Lathund för dokumentation i Treserva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för dokumentation i Treserva"

Transkript

1 RUTIN 1(12) VON 2015/12, nr Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lathund för dokumentation i Treserva Det här dokumentet ersätter tidigare lathundar om dokumentation i patientjournalen (vårdåtagande, vårdplaner, delegering, avvikelser, kontaktuppgifter och elrullstolar). Dokumentet ersätter också lathund om sekretess/samtycke i Treserva SN 2014/25, Patientjournalen 1.1 Vårdåtagande, ordinärt och särskilt boende 1.2 Vårdplaner 1.3 Samtycke/sekretess 1.4 Överkänslighet 1.5 Kontaktuppgifter närstående 1.6 Dokumentera i journal, sök journal och avsluta journal 1.7 Avgift elrullstol och dubbel manuell rullstol 1.8 Ändra ansvarig HSL-personal och organisation 1.9 Skriva och hitta intyg 2. Avvikelsehantering 2.1 Registrera avvikelse 2.2 Analysera avvikelse 2.3 Avsluta avvikelse 3. Delegering 3.1 Ny delegering 3.2 Förlänga/ompröva delegering 4. Ytterligare hjälp och vägledning 4.1 Hälso-och sjukvårdens riktlinjer och rutiner 4.2 Hjälpfunktionen i programmet. 4.3 Treservas handböcker

2 RUTIN 2(12) 1. Patientjournalen 1.1 Vårdåtagande, ny patient i ordinärt boende och särskilt boende Välj fliken arkiv Välj nytt Välj ärende/vårdåtagande Steg 1, Skapa nytt vårdåtagande, grunduppgifter Välj ärendetyp Välj organisation Välj ansvarig Lägg till patient Klicka nästa Steg 2, Övriga uppgifter Klicka nästa Steg 3, Beslut: välj HSL sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Välj ansvarig Klicka på slutför Spara Stäng Patienter i ordinärt boende debiteras för hemsjukvården, vad gäller sjuksköterskeinsatser, förutom patienter med insatser från socialpsykiatrin. För att det ska fungera måste åtgärden HSL-insats väljas och fördelas. Välj åtgärden HSL-insats Börja på skrivbordet och sök rätt på patienten genom kikaren i menyraden. Klicka på plus framför namnet Klicka på plus, mapp beslut Markera klubba beslut HSL SSK Dubbelklicka på klubba Tryck på ny åtgärd Välj åtgärden HSL-insats Spara Stäng

3 RUTIN 3(12) Fördela åtgärden HSL-insats Öppna upp journalen Klicka på ikonen fördela åtgärd längst upp Välj vårdåtagande HSL sjuksköterska Beslut kommer automatiskt Markera åtgärden HSL-insats Välj utförare Fyll i gäller från och med datum Spara Skicka meddelande till ansvarig för fakturor äldreomsorgen, när patienten avslutas. Stäng 1.2 Vårdplaner Sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten dokumenterar relevant information om patientens bakgrund (anamnes, allmänna uppgifter) och status. Utifrån de problem som dokumenteras i status görs vårdplaner, i samråd med patienten, där så är möjligt. En vårdplan kan omfatta både åtgärder som sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten utför själv och åtgärder som skickas till omsorgspersonalen att utföra. Gör så här: Beskriv problemet i status ex) nutrition kan inte få i sig tillräckligt med mat och dryck. Högerklicka på sökordet nutrition, välj vårdplan (ny). En ny bild visar sig, vårdplan. Fyll i plantitel ex) Otillräckligt intag av mat och dryck, klicka på skapa plan. Gå ner till rullisten under plan, sökord, och välj problem, markera det och beskriv problemet i rutan nedanför i fri text. Klicka på lägg till. Välj nu mål i rullisten, markera, skriv i rutan nedanför och klicka på lägg till.

4 RUTIN 4(12) Nu kommer alla åtgärderna upp i rullisten. Välj en åtgärd, markera, skriv i rutan nedanför och klicka på lägg till. Flera sökord kan väljas. När du är klar så klicka på spara. Skicka till vårdplanen och åtgärden till utföraren (omsorgspersonalen inkl. enhetschefen/motsvarande) Markera den åtgärd du vill skicka. Fyll i utförare och utförarenhet. Ange från vilket datum åtgärden ska gälla. Klicka på spara. Nu kommer en ruta upp som frågar om du vill skicka ett meddelande till berörda personer, svara ja eller nej. Skicka meddelande till berörda personer Välj ja och skicka meddelande till berörda personer efter överenskommelse med enhetschef. Välj personer utifrån lista i meddelandefunktionen och/eller skapa grupp. Beskriv vid behov mer i meddelandet och hänvisa till vårdplanen Åtgärder som sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten utför själv Markera åtgärden Fyll i utförare (HSL/SSK, HSL/AT, HSL/SG eller HSL SSK Grannvård). Ange från vilket datum åtgärden gäller. Klicka på spara. Uppföljning och utvärdering av åtgärder som sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten utför själv Vid utförda åtgärder med oförändrat innehåll, exempel dosettdelning, så kan det dokumenteras som utförd åtgärd - markera åtgärden i planen, högerklicka och välj utförd åtgärd. För uppföljning av åtgärder, exempel förebyggande av trycksår, så väljs åtgärden utvärdering och en beskrivning görs. För att lägga till en åtgärd i befintlig vårdplan Markera mål i planen (stora avlånga rutan mitt på).

5 RUTIN 5(12) Välj en eller flera åtgärder och gör som ovan om du vill skicka dem. För att återkalla en fördelad åtgärd Markera åtgärden Sätt kryss i rutan för att återkalla; välj dagens datum eller annat senare. Klicka på spara. För att avsluta en fördelad åtgärd Åtgärden måste först vara återkallad. Markera åtgärden. Sätt kryss i rutan för att avsluta åtgärd; välj dagens datum eller annat senare. Avsluta en vårdplan För att avsluta en vårdplan måste först åtgärderna vara återkallade och avslutade. Klicka på planen i sökordsträdet. Bilden vårdplan visas. Klicka på avsluta plan. Flytta vårdplaner mellan olika utförare Det kan bli aktuellt exempelvis då en patient i ordinärt boende med pågående vårdplan om läkemedelshantering får beslut om avlastning på en kortidsplats. Ändra organisationen genom att gå in på vårdåtagandet och klicka på rutan ändra. Ange organisation och ansvarig där patienten befinner sig. Gå sedan till vårdplanen. Markera åtgärden, högerklicka och välj utförare, utförarenhet och verksamhet. Utförare är alltid HSL-enheten. Spara sedan och stäng. 1.3 Sekretess/samtycke I den nuvarande versionen av Treserva finns en förändring som gäller registrering av samtycke. Tidigare gjordes registreringen under sökordet samtycke i trädet. De samtycken som är registrerade där finns kvar, men det går inte att lägga till nya. Det enda som går att göra är att avsluta samtycket.

6 RUTIN 6(12) Ny funktion för sekretess/samtycke Till den nya funktionen för samtycke har man lagt till sekretess. Orsaken är att det främst är sekretesslagstiftningen som styr samtycke till att andra tar del av information som är skyddad av sekretesslagstiftiningen. Med samtycke menas här att samtycke till vård och behandling. Vi använder funktionen sekretess här. Gör så här I menyraden finns en ikon med två händer klicka där. Klicka på knappen sekretess Välj uppgift i rullisten, exempel information om mitt hälsotillstånd får ges till alla närstående. Välj bestämmelse, välj där samtycke Det finns möjlighet att ange begränsningar Det finns också möjlighet att ange beslutsunderlag. Under övrigt kan anges att patienten har nedsatt beslutsförmåga, men att professionen bedömer att patienten skulle ha delat med sig av information om han/hon kunnat fatta beslut själv. Enligt rutinen för inhämtande av samtycke vid direktåtkomst vid sammanhållen journalföring så är samtycket tidsbegränsat och kan gälla högst ett år. Avsluta det samtycke som finns registrerat under sökordet samtycke i trädet och för in det under den nya ikonen vid tillfälle, senast inom 1 år. 1.4 Överkänslighet Välj sökordet överkänslighet i trädet, under anamnes. Börja med att klicka på rutan töm längst ner på sidan. Dokumentera sedan överkänslighet, komplettera eventuellt med utförligare notering. 1.5 Kontaktuppgifter; patient, närstående och referenspersoner (ansvarig sjuksköterska, läkare med flera) Kontaktuppgifter patient Sök rätt på patienten på skrivbordet med hjälp avkikaren. Markera vald yrkeskategori. Till höger syns nu olika personuppgifter. Klicka på rubriken ingående person i menyraden. Markera en uppgift och klicka i rutan välj. Personuppgifterna kommer nu fram, markera och välj ändra.

7 RUTIN 7(12) Kontaktuppgifter närstående och referenspersoner Sök rätt på patienten på skrivbordet med hjälp avkikaren. Markera vald yrkeskategori. Till höger syns nu olika personuppgifter. Klicka på rubriken referenspersoner i menyraden. Markera en uppgift och klicka på välj. Nu visas en bild men olika flikar i menyraden. Lägg till/ändra uppgifter om närstående och referenspersoner, exempel ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut. Dessa kontaktuppgifter om patient, närstående och referenspersoner syns också från webben för utförarpersonalen. De kan också lägga till och ändra kontaktuppgifterna. Uppgifterna finns också med på personkortet. 1.6 Dokumentera, sök i journalen samt avsluta journal Öppna befintlig journal Klicka på kikaren på skrivbordet och fyll i namn eller personnummer, sök. Namnet på patienten kommer upp under sökresultat till vänster. Dubbelklicka på den yrkeskategori du tillhör. Klicka sedan på rutan patientjournal i den bild som kommer fram. Alternativt; markera den yrkeskategori du tillhör och välj hjärtsymbolen i menyraden som kommer du också till patientjournalen. För att få en helhetsbild innan man börjar skriva kan man klicka på ikonerna i menyraden. Den sjunde från vänster visa aktuell journal och den åttonde från vänster öppna/stäng träd. För att hitta vårdplaner i journalen, klicka på kikaren i menyraden. Söka journalanteckningar för viss tid Gå till rubriken Genvägar i menyraden. Välj där patientjournal och klicka på sök. I den bilden som kommer upp anger du mellan vilka datum du vill läsa. Ange också vilken verksamhetsroll du har, exempel sjuksköterska, och vilken organisatorisk enhet du vill läsa på. Observera att du måste välja sjuksköterska och exempelvis HSL Dalängen, inte Dalängen blå eller grön. För sjukgymnaster och arbetsterapeuter

8 RUTIN 8(12) måste förkortningen HSL SG/AT finnas med före namn på organisatorisk enhet. Avsluta journal Avsluta vårdplaner och åtgärder, se lathund för det. Om det finns utfärdade intyg, skrivskydda dem.?? Avsluta eventuella avgifter, elrullstol med flera. Gå till vårdåtagandet, dubbelklicka på vald yrkeskategori då du sökt fram patienten på skrivbordet. Klicka på avsluta vårdåtagande. Klicka på avslutningsorsak, välj i rullisten och avsluta vårdåtagandet. 1.7 Avgift elrullstol och dubbel manuell rullstol Sök rätt på patienten via kikaren. Dubbelklicka på Beslut svart text under gula mappen och välj ny åtgärd. I rullisten åtgärdstyp markera uthyrning elrullstol/dubbel manuell rullstol Spara/Spara/Stäng Gå in i patientjournalen Klicka på fjärde ikonen från höger Fördela åtgärder. Vårdåtagande arbetsterapeut eller sjukgymnast Markera åtgärden och välj utförare. Markera och fyll i datum, gäller från och med. Spara/Stäng Avsluta avgift för elrullstol/dubbel manuell rullstol Gå in i beslut och dubbelklicka på uthyrning av elrullstol/dubbel manuell rullstol. Avslutsuppgifter.

9 RUTIN 9(12) Tidsbegränsning/Avslutsdatum samt spara. 1.8 Ändra ansvarig HSL-personal och organisation Sök rätt på patienten med hjälp av kikaren på skrivbordet. Klicka på + framför namnet. Dubbelklicka på vald yrkeskategori. Bild Vårdåtagande kommer upp. Klicka i rutan ändra till höger. Bild Ändra i vårdåtagande kommer upp. Klicka i rutan ändra. Ange ändringsdatum, ändrad organisation och ändrad ansvarig HSL-personal. Klicka spara/stäng 1.9 Skriva och hitta intyg Sök rätt på personen med kikaren, markera vald yrkeskategori, dubbelklicka och välj sedan patientjournal. Klicka på ikonen documenta i menyraden (sjätte från höger). Välj det intyg du vill skriva, klicka på okej. Det tar en stund. Tryck bort lilla rutan fraser på krysset. Klicka på word-dokumentet i nedre ikonfältet och fyll i mallen. Intyg kan sedan hittas under ikonen dokumentsammanställning intill ikonen documenta. 2 Avvikelser 2.1 Registrera avvikelse Den personal som upptäcker en avvikelse ska registrera den i Treserva. Sök rätt på patienten med hjälp av kikaren på skrivbordet. Markera vald yrkeskategori. Gå till rubriken genvägar i menyraden och välj avvikelser, registrera med person eller registrera utan person.

10 RUTIN 10(12) Beskriv händelsen så noggrant som möjligt. Föreslå gärna åtgärder för att förhindra att det händer igen. 2.2 Analysera avvikelse Gå till rubriken genvägar i menyraden och välj avvikelser, analysera. Sök avvikelser under viss tid för aktuellt område. Registrerade avvikelser kommer då upp på nedre delen. Dubbelklicka på en avvikelse, en ny bild kommer fram som heter avvikelsehantering. Det finns fem flikar mitt på bilden; bedömning, åtgärder, skada, läkemedel, anmälan/delgivning. Först görs en bedömning under relevant flik, sedan går man tillbaka till denna bild. Fliken åtgärder Gå in och välj åtgärd. Fyll i datum för åtgärden och för uppföljning. Välj verkställighet. Spara. För att närmare beskriva åtgärden, markera den och klicka på ny. Fönstret åtgärdsanteckning öppnas där du kan skriva i fri text. Fliken skada Fyll i om avvikelsen orsakat skada och vilken kroppsdel. Fliken läkemedel Fyll i vilket läkemedel och dos vid avvikelser som rör insulin, waran och narkotikaklassade läkemedel. Fliken anmälan/delgivning För medicinskt ansvarig sjuksköterska att notera anmälan till inspektionen för vård och omsorg samt andra myndigheter. 2.3 Avsluta avvikelsen Alla avvikelser behandlas på avvikelsemöten som ansvarig enhetschef leder. Händelsen diskuteras och eventuella ytterligare åtgärder registreras. Följande ska bedömas och fyllas i innan avvikelsen kan avslutas: Lagrum Aktivitet Vårdkedjebrist Allvarlighetsgrad Konsekvens Avvikelseorsak

11 RUTIN 11(12) Sannolikhet Om information getts till vårdtagare eller närstående Enhetschefen ansvarar för att ovan fylls i, efter diskussion med övriga yrkeskategorier i gruppen. När det är gjort avslutas avvikelsen. 3 Delegering 3.1 Ny delegering Gå in under rubriken genvägar i menyraden på skrivbordet och välj delegering. Sök personal utan delegering, markera i ringen. Ange utförarenhet och namn eller personnummer på den du vill delegera. Markera den person du vill delegera och klicka på ny. Kolla att ditt namn som ansvarig sjuksköterska står i rutan delegeras av. Klicka på ny arbetsuppgift. Markera den hälso- och sjukvårdsuppgift du vill delegera. För vissa uppgifter syns en förklaringstext i rutan till höger. Där anges också om uppgiften är patientbunden. Klicka på pilen så förs uppgiften över till mittenrutan. Välj de icke patientbundna uppgifterna först, klicka på lägg till. Ta sedan de patientbundna och för över. Ange utförarenhet. Ange personnummer fördelegering av patientbunden uppgift. Klicka på lägg till och sedan spara. Nu kommer det upp en ruta som säger att ett meddelande har skickats till uppgiftsmottagaren och en fråga om du vill skicka meddelande till fler personer. Mottagaren får meddeandet i genomförandewebben, kan öppna och signera delegeringen elektroniskt. Status för delegeringen ändras då automatiskt till Accepterad = J (ja). Du som delegerat får också ett meddelande om att personen har signerat delegeringen. 3.2 Förlänga/ändra delegering Gå in under rubriken genvägar i menyraden på skrivbordet och välj delegering.

12 RUTIN 12(12) Sök personal med delegering, markera i ringen. Ange utförarenhet och namn eller personnummer på den du vill delegera. Eller sök på gällande delegeringar i rutan till höger och ange utförarenhet. Markera den person du vill förlänga eller ändra delegering på och klicka på ny. Kolla att ditt namn som ansvarig sjuksköterska står i rutan delegeras av. Klicka på kopiera, fönstret kopiera delegering visas. Markera en uppgift i listan och klicka på kopiera. Följande meddelande visas Tidigare delegering kopierad. Du kan nu redigera uppgifterna innan du sparar. Klicka på okej och du kan nu redigera uppgifterna i delegeringen. Ange delegatör och klicka på spara. 4. Ytterligare hjälp och vägledning 4.1 Hälso- och sjukvårdens riktlinjer De lathundar som beskrivits i dokumentet innehåller grundläggande uppgifter om hur man klickar (navigerar) sig fram i Treserva. För mer information om kunskap om vad som ska utföras och dokumenteras hänvisas till hälsooch sjukvårdens riktlinjer i kommunen som finns går att läsa på följande länk M:\Hälso och Sjukvård. 4.2 Hjälpfunktionen i Treserva På skrivbordet i Treserva så finns ordet hjälp med i menyraden högst upp. Gå in där och välj Treserva hjälp. Du kan då söka på olika delar i Treserva och få vägledning. Under ordet hjälp i menyraden går det också att välja ugglan. Där finns en del tips och råd samt länkar och riktlinjer för alla verksamheter samlade. Den är inte helt uppdaterad i dagsläget, information om hälso- och sjukvårdens riktlinjer och rutiner hittas säkrast på länken i stycket ovan. 4.3 Treservas handböcker Företaget som äger Treserva, CGI, ger ut handböcker för de olika områdena. De uppdateras då det sker förändringar i Treserva. Systemförvaltaren lägger ut handböckerna, klicka på följande länk för att läsa M:\Soc\Treserva Handböcker.

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2013-10-28 Omvårdnadspersonal 2.0. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2013-10-28 Omvårdnadspersonal 2.0. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2013-10-28 Omvårdnadspersonal 2.0 Sida 2 av 23 Innehåll Skrivbordet...

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15 Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Som omvårdnadspersonal utför man ibland hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läs mer

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2015-11-12 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND... 3 2 NY VERSION AV PATIENTJOURNAL... 3 3 RUTINER... 4 SIGNERING OCH AUTOLÅSNING

Läs mer

Handbok Treserva uppföljning delegeringar

Handbok Treserva uppföljning delegeringar Socialtjänsten Datum 2014-07-04 Handbok Treserva uppföljning delegeringar Denna handbok beskriver tillvägagångssättet för att följa upp aktuella delegeringar på enheten och vänder sig till enhetschefer.

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Lathund för användaradministration i Treserva

Lathund för användaradministration i Treserva Socialtjänsten Lathund för användaradministration i Treserva Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 Handläggare:

Läs mer

och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun

och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun Dokumentation i Äldre och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun Dokumentationsgruppen Barbro Johansson, Birgitta Jonsson Gunilla Westergren, Ingrid Ingrid Sehlberg och Leena Grönlund Vilhelmina Kommun 1 Dokumentationsskyldighet

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Logga in med din användaridentitet och lösenord.

Logga in med din användaridentitet och lösenord. Dokumentnamn: Lathund Procapita Boendehandledare Sida: 1 (4) Logga in med din användaridentitet och lösenord. Första bilden du kommer till är Centralen Mina sidor. Denna sida visar information som är riktat

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Dokumentera vaccination

Dokumentera vaccination Dokumentera vaccination Klicka på Ordination i journalen, på den ordination vars givna vaccin ska dokumenteras. Klicka i den lilla rutan framför vaccintyp under rubriken Vaccinationer som ingår i ordinationen,

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden. Treserva FH LSS. Senast reviderad:160502. Gruppchef Samordnare

Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden. Treserva FH LSS. Senast reviderad:160502. Gruppchef Samordnare FH LSS Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 33 A Senast reviderad:160502 Manual för: VEC Gruppchef Samordnare 2 (27) Innehåll Nytt uppdrag... 3 Kontrakt... 5

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Treserva Lathund för enhetschefer

Treserva Lathund för enhetschefer Socialtjänsten Treserva Lathund för enhetschefer Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Enligt gällande

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Procapita + Hälso- och sjukvård

Procapita + Hälso- och sjukvård Procapita + Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 79 Bakgrund: 090504 övergick hälso- och sjukvårdspersonalen i Mölndals Stad Vård och Omsorg till att arbeta i en gemensam journalstruktur enligt uppdrag från

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsområde Äldreomsorg Karlstad 2013-04-12 Verksamhetsutvecklare Reviderad 2013-09-11, 2015-12-21 Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst Bakgrund En genomförandeplan

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län Utformad av arbetsgruppen för hemsjukvård Godkänd av Informationsöverföringsgruppen 2015-11-30 Revideras årligen eller vid behov Upplaga 1 COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Poliklinisk anteckning

Poliklinisk anteckning Polikliniska anteckningar skrivs på icke inneliggande patienter som kommer på besök till läkare, barnmorska på förlossningen, kurator, sjukgymnast eller psykolog. Barnmorksekontroll på MVC registreras

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner.

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner. 1(11) Handledning till lönesättande chefer inför den årliga löneöversynen I varje fönster ligger en hjälptext överst. Läs den gärna först. Vid kostnadsställefördelad personal är det endast chefen som står

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 160121

Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 160121 Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 160121 Närvarande: Helena Holmberg (Bräcke diakoni), Bengt Druid (Leanlink), Madelene Ruden (Leanlink), Charlotte Ejdehage (Vardaga), Carina Leijon

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer