SiteVision - manual för administratörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteVision - manual för administratörer"

Transkript

1 SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02

2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision Om mallar Egenskaper för webbplats Allmänt Information Versioner Metadata... 5 Lägg till metadatafält... 6 Fliken Allmänt Fliken Sök Fliken Avancerat Fyll i ett metadatavärde Användning av metadata Metadata (Mallar) Prenumeration Anmälan Notifiering Avbeställ prenumeration Statistik Sidlås Webbplatsinställningar Webbplats Avancerade inställningar E-post Alias Snabbkommandon Strukturer Struktursida, strukturmapp och strukturlänk Innehållsytor RSS import Utökad tillgänglighet Redaktörer Utseende Webbsida Formatmallar Egenskaper för formatmall Fliken Länkegenskaper Fliken Avancerat Fliken Moduler Fliken Roller Sätta rubriknivåer för innehållsförteckning Webbplatsfärger Röd-Grön-Blå Webbsäkra färger Pipettverktyget Punktlistor CSS-attribut för listor Formatmallsmappning Färgmappning Dekorationer Hur man använder en dekoration Säkerhet Behörighet Rättigheter Modulrättigheter Inloggningskrav Åtkomstkrav Katalogtjänster... 52

3 Fliken Katalogtjänst... Fliken Avancerat... Fliken Bläddra katalog... Fliken Prenumerationsinställningar Inloggningsmetoder Aktiva användare Användarprofiler... Hur man använder profiler Egenskaper för server Allmänt Serverinformation Information Server E-post Java-plugin Licens Metadata Schemahanteraren Säkerhet Behörigheter Katalogtjänster Aktiva användare Replikering Fliken Replikering Fliken replikeringskällor... 69

4

5 1 Om SiteVision Detta är en manual för administratörer, som främst tar upp inställningar på webbplatsen och servern. Manualen börjar med en kort berskrivning av mallar, för att läsa mer om mallar se Manual mallbygge. För att läsa mer om modulerna i SiteVision, se Manual för användare. 2 Om mallar Uppbyggnaden av en webbsida i SiteVision baseras på sidmallar. Detta för att webbplatsen skall få ett enhetligt utseende och att användare i organisationen lätt skall kunna lägga till en webbsida som har en viss sidmall. Gör man ändringar i mallen slår de igenom på alla webbsidor som baseras på den mallen. Administratören bygger upp ett antal mallar som användarna sedan kan använda när de skapar webbsidor. Det kan vara bra att bygga upp mallarna i flera olika steg med delmallar. Utgå från minsta gemensamma komponent som webbsidorna skall ha, det kan vara tex vara sidhuvud, meny osv. Dock bör man sträva efter att ha så få sidmallar som möjligt, eftersom det gör underhållet av webbplatsen enklare. Sidmallar i SiteVision är egentligen en vanlig webbsida som vid visning slås samman med aktuell sida. Sidmallar kan också bygga på andra sidmallar. Då kommer den sammanlagda mallen att slås samman med aktuell sida vid visning. Man kan byta mall på webbsidor genom att högerklicka på sidan och välja menyalternativet Byt mall. Mallen kommer att bytas direkt men för att det skall synas i visningsläget måste man publicera sidan. Detta gäller även om man byter mall på en sidmall. Varje sidmall som skapas kommer att synas vid skapande av nya webbsidor. Om man tex skapar en mapp i mallstrukturen som heter Delmallar så visas även en flik i fönstret Ny sida som heter Delmallar. Sidmallar visas som en lista under den mapp de ligger i. Sidmallar som inte ligger i en mapp hamnar under fliken Mallar för. Det går att fylla i en beskrivning för varje mall. Där man hjälper användarna att tala om när den mallen skall användas. Detta gör man genom att högerklicka på en mall och väljer Egenskaper. Välj fliken Sidmall och fyll i en beskrivning. Efter att man sparat detta så syns beskrivningen när man skapar en ny sida. 1

6 I SiteVision kan man bygga mallar på två olika sätt: absolut eller dynamiskt. Absoluta mallar innebär att man drar ut en modul och placerar den på en absolut position. Detta innebär att man enkelt kan flytta positionen genom att flytta den i redigeringsytan till den plats man önskar. Genom att dra i kanterna på modulerna kan man också ändra modulens storlek. I exemplet nedan läggs en textmodul ut på en absolut positionerad plats och en bildmodul under den: Fyller man dock på med text eller ändrar storleken på typsnittet så kan det se ut så här om glömmer att även flytta underliggande bild: Dynamiska mallar innebär att modulerna placeras ut i förhållande till varandra. Exempelvis kan man placera ut en modul som alltid ligger 20 pixlar från vänsterkanten och det är alltid 10 pixlar avstånd mellan modulerna. Ökar textmängden eller textstorleken så flyttas modulerna i förhållande till varandra. Det vill säga om textstorleken ökar eller om man fyller på med mer text så ökar utrymmet för texten och det är fortfarande samma avstånd till bilden. Dynamiska mallar är lite besvärligare att bygga upp men samtidigt behöver man inte tänka på att en modul kan råka flöda över en annan modul vilket kan hända när man arbetar med absoluta mallar. OBS! För att läsa mer om hur man bygger mallar, se Lathund för mallar. 2

7 3 Egenskaper för webbplats 3.1 Allmänt Information Under Allmänt visas vem som skapade webbsidan och vem som senast ändrade den (om den är uppdaterad). Det visas också datum när webbsidan skapades/uppdaterades. Sidinformation visar antal besök på den aktuella sidan (ej unika träffar) samt adressen. Under Webbplatsinformation visas de sidor som länkar till denna sida samt antal sidor på webbplatsen. Under Visa antalet sidor på webbplatsen visas lite statistik över webbplatsen. Här kan man se hur många sidor, artiklar, mappar, länksidor, mallar, filer och bilder som finns på webbplatsen. 3

8 3.1.2 Versioner Under Versioner kan man se vilka versioner som finns av sidor på webbplatsen. Den version man arbetar med heter Nuvarande arbetsversion. Det finns också en version som heter Publicerad version och det är den senaste publicerade versionen. Utöver dessa versioner kan man aktivt spara egna versioner och ge dem ett namn genom att klicka på Spara version. Man kan se gamla versioner genom att klicka på Visa och återta gamla versioner genom att klicka på Återta. Det går att jämföra flera olika versioner genom att hålla nere CTRL när man markerar versioner och därefter klicka på Visa. OBS! Versioner spar bara en version av innehållet på sidan, inte strukturen. Versioner gäller bara en sida, inte hela webbplatsen. 4

9 3.1.3 Metadata Traditionellt sett har metadata ofta använts för att skapa META-taggar i HTML-koden som innehåller information om sidan som visas. Det är till exempel vanligt med META-taggen keywords som används för att informera besökande sökmotorer om vad sidan handlar om. Metadatafunktionen i SiteVision innehåller funktionalitet för att möjliggöra den typen av funktioner. SiteVision använder metadata inom andra områden, tex för att hålla reda på vem eller vilka som är redaktörer för en sida, eller bredd och höjd av en bild i bildarkivet. Det är möjligt att lägga metadata på i princip alla typer av sidor och objekt i SiteVision. Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels direkt under fliken Metadata på respektive sida/objekt men även direkt i fönstret som visas när sidan skall publiceras. Anledningen till detta är att det är möjligt att göra metadatafält obligatoriska, dvs. att ett värde måste finnas angivet innan sidan får publiceras, och då är det bra att enkelt kunna ändra det i samband med publiceringen. Ett metadatafält består av två delar: en definition och ett tillhörande värde som finns uppsatta för den aktuella sidan. Metadatadefinitionen innehåller namnet och beskrivningen av respektive metadatafält. Definitionen innehåller även inställningar för om fältet skall vara obligatoriskt och om fältet skall indexeras av den inbyggda sökmotorn för att möjliggöra metadatasökningar. Metadatavärde är det värde som är associerat med definitionen. Detta kan tex. vara ett textvärde som användaren själv anger. Värdet kan även hämtas automatiskt av systemet. Ett exempel på det är namnet på användaren som senast ändrade sidan. Under fliken Metadata kan man se vilka metadata som finns uppsatta på webbplatsen: Till höger om namnet på metadatafältet finns två ikoner: Ändra inställningar för metadatafält(knapp ): Via denna knapp kan de befintliga inställningarna för en definition ändras. Det går bara att ändra de definitioner som lagts till på den aktuella sidan, vill man ändra inställningar för en ärvd definition (känns igen på den gråa färgen på beskrivningen) måste man göra detta på den sidan där definitionen lagts till. De flesta metadatadefinitioner läggs till på webbplatsen (startsidan). Ta bort metadatafält (knapp ): Ta bort en definition och alla värden som finns associerade med den. Längst ner i fönstret finns ytterligare två ikoner: Ärv metadata-definitioner: Om rutan är ikryssad kommer eventuella metadatafält som finns konfigurerade på ovanliggande sidor att inkluderas även på den här sidan. Lägg till metadata: Klickar man på denna ikon kan man lägga till ett nytt metadatafält på sidan. OBS! Det är enbart de användare som har behörigheten Ändra metadatadefinitioner som kan lägga till, ta bort och ändra befintliga metadatadefinitioner. 5

10 Lägg till metadatafält Klickar man på alternativet Lägg till metadata, öppnas ett nytt fönster där man kan välja att lägga till ett nytt metadatafält. SiteVision har ett antal olika typer av metadata: Textfält: Användaren får själv skriva in det textvärde som fältet skall vara associerat med. Administratören kan själv ange vilket värde som skall vara angivet som standard om användarna inte fyller i något värde (Förifylld text). Envalsalternativ: Användaren väljer ett värde från en lista av olika alternativ. För att lägga till ett alternativ klickar man på plustecknet. 6

11 Tillåt annat valfritt alternativ: Om så önskas finns möjligheten att låta användaren skriva in ett eget alternativ genom att kryssa i denna inställning. Använd sökning för val av alternativ: Om antalet valbara alternativ är många kan det vara lämpligt att använda sökning vid val av alternativ. Detta innebär att användaren istället för att välja alternativ ur en lista får söka bland alternativen i en speciellt sökfönster. Importera alternativ från fil: Administratören kan även importera alternativ från en textfil. För att denna funktion skall fungera krävs att alternativen finns i en helt vanlig textfil (skapad i tex. Anteckningar i Windows) och att endast ett alternativ finns på varje rad. Förvalt alternativ: Här väljer man det alternativ som man vill skall vara förvalt i listan. Flervalsalternativ: Denna typ av metadatafält fungerar precis på samma sätt som envalsalternativ med den skillnaden att användaren här har möjligheten att välja flera alternativ på en gång. Det alternativ som är markerat i listan vid skapandet av fältet kommer att vara förvalt för användarna. Datum: Denna metadatatyp infogar ett datum. Systemvärden: Till skillnad från andra metadatatyper där användaren själv måste skriva in eller välja ett värde hämtar denna typ av fält sitt värde direkt från SiteVision. De värden som kan infogas är följande: Skapad datum: Datumet när sidan skapades Skapad av: Användaren som skapat sidan Senast ändrat datum: Det datum när sidan senast ändrades Senast ändrad av: Användaren som senast ändrade innehållet på sidan Språk: Det språk som används på den aktuella webbplatsen tex. en eller sv ) Detta är uppsatt under webbplats (se avsnitt 3.2.1) Publiceringsdatum: Det datum när sidan publicerades, vars värde inte uppdateras om sidan publiceras flera gånger i rad, tex. vid rättning av stavfel på sidan) Publicerad av: Användaren som har publicerat sidan. Senaste publiceringsdatum: Det datum när sidan senast publicerades Senast publicerad av: Användaren som senast publicerade sidan 7

12 I de fall där det infogade värdet är en användare (skapad av, senast ändrad av, publicerad av eller senast publicerad av) väljer administratören vilken information från användaren som skall infogas. Alternativen som finns är: användarens hela namn (t.ex. Stefan Jonsson), användarnamnet (tex stejon), E-postadress, Fornamn, Efternamn, Titel, Beskrivning eller Telefon. När det infogade värdet är ett datum (skapad datum, senast ändrat datum, publiceringsdatum eller senaste publiceringsdatum) är det möjligt att välja hur datumet skall visas. Om inte de två förkonfigurerade formaten passar är det möjligt att helt och hållet själv styra hur datumet skall formateras med hjälp av bland annat följande bokstavskombinationer: yyyy (året, t.ex. 2003) MM (månad) dd (dag) HH (timmar, 0-23) mm (minut) ww (vecka) SiteVision använder en sk. SimpleDateFormat för att göra formateringen av datumet, mer information om den (och de möjligheter som finns att formatera datumet) kan läsas i Java-dokumentationen på 8

13 Koppling till textmodul: Denna typ av metadata hämtar sin information från en modul på en sida. Informationen som skrivs in i modulen hamnar alltså automatiskt som värde i detta metadatafält. Denna typ av fält används bland annat av nyhetsfunktionen för att läsa ut rubrik, ingress och innehåll från artiklar. På varje arkiv i systemet finns normalt denna typ av metadatafält uppsatt. Koppling till bildmodul: Fungerar på samma sätt som en textmodulkoppling men med skillnaden att här infogas bilder istället för text. Funktionen kan används av bland annat nyhetsfunktionen för att hämta ut bilder från nyhetsarktiklar. Användare: Denna typ av metadata pekar ut en användare som finns i katalogen. På samma sätt som i fallet med systemvärden är det här möjligt att välja vilken information från användaren som skall infogas (namn, användarnamn eller e-postadress). Denna typ av metadatafält används av SiteVisions redaktörsfunktion för att hämta ut vilken person som fungerar som redaktör för en viss sida. Länk: Med denna denna typ av metadata kan man peka ut en länk. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. OBS! Denna metadatadefinition används ihop med expanderande menyn om man vill navigera efter metadata. Relaterad information: Med denna typ av metadata kan man peka ut andra sidor och dokument som är relaterade till den sidan. Har bara de generella inställningarna som finns under flikarna Allmänt, Sök och Avancerat som beskrivs nedan. När man har lagt till ett metadata av typen Relaterad information så visas en extra ikon ( namnet på metadatafältet. )till höger om Klickar man på ikonen så öppnas ett nytt fönster Ändra relaterad information. Klicka på plustecknet så öppnas ytterligare ett fönster Skapa ny relaterad länk. Här kan man lägga till en länk, text eller en användare som är relaterad till den aktuella sidan. 9

14 Fliken Allmänt När en metadatadefinition skall läggas till måste man ange ett antal inställningar som finns på alla fält oavsett typ: Beskrivning: Den text som visas ovanför fältet när användaren skall fylla i ett värde. Namn: Under namn finns en lista med förslag på metanamn. Om man önskar kan man fylla i ett eget namn. De föreslagna namnen i listan följer Dublin Core standarden (utom Description och Keywords som är en äldre standard) som kan och i vissa fall bör användas. Offfentlig verksamhet kan läsa mer om detta på Exempelvis är Description är en kortare beskrivning av sidan som i används i sökresultatet bland vissa sökmotorer. Keywords är nyckelord som skall vara skrivna separerade med kommatecken (;). OBS! Fyll alltid i ett namn, annars kommer inte webbsidan att valideras! Schema: Beskriver enligt vilket schema som taggen skall skrivas ut. Normalt lämnas fältet tomt. Kan dock behövas vid kopplingar av externa system. Fliken Sök Gör fältet sökbart i SiteVision: Möjliggör sökning på metadatafältet i den inbyggda sökmotorn. För att sökningar på en sida med ett visst metadatavärde skall visas i träffar så måste sökningen vara gjord på detta specifika metadatafält (jämför med nedanstående inställning). 10

15 Gör fältet sökbart i fritext fält: Behandlar värdet i fältet på samma sätt som annat innehåll på en sida. Fliken Avancerat Här finns ett antal kryssrutor som anger hur fältet skall behandlas av systemet. Dessa kryssrutor kan variera beroende på vilken typ av metadatadefinition som markerats. Behörighet Fältet är obligatoriskt: För att en sida skall kunna publiceras måste ett värde finnas för detta fält. Användaren måste alltså alltid ange ett värde eller ärva ett värde från ovanliggande sidor. Fältet är synligt för vanliga användare: Skall fältet döljas för användare som inte har behörigheten Ändra metadatadefinitioner kryssar man ur denna ruta. Ett användningsområde för denna inställning kan vara när man vill ha ett metadatafält där värdet aldrig skall ändras av vanliga användare. Som standard är detta fält ikryssat. Fältet får infogas i moduler (tex Text): Anger om det skall vara möjligt att infoga värdet i moduler i SiteVision. Arv Ärv värde automatiskt från ovanliggande: Med denna inställning vald kommer värdet för fältet alltid att hämtas från ovanliggande sida om det inte finns något värde lagrat lokalt på en sida. Värde måste anges på alla sidor (arv ej möjligt): Är denna inställning vald kommer inte användarna ges möjlighet att ärva värden från ovanliggande sidor. Denna inställning skall alltså användas om man alltid vill att användarna skall fylla i ett värde för ett fält och där det inte får hämtas från någon annan sida. Övrigt Skriv ut i HTML-koden som <META>taggar: Anger om fältet skall visas i sidans HTML-kod eller inte. Fyll i ett metadatavärde Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels under Egenskaper på fliken Metadata på respektive sida/objekt men även direkt i fönstret som visas när sidan skall publiceras. Egenskaper Högerklickar man på en sida och väljer Egenskaper och fliken Metadata kan det se ut på följande sätt: 11

16 Här fyller man i värden i textfälten. Publiceringsdatum är utgråat för det är ett systemvärde dvs systemet hämtar detta värde automatiskt. Område är också utgråat för det har inställningen Ärv värde automatiskt från ovanliggande vilket innebär att värdet är hämtat från ovanliggande sida så användaren slipper fylla i fältet. Vill man ändra detta värde på en sida bockar man ur rutan Ärv värde. Det går då att skriva i textfältet. En röd asterisk ( * ) innebär att fältet är obligatoriskt, dvs det måste fylla i för att sidan skall kunna bli publicerad. Vid publicering Det går också att fylla i metadatavärden i samband med publicering. Klicka på publicera-ikonen. Ett nytt fönster öppnas. Under fliken Metadata kan man fylla i metadatavärden på samma sätt som beskrivet ovan. Om administratören har angett att metadata skall anges måste dessa fyllas i varje gång en ny sida skapas för att den skall kunna publiceras. Försöker man publicera utan att fylla i metadata får man upp följande fönster som specificerar vilka metadata som är obligatoriska som inte fyllts i: 12

17 Användning av metadata När man har satt upp en metadatadefinition på webbplatsen exempelvis ett systemvärde (Senast Publiceringsdatum) så kan man sedan nyttja detta i en textmodul. 1. Öppna en textmodul där du vill använda metadata 2. Under menyn Metadata kan du se de metadata som finns uppsatta på webbplatsen. 3. Det finns två metadata: Senast pub datum och Skapad av. Fyll i texten Senast publicerad i textmodulen och välj sedan fältet Senast pub datum under Metadata. Texten blir gråmarkerad och ett datum syns. Metadata kan också användas för avancerad sökning i sökmodul, skriptmodul och fildelningsmodul. 13

18 3.1.4 Metadata (Mallar) Med metadata på mallar kan man sätta upp metadata som används på mallar. Om man vill använda en metadatadefinition som heter Toppnyhet på de fem nyhetsarkiv man har måste man normalt manuellt lägga till metadatat på de fem olika nyhetsarkiven. Om man istället lägger metadatat på nyhetsmallen så skapas metadatadefinitionen automatiskt så fort man använder mallen. Metadata på mallar läggs till precis som vanligt metadata: Därefter får man växla över till sidmallar, Välj aktuell sidmall, högerklicka och välj Egenskaper. Under fliken Metadatafält, klicka på plustecknet för att lägga till metadefintionen på mallen. Nu har man aktiverat metadata på mallar. Oavsett vilket nyhetsarkiv så kommer metadatat Toppnyhet att finnas. 14

19 3.1.5 Prenumeration Under Prenumeration kan man ställa in prenumerationer av olika slag. Prenumeration måste ställas in i tre olika steg: 1. Katalogtjänsten måste hantera schemautökningar för att kunna spara undan prenumerationer. Katalogens schema ska ha en objektklass vilken som standard heter sitevisionuser och innehåller attributet subscriptions. Detta måste sättas upp av systemansvarig, läs mer om detta under avsnitt Katalogtjänstuppsättningen i SiteVision måste ha en LDAP Proxyanvändare som har rättigheter att skapa och ändra på användare under Bas för publika användare. Om inte Använd uteslutande för prenumeration är markerad måste proxyanvändaren även ha behörigheter att ändra på befintliga användare i katalogen. Läs mer om detta under avsnitt Vad man skall kunna prenumerera på måste väljas. Detta görs under fliken Prenumeration på önskad sida. Här ställer man in följande: Aktiv: Skall vara markerad för att den aktuella sidan skall vara möjlig att prenumerera på. Titel: Ett namn för prenumerationen. Omfång: För vad ska prenumerationen gälla för. Endast aktuell sida, Aktuell sida och underliggande sidor eller hela grenen (Aktuell sida och alla dess underliggande sidor) Beskrivning: När användaren anmäler sig som prenumerant kommer denna text att visas för att vägleda användaren. Konfigurera: Klickar man på detta alternativ kan man ställa in avsändare, ämne och utformning av meddelandet. Importera: Här kan man välja att importera en textfil som ska innehålla en lista av e-postadresser till prenumeranter på aktuell prenumeration. Bläddra fram textfilen. Visa: Denna listar alla som anmält sig som prenumeranter på aktuell prenumeration. Denna operation kan ta en stund att utföra om det är många användare som anmält sig. Anmälan Modulen Prenumeration används för att användare ska kunna anmäla sig till prenumerationer. I denna skapar man en lista över de prenumerationer som ska vara möjliga att anmäla sig till. De sidor som man pekar ut måste ha en aktiv prenumeration. 15

20 I visningsläge behöver besökaren bara ange sin e-postadress och markera önskade prenumerationer för att lägga till sig som en prenumerant. Notifiering För att användaren sedan skall få en notifiering krävs det att att den som publicerar sidan gör ett aktivt val vid publicering av de aktiva sidorna och under fliken Notifiera kryssar för rutan Notifiera användare intresserade av...prenumeration samt skriver ett meddelande till användarna. Då kommer ett e-post att skickas till alla prenumeranter på aktuell prenumeration. 16

21 Texten som skrivs i textrutan kommer att skickas med som innehåll i meddelandet. Avbeställ prenumeration För att avbeställa en prenumeration så kryssar man i Visa länk för avprenumeration i prenumerationsmodulen. OBS! För att läsa mer om prenumerationer, se Lathund Prenumerationer. 17

22 3.1.6 Statistik Under fliken Statistik kan man välja vilka sidor man vill generera statistik över. Markera den webbsida som man vill ha statistik för, högerklicka och välj Egenskaper och fliken Statistik. Denna flik finns alltså att nå på alla sidor. Man kan ställa in tidsomfång och om man skall presentera statistiken timvis/dagvis/veckovis/månadsvis el årsvis. Inkludera underliggande sidor vid generering: Den sida som är markerad i navigatorn är den sida man får statistik för. Vill man inkludera underliggande sidor (under den sida som är markerad i navigatorn)i statistiken markerar man detta alternativ. Visa enbart unika träffar baserat på IP-nummer: Markerar man denna visas bara en träff per IP-adress oavsett om användaren har återkommit flera gånger. Inkludera sidvisningar i rapporten: Vill man inkludera vilka sidor som har visats i rapporten markerar man denna. Inkludera filnerladdningar i rapporten: Vill man inkludera antal filnerladdningar i rapporten markerar man denna. Inkludera bildvisningar i rapporten: Vill man inkludera antal bildvisningar i rapporten markerar man denna. Presentera statistiken: Här kan man välja om man vill ha statistiken Timvis, Dagvis, Veckovis, Månadsvis eller Årsvis. Tidsomfång: Här fyller man i den tidsperiod man vill ha med i statistiken. Efter att man fyllt i inställningarna klickar man på Visa rapport. Ett nytt fönster öppnas med resultatet. 18

23 OBS! Har man t.ex. servicepack 2 installerat på sina datorer måste man se till att popup-er är tillåtna då statistiken visas i ett popup-fönster! Detta är enkel statistik. Besöksloggarna sparas som loggfiler på servern i formatet Common Log Format vilket innebär att de kan läsas i vilket logganalysprogram som helst. Eftersom loggarna sparas i detta format kan man komplettera med ett mer avancerat logganalysprogram som tex eller Besöksloggarna kommer man åt direkt på servern eller via WebDav (http://<servernamn>/webdav/log) Vi rekommenderar: WebLog Expert Lite: Gratis program som ger enkla logganalyser utan tidsintervall som tex mest nedladdade filer WebLog Expert: Kostar drygt 600 kr, mer avancerat men kan inte filtrera på vissa månader och vilket land besökaren kommer ifrån. Web Trends: Dyrare men klarar mer. Dock lite svåranvänt. 19

24 3.1.7 Sidlås Under Sidlås ser man vilka personer som håller på att redigera en sida och därmed har låst den sidan från andra användare (förutsatt att man har aktiverat sidlås på webbplatsen). Dessa sidlås visas som en lista här. Härifrån kan man som systemanvändare låsa upp sidlås och som vanlig användare kan man låsa upp sina egna sidlås. Sidlås kan även låsas upp från den specifika sidan som är låst. Reglerna är sådana att man kan låsa upp sina egna sidlås och systemanvändaren kan låsa upp alla sidlås. Det finns också en behörighet Låsa upp sidlås, där man kan få rätt att låsa upp andras sidlås trots att man inte är inloggad som system. I kolumnen Sida ser man vilken sida som är låst. Användarkolumnen visar vem som för tillfället har låst sidan och i den sista kolumnen visas tiden när sidan låstes av användaren För att låsa upp ett sidlås så markerar man en sida i kolumnen för sida och sedan klickar man på knappen Lås upp. Knappen Uppdatera uppdaterar listan över låsta sidor. 20

25 3.2 Webbplatsinställningar Webbplats Här kan man fylla i information om webbplatsen, ställa in felsidor och en inloggningssida som gäller för hela webbplatsen. Namn: Namn på webbplatsen. Adress: DNS-adressen till webbplatsen. Klickar man på knappen Fler.. så öppnas ett nytt fönster där man kan lägga till fler adresser: För att lägga till en ny adress klicka på plustecknet. Texten Ny adress visas. Genom att dubbelklicka på denna text så kan man fylla i en ny adress. Tex om man vill att användarna bara ska kunna skriva southgate.se (och hoppa över www) så anger man det här. Eller om man även har domänerna southgate.nu och southgate.com så anger man att dessa adresser även skall gälla. OBS! Fyll inte i här! För att detta skall fungera måste adresserna även pekas till SiteVision-servern i DNS-servern. Denna adress används för replikeringsunktionen. Om replikering är uppsatt får denna adress inte ändras. Språk: Svenska (sv) är standardvärde men det finns även norska och engelska. För att ändra till norska skriv no och en för engelska. Titelutseende: Bestämmer utseende på sidans titel. Skrivs som velocity script. Inloggningssida: Om man kommer till en sida som kräver inloggning blir man automatiskt skickad till den inloggningssida som man angett här. Tänk på att inloggningssidan skall vara publik så att alla kan se sidan. 21

26 Felsida: Om en sida inte finns kan man välja att skicka användaren till en sida med ett eget meddelande (Tex Sidan du söker finns inte tillgänglig och sedan ange några länkar som användaren kan prova istället) istället för det vanliga 404 Page Not Found -meddelandet. Automatisk länkkontroll: Det går att ställa in att systemet automatiskt kontrollerar så att alla länkar är hela på förutbestämda tidpunkter. Detta gör man genom att kryssa i denna ruta och klicka på knappen Konfigurera. Ett nytt fönster öppnas: Här kan man välja om kontrollen skall ske vid ett visst tillfälle (tidsstyrd), om det skall ske kontinuerligt (Repetera var xx timme) eller om länkkontrollen skall starta nu. Under fliken Notifiering kan man bestämma till vem ett e-postmeddelande skall skickas med en rapport från länkkontrollen. Som standard är webbplatsansvarig ikryssad. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till angivna adresser innehållande en lista över felaktiga länkar. OBS! E-postmeddelandet som skickas ut från länktestet använder det språk som finns uppsatt på webbplatsen. För att ställa in serveransvarig se avsnitt 4.1.4, webbplatsansvarig se avsnitt och redaktör se avsnitt Man kan också välja att skicka rapporten till den som senast publicerade sidan eller en godtycklig epostadress. 22

27 3.2.2 Avancerade inställningar Under denna flik kan man göra inställningar som tex om man vill ha sidlås eller länkkontroll påslagen vid publicering. Ärv..: Här kan man ärva mallar, bildarkiv och filarkiv om man har en en överliggande webbplats. Följ riktlinjer för WAI 1: WAI står för Web Accessibility Initiative och är riktlinjer för hur man gör webbplatser mer tillgängliga för personer med olika handikapp. I SiteVision innebär det att systemet aktiverar kontroll av riktlinjer för WAI som länkbeskrivningstexter, bildbeskrivningstexter och tabellbeskrivningstexter. Genom att kryssa i denna ruta påminner systemet användarna att fylla i dessa texter. Aktivera IE image toolbar : I Internet Explorer 6 visas en bildmeny på bilden när man för muspekaren över en bild. Detta gäller bara bilder över en viss storlek, den visas inte på små bilder. I SiteVision har vi valt att stänga av denna bildmeny. Vill man aktivera den kryssar man i detta alternativ. Använd CSS kolumner: Om man inte vill använda layouter som är uppbyggda med tabeller vid mallbyggandet så kan man använda css-kolumner. Dessa beter sig dock lite annorlunda än tabeller, tex radbryter de om de inte får plats med innehållet i en kolumn. Man bör därför vara mer noggrann när man skapar mallarna och lägger till sidor (så att man följer måtten angivna i mallen). Använd sidlås: Här väljer man om man vill slå på funktionen sidlås, för att undvika samtida redigering. En sida låses så fort en modul eller en egenskap på sidan öppnas och släpps när man klickar på spara. Kontrollera interna/externa länkar vid publicering: Här väljer man om man vill slå på länkkontroll vid publicering. Om en länk är sönder så får man ett meddelande om detta redan vid publiceringstillfället. Förhindra HTML i text och tabell: Här kan man välja att förhindra att man kan skriva HTML-taggar i text och tabellmodulen. Utskrift: Här pekar man ut den standardmall som används vid utskriftsversion. Den används på alla mallar som inte har valt en specifik utskriftsmall. För att välja en specifik utskriftsmall, gå till Sidmallar och den mall som skall ha en specifik utskriftsmall. Högerklicka, välj Egenskaper och fliken Sidmall. Peka ut utskriftsmallen. 23

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Användarmanual. EasyCruit

Användarmanual. EasyCruit Användarmanual EasyCruit Innehåll INTRODUKTION... 5 Översikt... 5 Dokumentstruktur... 5 Uppdateringar av den webbaserade manualen... 6 EasyCruits innehåll och arbetsflöde... 6 Inställningar... 6 Förberedelse

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer