Personlig anpassning av Microsoft Word Vers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001"

Transkript

1 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers

2 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon - Tangentbordsgenvägar... 5 Förstoring av text... 6 Anpassa färgschema... 6 Formatera... 7 Lättläst text... 8 Större Teckensnitt... 8 Ändra standardinställning för teckensnitt... 9 Radavstånd Kortare rader Ökat avstånd mellan tecken Teckenfärg och bakgrund Realtidsgranskning Stavningskontroll Ta bort textmarkeringar för rättstavning och grammatik Synonymer Autokorrigering

3 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Med Microsoft Word 2007 introducerades ett helt nytt menysystem, flikar istället menylistor. Word 2013 har många likheter med tidigare Word versioner. Menyer Word 2013 är uppbyggt kring ett antal menyflikar. Menyflikar som används ofta, är placerade mer till vänster. Varje menyflik innehåller ett antal undergrupper. Som exempel innehåller Startfliken undergrupperna Urklipp, Tecken, Stycke, Format och Redigering. Menyflikar Undergruppen Format Ta bort menyflikarnas ikoner I den personliga anpassningen kan det finnas ett behov att minska den visuella informationen i menyområdet på bildskärmen. Detta görs genom att dölja menyfliksområdet. Dolt menyfliksområde. Dölj menyfliksområdet: 1. Högerklicka på någon av menyflikarna. 2. Välj Dölj menyfliksområdet. Dolt menyfliksområde kan återställas genom att menyalternativet Dölj menyfliksområdet avaktiveras. 3

4 Anpassning av snabbåtkomstfältet Alla menyikoner kan läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Lägg till funktioner i verktygsfältet Snabbåtkomst: 1. Högerklicka på ikonen i verktygsfältet du vill lägga till Snabbåtkomstfältet. 2. Välj Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Ta bort funktioner i verktygsfältet Snabbåtkomst: 1. Högerklicka på den ikon i verktygsfältet Snabbåtkomst som ska tas bort. 2. Välj Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst. Verktygsfältet Snabbåtkomst Klicka på pilen Fler inställningar kan göras genom att klicka på den lilla pilen till höger om verktygsfältet Snabbåtkomst. 4

5 Tangentbordskommandon Tryck Alt-tangenten till vänster om mellanslagstangenten för aktivera möjligheten att utföra tangentbordskommandon. De bokstäver och siffror som syns i kvadraterna anger vilken tangent som kan tryckas för att nå de olika menyflikarna eller funktioner i verktygsfältet Snabbåtkomst. För att aktivera kommandon i menyflikens undergrupp trycks respektive fliks bokstav. Exempel: Göra en punktlista. 1. Tryck Alt till vänster om mellanslagstangenten för att aktivera tangentbordskommandon. 2. Tryck w för att aktivera Startflikens undergrupp. 3. Tryck u för att aktivera punktlista. 4. Välj utseende på punktlistan. Skriv text och tryck Retur för ny rad. Första punkten Andra punkten Avaktivera genom att följa 1 4 ovan igen och under punkt 4 välja ingen. Det finns andra sätt att via tangentbordet aktivera och avaktivera funktioner. Det ovan beskrivna ska ses som ett exempel. Kortkommandon - Tangentbordsgenvägar I Microsoft Word 2013 fungerar kortkommandon för olika funktioner. Exempel; tryck Ctrl+p för att skriva ut, eller Ctrl+c för att lägga information på klippbordet. Information om vilka kortkommandon som är tillgängliga finns i Words hjälpfunktion. Sök i Words hjälpfunktion på Tangentbordsgenvägar i Microsoft Office Word för att få veta mer om giltiga kortkommandon i Word Kortkommandon visas i en dialogruta vid pekning på menyernas ikoner. Under Arkiv fliken och Alternativ kan egna kortkommandon skapas. 1. Klicka på fliken Arkiv. 2. Välj Alternativ. 3. Välj Anpassa menyfliksområde i menyraden till vänster. 4. Klicka på knappen Anpassa. 5

6 Förstoring av text Texten i Words skrivfönster kan förstoras utan att man ändrar storleken på typsnittet. Under menyfliken Visa finns inställningar för Zoomfunktionen. Zoomfunktion kan också nås i nedre högra hörnet i form av ett dragreglage. Anpassa färgschema Via Arkiv fliken kommer man åt funktionen att välja en annan färgsättning. Mörkgrått färgschema 1. Klicka på fliken Arkiv. 2. Klicka på Alternativ. 3. Välj Allmänt. Färgschema: 4. Öppna valmöjligheten för annan färg genom att klicka på den lilla pilen i listrutan Mörkgrå. 5. Välj annan färg i listrutan. Valbara alternativ är vit, ljusgrå och mörkgrå. 6

7 Formatera Några funktioner hittar man i Words formateringsverktygsfält som visas då text markeras. Det är ett snabbt sätt att förändra utseendet på skriven text. Formateringsfältet kan stängas av via fliken Arkiv och Alternativ. Under Word-alternativ aktiveras Allmänt. Avaktivera markering i rutan vid, Visa formateringsverktygsfältet vid markering. Avaktivera formateringsfältet 7

8 Lättläst text Det finns några inställningar som kan göra texter mer lättlästa. Teckensnittet kan väljas utifrån personligt tycke om läsbarhet. Rader kan förkortas och avståndet mellan rader kan ökas. Färgen på bakgrund och bokstäver kan också väljas efter tycke och läsbarhet. Öka avståndet mellan bokstäver. Byte av teckensnitt är att ändra utseende på bokstäverna i texten. Ofta pratar man om bokstäver med eller utan seriffer. Times New Roman är ett teckensitt med seriffer, små fötter och avslutningar på bokstäverna. Arial är ett teckensnitt utan seriffer. Avskalat och mer likt en skriven bokstav. Teckensnittet kan förstoras för att anpassas till ett personligt behov. Större teckensnitt. Avståndet mellan bokstäverna i ett teckensnitt kan också ökas eller minskas utifrån ett personligt behov. Ökat avstånd mellan bokstäverna och större teckensnitt. Större Teckensnitt Tillfällig ändring av teckensnittets storlek i text kan göras med kortkommando. Tips! Tryck Ctrl-tangenten och hålla den intryckt. Tryck siffra 9 och upprepa tryckningen på 9 utan att släppa Ctrl-tangenten. Då kan kommandot upprepas. 1. Markera text för ändring av teckensnittets storlek. Öka storleken 2. Tryck Ctrl+9 för att öka storleken med en punkt för varje tryck på 9. Minska storleken 3. Tryck Ctrl+8 för att minska storleken med en punkt för varje tryck på 8. 8

9 Ändra standardinställning för teckensnitt Standardteckensnittet är det teckensnitt som är aktivt då Word startas. 1. Klicka på pilen i högra hörnet på gruppen Tecken i Start fliken. Pil i högra hörnet 2. Markera valt Teckensnitt. Välj Stil och Storlek. 3. Klicka på knappen Standard och välj Ja för att aktivera val av nytt Standardteckensnitt. Nästa gång Word öppnas, aktiveras det nya teckensnittet med vald storlek direkt. Klicka här för att öppna dialogrutan tecken 9

10 Radavstånd Större radavstånd kan för vissa personer medföra ökad läsbarhet. Genom kortkommandot Ctrl+5 ökas avståndet mellan raderna till 1,5. Är texten redan skriven, kan texten markeras. Därefter trycks Ctrl+5 för att öka radavståndet för hela texten. Avståndet mellan rader kan återställas med kommandot Ctrl+1 (siffran ett). Ett annat sätt att öka radavståndet är via ikonen i verktygsfältet för Stycke. Pil ner ökar radavståndet och pil upp minskar radavståndet. Stycke finns under fliken Start. Personligt radavstånd kan sparas som Standard när Word startas. Detta görs på liknande sätt som teckensnitt ovan, men under gruppen Stycke. Kortare rader Det kan vara lättare att läsa en text som har kortare rader. Kortare rader kan tillfälligt ändras på linjalen i dokumentets överkant. Tillfälligt kortare rader Ändra dokumentets högermarginal. Dra med musen åt vänster, precis mellan det vita och blå fältet på linjalens högra sida för att få kortare rader. Denna ändring påverkar textavsnittet där markören befinner sig. Dra här med musen! Ska hela texten påverkas måste den markeras först (Markera allt med kommandot Ctrl+a). 10

11 Permanent kortare rader Ställa in kortare rader som standard. 1. Välj fliken Sidlayout. 2. Klicka på pilen i nedre högra hörnet av gruppen Utskriftsformat. 3. Välj exempelvis vänster 3 cm och höger 5 cm. 4. Klicka på knappen Standard och svara ja för att aktivera ny standard layout för sidor. Fliken Sidlayout Klicka för att öppna Utskriftsformat Spara för att Ange som standard Ökat avstånd mellan tecken För ökad läsbarheten kan större avstånd mellan tecken i texten vara en lösning. 1. Välj fliken Start. 2. Klicka på pilen (se ovan) i nedre högra hörnet av gruppen Tecken. Välj fliken Teckenavstånd 3. Avstånd; Välj Expanderat i listrutan. 4. Med; Välj till exempel 1,5 pt i Listrutan. Klicka på knappen Ange som standard om du vill att detta alternativ ska gälla nästa gång Word startas. 11

12 Teckenfärg och bakgrund Det kan upplevas lättare att läsa en text som har annan färg än svart. Färg på bakgrunden kan också påverka den upplevda läsvänligheten. Ibland kan det hjälpa att få en färg bakom texten, det kan vara lättare att läsa om färgerna har bra Markera texten via Miniformateringsfältet. Ändra färg på texten genom att välja färg på bokstaven. Bakgrunden får en annan färg via färgöverstrykningsfunktionen. Miniformateringsfält Färgöverstrykning Realtidsgranskning Som stöd vid val av teckensnitt och storlek på texten finns förhandsgranskning i realtid. 1. Markera texten. 2. Öppna listrutan för val av teckensnitt i fliken Start. 3. För musen över listan med de olika teckensnitten. Texten i dokumentet byter utseende efter markerat teckensnitt. Ett annat sätt är att sätta markören i ett stycke markerad text, och sedan föra musen över rutorna i gruppen Format. Klicka på pilen för att få fler format att välja mellan. Klicka för att välja ett typsnittsformat som passar. Klicka för att visa fler format. 12

13 Det går att namnge ett format. Klicka på Skapa en formatmall. I exemplet nedan är formatet döpt till LÄTTLÄST. Skapa en formatmall. Rättstavning För att rätta text med Words stavningskontroll är det enklast att högerklicka på ordet som markerats med en röd våglinje. Words rättstavning ger då förslag på ord för rättning om en sådan koppling finns i ordlistan. Rättningsförslag finns inte för alla röd markerade ord, ibland saknas ord i ordlistan. Det behöver heller inte vara ett felstavat ord som markerats. Den röda markeringen kan också betyda att just det markerade ordet saknas i ordlistan. Stavningskontroll Stavningskontroll kan också göras under fliken Granska. Klicka på ikonen Stavning och grammatik för att genomföra kontrollen. Felstavat ord Stavning och grammatik Fliken Granska Förslag på ord 13

14 Stavning och grammatik går att lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst. 1. Klicka på pilen vid verktygsfältet Snabbåtkomst. 2. Välj Stavning och grammatik för att aktivera menyalternativet. Ta bort textmarkeringar för rättstavning och grammatik Att få röda eller gröna våglinjer under orden när man skriver kan ibland vara begränsande för flödet i berättandet. Våglinjerna när man skriver kan stängas av. 1. Klicka på fliken Arkiv. 2. Klicka på Alternativ. 3. Välj Språkkontroll. 4. Avaktivera markering i rutan vid, Kontrollera stavning medan du skriver (röd våglinje stängs av) och vid Markera grammatik medan du skriver (grön våglinje stängs av). 14

15 Synonymer Funktionen synonymer kan ge alternativa ord vid skrivning. Synonymer aktiveras genom att högerklicka på ett ord. Välj Synonymer i menyraden. Förslag på utbytesord listas i menyn. Autokorrigering 1. Klicka på fliken Arkiv. 2. Klicka på Alternativ. 3. Välj Språkkontroll. 4. Klicka på Alternativ för autokorrigering. Autokorrigering är en funktion som rättar vissa fel automatiskt. Avaktivera markeringen framför respektive förslag för att stänga av funktionen. Bra funktioner att ha aktiva: KOrrigera TVå INledande VErsaler. Automatisk rättning då ord av misstag skrivs med två versaler i början t.ex. KNapp. Vid mellanslaget efter ordet korrigeras det till Knapp. Inled varje mening med versal (stor bokstav). Egna uttryck som tar lång tid att skriva eller som ofta felstavas kan också läggas in. Exempel: uttrycket sjl blir Skoldatatek Jämtlands Län, då mellanslag trycks efter sjl. 15

16 Skapa egna uttryck: 1. Skriv in din förkortning i rutan Ersätt: 2. Skriv in hela uttrycket i rutan Med: Exempel: Ersätt: Skriv t.ex. bp Med: Skriv det som förkortningen ska byta ut mot, t.ex Bertil Persson. Klicka på Lägg till. Knappen blir aktiverad då text skrivs i Med rutan. OBS! Det är lätt att glömma bort förkortningar. Använda detta därför till ord eller uttryck som används ofta. 16

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Handbok Microsoft Word 2007

Handbok Microsoft Word 2007 Handbok Microsoft Word 2007 Detta är en bok från Consensis AB Tryckta böcker kan beställas från Consensis AB 021-444 01 93 info@consensis.se www.consensis.se Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer