3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual"

Transkript

1 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

2 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV $QVOXWDPHG)DVW$FFHVV931 $YLQVWDOODWLRQDY)DVW$FFHVV $SSHQGL[,±&HUWLILNDWLQVWDOODWLRQ $SSHQGL[,,±6XSSRUWDGH$QWLYLUXVV\VWHP FastAccess 3.2 Användarmanual Page 2 of (11)

3 ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW För att använda FastAccess måste ett Antivirusprogram vara installerat och uppdaterat. För information om vilka Antivirusprogram som stöds av FastAccess se Appendix 2. 9LNWLJDSXQNWHULQI ULQVWDOODWLRQHQ 1. Användare måste ha särskild behörighet för att köra eller installera Fast Access. Kontakta din administratör för att säkerställa detta. 2. En del VPN-klienter (Cosine) stänger permanent av nödvändiga krypteringstjänster. Installations scriptet i Fast Access avinstallerar Cosine och slår på dessa tjänster igen. 3. Om man använder modem måste valet ring alltid upp återställas efter installation. 4. Om du får problem med installationen och har brandvägg, kontakta din brandväggsleverantör för att få nödvändig konfiguration för utgående VPN. 5. Många säkerhetsprogram (Internet security) innehåller brandvägg och scriptblockering som stör FastAccess. Kontakta leverantören av programmet för konfigurationshjälp. 6. Windows XP SP1 och Windows 2000 måste patchas. (Patchar finns på VU:s hemsida) 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM För alla datorer som ingår i FastTrack (nya infrastrukturen) görs installationen enbart genom att välja FastAccess under Mina applikationer. Datorn måste vid installation vara ansluten till Volvo nätet och användaren måste vara behörig att använda FastAccess. $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 För dessa datorer används installationsfiler som hämtas från VU: s hemsida. Starta installationen av FastAccess VPN genom att dubbelklicka på programfilen. Du måste vara lokal administratör för att göra installationen. Installationsprogrammet kommer att avinstallera eventuell CoSine VPN klient, hämta och installera nödvändiga certifikat samt installera FastAccess VPN på din dator. Om du har Cosine klient måste datorn startas om när installationen är klar. Du kommer då att få en fråga om detta. Annars får du ett meddelande om att installationen är klar och kan direkt koppla upp med hjälp av genvägen på ditt skrivbord (Se pkt 2). FastAccess 3.2 Användarmanual Page 3 of (11)

4 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG :LQGRZV 1. För dessa användare och datorer måste certifikathämtning ske med en separat rutin. Först installeras en okrypterad VPN-förbindelse som installationen kan slutföras med. Detta görs med hjälp av en installations fil som hämtas på VU: s hemsida. Starta installationen genom att dubbelklicka på denna programfil. Du måste vara lokal administratör för denna installation. 2. Efter installationen är klar får du en (temporär) symbol på skrivbordet för uppkoppling till VU. Klicka på denna och ange kontonamn 0900cerenr och det lösenord som du fått från VU. Som domän skall anges VHS. Tryck på anslut. 3. Uppkoppling sker och en sida för installationen kommer upp med ett antal länkar. Beroende på din webbläsares inställningar kan du få logga in ytterligare en gång, använd då ovanstående domän och användarnamn igen i formatet VHS\0900cerenr samt samma lösenord. Utför följande steg i det fönster som nu kommer upp: (För detaljerade instruktioner se också Appendix 1 i denna manual.) 9 Installera datorcertifikat (Här får du ange ditt namn) 9 Installera servercertifikatet 9 Installera VPN klient med rätt språk (kontrollera i startmenyn på Windows) 4. Installationen är klar. Stäng fönstret och koppla från den temporära anslutningen. Den temporära uppkopplings symbolen kommer att tas bort vid nästa uppkoppling. FastAccess 3.2 Användarmanual Page 4 of (11)

5 $QVOXWDPHG)DVW$FFHVV931 När FastAccess är uppkopplad kommer all trafik mot destinationer utanför ditt eget lokala nät att gå genom uppkopplingen, trafik mot Internet är endast tillåten från webbläsare via en proxytjänst (ställs in automatiskt i din PC). Dock är det fortfarande möjligt att nå lokala resurser på samma nät som den uppkopplade datorn, som nätverksskrivare och lokala servrar. FastAccess är inställd på att koppla ned automatiskt efter 10 minuter utan aktivitet, detta kan ändras under knappen egenskaper och fliken alternativ på FastAccess inloggningsruta. På ditt skrivbord har du efter installationen fått en ikon enligt bilden nedan. 1. Dubbelklicka på ikonen för att starta FastAccess VPN. 2. Ett nytt fönster visas på skärmen. Fyll i ditt användarnamn, lösenord samt domän. Klicka sedan på anslut. FastAccess 3.2 Användarmanual Page 5 of (11)

6 3. Innan du får tillgång till företaget via VPN kommer din dator att hamna i en karantän där nödvändiga säkerhetsinställningar kontrolleras. Karantänen börjar alltid med att hämta den senaste säkerhetspolicyn från VU centralt. Under tiden visas ett fönster, dock går detta oftast så snabbt att fönstret inte syns. 4. Därefter startar säkerhetskontrollen av din dator. Bland annat kontrolleras att du har ett giltigt och uppdaterat antivirus installerat. När denna kontroll är genomförd släpps du ur karantänen och är uppkopplad mot företagets nätverk. Nedanstående bild visas i ca 10 sekunder. 5. Du kan nu börja köra mot företagets nätverk, dock kan du av säkerhetsskäl inte använda utforskarens visa funktioner (browsing) utan måste veta namnet på de resurser du vill nå. Webbläsaren använder du som vanligt. Du kopplar in nätverksresurser (fildelning) genom att under verktyg i utforskaren välja anslut nätverksenhet, välja en bokstavsbeteckning och skriva in söknamnet på den enhet du vill koppla in i formatet \\server\tjänst. Namnet på tjänster du brukar ha anslutna på kontoret finner du på den datorn under Den här datorn. Outlook kan du använda som vanligt mot företagets eller VU:s mailserver. FastAccess 3.2 Användarmanual Page 6 of (11)

7 6. Om din dator av någon anledning inte blir godkänd, blir du kvar i karantänläget. Du kan då se varför din dator inte godkändes och klicka på länken efter kontrollen, för att se hur problemet kan åtgärdas. Om ditt antivirusprogram inte stöds av FastAccess finns här en lista på de antivirusskydd som f.n. stöds. Om antivirusprogrammet stöds av Windows XP SP2 säkerhetscenter och blir godkänt av detta kommer det alltid gå igenom FastAccess testen. 7. Om antivirusprogram saknas eller inte är uppdaterat, välj avbryt och genomför installation eller uppdatering på normalt sätt. Klicka sedan på anslutningsikonen (punkt 1) för att ansluta igen. $YLQVWDOODWLRQDY)DVW$FFHVV Avinstallation av FastAccess skall alltid göras från Kontrollpanelen. under Lägg till / ta bort program. FastAccess 3.2 Användarmanual Page 7 of (11)

8 Appendix I Certifikat installation Viktigt! Denna sektion gäller endast: Maskiner med Windows 2000 Användare med konton i något annat Active Directory än VHS. 'HWWDlUHQGHWDOMHUDGLQVWUXNWLRQI UFHUWLILNDWKlPWQLQJVHSXQNWXQGHUI ULQVWUXNWLRQHU RPKXUGXNRPPHUWLOOGHQ 1. Ett Internet Explorer fönster visas och beroende på inställningarna i din dator kan du bli tvingad att fylla i inloggningsuppgifterna igen. Därefter skall du se ett fönster som figuren nedan. 2. Klicka först på Installera Datorcertfikat FastAccess 3.2 Användarmanual Page 8 of (11)

9 3. Fyll därefter i ditt fullständiga namn i det tomma fältet och klicka på 6NLFND &HUWLILNDWEHJlUDQ. 4. Klicka -$ när varningsrutan visas. 5. När rutan nedan visas, klicka på,qvwdoohud&huwlilndw. 6. Klicka -$ när varningsrutan visas. 2PGXInUSUREOHPWLWWDLDGPLQLVWUDW UVPDQXDOHQ'lUILQQVGHWILQQVWLSVRPNlQGDIHO FastAccess 3.2 Användarmanual Page 9 of (11)

10 7. Ett nytt fönster visas som bekräftar att certifikatet är installerat i din dator. 8. Klicka på länken Klicka här, för att komma tillbaka till första sidan och fortsätta med de resterande anvisningarna. 9. Tillbaka på första sidan, klicka på länken Installera Servercertifikat. 10. Välj. U (5XQ) när första varningsrutan visas. 11. Välj. U (5XQ) när andra varningsrutan visas. Följ sedan installationsanvisningarna. 12. Tillbaka på första sidan, klicka på länken Installera VHS VPNklient för Svenskt Operativsystem, eller Installera VHS VPNklient för Engelskt Operativsystem beroende på vilket språk ditt operativsystem är installerat med Välj. U (5XQ) när första varningsrutan visas. 14. Välj. U (5XQ) när andra varningsrutan visas. Följ sedan installationsanvisningarna. Klicka 2., när installationen är slutförd. 15. Tillbaka på första sidan. Om din dator saknar patchen kb från Microsoft så kan du hämta ner denna på länken längst ner, Hämta patch Stäng Internet Explorer fönstret. 17. Koppla ner VPN anslutningen 9+6:HE(QUROOPHQW. 18. Följ sedan anvisningarna i kapitel 2 för att ansluta med FastAccess VPN. FastAccess 3.2 Användarmanual Page 10 of (11)

11 Appendix II Supportade Antivirus system FastAccess godkänner följande antivirusprogram: Ytterligare program kan vara godkända om de är uppdaterade och stöds av säkerhetscentret i Windows XP Servicepack F-Secure 1. F-secure antivirus 2005 (Engelsk) 2. F-secure antivirus 2004 (Engelsk) 3. F-secure antivirus 2003 (Engelsk) 4. F-secure client security 5.55 (Engelsk) 2. Mcafee (fungerar endast med XP SP2 med påslagen viruskontroll) 1. Mcafee virusscan 2005 (Engelsk) 2. Mcafee virusscan home 2004 (Engelsk) 3. Mcafee virusscan professional 9.0 (Engelsk) 4. Mcafee virusscan professional 8.0 (Engelsk) 5. Mcafee virusscan professional 7.0 (Engelsk) 3. Norton 1. Norton antivirus 2005 (Svensk) 2. Norton antivirus 2004 Professional v (Engelsk) 3. Norton antivirus 2003 (Svensk) 4. Norton antivirus 2002 (Svensk) 5. Norton anitvirus 9.0 corporate client (Engelsk) 6. Norton anitvirus 7.5 corporate edition (Engelsk) 7. Norton internet security (Svensk) 4. Symantec 1. Symantec antivirus 9.0 corporate edition (Engelsk) 2. Symantec antivirus 8.0 corporate edition (Engelsk) 5. Trend 1. Trend officescan 7.0 (svensk) FastAccess 3.2 Användarmanual Page 11 of (11)

4.5 Användarmanual VOLVOHANDELNS UTVECKLINGS AB

4.5 Användarmanual VOLVOHANDELNS UTVECKLINGS AB Volvohandelns Utvecklings AB INSTRUKTION 1(20) 4.5 Användarmanual Volvohandelns Utvecklings AB INSTRUKTION 2(20) Innehållsförteckning Supportade klienter... 3 Att tänka på före installation.... 3 1. Installation

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX 1(34) ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrixlösning.

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Anslutning till Skellefteå kommun via VPN 1 ger dig möjlighet att komma åt resurser från en bärbar dator (som tillhandahålls av Skellefteå kommun)

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2 Innehåll 1 Net id... 4 1.1 Net id PKI Klient... 4 1.2 Licensavtal... 4 1.3 Support... 4 2 Net id Tekniska data... 5 2.1 Klientsupport... 5 2.2 Servermiljö...

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer