SiteVision - manual för administratörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteVision - manual för administratörer"

Transkript

1 SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02

2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision Om mallar Egenskaper för webbplats Allmänt Information Versioner Metadata... 5 Lägg till metadatafält... 6 Fliken Allmänt Fliken Sök Fliken Avancerat Fyll i ett metadatavärde Användning av metadata Metadata (Mallar) Prenumeration Anmälan Notifiering Avbeställ prenumeration Statistik Sidlås Webbplatsinställningar Webbplats Avancerade inställningar E-post Alias Snabbkommandon Strukturer Struktursida, strukturmapp och strukturlänk Innehållsytor RSS import Utökad tillgänglighet Redaktörer Utseende Webbsida Formatmallar Egenskaper för formatmall Fliken Länkegenskaper Fliken Avancerat Fliken Moduler Fliken Roller Sätta rubriknivåer för innehållsförteckning Webbplatsfärger Röd-Grön-Blå Webbsäkra färger Pipettverktyget Punktlistor CSS-attribut för listor Formatmallsmappning Färgmappning Dekorationer Hur man använder en dekoration Säkerhet Behörighet Rättigheter Modulrättigheter Inloggningskrav Åtkomstkrav Katalogtjänster... 52

3 Fliken Katalogtjänst... Fliken Avancerat... Fliken Bläddra katalog... Fliken Prenumerationsinställningar Inloggningsmetoder Aktiva användare Användarprofiler... Hur man använder profiler Egenskaper för server Allmänt Serverinformation Information Server E-post Java-plugin Licens Metadata Schemahanteraren Säkerhet Behörigheter Katalogtjänster Aktiva användare Replikering Fliken Replikering Fliken replikeringskällor... 69

4

5 1 Om SiteVision Detta är en manual för administratörer, som främst tar upp inställningar på webbplatsen och servern. Manualen börjar med en kort berskrivning av mallar, för att läsa mer om mallar se Manual mallbygge. För att läsa mer om modulerna i SiteVision, se Manual för användare. 2 Om mallar Uppbyggnaden av en webbsida i SiteVision baseras på sidmallar. Detta för att webbplatsen skall få ett enhetligt utseende och att användare i organisationen lätt skall kunna lägga till en webbsida som har en viss sidmall. Gör man ändringar i mallen slår de igenom på alla webbsidor som baseras på den mallen. Administratören bygger upp ett antal mallar som användarna sedan kan använda när de skapar webbsidor. Det kan vara bra att bygga upp mallarna i flera olika steg med delmallar. Utgå från minsta gemensamma komponent som webbsidorna skall ha, det kan vara tex vara sidhuvud, meny osv. Dock bör man sträva efter att ha så få sidmallar som möjligt, eftersom det gör underhållet av webbplatsen enklare. Sidmallar i SiteVision är egentligen en vanlig webbsida som vid visning slås samman med aktuell sida. Sidmallar kan också bygga på andra sidmallar. Då kommer den sammanlagda mallen att slås samman med aktuell sida vid visning. Man kan byta mall på webbsidor genom att högerklicka på sidan och välja menyalternativet Byt mall. Mallen kommer att bytas direkt men för att det skall synas i visningsläget måste man publicera sidan. Detta gäller även om man byter mall på en sidmall. Varje sidmall som skapas kommer att synas vid skapande av nya webbsidor. Om man tex skapar en mapp i mallstrukturen som heter Delmallar så visas även en flik i fönstret Ny sida som heter Delmallar. Sidmallar visas som en lista under den mapp de ligger i. Sidmallar som inte ligger i en mapp hamnar under fliken Mallar för. Det går att fylla i en beskrivning för varje mall. Där man hjälper användarna att tala om när den mallen skall användas. Detta gör man genom att högerklicka på en mall och väljer Egenskaper. Välj fliken Sidmall och fyll i en beskrivning. Efter att man sparat detta så syns beskrivningen när man skapar en ny sida. 1

6 I SiteVision kan man bygga mallar på två olika sätt: absolut eller dynamiskt. Absoluta mallar innebär att man drar ut en modul och placerar den på en absolut position. Detta innebär att man enkelt kan flytta positionen genom att flytta den i redigeringsytan till den plats man önskar. Genom att dra i kanterna på modulerna kan man också ändra modulens storlek. I exemplet nedan läggs en textmodul ut på en absolut positionerad plats och en bildmodul under den: Fyller man dock på med text eller ändrar storleken på typsnittet så kan det se ut så här om glömmer att även flytta underliggande bild: Dynamiska mallar innebär att modulerna placeras ut i förhållande till varandra. Exempelvis kan man placera ut en modul som alltid ligger 20 pixlar från vänsterkanten och det är alltid 10 pixlar avstånd mellan modulerna. Ökar textmängden eller textstorleken så flyttas modulerna i förhållande till varandra. Det vill säga om textstorleken ökar eller om man fyller på med mer text så ökar utrymmet för texten och det är fortfarande samma avstånd till bilden. Dynamiska mallar är lite besvärligare att bygga upp men samtidigt behöver man inte tänka på att en modul kan råka flöda över en annan modul vilket kan hända när man arbetar med absoluta mallar. OBS! För att läsa mer om hur man bygger mallar, se Lathund för mallar. 2

7 3 Egenskaper för webbplats 3.1 Allmänt Information Under Allmänt visas vem som skapade webbsidan och vem som senast ändrade den (om den är uppdaterad). Det visas också datum när webbsidan skapades/uppdaterades. Sidinformation visar antal besök på den aktuella sidan (ej unika träffar) samt adressen. Under Webbplatsinformation visas de sidor som länkar till denna sida samt antal sidor på webbplatsen. Under Visa antalet sidor på webbplatsen visas lite statistik över webbplatsen. Här kan man se hur många sidor, artiklar, mappar, länksidor, mallar, filer och bilder som finns på webbplatsen. 3

8 3.1.2 Versioner Under Versioner kan man se vilka versioner som finns av sidor på webbplatsen. Den version man arbetar med heter Nuvarande arbetsversion. Det finns också en version som heter Publicerad version och det är den senaste publicerade versionen. Utöver dessa versioner kan man aktivt spara egna versioner och ge dem ett namn genom att klicka på Spara version. Man kan se gamla versioner genom att klicka på Visa och återta gamla versioner genom att klicka på Återta. Det går att jämföra flera olika versioner genom att hålla nere CTRL när man markerar versioner och därefter klicka på Visa. OBS! Versioner spar bara en version av innehållet på sidan, inte strukturen. Versioner gäller bara en sida, inte hela webbplatsen. 4

9 3.1.3 Metadata Traditionellt sett har metadata ofta använts för att skapa META-taggar i HTML-koden som innehåller information om sidan som visas. Det är till exempel vanligt med META-taggen keywords som används för att informera besökande sökmotorer om vad sidan handlar om. Metadatafunktionen i SiteVision innehåller funktionalitet för att möjliggöra den typen av funktioner. SiteVision använder metadata inom andra områden, tex för att hålla reda på vem eller vilka som är redaktörer för en sida, eller bredd och höjd av en bild i bildarkivet. Det är möjligt att lägga metadata på i princip alla typer av sidor och objekt i SiteVision. Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels direkt under fliken Metadata på respektive sida/objekt men även direkt i fönstret som visas när sidan skall publiceras. Anledningen till detta är att det är möjligt att göra metadatafält obligatoriska, dvs. att ett värde måste finnas angivet innan sidan får publiceras, och då är det bra att enkelt kunna ändra det i samband med publiceringen. Ett metadatafält består av två delar: en definition och ett tillhörande värde som finns uppsatta för den aktuella sidan. Metadatadefinitionen innehåller namnet och beskrivningen av respektive metadatafält. Definitionen innehåller även inställningar för om fältet skall vara obligatoriskt och om fältet skall indexeras av den inbyggda sökmotorn för att möjliggöra metadatasökningar. Metadatavärde är det värde som är associerat med definitionen. Detta kan tex. vara ett textvärde som användaren själv anger. Värdet kan även hämtas automatiskt av systemet. Ett exempel på det är namnet på användaren som senast ändrade sidan. Under fliken Metadata kan man se vilka metadata som finns uppsatta på webbplatsen: Till höger om namnet på metadatafältet finns två ikoner: Ändra inställningar för metadatafält(knapp ): Via denna knapp kan de befintliga inställningarna för en definition ändras. Det går bara att ändra de definitioner som lagts till på den aktuella sidan, vill man ändra inställningar för en ärvd definition (känns igen på den gråa färgen på beskrivningen) måste man göra detta på den sidan där definitionen lagts till. De flesta metadatadefinitioner läggs till på webbplatsen (startsidan). Ta bort metadatafält (knapp ): Ta bort en definition och alla värden som finns associerade med den. Längst ner i fönstret finns ytterligare två ikoner: Ärv metadata-definitioner: Om rutan är ikryssad kommer eventuella metadatafält som finns konfigurerade på ovanliggande sidor att inkluderas även på den här sidan. Lägg till metadata: Klickar man på denna ikon kan man lägga till ett nytt metadatafält på sidan. OBS! Det är enbart de användare som har behörigheten Ändra metadatadefinitioner som kan lägga till, ta bort och ändra befintliga metadatadefinitioner. 5

10 Lägg till metadatafält Klickar man på alternativet Lägg till metadata, öppnas ett nytt fönster där man kan välja att lägga till ett nytt metadatafält. SiteVision har ett antal olika typer av metadata: Textfält: Användaren får själv skriva in det textvärde som fältet skall vara associerat med. Administratören kan själv ange vilket värde som skall vara angivet som standard om användarna inte fyller i något värde (Förifylld text). Envalsalternativ: Användaren väljer ett värde från en lista av olika alternativ. För att lägga till ett alternativ klickar man på plustecknet. 6

11 Tillåt annat valfritt alternativ: Om så önskas finns möjligheten att låta användaren skriva in ett eget alternativ genom att kryssa i denna inställning. Använd sökning för val av alternativ: Om antalet valbara alternativ är många kan det vara lämpligt att använda sökning vid val av alternativ. Detta innebär att användaren istället för att välja alternativ ur en lista får söka bland alternativen i en speciellt sökfönster. Importera alternativ från fil: Administratören kan även importera alternativ från en textfil. För att denna funktion skall fungera krävs att alternativen finns i en helt vanlig textfil (skapad i tex. Anteckningar i Windows) och att endast ett alternativ finns på varje rad. Förvalt alternativ: Här väljer man det alternativ som man vill skall vara förvalt i listan. Flervalsalternativ: Denna typ av metadatafält fungerar precis på samma sätt som envalsalternativ med den skillnaden att användaren här har möjligheten att välja flera alternativ på en gång. Det alternativ som är markerat i listan vid skapandet av fältet kommer att vara förvalt för användarna. Datum: Denna metadatatyp infogar ett datum. Systemvärden: Till skillnad från andra metadatatyper där användaren själv måste skriva in eller välja ett värde hämtar denna typ av fält sitt värde direkt från SiteVision. De värden som kan infogas är följande: Skapad datum: Datumet när sidan skapades Skapad av: Användaren som skapat sidan Senast ändrat datum: Det datum när sidan senast ändrades Senast ändrad av: Användaren som senast ändrade innehållet på sidan Språk: Det språk som används på den aktuella webbplatsen tex. en eller sv ) Detta är uppsatt under webbplats (se avsnitt 3.2.1) Publiceringsdatum: Det datum när sidan publicerades, vars värde inte uppdateras om sidan publiceras flera gånger i rad, tex. vid rättning av stavfel på sidan) Publicerad av: Användaren som har publicerat sidan. Senaste publiceringsdatum: Det datum när sidan senast publicerades Senast publicerad av: Användaren som senast publicerade sidan 7

12 I de fall där det infogade värdet är en användare (skapad av, senast ändrad av, publicerad av eller senast publicerad av) väljer administratören vilken information från användaren som skall infogas. Alternativen som finns är: användarens hela namn (t.ex. Stefan Jonsson), användarnamnet (tex stejon), E-postadress, Fornamn, Efternamn, Titel, Beskrivning eller Telefon. När det infogade värdet är ett datum (skapad datum, senast ändrat datum, publiceringsdatum eller senaste publiceringsdatum) är det möjligt att välja hur datumet skall visas. Om inte de två förkonfigurerade formaten passar är det möjligt att helt och hållet själv styra hur datumet skall formateras med hjälp av bland annat följande bokstavskombinationer: yyyy (året, t.ex. 2003) MM (månad) dd (dag) HH (timmar, 0-23) mm (minut) ww (vecka) SiteVision använder en sk. SimpleDateFormat för att göra formateringen av datumet, mer information om den (och de möjligheter som finns att formatera datumet) kan läsas i Java-dokumentationen på 8

13 Koppling till textmodul: Denna typ av metadata hämtar sin information från en modul på en sida. Informationen som skrivs in i modulen hamnar alltså automatiskt som värde i detta metadatafält. Denna typ av fält används bland annat av nyhetsfunktionen för att läsa ut rubrik, ingress och innehåll från artiklar. På varje arkiv i systemet finns normalt denna typ av metadatafält uppsatt. Koppling till bildmodul: Fungerar på samma sätt som en textmodulkoppling men med skillnaden att här infogas bilder istället för text. Funktionen kan används av bland annat nyhetsfunktionen för att hämta ut bilder från nyhetsarktiklar. Användare: Denna typ av metadata pekar ut en användare som finns i katalogen. På samma sätt som i fallet med systemvärden är det här möjligt att välja vilken information från användaren som skall infogas (namn, användarnamn eller e-postadress). Denna typ av metadatafält används av SiteVisions redaktörsfunktion för att hämta ut vilken person som fungerar som redaktör för en viss sida. Länk: Med denna denna typ av metadata kan man peka ut en länk. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. OBS! Denna metadatadefinition används ihop med expanderande menyn om man vill navigera efter metadata. Relaterad information: Med denna typ av metadata kan man peka ut andra sidor och dokument som är relaterade till den sidan. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. När man har lagt till ett metadata av typen Relaterad information så visas en extra ikon ( namnet på metadatafältet. )till höger om Klickar man på ikonen så öppnas ett nytt fönster Ändra relaterad information. Klicka på plustecknet så öppnas ytterligare ett fönster Skapa ny relaterad länk. Här kan man lägga till en länk, text eller en användare som är relaterad till den aktuella sidan. 9

14 Fliken Allmänt När en metadatadefinition skall läggas till måste man ange ett antal inställningar som finns på alla fält oavsett typ: Beskrivning: Den text som visas ovanför fältet när användaren skall fylla i ett värde. Namn: Under namn finns en lista med förslag på metanamn. Om man önskar kan man fylla i ett eget namn. De föreslagna namnen i listan följer Dublin Core standarden (utom Description och Keywords som är en äldre standard) som kan och i vissa fall bör användas. Offfentlig verksamhet kan läsa mer om detta på Exempelvis är Description är en kortare beskrivning av sidan som i används i sökresultatet bland vissa sökmotorer. Keywords är nyckelord som skall vara skrivna separerade med kommatecken (;). OBS! Fyll alltid i ett namn, annars kommer inte webbsidan att valideras! Schema: Beskriver enligt vilket schema som taggen skall skrivas ut. Normalt lämnas fältet tomt. Kan dock behövas vid kopplingar av externa system. Fliken Sök Gör fältet sökbart i SiteVision: Möjliggör sökning på metadatafältet i den inbyggda sökmotorn. För att sökningar på en sida med ett visst metadatavärde skall visas i träffar så måste sökningen vara gjord på detta specifika metadatafält (jämför med nedanstående inställning). 10

15 Gör fältet sökbart i fritext fält: Behandlar värdet i fältet på samma sätt som annat innehåll på en sida. Fliken Avancerat Här finns ett antal kryssrutor som anger hur fältet skall behandlas av systemet. Dessa kryssrutor kan variera beroende på vilken typ av metadatadefinition som markerats. Behörighet Fältet är obligatoriskt: För att en sida skall kunna publiceras måste ett värde finnas för detta fält. Användaren måste alltså alltid ange ett värde eller ärva ett värde från ovanliggande sidor. Fältet är synligt för vanliga användare: Skall fältet döljas för användare som inte har behörigheten Ändra metadatadefinitioner kryssar man ur denna ruta. Ett användningsområde för denna inställning kan vara när man vill ha ett metadatafält där värdet aldrig skall ändras av vanliga användare. Som standard är detta fält ikryssat. Fältet får infogas i moduler (tex Text): Anger om det skall vara möjligt att infoga värdet i moduler i SiteVision. Arv Ärv värde automatiskt från ovanliggande: Med denna inställning vald kommer värdet för fältet alltid att hämtas från ovanliggande sida om det inte finns något värde lagrat lokalt på en sida. Värde måste anges på alla sidor (arv ej möjligt): Är denna inställning vald kommer inte användarna ges möjlighet att ärva värden från ovanliggande sidor. Denna inställning skall alltså användas om man alltid vill att användarna skall fylla i ett värde för ett fält och där det inte får hämtas från någon annan sida. Övrigt Skriv ut i HTML-koden som <META>taggar: Anger om fältet skall visas i sidans HTML-kod eller inte. Fyll i ett metadatavärde Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels under Egenskaper på fliken Metadata på respektive sida/objekt men även direkt i fönstret som visas när sidan skall publiceras. Egenskaper Högerklickar man på en sida och väljer Egenskaper och fliken Metadata kan det se ut på följande sätt: 11

16 Här fyller man i värden i textfälten. Publiceringsdatum är utgråat för det är ett systemvärde dvs systemet hämtar detta värde automatiskt. Område är också utgråat för det har inställningen Ärv värde automatiskt från ovanliggande vilket innebär att värdet är hämtat från ovanliggande sida så användaren slipper fylla i fältet. Vill man ändra detta värde på en sida bockar man ur rutan Ärv värde. Det går då att skriva i textfältet. En röd asterisk ( * ) innebär att fältet är obligatoriskt, dvs det måste fylla i för att sidan skall kunna bli publicerad. Vid publicering Det går också att fylla i metadatavärden i samband med publicering. Klicka på publicera-ikonen. Ett nytt fönster öppnas. Under fliken Metadata kan man fylla i metadatavärden på samma sätt som beskrivet ovan. Om administratören har angett att metadata skall anges måste dessa fyllas i varje gång en ny sida skapas för att den skall kunna publiceras. Försöker man publicera utan att fylla i metadata får man upp följande fönster som specificerar vilka metadata som är obligatoriska som inte fyllts i: 12

17 Användning av metadata När man har satt upp en metadatadefinition på webbplatsen exempelvis ett systemvärde (Senast Publiceringsdatum) så kan man sedan nyttja detta i en textmodul. 1. Öppna en textmodul där du vill använda metadata 2. Under menyn Metadata kan du se de metadata som finns uppsatta på webbplatsen. 3. Det finns två metadata: Senast pub datum och Skapad av. Fyll i texten Senast publicerad i textmodulen och välj sedan fältet Senast pub datum under Metadata. Texten blir gråmarkerad och ett datum syns. Metadata kan också användas för avancerad sökning i sökmodul, skriptmodul och fildelningsmodul. 13

18 3.1.4 Metadata (Mallar) Med metadata på mallar kan man sätta upp metadata som används på mallar. Om man vill använda en metadatadefinition som heter Toppnyhet på de fem nyhetsarkiv man har måste man normalt manuellt lägga till metadatat på de fem olika nyhetsarkiven. Om man istället lägger metadatat på nyhetsmallen så skapas metadatadefinitionen automatiskt så fort man använder mallen. Metadata på mallar läggs till precis som vanligt metadata: Därefter får man växla över till sidmallar, Välj aktuell sidmall, högerklicka och välj Egenskaper. Under fliken Metadatafält, klicka på plustecknet för att lägga till metadefintionen på mallen. Nu har man aktiverat metadata på mallar. Oavsett vilket nyhetsarkiv så kommer metadatat Toppnyhet att finnas. 14

19 3.1.5 Prenumeration Under Prenumeration kan man ställa in prenumerationer av olika slag. Prenumeration måste ställas in i tre olika steg: 1. Katalogtjänsten måste hantera schemautökningar för att kunna spara undan prenumerationer. Katalogens schema ska ha en objektklass vilken som standard heter sitevisionuser och innehåller attributet subscriptions. Detta måste sättas upp av systemansvarig, läs mer om detta under avsnitt Katalogtjänstuppsättningen i SiteVision måste ha en LDAP Proxyanvändare som har rättigheter att skapa och ändra på användare under Bas för publika användare. Om inte Använd uteslutande för prenumeration är markerad måste proxyanvändaren även ha behörigheter att ändra på befintliga användare i katalogen. Läs mer om detta under avsnitt Vad man skall kunna prenumerera på måste väljas. Detta görs under fliken Prenumeration på önskad sida. Här ställer man in följande: Aktiv: Skall vara markerad för att den aktuella sidan skall vara möjlig att prenumerera på. Titel: Ett namn för prenumerationen. Omfång: För vad ska prenumerationen gälla för. Endast aktuell sida, Aktuell sida och underliggande sidor eller hela grenen (Aktuell sida och alla dess underliggande sidor) Beskrivning: När användaren anmäler sig som prenumerant kommer denna text att visas för att vägleda användaren. Konfigurera: Klickar man på detta alternativ kan man ställa in avsändare, ämne och utformning av meddelandet. Importera: Här kan man välja att importera en textfil som ska innehålla en lista av e-postadresser till prenumeranter på aktuell prenumeration. Bläddra fram textfilen. Visa: Denna listar alla som anmält sig som prenumeranter på aktuell prenumeration. Denna operation kan ta en stund att utföra om det är många användare som anmält sig. Anmälan Modulen Prenumeration används för att användare ska kunna anmäla sig till prenumerationer. I denna skapar man en lista över de prenumerationer som ska vara möjliga att anmäla sig till. De sidor som man pekar ut måste ha en aktiv prenumeration. 15

20 I visningsläge behöver besökaren bara ange sin e-postadress och markera önskade prenumerationer för att lägga till sig som en prenumerant. Notifiering För att användaren sedan skall få en notifiering krävs det att att den som publicerar sidan gör ett aktivt val vid publicering av de aktiva sidorna och under fliken Notifiera kryssar för rutan Notifiera användare intresserade av...prenumeration samt skriver ett meddelande till användarna. Då kommer ett e-post att skickas till alla prenumeranter på aktuell prenumeration. 16

21 Texten som skrivs i textrutan kommer att skickas med som innehåll i meddelandet. Avbeställ prenumeration För att avbeställa en prenumeration så kryssar man i Visa länk för avprenumeration i prenumerationsmodulen. OBS! För att läsa mer om prenumerationer, se Lathund Prenumerationer. 17

22 3.1.6 Statistik Under fliken Statistik kan man välja vilka sidor man vill generera statistik över. Markera den webbsida som man vill ha statistik för, högerklicka och välj Egenskaper och fliken Statistik. Denna flik finns alltså att nå på alla sidor. Man kan ställa in tidsomfång och om man skall presentera statistiken timvis/dagvis/veckovis/månadsvis el årsvis. Inkludera underliggande sidor vid generering: Den sida som är markerad i navigatorn är den sida man får statistik för. Vill man inkludera underliggande sidor (under den sida som är markerad i navigatorn)i statistiken markerar man detta alternativ. Visa enbart unika träffar baserat på IP-nummer: Markerar man denna visas bara en träff per IP-adress oavsett om användaren har återkommit flera gånger. Inkludera sidvisningar i rapporten: Vill man inkludera vilka sidor som har visats i rapporten markerar man denna. Inkludera filnerladdningar i rapporten: Vill man inkludera antal filnerladdningar i rapporten markerar man denna. Inkludera bildvisningar i rapporten: Vill man inkludera antal bildvisningar i rapporten markerar man denna. Presentera statistiken: Här kan man välja om man vill ha statistiken Timvis, Dagvis, Veckovis, Månadsvis eller Årsvis. Tidsomfång: Här fyller man i den tidsperiod man vill ha med i statistiken. Efter att man fyllt i inställningarna klickar man på Visa rapport. Ett nytt fönster öppnas med resultatet. 18

23 OBS! Har man t.ex. servicepack 2 installerat på sina datorer måste man se till att popup-er är tillåtna då statistiken visas i ett popup-fönster! Detta är enkel statistik. Besöksloggarna sparas som loggfiler på servern i formatet Common Log Format vilket innebär att de kan läsas i vilket logganalysprogram som helst. Eftersom loggarna sparas i detta format kan man komplettera med ett mer avancerat logganalysprogram som tex eller Besöksloggarna kommer man åt direkt på servern eller via WebDav (http://<servernamn>/webdav/log) Vi rekommenderar: WebLog Expert Lite: Gratis program som ger enkla logganalyser utan tidsintervall som tex mest nedladdade filer WebLog Expert: Kostar drygt 600 kr, mer avancerat men kan inte filtrera på vissa månader och vilket land besökaren kommer ifrån. Web Trends: Dyrare men klarar mer. Dock lite svåranvänt. 19

24 3.1.7 Sidlås Under Sidlås ser man vilka personer som håller på att redigera en sida och därmed har låst den sidan från andra användare (förutsatt att man har aktiverat sidlås på webbplatsen). Dessa sidlås visas som en lista här. Härifrån kan man som systemanvändare låsa upp sidlås och som vanlig användare kan man låsa upp sina egna sidlås. Sidlås kan även låsas upp från den specifika sidan som är låst. Reglerna är sådana att man kan låsa upp sina egna sidlås och systemanvändaren kan låsa upp alla sidlås. Det finns också en behörighet Låsa upp sidlås, där man kan få rätt att låsa upp andras sidlås trots att man inte är inloggad som system. I kolumnen Sida ser man vilken sida som är låst. Användarkolumnen visar vem som för tillfället har låst sidan och i den sista kolumnen visas tiden när sidan låstes av användaren För att låsa upp ett sidlås så markerar man en sida i kolumnen för sida och sedan klickar man på knappen Lås upp. Knappen Uppdatera uppdaterar listan över låsta sidor. 20

25 3.2 Webbplatsinställningar Webbplats Här kan man fylla i information om webbplatsen, ställa in felsidor och en inloggningssida som gäller för hela webbplatsen. Namn: Namn på webbplatsen. Adress: DNS-adressen till webbplatsen. Klickar man på knappen Fler.. så öppnas ett nytt fönster där man kan lägga till fler adresser: För att lägga till en ny adress klicka på plustecknet. Texten Ny adress visas. Genom att dubbelklicka på denna text så kan man fylla i en ny adress. Tex om man vill att användarna bara ska kunna skriva southgate.se (och hoppa över www) så anger man det här. Eller om man även har domänerna southgate.nu och southgate.com så anger man att dessa adresser även skall gälla. OBS! Fyll inte i här! För att detta skall fungera måste adresserna även pekas till SiteVision-servern i DNS-servern. Denna adress används för replikeringsunktionen. Om replikering är uppsatt får denna adress inte ändras. Språk: Svenska (sv) är standardvärde men det finns även norska och engelska. För att ändra till norska skriv no och en för engelska. Titelutseende: Bestämmer utseende på sidans titel. Skrivs som velocity script. Inloggningssida: Om man kommer till en sida som kräver inloggning blir man automatiskt skickad till den inloggningssida som man angett här. Tänk på att inloggningssidan skall vara publik så att alla kan se sidan. 21

26 Felsida: Om en sida inte finns kan man välja att skicka användaren till en sida med ett eget meddelande (Tex Sidan du söker finns inte tillgänglig och sedan ange några länkar som användaren kan prova istället) istället för det vanliga 404 Page Not Found -meddelandet. Automatisk länkkontroll: Det går att ställa in att systemet automatiskt kontrollerar så att alla länkar är hela på förutbestämda tidpunkter. Detta gör man genom att kryssa i denna ruta och klicka på knappen Konfigurera. Ett nytt fönster öppnas: Här kan man välja om kontrollen skall ske vid ett visst tillfälle (tidsstyrd), om det skall ske kontinuerligt (Repetera var xx timme) eller om länkkontrollen skall starta nu. Under fliken Notifiering kan man bestämma till vem ett e-postmeddelande skall skickas med en rapport från länkkontrollen. Som standard är webbplatsansvarig ikryssad. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till angivna adresser innehållande en lista över felaktiga länkar. OBS! E-postmeddelandet som skickas ut från länktestet använder det språk som finns uppsatt på webbplatsen. För att ställa in serveransvarig se avsnitt 4.1.4, webbplatsansvarig se avsnitt och redaktör se avsnitt Man kan också välja att skicka rapporten till den som senast publicerade sidan eller en godtycklig epostadress. 22

27 3.2.2 Avancerade inställningar Under denna flik kan man göra inställningar som tex om man vill ha sidlås eller länkkontroll påslagen vid publicering. Ärv..: Här kan man ärva mallar, bildarkiv och filarkiv om man har en en överliggande webbplats. Följ riktlinjer för WAI 1: WAI står för Web Accessibility Initiative och är riktlinjer för hur man gör webbplatser mer tillgängliga för personer med olika handikapp. I SiteVision innebär det att systemet aktiverar kontroll av riktlinjer för WAI som länkbeskrivningstexter, bildbeskrivningstexter och tabellbeskrivningstexter. Genom att kryssa i denna ruta påminner systemet användarna att fylla i dessa texter. Aktivera IE image toolbar : I Internet Explorer 6 visas en bildmeny på bilden när man för muspekaren över en bild. Detta gäller bara bilder över en viss storlek, den visas inte på små bilder. I SiteVision har vi valt att stänga av denna bildmeny. Vill man aktivera den kryssar man i detta alternativ. Använd CSS kolumner: Om man inte vill använda layouter som är uppbyggda med tabeller vid mallbyggandet så kan man använda css-kolumner. Dessa beter sig dock lite annorlunda än tabeller, tex radbryter de om de inte får plats med innehållet i en kolumn. Man bör därför vara mer noggrann när man skapar mallarna och lägger till sidor (så att man följer måtten angivna i mallen). Använd sidlås: Här väljer man om man vill slå på funktionen sidlås, för att undvika samtida redigering. En sida låses så fort en modul eller en egenskap på sidan öppnas och släpps när man klickar på spara. Kontrollera interna/externa länkar vid publicering: Här väljer man om man vill slå på länkkontroll vid publicering. Om en länk är sönder så får man ett meddelande om detta redan vid publiceringstillfället. Förhindra HTML i text och tabell: Här kan man välja att förhindra att man kan skriva HTML-taggar i text och tabellmodulen. Utskrift: Här pekar man ut den standardmall som används vid utskriftsversion. Den används på alla mallar som inte har valt en specifik utskriftsmall. För att välja en specifik utskriftsmall, gå till Sidmallar och den mall som skall ha en specifik utskriftsmall. Högerklicka, välj Egenskaper och fliken Sidmall. Peka ut utskriftsmallen. 23

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.1.2. Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version R1A Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 2.1 Dynamiska mallar... 3 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2 Inställningar

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer

Manual SiteVision 2.1 - för administratörer 1.1. Manual SiteVision 2.1 - för administratörer Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...4 2 Om mallar... 4 2.1 Dynamiska mallar...6 2.1.1 Skapa en mall med ett sidhuvud... 7

Läs mer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer

Manual SiteVision 2.0 för administratörer Manual SiteVision 2.0 för administratörer Senselogic AB Version 1 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar... 1 2.1Dynamiska mallar...3 2.1.1Skapa en mall med ett sidhuvud... 4 2.2Inställningar

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.3_03 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information...3 3.1.2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bygga mallar Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Begrepp... 1 1.1 Innehållsyta... 1 1.2 Mallyta... 2 1.3 Layouter... 3 1.3.1 Fliken marginaler... 1.3.2 Fliken Inställningar... 1.3.3

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

1 Detta fält hämtar värdet från den primära adressen på webbplatsen. Kontrollera att den primära adressen stämmer under "Webbplatsinställningar".

1 Detta fält hämtar värdet från den primära adressen på webbplatsen. Kontrollera att den primära adressen stämmer under Webbplatsinställningar. Tillgänglighetsanpassning SiteVision För att göra webbplatsen mer tillgänglig i SiteVision har vi samlat några tips. Tipsen gäller hur man kan ställa in centrala inställningar i SiteVision, vilka moduler

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Bildbanken hanterar högupplösta bilder och skalar automatiskt om dem till ett antal fördefinierade storlekar. Besökarna

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Sida 1 av 13. Standardwebben. Användarguide för standardwebben. Limepark AB Telefon (växel)

Sida 1 av 13. Standardwebben. Användarguide för standardwebben. Limepark AB Telefon (växel) Sida 1 av 13 Standardwebben Användarguide för standardwebben Sida 2 av 13 Grundläggande uppsättning av en ny webbplats utifrån standardwebben Export/import Logotyp i sidhuvudet Färgschema Adresser Adressompekningar

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sida 1 av 16 Sveriges Kommuner och Landsting Användarguide för skl.se Sida 2 av 16 Sidhuvud och sidfot Verktygsmenyn Menyer i sidfot Undermeny Startsidan Temarutans bakgrundsbild Temarutans text Temarutans

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Handledning för. Webbpublicering

Handledning för. Webbpublicering Handledning för Webbpublicering 2 Innehåll Inloggning... 3 Redigeringsläge... 3 Navigator... 4 Redigeringsyta... 5 Redigera text på en webbsida... 6 Validera text... 6 Skapa klickbar länk... 7 Ladda upp

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager Manual för 2.5 KALAS Sitemanager 1. INTRODUKTION...1 1.1 SYSTEMKRAV...1 1.1.1 Visning av sidor...1 1.1.2 Produktion av sidor...1 1.1.3 Inloggning...1 2. KALAS SITEMANAGER...3 2.1 LÄGGA TILL EN WEBBSIDA...4

Läs mer

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Användarhandledning för redaktörer www.fi.se Dokumenthistorik Version: Skapat datum: Ändrat datum: Kommentar: Utarbetad av 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Innehållsförteckning 1 Inledning... 4

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Lathund Automatisk inloggning

Lathund Automatisk inloggning Lathund Automatisk inloggning Automatisk inloggning möjliggör för användaren själv att bestämma om han vill spara undan sin inloggning. Väljer man att spara undan sin inloggning så slipper man att logga

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer