistan pausas. Gå till slide Spellistan förflyttar sig till vald slide i spellistan Webbsida Knappen öppnar webbläsaren. Url Url:en till webbsidan som ska visas. Länkmål Anger hur webbsidan ska visas, antingen i samma webbläsarfönster alternativ att öppna ett nytt fönster. Duplicera slide Klicka på knappen Duplicera slide för att skapa en kopia på den markerade sliden, en dialog visas där man anger ett namn på den nya sliden. Ta bort slide Klicka på knappen Ta bort slide för att ta bort den markerade sliden från spellistan. Ändra ordning på slide Ändra ordningen för en slide genom att dra och släppa den på en ny placering i tidslinjen. 19

20 Innehållselement En slide består av en eller flera innehållselement där du som redaktör infogar och redigerar innehåll som spelas upp i spellistan. Beroende på vilken mall som användes när du skapade sliden varierar antalet och typerna av innehållselement. När ett innehållselement är tomt indikeras det men en ikon samt en streckad linje som visar innehållselementets yta. Klicka på ett innehållselement i arbetsytan för att redigera innehållet. Beroende på typ av innehållselement redigerar du informationen direkt i arbetsytan eller i inmatningsfälten i egenskapsytan. Ett innehållselement har alltid en fast placering som bestäms av mallen. Dessa kan inte ändras av redaktören. Mallen för sliden styr vilka egenskaper som kan ändras för ett innehållselement. 20

21 Textelement Textelementet används för att skapa textinnehåll som rubriker och löptext i en slide. För ett textelement kan man justera egenskaper som typsnitt, storlek och färg. Textegenskaper Tecken/stycke* Namn Beskrivning Inställning Typsnitt Typsnittet för texten. Välj ett värde i rullistan. Storlek Storleken på texten. Ange värdet i sekunder. Stil Formatering av texten. Klicka på respektive knapp för att formatera texten. Färg Färgen på texten. Välj ett värde i rullistan. Textjustering Hur texten ska justeras i förhållande till ytan. Klicka på en knapp för att justera texten. * Beroende på mallen för sliden kan det variera vilka egenskaper som kan ändras. Bildelement Bildelementet används för att visa bilder i en slide, bildytan kan antingen vara begränsad till en del av slidens yta eller täcka hela sliden. Textegenskaper Allmänt* Namn Beskrivning Inställning Bildsökvägen Sökvägen till bilden som ska visas, Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Skalning Hur bilden ska skalas i förhållande till Välj ett värde i rullistan. bildelementents storlek. Ingen Ingen skalning sker Fyll ut Fyller ut bilden både i bredd och höjdled. Anpassa Anpassar innehållet till ytans storlek. Bredden Fyller ut bilden på bredden. Höjden Fyller ut bilden på höjden. Tillåt utjämning Anger om bilden ska kantutjämnas, detta ger Kryssa i eller ut kryssboxen. en bättre kvalité på bilden om den skalas upp eller ner. * Beroende på mallen för sliden kan det variera vilka egenskaper som kan ändras. 21

22 Flashelement Flashementet används för att visa flashfilmer i en slide, ytan kan antingen vara begränsad till en del av slidens yta eller täcka hela sliden. Filmerna visas i formatet i.swf. Flash egenskaper Allmänt Namn Beskrivning Inställning Flashsökväg Sökvägen till flashfilmen som ska visas. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj flashfilm. Formatet ska vara av typen swf. Skalning Anger hur bilden ska anpassas i förhållande till Välj ett värde i rullistan. bildelementents storlek. Ingen Ingen skalning sker Fyll ut Fyller ut bilden både i bredd och höjdled. Anpassa Anpassar innehållet till ytans storlek. Bredden Fyller ut bilden på bredden. Höjden Fyller ut bilden på höjden. Startbildruta Anger vilken bildruta flashfilmen ska starta på. Ange ett värde i heltal. 22

23 Knappelement Knappelementet används för att skapa en händelse i en slide. En händelse kan vara att starta eller stoppa spellistan, hoppa till en annan slide i spellistan eller öppna webbläsaren och gå till en angiven url. Knappegenskaper Allmänt Namn Beskrivning Inställning Knapp Sökvägen till bilden som representerar knappen. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Avancerat Namn Beskrivning Inställning Händelsetyp Anger vad knapphändelsen ska hantera. Välj ett värde i rullistan. Interactive Scene Knappen hanterar navigering i spellistan. Nästa slide Spellistan förflyttar sig till nästkommande slide i spellistan. Föreg. slide Spellistan förflyttar sig till föregående slide i spellistan. Start Spellistan startar. Pause Spellistan pausas. Gå till slide Spellistan förflyttar sig till vald slide i spellistan Webbsida Knappen öppnar webbläsaren. Url Url:en till webbsidan som ska visas. Länkmål Anger hur webbsidan ska visas, antingen i samma webbläsarfönster alternativ att öppna ett nytt fönster. Videoelement Videoelementet används för att spela upp en film i en slide. Ytan kan antingen vara begränsad till en del av slidens yta eller täcka hela sliden. Videoelementet klarar av formaten mpeg4, flv och f4v. Videoegenskaper Allmänt Namn Beskrivning Inställning Video Sökvägen till filmen som ska visas. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj flashfilm. Formatet ska vara av typen mpeg4, flv eller f4v. 23

24 Skalning Hur bilden ska skalas i förhållande till bildelementents storlek. Ingen Ingen skalning sker Fyll ut Fyller ut bilden både i bredd och höjdled. Anpassa Anpassar innehållet till ytans storlek. Bredden Fyller ut bilden på bredden. Höjden Fyller ut bilden på höjden. Tillåt utjämning Anger om filmen ska kantutjämnas, detta ger en bättre kvalitet på filmen vid skalning. Välj ett värde i rullistan. Kryssa i eller ut kryssboxen. Avancerat Namn Beskrivning Inställning Play-knapp Bild som visas när besökaren för musen över Klicka på knappen för att öppna filmen som indikerar att man kan starta filmen. EPiServers filhanterare och välj bild. Pause-knapp Starta automatiskt Repeterande Gå till nästa slide efter filmen Bild som visas när besökaren för musen över filmen som indikerar att man kan pausa filmen. Anger om filmen ska starta automatiskt när sliden visas. Anger om filmen ska starta om från början när den spelat klart. Detta inträffar endast om filmen är kortare än visningstiden som är satt för sliden. Anger om spellistan ska förflytta sig till nästa slide när filmen spelat klart oavsett hur lång visningstid som är satt för sliden. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Kryssa i eller ut kryssboxen. Kryssa i eller ut kryssboxen. Kryssa i eller ut kryssboxen. 24

25 Gadgets Verktygsfältet för gadgets Dessa knappar hanterar alla typer av gadgets som finns tillgängliga. För att visa dessa knappar klickar man först på knappen Gadgets. Lägg till gadget Lägger till en ny gadget på spellistan. Ta bort gadget Tar bort den markerade gadgeten från spellistan. Lägg till ny gadget Klicka på knappen Lägg till gadget för att lägga till en ny gadget för spellistan Dialogen Ny gadget visas där man anger ett namn på gadgeten samt vilken gadget man vill lägga till. Vilka gadgets som visas i rullistan beror på de inställningar för scenen som spellistan skapats under. Klicka på knappen OK när du valt gadget. Gadgeten placeras på spellistan. Klicka på det markerade fältet för att redigera innehållet. 25

26 Grafikgadget Grafikgadgeten används för att placera ut en bild eller en flashfilm på spellistan. Egenskaper Allmänt Namn Beskrivning Inställning Grafik Sökvägen till bilden eller flashfilmen som ska visas. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild eller flashfilm (swf). Position Anger hur gadgeten ska placeras i förhållande till spellistan och till kantmarginaler. Markera positionen med radioknapparna samt ange marginalen i textfälten. Pagineringsgadget Pagineringsgadgeten används för att placera ut en paginering på spellistan möjliggör för besökaren att navigera eller se var man befinner sig i spellistan. Egenskaper Allmänt Namn Beskrivning Inställning Nästa grafik upp Bild för knapp som indikerar nästa steg. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Nästa grafik ner Föreg. grafik upp Föreg. grafik ner Bild för knapp som indikerar nästa steg när besökaren klickar på knappen. Bild för knapp som indikerar föregående steg. Bild för knapp som indikerar föregående steg när besökaren klickar på knappen. Markera positionen med radioknapparna samt ange marginalen i textfälten. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Indikator Bild för indikatorn som visar inaktiva slides. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Indikator aktiv Bild för indikator som markerar den aktiva sliden. Stil Anger hur pagineringen ska se ut. Indikation till Indikatorn placeras till höger om höger knapparna. Indikation till Indikatorn placeras till vänster vänster om knapparna. Indikation i Indikatorn placeras mellan nästa mitten och föregående knapparna. Endast Inga knappar visas utan endast indikator indikatorn. Klicka på knappen för att öppna EPiServers filhanterare och välj bild. Välj ett värde i rullistan. 26

27 Ordlista Här hittar du förklaringar till några vanligt förekommande ord eller begrepp i manualen. Scen En scen är en definierad yta som begränsar spellistans bredd och höjd samt vilka mallar man får använda när man skapar slides. Alla spellistor måste tillhöra en scen. Spellista En spellista är en sammansättning av en eller flera slides som visas i en bestämd ordning med definierade övergångar. Besökaren upplever spellistan som en traditionell flashfilm. Slide Under en spellista skapar man en eller flera slides (som kan innehålla text, bild, film, etc.). Då flera slides skapats spelas dessa upp i följd. För varje slide anger man hur länge den ska visas samt in- och utåkningar. Mall En mall definierar vilka innehållselement som kan användas på en slide. En mall styr också innehållselements placering på en slide. En mall väljs när man skapar en ny slide. Nya mallar kan endast skapas av administratören för webbplatsen. Innehållselement En slide innehåller en eller flera innehållselement och är en yta där redaktören matar in information som ska visas på sliden, exempelvis text, bild eller film. Gadget En gadget är en fristående applikation som placeras över spellistan. En gadget kan exempelvis vara en klocka som visar aktuell tid, en logotyp som är placerad i nedre högra hörnet eller en mer avancerad funktion, som t.ex. en RSS läsare som visar de senaste nyheterna. 27

create+ Interactive Scene Redaktörshandbok episerver

create+ Interactive Scene Redaktörshandbok episerver episerver create+ A PRODUCT IN THE EPiSERVER CREATE+ PACKAGE Version 1.2.1 Interactive Scene With Interactive Scene, putting together interactive presentations is quick and easy. Communicate your message

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener ... 3 Typsnitt ... 3 Övergångar ...

Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener <scenes>... 3 Typsnitt <fonts>... 3 Övergångar <transitions>... Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener ... 3 Typsnitt ... 3 Övergångar ... 4 Mall för slide ... 5 , ...

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Adobe FLASH CS5 GRUNDER

Adobe FLASH CS5 GRUNDER Adobe FLASH CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Inledning...5 Adobe Flash Player... 5 Utbildningsmaterialet... 5 2 Arbetsytan...6 Starta programmet och öppna en fil... 6 Starta Flash... 6 Skapa en ny fil...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Widgets i DynaMaster 5 Golf

Widgets i DynaMaster 5 Golf Widgets i DynaMaster 5 Golf En nyhet i DynaMaster 5 Golf är vårt system med widgets. Detta widgetsystem utvecklades för att göra det så flexibelt som möjligt för kunden att själv kunna bestämma hur innehållet

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Styra olika typer av objekt som animering, video, ljud och Flashfilm

Styra olika typer av objekt som animering, video, ljud och Flashfilm Grunder och Filmklippsobjekt med animering Vi vill kunna visa olika typer av mediaobjekt i en och samma Flashfilm. Vi börjar med att titta på hur man kan visa och köra en animering samt stoppa och dölja

Läs mer

Adobe. Flash CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Flash CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Flash CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 Utbildningsmaterialet... 1 Övningsfiler och mappar... 2 2 Arbetsytan...3 Starta Flash... 3 Skapa ett nytt dokument... 4 Bekanta

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se Adobe InDesign CS2 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Typografiska grundbegrepp... 1 Typografi, ordförklaringar... 2 Mer om teckensnitt... 3 Teckenmellanrum och radavstånd... 4 Radavstånd...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack.

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack. Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30 Utbildning i EpiServer för Konstfack Övningsuppgifter Oktober 2010 Övningsuppgifter I mappen kursmaterial på skrivbordet i

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Webbmanual för vuxenutbildningens webbredaktörer

Webbmanual för vuxenutbildningens webbredaktörer Datum 2013-01-22 Webbmanual för vuxenutbildningens webbredaktörer Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter, länkar och tabeller Tibro kommun 543 80

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

3.0 Shift. InfoBoard manual. 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor Introduktion till spellistor Spellistans huvudsida 1

3.0 Shift. InfoBoard manual. 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor Introduktion till spellistor Spellistans huvudsida 1 InfoBoard manual 3.0 Shift 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor 1 3.1 Introduktion till spellistor 1 3.2 Spellistans huvudsida 1 3.2.1 Vad definierar ett objekt? 2 3.2.2 Aktiv och inaktiv

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

SurveyXact version 6.10

SurveyXact version 6.10 SurveyXact version 6.10 SurveyXact har uppdaterats med kraftigt förbättrade möjligheter för att redigera analysresultat i analysen. Det har blivit enklare att analysera data och hitta de intressanta analysresultaten.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote 4... 3. Tillgängliga fält... 4. Lägg till ett fält... 4. De olika fälttypernas menypaletter

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version R1A Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 2.1 Dynamiska mallar... 3 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2 Inställningar

Läs mer

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SWEDISH NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY Profilmanual Vår logotyp Föreningens logotyp är den huvudsakliga och viktigaste bäraren av vår identitet. Den särskiljer oss från alla

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Album Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Album... 3 2.1 Bildspelsvyn... 3 3 Inställningar... 4 3.1 Nytt

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Materialspecifikation för desktop och mobil

Materialspecifikation för desktop och mobil Materialspecifikation för desktop och mobil Deadlines Standardformat: material ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar före publicering. Övriga Format: material ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer