Procapita + Hälso- och sjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Procapita + Hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Procapita + Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 79

2 Bakgrund: övergick hälso- och sjukvårdspersonalen i Mölndals Stad Vård och Omsorg till att arbeta i en gemensam journalstruktur enligt uppdrag från ledningsgruppen Journalen tillhör patienten och att det är patientens behov som står i centrum. Helt i linje med den nationella IT strategin för vård och omsorg som fastställdes våren 2006 genom beslut dels av Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundets styrelser, dels av regeringen som redovisade den till riksdagen (Skr.2005/06:139). Även den nya patientdatalagen som infördes har påverkat arbetet med att utveckla en sammanhållen journalföring. Sidan 2 av 79

3 INTRODUKTION TILL PROCAPITA VÅRD OCH OMSORG 5 TANGENTBORD/MUS 6 VERKTYGSRADERNA 7 SÖK- OCH SAMMANSTÄLLNINGSVERKTYG 8 KOMMANDON I CDS 8 STARTA PROCAPITA + 9 STARTSIDA CENTRALEN 10 ANTECKNINGAR 11 MINA MEDDELANDEN 12 FRÅNVAROMEDDELANDE 16 LÅST OCH EJ SIGNERAD DOKUMENTATION 17 STARTA NY JOURNAL. 18 MINA PATIENTER/PERSONER 20 SKAPA DOKUMENTATION 21 VARNING, SMITTA OCH OBSERVERA 22 JOURNALANTECKNING 23 SIGNERA 25 SIGNERA ENDAST VID AVSLUT: 26 OMVÅRDNADS-/REHABDIAGNOS 27 MÅL 28 KOLUMNLÄGE-OMVÅRDNADS-/REHABDIAGNOS 29 MÅLUPPFYLLELSE 30 ÅTGÄRD 31 SIGNERINGSLISTA 33 OBS! OM ORDINATIONEN ÄR LÅNG SÅ KOMMER DEN PÅ EN SIDA OCH SIGNERINGSLISTAN PÅ NÄSTA. 34 RESULTAT - ÅTGÄRD 35 KOPPLA RESULTAT TILL EN ÅTGÄRD 35 PLAN 37 GENVÄG PLAN-JOURNAL 40 AVSLUTA TEXTER 41 ÄNDRA KOPPLINGAR ELLER KOPPLA SÅDANT SOM INTE TIDIGARE HAR KOPPLATS 42 FELMARKERA TEXT 44 Sidan 3 av 79

4 LÄS JOURNAL 45 UTSKRIFT 50 UTSKRIFT HEL JOURNAL 50 UTSKRIFT - EPIKRIS 51 SÖKNING SPECIELLA URVAL 52 DOKUMENTERA UNDER SAMMA RUBRIK I MÅNGA JOURNALER 56 BERGS BALANSSKALA/SIGNERINGSLISTA FÖR LÄKEMEDEL. 62 SAMMANSTÄLLNINGAR 65 SÖK BOENDE PLACERADE 65 AVSLUTA JOURNAL/ÖPPNA BEFINTLIG JOURNAL 66 ATT ÖPPNA EN AVSLUTAD JOURNAL 66 BEVAKNING HSL AVGIFTSHANDLÄGGARE 67 MINA SIDOR- AKTUELLT- BEVAKNINGAR 68 PERSONREGISTER 69 ALLMÄNT 69 PERSONSÖK 70 ÄNDRA PERSONUPPGIFTER 70 SEKRETESSMARKERAD PERSON (ENDAST BISTÅNDSHANDLÄGGARE). 71 REGISTRERA EN NY PERSON FRÅN KIR (ENDAST BISTÅNDSHANDLÄGGARE). 71 REGISTRERA EN NY PERSON SOM EJ FINNS I KIR (ENDAST BISTÅNDSHANDLÄGGARE). 71 PATIENTUPPGIFTER 72 AKTUALISERING (ENBART AT) 73 VÄLJ HSL-ANSÖKAN ARBETSTERAPEUT 73 TIPSAVSNITT 74 PATIENTUPPGIFTER SÖK ANNAN PATIENT 74 DOKUMENTATION ANNAN PERSON 75 ÖKAD TEXTYTA MINIMERA MAXIMERA 77 COMBOBOX 78 MALL HELA RUBRIKTRÄDET 79 Sidan 4 av 79

5 Introduktion till Procapita Vård och Omsorg Procapita är det gemensamma namnet för vårt IT-stöd för vård, omsorg och skola. Procapita + Vård och Omsorg är det kompletta verksamhetsstödet för HSL, SoL, LSS, LASS Färdtjänst och Riksfärdtjänst inom vård och omsorg. Centralen i Procapita + har möjlighet att konfigurera utifrån egna behov på respektive roll. Centralen består av meny, verktygsrad, navigeringslista/listor i vänstersidan av bilden och en arbetsyta. Navigeringslistan är en lista som ligger till vänster i bilden med valbara uppgifter. - Arbetsytan ligger till höger i bilden och här sker nyregistrering, komplettering och ändring av uppgifter. - Menyn och verktygsraden förändras utifrån vad som visas i arbetsytan. När du har en bild (komponent) öppen i arbetsytan är det den bildens meny och verktygsrad som visas. Finns det ingen bild öppen i arbetsytan visas Centralens generella meny och verktygsrad. Upplösningen på dataskärmen bör vara lägst 1024x768 för bästa prestanda. Sidan 5 av 79

6 Tangentbord/mus I Procapita Vård och Omsorg kan man använda både tangentbord och mus. Om du inte använder mus gäller som i andra Windowsbaserade program att du använder Alt + understruken bokstav när du väljer i menyer. Musen används på följande sätt: Peka Flytta musen så att spetsen är innan för området eller på knappen du önskar peka på. Dra Håll ned vänster musknapp medan du drar musen. Klicka Tryck ned och släpp vänster musknapp. Dubbelklicka Klicka snabbt två gånger med vänster musknapp. Snabbmeny Tryck på höger musknapp Du kan välja samtliga menykommandon med tangentbordet. Tryck på ALT + den understrukna bokstaven i menynamnet, och tryck därefter på den understrukna bokstaven i kommandonamnet. Tangentbord Ctrl + Shift + B Sökverktyget Ctrl + Shift + K Personsök i Navigeringslistan. Ctrl + Shift + tab Bläddra mellan flikarna Ctrl + Shift + F6 Hopp mellan delfönster Ctrl + Alt + Home Hopp till Personsökfältet i Navigeringslistan. Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + M Ctrl + Shift + S Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + E Ctrl + Shift + Home Ctrl + Shift + Vpil Ctrl + Shift + Enter Ctrl + Shift + Hpil Ctrl + Shift + End Inställningar Mina Personer/Patienter Senaste.. Mina Bevakningar Mina Meddelande Första posten i sökresultatet. Föregående posten i sökresultatet. Markerad post i sökresultatet. Nästa posten i sökresultatet. Sista posten i sökresultatet. Sidan 6 av 79

7 Verktygsraderna Direkt under menyraden finns två så kallad verktygsrader. I verktygsrad ett, den översta, finns knappar som utför kommandon i Procapita. När du för muspekaren över knapparna visas en förklaring. De knappar som saknar funktionstangenter når du via menyn Verktyg, Alt + V. Är någon knapp inte aktuell i ett fönster är denna nedgråad. Funktion Tangent Ny Ctrl + N Spara Ctrl + S Ta bort Ctrl + D Skriv ut Ctrl + P Sök/urval Ctrl + B Klipp ut Ctrl + X Kopiera Ctrl + C Klistra in Ctrl + V Anteckningar Ctrl + A Bevakning Ctrl + I CDS Ctrl + E Hjälpavsnitt F1 Stäng fönstret Alt + F4 I verktygsrad två finns förutom knappar som utför kommandon i Procapita två fält för personnummer samt i förkommande fall fält för tex journal. Du förflyttar dig mellan verktygsraden och fönstret med Ctrl + Shift + Home Funktion Tangent Sök person Enter eller Ctrl + K Första uppgiften från Ctrl + Home sök/urval Föregående uppgift från Ctrl + Vänsterpil sök/urval Uppgift som är markerad i sök/urval Nästa uppgift från sök/urval Sista uppgiften från sök/urval Ctrl + Enter Ctrl + Högerpil Ctrl + End Sidan 7 av 79

8 Sök- och sammanställningsverktyg I dessa fönster finns förutom knappar som utför kommandon i Procapita även en combobox där du väljer sök/urval eller en sammanställning. Du förflyttar dig mellan comboboxen och fönstret med Ctrl + Shift + Home. Funktion Tangent Spara Ctrl+S Skriv ut rapport Ctrl+P Skriv ut Ctrl + Shift + P Sök Ctrl + B Flikarna sökurval, termurval samt resultat finns i menyn Visa, Alt + I Kommandon i CDS När man arbetar i CDS kan olika kortkommandon användas. Funktion Stänger CDS ordbehandlaren Med piltangeterna hö,vä,upp,ned kan man förflytta sig i rubrikträdet. - öppnar underliggande rubriknivåer. - stänger underliggande rubriknivåer. När en rubrik är markerad är detta kommandot för Ny text. Spara en text på en rubrik. Återkomma till rubrikträdet Ta bort text. Öppna en text. Skriv ut Kopiera en markerad text Klistra in en kopierad text Ta fram dialogen Inställningar Rubrikträd Utskriftsverktyg för att trycka på CDS knappen. I Dialog Utskrift för att trycka på Sök. Tangent Alt+F4 Piltangenterna Pil hö Pil vä Ctrl+N Ctrl+S Ctrl+I Ctrl+D Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+T Alt+C Ctrl+K Sidan 8 av 79

9 Starta Procapita + För att komma åt Procapita + klickar du på ikonen på skrivbordet. Följande bild visas: Här anger du ditt användarnamn samt lösenord (samma som i inloggningen i Novelle). Avsluta med att klicka på knappen. Sidan 9 av 79

10 Startsida Centralen Första sidan är Mina sidor/aktuellt-fliken Namn på inloggad Navigeringslistor; Journal, Genvägar och Mina sidor Bilden visar vad som är aktuellt för dig idag. Du kan t ex se dina nya meddelanden, text som du inte har signerat osv. Dubbelklicka på raden och du kommer till resp. bild. Ny dokumentation på mina patienter se sid.51 Användarnamn och roll Sidan 10 av 79

11 Anteckningar För att skriva in anteckningar: 1. Klicka på rubriken Anteckningar. 2. Ett nytt fönster öppnas. 3. Skriv in din anteckning. 4. Klicka på Spara (ctrl + s). Ta bort en anteckning 1. Klicka på anteckningen du vill ta bort. 2. Ett nytt fönster öppnas. 3. Klicka på Ta bort/krysset bredvid Spara knappen. Sidan 11 av 79

12 Mina Meddelanden Säker meddelandefunktion som används i kommunikationen inom förvaltningen mellan olika professioner i ärenden som rör brukare/patienter. Skriv inte journalanteckningar här utan hänvisa till journalanteckning alt. den gemensamma dokumentationen som rör personen (gäller alla lagrum). Kontrollera varje dag om du fått något nytt meddelande. För att komma till Mina meddelanden klickar du på Nya meddelanden i Mina sidor/aktuellt eller via ikonen med det gula brevet. Om du har inkommet meddelande syns två vita kuvert i verktygsraden. Sidan 12 av 79

13 Här syns inkommande post - översikt, flik för att läsa och skriva nytt meddelande Här syns inkommande post - översikt, flik för att läsa och skriva nytt meddelande Sidan 13 av 79

14 Nytt meddelande: 1.Skriv rubrik 2.Skriv in ditt meddelande 3. Välj adress i adressbok Globala adresser alla med inloggning i Procapita + 4. Välj namn pila över OK 5. Skicka Sidan 14 av 79

15 Administrera egna adresser/grupper Nytt meddelande adressbok: 1. Välj Administrera mina adresser 2. 3a Välj fliken Mina sändlistor 3b. 3a.Skapa ny lista ge gruppen ett namn 3b.Pila över personerna som ska ingå i listan 4. Spara listan För att ändra eller ta bort lista - markera (5) och editera lista alt. ta bort lista. Editera = förändra 5. Visas sedan i fältet Mina adresslistor Sidan 15 av 79

16 Frånvaromeddelande Skriv in information och spara. Avsändaren ser nu ditt meddelande på aktuellt sidan under rubriken meddelande Sidan 16 av 79

17 Låst och Ej signerad dokumentation Visar texter skrivna av aktuell användare. Bocka i rutan och aktuell text visas. Välj att signera direkt eller klicka på ändra. Användaren har missat att signera sina texter inom 14 dagar. Texten är låst och användaren kan inte signera utan enbart bekräfta låst text. Sidan 17 av 79

18 Starta ny journal. Välj navigeringslista Journal Här kan du söka fram personen med hela personnr, delar av personnr eller del av namn som då är följt av en *. Klicka sedan på sök knappen. En förteckning över personer som finns i Procapita visas, markera önskad person. Finns inte personen i rutan har du möjlighet att söka i KIR eller registrera en ny manuellt. Följande bild visas: Sidan 18 av 79

19 Markera HSL rubriken och högerklicka (eller dubbelklicka) - markera starta journal. Fliken starta journal visas: Ange journaltyp: Hälso- och sjukvårdsjournal alt. Primärvårdsjournal AT. Välj organisation med knappen Välj rätt nod i organisationsträdet (där patienten har sin säng). OK Spara Sidan 19 av 79

20 Mina patienter/personer Du har möjlighet att lägga till patienter i funktionen Mina patienter. Klicka på knappen och du får upp följande bild: Här kan du klicka på Lägg till och patienten lagras i en lista. Denna är personlig och syns bara hos aktuell användare. Den är kopplad till Mina sidor/aktuellt. Nästa gång du vill gå till någon av dina patienter klickar du på knappen och listan med dina patienter visas. Markera patient och du kommer automatiskt till patienten. Max 100 patienter En Journal är nu upplagd och fliken Dokumentation visas. I navigeringslisten till vänster visas även att det finns en journal under HSL. Sidan 20 av 79

21 Skapa dokumentation Efter du har sökt fram önskad person, dubbelklicka på Hälso- och sjukvårdsjournalen som ligger under HSL i navigeringslisten. Du kommer till rubrikträdet. Maximera Minimera Flikar Rubrikträd Läsruta Centralen OBS! Man kan genom att hålla markören på fälten som delar ytan få fram dubbelpilar som man kan dra för att anpassa ytan. Prova dig fram! Skrivfält Har rubrikerna underrubriker visas detta med ett + (plustecken) framför rubriken. Klicka på tecknet och rubrikerna/sökorden visas. Sidan 21 av 79

22 Varning, Smitta och Observera Texten syns i eget fönster när man för markören över aktuellt sökord. Avslutad text är svart och det finns ett avslutsdatum. Välj aktuellt sökord. Starta dokumentation genom att dubbelklicka på aktuellt sökord, använd frastexter i comboboxen. Spara Signera Sidan 22 av 79

23 Journalanteckning Här hamnar texten du skriver Markera det sökord du vill skriva på, klicka på knappen Ny, ctrl+n eller dubbelklick på sökordet. Fältet längst ned blir vitt och markören finns i vänstra sidan i fältet. Det har även tillkommit ny textdel under sökordet. Händelsedatum och tid har lagts upp med datum och tid som datorn visar. Se till att datum och tid stämmer innan du börjar skriva, ändra annars i rutorna så att det blir rätt. Gör alltid på detta vis! Den tiden hänger sedan med om du skriver under flera rubriker på samma patient vid samma tillfälle och anteckningarna hamnar i rätt kronologisk ordning. Skriv in din text och spara genom att klicka på disketten i verktygsfältet, Ctrl+S. När du sparat åker texten upp i läsrutan och disketten blir grå. Vill du ändra eller lägga till text innan du signerar så går det bra genom att dubbelklicka på rätt textrad i rubrikträdet, då åker texten åter ner till skrivfältet. Nu kan du ändra och lägga till och spara igen. Sidan 23 av 79

24 Hjälpfrastexter En ruta öppnas som innehåller information om vad som ingår under respektive sökord. Flytta rutan så att den inte ligger i vägen. Görs genom att hålla ner vänster musknapp på den blå linjen samtidigt som du drar den åt sidan. När du byter sökord byts texten i hjälpfrastextrutan också. Sidan 24 av 79

25 Signera När signerarutan kommer upp har du möjlighet att signera efter varje sökord. Skriv in ditt lösenord (samma som du loggar in med i Procapita+) och avsluta med OK-knappen. Vill du gå tillbaka och korrigera texten kan du klicka på Avbrytknappen. Texten ligger då kvar i systemet som osignerad och kommer med automatik upp på Aktuellt sidan under rubriken Ej signerade texter. OBS ej signerad text låses efter 14 dagar. Vill du skriva på fler sökord kan du nu gå vidare och fortsätta att dokumentera. Sidan 25 av 79

26 Signera endast vid avslut: I Procapita har du möjlighet att själv styra hur du vill signera din text. Olika alternativ finns under menyraden Funktion. Väljer du här Signera endast vid avslut kommer signerafrågan upp när du lämnar journalen. För att lämna en journal går du till en annan bild. Följande fråga visas: När sökordet är signerat visas följande utseende på sökordet:. Sidan 26 av 79

27 Omvårdnads-/rehabdiagnos I comboboxen finns det ett urval av Omvårdnads-/rehabdiagnoser. Du får fram dem genom att öppna en ny textdel. Diagnosen kan vara gemensam över professionsgränserna t.ex. vid palliativ vård, fallrisk, trycksår. Diagnosen kan vara en risk-, problem- eller resursdiagnos eller en kombination. Klicka ner det/de alternativ som är aktuella och fyll på med egen text vid behov. Sidan 27 av 79

28 Mål När du skrivit mål och sparar får du frågan om du vill knyta text till nivå ovanför. Man kan koppla flera olika mål till en och samma omvårdnads-/rehabdiagnos. Du har nu en Plan med Omvårdnads-/rehabdiagnos och Mål. Sidan 28 av 79

29 Kolumnläge-omvårdnads-/rehabdiagnos Man kan ha flera Mål till Omvårdnads-/rehabdiagnos, vilket man kan se i Kolumnläge. Sidan 29 av 79

30 Måluppfyllelse Används först när omvårdnads-/rehabdiagnos och mål ska utvärderas. Det finns alternativ att välja i Comboboxen atvälja. Sidan 30 av 79

31 Åtgärd Öppna det åtgärdssökord som skall dokumenteras och skriv din åtgärd.(ordination) Välj om möjligt att klicka ner frastexter från comboboxen. Åtgärder kan skrivas av flera yrkeskategorier och kopplas till samma omvårdnads-/rehabdiagnos. Åtgärd/ordination/instruktion eller träning kan formuleras specifikt och sparar då arbete när resultat kopplat till åtgärden ska dokumenteras. Sidan 31 av 79

32 När du sparar visas följande Här bockar man i aktuell Omvårdnads- /rehabdiagnos som då kopplas samman med åtgärden. Detta kan man sedan se på Planen. Sidan 32 av 79

33 Signeringslista Markera en åtgärd och högerklicka för att skapa en signeringslista. Fyll i rätt månad och OK Sidan 33 av 79

34 OBS! Om ordinationen är lång så kommer den på en sida och signeringslistan på nästa. Sidan 34 av 79

35 Resultat - Åtgärd Varje åtgärd har en underrubrik med resultat. Resultat innebär utvärdering, uppföljning av åtgärden/ordinationen, kontakter kring åtgärden/ordinationen samt avvikelser från åtgärden/ordinationen. Koppla resultat till en åtgärd Det kan finnas fler åtgärder aktiva. Välj aktuell åtgärd/ordination/instruktion. Sidan 35 av 79

36 Här kan man se koppling mellan åtgärd resultat genom att välja kolumnläge (stå på åtgärdsrubriken för att nå kolumnläge) Sidan 36 av 79

37 Plan Navigeringslistan - Journal - Plan. Då kommer du direkt till omvårdnads-/rehabplanen och kan göra dina sökurval. Öppna +tecknet under Omvårdnads-/rehabdiagnos för att se de Mål och Åtgärder som är kopplade till Omvårdnads-/rehabdiagnos. Kopplade åtgärder ligger precis under Omvårdnads- /rehabdiagnos och Mål och lite indragna till höger. Okopplade åtgärder ligger längst ner och i vänstermarginalen. För en bättre bild, välj utskrift. Sidan 37 av 79

38 Vill du granska eller skriva ut planen, klickar du på knappen dialogruta visas: i verktygsraden och följande Välj diagnos som ska ingå i utskriften. Här väljer du mallen Plan. Vill du granska innan du skriver ut - klicka på granska-knappen. Skriv in aktuell mottagare av utskriften. Sidan 38 av 79

39 Sidan 39 av 79

40 Genväg Plan-Journal Kopplade åtgärder ligger direkt under Planen lite åt höger. I Plan kan man klicka direkt på textraden och då komma in i dokumentationen och kan göra ev. kompletteringar och justeringar. Sidan 40 av 79

41 Avsluta texter Texter som inte längre är aktuella skall avslutas. Skriv in avslutsdatum i rutan och spara. Avslutade texter kommer inte med på Plan. När du sparat syns ett avslutsdatum efter texten. Exempel på texter som ska avslutas är: Åtgärder som inte längre utförs, t.ex. en såromläggning där man bytt metod. Hälsotillstånd som inte längre är aktuellt. Det kan t ex vara ett ADL-status som blivit inaktuellt när man gjort ett nytt status. Det kan vara anteckningar om att någon haft influensa och feber i en vecka men blivit bra, då kan man avsluta alla texterna kring feber och influensa. Planer som inte längre är aktuella. Sidan 41 av 79

42 Ändra kopplingar eller koppla sådant som inte tidigare har kopplats Åtgärden Styrke- och rörlighetsträning har ännu inte kopplats till omvårdnads- /rehabdiagnos. Markera textraden i trädet som på bilden. Klicka sedan på den markerade textraden med höger musknapp och följande ruta visas. Välj Detaljplanering. Sätt en bock i rutan framför den Omvårdnads-/rehabdiagnos åtgärden ska kopplas till. Sidan 42 av 79

43 Koppla ett Resultat på en åtgärd till nivån ovanför, dvs. till Åtgärd görs på samma sätt. Markera och klicka med höger musknapp på textraden. Följande ruta visas: Koppla till text på nivå ovanför. Välj sedan vilken åtgärd kopplingen ska ske till. Bryt koppling till text ovanför kan väljas om det finns en koppling som är felaktig. Ändringar av kopplingar mellan Omvårdnads-/rehabdiagnos, Mål och Måluppfyllelse görs på samma sätt. Sidan 43 av 79

44 Felmarkera text Om man skrivit text på fel patient eller skrivit fel text på patient och signerat kan texten inte ändras men felmarkeras av den person som skrivit texten. För att felmarkera text markera textraden i rubrikträdet, högerklicka och välj felmarkera. Textraden får ett rött kryss framför sig och själva texten blir överstruken. Felmarkerad text kommer inte med på utskrift. Sidan 44 av 79

45 Läs journal Sök fram önskad person och dubbelklicka på Hälso- och sjukvårdsjournal. Nu visas rubrikträdet hopfällt. Det finns flera sätt att läsa i journalen. 1. Klicka på fliken Helskärm Sidan 45 av 79

46 Nu visas den senaste veckans journalanteckningar i omvänd kronologisk ordning (sorterat på händelsedatum i fallande ordning). Du kan själv välja vilken ordning du vill se genom att klicka i comboboxen, ange önskat intervall i datum och sedan klicka på Sök. För att komma tillbaka till dokumentationen klicka på fliken rubrikträd. Sidan 46 av 79

47 2. Klicka på en rubrik eller ett sökord allt som är dokumenterat under rubriken eller sökordet visas nu i läsfältet. Sidan 47 av 79

48 3. I fliken Översikt kan man markera enstaka texter genom att samtidigt hålla nere Ctrltangenten. Sortera genom att klicka på, t.ex. händelsedatum/tid För att läsa sammanhängande texter håller man nere Shift-tangenten samtidigt som man markerar första och sista raden på de texter man vill se. = Direktutskrift av markerade texter. Sidan 48 av 79

49 Läs/skrivmallar I denna combobox kan man välja mall för sin profession och verksamhet detta för att underlätta det dagliga arbetet. Då är endast ett urval av rubriker synligt i trädet. Väljer man att läsa i helskärm ser man senaste veckans journalanteckningar för vald mall. För att få en helhetsbild är det dock viktigt att se hela journalen. Sidan 49 av 79

50 Utskrift Utskrift hel journal När du är i dokumentationen har du en utskriftsknapp i verktygsraden. Klicka på denna och ange vilken mall du vill använda och fyll ev. i urval under Dokumentation samt Inställningar. I comboboxen Ange hur CDS-texten ska presenteras har du två valmöjligheter. Dessa val påverkar hur du vill att rubriker och tillhörande text skall skrivas ut vid sidbrytning. - Rubrik följer alltid kommande text: Innebär att du får sidbrytning före en rubrik i de fall rubriken med tillhörande text inte får plats på sidan(välj denna). - Löpande i dokument: Innebär att sidbrytning görs när sidan är fullskriven. Gå vidare med Sökknappen och därefter Skriv ut eller Granska knappen. Med logga Utan logga Sidan 50 av 79

51 Utskrift - Epikris Möjlighet till urval per användare och skapad period. Bocka i det som ska med på utskriften. Sidan 51 av 79

52 Sökning speciella urval Klicka här om du vill söka dokumentation på Mina patienter Här anges om du har texter skrivna på de patienter du lagt upp under mina personer. Du kommer till VoO Sök dokumentation. I den allmänna verktygsraden finns en knapp Storsök urvalsmöjligheter visas., en bild med olika Sidan 52 av 79

53 Markera journal Välj rätt journaltyp; Hälso- och sjukvårdsjournal alt. Primärvårdsjournal Det finns olika sätt att söka fram information, exempelvis: - Sedan senaste utloggning, - Texter för mina personer - Per organisation - Datum intervall. Välj sök Vyn innehåller tre flikar Sökurval, Termurval och Resultat. På termurval har du möjlighet att påverka utseendet på din sökning. Du anger de urval du vill göra. Urvalen kan kombineras. Sidan 53 av 79

54 Resultatet presenteras utifrån förbestämda termer. Om du vill att resultatet skall presenteras med andra termer väljer du fliken Termurval och flyttar över från höger listbox till vänster listbox med högerpil resp vänsterpil. Sidan 54 av 79

55 Under fliken resultat visas omedelbart utsökningen enligt dom nya termerna. Vill du sortera sökresultatet på annat sätt klickar du på rubrikerna i sökresultatet. När du ställer markören på ett sökresultat visas det som är dokumenterat i en liten box. Vill du titta mer på uppgifterna, markera ett val i sökresultatet - gå på den svarta bandspelarknappen i mitten Patienten är hämtad från lista och kan nu Gå tillbaka till Procapita (längst ned på skärmen) och klicka på knappen som finns i knappraden. Nu kan du bläddra med hjälp av följande knappar en post tillbaka, en post framåt, första posten samt sista posten. Sidan 55 av 79

56 Dokumentera under samma rubrik i många journaler Kan användas t ex då sjuksköterska ska dokumentera utdelade Apo-dosrullar. Principen är att man söker och därefter öppnar journal och bläddrar i sökresultatet med hjälp av bandspelarknapparna. Gör så här: 1. Öppna journal för en av dina patienter, vilken som helst. Klicka på HSL-journal datum så att du kommer in i dokumentationen. 2. Klicka på den blå kikaren i verktygsfältet (=storsök). Sidan 56 av 79

57 3. Du får upp sökbilden. Välj att söka på VoO Sök dokumentation i övre rutan. 4. Välj en tidsperiod som innehåller när du sist delade ut APO-dosrullar. 5. Välj din enhet i organisationsträdet. Väljer du hela enheten måste du bocka i rutan Alla enheter för vald organisation. 6. Välj nu Visa Rubriker upptill i bilden 7. Klicka på plustecknet framför ÅTGÄRDER. Sidan 57 av 79

58 8. Klicka på plustecknet framför den Åtgärd du jobbar med. Bocka i rutorna på båda nivåerna (Åtgärd och Resultat åtgärd). 9. Klicka på den blå kikaren (=Sök) 10. Du får upp ett sökresultat. ( I bilden har personuppgifter tagits bort av sekretesskäl.) Sidan 58 av 79

59 11. Markera den övre textraden så att den blir blå (om den inte redan är blå). 12. Plocka upp journalen igen från listen i nederkant genom att klicka på Procapita VoO 13. Du kommer tillbaka till dokumentationsbilden. Klicka på den röda diamanten, dvs den mittersta bandspelarknappen i överkanten. 14. Den journal du får upp är den som är blåmarkerad i sökresultatet. 15. Du kommer direkt till rätt ställe i rubrikträdet och ser åtgärden i detta fall Läkemedel /Apodos. Sidan 59 av 79

60 16. Skriv in din åtgärd och spara! Sidan 60 av 79

61 17. Klicka sedan på bandspelarknappen som pekar åt höger för att komma till nästa journal. 18. Skriv in din åtgärd och spara! 19. Du får naturligtvis frågan om du vill signera varje gång du byter patient. Svara Ja! 20. Fortsätt på detta sätt genom listan tills du dokumenterat på alla patienterna. OBS! Om det tillkommit någon ny patient sedan du gjorde samma arbetsuppgift senast måste du själv ta fram denna journal och skriva där. Nästa gång du som du dokumenterar på samma sätt kommer den journalen med i sökresultatet. Fördelar: Man slipper öppna varje journal och se på alla texter som åker rullgardin varje gång när rubrikträdet laddas ner. Det är lättare att göra likartade uppgifter efter varandra. Man kan till och med kopiera texten och klippa in den i nästa journal. Sidan 61 av 79

62 Bergs balansskala/signeringslista för läkemedel. Välj Journalmapp och klicka på det stora vita arket. Markera rätt dokument och klicka på Starta Patientens namn och personnummer kommer med automatiskt. Fyll i dokumentet med aktuella siffror/värden. Hamnar nu överst på listan. Sidan 62 av 79

63 OBS! När det är ifyllt klicka på Spara och sedan. Sidan 63 av 79

64 Gå till samma dokument vid ny bedömning/förändring, öppna inte ny. Sidan 64 av 79

65 Sammanställningar Mina Sidor/Aktuellt Sammanställningar visar resultat från olika bilder. Möjlighet finns att titta på enskilda personer, åtgärdsdelar mm. Sök Boende Placerade Välj organisation enligt Äldreboende- SOL Här visas en lista över personer på boendet Sidan 65 av 79

66 Avsluta journal/öppna befintlig journal Att avsluta en journal 1. Välj Journalmapp. 2. Fyll i Avslutsdatum och Avslutsorsak 3 Spara. 4. Skicka bevakning till Avgiftshandläggare (se nästa avsnitt Bevakning) Att öppna en avslutad journal 1. Välj Journalmapp 2. Ta bort Avslutsdatum 3. Spara. 4. Nu är journalen öppen igen. OBS Vi använder alltid samma journal! Du ska inte avsluta Journal innan kontakt tagits med övriga ansvariga för patienten. Använd meddelandefunktionen. Om en profession avslutar sitt uppdrag avslutas det i Åtgärden Hemsjukvårdsperiod för respektive yrkeskategori. Journalen kan fortfarande vara öppen för annan pågående insats. Sidan 66 av 79

67 Bevakning HSL Avgiftshandläggare Nås via - Journal-Hälso-och sjukvårdsjournal-journalmapp - Bevakning Bevakningsdatum: Dagens datum alt. fram i tiden. Status: Pågår Bevakningstyp: Avgiftshandläggare Bevakas av: Annan handläggare Avgiftshandläggare Text: Fyll alltid i startdatum, att det rör sig om start eller avslut av HSL avgift samt ditt namn, annars vet inte avgiftshandläggaren vem som skickat bevakningen. (Rehab: Avgift 100 kr för reparation/byte av slitna däck samt slang på manuell rullstol.) Spara Sidan 67 av 79

68 Mina sidor- Aktuellt- Bevakningar Här visas de bevakningar man har. Högerklicka och välj urval OBS! Detta gäller patienter i ordinärt boende Den yrkeskategori som först startar HSL-insats meddelar avgiftshandläggare, skriver också in detta under yrkesspecifik Hemsjukvårdsperiod. Sidan 68 av 79

69 Den yrkeskategori som sist avslutar HSL-insats,stänger journalen och meddelar därefter avgiftshandläggare om avslut med reellt avslutsdatum. OBS att det är skillnad på avgifter om någon har avlidit (då gäller avgiften t.o.m. dödsdatum) eller om personen fortfarande lever (då gäller avgiften månaden ut). Personregister Allmänt Person visar Personuppgifter på samtliga personer som förekommer i Procapita Vård och Omsorg. Personuppgifterna hämtas från befolkningsregistret under förutsättning att dessa är folkbokförda i kommunen. Vill du registrera en person som är aktuell i kommunen men är folkbokförd i en annan kommun har du möjlighet att registrera personen på Personbilden.Personbilden finns under PersonuppgifterNavigeringslistan Sidan 69 av 79

70 Personsök Här anger du hela eller del av personnummer eller namn och väljer knappen Sök. Anger du del av personnummer åtföljs det av en * t ex 1920*. Det urval som motsvara sökbegreppet presenteras i en sökresultatsbox. Du väljer person genom att dubbelklicka på den personen eller markera personen och klicka på knappen OK Ändra personuppgifter Kontrollera att personuppgifterna är riktiga. Det är viktigt att adress och telefonnummer stämmer. OBS! Postmottagare samt extra adress ska registreras av avgiftshandläggare. Viktigt att adressen är korrekt för att ambulans, färdtjänst samt utskick ska komma rätt. När ändringarna är klara klicka på knappen Spara. Sidan 70 av 79

71 Sekretessmarkerad person (endast biståndshandläggare). Registrera en ny person från Kir (endast biståndshandläggare). Ange personnummer och sök efter personen, hittar den ingen person med det personnumret finns möjlighet att söka i KIR. Registrera en ny person som ej finns i Kir (endast biståndshandläggare). När du sökt fram en person och denna person inte finns i Procapita, ej heller i Kir har du här möjlighet att registrera en ny person, följande bild visas: Sidan 71 av 79

72 Patientuppgifter Fliken patientuppgifter, här har du möjlighet att registrera närstående, kontakter, vägbeskrivningar mm. Viktigt att hålla dessa uppgifter uppdaterade Här skriver varje yrkeskategori Patientansvarig SSK Patientansvarig SG Patientansvarig AT Patientansvarig läkare (Pal) Om det finns ett Ja noterat på raden: Dubbelklicka på namnet, då ser man anteckningarna. Registrera uppgifter, dubbelklicka i det vita fältet alt. välj lägg till: Välj rubrik i comboboxen, fyll i aktuella uppgifter och avsluta med att spara. Stäng bilden med röda krysset i högra hörnet, du kommer tillbaka till bilden du utgick ifrån. Sidan 72 av 79

73 Aktualisering (enbart AT) -används för att få fram väntelista Journal 1.Välj fliken Aktualiseringar HSL Välj HSL-ansökan arbetsterapeut Sidan 73 av 79

74 Tipsavsnitt Patientuppgifter sök annan patient Extra flik i Journalen Möjlighet finns att öppna ytterligare en flik genom att högerklicka i det grå fältet bredvid patientuppgifter. Kan användas om man vill se person- eller patientuppgifter på annan person än den man är inne och dokumenterar på, tex om någon ringer och har en fråga. För att återgå till tidigare person klicka på någon av flikarna nedan. Sidan 74 av 79

75 Dokumentation annan person När du är inne och dokumenterar på en patient och skulle vilja se dokumentation på en annan patient: Högerklicka i det tomma fältet jämte patientuppgifter och välj Dokumentation annan person. Du kan söka patienten som vanligt, välja patient under Stjärnan om du lagt upp dina patienter där eller under Senaste. Välj sedan U Hälso- och sjukvårdsjournal. Sidan 75 av 79

76 Den andra patientens journal kommer utan att du behöver söka på nytt. Du får också en tydlig markering att dokumentationen gäller annan patient. Denna ruta går inte att stänga! När du dokumenterat klart stänger du journalen med X:et. Du får en tydlig indikering att dokumentationen stängs. Därefter går du tillbaka till dokumentationen för den första patienten. Sidan 76 av 79

77 Ökad textyta minimera maximera Ny knapp som heter stäng navigeringslista och gör textytan större och visar scroll-listorna i sidorna bättre. Ser ut som ett rött minustecken Sidan 77 av 79

78 Combobox Man kan välja t ex Status i comboboxen och alla sökord i Hälsotillstånd visas i alfabetisk ordning. Välj aktuellt sökord att dokumentera på. Sidan 78 av 79

79 Mall hela rubrikträdet Välj hälso- och sjukvårdsjournal och hela rubrikträdet visas utfällt. Här finns också basmallar för arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska mall för hemsjukvårdsperiod, epikris m.m. Skapat den Reviderad den , , Sidan 79 av 79

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

PROCAPITA + LATHUND HSL

PROCAPITA + LATHUND HSL 120412 2015-10-12 PROCAPITA + LATHUND HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROCAPITA +... 4 MENYRAD... 5 SÖK- OCH SAMMANSTÄLLNINGSVERKTYG... 6 KOMMANDON I CDS... 6 ALLMÄN VERKTYGSRAD... 7 SÖKRAD... 8 COMBO-BOX...

Läs mer

Skriv in direkt i Arbetslistan

Skriv in direkt i Arbetslistan Sida: 1 (5) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen Skriv in direkt i

Läs mer

Procapita VoO Manual för Externa utförare.

Procapita VoO Manual för Externa utförare. Procapita VoO Manual för Externa utförare. Uppdaterad 2015-06-15 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 Inloggning för extern användare... 1 Inloggning till Procapita...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Procapita VoO Handbok för utförare.

Procapita VoO Handbok för utförare. Procapita VoO Handbok för utförare. Uppdaterad 2015-04-20 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 VÄLJ ROLL... 1 MINA SIDOR... 2 AKTUELLT... 2 MINA MEDDELANDEN... 3 FLIKEN

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet.

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet. Nyheter i Capitex Säljstöd Fastighet ver 4.4 nov 2006 För dig som arbetar med Capitex Säljstöd Fastighet är den största nyheten att vi, väsentligt, har ändrat snabbgranskningen för fastigheter, lokaler,

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Anteckningar. 1.Dubbelklicka på Anteckningar. 2.Skriv din text i rutan. Spara. 4. Din text blir synlig här

Anteckningar. 1.Dubbelklicka på Anteckningar. 2.Skriv din text i rutan. Spara. 4. Din text blir synlig här Sida: 1 (8) När du loggar in kommer du till bilden, härifrån kan du skicka och ta emot meddelanden i en mailfunktion. Du kan göra egna anteckningar för påminna dig själv om ex viktiga möten. Du får en

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Logga in med din användaridentitet och lösenord.

Logga in med din användaridentitet och lösenord. Dokumentnamn: Lathund Procapita Boendehandledare Sida: 1 (4) Logga in med din användaridentitet och lösenord. Första bilden du kommer till är Centralen Mina sidor. Denna sida visar information som är riktat

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok Innehåll Logga in Ta fram tidbok Ändra i kalendern Uppdateringar Personliga inställningar Användarens profil Boka patienter Boka tider från journalen Avboka tider Besöks- och tidsbeställningar Studentschema

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Manual Procapita VoO. - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst. Denna handledning tillhör ...

Manual Procapita VoO. - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst. Denna handledning tillhör ... Social och omsorgskontoret Äldreomsorg Cathrine Smedhamre, ank. 2950 Manual Procapita VoO - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst Denna handledning tillhör... Innehåll Manual... 1 Procapita

Läs mer

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats.

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats. Sida: 1 (6) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen eller mellan SSK som

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Utgivare: Stadsledningskontoret, it-avdelningen Kontaktperson: Katja Jensfelt 3 (11) Sammanfattning Följande material är en sammanfattning

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Vi är väl medvetna om att det finns många sätt att utföra samma sak på. Du hittar snart den variant som passar ditt arbetssätt.

Vi är väl medvetna om att det finns många sätt att utföra samma sak på. Du hittar snart den variant som passar ditt arbetssätt. 1 Förord Denna användarhandbok vänder sig både till dig som är ny användare av DurTvå men även till dig som fått utbildning i tidigare versioner. Handboken är tänkt att användas som ett material vid olika

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Databasunderhåll i Säljstöd. Maj 2011

Databasunderhåll i Säljstöd. Maj 2011 Databasunderhåll i Säljstöd Maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720

Läs mer

Läsa och dokumentera i Sol

Läsa och dokumentera i Sol Läsa och dokumentera i Sol 1. När du loggar in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. Byt sida genom att klicka på fliken Utredning/Verkställighet. 2. Sök upp aktuell person och välj den verkställighet

Läs mer

Student journal Student Journal Användardokumentation

Student journal Student Journal Användardokumentation Student journal 2005-02-23 Student Journal Användardokumentation 2 (25) Innehållsförteckning...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SÖKA / VÄLJA PATIENT...3 LÄSA JOURNALTEXT...4 SÖKA I JOURNALTEXT...7 SKRIVA JOURNALTEXT...10

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer vårdboende 2 Innehåll Verkställa beställningar... 3 Avsluta verkställigheten...11 När vårdtagare byter vårdboende...14 Skicka bevakning

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

KeyControl Utskrifter och historik

KeyControl Utskrifter och historik 4 Utskrifter och historik 4.1 Utskrifter Det har stor betydelse var i programmet man står när man gör sina utskrifter. En markerad nyckel eller person kommer att visas i utskriftsmenyn och då finns det

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer hemvården samt verkställare inom hemvården 2015-12-22 SOCIALFÖRVALTNING 2 Innehåll Verkställa hemtjänst beställningar... 3 Placering

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Handbok Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1 Om gallring...3 1.1 Klartext...5 1.2 Styruppgifter...6 2 Hantering...7 2.1 Gallringsurval...8

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer