QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas"

Transkript

1 QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet sker via beställningsportalen, RSIT och kontaktperson för flödesmodellen på respektive förvaltning. QV Flödesmodellen bas innehåller uppgifter som även kräver speciell behörighet denna ges av kontaktperson för flödesmodellen på respektive förvaltning. Ansvaret för kvalitetssäkring av innehållet ligger på respektive verksamhet. Kontaktpersoner i flödesmodellen: QV-applikationerna öppnas i webbläsaren Internet Explorer och via länken nedan (håll nere tangenten Ctrl och klicka på länken så öppnas den i ett nytt fönster). Lägg med fördel webbsidan (Ctrl+B) som favorit så är den enklare att nå i framtida arbete med QV. Flödesmodellen bas innehåller bland annat uppgifter kring remisshantering, av- och ombokningar, kontrollpatienter, vårdkontakter samt avslutningsorsaker som registreras i PASiS-Flödesmodellen. Vid frågor kring innehåll, kontakta respektive kontaktperson på din förvaltning, alternativt systemförvaltare för Flödesmodellen,

2 QlikView-Lathund Innehållsförteckning QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas Flödesmodellen bas Flikarna Remisshantering Typ av vårdbegäran (VB) Remiss från Stänga ner fönstret Inkomna vårdbegäran per år. månad och vecka Inkomna vårdbegäran per problemkod Ledtid remissgranskning - Vårdbegäran in Granskningstid (exkl. lör+sö) från ankomst till granskning Patienter med flera pågående vårdåtaganden Källdata remisshantering Av- och ombokningar Av-, och ombokning fördelat på orsak/detalj Problem/Diagnos Ålder Avslutade/Pågående vårdbegäran Flödesdata Kontrollpatienter Prioritet 1:a kontakt Prioritet behandling Väntetid alla vg-kategorier Hur QlikView fungerar Allmänt om hur man använder QlikView Göra val Radera val Göra flera val Söka i objekt Välja möjliga Utesluta möjliga Låsa val Skriva ut objekt och ark Skicka objektinnehåll till Excel Bokmärken Skapa ett bokmärke Ta bort ett bokmärke... 23

3 QlikView-Lathund Flödesmodellen bas Första sidan ser ut enligt bild 1 nedan. Den regionala QV-menyn innehåller till synes en mängd olika QV-applikationer. Klicka på Flödesmodellen antingen via flikraden eller under Regionala applikationer (se bild 1). Bild 1. Översikt över QV-menyn. En ny sida visas. Nederst på sidan syns två meddelanderutor där information om t e x förseningar eller driftstörning samt nyheter om de två applikationerna publiceras. Varje gång en nyhet kommer, uppdateras aktuell ruta med information. Den som är informationsansvarig (RSIT eller systemförvaltaren) uppdaterar innehållet i meddelanderutan genom att dubbelklicka på namnlisten Flödesmodellen Meddelanden, skriver ett meddelande i textrutan och sparar sedan informationen som ska nå ut till QVanvändarna gällande Flödesmodellen bas och Flödesmodellens väntetidsrapportering. För att öppna statistikapplikationen, klicka på knappen Flödesmodellen bas (se bild 2) varpå applikationen öppnas om man har behörighet till den. Bild 2. Knappen Flödesmodellen bas. Programutvecklingsenheten, RSIT

4 QlikView-Lathund Ett nytt fönster öppnas och applikationen laddas, vilket kan ta ett par sekunder. Bild 3 visar hur laddningssidan ser ut. Bild 3. Applikationen laddas. Nu syns översikten för Flödesmodellen bas, vilket visas i bild 4 nedan. Man kan på sidans nedre del se vilken användare som är inloggad (RSID) och när applikationen senast uppdaterades mot databasen. Applikationen laddas tidigt varje morgon och innehåller då registrerad data t o m föregående dygn. Om text eller grafik ligger utanför webbläsarfönstret, kan detta enkelt rättas till genom ett klick på knappen Anpassa fönster. För information om Flödesmodellen bas, klicka på knappen Mer information om flödesmodellen. Bild 4. Översikt över första sidan i applikationen Flödesmodellen Bas.

5 QlikView-Lathund Flikarna 2.1 Remisshantering På denna flik (se bild 5) finns tabeller och diagram som visar data var remisserna kommer ifrån hur snabbt de granskas osv. Val som är gjorda visas i boxen Aktuella val, längst upp till höger (markerat med en ring i bilden nedan). Bild 5. Fliken Remisshantering. Aktuella val markeras med grönt, aktuell data visas med vit textfärg och inaktuell data visas med gråtonad textfärg. Till vänster finns en multibox (se bild 6) där du kan göra val för att begränsa den data som bland annat visar: Datum när vårdbegäran kom in Datum när granskning skett Datum när remiss beslutats Val av specifik problemkod Bild 6. Multibox: gör dina val i multiboxen och klicka på något av de minimerade diagrammen eller tabellerna för att se den information de innehåller. Programutvecklingsenheten, RSIT

6 QlikView-Lathund Typ av vårdbegäran (VB) I detta diagram visas antal remisser som kommit in fördelat på olika typer av vårdbegäran (se bild 7). För att se remisskoder, var remisserna kommit ifrån eller inremitterande mottagning, klicka på den inringade kanelsnäckan tills det önskade urvalet visas. Bild 7. Rapporten Typ av vårdbegäran Remiss från Detta diagram visar varifrån remissen kommer. Klicka på den inringade kanelsnäckan tills det önskade urvalet visas. I den lilla menyn som visas vid knappklicket, välj Remiss från (se bild 8). Bild 8. Remiss från.

7 QlikView-Lathund Bild 9. Rapport Typ av vårdbegäran med valet Remiss från visas Stänga ner fönstret Stäng ner fönstret genom att klicka på minimeringsknappen (se bild 10). Bild 10. Markerad minimeringsknapp Inkomna vårdbegäran per år. månad och vecka I detta diagram visas antal inkomna vårdbegäran fördelat per år, månad och vecka. Dubbelklicka på rapporten Vårdbegäran fördelat på år/månad/vecka, markerat med en ring nedan (se bild 11). Bild 11. Rapporten Vårdbegäran fördelat på år/månad/vecka. Programutvecklingsenheten, RSIT

8 QlikView-Lathund Det går även att se denna information som en tabell. Klicka på ikonen Snabbval i diagrammets övre list, nedan markerat med en ring (se bild 12). Bild 12. Rapporten Vårdbegäran fördelat på år/månad/vecka Inkomna vårdbegäran per problemkod I detta diagram visas antal inkomna vårdbegäran fördelat per problem och år, månad samt vecka. Det går även att se denna information som en tabell eller linjediagram. Klicka på ikonen Snabbval, i diagrammets övre list (se bild 13). Här markerat med en ring: Bild 13. Ikonen Snabbval för att ändra till ett annat läge, t.ex. en tabell.

9 QlikView-Lathund Ledtid remissgranskning - Vårdbegäran in I detta diagram visas antal dagar från remissen beslutas till dess den kommer in till enheten. Även här kan informationen visas som olika typer av diagram och tabeller. Klicka på ikonen Snabbval i listen för byte av diagramtyp. Informationen kan även visa olika dimensioner så som månad, inremmittent. Dubbelklicka på rapporten Ledtid (exkl lö+sö) från remissbeslut till ankomst, (se bild 14). Bild 14. Rapporten Ledtid (exkl lö+sö) från remissbeslut till ankomst. Detta diagram exkluderar lördagar och söndagar, dvs. visar bara faktiska arbetsdagar som ligger till grund för dessa ledtider. Klicka på den inringade kanelsnäckan för att se data fördelat på den önskade dimensionen (se bild 15). Det går även att välja att se värden i tabellformat. Klicka på ikonen Snabbval, i diagrammets övre list (se bild 15). Bild 15. Rapporten Ledtid (exkl lö+sö) från remissbeslut till ankomst Programutvecklingsenheten, RSIT

10 QlikView-Lathund Granskningstid (exkl. lör+sö) från ankomst till granskning Detta diagram visar granskningstid för inkomna remisser räknat från remissbeslutsdatum till granskningsdatum. Dubbelklicka på rapporten Granskningstid (exkl lö+sö) från ankomst, markerat med en ring nedan (se bild 16). Bild 16. Rapporten Granskningstid (exkl lö+sö) från ankomst I diagrammet kan man välja att se detta fördelat per månad, problem eller vårdgivarsignatur. Klicka på den inringade kanelsnäckan för att se data fördelat på den önskade dimensionen, se markering på bild 17. Det går även att välja att se värden i tabellformat. Klicka på ikonen Snabbval, i diagrammets övre list. Bild 17. Rapporten Granskningstid (exkl lö+sö) från ankomst till granskning

11 QlikView-Lathund Patienter med flera pågående vårdåtaganden Denna tabell visar de patienter som har mer än ett pågående vårdåtagande på personnummernivå. Resultatet visas på den klinik/förvaltning som du har behörighet att se. Denna rapport är bra att använda vid kvalitetssäkring då man ska avsluta ej aktuella vårdbegäran. Dubbelklicka på rapporten Patienter med >1 pågående vårdåtagande, (se bild 18). Bild 18. Rapporten Patienter med >1 pågående vårdåtagande. För att se värden i tabellformat, klicka på ikonen Snabbval, i diagrammets övre list. Här markerat med en ring (se bild 19). Bild 19. Rapporten Patienter med >1 pågående vårdåtagande Källdata remisshantering Denna tabell ligger nere till vänster på fliken och kan användas när man vill kvalitetssäkra data (se bild 20). Om något ser konstigt ut i någon tabell eller diagram på denna flik, markera/välj detta värde och öppna källdatatabellen. Denna tabell lägger sig över hela sidan och visar informationen ned på personnummernivå på den klinik man har behörighet (se bild 21). Programutvecklingsenheten, RSIT

12 QlikView-Lathund Bild 20. Dubbelklicka på rapporten Källdata Remisshantering exkl lö+sö. Bild 21. Rapporten Källdata Remisshantering exkl lö+sö

13 QlikView-Lathund Av- och ombokningar Klicka på fliken Av- och ombokningar, se markering nedan med en ring (se bild 22). Bild 22. Fliken Av- och ombokningar Av-, och ombokning fördelat på orsak/detalj Bild 23. Rapporten Av- och ombokning fördelat på orsak/detalj. Programutvecklingsenheten, RSIT

14 QlikView-Lathund Problem/Diagnos Klicka på fliken Problem/Diagnos, se markering nedan med en ring (se bild 24). Här kan man få fram vilken faktisk diagnos som patienten fått vid sina vårdkontakter i förhållande till viken problemkod vårdbegäran är registrerad mot. Bild 24. Fliken Problem/Diagnos. 2.4 Ålder Klicka på fliken Ålder, se markering nedan med en ring (se bild 25). Här finns olika diagram som visar fördelning av ålder, åldersgrupp och kön på olika problemkoder. Bild 25. Fliken Ålder.

15 QlikView-Lathund Avslutade/Pågående vårdbegäran Klicka på fliken Avslutade/Pågående VB, se markering nedan med en ring (se bild 26). Här kan man se olika diagram som visar vad som hänt med patienterna när man avslutat vårdbegäran, dvs. avslutningsorsak, t.ex. hur många man skickat till primärvården för uppföljning. Det finns även en rapport som heter pågående patienter som innehåller uppgifter om patientens senaste besök på mottagningen och vilken vårdgivare som var ansvarig vid vårdkontakten. Bild 26. Fliken Avslutade/Pågående VB. 2.6 Flödesdata Här kan man följa ledtider mellan de olika mätpunkterna. Bild 27. Fliken Flödesdata. Programutvecklingsenheten, RSIT

16 QlikView-Lathund Kontrollpatienter Klicka på fliken Kontrollpatienter, se markering nedan med en ring (se bild 28). Denna funktion att registrera patienter som kontrollpatienter, används inte längre i PASiS. Däremot kan de kliniker som tidigare registrerat patienter som J (=kontrollpatient) i bild 040 (i PASiS), se hur många kontrollpatienter man har på kliniken i förhållande till vårdbegäran. Detta ser man genom att dubbelklicka på Antal VB och därav kontrollpatienter. Bild 28. Fliken Kontrollpatienter. 2.8 Prioritet 1:a kontakt Klicka på fliken Prioritet 1:a kontakt, se markering nedan med en ring (se bild 29). Här finns diagram som visar hur snabbt patienterna kommer till första besök på mottagningen enligt den medicinska prioriteringen på kliniken. Man kan t.ex. se hur många patienter som kommer på första besök enlig registrerad måldatum. Bild 29. Fliken Prioritet 1:a kontakt.

17 QlikView-Lathund Prioritet behandling Klicka på fliken Prioritet behandling, se markering nedan med en ring (se bild 30). Här finns diagram som visar hur snabbt patienterna kommer till behandling enligt den medicinska prioriteringen på kliniken. Man kan t.ex. se hur många patienter som kommer på första besök enlig registrerad måldatum. Det är ett fåtal kliniker som registrerar behandlingar i PASiS, de flesta klinikerna registrerar dessa uppgifter i Provisio och Orbit och då får man ta fram uppgifterna där. Bild 30. Fliken Prioritet behandling Väntetid alla vg-kategorier Klicka på fliken Väntetid alla vg-kategorier, se markering nedan med en ring (se bild 31). Här visas rapporter om faktiska väntetider för samtliga vårdgivarkategorier (som finns med i Flödesmodellen för kliniken enligt registerbild 771 i PASiS). Detta är ett komplement till den regionala väntetidsapplikationen som endast visar läkarbesök. Bild 31. Fliken Väntetid alla vg-kategorier. Programutvecklingsenheten, RSIT

18 QlikView-Lathund Hur QlikView fungerar Notera att informationen och bilder som visas i detta avsnitt är allmänna. Bilder i detta avsnitt överensstämmer kanske inte alltid färgmässigt med aktuell applikation men är ändå gällande. QV kan enkelt kopplas till vilken databas som helst, t.ex. Excel, Access, och SQL. Detta görs i det s.k. skriptet, där man också anger vilka variabler som skall tas med från databaserna, man kan också direkt omvandla data i skriptet till nya variabler med hjälp av inbyggda funktioner (t.ex. plocka ut månad ur datum). När man har ett färdigt skript, så laddar man det. Då läses data in från databaserna enligt informationen i skriptet. All inläst data finns nu i datorns primärminne. Man kan sedan spara allt (som en.qvw-fil) så slipper man ladda om det igen. Om informationen i original databaserna förändras så måste man göra en ny laddning för att få med dessa. När data är inlästa i primärminnet och man klickar på någon information i ett objekt, påverkas samtliga data som är inlästa. Det val man gör slår så att säga igenom överallt omedelbart, och all information i alla flikar som uppfyller det val man gjort, kommer att visas med vit bakgrund, medan de som inte uppfyller kommer att gråmarkeras. QlikView finns i olika versioner, de vanligaste är: QV-plugin/Analyzer kan endast köra färdiga applikationer, kan ej ändra skript eller objekt. Professional som Enterpise, men utan tillgång till skripten. Enterprise den mest avancerade som även tillåter att utveckla skript. Server ligger som namnet antyder på en webbserver och kräver ingen klientdel. Applikationen laddas och uppdateras med ny data normalt varje vardagsnatt Allmänt om hur man använder QlikView Göra val Man klickar på den information man vill se, i exemplet nedan vill man se allt som är kopplat till orderåret Det val man gjort blir alltid grönmarkerat, medan de val som inte gäller längre blir gråa Radera val Har man gjort ett val kan man radera det genom att klicka på det gröna fältet. Har man gjort flera val, kan man göra på samma sätt, men enklare är att klicka på knappen Radera.

19 QlikView-Lathund Göra flera val Man kan göra flera val på olika sätt. Antingen genom att klicka på ett fält i flera olika tabeller: Exempel: man vill se alla lagda ordrar den 25 nov 2007: Om man vill göra olika val i samma tabell: Klicka först på ett val, håll därefter ner tangenten Ctrl och klicka på nästa (och nästa ) Man kan också hålla nere musknappen när man klickar på ett värde, och sedan dra markören över de värden man vill ta med Söka i objekt Man kan söka efter ett (eller flera) värde(n) i ett objekt. Klicka på listen i ett objekt och börja skriv det efterfrågade ordet. Exempelvis om man vill se alla artiklar som innefattar gips. Välj artikelbeskrivning och skriv gips. Under tiden man skriver så visas enbart de data som uppfyller vad man skriver. Avsluta med att trycka på tangenten Enter, varvid valen utförs och blir blå. Observera att QV själv lägger till asterisker (*) i sökraden före och efter vad man skriver in. Man kan ta bort den första asterisken om man vill att ordet endast skall börja med det man skriver eller ta bort båda asteriskerna om man vill ha exakt sökning på det man skriver. Man kan även lägga till en ny sökning på samma sätt. Tryck på tangenten Ctrl och avsluta sökningen med Enter. Programutvecklingsenheten, RSIT

20 QlikView-Lathund Välja möjliga Om man har gjort ett val i ett objekt, och då fått ett resultat i ett annat objekt som man vill ha kvar innan man går vidare med fler val, kan man högerklicka i det senare objektet för att få upp menyn, klicka på Välj möjliga. Alla sedan tidigare vita rader blir då gröna. => Här har man först valt Administration i objektet Rubrik. Sedan vill man även välja alla val som då blev vita i objektet Kontaktorsak Utesluta möjliga Om man vill välja t.ex. alla data i ett objekt utom ett eller vissa enstaka, så kan man istället för att först försöka markera dem, istället markera den som man inte vill ha med, och sedan Välj uteslutna. I exemplet vill man inte ha med rubriken Administration, därför markerar man först den, sedan högerklickar man på objektet för att få upp menyn och väljer till slut Välj uteslutna Låsa val Ibland vill man förhindra att ett val man gjort försvinner när man t.ex. raderar. I exemplet vill man att valen av åren skall finnas hela tiden när man arbetar. Därför väljer man först dessa år, sedan högerklickar man på objektet och på Lås. Dessa val får då en mörkblå bakgrund.

21 QlikView-Lathund Objektets val kommer ej att påverkas mer av andra val i den, och finns kvar även när man klickar på Radera. Man tar bort ett lås genom att högerklicka och välja Lås upp. Man kan också använda menyknapparna för att låsa respektive låsa upp Skriva ut objekt och ark Man kan skriva ut innehållet i ett enstaka objekt eller hela arket. Om man högerklickar på ett objekt kan man välja Skriv ut. Om objektet inte är grafiskt så står det Skriv ut möjliga för att visa att ev. uteslutna i objektet inte tas med. Innan utskriften sker, kan man klicka på Granska för att se hur det kommer att se ut. I menyn Arkiv finns Skriv ut ark, varvid hela arket skrivs ut som det ser ut just då Skicka objektinnehåll till Excel Data i ett objekt kan enkelt föras över till ett Exceldokument. Högerklicka på objektet och välj Skicka till Excel. Ett nytt Exceldokument öppnas då med data från objektet. Observera att om man gör detta på en grafisk figur så skickas inte figuren till Excel utan bara de data som byggt upp figuren. Programutvecklingsenheten, RSIT

22 QlikView-Lathund Bokmärken Bokmärken är användbara när man vill spara gjorda val för att kunna plocka fram dem vid ett senare tillfälle, även om man raderat alla val. QV kan spara max 10 bokmärken Skapa ett bokmärke Gör såhär för att skapa ett bokmärke: 1. Gör några val 2. Klicka på knappen Bokmärken (se bild nedan). 3. Klicka på valet Lägg till bokmärke (se bild nedan)

23 QlikView-Lathund I dialogrutan som visas, Lägg till bokmärke, kan man välja att ange ett eget bokmärkesnamn (som standard har QV satt bokmärkesnamnet till dagens datum, efterföljt av en siffra som stiger för varje bokmärke som skapas samma dag). Klicka på OK för att spara. 5. Klicka igen på knappen Bokmärken. Nu syns bokmärket som skapades (se bild nedan) Ta bort ett bokmärke 1. För att ta bort ett bokmärke, klicka först på valet Tag bort bokmärke och sedan på det bokmärke som ska tas bort. Programutvecklingsenheten, RSIT

24 QlikView-Lathund Dialogrutan Tag bort bokmärket Bokmärke1? visas. Klicka OK för att bekräfta borttagningen av bokmärket. Tips! För mer avancerad hantering av bokmärke används kommandot Fler under bokmärkesmenyn, man kan här skapa serverbokmärken och även dela dessa med andra användare.

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence 1 Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence Innehållsförteckning: Licenser och tillgång... 2 AccessPoint... 3 QlikView... 6 Begrepp... 6 Hur QlikView fungerar... 6 Göra val... 7 Radera

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Manual till Lathunden. En programvara från Genetica

Manual till Lathunden. En programvara från Genetica Manual till Lathunden En programvara från Genetica Innehållsförteckning 1 Lathunden SQL... 4 2 Starta programmet... 4 3 Grundstruktur... 5 4 Tablå... 5 4.1 Vänsta sidan av Tablån - Databasen... 5 4.2 Mitten

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Upprättare: Bruno Mild Granskare: Fastställare: Revisionsnr Diarienr. 0.99 Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare 1() inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Innehåll 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera Version.0 av 8 Denna lathund är tänkt för leverantörer till Trafikverket, som behöver en snabbintroduktion i hur man lämnar eller överför information

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Att hämta raps-data via Internet

Att hämta raps-data via Internet Att hämta raps-data via Internet I detta kapitel visas hur man kan hämta hem statistik från raps internetdatabas och bearbeta uppgifterna i programmet PC-Axis. 69 Figur.1 Flyttningsöverskott per LA-region

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Handledning för utskrift av Grafisk antavla

Handledning för utskrift av Grafisk antavla Handledning för utskrift av Grafisk antavla Med Bengt Samuelsson som centrumperson klickar du på längst upp t.v. i menyraden. Bild 1 Utskrift Välj utskriftsform I rutan Antavla klickar du på Grafisk och

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Finska Kennelklubben 8.9.2014 2(10) Adresslistor för kenneldistrikten Innehåll: Allmänt... 3 Att ta fram listor...

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Manual för registrering av arbetsskada i Lisa

Manual för registrering av arbetsskada i Lisa Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av arbetsskada i Lisa Version 8.02 2012-05-28 @F En arbetsskada (olycka, arbetssjukdom) är en händelse som medfört någon

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Innehållsförteckning Installation av programmet 2 Inknappning av onlinekontroller 2 Inmatning av biografier

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Allmänt om verktyget QlikView... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning...

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn > Alla

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Handledning Utgiven 2002-10-08

Handledning Utgiven 2002-10-08 J3 Rapport Handledning Utgiven 2002-10-08 Technigence AB Innehåll Excel statistik för Journal 3... 2 Förberedelser... 2 Kopiering... 2 Åldersgruppera... 2 Exkludera testpersoner... 2 Tips!... 3 Välja rapporter...

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer