Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem"

Transkript

1 Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem

2 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller på DVD. På följande sidor får du installationsanvisningar för programmet. OBS! Programmet är utvecklat för de operativsystem som specificeras i systemkraven för programmet. I denna installationsanvisning benämner vi alla typer av SQL installationer som SQL eller Databasmotor. I systemkraven kan ni läsa om vilka SQL-versioner programmet kan köras på. Installerar du på annat operativsystem kan Hogia inte garantera att ekonomisystemet kommer att fungera eller att andra program på datorn kommer att fungera efter installation.

3 2 Val av installation Systemkrav för både klient och server måste vara uppfyllda innan installationen påbörjas. Du kan välja mellan olika typer av installationer när du installerar ekonomisystemet. Innan du sätter igång så bör du läsa igenom de olika installationsalternativen. Behörigheter på din dator För att använda programmet måste du ha: 1. Läs- och körbehörighet till den mapp programmet installeras i och System32-mappen 2. I registret: Fullständig behörighet till HKEY_CURRENT_USER\Software\Hogia 3. Skrivrättigheter till x:\documents and Settings\Användare\Local Settings\Application Data\Reports Hogia Ekonomisystem/Affärssystem i Citrix miljö Ett tips om programmet fungerar lokalt men inte via Citrix, är att du lägger upp ett nytt användarkonto på Citrixservern. Fungerar den nya användaren beror problemet på behörigheterna i Citrixserver. Programmappen ligger i C:\Program\Hogia\Ekonomisystem Kan du starta Hogia Ekonomisystem/Affärssystem lokalt på servern och det då fungerar, är det en fråga gällande miljön och inte programmet.

4 3 Installationens olika delar Administratörsprogram Administratörsprogrammet Hogia Admin hjälper administratören på ert företag att bland annat skapa nya företag och räkenskapsår, lägga upp användare och deras behörigheter. Det är också i Admin som du väljer att ta backuper och uppgradera databaserna i samband med att en senare version av programmet har installerats. - Administratörsprogrammet ska installeras hos den/eller de användare som ska fungera som administratör/er. - Vid installation av enanvändararbetsplats ska Administratörsprogrammet installeras på den egna datorn. Detta görs när du väljer Enanvändarinstallation som val i installationen. Ekonomisystemet - Ekonomisystemet ska installeras på klientdatorerna / den egna datorn där det dagliga ekonomiarbetet ska göras. Observera att varken administratörsprogrammet eller ekonomisystemet måste ligga på servern, men att SQL Server 2005 Express inte går att installera på en maskin utan att även administratörsprogrammet eller ekonomisystemet installeras där. Databasmotor SQL Server 2005 Express - Databasmotorn SQL Server 2005 Express ska vid nätverksinstallation installeras på servern om passande SQL inte finns installerat sedan tidigare, eller om Hogias programinställningar skiljer sig från dem som finns i den tidigare installationen. Har du sedan tidigare en passande databasmotor på datorn som andra program använder eller kommer att använda rekommenderar vi att du installerar en ny databasinstans. Instansen som skapas kommer att få namnet HogiaEconomy. - Vid installation av enanvändarinstallation ska databasmotorn SQL Server 2005 Express installeras på den egna datorn om passande SQL inte finns installerat tidigare eller du har ett annat program som kräver andra inställningar än Hogias. Hogia kräver collation (språkhantering) FI/SW, Case insensitive.

5 4 Installation Installation Installerar du från en DVD startar installationsprogrammet automatiskt när du sätter in en DVD i DVD-facket. Sker inte detta kan du klicka på Den här datorn på skrivbordet. Välj att Öppna eller Utforska DVDenheten och dubbelklicka sedan på filen Hogia EconomySetup.exe Installerar du via Internet loggar du in på Hogias kundtorg Gå till nedladdningar och klicka på installationsfilen. Du kan köra installationen direkt eller spara filen på din hårddisk och starta installationen när du sparat ner filen. Om du inte har passande.net Framework installerat på din dator kommer detta först att installeras. Klicka på Nästa för att starta installationen. Detta kan ta en stund.

6 Installation 5 När denna installation är klar kommer installationsprogrammet för ekonomisystemet att starta och du kommer till Fönstret: Välkommen till installation av Hogia Ekonomisystem. Här finns möjlighet att skriva ut installationsdokumentet.

7 6 Installation Klicka på Nästa och du kommer till fönstret nedan: Ange de kunduppgifter du fått från Hogia. Både Företagsnamn och Licensnummer måste anges. OBS! Licensnummer är ett sexsiffrigt nummer som inte detsamma som ditt kundnummer. Innan du trycker på Nästa bör du kontrollera att datorn är ansluten till internet. Information hämtas från Hogia om vilka anpassningar av ekonomisystemet som ska göras. Om anslutningen mot Hogia misslyckas (t ex på grund av att internetuppkoppling saknades) får du ett meddelande om att ingen kontakt med Hogia kunde skapas, och du kan då välja mellan att försöka igen eller att välja branschanpassning i en lista som visas.

8 Installation 7 Är du inte är kund ännu och vill prova på programmet väljer du Installera demolicens och trycker på Nästa. Du kommer nu till fönstret Licens- och systemavtal som du först måste acceptera för att komma vidare. Vill du skriva ut Licens- och systemavtalet trycker du på Skriv ut Avtalet visas då som ett dokument som du har möjlighet att skriva ut.

9 8 Installation Installationstyper När du tryckt Nästa kommer du till fönstret där du väljer installationstyp. Enanvändarinstallation Installerar alla programfunktioner som behövs för att ekonomisystemet ska köras på en dator, inklusive de delar som måste finnas på minst en dator i nätverket. Enanvändarinstallation innebär att Ekonomiprogrammet, Administratörsprogrammet och databasmotorn SQL Server 2005 Express installeras på den dator där du gör installationen. I Ekonomiprogrammet sker det dagliga arbetet. Administratörsprogrammet används för att lägga upp företag, användare, nytt räkenskapsår och ta backuper. Databasmotorn är databasen där all information som verifikationer och fakturor m m sparas. Genom att klicka på Nästa kommer du till installationen av databasmotorn. Har du sedan tidigare en passande databasmotor har du möjlighet att fortsätta använda den.

10 Installation 9 Klientinstallation Endast de programfunktioner som krävs för att ekonomisystemet ska fungera i nätverksmiljö kommer att installeras. Admin eller databasmotor installeras inte utan måste installeras separat. Klientinstallation innebär att endast Ekonomiprogrammet installeras. Detta val är lämpligt att välja när du redan installerat databasmotorn och Administrationsprogrammet på någon dator i nätverket och endast behöver installera Ekonomisystemet hos klienterna. Anpassad installation Anpassad installation rekommenderas för avancerade användare. Här har du full kontroll över vilka programfunktioner som ska installeras. Ska du installera i ett nätverk rekommenderar vi anpassad installation. En normal installation i ett nätverk innebär att du installerar databasmotorn och Administratörsprogrammet på servern samt Ekonomisystemet på klientmaskinerna. Programmet föreslår en mapp för installationen. Normalt finns ingen anledning att ändra detta. Ska installationen läggas i en annan mapp klickar du på Sök och markerar den mapp där installationen ska läggas. Observera att vissa filer alltid måste installeras på den partition av hårddisken där Windows-mappen befinner sig (vanligen C:). Informationen om nödvändigt utrymme är det sammanlagda utrymmeskravet för installationen (databasmotot, Installationsfiler och loggfiler är inte medräknade). Tryck på knappen Detaljer för mer information. Om du inte vill att det skapas genvägar på skrivbordet, tar du bort bocken vid Skapa genvägar till ekonomisystemet på skrivbordet.

11 10 Installation Har du tidigare hämtat installationsfiler från Hogia över internet kan du få ett meddelande som säger Installationsprogrammet har tidigare hämtat installationsfiler från Hogia. Vill du behålla dessa? Svarar du Ja kommer programmet installera från de filer som redan finns på datorn. Svarar du Nej, kommer de att raderas och de senaste versionerna kommer vid behov att hämtas från Hogia.

12 Installation 11 SQL Databasmotor Microsoft SQL Server 2005 Express är en databasmotor som behöver vara installerad på minst en dator i nätverket. Hogia har valt att använda sig av en SQL server för att spara alla information, dvs alla verifikat, fakturor och transaktioner. Kopplingen till Administratörsverktyget och Ekonomisystemet sker sedan i samband med uppstart av programmen. Tips! Har du installerat databasmotorn, admin- och ekonomiprogrammet på din egen dator är det beteckningen på denna dator du ska ange som Servernamn vid inloggning (ex Datornamn\HogiaEconomy). Har du inte tidigare någon passande databasmotor installerad väljer du Installera databasmotor och klickar på Nästa.

13 12 Installation Du måste här ange ett lösenord för databasanvändaren sa och som kontroll bekräfta lösenordet. Detta lösenord kommer att behövas vid start av Hogias programvara. Genom att ta bort bocken vid Dölj lösenordet när du skriver ser du vilket lösenord du skriver in. Lösenordet måste bestå av minst 7 tecken och innehålla både siffror (0-9), gemener och versaler (A-Z). Beroende på vilka policies som är uppsatt i din datormiljö kan kraven på lösenorder vara starkare (fler tecken, något av tecknen! # %&/()=?* och så vidare). I detta fall returneras ett meddelande om detta.

14 Installation 13 Klicka på Nästa för att fortsätta. Du kommer nu till ett fönster där de uppgifter du registrerat visas och du kan välja att göra en utskrift. Denna utskrift ska du sedan spara på en säker plats. OBS! Även om du valt att dölja lösenordet på bildskärmen kommer lösenordet skrivas ut i klartext när du skriver ut på skrivaren. Har du sedan tidigare en passande databasmotor på datorn som andra program använder eller kommer att använda rekommenderar vi att du installerar en ny databasinstans. Ny databasinstans betyder att det skapas en helt ny fristående SQL-server på din dator. Instansen som skapas kommer att få namnet HogiaEconomy. Eftersom en ny databasinstans skapas anger du ett nytt lösenord och behöver inte använda det som den tidigare databasmotorn hade. Väljer du att använda befintlig databasmotor visas aldrig fönstren för lösenord. Du måste då veta lösenordet på den befintliga databasmotorn som du anger när du startar Administratörs och Ekonomiprogrammet.

15 14 Installation Anpassad installation Väljer du Anpassad Installation kommer du till dialogrutan där du själv väljer vilka komponenter som ska installeras. Rekommenderas för avancerade användare. Ekonomiklienten ska installeras på den/de klienter där det dagliga arbetet ska göras. Obs! Om du kör i ett nätverk behöver du inte lägga Ekonomiprogrammet på servern. Administratörsprogrammet bör installeras hos den/de personer som ska lägga upp företag, räkenskapsår, dela ut behörigheter och ta backup. Koppling till Hogia Messenger Service. Hogia Messenger Service (HMS) är en fristående programvara som kan hantera kommunikationen mellan ekonomisystemet och andra programvaror. Exempelvis kan den användas för att synkronisera kundregistret. För att HMS ska kunna kommunicera med ekonomisystemet behöver kopplingen vara installerad på minst en dator i nätverket. Microsoft SQL Server Management Studio är ett verktyg för att underhålla databaser skapade av Hogias ekonomiprogram eller andra program. Nätverksinstallation förenklar installation av ekonomisystemet på flera datorer i ett nätverk. Du anger sökvägen till en utdelad mapp i nätverket där installationsfiler ska läggas. Du måste välja minst en av komponenterna Ekonomiklienten och/eller Administratörsprogrammet tillsammans med nätverksinstallationen. Det är de komponenter du väljer som också läggs i den utdelade mappen för nätverksinstallationen. Installerar du från en DVD-skiva kopieras alltid alla installationsfiler från skivan till den utdelade mappen för nätverksinstallation.

16 Installation 15 OBS! En komponent markerad med denna symbol kommer att installeras på datorn. Om komponenten redan är installerad kommer ingen förändring att ske. En komponent markerad med denna symbol kommer inte att installeras på datorn. OBS! Om komponenten redan är installerad kommer den att avinstalleras. Om du vill minska den mängd som installeras på enhet C: kan du klicka på knappen Detaljer vid fältet Diskutrymme och du får information om vilka komponenter som kommer att installeras på C:. Du kan avbryta installationen och installera tredjepartskomponenterna manuellt på en annan hårddisk och sedan starta denna installation på nytt.

17 16 Installation Genom att bocka i rutan vid Utökad loggning kommer fler loggfiler skapas vid installationen som förenklar felsökning om något går fel under installationen. Detta medför att installationen tar längre tid. När du klickar på Nästa kommer du till fönstret där du väljer att installera databasmotorn. Se tidigare avsnitt. När installationsguiden samlat all nödvändig information och är redo att uppdatera din dator visas fönstret nedan: Vill du göra ett uppehåll efter nedladdning av filer till din dator för att starta installationen av programmet senare sätter du en bock i rutan: Om du gör ett uppehåll efter nedladdning kommer en genväg till installationsprogrammet skapas på skrivbordet. Du väljer Nästa för att starta installationen. Vill du avbryta väljer du Avbryt. För att ändra något i installationen väljer du Föregående.

18 Installation 17 När installationen är klar visas nedanstående fönster. Om någon komponent/komponenter inte installerats korrekt visas det i bilden. Vi rekommenderar då att du försöker installera komponenten på nytt. Om någon komponent som är väsentlig för ekonomisystemets funktion inte kunde installeras korrekt visas det i bilden. Du behöver då korrigera orsakerna till detta och köra installationsprogrammet igen. Vid mindre allvarliga problem (exempelvis att en tillfällig fil inte gick att ta bort) visas dessa som varningar. Varningarna kan skrivas ut med knappen Skriv ut... som då syns. Klicka på Avsluta för att avsluta installationen.

19 18 Arbetsgång för Administratören Arbetsgång för Administratören Hur du ska arbeta med administratörsprogrammet beskrivs i Starthandboken och hjälptexten (tangenten F1) i programmet. Nedanstående punkter är en kortfattad starthjälp. 1. Starta Administratörsprogrammet. Ange ett användarnamn och lösenord. Den användare du anger första gången du loggar in kommer att läggas upp med administratörsbehörighet i Administratörsprogrammet. Detta görs i den övre delen av fönstret. 2. Klicka på knappen Avancerat. Ange den server som databaserna (företag m m) ska läggas på. Ange systemadministratören (sa) och dennes lösenord och klicka på OK. Dessa uppgifter finns på det dokument du skrev ut i samband med installationen av SQL Server 2005 Express.

20 Arbetsgång för Administratören 19 Licensnyckelregistrering När du logga in i Adminprogrammet första gången kommer du till en bild som talar om att du måste registrera din licens. När du kommer till bilden nedan skriver du in ditt 6-siffriga Licensnummer och anger Företagsnamn samt E-post. Kontrollera att datorn är kopplad till Internet. Tryck på knappen Registrera.

21 20 Arbetsgång för Administratören Med Internetanslutning För snabb och enkel registrering av licensnyckeln rekommenderar vi att du har Internetanslutning till datorn under tiden nyckeln registreras. I Administratörsprogrammet ser du information om licensnyckeln. Du kan inte ändra nyckeln, men genom att trycka på Förnya uppdateras nyckeln med moduler och giltighetstid. OBS! Kontrollera att du har Internetuppkoppling innan du trycker på Förnya. Om du saknar Internetanslutning Nedanstående bild visas om du inte har Internetuppkoppling.

22 Arbetsgång för Administratören 21 Klicka på OK och du kommer till bilden nedan. Har du ingen Internetuppkoppling klickar du på knappen E-post. Det e-postmeddelande som skapas kan du skriva ut och skicka till: Hogia Leveransavdelningen Stenungsund Du kan även välja att spara e-postmeddelandet till fil. Denna fil kan skickas från en annan dator till: När vi mottagit e-postmeddelandet från er skickar vi tillbaka en licensfil som du läser in på datorn. För att läsa in filen klickar du på knappen Importera licens i fönstret.

23 22 Starta ekonomisystemet Starta ekonomisystemet Klicka på ikonen på skrivbordet och du kommer till inloggningen. Första gången du startar programmet måste du skriva in namnet på servern du ska arbeta mot (namnet på datorn där företagen är upplagda). Namnet kommer att ligga kvar när du startar programmet nästa gång. Ska du arbeta lokalt på din egen dator är det alltså namnet på denna du ska ange. Dessa uppgifter finns på det dokument du skrev ut i samband med installationen av SQL Server 2005 Express. Under Företagsbyte väljer du vilket företag och räkenskapsår du ska arbeta med. Det är endast de företag du har behörighet till som visas. Företaget du arbetade med senast kommer att visas som förslag. Vill du arbeta med detta kan du klicka OK direkt efter du skrivit in ditt lösenord. Byta Lösenord Vill du byta lösenord går du till menyn Verktyg och väljer Byt lösenord efter att du skrivit in ditt nuvarande lösenord. I bilden du får upp skriver du in det nya lösenordet och bekräftar det genom att skriva in det ytterligare en gång på raden nedanför.

24 Uppgradering 23 Uppgradering Obs! Se till att ta en backup av dina databaser innan du gör en uppgradering! När du ska göra en uppgradering av ditt ekonomisystem/affärssystem och någon användare är inne i systemet får du upp ett fönster där du kan se vilka användare som är inne och kan be dem gå ur programmet innan uppgradering görs. Har du en befintlig installation av ekonomisystemet kommer fönstret nedan att se ut så här: Du kan markera Uppgradera ekonomisystemet med samma inställningar som nuvarande installation som uppdaterar ditt befintliga program eller välja Anpassa och uppgradera ekonomisystemet där du där du kan välja vilka komponenter du vill uppgradera.

25 24 Uppgradering Ange de kunduppgifter du fått från Hogia. Både Företagsnamn och Licensnummer måste anges. OBS! Licensnummer är ett sexsiffrigt nummer som inte detsamma som ditt kundnummer. Innan du trycker på Nästa bör du kontrollera att datorn är ansluten till internet. Information hämtas från Hogia om vilka anpassningar av ekonomisystemet som ska göras. Du kommer nu till fönstret Licens- och systemavtal som du först måste acceptera för att komma vidare. Vill du skriva ut Licens- och systemavtalet trycker du på Skriv ut

26 Avinstallera 25 Avinstallera Om du väljer att avinstallera Ekonomisystemet i kontrollpanelen kommer du till bilden nedan: Väljer du Lägg till eller Ta bort komponenter kommer du till en dialogruta där du väljer komponenter som du vill ta bort. Väljer du Reparera / Ominstallera återinstallerar alla Hogia Ekonomisystems produkters filer och inställningar och kan skriva över egna anpassningar. Väljer du Avinstallera Hogias Ekonomisystem tas Ekonomisystemet och Administratörsprogrammet bort från datorn.

27 26 Supportunderlag Supportunderlag I installationen ingår verktyget vi kallar supportunderlag i menyn under Hogia. Klicka på Start - Alla program - Hogia - Supportunderlag. Verktyget kan användas då supporten behöver information om operativsystem, installerade program, installationslogg, versioner, rättigheter mm.

28 Supportunderlag 27 För att ta fram supportunderlaget klickar du på Förhandsgranska och sedan på Skapa meddelande. Om ni inte har Microsoft Outlook installerat på datorn heter knappen Spara på fil. När du har Microsoft Outlook heter knappen Skicka e-post. Om du har Outlook och klickar på Skapa meddelande öppnas ett e-postmeddelande enligt nedan: Fyll i den e-postadress dit du vill skicka supportunderlaget och fyll i de uppgifter i meddelandet som är markerade med (xxx) med ditt företags Kundnummer och vad det är du behöver hjälp med. Klicka på Skicka för att skicka detta till supporten.

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer