Installation, Novaschem 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation, Novaschem 2005"

Transkript

1 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3 Rättigheter...3 Licensuppgifter...4 Välj målplats...4 Programmapp...4 Börja kopiera filer...4 Nätverksinstallation...4 Installation till server...5 Installation av klient med ändringsrättigheter...5 Installation av klient utan ändringsrättigheter...5 Automatisk installation...5 Spela in en installation...5 Utför en automatisk installation...6 Andra metoder...6 Ändra, reparera eller ta bort installationen...6 Ändra installation...6 Reparera installation...6 Ta bort installation...6 Beskrivning av medföljande filer...7 Start av program...7 Kommandorad, beskrivning av växlar m.m....7 Att arbeta med filer...8 Kända problem...8 Nova Software AB 1 (9)

2 Installation Hämta Novaschem Information om hur du erhåller den senaste versionen av Novaschem finns på Att tänka på vid installation Installation av Novaschem bör utföras av en datortekniker. Beakta följande punkter innan installationen startas: 1. Licensuppgifter måste registreras på datorer där användarna skall kunna ändra i schemat. 2. Den som installerar programvaran måste ha rätt att skriva i Start-menyn och registret 3. Aktiveringsnyckel är unik för varje dator och hämtas automatiskt på Nova Softwares licensserver. Aktivering Novaschem 2005 behöver aktiveras på de datorer där man vill köra programmet med fulla rättigheter. I samband med installationen och vid uppstart av programvaran kontrolleras att en giltig aktivering är gjord. Saknas aktivering försöker Novaschem automatiskt att kontakta licensservern för att erhålla en aktiveringskod. Om kontakt med Internet saknas på datorn där Novaschem installerats ges möjlighet att välja mellan att Aktivera med annan dator eller Kör Novaschem begränsat utan aktivering. Väljer man Aktivera med annan dator skapas en temporär fil (tmp.htm) att ta med till en dator som har kontakt med Internet. Klicka på den och följ därefter instruktionerna. Om programvaran inte är aktiverad får man information om detta vid programstart. Användaren uppmanas att aktivera programmet. Programmet kan köras utan aktivering i två veckor med begränsningen att schemautskrifter förvanskas. Starta installationsprogrammet För dator med internet-koppling: Gå in på och klicka dig fram till Kundservice, Hämta hem och Novaschem Följ instruktionerna för att ladda ned den senaste versionen av Novaschem. För att hämta hem programvara måste du logga in på hemsidan med kundnummer och lösenord. Här visas licensuppgifterna som behövs vid installationen. Filen kan kopieras till en annan dator via t.ex. nätverket. Filen kan också kopieras till en CD-skiva. Lokal installation Installationsprogrammet består av en sekvens av formulär som skall fyllas i med de val som är aktuella. Nova Software AB 2 (9)

3 Licensavtal Läs noga igenom licensavtalet. För att kunna fortsätta med installationen måste du godkänna licensavtalet. Klicka på Ja för att godkänna avtalet. Klicka på Nej om du inte godkänner avtalet, och då avbryts installationen. Installationstyp Det finns fyra olika installationstyper: 1. Lokal installation Lokal installation kopierar Novaschem till din lokala hårddisk. Genvägar till program, exempel och dokumentation infogas i startmenyn. 2. Lägg upp lokal klient Klientinstallation lägger upp genvägar till program, exempel och dokumentation. Sökvägen till en befintlig installation på servern måste anges. 3. Installera till en server Programfiler kopieras till en mapp på servern. Inga genvägar skapas. 4. Installera till server och lägg upp lokal klient Programfiler kopieras till en mapp på servern. Därefter skapas genvägar till program, exempel och dokumentation. Välj installationstyp och tryck Nästa>. Databaskomponenter Databaskomponenter visas endast i vissa konfigurationer. Installera DAO - stöd för Accessdatabas Krävs om du vill kunna spara schemat som en Accessdatabas. I många fall finns redan DAO på din dator och då behöver du inte installera det igen. Installera MDAC - stöd för ADO Markeras endast när vissa tilläggsmoduler kräver detta. Markera önskade installationsalternativ och tryck Nästa>. Rättigheter Registrera licensuppgifter Markera detta alternativ om du vill ha rättighet att ändra i schemat. Endast läsrättigheter Begränsad installation där användaren endast har rätt att visa och skriva ut schema m.m. Nova Software AB 3 (9)

4 Licensuppgifter Licensuppgifter visas endast när registrera licensuppgifter har valts. Om en befintlig installation av Novaschem 2001, 2002, 2003 eller 2005 finns på datorn används tidigare registrerade kunduppgifter. Om uppgifterna stämmer kan man hoppa över nedanstående och trycka på Nästa>. Licensnumret erhålls på i samband med nerladdning av installationsprogrammet. Licensnumret kan i vissa fall tillhandahållas av samordnaren för Novaschem i din kommun (gäller vid kommunlicenser). Ange licensnummer. Mata in Skola/kundnamn om fältet är inmatningsbart (gäller vid kommunlicenser). Kontakta Nova Software, efter det att installationen är klar, om namnet är felaktigt och inte kan ändras. Möjlighet att ange om Novaschem ska aktiveras automatiskt och använda proxy. Tryck Nästa>. Välj målplats Ange den mapp till vilken program, dokumentation och exempelfiler skall kopieras. Klicka på Nästa>. Programmapp Ange programmapp där genvägar till programmet skall läggas upp. Klicka på Nästa>. Börja kopiera filer Aktuella inställningar visas för installationen. Klicka på Nästa> för att starta kopieringen av filer. Nätverksinstallation Nätverksinstallation skall endast utföras av den som är ansvarig för nätverket eller av den delegerad person. Det är mycket viktigt att installationen görs korrekt. Om flera användare skall kunna ändra i schemafilen över nätverket bör någon person utses som ansvarar för rutiner för säkerhetskopiering och hantering av schemafilen. När installationen är gjord kan endast en person i taget ändra i schemafiler som ligger i delade mappar. När filen är upptagen kan andra användare öppna filen med endast läsrättigheter vilket innebär att man kan visa och skriva ut schema m.m. Nova Software AB 4 (9)

5 Installation till server Skapa en mapp på nätverket där Novaschems programfiler skall placeras. Alla användare skall ha läsrättigheter till denna mapp. De användare som ska arbeta med schemafilen måste ha ändringsrättigheter i mappen. Starta installationsprogrammet. Som installationstyp väljer du Installera till server. Som målplats väljer du mappen skapad enligt ovan. Installation av klient med ändringsrättigheter Starta installationsprogrammet på klientdatorn. Som installationstyp väljer du Lägg upp lokal klient. Registrera licensuppgifter eftersom användaren skall ha rätt att ändra i filen. Ange mapp på servern där programmet finns installerat. Välj programmapp för programikoner. Installation av klient utan ändringsrättigheter Starta installationsprogrammet på klientdatorn. Som installationstyp väljer du Lägg upp lokal klient. Registrera inte kunduppgifter. Ange mapp på servern där programmet finns installerat. Välj programmapp för programikoner. Det bör finnas olika mappar för aktuell schemafil (som schemaläggarna arbetar med) och den schemafil som är avsedd att läsas av skolans övriga personal. Vid jämna mellanrum kopieras aktuell schemafil till mappen avsedd för läsning. Se "Publicera" i manual eller hjälptext. Automatisk installation Det går att "spela in" en installation av Novaschem De inmatningar och val som görs under en installation kan sparas i en fil med typen.iss fil. Denna fil kan sedan användas för att utföra en automatisk installation. Spela in en installation Starta installationsprogrammet med följande kommando: N2005.exe -r -f1c:\client.iss Observera mellanslagen mellan 'N2005', '-r' och '-f1'. Det skall inte vara ett mellanslag mellan '-f1' och 'c:\client.iss'. Installationen kommer att spelas in och sparas i filen client.iss placerad under c:\. Nova Software AB 5 (9)

6 Utför en automatisk installation Installera Novaschem 2005 baserat på client.iss med följande kommando: N2005.exe -s -f1c:\client.iss Andra metoder Vid installationen enligt ovan undersöker installationsprogrammet vilka komponenter som behöver installeras eller uppgraderas för respektive maskin. Denna process jämför versionsnummer och datum på de komponenter som finns installerade i datorn med de komponenter som finns i installationspaketet för Novaschem Nova Software ger endast support på automatiska installationer gjorda enligt ovanstående beskrivning. Det finns även andra metoder än den ovan beskrivna för att spela in en installation och sedan automatiskt distribuera den till klientmaskiner. Dessa metoder kan ha problem med maskiner med varierande operativsystem, Service Packs, versioner på installerade applikationer etc. Ändra, reparera eller ta bort installationen Klicka på Start-knappen och välj Inställningar och Kontrollpanelen. Klicka på Lägg till/ta bort program. Markera Novaschem Klicka på Ta bort. Installationsprogrammet för Novaschem 2005 kommer nu att startas. Ändra installation Välj Ändra och klicka på Nästa. Markera önskade komponenter och tryck Nästa. Reparera installation Välj Reparera och klicka på Nästa. Detta val installerar Novaschem 2005 på nytt med senast använda inställningar. En omstart av datorn kan behövas. Ta bort installation Välj Ta bort och klicka på Nästa. Detta val tar bort Novaschem 2005 och alla dess installerade komponenter. Nova Software AB 6 (9)

7 Beskrivning av medföljande filer Vid installation skapas automatiskt två mappar som innehåller följande filer. Exempel Filnamn Exempel1 Exempel2 Exempel3 Exempel4 Innehåll 6-parallellig skola årskurs 7-9 med 500 elever inmatade (fasta positioner) Litet schemaexempel. Skapas i kapitlet 'Exempel 2' i manualen. Lite större schemaexempel. Skapas i kapitlet 'Exempel 3' i manualen. 6-parallellig skola årskurs 7-9 med 500 elever inmatade. Dokument Manual Install RelNote Manualen för Novaschem Instruktion för att installera Novaschem Senaste nytt om Novaschem Start av program Novaschem 2005 kan startas på två olika sätt: Dubbelklicka på den schemafil du vill öppna. Novaschem 2005 kommer då att starta och den aktuella filen läses in. Klicka på Start och välj Program, Nova Software, Schema följt av Novaschem. Schemaprogrammet kommer då att startas och den senast använda schemafilen läses in. Kommandorad, beskrivning av växlar m.m. Kommandorad, beskrivning av växlar m.m. Exempel: Följande kommandorad startar Novaschem och loggar in användare An med lösenordet xyz: novwin /USER An /PWD xyz Filename Öppna filen "Filename" automatiskt vid start av program. Nova Software AB 7 (9)

8 Växel /CL /RO /NOP /USER /PWD Password /HELPPATH Helpfile /WORKSPACE /CONVERT OldFile NewFile /DBEMPTY EmptyFile Ver Beskrivning Utför kommando angivet på kommandoraden och avsluta sedan Novaschem utan att öppna något applikationsfönster. Simulera att programmet körs i en ReadOnly miljö. Kör inte optimering vid inläsning av schemafil med äldre versionsnummer. User Loggar in med användare User. Loggar in med lösenordet Password. Ställ in en annan hjälpfil än den vanliga. Workspace Öppna arbetsytan Workspace vid inläsning av schemafil. OBS! Känslig för gemener/versaler. Läs in och konvertera filen OldFile och spara den under NewFile. Skapa en ny tom Accessdatabas med namn EmptyFile kompatibel med Access 2.0 (Ver = 20) eller Access 8.0 (Ver = 80) Att arbeta med filer Filhanteringen i Novaschem 2005 fungerar på samma sätt som många i andra vanliga program (exv. Word, Excel). Hela Novaschems databas lagras i en och samma fil som har filtypen.nsb. När en person med ändringsrätter har öppnat en viss schemafil kan ingen annan ändra i den. Vid inläsning av en schemafil skapas en låsningsfil med samma namn som schemafilen fast med ändelsen.lck. Om schemafilen ligger i en mapp där användaren endast har läsrättigheter kan inte låsningsfilen skapas och schemaprogrammets funktioner begränsas till endast läsrättigheter. Kända problem Se Vanlig frågor på under Kundservice, Support, Novaschem. Nova Software AB 8 (9)

9 Index Aktivering...2 Att arbeta med filer...8 Att tänka på vid installation...2 Automatisk installation...5 CD-skiva...2 DAO - stöd...3 Databaskomponenter...3 exempelfiler...4 Installation av klient med ändringsrättigheter...5 Installation av klient utan ändringsrättigheter...5 Installation till server...5 Installera MDAC...3 Installera till en server...3 Installera till server och lägg upp lokal klient...3 Kommandorad, beskrivning av växlar...7 Kända problem...8 Licensuppgifter...4 Lokal installation...2, 3 Lägg upp lokal klient...3 läsrättigheter...3 Nätverksinstallation...4 Registrera licensuppgifter...3 Rättigheter...3 Spela in en installation...5 Start av program...7 Ta bort installation...6 Utför en automatisk installation...6 Ändra, reparera eller ta bort installationen...6 Nova Software AB 9 (9)

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO Safety Card NEO Bruksanvisning Ver 7 2007-05-24 Adress Telefon Telefax E-mail Nya Varvet byggnad 114 031-68 10 60 031-68 10 05 info@tandberg.se 426 71 V FRÖLUNDA 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT... sid 3

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer