Lathund ClaroRead Plus v6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund ClaroRead Plus v6"

Transkript

1 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för uppläsning. Talsyntes som skrivstöd. Inställningar för skanning. Skanna dokument/böcker i flatbäddsskanner. Skanna från PDF. Skanna från skärmen. Skanna på kopiator. Förhandsgranska. Läsa pdf. Spara som ljudfil. Spara som videofil. Hjälp. 2012

2 Starta ClaroRead Plus. Du kan starta ClaroRead Plus på flera sätt: - Klicka på ikonen på skrivbordet. - Öppna Start-menyn, välj Alla program, välj Claro Software, välj ClarRead Plus. En verktygsrad lägger sig på skärmen. När du sedan öppnar ett dokument lägger sig verktygsraden i överkant på ditt dokument. Nu öppnar du det dokument eller den hemsida då vill få uppläst. Inställningar för verktygsraden. Du kan välja hur verktygsraden ska se ut. Klicka på Inställningar och välj fliken Visa. Välj storlek på knapparna och om hjälptexten ska visas. Välj om verktygsraden ska låsas till aktivt fönster. Då lägger sig alltid verktygsraden överst i det programfönster du jobbar i. Väljer du att inte låsa verktygsraden kommer den att ligga på samma plats på skärmen där du lagt den, även om du öppnar ett annat program. Nu kan du också om du vill få den att sitta fast som en rad längst upp ovanför programfönstren. Under denna flik kan du också välja vilka programfunktioner som ska finnas tillgängliga. Välj genom att trycka in/släppa upp knapparna. 2

3 Välja röst och språk. Talsyntesen kan läsa text på flera språk. Du väljer röst genom att klicka på Inställningar, och välja fliken Tal. I rullisten väljer du röst. - På Svenska finns 4 röster, Oskar, Alva, Erik och Elin. Alla 4 är bra röster för uppläsning. Rösten Alva är att föredra när du använder talsyntesen som skrivstöd. - På Engelska finns 2 röster, en brittisk, Serena, och en amerikansk, Samantha. I rullistan kan det finnas röster från andra program men som inte fungerar i ClaraRead. De kan också få ClaroRead att stängas av. Vänj dig vid att bara använda de röster du behöver. - Du kan också få röster på fler språk. Kontakta Skoldatateket för information. Här ställer du också in bl.a. uppläsningshastighet. Du har också snabbvalsknappar för att växla mellan engelska och svenska. Klickar du på knappen Avancerat kommer du åt fler inställningar. Läs mer under rubriken Inställningar för uppläsning. Läsa upp text. För att få talsyntesen att läsa upp text, kan du göra på flera sätt: - Sätt markören där du vill att den ska börja läsa och klicka på den gröna pilen. - Markera den text du vill få uppläst och klicka på den gröna pilen. - Om Läs vid musmarkering är förbockat läser talsyntesen genast den text du markerar (se rubriken Inställningar för uppläsning). 3

4 Inställningar för uppläsning. Du kan få texten markerad på flera sätt; ord, mening eller stycke. - Klicka på Inställningar och välj fliken Tal. -Klicka på Avancerat. - Bocka för Läs vid musmarkering om du vill att talsyntesen läsa text så fort du markerar den. - Vid Läs objekt under musen bockar du för Allt resp IE/Firefox om du vill att talsyntesen ska läsa upp text, menyer och knappar bara du pekar på dem. Bra för den som har svårt att se vad som står i menyer osv. - Bocka för hur du vill att markeringen vid uppläsning ska göras. - Klicka på Teckenfärg och Bakgrund för att välja färgkombinationer. - Bocka för Ingen bakgrundsfärg om du vill att markeringen endast ska ske med avvikande teckenfärg. - Om du bockar för Meningsfokusering kommer allt utom den mening som läses upp att tonas ner. - Avsluta alltid med OK. Talsyntes som skrivstöd. Du kan få allt du gör på tangentbordet uppläst. - Klicka på Inställningar och välj fliken Tal. - Klicka på Avancerat. - Bocka för Tecken och Bokstavsljud om du vill att talsyntesen ska ljuda varje bokstav. Välj mellan man eller kvinna som läser upp bokstavljuden. - Klicka för Ord och/eller Meningar beroende på hur du vill ha uppläsningen. - Avsluta alltid med OK. - När du gör ett mellanslag kommer det nyss skrivna ordet att läsas upp och när du sätter punkt och gör mellanslag läses hela meningen upp med den uppläsningsröst du valt (rösten Alva är att föredra då hon läser mycket bokstavstroget så att du hör ev. skrivfel) 4

5 Inställningar för skanning. Skannerfunktionen kan skapa läsbara PDF-dokument eller redigerbara textdokument. Text-dokumenten blir bäst med Microsoft Office. Det fungerar med Libre Office, även om det ibland kan bli en väldig oreda i Libre Officedokumenten. -Se till att du har en skanner installerad och ansluten till din dator. Starta ClaroReadPlus. Första gången varje ny användare använder en skanner på den aktuella datorn. - Under Hjälp-knappen och avsnittet Inställningar/Skanningsinställningar hittar du en instruktion för hur du får ClaroReadPlus att känna igen din skanner. Detta måste göras för varje ny användare innan du kan använda skannern första gången. Inställningar. - Klicka på Inställningar. - Välj fliken Skanna. - Under Format väljer du om du vill att ditt textdokument ska vara formaterat som ditt original eller om du vill få den förenklad. - Du kan välja om du vill Visa bilder på kopian. - Med Behåll ursprungligt format kommer din kopia att se ut som originalet men texten kan ibland hamna i textrutor. Det kan ställa till problem om du vill kunna förstora texten, eller lägga till egna kommentarer eller frågor. - Med Förenkla formatet kommer kopian att se annorlunda ut, men allt innehåll är med. Du får nu också texten utan textruta. - Här väljer du om du vill förhandsgranska din inskanning. Har du en komplicerad sida med mycket bilder och text placerad kors och tvärs på sidan är det ett bra tips att använda förhandsgranskning. - Öppna med standardprogram innebär att skannerprogrammet, efter att du valt vilket format du vill spara dokumentet i, öppnar MSWord/LibreWriter eller Acrobat Reader och visar resultatet. Väljer du inte denna möjlighet sparas bara dokumentet och du kan se resultatet vid ett senare tillfälle. - Under denna flik väljer du också vilket språk originaltexten är på. Det är mycket viktigt att det står svenska om du vill få med å, ä, ö i din inskannade text! - Avsluta alltid med OK. 5

6 Skanna dokument/böcker i flatbäddsskanner ( vanlig skanner ). Lägg ditt original i skannern. Använd alltid boken/tidskriften när du skannar. En kopia tappar i kontrast och skärpa och du får fler fel på ditt skannade dokument! -Starta ClaroRead - Klicka på Skanna i Verktygsraden. Det finns 3 sätt att skanna: -Direkt från papper/bok. -Från bildfil, t.ex. i Pdf-format. -Direkt från det som syns på skärmen. Skanna i flatbäddsskanner ( vanlig skanner ). - Klicka på Skanna från papper om du vill skanna från bok. Du kan se att skanningsprocessen är igång på den lilla dialogrutan. Vill du skanna fler sidor samtidigt, välj Lägg till fler sidor, vill du inte ha fler sidor, välj Sluta ladda sidor. Du får sedan upp en dialogruta där du ska välja vart du vill spara det skannade dokumentet och i vilket format du vill spara. PDF är bra om du bara vill kunna få texten uppläst. Dokumentet kommet se ut precis som originalet och uppläsningen följer alltid originalets upplägg. Word använder du om du vill kunna redigera det skannade dokumentet. Du kanske vill lägga till eller ta bort text eller du kanske vill att eleven ska kunna skriva i dokumentet. När du klickar spara sparas dokumentet och om du valt Öppna med standardprogram i Inställningar så öppnas lämpligt program och visar det du skannat. OBS! Om du innan skanningen har startat ett Office-dokument kommer texten att läggas direkt i detta. Är det ett påbörjat dokument hamnar texten där du ställt markören. 6

7 Skanna från PDF. Om du har en PDF där det inte går att markera text går det heller inte att få den uppläst. Du kan då skanna den i ClaroRead. - Starta ClaroRead - Klicka på Skanna i Verktygsraden. - Klicka på Skanna från PDF/fil - Du får nu upp en dialogruta där du får söka reda på dokumentet du vill skanna. Klicka på dokumentet och välj Öppna. Du kan se att skanningsprocessen är igång på den lilla dialogrutan. Du sparar eller öppnar ditt inskannade dokument på samma sätt som när du skannat från papper (se sid 6). Skanna från skärmen. Du kan också skanna direkt från skärmen. Det kan vara bra tex om du har en PDF öppen och bara vill skanna en del av dokumentet. - Starta ClaroRead - Klicka på Skanna i Verktygsraden. - Klicka på Skanna från skärm Du får upp ett markeringsverktyg som du använder för att markera den text du vill skanna. När skanningen är klar dyker ett meddelande upp om att du kan: - Lyssna på texten genom att klicka på Spela i ClaroRead - klistra in texten i ett dokument. 7

8 Skanna på kopiator Olika kopiatorer fungerar på olika sätt, men de flesta har i grunden ingen funktion för att skanna dokument till filer som talsyntesen kan läsa. De skannar normalt sett bara till en bild av texten, som ser ut som vilken text som helst men som inte är möjlig att markera eller läsa upp. På kommunens kopiatorer kan man köpa till en OCR-funktion, dvs en tillsats som översätter bilden kopiatorn tar till digital text. Hur denna fungerar tar du hjälp av skolans IT-resurs för att lära dig. Förhandsgranska Du kan välja Förhandsgranska inskannat dokument om du vill se inskanningen först för att ev. kunna göra justeringar. - öppna Inställningar i ClaroRead. - Klicka på fliken Skanna. - Välj Förhandsgranska inskannat dokument - Avsluta med OK I Verktygsraden i ClaroRead väljer du sedan om du vill skanna från åpapper, skärm eller fil. Efter hela skanningsprocessen är klar, får du upp en ruta där du ser de zoner programmet skapat. Nu kan du ta bort det du inte vill få med i textdokumentet. Markera den zon du vill ta bort (du ser att zonen är markerad på att det blir svarta fyrkanter i kanterna). Klicka på knappen Delete på tangentbordet. Du kan också ändra storlek på zonerna, tex för att binda ihop dem till en gemensam textruta.. Markera önskad zon och dra i de svarta fyrkanterna. När du gjort de ändringar du vill klickar du sänd till Word eller Spara om du hellre vill spara till tex PDF. Skickar du texten till ett Word-dokument kan du nu redigera som i ett vanligt textdokument. 8

9 Läsa Pdf. ClaroReadPlus kan läsa texten direkt i en Pdf-fil. - Sätt markören där du vill att uppläsningen ska börja och tryck på den gröna pilen. CRP läser till slutet av texten/dokumentet. - Vill du bara ha en del av texten uppläst markerar du den text du vill ha uppläst, och klickar Ctrl + C (kopiera). Klicka på den gröna pilen. Du kan också läsa in text från en pdf eller en bild-fil (JPEG, TIFF) till Word. Klicka på Skanna i verktygsraden,klicka sedan Skanna från Pdf/fil. Du kommer nu till en ruta där du ska välja varifrån programmet ska hämta din fil. Sök rätt på filen och välj Öppna. Följ sedan anvisningarna Skanna dokumnet/böcker på s6 i detta dokument. Du kan sedan redigera i textdokumentet. Spara som ljudfil. Du kan spara din text som ljudfil eller videofil och flytta den till Mp3-spelare, telefon, fickminne eller skicka som e-post. Då bör du vara medveten om att texter du skannat, tankat ner eller på annat sätt kommit över och som du inte skrivit själv inte utan vidare får omvandlas till annat format. Du får göra ljudfil av en text till en specifik person med behov av anpassning. Du får inte spara ljudfilen och använda till fler elever vid andra tillfällen, utan måste göra en specifik anpassning till varje specifik elev. För att spara som Ljudfil börjar du med att välja röst och uppspelningshastighet i verktygsraden, Inställningar, fliken Tal. Vill du göra ljudfil av endast en del av dokumentet, markerar du först den aktuella texten. Markerar du inget får du en ljudfil av hela dokumentet. I verktygsraden klickar du sedan Spara, och Spara som ljudfil. Du får upp en dialogruta där du väljer var du vill spara din ljudfil. Ge filen ett lämpligt namn, välj vart du vill spara den och vilket format du vill använda. Klicka sedan på Spara. Du kan senare välja att flytta filen någon annan stans, tex. till elevens telefon eller skicka den med e-post. 9

10 Spara som videofil. För att spara som Videofil följer du samma procedur som för Spara som ljudfil, men väljer Spara som video under knappen Spara. När du klickar Spara som video får du upp ett fönster där du ska välja format och hur videon ska se ut. Välj vilket format filen ska sparas i. Det finns också några specifika multimediaenheter att välja på. Finns inte din enhet här väljer du något av videoformaten.vmv eller.avi. (.vmv är mer komprimerat, dvs sämre kvalitet men mindre utrymmeskrävande.) Vill du göra ljudfil av endast en del av dokumentet, markerar du först den aktuella texten. Markerar du inget får du en ljudfil av hela dokumentet. Klicka på Teckensnitt och välj teckensnitt, stil, storlek och färg. Välj sedan färg på Bakgrund. Nu klickar du Skapa! (Processen tar ganska lång tid så klicka inte på ngt mer!) Du får upp ett nytt fönster där du ska döpa filen och välja vart du vill spara den. Klicka sedan Spara. I nederkant på programfönstret ser du hur processen fortlöper och när den är klar står det Klar i vänstra hörnet. Klicka Avsluta. Du kan senare välja att flytta filen någon annan stans. Hjälp. Det finns fler funktioner och inställningar som inte beskrivs i denna lathund, t.ex. uppläsning i andra program än Word. Till programmet finns en utmärkt hjälpfunktion. För att använda denna, gå till Hjälp. 10

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer 2014 Innehåll ipad grunder ipad inställningar Surfa på ipad Läsa på ipad Dela filer från ipad Kommunicera i realtid ipad kamera Skriva på ipad Skapa filmer

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8.2 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. Verktygslisten... 1 1.1. C-Pen, Ordboken och SkanRead... 2 2. Uppläsning... 3 2.1. Uppläsningsknappar

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola En guide till att skanna kurslitteratur på universitet och högskola Innehåll sid 2. Varför kopiera sid 3. Förberedelser sid 4. Att skanna sid 8. OCR:ning sid 11. Vanliga fel sid 12. Spara och dela med

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer