Nyinstallation Nätverksversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyinstallation Nätverksversion"

Transkript

1 Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad Capitex Säljstöd installationsanvisning

2 Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt Capitex Säljstöd och ska installera programmet för första gången, eller för dig som bytt server och behöver installera programmet på en ny maskin. Din version av Capitex Säljstöd är anpassad för nätverk, vilket innebär att en komplett installation bara behöver göras på den dator som ska fungera som server i nätverket. Övriga datorer ska du sedan konfigurera så att de kopierar filer från servern när de ansluter sig. Läs mer om detta på sidan 15. Det är servern som kommer att förse övriga datorer med information och det är på servern som all data kommer att lagras. Är servern avstängd kommer ingen att kunna arbeta med Capitex Säljstöd. Tänk därför igenom i förväg vilken dator som passar bäst för uppgiften. Denna dator bör vara mer kraftfull än övriga när det gäller exempelvis processor, arbetsminne och hårddisk. Samtliga datorer måste ha något av operativsystemen Windows NT, Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista. Windows 95/98/Me stöds ej. Installationen kräver också att alla uppdateringar och servicepaket från Microsoft finns installerade för respektive operativsystem. Förbered därför genom att besöka Windows Update, Observera att det inte räcker med att bara installera de s k prioriterade uppdateringar som Windows Update automatiskt brukar föreslå. För att vara säker på att slippa avbrott under installationen av Capitex Säljstöd bör du även installera Microsoft.NET Framework 2.0, som du hittar genom att välja Anpassad installation och sedan Programvara, tillvalsuppdatering. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 2(20)

3 Utöver det som finns på Windows Update behövs ett antal andra vanligt förekommande komponenter, som du antagligen redan har på datorn men som i annat fall måste installeras först. Samtliga finns med på cd:n och de flesta av dem kommer att installeras automatiskt vid behov. Var alltså beredd på att installationen av Capitex Säljstöd kan bestå av flera steg, och att du kanske måste starta om installationsprogrammet ett antal gånger innan allt är klart. Det kan också hända att du blir uppmanad att starta om datorn, vilket du i så fall bör göra. Så här installerar du Sätt dig vid den dator som ska fungera som server för Capitex Säljstöd, och se till att du är inloggad som en användare med administrativa rättigheter. Sätt i cd:n och vänta en stund, så kommer installationsprogrammet att starta automatiskt. Om autostartfunktionen skulle vara inaktiverad måste du starta installationen manuellt. Det gör du genom att öppna Den här datorn (finns oftast som en ikon på skrivbordet i Windows) och dubbelklicka på beteckningen för din cd-läsare (vanligtvis D). Du ser nu nedanstående bild på skärmen. Härifrån kan du läsa och/eller skriva ut den dokumentation som finns på cd:n, eller påbörja installationen genom att välja Installera/uppdatera Capitex Säljstöd. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 3(20)

4 1) I den första dialogrutan ska du välja mellan att nyinstallera eller uppdatera befintlig miljö. Eftersom du installerar Capitex Säljstöd för första gången väljer du Nyinstallera och klickar på OK. 2) Därefter föreslås en sökväg till den plats på hårddisken där programmet kommer att installeras. Vill du ändra destinationsmapp kan du skriva in en annan sökväg manuellt eller navigera dig fram med hjälp av knappen Bläddra. Annars klickar du bara OK för att acceptera. 3) Du får sedan bekräfta med Ja att programmet ska installeras med de alternativ du valt. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 4(20)

5 4) En systemkontroll kommer nu att genomföras, för att säkerställa att viktiga Windowskomponenter finns installerade i rätt version. Saknas några av dessa kommer de att installeras från cd:n. Det kan då innebära att installationsprogrammet lämnar ifrån sig kontrollen över datorn, så att du efter uppdateringen och eventuella omstarter manuellt måste starta installationsprogrammet för Capitex Säljstöd igen. Det gör du exempelvis genom att ta ur och sätta i cd:n, eller genom att dubbelklicka på ikonen för din cd-läsare i Den här datorn. Obs! Om installationsprogrammet upptäcker ett olämpligt operativsystem på datorn, som exempelvis Windows 95, så kommer du att få en varning om detta men du hindras inte från att fortsätta. Vi rekommenderar dock att du avbryter installationen eftersom programmet inte kommer att fungera korrekt. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 5(20)

6 5) Nästa steg innebär att din licens ska aktiveras. Licensen anpassar installationen av Capitex Säljstöd så att du får tillgång till de delar av programmet som du beställt och som passar just din verksamhet. a) Är du ny kund har du tillsammans med cd:n fått ett papper med licensnyckel i din försändelse. Ha denna till hands och se till att datorn är ansluten till internet. Bekräfta det föreslagna alternativet Jag har fått en licensnyckel genom att klicka på Nästa. Därefter väljer du Jag har en aktiv internetanslutning och fortsätter med Nästa. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 6(20)

7 Skriv in ditt kundnummer och din licensnyckel. Gå vidare genom att klicka på Nästa, så görs en kontroll av uppgifterna. Efter en stund får du en bekräftelse på skärmen om att aktiveringen är klar. Du kan då fortsätta med själva installationen genom att klicka på Slutför och bläddra vidare till steg 6 på sidan 9. Saknar du tillgång till internet så fungerar inte ovanstående metod. Då är du välkommen att ringa oss så ordnar vi aktiveringen på något annat sätt. Capitex Kundservice hjälper dig på telefonnummer b) Du som gör en ominstallation har kanske tidigare fått en licensdiskett från oss. Då kan du använda den vid installationen. Sätt i disketten och välj Jag har fått en licensdiskett eller e-post med licensfil. Det kan även finnas andra anledningar för dig att välja detta alternativ. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 7(20)

8 Om du byter dator och har den gamla servern kvar, så går det exempelvis bra att kopiera över licensfilen därifrån till diskett, eller till en mapp på den nya datorn. Eller så har du kanske vid något tillfälle fått en licensfil med e-post för installation på en dator som saknar diskettstation. I samtliga fall ska du välja alternativet i mitten och gå vidare med Nästa. Väljer du det sista alternativet, Jag har varken fått licensdiskett eller licensnyckel, så kommer du till en sida med kontaktuppgifter så att du snabbt ska kunna nå oss. Du som använder diskett kan acceptera föreslagen sökväg (A:\Licens32.Dat) och direkt klicka på Nästa. Har du sparat en licensfil från e-post eller server någonstans på hårddisken ändrar du till korrekt sökväg eller anger var filen finns med hjälp av knappen Bläddra. Om du i samband med detta får en uppmaning om att sätta in en disk i enhet A, så klickar du bara på Avbryt. Fortsätt med Nästa när du är klar. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 8(20)

9 Efter en snabb kontroll får du en bekräftelse på skärmen om att aktiveringen är klar. Du kan då gå vidare genom att klicka på Slutför. 6) Installationen fortsätter nu med val av datakälla. Du som redan har en befintlig SQL Serverlösning kommer i detta fönster att kunna välja önskad databasserver. Klicka på Nästa när du är klar, och hoppa vidare till steg 9 på sidan 11. Om datorn saknar databasmotor måste en sådan installeras. Som du ser på bilden föreslås då Microsoft SQL Server Express Edition, som är gratis att använda och som medföljer på cd:n. Fortsätt med Nästa. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 9(20)

10 7) Nu måste alltså själva programvaran för SQL Server Express installeras. Läs och följ anvisningarna i den gula rutan, så att du inte glömmer någon av de förberedelser som behöver göras. När du är redo att gå vidare klicka du på Installera. 8) Läs informationen i nästa dialogruta och bekräfta med OK. Medan SQL Server Express installeras ser du olika dialogrutor flimra förbi på skärmen. Du behöver själv inte göra något, utan väntar bara tills du kommer tillbaka till installationsprogrammet för Capitex Säljstöd. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 10(20)

11 9) Det är nu dags för namngivning av den databas som ska användas. Avancerade användare kan nå fler alternativ via knappen Avancerad. Installationsprogrammet föreslår annars Capitex som databasnamn. Acceptera förslaget genom att klicka på Nästa. 10) För att skapa, ansluta och se att databasen fungerar klickar du på Anslut. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 11(20)

12 11) Om allt fungerar som det ska, får du en bekräftelse på detta i nästa dialogruta. Då tänds också knappen Slutför så att du kan klicka på den. I annat fall, om anslutningen misslyckades av någon anledning, så kommer knappen Slutför att vara inaktiverad och oklickbar. Då får du i stället välja Föregående för att backa tillbaka och justera dina inställningar. 12) Installationen av databasen är klar och installationsprogrammet fortsätter nu med att kopiera filer för Capitex Säljstöd från cd:n till hårddisken. Detta kan ta en god stund, så ha tålamod. Ibland kan det se ut som om förloppet stannar av, men det kan sedan ta stora hopp framåt. Vi vill därför avråda dig från att avbryta installationen, även om datorn inte tycks arbeta för stunden. Det är bättre att lämna datorn ifred ett tag så att den verkligen får möjlighet att ägna all kraft åt installationen. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 12(20)

13 13) När installationen börjar närma sig slutet får du upp en fråga om var i Startmenyn du vill placera genvägen till Capitex Säljstöd. Godta det föreslagna alternativet genom att klicka OK. 14) Installationen är klar! Bekräfta med OK när du läst färdigt informationen i dialogrutan som visas. Därefter kan du ta ur cd:n om du vill. Du startar sedan Capitex Säljstöd från skrivbordet i Windows genom att klicka på Start, Program (Alla program i Windows XP/Vista) och därefter Capitex Säljstöd. Första gången tar uppstarten lite tid eftersom programmet ska registrera nödvändiga filer i Windowsmiljön, men det är helt normalt. Det kommer att gå mycket snabbare nästa gång. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 13(20)

14 Du får till sist upp en inloggningsruta där du ska skriva in system som användarnamn. Använd små bokstäver när du skriver de kommer automatiskt att göras om till versaler på skärmen. Låt lösenordet vara blankt och bekräfta med OK. Du är nu inloggad i programmet som Systemadministratör, det enda användarkonto som finns i systemet vid leverans. Du måste nu skapa nya användarkonton för alla medarbetare som ska kunna arbeta med programmet. Det gör du genom att i menyn Listor välja Övriga listor och sedan något av alternativen Användare med När listan kommit fram väljer du Ny i snabbmenyn till vänster. Vi rekommenderar att du skapar ett nytt konto till dig själv också, för det dagliga arbetet, och reserverar systemadministratörskontot för just systemadministrativa uppgifter som exempelvis säkerhetskopiering, uppdateringar och databasunderhåll. Systemadministratören har fullständiga rättigheter och kan genomföra förändringar som påverkar hela systemet och som inte går att återställa om de av misstag görs på felaktigt sätt. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 14(20)

15 Så här konfigurerar du övriga datorer i nätverket (klientinstallation) Klientinstallationen kallas också för lokal miljö, eftersom den till stor del består av filer som är direkta kopior av dem som installerats på servern. Fördelen med detta är att klientdatorn själv bearbetar filerna när de behövs, vilket inte belastar servern och nätverket lika mycket. Varje dator drar så att säga sitt strå till stacken och delar på den totala belastningen. Innan du börjar måste du på servern dela ut den mapp som skapades vid installationen. Mappen heter Capitex om du inte angett något annat. Se till att användarna får fullständig behörighet till denna mapp, annars kommer inte Capitex Säljstöd att fungera korrekt. Enbart läsrättigheter är exempelvis inte tillräckligt. Därefter upprepar du följande på varje dator i nätverket som ska ha tillgång till Capitex Säljstöd: Använd Utforskaren eller Den här datorn för att navigera dig fram till servern och de mappar som är utdelade på denna. Öppna mappen Capitex och undermappen Win32. Dubbelklicka därefter på filen mkclient.exe. Då startas ett program som visar nedanstående dialogruta. Vad som händer när du svarar Ja på frågan är att samma mappstruktur som på servern (C:\Capitex\Win32 \) kommer att skapas på den dator du sitter vid. Det kommer också att skapas en Capitex-ikon på skrivbordet, som du sedan använder för att starta Capitex Säljstöd. Kom ihåg att första uppstarten tar tid. Samtliga filer ska kopieras från servern till den lokala hårddisken. Eventuellt kan du även bli uppmanad att starta om datorn ibland mer än en gång. Gör i så fall det för att slutföra installationen. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 15(20)

16 Så här gör du om du vill anpassa klientinstallationen Om du inte är nöjd med de standardinställningar som klientinstallationen använder sig av, till exempel valet av sökväg, så kan du skräddarsy en egen variant med hjälp av olika parametrar. Starta mkclient.exe med parametern /? så får du upp en lista över tillgängliga kommandon. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 16(20)

17 Programuppdatering via internet Capitex Säljstöd vidareutvecklas kontinuerligt vilket innebär att nya versioner och mindre uppdateringar publiceras med jämna mellanrum. För att få tillgång till dessa använder du funktionen Programuppdatering via internet som finns inbyggd i Capitex Säljstöd. Öppna menyn Verktyg och välj Uppdatera Capitex Säljstöd. Du måste ha systemrättigheter för att komma åt detta menyalternativ. I fönstret som kommer fram klickar du på knappen Sök uppdatering längst ner till höger. Om någon ny version finns tillgänglig får du besked om detta på skärmen. Klicka i så fall på knappen Starta nedladdning för att hämta de filer som behövs. Därefter måste du stänga ner Capitex Säljstöd på samtliga datorer i nätverket för att installationen av uppdateringarna ska kunna startas. Detta sker med automatik när första användaren loggar in igen. Uppdatering av licens och installation av nya moduler Funktionen Programuppdatering via internet är användbar även för andra ändamål. Ett exempel är om du flyttar och måste byta adress. Meddela adressändringen via fax ( ) eller e-post till Capitex Kundservice, så uppdaterar vi dina licensuppgifter med den nya adressen. Nästa gång du gör en programuppdatering via internet kommer adressändringen att slå igenom även i Capitex Säljstöd. Andra licensförändringar kan vara att du beställer en utökning av antalet användare som ska kunna ha tillgång till programmet, eller att du köper en ny tilläggsmodul som exempelvis Portfölj eller Wordkoppling. En programuppdatering via internet gör då att både licensen och programmet uppdateras så att du snabbt får tillgång till det du beställt. Eventuellt kan du behöva aktivera en nyinköpt modul för de användare som ska ha tillgång till den. Det gör du på berörda personers användarkort. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 17(20)

18 Schemalagda uppdateringar För att du inte ska missa när nya versioner publiceras kan du låta programmet göra automatiska sökningar och även nedladdningar om du vill. Så här skapar du en bevakning: Öppna menyn Arkiv och välj Ny Övrigt Kalenderhändelse. Uppe till vänster väljer du sedan Funktion som bokningstyp och Internetuppdatering i listan bredvid. I dialogrutan som kommer fram kan du bekräfta föreslagna alternativ eller välja att både sökning och nedladdning ska ske med automatik. Klicka OK när du är nöjd med inställningarna. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 18(20)

19 För att kontrollen ska ske regelbundet bör du markera rutan Återkommande och välja önskat tidsintervall. Ange klockslag och starttidpunkt. Vid denna tidpunkt kommer systemet att kontrollera om några nya uppdateringar finns att hämta. Dessutom laddas filerna ner till hårddisken om du valt att så ska ske. Stäng kalenderhändelsen så kommer bevakningen att registreras och aktiveras när din starttidpunkt inträffar. Capitex Säljstöd måste vara igång på någon dator i nätverket för att schemaläggningen ska fungera. Annars aktiveras den först nästa gång programmet startas. Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 19(20)

20 Avinstallation Om du av någon anledning behöver ta bort Capitex Säljstöd från en dator, så vill vi rekommendera dig att göra det från Kontrollpanelen i Windows. Välj Lägg till/ta bort program, så kommer du att hitta Capitex i listan över installerade program. Står det Capitex (installerad miljö) i listan, så är det en serverinstallation du ser. Då bör du vara helt säker på din sak innan du går vidare. Raderar du en serverinstallation så försvinner alla inställningar för samtliga användare i nätverket och dessa kan inte återskapas med annat än en aktuell säkerhetskopia. Står det däremot Capitex (lokal miljö), så är det en klientinstallation och det är ingen större fara att avinstallera även om du skulle ångra dig efteråt. Lokala miljöer kan alltid återskapas. Klicka på knappen Ändra/ta bort så startas avinstallationsprogrammet för Capitex Säljstöd. Du får då bekräfta med Ja för att slutföra avinstallationen, som kan ta en stund. Läs vidare på På vår hemsida finns mer dokumentation om Capitex Säljstöd. För att du snabbt ska få in en fungerande rutin för säkerhetskopiering bör du läsa den information som finns i ämnet under ITsupport Frågor och svar - Frågor och svar Säljstöd Teknisk information. På samma sida hittar du en konverteringsguide som kan vara till hjälp om du behöver flytta över data från ett äldre Capitexprogram. Support Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss: Vxl: Fax: E-post: Capitex Säljstöd installationsanvisning sid 20(20)

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

Çrona Lön Installation

Çrona Lön Installation V Crona Lön Installation Copyright DataVara AB Handbok Björn Dahlin, Lena Kragelund Programutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Christian Elber Patrik Ekman, Peter Falkesand Lena Kragelund

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer