Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor."

Transkript

1 Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

2 Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din förvaltning. Lämplig roll/nivå för grundutbildningen är redaktör. HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN WEBBPOLICY OCH STRATEGI FÖR HÖGSKOLANS WEBBPLATSER FEBRUARI 2009

3 Logga in för att arbeta i SiteVision I Microsoft Internet Explorer: ange adressen Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. Om du inte har behörighet i hela webbsystemet måste du nu manövrera till din avdelning: anslut till (ej editor). Klicka dig fram till din avdelning.

4 På väg in i redigeringsläget Du har nu i Explorer fått upp ett fönster där din avdelnings första sida visas. Längst ner i högra hörnet visas en grön kula. Klicka på den kulan så hamnar du i redigeringsläget. Bild till hö i l Bilden till höger visar som exempel hur det kan se ut när man ska logga in och arbeta på Akademin för teknik och miljö.

5 Inloggad i redigeringsläget (ex från ATM)

6 Exempel på mapp i filträdet t som man kan få behörighet till. Beroende på uppgift kan man ha rättighet till hela webben, en viss avdelning/akademi, eller en viss mapp eller dylikt. HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN WEBBPOLICY OCH STRATEGI FÖR HÖGSKOLANS WEBBPLATSER FEBRUARI 2009

7 Standardsida ej i redigeringsläge Vänsternavigering Rubrik Innehåll Tillbaka-länk Sidfot (Senast) publierad av Sidansvarig Sidan senast uppdaterad Högeryta med kontaktruta Vänster- mitt o högeryta kan ges ytterligare innehåll

8 Redigeringsläget I redigeringsläget. har den gröna pärlan flyttats till verktygsfältet

9 Redigeringsläget g g

10 Redigeringsläget - delarna Verktygsfält Modulväljare Redigeringsyta Navigator Innehåll Meddelanden (t ex från pub- liceringsflöde)

11 Redigeringsläget - Verktygsfält Du ser de funktioner du har tillgång till Skapa ny sida Spara markerad sida Publicera markerad sida Visa/Dölj sidolist (naivgator) Slå på/av stödraster Förhandsgranska Till/från publicerings/redigeringsläge Skapa ny innehållsyta (layout)

12 Redigeringsläget - Högerklicksmenyn Du ser de alternativ du har tillgång g till Några alternativ finns också i snabbmenyn Några alternativ motsvaras av verktygsfält Vissa val slår igenom direkt (utan att spara eller publicera) Avpublicera Dölj i menyer

13 Redigeringsläget Strukturen i systemet, Navigator Navigeringsstruktur likartad för besökaren och för den som redigerar Grundstrukturen uppbyggd Sidor fungerar som menyobjekt Sidnamn fungerar som menyalternativ

14 Redigeringsläget Innehåll, översikt Visar sidans innehåll i innehållsytor ytor där du redaktionellt kan lägga till/ta bort layouter layouter horisontell eller vertikal indelning av innehållsyta där du redaktionellt kan lägga till/ta bort moduler moduler egentliga innehållsobjekt olika funktioner

15 Redigeringsläget - Egenskaper objekt i navigatorn markera objekt högerklicka och välj Egenskaper eller markera objekt klicka på verktyget Egenskaper objekt i innehåll (layout och moduler) markera objekt högerklicka och välj Egenskaper Publiceringsdatum Versionshantering Sidansvarig

16 Skapa sida

17 En första sida

18 Redigera modul dubbelklicka textytan y i redigeringsytan eller dubbelklicka modulen i innehållspanelen eller högerklicka modulen och välj öppna

19 Spara och förhandsgranska Klicka OK i modulen Klicka spara-verktyget ev sidlås försvinner och sidan visas som ändrad, men ej jpublicerad kryss på rött om aldrig publicerad utropstecken på blått om tidigare publicerad Förhandsgranska för att få en bättre uppfattning om hur sidan kommer att se ut (vissa moduler visas dock inte i detta läge)

20 Övning Skapa en ny sida med namnet enligt mönstret förnamn_efternamns första sida Ge sidan en vettig rubrik Skriv lite text i textblocket Spara sidan Gå till förhandsgranskning och tillbaka Gå till redigeringsläge Visas någon ikon vid sidan?

21 Publicera

22 Starta publicering genom att klicka på p g g p publicera-verktyget

23 Publicering körs i flera steg

24 Kan vara lite olika konfigurerad Talar om när den hittar felaktiga länkar Visar rapport Slutför sidan är publicerad

25 Övning Publicera din sida

26 Textmodulen

27 Verktygsfältet

28 Alternativmenyn

29 Aktiveras/avaktiveras med verktygsknappen Felstavade eller okända ord markeras med röd understrykning Högerklick ger tänkbara alternativ möjlighet att lägga till ord i ordlistan Rättstavning Viktigt! I början blir det många ord att lägga till, men det kan vara värt mödan

30 Övning Lägg in (mer) text i den första textmodulen du skapade Formatera texten genom att använda funktionerna för textformatering gör punktlista sätt en underrubrik Hämta text från "gamla webben och klistra in Titta på sidan i förhandsgranskaläget Spara och publicera

31 Länkar

32 Skapa intern länk 1. Dubbelklicka på textblocket där din länk skall placeras 2. Markera texten som skall bli länken 3. Klicka på länkverktyget 4. Peka på den sida som du vill länka till 5. Skriv in en länkbeskrivning

33 Skapa extern länk 1. Dubbelklicka på textblocket där din länk skall placeras 2. Markera texten som skall bli länken 3. Klicka på länkverktyget 4. Nu måste du ha kopierat adressen som du vill länka till 5. Skriv in en länkbeskrivning 6. Du kan ange att sidan öppnas i ett nytt fönster och ange storlek

34 Skapa länk till fil, bild och e-post Gå till fil eller bildarkivet markera filen fyll i den beskrivande texten och klicka på OK Vid länk till e-postadress skriver du in e-postadressen samt beskrivningen

35 Övning Lägg i texten på din sida in en intern länk en extern länk en länk till en fil (dokument eller bild)

36 Hantera objekt

37 Redigeringsläget Symboler i navigeringsstrukturen gsst tu e

38 Byta namn på objekt Markera objektet Högerklicka Välj Byt namn Skriv nytt namn Tryck Enter/vagnretur OBS byt inte namn på moduler i artiklar

39 Flytta objekt Markera objektet Håll nere Shift tangenten Peka, dra-o-släpp objektet dit det ska Tänk på följande: flytta INTE omkring innehållsytor och layouter hursomhelst att flytta en modul eller en layout går INTE att ångra och du får ingen fråga om du vill spara ändringen när du lämnar sidan sorteringsordningen ge på föräldern kan styra ordningen på sidor i strukturen tu

40 Redigeringsläge- Sortera objekt Välj sorteringsordning g från högerklicksmenyn Välj manuell sortering

41 Arbeta med moduler

42 Lägga till modul Du kan lägga till nya moduler på en sida på två sätt: 1. Skapa ny modul Markera där du vill skapa modulen layout om du vill att den ska komma sist, modul om du vill att den ska ligga direkt under. Klicka på önskad modulväljare text, bild, tabell. Ny modul skapas namnet blir modultyp + löpnummer. 2. Kopiera moduler Du kan kopiera moduler från andra sidor. Gör så här: Markera modul eller layout och kopiera. Använd kopiera-verktyget. Gå till sidan där du vill ha modulen/layouten. o Markera den innehållsyta eller layout där du vill ha modulen/layouten. Klistra in med hjälp av klistra in-verktyget. Flytta modulen/layouten till rätt plats genom att peka på objektet, håll ned Alt och Shift, dra och släpp.

43 Skapa ny modul Markera där du vill skapa modulen layout om modulen ska komma sist modul för att lägga den nya modulen direkt under Klicka på önskad modulväljare text bild tabell Ny modul skapas namn blir modultyp + löpnummer

44 Övning Gå till din sida Skapa en ny textmodul i mittytan Gå till sidan Svutbildning Kopiera textmodulen i högerspalten och klistra in den i högerspalten på din sida

45 Bildmodul Tips & tricks Text i mittenspalten: Bilder som ska läggas i mittenspalten får inte vara bredare än 414px. Tips & tricks Text i högerruta (t.ex. Kontakt): Högerspalten är 235 px bred. Om du tex lägger en bild inuti en kontakt ruta eller dylikt är maxbredden 229px Se upp så att inte ni skriver för långa ord (utan avbrott, bindestreck eller liknande) i textruta i högerspalten. Då spränger de rutan och texten hamnar utanför. Krävs det för långa ord, gör själv ett bindestreck så att ordet kan avstavas!

46 Arbeta med bildmodulen Ange beskrivning Justera inställningar Välj bild Lägg till eller öppna bildmodul OK!

47 Övning Lägg in en bildmodul på din sida Gå till mappen kurs, test och utbildning angen bildbeskrivning och justera inställningarna samt klicka på ok för att infoga bilden på din sida.

48 Bildarkiv, bildhantering och Filarkiv

49 Här väljer du mellan Navigatorn Fil och Bildarkiven

50 Andra funktioner som kan ses i navigeringsträdet. Dessa funktioner når du också när du gör länkar och lägger till bilder. Bilder som inte har någon organisatorisk hemvist kan sparas direkt på sidan

51 Bildarkivet Används i första hand när man ska välja bilder till en modul, länk etc lägga in nya bilder och dokument i bildarkivet från annat håll förhandsgranska bilder se information om bilder storlek datum metadata Används också för bildredigering ändra storlek rotera beskära

52 Högerklicka bildobjektet Välj Redigera bild OK sparar redigerad kopia av bilden Markera och beskär Ljusare/Mörkare Ändra storlek och kvalitet Rotera

53 Ladda upp bild Välj j( (skapa) mapp Välj Lägg till bild Leta reda på bilden Markera bilden (eller flera bilder) Öppna bilden/bilderna laddas upp till vald mapp

54 Övning Gå till bildarkivet Välj en bild - högerklicka på bilden välj redigera bild Beskär bilden samt gör den ljusare och ändra storleken. Spara din redigerade bild.

55 Versionshantering

56 Varje gång g du sparar en sida skrivs Nuvarande arbetsversion över Nuvarande arbetsversion visas som standard i redigeringsläge När du publicerar skrivs senaste Publicerad version över med Nuvarande arbetsversion De 10 senast publicerade versionerna sparas automatiskt Du kan alltid välja att spara en egen namngiven version av ett objekt Ta för vana att alltid göra det, t ex innan du flyttar eller ta bort moduler egna mallar, skript etc som ligger på sidor Det går att återta valfri version för vidare redigering och/eller publicering

57 Visa versioner Visa metadata för version Välj i drop- down Välj i "ögat"

58 Skapa ny version Klicka + Namnge och beskriv

59 Återta sparad version Visa o välj version Skapa ny version Markera önskad version Välj Återta Bekräfta

60 Hur och var hämtar man exempel på hur saker ska/kan se ut? - kontaktrutor - puffar inställningar Puffar Riktlinjer för hur puffar ska se ut (om man ska göra egna) + ev. exempelbild (eller av vem de ska beställas)

61 Rubriker I modulerna finns mallar för de rubriker vi använder. Sidrubrik den används endast en gång, överst på sidan. H2, H3, H4 används i fallande ordning på sidorna. I högerspalten ska Modulrubrik bikendast användas i en ruta med gråtonad bakgrundsbild, t.ex. en kontaktruta. I övrigt ska Modultext användas i dessa rutor. Texter Typsnitt och storlek i ingresser och brödtexter är förutbestämda. Ingresser används XXX BrödtextXXX I högerspalten ska Modultext användas i en ruta med gråtonad bakgrundsbild, t.ex. en kontaktruta.

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Fullredigering i InfoGlue WP2

Fullredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: 2015-05-25 CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer