LäsFlyt Metodhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LäsFlyt Metodhandledning"

Transkript

1 LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat varumärke hos PRV Pedagogisk idé och producent: Katarina Öhman/Softogram AB Författare: Katarina Öhman Programutveckling: Göran Magnusson/Technosoft SOFTOGRAM AB Vargstigen Tranås, Sweden Tel/Fax Metodhandledning kommer att finnas som pdf fil och kan kan hämtas på hemsidan Kommentarer, synpunkter, pedagogiska tips samt elevernas utvecklingsresultat kan skickas till Vi är måna om att sprida goda pedagogiska exempel till lärare, föräldrar och elever runt om i Sverige. Allt för att medverka till en ökad läsförmåga hos våra ungdomar. Välkommen med dina synpunkter Lycka till med arbetet! Katarina Öhman/Programutvecklare och pedagog

2 INNEHÅLL Kap 4. Arbeta med programmet på 8 olika sätt..sid 6 Knapp 1. Läs, lyssna, spela in.... sid 7 Knapp 2. Läs i egen takt, mata fram ord.... sid 8 Knapp 3. Läshastighet, Ord försvinner.... sid 9 Knapp 4. Läshastighet, Ord lyses upp.... sid 9 Knapp 5. Rullande text...sid 10 Knapp 6. Blinkande ord/flashcard, läsa stava......sid 10 Knapp 7. Stava......sid 11 Knapp 8. På minuten, Lästester......sid 12 Kap 5. Välj övning.. sid 14 Kap 6. Nya Böcker, Editorn... sid Kap 7. Menyer.... sid 18 Kap 8. Inställningar... sid Kap 9. Importera och exportera elevlistor o studiescheman sid Innan du börjar arbeta med eleverna ska du lägga upp Grupper och elever i menyn Elever Lägg gärna upp dig själv som elev så att du kan testa programmet och spara ditt eget resultat. Då får du en bra känsla för programmet. Hur du skapar grupper och elever läser du om i manualen som finns under menyn Hjälp inne i programmet Se också gärna vår instruktionsfilm på webben 1. ARBETA MED PROGRAMMET PÅ 8 OLIKA SÄTT 1. Välj sätt att arbeta/öva genom att klicka på någon av knapparna. Nedan följer en beskrivning av knapparnas funktioner. Man väljer bland de olika funktionerna efter elevens behov, nivå och/eller motivation. Alla behöver inte arbeta med alla funktionerna. ANPASSA till respektive elev, men våga testa! Starta projektet För att kunna anpassa övningarna till elevens läsnivå är det lämpligt att börja med att genomföra ett lästest så att man kan dokumentera var elevens befinner sig när man börjar med 2

3 läsprojektet, samt kunna ställa tiden i övningarna ord försvinner och ord markeras knapp 3 och 4. Lästesten finns i gruppen Teman och kallas På minuten (Bild med en klocka) Det finns 3 varianter av Lästesterna för att eleverna inte ska lära sig ordföljden utantill. Orden är desamma i alla tre men ordningen varierar. OBS! Testerna som finns under övningen PÅ minuten finns som pdf fil och kan skrivas ut på papper. Klicka på skrivaren uppe i verktygslisten. Du kan skriva ut lästestet på papper och läsa från detta. Markera sedan i övningen vilket ord som var det sista som eleven läste när du manuellt tog tiden 1 minut. Notera också på papperet datum och hur många ord som eleven läste på 1 minut. Allt för att säkerställa att det finns ett lagrat resultat. Eleven ska ha på sig hörlurar med mikrofon. Kontrollera att dessa fungerar. Det är viktigt att eleven sitter på rätt höjd och avstånd till skärmen så att hon tydligt ser orden. Eleven ska läsa högt. Datorn spelar in högläsningen autoamtiskt. När 1 minut är till ända ska man markera det sista ordet som eleven läste. Klicka en gång och dubbelklicka sedan på ordet. Orden som eleven inte läste gråmarkeras. Programmet räknar ut antalet ord. Lyssna igenom inspelnigen och dubbelklicka på orden som hon läste fel dessa placeras i rutan Felaktiga ord till höger. Lämpligt kan ju vara att läsa orden i rutan tillsammans så att eleven vet tills nästa gång hur dessa ska läsas. Klicka sedan på Spara-knappen under rutan och välj Grupp och elev. Klicka OK. Nu är resultatet lagrat med datum och du kan när som helst ta fram resultatet i meny Elever och Lästider. Resultatet kan också visas grafiskt. Se nedan. Elevens läshastighet per minut ska du nu använda som utgångstid när ni använder knapparna 3 och 4. Ni kommer snart att märka att ni kan öka hastigheten ytterligare i dessa övningar. 3

4 Knapp 8 På minuten Lästester Ska inte fungera som övningar, något man tränar på, utan endast användas för att få fram ett testresultat som kan sparas för att följa en utveckling. Använd programmets Spara funktion även för lästestet som du gjorde på papper. Längst till höger finns antalet ord för att underlätta uträkningen När man markerat sista ordet räknar datorn ut antalet lästa ord på en minut. Lyssna på inspelningen och markera alla felaktiga ord. Dessa placeras automatiskt i listan. Klicka på knappen SPARA för att lagra resultatet. Skriv ut pdf dokumentet genom att klicka på knappen med Skrivaren uppe i verktygslisten. 4

5 Resultatredovisning på minuten Välj Lästider i menyn Elever En dialogruta som visar lästider för övningen På minuten i form av en tabell. Här kan man visa resultat för grupper eller enskilda elever. Det går även att filtrera på datumintervall. Man kan kryssa för om startdatum eller slutdatum ska användas. Så länge man inte anger något så sker alltså inte någon filtrering. Ändra datum Från: Markera i rutan framför, klicka på månaden så den blåmarkeras. Ändra med pilarna upp eller ner. Upprepa med år och dag på samma sätt. Man kan också skriva in månadens nummer eller dagens nummer Ändra datum Till: på samma sätt. Visa resultat för hela gruppen Välj en grupp i listan. I nedre fältet visas de individuella resultaten. Skriv ut genom att klicka på knappen Skriv ut På gruppnivå kan man inte visa resultaten grafiskt 5

6 Visa resultat för en enstaka elev grafiskt med staplar Markera en elev och sätt datumintervallet som du vill visa. Klicka på knappen Visa graf. Den grafiska bilden visar resultaten som eleven gjort. För muspilen över staplarna så visas datum och resultat till höger Börja arbeta med olika funktioner. Målet med alla övningarna Tanken är att eleverna ska bekanta sig med orden som de ska träna att läsa så snabbt som möjligt. För att konkretisera målet med övningarna föreslår jag att du som lärare väljer knappen Blinkande ord Knapp nr 6. Välj en övning med ord. Sätt ner hastigheten till 1. Målet bör vara att man kan läsa orden som presenteras när de visas så snabbt. Det är så snabbt som hjärnan måste uppfatta orden för att man ska ha en ortografisk helordsmetod. Detta gäller i alla fall alla ord som kan betraktas som relativt korta. Alla elever som testat detta tycker det är fantastiskt roligt. Det finns också en doktorsavhandling som beskriver att denna metod är mycket effektivt. Börja med lång visningstid och sänk efter hand. Denna övning fungera att göra i helklass i ex skolår 1. Välj t ex 2 bokstavsord på de bokstäver som de lärt in. Även enstaka bokstäver och ordbilder kan tränas i helklass på det här sättet. Låt gärna eleven/erna testa på lägsta hastigheten med ord som de kan så de förstår hur det ska bli. Välj att börja med Knapp 1 eller Knapp 2. Knapp 2, Mata fram orden i egen takt upplevs av många som ett behagligt och lätt sätt att läsa orden, då man inte ser alla orden på en gång. 6

7 Knapp 1. Läs, klicka och lyssna på högläsningen och spara med datum. A: Läs. Läs orden B: Lyssna på uttalet av orden C: Läs upp orden med en talsyntes (talsyntesen ingår inte i programmet) D: Spela in läsningen i mikrofonen. E: Spara. Programmet sparar inspelningen med datum Listan med namn finns med för att du ska kunna spara ditt resultat även om du har glömt att välja ditt namn i lässchemat före övningen. OBS! Om du inte finns med på listan kan du inte spara ditt resultat. Uttal av ord - Lyssna på uttal av enstaka ord Placera muspilen på ett ord och klicka med vänster musknapp. Ordet spelas upp med en svensk inspelad röst. Alla orden som finns med vid leverans har en ljudinspelning med en mänsklig röst (ej talsyntes) Spela in läsningen, träna uttal Ljud Spela in din högläsning Spela in genom att klicka på knappen med den röda ringen längst ner. När den börjar blinka kan du börja inspelningen. Tala i mikrofonen. Stoppa inspelningen med knappen med den fyrkantiga bilden. Det inspelade talet lagras automatiskt i mappen Tal, om du väljer att spara efter att du svarat på alla frågorna. Lyssna på ljudet genom att klicka på knappen med pilen Om du inte är nöjd klickar du på mikrofonen och gör en ny inspelning. Den gamla försvinner automatiskt. Radera ett ljud med knappen med krysset, längst ner. Talsyntes Med talsyntesknapparna kan man få hela eller delar av texten uppläst. Knapparna betyder i tur och ordning. Spela upp, Paus och Stoppa uppspelningen. OBS! De talsynteser som programmet använder är Microsofts talsynteser, t ex Sam m fl. Andra SAPI talsynteser kan också användas men får då köpas separat. Reglera hastigheten genom att skjuta reglaget till höger eller vänster 7

8 Lyssna på inspelat och sparat ljud. Välj i menyn Elever Välj resultat. Markera en elev. Markera en bok som har ett lagrat inspelat tal. Det finns en markering i kolumnen Ljud. Klicka på knappen Ljud så spelas ljudet upp. Läsa på tid Man kan mäta tiden som det tar för en elev att läsa en text. Tiden mäts mellan från start till dess att eleven har valt knappen uppgifter.. Denna tid sparas om eleven väljer SPARA och kan sedan hämtas fram i elevens resultatredovisning. Radera resultat Du raderar ett resultat från listan genom att först markera resultatet som du vill ta bort och sedan klicka på knappen Radera. Knapp 2. Läs i egen takt, mata fram ord Mata fram orden med den hastighet som du själv väljer. Välj mellan att visa ett ord i taget eller en hel rad i taget. Med den här övningen kan du mata fram en sats i taget. Detta upplever många positivt eftersom man inte ser hela mängden ord från början. Klicka på knappen Mata fram eller tryck på Mellanslagstangenten. Träna att läsa rullande text för att kunna läsa den rullande texten som presenteras längst ner på TV skärmen vid ex nyhetsuppläsningar Träna ljudning. 8

9 Med knapp 5 rullande text kan man träna att ljuda orden. Orden kommer åkande från höger. Eleven ska ljuda bokstaven som hon ser och hålla den till hon ser nästa. Hon växlar då till nästa bokstav utan ljuduppehåll. Detta fungerar bra på alla övningar med ljudenliga ord. Öka hastigheten efter hand. 1, 2, 3 När man tränat och bekantat sig med orden i övningen kan man arbeta med knapparna 3 och 4. Se beskrivningen nedan. Enligt våra studier så ökar eleverna sin läshastighet bäst med metoden i knapp 3. Börja med att ställa in antalet ord per minut som eleven uppnådde i lästestet På minuten. Vanligast är att eleven läser betydligt snabbare än den utsatta tiden. Om eleven befinner sig långt före ordet som försvinner bör man avbryta övningen och klicka på knappen Ändra tid. Höj antalet ord per minut och testa igen. Det är viktigt att hitta en hastighet som med lite ansträngning är nåbar. Övningen är till för att eleven ska träna sig att föra ögat snabbare till häger och att inte kunna läsa tillbaka på ordet innan. Knapp 3. Ord försvinner från vänster till höger. Tränar läshastigheten A: Orden försvinner med ett visst antal ord/minut. Denna tid bestämmer du själv. Anpassa tiden till den du uppnådde när du gjorde Knapp 8 På minuten, eller annat likvärdigt lästest. Öka hastigheten successivt. För att hinna läsa textremsan på TV bör du hinna läsa cirka ord per minut. Knapp 4. Orden lyses upp med ett visst antal ord/minut. Denna tid bestämmer du själv. Anpassa tiden till den du uppnådde när du gjorde Knapp 8 På minuten eller annat likvärdigt lästest. 9

10 Öka den successivt. Målet är att kunna läsa flera ord på en gång. Knapp 5. Rullande text från höger till vänster. Man kan välja mellan 3 olika hastigheter. Jämför denna övning med den rullande textremsan på TV Ljudning. Ljuda bokstaven som visas och håll den tills du ser nästa. Gå då direkt över och ljuda nästa bokstav som du ser utan uppehåll. Fortsätt på samma sätt med nästa. Knapp 6. Blinkande ord/flashcard. Välj mellan att enbart Läsa orden eller att Skriva orden. Minska tiden efter hand. Så småningom ska du kunna läsa flera ord samtidigt. När du väljer Läsa registreras inget resultat. 10

11 När du väljer Skriva kan du spara resultatet och din stavning lagras med datum Knapp 7. Träna stavning Diktamen Du kommer endast att träna på orden som finns på den sida som du just nu läser. Välj knappen Stava (Se ovan) De finns 2 olika sätt att träna. 1. Läsa upp ordet med talsyntes 2. Läs upp ordet med inspelat tal Markera i dialogrutan det sätt som du vill att ordet/orden ska presenteras för dig. Vi rekommenderar funktionen Läs upp ordet med inspelat tal då man vill arbeta med stavning/diktamen. Ljudkvaliteten ät bättre med inspelat tal än med talsyntesen. Det finns ca inspelade ord. Det är de inspelade ord som finns programmet då ni köper det. Programmet väljer endast ord som det finns en ljudfil till då man valt funktionen Läs upp ordet med inspelat tal. Om man vill använda andra ord måste man välja Läs ordet med talsyntes. 11

12 Resultatet av din stavning/diktamen kan sparas med datum Knapp 8 På minuten Lästester Ska inte fungera som Böcker, något man tränar på utan endast användas för att få fram ett testresultat som kan sparas för att följa en utveckling Texterna som finns under övningen PÅ minuten finns som pdf fil och kan skrivas ut på papper Använd programmets Spara funktion även för lästestet som du gjorde på papper. Längst till höger finns antalet ord för att underlätta uträkningen När man markerat sista ordet räknar datorn ut antalet lästa ord på en minut. Lyssna på inspelningen och markera alla felaktiga ord. Dessa placeras automatiskt i listan. Klicka på knappen SPARA för att lagra resultatet. Skriv ut pdf dokumentet genom att klicka på knappen med Skrivaren uppe i verktygslisten. 12

13 Resultatredovisning på minuten Välj Lästider i menyn Elever En dialogruta som visar lästider för övningen På minuten i form av en tabell. Här kan man visa resultat för grupper eller enskilda elever. Det går även att filtrera på datumintervall. Man kan kryssa för om startdatum eller slutdatum ska användas. Så länge man inte anger något så sker alltså inte någon filtrering. 13

14 Ändra datum Från: Markera i rutan framför, klicka på månaden så den blåmarkeras. Ändra med pilarna upp eller ner. Upprepa med år och dag på samma sätt. Man kan också skriva in månadens nummer eller dagens nummer Ändra datum Till: på samma sätt. Visa resultat för hela gruppen Välj en grupp i listan. I nedre fältet visas de individuella resultaten. Skriv ut genom att klicka på knappen Skriv ut På gruppnivå kan man inte visa resultaten grafiskt Visa resultat för en enstaka elev grafiskt med staplar Markera en elev och sätt datumintervallet som du vill visa. Klicka på knappen Visa graf. Den grafiska bilden visar resultaten som eleven gjort. För muspilen över staplarna så visas datum och resultat till höger 5. VÄLJ ÖVNING ATT ARBETA MED. Sidan är delad i två delar. Till vänster finns olika teman/ordkategori. Välj ett tema. Till höger finns de Böcker som ingår i respektive tema. Välj övning genom att klicka på titeln. Bokstavsplattorna och Färgernas betydelse Bokstavsplattorna motsvarar bokstaven framför titeln A-Q och är endast ett sätt att organisera ordkategorierna så att de placeras i stigande svårighetsgrad. 14

15 Färgplattorna framför respektive övning betyder i de flesta fall att alla Böcker med samma färg har samma antal bokstäver eller innehåller liknande Böcker. Detta för att skapa större överblick och förenkla valet. Ändra färgplatta framför boken Om du finner att färgerna inte stämmer för dig eller dina elever kan du enkelt byta färgplatta. Gå till redigerarläget, pennan högst upp till höger. Markera ett tema och den bok som du vill ändra. Klicka sedan på knappen med den blå mappen under den högra delen, böcker. Du kommer då till programmets bildarkiv. Välj en bild som passar. Öva utan lässchema Starta programmet. Klicka en gång på någon av bilderna i vänstra delen, teman. I fältet till höger ser du alla texterna som finns i temat som du valt. Välj ett tema och en bok. Öva med lässchema Klicka på knappen Schema och leta reda på ditt eget namn i listan. Klicka på ditt namn. I rutan till höger ser du de böcker som du ska arbeta med. Välj en av böckerna och klicka på knappen Öva. Lyssna på inspelat och sparat ljud. Markera en elev. Markera en bok som har ett lagrat inspelat tal. Det finns en markering i kolumnen Ljud. Klicka på knappen Ljud så spelas ljudet upp. Radera resultat Du raderar ett resultat från listan genom att först markera resultatet som du vill ta bort och sedan klicka på knappen Radera. 3. INDIVIDUELLA STUDIESCHEMAN (Detta kan man vänta med. Det behövs inte för att man ska kunna använda programmet fullt ut. Om du vill vänta med detta kan du nu fortsätta på sid 6) I meny Elever finner du Studieschema Här skapar du studiescheman för de olika eleverna. Med ett studieschema underlättas organisationen och lärarens arbete. Lägg till Böcker som en viss elev ska lösa. 15

16 1. Markera en elev i listan. Se bilden ovan! 2. Välj knappen Lägg till uppgift. Dialogrutan med Böcker blir då synlig. 3. Välj kategori 4. Välj övning. 5. Markera vilket typ av övning som eleven ska göra (1, 2, 3, 4 eller Ingen) Skapa samma studieschema för flera elever inom samma grupp. För att lägga till samma studieschema för en hel grupp elever gör du så här: Välj grupp. Markera alla elever som ska göra samma övning. Om elevernas namn står direkt under varandra så markera du det första namnet i gruppen med ett klick. Därefter väljer du den sista i gruppen och klickar på den samtidigt som du håller nere Shift-tangenten. Om du vill skapa samma övning för elever vars namn finns spridda i listan gör du på följande sätt. Markera det första namnet som vanligt. Alla andra namn markeras för sig genom att du håller nere Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar elevens namn. 16

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Softogram Learning Center - SLC

Softogram Learning Center - SLC Fungerar på PC/Mac/Linux Chromebook ipad/iphone Android Softogram Learning Center - SLC Sveriges B R E D A S T E webbtjänst för pedagogiska dataprogram Sida 1 Softogram Learning Center - en webbtjänst

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 BRIGHT3 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Snabbhjälp i CD-ORD 7. elevdata.se. Snabbhjälp i CD-ORD 7 1

Snabbhjälp i CD-ORD 7. elevdata.se. Snabbhjälp i CD-ORD 7 1 Snabbhjälp i CD-ORD 7 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 7 1 SNABBHJÄLP för CD-ORD 7 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 7. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

IntoWords webb elevdata.se

IntoWords webb elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords webb elevdata.se Innehållsförteckning Överblick över IntoWords Webb 4 Profiler 5 Textfönster 5 Kopiera och Klistra in 6 Öppna 6 Spara 7 Andra tips 7 Uppläsning 8 Läs/Paus och

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn > Alla

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Inlärningsmetodiken.................................... 5 1.2 De första stegen i Artikulate................................

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Lägga ll text och tal ll bild:

Lägga ll text och tal ll bild: Fotokalendern Fotokalendern har skapats för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och aktiva i återberättande. Kalendern kan fungera som stöd för att knyta

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Centrum för Pedagogik, IKT och Lärande (PIL) Mälardalens högskola Peter Aspengren Tel: 021-103116 Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Gör din presentation Om du inte har

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Manual TorTalk Mac 1.0

Manual TorTalk Mac 1.0 Manual TorTalk Mac 1.0 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner hållits

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram... 1 2. Verktygslisten... 3 3. Profiler... 11 3.1. Standardprofiler...

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Inventering med NordicID - handdator

Inventering med NordicID - handdator Inventering med NordicID - handdator 1. Kontrollera kontakten till datorn. Nätverkskopplad: Detta kontrollerar du under Inställningar på handdatorn. IP-adressen står i fältet IP adress. Står det 127.0.0.1

Läs mer

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon.

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon. ReadHear - lathund ReadHear är en programvara som kan användas när du vill läsa upp talböcker från MTMs katalog Legimus eller inlästa läromedel från Inläsningstjänst i Daisy-format. DAISY står för Digitalt

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer