Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual"

Transkript

1 Kyrkans GPS Version 1.0 Manual

2 Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8 Inställningar...8 Aktiviteter...8 Starttid...8 Aktivitetsordning...9 Lokaler...9 Personer...10 Registrera ny aktivitet...12 Aktivitet - Schema...12 Personer i tjänst...14 Kollektändamål...14 Kollektandel...15 Anteckningar...15 Dubblettkontroll...15 Spara aktivitet...16 Aktivitet Registrera...16 Visa aktiviteter...17 Visa...17 Ta bort...17 Rapporter...18 Filter...19 Från och till...19 År...19 Kyrkoåret...19 Aktivitetstyp...20 Plats...20 Ändamål...21 Personal...21 Teckensnitt...22 Inställningar...23 Statistik...24 Filterresultat...25 Utskrift...25 Stapeldiagram...26 Cirkeldiagram...26 Exportera...27 Schema...28 Årsredovisning...30

3 Installation En användare Programmet skall bara användas på en dator. På CD-skivan finner du tre program.net MDAC Kyrkans GPS Kör dessa program i denna ordning. Fler användare Programmet kan köras från flera datorer i ett nätverk, dock ENDAST EN ANVÄNDARE I TAGET. Om flera användare sparar samtidigt kan fel i databasen uppstå. På CD-skivan finner du tre program.net MDAC Kyrkans GPS Kör dessa program i denna ordning. I installationskatalogen finns en fil som heter GPS.mdb. Det är själva databasen. Antingen kan du ha databasen i din dator eller lägga den på en datorn som oftast är på, t ex en server eller kanslistens dator. Tänk dock på att katalogen måste vara utdelad till alla som ska kunna jobba i programmet. Om du är osäker så fråga din datatekniker. Du kan flytta databasen vid ett senare tillfälle. Själva programmet måste installeras på varje dator som skall använda det. Kopplingen till databasen sker vid varje uppstart.

4 Första gången Inloggning När du startar programmet med ikonen på skrivbordet får du upp inloggningsrutan. Se till att sökvägen till databasen är korrekt. Om inte klicka på knappen till höger och leta fram rätt enhet och katalog. Användarnamn: sysadm Löseord: 123 Byt gärna lösenordet i Inställningar Användare, dock du får inte slarva bort det nya lösenordet för då kommer du inte in igen. Gör gärna flera användare och lägg en lista i ett kuvert i arkivet. Eftersom det är första gången du loggar in får du veta att programmet körs i DEMO-läge. Du har 10 inloggningsdagar på dig att utvärdera programmet. Hela programmet fungerar, dock står det DEMO på alla utskrifter och exportmöjligheten till andra program är låsta. Du bör redan nu skriva av eller skicka oss ett mejl med det DatorID som beskrivs i nästa avsnitt. Med hjälp av det DatorID gör vi efter din beställning en licence-fil som berättigar dig till användning av programmet.

5 Licensiera programmet Om du vill köpa programmet skall du göra följande innan du använder programmet den 10 gången:: I Huvudmenyn klicka på INTÄLLNINGAR Klicka på fliken Licensiering. Markera siffrorna under DatorID och skicka det i ett mejl till Efter några dagar får du tillbaka en licensfil som skall kopieras till samma katalog som programmet ligger i (som standard c:\program\kyrkans GPS). Denna procedur måste göras för varje dator som skall kunna köra Kyrkans GPS. Registrera användare I INSTÄLLNINGAR har du möjlighet att lägga in nya användare. Markera Lägg till

6 Skriv in förnamnet på den nya användaren. Tryck på OK och ange lösenordet 2 gånger. Som du ser kan den nya användaren bara läsa och titta i programmet. Markera namnet och klicka på Ändra. Här har Per fått Inmatarens behörighet. OBS! Efternamnet i användarnamnet har tagits bort. Som systemansvarig kan du ändra och göra allt i programmet. Inmataren kommer inte åt Inställningar. Övrig kan bara titta och inte spara eller ändra på någonting. Alltså: Systemansvarig den som skall bestämma vilka som får använda programmet och göra vissa uppdateringar. Inmatare: både de som planerar och de som registrerar t ex antal besökare i gudstjänsterna kan vara kyrkoherde, vaktmästare och kanslipersonal

7 Övrig: Övriga anställda och ev några kyrkorådsmedlemmar. Lösenord kan bara Systemansvarig byta i denna version.

8 Uppdateringar Under denna flik i Inställningar döljer sig en möjlighet att koppla datum till kyrkliga helgdagar. Denna uppdateringsfil kommer från pnkab i god tid före du skall göra nästa års planering och ingår i supportavtalet. För att uppdatera gör så här: Klicka på Bläddra och leta reda på en fil som heter Årtal.gsu. Vid installationen läggs den i programkatalogen och dit kan du även kopiera filen som du får av oss via e-post för nästa år. Klicka därefter på Uppdatera, OK i den lilla dialogen och ett datum kommer upp i fältet. Detta talar om hur långt fram det finns kopplingar mellan datum och helgdagar. Mer om detta när du skall registrera en ny aktivitet. Inställningar Utöver Licensiering, Användare och Uppdateringar finns det två flikar i denna avdelning: Aktiviteter och Lokaler Aktiviteter Här finns alla aktiviteter som skall redovisas i Årsstatistiken till SCB. I denna ruta har du möjlighet att göra två saker. Ställa in normal starttid för en aktivitet samt att ändra ordningen aktiviteterna visas i vid registrering av nya aktiviteter. Starttid Markera en aktivitet och skriv in den normala starttiden för aktiviteten. Formatet är hh:mm Klicka på Ange så att du ser tiden inne i tabellen. När du är klar klickar du på Spara innan du stänger fönstret. Denna inställning förenklar arbetet senare.

9 Aktivitetsordning De aktiviteter som är vanligast kan man lägga högst upp i listan för att förenkla registreringen av nya aktiviteter. Markera en aktivitet och använd dig av Upp resp Ner kanpparna. När du är klar med förändringarna klickar du på Spara innan du stänger fönstret. Lokaler För att kunna lägga in nya lokaler (platser) klickar du på Lokaler i huvudmenyn eller i Registrera aktivitet ner till höger. Klicka på Ny och ange ett namn i dialogrutan som kommer fram. Tryck därefter på OK

10 I fönstret på föregående sida har vi lagt in 4 platser. Du har möjlighet att lägga in antalet platser som lokalen rymmer. I version 1.0 har det ingen funktion, men i version 2 kan man få fram ytterligare statistik. Du måste klicka på Ange för att platsantalet skall komma in i tabellen intill. Ordningen i denna lista kommer också att vara den ordning de kommer att visas på andra ställen i programmet. Vill du så kan du genom att markera en lokal och avända dig av Upp resp Ner knapparna ändra deras inbördes ordning. Du kan när som helst göra denna förändring. Personer Innan du börjar registrera nya aktiviteter bör du lägga in de personer som är aktuella för olika tjänster. Klicka på Personer i Huvudmenyn eller på knappen till höger i Registreingsformuläret. Klicka på Ny och skriv in för och efternamn. Namnen kommer att sorteras i bokstavsordning på första bokstaven så vill du ha sortering efter efternamn får du skriva in på formatet efternamn förnamn. Klicka på OK och du kommer tillbaka till formuläret. Klicka på de funktioner denna person kan inneha i er församling och klicka på Spara.

11 Upprepa proceduren för alla personer som kan vara aktuella. Du har möjlighet att lägga till nya personer och lägga till funktioner när som helst under arbetet. Glöm dock inte att Spara varje person.

12 Registrera ny aktivitet Klicka i Huvudmenyn på Registrera ny aktivitet och nedanstående formulär öppnas. Om datumet för senaste registrerade aktivitet ligger fram i tiden visas Schema-delen och om aktivitetsdatumet är passerat visas Registrera-delen. Aktivitet - Schema (Vi förutsätter att du har utfört inställningar enligt de föregående avsnitten.) Tanken med programmet är att man först planerar aktiviteten för att sen i efterhand registrera antalet besökare. Man börjar alltid med översta raden. Klicka på komboboxens lilla pil för att se alla aktiviteterna. De visas i den ordning som finns under Inställninagar. Välj en aktivitet. Om det finns en registrerad Starttid visas den i det tredje fältet, annars får du skriva in den manuellt. Välj nu aktuellt datum för aktiviteten genom att klicka på Välj

13 En kalender visas. Är du inne för första gången visas dagens datum. I annat fall visas det senaste datumet du har planerat för. Välj rätt År (Year) med hjälp av pilarna till höger om årtalet. Därefter väljer du rätt månad med hjälp av pilarna högst upp och till sist markerar du datumet och klickar OK. Nu skall namnet på helgen visas i det fjärde fältet. Om inte, uppdatera. Välj så till slut aktuell plats. Du har nu angett Aktivitet, Datum och Plats, resten har programmet lagt in om du har lagt in starttid och uppdaterat kalendern. Nu kommer vi till personerna. Personer i tjänst Klicka på pilen under kategori och du får fram listan över tillgängliga personer. Saknas någon får du klicka på Personer-knappen till höger och registrera den och dennes funktion. Du kan klicka för flera personer i samma kategori, men en kommer att ha en bock framför sig och denna markering medför huvudansvarig och all statistik räknas på denna person. Vidare i utskrift av schema kommer denna person vara i fetstil.

14 Tips! Kyrkans olika körer kan vara en person under musikerna. Då kan du lätt plocka fram ett körschema genom rapportdelen. Kollektändamål I Kyrkans GPS kan man även registrera kollekter och få ut statistik för dem. Församlingskollekten är ju en uppgift som skall redovisas i samband med årsstatistiken. Du kan ange ändamål, fördelning mellan olika ändamål och om det är en Riks, Stift eller en lokal församlingskollekt. Om du tidigare inte har angett några ändamål får du Klicka på Ändamåls-knappen. Klicka på Lägg till Skriv in ett kollektändamål

15 Nu har du några ändamål och kan trycka på pilen i komboboxen och då kommer de registrerade ändamålen fram. Välj ett av dessa. Kollektandel Ofta delas kollekter mellan olika ändamål och här ges nu en möjlighet att ange hur kollekten delas mellan ändamålen. Om det bara är ett ändamål klickar du bara på OK Om det delas lika mellan ändamålen klicka bara på OK Om ett ändamål har en större andel av kollekten t ex hälften medan de två övriga får dela på den andra halvan skall den ha 2 andelar medan de övriga får var sin andel (2+1+1 dvs procent). Om kollekten delas med en procentsats kan du ange den för varje ändamål t ex Anteckningar Här kan du skriva in vad som helst. Fältet är i Version 1.0 inte sökbart. Dubblettkontroll För att undvika att samma aktivitet skrivs in två gånger för samma kan man med hjälp av dubblettkontroll se vilka aktiviteter som finns en viss dag i en viss lokal. Resultatet visas i ett extra fönster när Visa är förbockat. Vill du ha den på ett visst ställe väljer du fast och med hjälp av radioknapparna vilken sida du vill ha fönstret. Spara aktivitet Oberoende av vilken knapp du klickar på i nedre högra hörnet kan du spara aktuella värden. Spara Sparar enbart Ny Sparar och tömmer alla fälten Stäng Frågar om du vill spara innan det stängs Om du inte har ändrat något stängs formuläret givetvis utan att fråga. Aktivitet Registrera Det är bara mellandelen i formuläret som ser annorlunda ut. Det som är unikt för aktiviteten visas högst upp.

16 I denna del av programmet skall antalet besökare registreras. Vissa församlingar vill kunna se hur många anställda i tjänst, externa musiker eller körsångare, konfirmander och övriga. Här gäller det att man från början av året bestämmer sig för vilken noggrannhet man vill ha. Det enda man är skyldig att räkna är ju det totala antalet samt kommunikanter. I detta läge kan du arbeta med enbart tangentbordet om du vill. Tryck Tab mellan varje värde och Enter på OK-knappen så kommer du till sist till Spara-knappen och kan trycka Enter.

17 Visa aktiviteter I det stora fältet visas samtliga registrerade aktiviteter, årsvis. Med hjälp av filtret kan du välja ut en viss månad, vis typ av aktiviteter eller aktiviteter för en viss plats. Du kan filtrera på alla tre typerna om du så skulle önska. Det tar dock lite längre tid att få fram resultatet. Men vi pratar sekunder. Visa Om du bubbelklickar på en aktivitet kommer du till Aktivitets-formuläret. Har aktiviteten ännu inte varit hamnar du i Schema-delen. Om aktiviteten redan har varit kommer du till Registrera-delen av formuläret. Det går lika bra att markera en aktivitet och klicka på Visa-knappen till höger. Ta bort Markera en aktivitet och klicka på Ta bort-knappen. Du får en sista chans att låta bli att ta bort aktiviteten. Därefter är den ohjälpligt borta. Endast en säkerhetskopia på databasfilen kan rädda tillbaka den. Alternativet är att skriva in den på nytt

18 Rapporter - Nu kommer vi till det roliga eller här kommer belöningen för allt nerlagt arbete. Med hjälp av denna del kan du i princip få ut vilken statistik som helst. Allt från användbar statistik typ: Antal besökare på högmässor Hur många temagudstjänster en viss präst har Hur mycket insamlade medel som har gått till SKM Antalet aktiviteter i en viss lokal Antalet förrättningar en kantor skall ha eller har haft Jämförande besöksstatisk årsvis (var det fler i kyrkan förra adventstiden eller inte) Till helt onyttig statistik av typen Antal besökare då en viss person var i tjänst Insamlade medel under en period och då en kyrkvärd var i tjänst Kommunikanter de gudstjänster då kollekten gick till stiftsgårdarna Vidare kan man få ut scheman för en viss lokal eller välja ut ett tjänstgöringsschema för en person. Filter Om inget är förbockat och ändrat kommer alla aktiviteter att räknas med när du begär Statistik, Schema eller SCB-sammanställning. Du bör ta för vana att antingen begränsa året, datumet och/eller kyrkoårsmässigt. Eftersom kyrkoåret inte helt är anpassat till det borgerliga året kan man vara tvungen att markera vissa flytande helgdagar inom vissa kalendermånader. Tanken med programmets statistikdel är att man skall kunna

19 ställa följande frågetyper: Hur många var på årets familjegudstjänst på Mikaelidagen? Vad blev kollekterna till SKM under julinsamlingen? Hur många högmässor har vi i församlingen under trefaldighetstiden? Dessa frågor bygger på att man filtrerar på kyrkoåret, med dess flytande helgdagar. Frågor som går över kalendern kan ju slå lite tokigt när man jämför olika år. Ta t ex 1 söndagen i advent om du filtrerar från 1 december. Ibland med ibland inte. Från och till Här begränsar du urvalet till en viss kalenderperiod. Klicka på Från eller Till och Ändra-knappen blir svart. Bakom den gömmer sig en kalender liknande den i Registrera aktivitet. År Då du vill jobba med enbart ett år t ex då du lägger schema bör du bocka i denna ruta och välja aktuellt år. Kyrkoåret Boka i Från och med och/eller Till och med så blir komboboxarna åtkomliga. Markera första helgdagen och den sista i Till och med. Bocka därefter i ev flytande helgdagar du vill ha med i statistiken eller schemat. Aktivitetstyp Markera de aktivitetstyper som du vill ha med i filtret. Om du inte markera Aktivitetstyper i filterdelen kommer alla aktiviteter att tas med.,

20 Här har alla mässor markerats. Plats Markera den eller de platser du vill få fram uppgifter om. Ändamål Här kan du filtrera fram ett eller flera kollektändamål. Markera de du vill ha med,

21 Personal Här kan du filtrera fram en eller flera personer. Välj funktionsgrupp och markera de du vill ha med. OBS! Endast de gånger personen är huvudansvarig kommer att plockas fram om du inte tar bort bocken i nedre vänstra hörnet. Detta är för att statistikuppgifterna bara skall räknas en gång. Vid framtagning av tjänstgöringsschema skall denna bock plockas bort, annars kommer inte alla arbetstillfällen att komma med. Teckensnitt Här anger du utseendet på dina rapporter både för statistik och schema. Standardvärdena är bara 8 punkter och det är väldigt smått.

22 Det är tre storlekar som skall bestämmas, Rubrik, Tabellrubrik och Värde Inställningar Bakom knappen inställningar (under Statistikknappen) döljer sig detta fönster. Många av rapporterna och scheman gör sig bäst i liggande format. Du får pröva dig fram till det du tycker är bra.

23 Statistik Statistikfliken anger vad som skall visas i diagrammen. Kategori anger typen på den vågräta axeln i stapeldiagrammet (X-axeln). Värde anger vad som skall beräknas och visas på den lodräta axeln (Y-axeln). Om du har angett olika typer av deltagarna kan du filtrera fram en eller flera typer. När du har filtrerat det du vill ha fram är det bara att klicka på Statisik. Filterresultat

24 Här får du en första blick över hur filtreringen har slagit. Gör alltid en rimlighetsbedömning innan du går vidare. Det är inte säkert att programmet räknar fel Det kan vara skit framför tangenterna också. Välj någon av knappar till höger för att gå vidare. Utskrift Skriv ut och du ser följande förslag till utskrift

25 Stapeldiagram Stapeldiagram ger denna bild på nästa sida. Du kan dra och slita i fönstrets kanter liksom ändra zoomningen uppe till höger. Cirkeldiagram Exportera Med denna funktion kan du sända filtrerad statistik till olika kalkylprogram t ex Excel. Formatet är CSV dvs ett kommateckenavskiljande format.

26 Skriv in ett lämpligt namn. I Excel begär du öppna, välj filformatet CSV så öppnas detta fönster. Klicka på nästa och markera Komma och sen på Slutför

27 Vill du lära dig mer Excel är du välkommen på kurs. Schema För att komma till Schema klickar du på fliken upp till höger. Bocka av de rubriker du INTE vill ha med. Kolumnbredden kan du justera om du vill att någon skall vara större än några andra. Det handlar om delar av pappersbredden. Om du inte vill ha dem lika så bör du höja alla värden. Exempel: den största kolumnen till 3 och de andra till 2. Pröva så får du se. När du har filtrerat fram det du vill ha är det bara att trycka på Schema-knappen. Ser det trångt ut kan du ändra i Inställningar till Liggande format. Är det ändå trångt får du plocka bort en kolumn.

28 Stående Liggande

29 Årsredovisning Välj rätt år och tryck på knappen. Här får du all gudstjänststatistik. För att få fram summa församlingskollekter får du filtrera enligt följande: Tryck på Statistik.

30 Lättare än så blir det inte i Kyrkans GPS version 1.0

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon.

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon. Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av tillbud i Lisa Version 8.02 2012-05-30 @F Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

KeyControl Utskrifter och historik

KeyControl Utskrifter och historik 4 Utskrifter och historik 4.1 Utskrifter Det har stor betydelse var i programmet man står när man gör sina utskrifter. En markerad nyckel eller person kommer att visas i utskriftsmenyn och då finns det

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer