Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok."

Transkript

1 Innehållsförteckning Systemkrav Val av installation Behörigheter InstallationsCD Nyinstallation av ekonomisystemet Installation Tilläggsprodukter Nätverksinstallation Installera på nytt Uppdatering Uppgradera databasstruktur Arbetsgång för Administratören Starta ekonomisystemet Installera Order-Lagersystemet Installera Order/Lagersystemet Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Hogia Ekonomisystem Hogia Administration, november 2007.

2 1 Stenungsund november 2007 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker på CD. På följande sidor får du installationsanvisningar för programmet. OBS! Programmet är utvecklat för de operativsystem som specificeras i bifogade Systemkrav. I denna installationsanvisning benämner vi alla typer av SQL installationer som SQL. I systemkraven kan ni läsa om vilka SQL-versioner programmet kan köras på. Installerar du på annat operativsystem kan Hogia inte garantera att ekonomisystemet kommer att fungera eller att andra program på datorn kommer att fungera efter installation. En sådan installation görs på egen risk.

3 2 Kontrollera innehållet i förpackningen Din förpackning ska förutom installationsanvisningen innehålla följande: CD som innehåller program, hjälpfil och handböcker i PDF-format CD med guide över Admin-verktyget (Hogia Admin). Licensavtal Licensnyckel Starthandbok På CD:n finns alla handböcker i s k Pdf-format. Hur du hanterar Pdffilerna finns beskrivet lite längre fram. Licensnyckeln är den kod du behöver för att kunna starta programmet. Programmet har tvingade serviceabonnemang vilket innebär att nyckeln har en datumbegränsning. Licensnyckeln upphör att gälla ett antal månader efter det att serviceabonnemanget löpt ut. När betalning för en ny period kommit oss tillhanda skickar vi en ny licensnyckel. Den nya licensnyckeln kan du lägga in så snart du har fått den. Observera att du måste skriva in uppgifterna exakt som det står på papperet. Du måste vara noga med versaler och gemener (stora och små bokstäver), med att rätt rutor är förbockade och att du skriver in rätt datum. Har vi missuppfattat någon uppgift, t ex företagets namn, måste du ändå mata in uppgifterna enligt licensnyckeln. Meddela oss de rätta uppgifterna och du får en ny licensnyckel. Observera att licensnyckeln är en värdehandling och bör förvaras som en sådan. Saknar du något, kontakta din återförsäljare eller ring Hogia, och tala med leveransavdelningen. Leverans Programmet levereras på CD.

4 3 Val av installation Systemkrav för både klient och server måste vara uppfyllda innan installationen påbörjas. Du kan välja mellan olika typer av installation när du installerar ekonomisystemet. Innan du sätter igång så bör du läsa igenom de olika installationsalternativen. Alternativen är Nyinstallation och Uppdatering. Behörigheter För att använda programmet måste du ha läs- och körbehörighet till programmappen och System32. I registret ska du även ha fullständig behörighet till mappen Ekonomisystem (eller Hogia Affärssystem) under HKEY_CURRENT_USER\Software\Hogia och HKEY_LOCAL_MASKIN\Software\Hogia i registret Skrivrättigheter ska också finnas till x:\documents and Settings\Användare\Local Settings\Application Data\Reports Hogia Ekonomisystem/Affärssystem i Citrix- och Terminalserver-miljö Ett tips om programmet fungerar lokalt men inte fungerar via Citrix eller Terminalserver, är att du lägger upp ett nytt användarkonto på Citrix/TSservern. Fungerar den nya användaren beror problemet på behörigheterna i Citrix/Terminalserver. Programkatalogerna ligger i C:\Program\Hogia\Ekonomisystem C:\Program\Hogia\EkonomiAdmin Kan du starta Hogia Ekonomisystem/Affärssystem lokalt på servern och det då fungerar, är det en fråga gällande miljön och inte programmet.

5 4 InstallationsCD Databasmotor SQL Server 2005 Express Ska vid nätverksinstallation installeras på servern om SQL inte finns installerat tidigare eller om Hogias programinställningar skiljer sig från dem som finns i den tidigare installationen. Vid installation av enanvändararbetsplats ska databasmotorn installeras på den egna datorn om SQL inte finns installerat tidigare eller du har ett annat program som kräver andra inställningar än Hogias. Hogia kräver collation (språkhantering) FI/SW. Administratörsprogram Administratörsverktyget Hogia Admin hjälper administratören på ert företag att bland annat skapa nya företag och räkenskapsår, lägga upp användare och deras behörigheter. Det är också i Hogia Admin som du väljer att Uppgradera databaserna i samband med att en senare version av programmet har installerats. Detta ska installeras hos den/eller de användare som ska fungera som administratör/er. Om administratören ska arbeta på servern installeras administratörsprogrammet där. Vid installation av enanvändararbetsplats ska Administratörsprogrammet installeras på den egna datorn. Ekonomisystemet Ska installeras på klientdatorerna / den egna datorn. Observera att varken administratörsprogrammet, Hogia Admin, eller ekonomisystemet måste ligga på servern, men att SQL Server 2005 Express inte går att installera på en maskin utan att även Hogia Admin eller ekonomisystemet installeras där. Tilläggsprodukter När installationen av Databasmotor, Administratörsprogram och Ekonomiprogram är klar kommer du att få möjlighet att installera tilläggsprogram bl a Acrobat Reader och Klientuppdatering på servern.

6 Nyinstallation av ekonomisystemet 5 Nyinstallation av ekonomisystemet När du sätter in CD:n i CD-facket ska installationsprogrammet starta automatiskt. Sker inte detta kan du klicka på Den här datorn" på skrivbordet. Välj CD-enheten och gå till Program\Install och klicka på filen Install.exe. Enanvändarversion Enanvändarinstallation innebär att en enda person kan vara inne i programmet åt gången. I en enanvändarinstallation har du programmet och databasen på samma dator. I det här fallet ska även Administratörsprogrammet installeras på den egna datorn. Observera att uppläggning av användare, företag, räkenskapsår m m sker från Administratörsprogrammet Hogia Admin. Har du installerat Databasmotorn, Adminprogrammet och ekonomisystemet på din egen dator är det beteckningen på denna dator du ska ange som Servernamn vid inloggning i ekonomisystemet. Fleranvändarversion Fleranvändarversion innebär att ni har databasen och administratörsprogrammet på en server och eventuellt administratörsprogrammet och ekonomisystemet installerat på flera olika datorer. Flera personer kan alltså vara inne i programmet på samma gång. Fleranvändarversionen av programmet bör installeras av en nätverkskunnig person.

7 6 Nyinstallation av ekonomisystemet Installation Om du inte har.net Framework installerat på din dator kommer detta först att installeras. När denna installation är klar kommer installationsprogrammet för ekonomisystemet att starta och du kommer till fönstret Välkommen till Hogia Installationsguide. Klicka på Nästa och du kommer till fönstret nedan: Installationsprogrammet installerar Databasmotor, Administratörsprogram och Ekonomisystemet/Affärssystemet. När denna installation är klar kommer du också att kunna installera olika tilläggsprogram. Klicka på Nästa för att fortsätta installationen. Under installationen får du välja vad som ska installeras genom att klicka i en av radioknapparna och därefter klicka på Nästa. Klickar du på Avsluta lämnar du installationen utan att någon del av programmet installerats.

8 Nyinstallation av ekonomisystemet 7 Databasmotorn Vill du läsa mer information om databasmotorn klickar du på knappen Mer info. Har du inte tidigare någon databasmotor installerad markerar du Ja installera databasmotorn och klickar på Nästa.

9 8 Nyinstallation av ekonomisystemet Du måste här ange ett lösenord för sa och som kontroll bekräfta lösenordet. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen. Du kommer nu till ett fönster där de uppgifter du registrerat visas och där du kan välja att göra en utskrift. Denna utskift ska du sedan spara.

10 Nyinstallation av ekonomisystemet 9 Om du redan har en SQL-server Har du sedan tidigare en installation av SQL och väljer Ja installera databasmotorn kommer installationsprogrammet att skapa en ny instans. Ny instans betyder att det skapas en helt ny fristående SQL-server på din dator. Detta kan vara nödvändigt att göra om du har ett annat program som kräver andra inställningar än Hogias. Hogia kräver collation (språkhantering) FI/SW. Registrera in Användarnamn och Lösenord och klicka på Nästa (se föregående sida). Instansen som skapas kommer att få namnet HOGIAEKOBAS. Eftersom en ny instans skapas kan du här ange att nytt lösenord och behöver inte använda det som den tidigare databasmotorn hade. Även detta måste du komma ihåg då det måste anges då du startar programmet. Du får också möjlighet att skriva ut dessa uppgifter. Om du klickar för Nej installera inte databasmotorn kommer den befintliga databasmotorn att användas för ekonomisystemet. Du kommer att få upp nedanstående varning.

11 10 Nyinstallation av ekonomisystemet Administratörsprogrammet När du gjort inställningarna för Databasmotorn och klickar på Nästa kommer du till fönstret nedan: Ska Administratörsprogrammet installeras på den här datorn (server eller hos den person som ska fungera som administratör) klickar du i Ja, installera administratörsprogrammet. Väljer du att inte installera kommer du när du går vidare med Nästa att få upp en informationsruta enligt bilden till höger.

12 Nyinstallation av ekonomisystemet 11 Ekonomisystemet När du gjort ditt val går du vidare med Nästa och kommer till frågan om du vill installera Ekonomisystemet. Klicka i Ja, installera ekonomisystemet och klicka på Nästa.

13 12 Nyinstallation av ekonomisystemet Programmet föreslår en katalog för installationen. Normalt finns ingen anledning att ändra detta. Ska installationen läggas i en annan katalog klickar du på Bläddra och markerar den katalog där installationen ska läggas.

14 Nyinstallation av ekonomisystemet 13 Klicka på Nästa. För att starta installationen klicka på Installera. Installationen startar och du får under tiden möjlighet att läsa om de nyheter och förändringar som är inlagda i programmet sedan föregående version. När installationen är klar kommer du till fönstret på nästa sida.

15 14 Nyinstallation av ekonomisystemet Du kan nu välja att avsluta installationen eller också att installera Tillläggsprodukter genom att markera radioknappen för detta. För installation av Order-Lager-Inköp se separat installationsanvisning.

16 Nyinstallation av ekonomisystemet 15 Tilläggsprodukter Här markerar du vilken av tilläggsprodukterna du vill installera och klickar sedan på Installera. När installationen är klar kommer du tillbaka till fönstret ovan och kan välja att installera fler tilläggsprodukter. Klientuppdatering på servern (automatisk uppdatering) Det finns en möjlighet att se till att alla klienter som kör mot en server hålls uppdaterade med senaste versionen av ekonomiprogrammet. Det gör du genom att installera tillägget Klientuppdatering från servern på din server. Om ni använder er av den här funktionen så måste detta tilläggsprogram installeras varje gång en ny version installeras.

17 16 Nyinstallation av ekonomisystemet Då installationen är klar går du in i utforskaren och delar ut den mapp där du installerat tillägget så att klienterna kommer åt att läsa från den. Gå därefter in i Hogia Admin under Arkiv - Uppgradera - Klientuppdatering och ställ in nätverkssökvägen till den utdelade mapp där du lagt klientuppdateringen.

18 Nyinstallation av ekonomisystemet 17 Nu är alla inställningar gjorda. Då installationen på servern uppdateras till ny version kommer de som startar ekonomiprogrammen på klienterna (användarna) att få en fråga om de vill uppdatera och de måste svara Ja för att kunna starta ekonomiprogrammet. Då de svarat Ja uppdateras ekonomisystemet på deras datorer till samma version som finns på servern och de kan fortsätta att arbeta i ekonomisystemet. Om ni använder er av den här funktionen så måste detta tilläggsprogram installeras varje gång en ny version installeras. OBS! Hogia Admin (administratörsverktyget) måste finnas installerat på någon dator i nätverket för att du ska få möjlighet att installera tillläggsprodukten "Klientinstallation från server". Det krävs att mappen där tillläggsprodukten ligger är utdelad och att sökvägen du anger är en nätverkssökväg (inte en lokal sökväg på datorn). Acrobat Reader För att kunna läsa de manualer som finns med på skivan behöver du Acrobat Reader. Har du inte Acrobat Reader installerat på din dator kan du välja att göra installationen härifrån. När du är klar med alla önskade installationer klickar du på Avsluta.

19 18 Nyinstallation av ekonomisystemet Fleranvändarinstallation Fleranvändarversion innebär att ni har databasen (och eventuellt administratörsverktyget eller ekonomisystemet) på en server. Ni kan sedan ha administratörsverktyget och ekonomisystemet installerat på flera olika datorer. Flera personer kan alltså vara inne i programmet på samma gång. Fleranvändarversionen av programmet bör installeras av en nätverkskunnig person. På en dator, servern, behöver du en databasmotor (t ex SQL Server 2005 Express, SQL Server). Har du redan en databasmotor kan du installera Administratörsverktyget på den datorn eller på en annan dator för att administrera våra databaser. Kopplingen till databasmotorn görs vid inloggningen. Du kan ha flera Administratörsverktyg kopplade till samma databasmotor och flera Ekonomiprogram kopplade till samma databasmotor. En normal installation i ett nätverk innebär att du installerar SQL och eventuellt Administratörsverktyget på servern och på klientmaskinerna installerar du Ekonomiprogrammet/Affärssystemet. Ofta står servern i ett låst kylrum där man inte har tillgång till telefon vilket gör att det kan vara skönt att installera Administratörsverktyget även på en annan dator. OBS! Se bifogade Systemkrav för krav på SQL, brandväggar och portar!

20 Installera på nytt 19 Installera på nytt Sätter du in CD-skivan igen kommer följande fönster att visas: Här kan du välja om du vill Installera igen (gör en komplett installation), Komplettera installationen (ger dig möjlighet att välja vilka delar du vill installera på nytt) eller installera Tilläggsprodukter.

21 20 Uppgradering Uppgradering OBS! Se till att ta en back-up av dina databaser innan du göra en uppgradering! När du ska göra uppgradering av ditt ekononomisystem/affärssystem och någon användare är inne i systemet kommer du att få upp fönstret här nedan: Här kan du se vilka användare som är inne och kan be dem att gå ur programmet innan uppgraderingen görs.

22 Uppgradering 21 Har du en befintlig installation av ekonomiprogrammet kommer fönstret att se ut så här: Du kan markera Uppgradera tidigare installerat som uppdaterar ditt befintliga program eller Välj på nytt som gör en nyinstallation av programmet. När du klickar på Nästa startar installationen och när den är klar får du välja om du vill Avsluta eller installera Tillläggsprogram. OBS! Har du valt att använda funktionen Klientuppdatering från servern så måste du installera detta tilläggsprogram varje gång en ny version installeras.

23 22 Uppgradera databasstruktur Uppgradera databasstruktur I denna version är databasstrukturen omgjord så att varje företag består av en databas. I Hogia Admin finns en rutin för att uppgradera dina gamla databaser. Denna rutin startas automatiskt när du startar administratörsmodulen. Titta gärna på den bifogade CD-skivan som innehåller en guide över databaskonverteringen. OBS! Innan du gör uppgraderingen - Ta en backup av dina företag! Uppgradering av databasstruktur ska endast göras en gång! Till version gjorde vi en så kallad "databasomskrivning". Vilket innebar att versionen ni hade innan hade en databas för varje räkenskapsår ni hade upplagt. Databasomskrivningen konverterar dessa databaser till en enda databas och det är så det i framtiden kommer att vara. Vi vill göra er uppmärksamma på att ni endast ska uppgradera er databasstruktur en gång om det inte finns någon särskild anledning att göra det ytterligare en gång. Skulle ni göra uppgraderingen ytterligare en gång innebär det att ni läser över det ni registrerat sedan förra gången ni gjorde uppgraderingen. Vi kommer framöver att prata om gamla och nya databaser. De gamla databaserna är de databaser som passar version av Hogia Ekonomi och tidigare versioner, exempelvis , , osv. De nya databaserna passar enbart senare versioner, t ex , osv. Observera att de nya databaserna skapas på den plats där SQLs masterdatabas ligger.

24 Uppgradera databasstruktur 23 Om programmet bara hittar gamla databaser på servern får du följande dialog: Svarar du Ja startar uppgraderingen av de generella databaserna. Dessa måste uppgraderas och det är det första uppgraderingsverktyget kommer att genomföra. I nästa steg kommer uppgraderingsverktyget att automatiskt uppgradera dina företag (om du har färre än 5 företag och dessa har rätt skriptversion). Har du fler än 5 företag kommer du in i uppgraderingsrutinen där du får uppgradera företagen i den takt du anser lämpligt. Svarar du Nej lämnar du Admin-verktyget. Om programmet hittar både gamla och nya databaser kommer fönstret att se lite annorlunda ut. Svarar du Ja kommer du in i uppgraderingsverktyget där du kan fortsätta att uppgradera dina företag om du inte gjorde det redan vid första tillfället. Observera att du kan bocka för att du inte vill visa denna dialog igen.

25 24 Uppgradera databasstruktur Kom ihåg att så länge som gamla databaser finns på servern kommer ovanstående dialog att visas och uppgraderingsverktyget kommer även att vara tillgängligt ifrån Admin-verktyget (Arkiv - Uppgradera - Databasstruktur). Observera att de ursprungliga databaserna ligger kvar och kan nås med äldre versioner av programmet. Om ni har fler än en dator uppkopplad mot databasen är det därför möjligt att genomföra en provuppgradering från den ena datorn och ha kvar tidigare version av programmet på en annan dator. Svarar du Nej får du följande meddelande: Om databasservern enbart innehåller databaser som redan är uppgraderade får du reda på detta. Viktigt! Denna version befattar sig enbart med nya databaser. Du kan starta uppgradering från Adminprogrammet. Det gör du från Arkiv - Uppgradera - Databasstruktur.

26 Uppgradera databasstruktur 25 Du kan få reda på mer om respektive företag om du markerar detta och klickar på knappen Information. I de olika flikarna hittar du information om de olika databaser som finns för varje företag. Programmet kontrollerar att databaserna är uppgraderade till rätt skriptversion. Om så inte är fallet informerar programmet om detta.

27 26 Uppgradera databasstruktur Bakom flikarna kan du kontrollera vilken version som varje databas har. Om versionen på källdatabaserna är för låg (det står då felaktig version) måste dessa uppdateras till rätt skript. Markera företaget i listan och klicka på knappen Uppdatera.

28 Uppgradera databasstruktur 27 Företagets databas kommer nu att uppdateras till rätt skriptversion och du får upp fönstret nedan som visar vad som händer: Du får upp ett fönster som visar hur uppgraderingen framskrider: När uppgraderingen är genomförd kan du titta i loggfilen vad som har hänt. Klicka på Visa loggfiler och välj den loggfil som är aktuell. I bilderna och texten ovan används termer som källdatabas och måldatabas. Källdatabasen/erna är de gamla databaserna. HogiaArt_Red10001, HogiaArt_Red20001, HogiaArt_Rest_0001. Måldatabasen är den nya ihopslagna databasen där samtliga räkenskapsår finns.

29 28 Uppgradera databasstruktur Det kan även förekomma att källdatabaserna som programmet ska uppgradera från innehåller felaktigheter. Då avbryts uppgraderingen och du får möjlighet att kontrollera och eventuellt justera eller komplettera. Ta bort gammal databas När uppgraderingen är klar måste du kontrollera att det går att komma in i den uppgraderade databasen. Detta gör du med den nya versionen av Ekonomiprogrammet. När du har sett att detta fungerar bra kan du från uppgraderingsprogrammet du ta bort de gamla databaserna för det företag som har uppgraderats till den nya databasen. Då försvinner den gamla databasen, men den nyskapade blir kvar. Observera att så länge du har kvar de gamla databaserna kommer du att komma in i uppgraderingsverktyget varje gång du startar Hogia Admin. För att arbeta vidare i Hogia Admin stänger du bara ner uppgraderingsverktyget.

30 Uppgradera databasstruktur 29 Koppla ihop fristående Hogia Anläggning med Ekonomisystemet I uppgraderingsprogrammet finns en funktion som gör att du kan koppla ihop en databas för anläggningsredovisning som körts fristående från ekonomisystemet. Denna kan knytas till företagets ekonomidatabas och därefter uppgraderas till senaste versionen av integrerad programvara för Ekonomi/anläggningsredovisning. Backup Om ni inte använder er av Backuprutinerna i Hogia Admin utan har externa backuprutiner är det viktigt att ni ser över dessa efter uppgradering till den nya versionen. Alla företagsinformation lagras efter uppgraderingen i databaser med namnet HogiaEconomy_???? där frågetecknen motsvarar idnumret på företaget.

31 30 Arbetsgång för Administratören Arbetsgång för Administratören Hur du ska arbeta med administratörsprogrammet beskrivs i Starthandboken och hjälptexten (tangent F1) i programmet. Nedanstående punkter är en kortfattad starthjälp. 1. Starta Administratörsprogrammet. Ange ett användarnamn och lösenord. Den användare du anger första gången du loggar in kommer att läggas upp med administratörsbehörighet i Administratörsprogrammet. Klicka på knappen Avancerat. Ange den server som databaserna (företag m m) ska läggas på, ange systemadministratören och dennes lösenord och klicka på OK. Nu kommer nödvändiga databaser att skapas. Det kan ta en stund. Du kommer också att få en fråga om övningsföretaget ska skapas. När allt är klart kommer du in i programmet.

32 Arbetsgång för Administratören Lägg därefter in er licensnyckel exakt så som den är registrerad, med kundnummer, kundnamn, moduler och bransch (om det är förbockat) samt Demoeller Giltighetsdatum. OBS! Rutan för Extended version finns fr o m version Börja med att lägga upp profiler om ni ska använda sådana. 4. Lägg därefter upp användare. Observera att minst en användare måste vara markerad med "Övergripande rätttigheter" för att kunna lägga till användare, tilldela behörigheter, skapa företag och skapa räkenskapsår. Dessa Övergripande rätttigheter gäller alltså enbart administratörsprogrammet. För information om hur du lägger upp användare med övergripande rättigheter i ekonomisystem se avsnittet om Admin i Starthandboken. 5. Lägg upp företag.

33 32 Starta ekonomisystemet Starta ekonomisystemet Klicka på ikonen på skrivbordet och du kommer till inloggningen. Första gången du startar programmet måste du skriva in namnet på servern du ska arbeta mot (namnet på den dator där företagen är upplagda). Namnet kommer att ligga kvar när du startar programmet nästa gång. Ska du arbeta lokalt på din egen dator är det alltså namnet på denna du ska ange. Har du installerat SQL Server 2005 Express på en instans måste du lägga till instansnamnet. Dessa uppgifter finns på det dokument du skrev ut i samband med installationen av SQL Server 2005 Express. Under Företagsbyte väljer du vilket företag och räkenskapsår du ska arbeta med. Det är endast de företag du har behörighet till som visas. Företaget du arbetade med senast kommer att visas som förslag. Vill du arbeta med detta kan du klicka OK direkt efter du skrivit in

34 Starta ekonomisystemet 33 ditt lösenord. Byta Lösenord Vill du byta lösenord går du till menyn Verktyg och väljer Byt lösenord efter att du har skrivit in ditt nuvarande lösenord. I bilden du får upp skriver du in det nya lösenordet och bekräfta det genom att skriva in det ytterligare en gång på raden nedanför.

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

HOGIA skatteanalys. Installationsguiden startar med en välkomstdialog för produkten. Klicka på Nästa.

HOGIA skatteanalys. Installationsguiden startar med en välkomstdialog för produkten. Klicka på Nästa. installationsanvisning HOGIA skatteanalys Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Mina produkter Hogia Skatt. Här laddar du ner och installerar direkt eller sparar först

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Hogia Transaktionsanalys Proffs

Hogia Transaktionsanalys Proffs installationsanvisning Hogia Transaktionsanalys Proffs Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Hogia Transaktionsanalys Proffs Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

I detta dokument finns beskrivet hur en nyinstallation av Tidbok skall göras.

I detta dokument finns beskrivet hur en nyinstallation av Tidbok skall göras. Installationsguide Inledning I detta dokument finns beskrivet hur en nyinstallation av Tidbok skall göras. 1. Förberedelser Börja med att ta redan på svaren på nedan frågor. Denna information kan komma

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Frågor och svar om TNC-term

Frågor och svar om TNC-term Frågor och svar om TNC-term Allmänt: Onlineversion av TNC-term dröjer Installation: Det går inte att lagra databasen på hårddisk eller exportera posterna till annat söksystem Installation: Singelinstallation

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Manual 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 5 Möjligheter och begränsningar... 5 Installation... 6 Introduktion... 9 Kom igång... 10 Server & Klient... 12 Användare...

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd 1. Logga in i lokalnätbutiken med ditt användarnamn. Om du inte har något användarnamn kan du skapa ett genom att registrera dig som användare. a. Användarnamnet

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.6.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD 7.6.0 Svensk version 6 Steg

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer