Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna."

Transkript

1 Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

2 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech, Qlik Sense, QlikView, Sense och Qlik-logotypen är varumärken som har registrerats i ett flertal länder eller används som varumärken av QlikTech International AB. Andra varumärken häri är varumärken som tillhör respektive ägare.

3 Innehåll 1 Om detta dokument 4 2 Upptäcka och analysera Rutinmässig analys Utforskande analys 5 Lägga till egna visualiseringar Söka i data Skapa bokmärken för val 5 3 Göra val Förhandsgranska urval 6 Inga urval 6 Ett urval har gjorts 6 Ett andra urval har gjorts Göra val genom att klicka Göra val genom att rita Göra val i intervall Göra val med lasso Göra val i teckenförklaringen Göra val i etiketter Val i visualiseringar 13 4 Arbeta med urval Redigera urvalen Söka i urvalen Låsa och låsa upp urval 17 Låsa urval 17 Låsa upp urval Gå bakåt och framåt i urval 18 5 Använda urvalsverktyget Göra val och radera val Söka i avsnittet APPDIMENSIONER 20 6 Använda sökverktyget Göra en sökning 21 Lista med matchningar 21 7 Flytta omkring i en visualisering Använda val av värden med lasso 22 Interaktion med pekenhet 22 Interaktion med dator (mus) 23 Alternativ metod Visualiseringar där val med lasso måste vara aktiverat 23 8 Avbryta datahämtning 24 9 Exportera data Begränsningar 25 Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 3

4 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument Läs mer om hur du gör upptäckter bland dina data med hjälp av olika verktyg. Gå igenom guiden Koncept i Qlik Sense för att ta reda på mer om urvalsmodellen och om de olika söktyperna. Dokumentet härrör från onlinehjälpen för Qlik Sense. Det är avsett för användare som vill läsa delar av hjälpen offline eller enkelt skriva ut sidor. Det innehåller ingen ytterligare information jämfört med onlinehjälpen. Använd online-hjälpen eller de andra dokumenten för att läsa mer. Följande dokument är tillgängliga: Koncept i Qlik Sense Arbeta med appar Skapa visualiseringar Läsa in och modellera data Data Storytelling Publicera appar, ark och berättelser Guide till skriptsyntax och diagramfunktioner Qlik Sense Desktop Du hittar dessa dokument och mycket annat på help.qlik.com. Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 4

5 2 Upptäcka och analysera 2 Upptäcka och analysera När du har skapat din app och läst in data i den kan du börja använda den för data discovery och analys. Du kan göra analyser med olika verktyg för att uppnå olika mål. 2.1 Rutinmässig analys Rutinmässiga analyser handlar typiskt om att följa upp nyckeltal (KPI:er) regelbundet, exempelvis den totala försäljningen mot kvoten varje morgon den totala försäljningen mot den totala försäljningen under samma period föregående år order som är placerade men ännu inte levererade i slutet av veckan försäljning per region en viss dag varje månad Anta att du har data som visar försäljning över tid. Du kan sedan begränsa dina data så att endast försäljningen under en viss månad visas. Sedan kan du visa enbart försäljningen under den följande månaden för att se hur försäljningen har utvecklats. 2.2 Utforskande analys Ibland när du analyserar data kommer du på att något saknas i appen som du har tillgång till. Även om Qlik Sense låter dig filtrera data effektivt genom att göra flera val kanske du vill anpassa de befintliga visualiseringarna, dimensionerna eller måtten för att kunna utforska data och på så sätt få nya kunskaper. Lägga till egna visualiseringar Du kan även göra mer utforskande analyser genom att skapa egna visualiseringar med exakt de mått och dimensioner som du är intresserad av. 2.3 Söka i data Datasökning gör det lättare när du söker efter eller filtrerar med hjälp av filterrutor, urvalselement och tabeller. Den hjälper dig begränsa dina data så att det blir lättare att göra urval i resultatlistorna. Du använder sökverktyget för att hitta element i alla data som laddas till appen. 2.4 Skapa bokmärken för val För att hålla reda på och gå tillbaka till tidigare urval kan du förse dem med bokmärken. Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 5

6 3 Göra val 3 Göra val Du gör urval genom att klicka och dra i de olika visualiseringarna. När du gör ett urval uppdateras alla associerade visualiseringar omedelbart så att urvalet avspeglas. Du bekräftar valet genom att klicka på m eller genom att klicka någonstans på arket utanför visualiseringen. Du kan även klicka i en annan visualisering, och då genereras ett nytt val. Du kan även bekräfta genom att trycka på returtangenten. Du kan ångra ett val genom att klicka på E. Du kan även trycka på Esc-tangenten för att ångra något. Standardinställningen är att nya urval i en visualisering läggs till de föregående. Klicka på elementet om du vill avmarkera det. På en dator kan du hålla ned Ctrl medan du gör ett urval för att automatiskt ta bort tidigare urval i en visualisering och enbart behålla det nya urvalet. 3.1 Förhandsgranska urval Följande bilder visar hur visualiseringar omedelbart uppdateras när ett urval görs. Inga urval I denna bild har inget urval gjorts. Ett urval har gjorts I denna bild görs ett val (i filterrutan Region), och alla associerade visualiseringar uppdateras. Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 6

7 3 Göra val Ett andra urval har gjorts I denna bild görs ett andra val (i stapeldiagrammet Total Sales). Det bekräftar automatiskt det första urvalet och presenterar en förhandsgranskning av det nya urvalet. Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 7

8 3 Göra val Det är skillnad på följande urval i filterrutor: Avbryt val (E) och Ta bort val (:). E tar bara bort det senaste urvalet, men : tar bort alla urval. 3.2 Göra val genom att klicka Du klickar för att markera enskilda värden eller datapunkter, en i taget. Om du vill avmarkera ett värde eller en datapunkt klickar du på det. Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 8

9 3 Göra val Ett cirkeldiagram där sektorn Nordic är vald 3.3 Göra val genom att rita Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Du ritar en frihandslinje för att välja flera värden eller datapunkter samtidigt. Du kan inte rita för att avmarkera värden eller datapunkter. Exempel från stapeldiagram Upptäcka och analysera - Qlik Sense, 1.1 9

10 3 Göra val I en tabell eller filterruta ritar du tvärs över flera värden för att välja dem. Filterruta exempel I ett linjediagram ritar du längs med en linje för att välja ett antal datapunkter. Exempel från linjediagram I ett spridningsdiagram ritar du tvärs över ett antal datapunkter för att välja dem. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

11 3 Göra val Exempel från spridningsdiagram 3.4 Göra val i intervall Du ritar dina urval, antingen på y-axeln eller x-axeln. Exempel från stapeldiagram Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

12 3 Göra val Exempel från linjediagram 3.5 Göra val med lasso Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Rita en cirkel på fri hand för att markera och välja datapunkter. Exempel från spridningsdiagram 3.6 Göra val i teckenförklaringen Du kan klicka i teckenförklaringen för att välja värdena. Exempel från cirkeldiagram Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

13 3 Göra val 3.7 Göra val i etiketter Du kan klicka på dimensionens etiketter för att göra val. När dimensioner är grupperade eller staplade markeras hela gruppen eller stapeln. Val av åren 2011, 2012 och 2013 med etiketter. Klicka på valfritt år för att välja hela gruppen 3.8 Val i visualiseringar När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. Diagrammen och tabellerna har olika urvalsmönster. Vissa urvalstyper fungerar bäst för vissa visualiseringar. Det går inte att göra val i mätare, text och bilder. Tabellen nedan visar vilka typer av urval som kan göras i visualiseringarna. Göra Göra val Göra val Göra val Göra val Göra val i genom att genom i val i med teckenförklaringen klicka att rita intervall etiketter lasso Stapeldiagram m m m m m m Kombinationsdiagram m m m m m m Filterruta m m Mätare KPI (mätetal) Linjediagram m m m m m m Karta m m m m Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

14 3 Göra val Cirkeldiagram m m m m m Spridningsdiagram m m m m Tabell m m Text och bild Trädkarta m m m Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

15 4 Arbeta med urval 4 Arbeta med urval Under analys visas urvalen ovanför arket. Varje urvalselement har en liten stapel undertill som reflekterar urvalstillstånden för dimensionen i fråga. Tre tillstånd visas i staplarna: vald (grön), alternativ (ljusgrå) och utesluten (mörkgrå). Låsta värden indikeras med en låsikon. Urvalsrad Genom att klicka på ett urvalselement kan du granska, redigera eller ta bort det urvalet i popup-fönstret som visas. Du kan även söka efter dimensionsvärden eller låsa urvalet. I bilden som följer är valmenyn öppen. Beroende på de val som har gjorts dessförinnan är vissa alternativ kanske inte tillgängliga. Valmenyn i urvals-popupfönstret Tabellen som följer visar alternativen. Markera alla Alla värden blir valda (märks med m ). Alternativa värden ändrar tillstånd till valt (grönt). Uteslutna värden ändrar tillstånd till valt uteslutet. De är fortfarande mörkgrå, men nu är de valda (märkta med m ). Om du raderar de val som uteslöt de här värdena kommer de att byta tillstånd till valda (gröna). Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

16 4 Arbeta med urval Välj möjliga Välj alternativ Alla möjliga värden (vita) är valda. Det här alternativet är aldrig tillgängligt i urvalselementet på grund av att de andra värdena blir alternativa eller uteslutna då ett urval görs. I en filterruta kan du emellertid ha möjliga värden som ett resultat av ett annat urval. När ett val redan har gjorts i ett fält, markeras eventuella alternativa värden i ljusgrått. Dessa värden är värden som skulle ha varit valbara (vita) om ett val inte redan hade gjorts i det fältet. När du väljer alternativa värden blir de värden som tidigare var valda alternativa. Välj uteslutna Om det finns alternativa värden blir de valda (gröna). De värden som tidigare var valda ändrar tillstånd till alternativt. Uteslutna värden ändrar tillstånd till valt uteslutet. Om det inte finns några alternativa värden blir uteslutna värden valda (gröna), och de tidigare valda värdena ändrar tillstånd till alternativt. Exportera data Exportera valda data till en Excel-fil. Exportera data (sidan 25) 4.1 Redigera urvalen Om du under dataanalysen vill göra ändringar i urvalen kan du göra detta på urvalsraden. Gör följande: 1. Växla till arkvyn. 2. I urvalsraden ovanför arket klickar du på det urval som du vill redigera. Ett popup-fönster med urvalet visas. 3. I popup-fönstret väljer du de värden du vill lägga till eller ta bort. 4. Bekräfta ditt val. Urvalet uppdateras. 4.2 Söka i urvalen Du kan söka efter värden i urvalet och göra urval i den filtrerade listan. Gör följande: 1. Klicka på ett urvalselement. Popup-fönstret för urvalet visas. 2. Ange din söksträng. Medan du skriver filtreras listan så att enbart matchande värden visas. 3. Gör ett urval genom att klicka eller rita. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

17 4 Arbeta med urval 4. Bekräfta ditt val. Du kan bekräfta urvalet av alla matchande värden genom att trycka på Retur. Du kan ta bort söksträngen genom att klicka på E eller trycka på Esc. 4.3 Låsa och låsa upp urval Genom att låsa dina urval kan du skydda dem. Låsa urval Du kan låsa ett urval genom att klicka på \ i popup-fönstret för urvalet. Låset förhindrar ändringar i det här urvalet. Du kan varken ändra eller ta bort ett låst urval. Om du har låst ett urval och sedan försöker att välja uteslutna fältvärden kommer urvalselementet att blinka för att visa att det låsta urvalet hindrar det nya urvalet från att göras. Låst urval Det går att gå bakåt i urvalshistoriken till ett tillstånd som gällde innan dimensionen låstes. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

18 4 Arbeta med urval Låsa upp urval Du kan låsa upp ett urval genom att klicka på [ i popup-fönstret för urvalet. När du har låst upp urvalet kan du göra ändringar i det eller ta bort det. 4.4 Gå bakåt och framåt i urval När du gör urval sparas dessa som objekt på urvalsraden ovanför arket. Till vänster på urvalsraden finns det tre alternativ: ett alternativ för att gå bakåt i den aktuella valhistoriken, ett alternativ för att gå framåt och ett alternativ för att rensa alla urval. I skärmdumpen kan du se att alternativet för att gå bakåt finns tillgängligt, men inte alternativet för att gå framåt. Detta är normalt fallet när du inte har gått bakåt i urvalshistoriken. Genom att klicka på < flyttas du ett steg bakåt i urvalshistoriken. Du kan gå tillbaka så långt som till det första urvalet i sessionen. Även om ett urval har låsts, kan du gå tillbaka till ett tillstånd som gällde innan valet gjordes. Ett låst urval anges med tecknet [ före dimensionsnamnet. I skärmdumpen är dimensionen Region låst. Genom att klicka på : rensas alla urval, med undantag för de som är låsta. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

19 5 Använda urvalsverktyget 5 Använda urvalsverktyget Urvalsverktyget är ett komplement till urvalsraden. I urvalsverktyget får du en överblick över alla dimensioner och fält i appen, inte bara de dimensioner som är kopplade till gjorda val. Urvalsverktyget ger en mer detaljerad bild av valda data, så att du kan undersöka associationer i data även om dimensionerna inte används i ett ark. Vid analys finns urvalsverktyget tillgängligt till höger i urvalsraden. Klicka på 9 för att öppna urvalsverktyget. Urvalsverktyget är uppdelat i två avsnitt: URVAL och APPDIMENSIONER. Avsnittet med urval visar de fält som har aktiva urval. Avsnittet med appdimensioner visar alla dimensioner utan aktiva urval. Båda delarna sorteras alfabetiskt. När Visa fält är valt, innehåller avsnittet APPDIMENSIONER alla fält som har lästs in i appen men som inte används som dimensioner. 5.1 Göra val och radera val Du kan göra flera urval i följd, men du måste bekräfta urvalen innan dimensionerna flyttas upp till URVAL. Bekräfta genom att klicka på m eller genom att klicka utanför listan, men inom området för urvalsverktyget. Om du klickar på verktygsfältet stängs urvalsverktyget. I URVAL kan du ta bort urvalen i ett fält genom att klicka på E. Fältet flyttas då ner till avsnittet APPDIMENSIONER. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

20 5 Använda urvalsverktyget När du har urvalsverktyget öppet kan du fortfarande använda alternativen på urvalsraden (gå bakåt, gå framåt och ta bort alla val), och i varje dimension har du de vanliga listalternativen: valmeny, ta bort val, avbryt val, bekräfta val och sökning. 5.2 Söka i avsnittet APPDIMENSIONER I avsnittet APPDIMENSIONER finns en sökruta som är användbar när man har många dimensioner och fält. Du söker i fältens och dimensionernas rubriker. Din söksträng kan bestå av ett eller flera ord, eller delar av ord. Sökningen är inte skiftlägeskänslig, men endast exakta strängmatchningar visas. Om du söker på "katter" visas inga fält som innehåller strängen "katt", men en sökning efter "at" visar strängen. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

21 6 Använda sökverktyget 6 Använda sökverktyget När du analyserar data i ett ark finns sökverktyget tillgängligt till höger i urvalsraden. Klicka på F för att öppna sökverktyget. Snabbkommandon för tangentbord: Ctrl+F för att öppna. Esc för att stänga. 6.1 Göra en sökning Du skriver in dina söksträngar i textrutan. Matchningarna visas omedelbart. Om det finns ytterligare matchningar för strängen som du skriver in visas en lista med automatiska förslag med upp till 10 matchningar i alfabetiska ordning. Klicka på en sträng så sätts den automatiskt in i textrutan. Söksträngarna jämförs alltid med början av strängarna i databasen. Om du söker efter 'röd' visas inte 'bröd' som en matchning, men 'rödare' och 'rödast' skulle göra det. De tio första söksträngarna som skrivs in visas i olika färger för att göra det lättare att skilja på de olika matchningarna. Om det finns fler än tio söksträngar återanvänds samma färger. Du kan radera texten i textrutan genom att klicka på E till höger. Snabbkommandon för tangentbord: Tabb eller högerpil för att infoga automatiskt föreslagna söksträngar. Piltangenterna upp/ned för att navigera i listan med automatiska förslag. Retur för att infoga den markerade strängen i listan med automatiska förslag. Esc för att stänga listan med automatiska förslag. Esc för att radera texten i textrutan. Lista med matchningar Sökresultaten visar de associerade kombinationer av matchningar som sökalgoritmen hittade i Qlik Sensedatabasen. Resultaten är sorterade efter antal söksträngar som matchar, i fallande ordning. Sökverktygsområdet är begränsat till ungefär halva skärmen, och om du har många matchningar finns de både en rullningslist och en Läs in mer-knapp för att visa fler matchningar. Klicka på en rad om du vill markera den. När du markerar en rad väljer du värdena, precis som när du markerar värden i visualiseringarna. Urvalsraden visar de valda värdena. Snabbkommandon för tangentbord: Piltangenterna upp/ned för att navigera i listan med automatiska förslag. Retur för att välja värdena. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

22 7 Flytta omkring i en visualisering 7 Flytta omkring i en visualisering Du kan svepa/dra för att panorera och flytta omkring i visualiseringarna och sedan slå på att göra val med lasso för att rita och välja. När du arbetar med visualiseringar måste du ofta flytta omkring för att hitta de data du söker efter. Särskilt på en pekskärm är det naturligast sättet att flytta omkring på att svepa. Du flyttar omkring genom att svepa till de data som du vill välja och sedan väljer du. När du flyttar omkring är att göra val genom att rita och med lasso avaktiverat för att bläddringen inte ska avbrytas och för att undvika oavsiktliga val. De andra valalternativen är tillgängliga som vanligt. Val av värden med lasso 7.1 Använda val av värden med lasso När du gör ett val med lasso varierar hur du gör detta på vilken typ av enhet du använder. Interaktion med pekenhet Gör följande: 1. Tryck på för att aktivera val med lasso. 2. Gör ett val genom att rita. Du kan göra flera val i rad. 3. Bekräfta ditt val. Svep med två fingrar om du behöver gå och panorera mellan val. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

23 7 Flytta omkring i en visualisering Interaktion med dator (mus) Gör följande: 1. Gör ett val genom att trycka på och hålla ner Skift-tangenten och rita. Du kan göra flera val i rad. Du kan välja värde med lasso så länge Skift är nedtryckt. 2. Bekräfta ditt val. Alternativ metod Gör följande: 1. Klicka inom visualiseringen utan att göra något val. Valalternativen visas längst upp i visualiseringen. 2. Tryck på för att aktivera val med lasso. 3. Gör och bekräfta valet. Du kan klicka på för att aktivera och avaktivera val med lasso om du behöver gå och panorera mellan urval. 7.2 Visualiseringar där val med lasso måste vara aktiverat I följande visualiseringar måste du aktivera val med lasso: Stapeldiagram Kombinationsdiagram Linjediagram Karta Cirkeldiagram Spridningsdiagram Trädkarta Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

24 8 Avbryta datahämtning 8 Avbryta datahämtning När du gör upptäckter i Qlik Sense och har dina data på en server kan de ibland uppstå en väntetid innan data hämtas. För att undvika långa väntetider visas knapparna Avbryt på varje visualisering efter ett tag, så att du kan välja att avbryta datahämtningen för en eller flera av visualiseringarna. Om du klickar på Avbryt, stoppar du datahämtningen för den visualiseringen, men hämtningen fortsätter i de visualiseringar som du inte har klickat på. När du har klickat på Avbryt visas en Försök igen-knappe i stället, så att du kan göra ett nytt försök att hämta data. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

25 9 Exportera data 9 Exportera data Du kan exportera data från en visualisering till Excel och spara den i en.xlsx-fil. Gör följande: 1. Tryck länge/högerklicka på visualiseringen som du vill exportera data från. 2. Välj I Exportera data. 3. I dialogen Export utförd klickar du på länken för att hämta datafilen. 4. Öppna eller spara filen. Data har exporterats till en.xlsx-fil. I filterrutor med mer än en dimension kan du antingen välja alla dimensioner eller en enskild dimension. 9.1 Begränsningar Mängden data som kan exporteras är begränsad. Du kan minska mängden data genom att göra val. Bortvalda värden exporteras inte. Upptäcka och analysera - Qlik Sense,

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Publicera appar, ark och berättelser Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Publicera appar, ark och berättelser Qlik Sense 2.0.10 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Arbeta med appar. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Arbeta med appar. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Arbeta med appar Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense 2.1.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Data Storytelling. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Data Storytelling. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Data Storytelling Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense 3.0 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Arbeta med appar Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 2.0.10 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

SurveyXact version 6.10

SurveyXact version 6.10 SurveyXact version 6.10 SurveyXact har uppdaterats med kraftigt förbättrade möjligheter för att redigera analysresultat i analysen. Det har blivit enklare att analysera data och hitta de intressanta analysresultaten.

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Allmänt om verktyget QlikView... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning...

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Rumshantering i Resebyra -modulen

Rumshantering i Resebyra -modulen Rumshantering i Resebyra -modulen 2012-06-08 Åbergs DataSystem AB I Rebus finns det två olika sätt att hantera resenärer och rumskopplingar så att man kan skriva ut rumslistor att skicka till leverantörerna.

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Begrepp Värde (mätvärde), medelvärde, median, lista, tabell, rad, kolumn, spridningsdiagram (punktdiagram)

Begrepp Värde (mätvärde), medelvärde, median, lista, tabell, rad, kolumn, spridningsdiagram (punktdiagram) Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är en variant av en klassisk matematiklaboration där eleverna får mäta omkrets och diameter på ett antal cirkelformade föremål för att bestämma ett approximativt värde

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Terrängkörningsplaner

Terrängkörningsplaner Februari 2012 Manual för TKP Terrängkörningsplaner Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Leif Jougda Bengt Näsholm Åke Sjöström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer.

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer. Manual Vectura Xplorer Portalen Senast ändrad 2012-07-02 Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http:// För att komma in krävs användarnamn

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Grundläggande användning 6 2.1 Konstruera objekt...................................... 6 2.1.1 Konstruera punkter................................

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer