Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex."

Transkript

1 Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1

2 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa färgen på ViTal Läshjälpen... Sida 4-5 ViTal Hur man läser med ViTal Sida 6 Hur avslutas uppläsningen. Sida 6 Byt röst och anpassa visning av röst i ViTal Läshjälpen Sida 7 Ställ in uppläsningshastighet..... Sida 8 Hur du ställer in kortkommando för Läs mening.. Sida 9 Hur du anger kortkommando för Byt uppläsare... Sida 10 Hur man ställer in vad som skall läsas upp under skrivning. Sida 11 Hur du använder ljudinspelaren. Sida Hur man läser med hjälp av Skärmläsaren.. Sida 13 ViTal + C-Pen Hur man läser en rad... Sida 14 Hur man läser flera rader. Sida 14 Hur överförs texten till ett dokument.. Sida 14 ViTex Hur du skannar med ViTex. Sida 15 Hur du startar och stoppar uppläsningen. Sida 15 Hur du öppnar PDF, och bildfiler i ViTex Sida 16 Hur väljar man uppläsare... Sida 17 Hur du ställer in hastighet för uppläsaren Sida 18 Kom igång med ViTre Sida 2

3 ViTal Anpassa ViTal Läshjälpen ViTal Läshjälpen kan anpassas efter behov, därför kan ViTal Läshjälpen se ut på olika sätt när ViTal öppnas. Om du vill att ViTal Läshjälpen skall se ut som bilden nedan visar varje gång du startar ViTal, gör du följande: Starta med att högerklicka på ViTal Läshjälpen med musen. Du får då fram en lång lista med inställningsmöjligheter. Markera de objekt du vill använda här Varje gång du markerar ett objekt slocknar menyn och du måste igen högerklicka på ViTal Läshjälpen för att öppna menyn över valmöjligheter. Högerklicka med musen på ViTal Läshjälpen. Markera Överst på skärmen Högerklicka med musen på ViTal Läshjälpen. Markera Liten Högerklicka med musen på ViTal Läshjälpen. Om du inte vill använda Läsverktyg, som dyker upp när du skriver, så kan du stänga av den genom att ta bort markeringen för Läsverktyg Observera: ViTal Läshjälpen ändrar form när du väljer Överst på skärmen. Fortsätt anpassningen av ViTal Läshjälpen genom att högerklicka på ViTal Läshjälpen som nu ligger överst på skärmen. Kom igång med ViTre Sida 3

4 Anpassa färgen på ViTal Läshjälpen Om du högerklickar på ViTal Läshjälpen får du möjlighet att välja färg bland ett antal olika färgteman. Om valet "Färgtema" saknas skall du uppdatera din ViTre. Om du i listan markerar "Blå" genom att klicka med vänster musknapp Så ändrar ViTal Läshjälpen till färgtemat Blå När du fortsättningsvis öppnar ViTal så kommer ViTal Läshjälpen att visas med som blå. Läsverktyget i ViTal skiftar också färg när ett nytt färgtema valts. Här kan du se hur Läsverktyget ser ut om temat Blå är valt. Kom igång med ViTre Sida 4

5 Om du själv vill färglägga ViTal Läshjälpen håller du Shifttangenten på ditt tangentbord intryckt samtidigt som du högerklickar på ViTal Läshjälpen. Klicka sedan med vänster musknapp på Tilpas Farvetemaer Nu öppnas Färgtema för verktygsfält Här skall du först välja vilken färg du vill ha på ViTal Läshjälpen. Vital Läshjälpen Läsverktyget När du har valt färg skall du klicka på knappen Nya och ge ditt nya färgtema ett lämpligt namn. Ditt nya färgtema kommer automatiskt att aktiveras. Kom igång med ViTre Sida 5

6 Hur man läser med Vital När ViTal startats så kan du få text uppläst på flera olika sätt Du kan bl.a. använda knapparna i ViTal Läshjälpen. Dessa knappar är aktiva när du öppnar ViTal och används för uppläsning genom att klicka på dem. Läs markerad text Läs från markören Läs en rad Knapparna kan också aktiveras genom att använda funktionstangenterna. Läs markerad text = F6 Läs från markören = F10 Läs en rad = F8 Hur avslutas uppläsningen Uppläsningen i ViTal kan stoppas på två olika sätt. Om du trycker på denna uppläsningen. knapp under pågående uppläsning stoppas Knappen kan aktiveras med hjälp av kortkommando. Stoppa uppläsning = F9 Kom igång med ViTre Sida 6

7 Byt röst och anpassa visning av röst i ViTal Läshjälpen När du skall välja en annan uppläsningsröst än den som ViTal startas med klickar du på pilen till höger om den aktiva rösten i ViTal Läshjälpen. Det finns flera röster att välja mellan. Du kan anpassa rösterna genom att klicka på på knappen Röster. Från och med ViTal version visas en flagga tillsammans med rösten Du kan välja om du vill se en flagga tillsammans med rösten, bara en flagga eller bara namnet på uppläsaren detta gör du genom att högerklicka i fältet Välj uppläsare Nu får du tre valmöjligheter 1: Med namn 2: Med flagga 3: Med flagga och namn. Väljer du med namn, Ser uppläsarvalet ut så här: ViTal Läshjälpen visar nu bara namnet på uppläsaren. Kom igång med ViTre Sida 7

8 Ställ in uppläsningshastighet I ViTal kan du se uppläsningshastigheten i ViTal Läshjälpen Vänsterklicka med musen på talet som visas och skriv in den hastighet du önskar, t.ex. 150 Reglaget för inställning av hastighet har nu ändrats. Det är även möjligt att dra i reglaget för att ändra hastighet men det är då svårare att ställa in hastigheten exakt. Kom igång med ViTre Sida 8

9 Hur du ställer in kortkommando för Läs mening Om du vill aktivera knappen Läs mening Läshjälpen, skall du göra följande: i ViTal ViTals huvudmeny öppnas t.ex. via Vital Läshjälpen. Klicka på ViTal ikonen, och ViTal-programmets huvudmeny öppnas. Klicka på knappen Kortkommando och Kortkommandon för ViTal öppnas. Klicka nu med musen i fältet där det står Inget och tryck en gång på den kortkommandoknapp du vill använda. Väljer du t.ex. kortkommandot F7 så kommer det att se ut så här. När du fortsättningsvis trycker på F7 så aktiveras knappen läs denna mening i ViTal Läshjälpen. Både genom att klicka på knappen och genom att använda den valda kortkommandoknappen kan du nu få ViTal att läsa den mening där markören är placerad. Kom igång med ViTre Sida 9

10 Hur du anger kortkommando för Byt uppläsare Växla enkelt och snabbt mellan rösterna med hjälp av kortkommandon. Du bestämmer själv vilka kortkommandoknappar du vill använda och du kan anpassa så att du kan bläddra fram och tillbaka mellan uppläsarna. Öppna ViTal huvudmeny Klicka på Kortkommandon och sätt de kortkommandon du vill använda för att byta uppläsare. Det kan vara en fördel att välja ut de röster du oftast använder via valet Favorit. Det gör du genom att klicka på Röster. Här inne markerar du med hjälp av en grön prick, vilka uppläsare som skall vara dina favorituppläsare. Avsluta genom att klicka på använd endast favorit". Klicka på OK och du kan nu hoppa fram och tillbaka mellan dina favorituppläsare med kortkommandon Kom igång med ViTre Sida 10

11 Hur man ställer in vad som skall läsas upp under skrivning I ViTal har man alltid haft möjligheten att välja hur programmet skall läsa upp det man skriver, Tangentbordsläsning. Från ViTal version är det nu också möjligt att låta ViTal läsa upp orddelar under skrivning, en utökning av funktionen Tangentbordsläsning - denna inställning hittar du genom att öppna ViTal Huvudmeny och sedan klicka på knappen Inställningar Klicka i rutan till höger om Tangentbordsläsning och drag reglaget något åt höger. Prova att skriva olika ord med flera stavelser. Var uppmärksam på att ViTal inte känner av hur en orddel, för det ord man tänkt sig att skriva, uttalas, utan bara hur ordet för ordelen låter. Det är därför vigtigt att anpassa den ordlista man önskar att använda så att läsning av orddelarna är meningsfull. Prova olika pauskombinationer genom att ställa in reglaget. Hur du använder ljudinspelaren Med hjälp av ljudinspelaren i ViTal det är möjligt att skapa ljudfiler av de texter som du har på din dator eller det du kopierar ifrån internet. Har du möjlighet att markera en text så kan du alltid skapa en ljudfil av texten. Innan ljudinspelningsverktyget används ställer du in vilket ljudformat du vill använda för inspelningen. Aktivera Spela in i ViTal Läshjälpen, och du får tillgång till Inställningarna för ljudinspelning i ViTal programmet. Kom igång med ViTre Sida 11

12 Inspelningsverktygets olika knappar: Påbörja inspelning Stoppa inspelning Spela upp inspelning Inställningar Klicka på verktyget Inställningar för ljudinspelning göra de inställningar du önskar. och du får nu möjlighet att Området Ange mapp för ljudinspelningar används för att ställa in var dina ljudfiler skall sparas på datorn. Temporära ljudfiler är den plats, där ljudfilen genereras tillfälligt av programmet programmet. Välj "Fråga om ett namn för inspelningen" och du kommer alltid bli tillfrågad om namnet på ljudfilen innan inspelning. Detta gör det lättare senare att hitta en särskild ljudinspelning. Välj om du vill skapa en eller fler filer av din ljudinspelning. Du kan spara dina ljudinspelningar både som MP3 och Wave-filer. Inspelning av en text kan göras på ett par olika sätt. Spela in markerad text eller text från markören och framåt. All text som kan markeras och läsas av ViTal kan också spelas in. För att skapa en ljudinspelning av en markerad text gör du följande: 1. Markera den text som skall spelas in 2. Tryck på knappen Påbörja inspelning 3. Tryck på knappen Läs markerad text 4. När inspelningen är klar trycker du på knappen Avbryt uppläsning 5. Din ljudfil skapas och du kan lyssna på inspelningen med knappen Spela upp Använd utforskaren på datorn om du vill flytta dina inspelningsfiler till t.ex. en MP3- spelare. Kom igång med ViTre Sida 12

13 Hur man läser med hjälp av Skärmläsaren. När du aktiverar Skärmläsaren läser ViTal upp allt du pekar på med datamusen. Därför är det också viktigt att veta hur man stänger av Skärmläsaren. Knappen till Skärmläsaren hittar du i ViTal Läshjälpen. När knappen ser ut så här, så är Skärmläsaren avstängd. När du klickar på den med musen, aktiveras Skärmläsaren och ikonen ändrar utseende. Nu är Skärmläsaren aktiv och ViTal läser upp text som du pekar på med musen. Du kan också välja att sätta på och stänga av Skärmläsaren med ett snabbkommando. = Sätt på och stäng av Skärmläsaren med F11. Om du önskar avbryta uppläsningen kan du använda knappen för stoppa uppläsning, eller så kan du använda funktionstangent F9 som också stoppar all uppläsning. Kom igång med ViTre Sida 13

14 ViTal + C-Pen Starta ViTal och se till att C-Pennan är ansluten till datorn. I ViTal är det möjligt, via den anpassade ViTal Läshjälpen, att bestämma hur C-Pennan skall leverera den inskannande texten. ViTal kan läsa upp den och man kan också bestämma om texten skall överföras till t.ex. Word, samtidig med att den läses upp. Läs en rad Läs efter sista skanning överför text till t.ex. Word Ställ in C-Pen Hur man läser en rad Knappen till vänster skall visa C-Pen ikonen. Gör den inte det skall du klicka på fältet med ett streck. När du nu skannar med C-Pennan, så kommer ViTal att läsa upp den inskannade texten. Hur man läser flera rader Knappen i mitten skall visa C-Pen ikonen. Klicka på fältet och C-Pen ikonen flyttas från sin placering, som visas här ovan, till mitten. Nu kommer C-Pennan att överföra den inskannade texten till datorn, när det blir en kort paus i inskanningen, och ViTal kommer att läsa upp hela den inskannade texten. Hur överförs texten till ett dokument Knappen till vänster eller i mitten skall visa C-Pen ikonen, och samtidigt skall du klicka på knappen ABC. Nu överför C-Pennan det inskannade till t.ex. Word, och ViTal kommer att läsa upp texten samtidigt som den överförs till dokumentet. Kom igång med ViTre Sida 14

15 ViTex Hur du skannar med ViTex När du skall skanna in ett dokument i ViTex, startar du först ViTex. Därefter trycker du på knappen med skannern. När ViTex öppnas, kan det vara valt att det skall visas med stora ikoner. Då ser ViTex ut så här. Använd skannerikonen för at t skanna eller starta inskanningen med kortkommandot Shift+Ctrl+F4 Hur du startar och stoppar uppläsningen Uppläsningen i ViTex STARTAS och STOPPAS genom att klicka på ikonerna Starta uppläsningen Stoppa uppläsningen Kom igång med ViTre Sida 15

16 Hur du öppnar PDF- och bildfiler i ViTex I ViTex är det möjligt att öppna PDF-dokument och bildfiler med formatet *.bmp, *.tif, *.tiff, *.pcx, *.jpg Öppna ViTex och klicka på ikonen av skannerikonen. Igenkänn bild. Ikonen är placerad vid sidan Nu öppnar ViTex ett fönster där du kan söka efter den bildfil eller PDF-fil du vill läsa. Välj vilken typ av fil du vill läsa Välj vilken fil du vill läsa Klicka på öppna och du är nu klar att läsa din PDF- eller bildfil Kom igång med ViTre Sida 16

17 Hur väljer man uppläsare När du vill välja en annan uppläsare till ditt dokument i ViTex, klickar du på pilen till höger om den aktive rösten, och du kan där välja en annan röst eller ett annat språk. Glöm inte att ändra språk för textigenkänning om du byter till ett annat språk, t.ex. tyska, eftersom det finns andra bokstäver än i det svenska alfabetet. För att ändra textigenkänning skall du klicka på Inställningar och sedan på Inställningar för textigenkänning Klicka nu på pilen till höger om svenska och välj tyska. Skanna eller öppna det tyska dokumentet och ViTex kommer att tolka de tyska bostäverna som t.ex ü och dubbelt S. Kom igång med ViTre Sida 17

18 Hur du ställer in hastigheten för uppläsaren I ViTex kan du ändra uppläsarens hastighet på samma sätt som i ViTal. Klicka på talet 150 och skriv in den hastighet du önskar använda Det är möjligt att klicka på statuslinjen för att ändra hastighet men det är då svårt att ställa in en läshastighet exakt. Kom igång med ViTre Sida 18

19

20

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8.2 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. Verktygslisten... 1 1.1. C-Pen, Ordboken och SkanRead... 2 2. Uppläsning... 3 2.1. Uppläsningsknappar

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

1. Installera C-Pen Core-mjukvaran

1. Installera C-Pen Core-mjukvaran Användarhandbok Tack för att du har valt C-PEN. Med C-Pen kan du skanna text och siffror. Exempel på program som kan ta emot data från C-Pen är ordbehandlings-program, e-postklienter, ekonomiprogram och

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson Videomaten Kortfattad handledning Torsten Eliasson Videomaten är det perfekta verktyget för undervisning, oavsett om det är inom folkhögskolorna eller studieförbunden. Att arbeta med videomaten är både

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer